Genealogische website van Cees Hagenbeek
Aernout van Liesveld van den Berghe
Aernout van Liesveld van den Berghe, vermeld 1277-1300.

relatie
met

dochter van Aemstel, dr. van Arnoud van Amstel ridder (heer van Bensschop en IJsselstein) en Johanna van Zuilen.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbaren  †1319   
Elisabeth     
Agniese  †1333   
Alverade     


Alverade Herbertsdr van den Berghe
Alverade Herbertsdr van den Berghe (NN van Arkel), geb. circa 1235, ovl. na 1276,
, erfdochter van Langerak en half Nieuwpoort.

tr.
met

Ridder Wouter uten Goye, zn. van Ghiselbert uten Goye (vermeld 1242-1271) en NN Wittenhorst, geb. circa 1225, ged. in 1260, vermeld 1268-1277, ovl. tussen 19 nov 1281 en 19 nov 1282 ,
, Heer van Goije, Hagestein en Langerak en Half-Nieuwpoort, famulus 1268, knaap 1277, vermoedelijk ridder vermeld 1259.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert II*1250  †1300  50
Wouter II*1255  †1298 Utrecht 43
Agniese*1255  †1317  62
Dochter     


Jan van Boenswart
Jan van Boenswart.


dochter van den Berghe
dochter van den Berghe.

relatie
met

Henric Splinter, vermeld 1285.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbaren*1285  †1362 Pendrecht 77
dochter     


Mabelia Herbertsdr van den Berghe
Mabelia Herbertsdr van den Berghe (Mabelia van de Lede, Mabilia van Arkel), vermeld 1288, ovl. Utrecht op 12 sep 1288 (16 mrt 1271).

 

relatie (1)
met

Ghiselbert uten Goye, zn. van Walter graaf uten Goye (comes de Goye) en Rixa van Bosinchem/van Aemstel, geb. circa 1200, vermeld 1242-1271, broeder van het Duitse huis circa 1267, ovl. Utrecht voor 2 nov 1271, begr. Utrecht St Anna-kerk, tr. (2) met NN Wittenhorst (Vuytterhorst). Uit dit huwelijk 6 kinderen.

relatie (2)
met

Ridder Godescale Daniëlsz (Godschalk Daniëlsz) van der Merwede, zn. van Daniel III van der Merwede en NN van Voorne en Putten, geb. circa 1220, vermeld 1258, ovl. na 1258,
, 1288 Juli 13. Mabilia weduwe van Giselbertus quondam Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede.

Uit deze relatie 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbaren     
Jan     
Daniël*1258 Dordrecht    


Willem I van Theylingen
Willem I graaf van Theylingen1,2 [[NL: 1884:63, 1926:195-200, 1992:322-324, geb. Santpoort op slot Brederode circa 1150, vermeld 1174, derde graaf van Teylingen, ovl. Sassenheim circa 1215,
, Willem, van Teylingen, oudste zoon van Hugo en van de dochter van de Merwede, was Heer van Teylingen, Langerak en de Lecke en bekleedde de waardigheid van ridder. Hij wordt vermeld in charters van 21 Aug. 1200, 3 Nov. 1200 en 20 Febr. 1201 en verleende volgens JOANNES A LEIDIS krachtigen steun aan Willem van Holland tegen den Graaf van Loon. Hij was tweemaal gehuwd. Eerst trad hij in 1210 in den echt met Agnes van Lynden (dochter van Willem, den eersten van dien naam, gestorven in 1186, en van Agnes van Montbéliard, dochter van den Heer van Altena). Zij stierf reeds 25 Oct. 1211 en werd in de abdij van Rijnsburg begraven, waarna haar man hertrouwde met Halewijn van Egmond (dochter van Wouter van Egmond, die in 1217 in Syrië stierf, en van dementia van Gelder). Hij zelf stierf in 1244, twee zonen nalatende, Willem en Dirk, welke laatste in 1249 baljuw of drossaet van Kennemerland en in 1266 van Holland werd en vermoedelijk eene dochter van Heer Otto van Arkel huwde. Willem was Heer van Teylingen en van de Lecke, overleed in 1284 en werd in het
klooster te Egmond begraven. Zijne vrouw was Geertruid van Woerden (dochter van Heer Herman en van eene van Amstel), die in 1283 stierf en in hetzelfde klooster begraven werd.

tr. (1) circa 1175
met

Agnieze (Maria) van Bentheim (van Castricum), dr. van Otto IV/I graaf van Bentheim (graaf van Bentheim 1150) en Alveradis van Arnsberg van Cappenberg (erfgename van Malsen), geb. circa 1150, ovl. na 1203,
, Vermeld 1203.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I*1180  †1236  56
Hugo*1204     
Willem I*1164  †1221  57

tr. (2)
met

Maria van Castricum, was de maitresse van graaf Willem I van Holland, ovl. na 1222,
, Vermeld 1174.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem II*1196 Voorschoten †1244  48

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard I*1175  †1222  47

tr. (4)
met

Halewijne van Egmond2, dr. van Wouter van Egmond.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1282   
Floris  †1280   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)
3.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 216)


Agnieze van Bentheim
Agnieze (Maria) van Bentheim (van Castricum), geb. circa 1150, ovl. na 1203,
, Vermeld 1203.

tr. circa 1175
met

Willem I graaf van Theylingen1,2 [[NL: 1884:63, 1926:195-200, 1992:322-324, zn. van Hugo van Theylingen en Maria Daniëlsdr van der Merwede, geb. Santpoort op slot Brederode circa 1150, vermeld 1174, derde graaf van Teylingen, ovl. Sassenheim circa 1215,
, Willem, van Teylingen, oudste zoon van Hugo en van de dochter van de Merwede, was Heer van Teylingen, Langerak en de Lecke en bekleedde de waardigheid van ridder. Hij wordt vermeld in charters van 21 Aug. 1200, 3 Nov. 1200 en 20 Febr. 1201 en verleende volgens JOANNES A LEIDIS krachtigen steun aan Willem van Holland tegen den Graaf van Loon. Hij was tweemaal gehuwd. Eerst trad hij in 1210 in den echt met Agnes van Lynden (dochter van Willem, den eersten van dien naam, gestorven in 1186, en van Agnes van Montbéliard, dochter van den Heer van Altena). Zij stierf reeds 25 Oct. 1211 en werd in de abdij van Rijnsburg begraven, waarna haar man hertrouwde met Halewijn van Egmond (dochter van Wouter van Egmond, die in 1217 in Syrië stierf, en van dementia van Gelder). Hij zelf stierf in 1244, twee zonen nalatende, Willem en Dirk, welke laatste in 1249 baljuw of drossaet van Kennemerland en in 1266 van Holland werd en vermoedelijk eene dochter van Heer Otto van Arkel huwde. Willem was Heer van Teylingen en van de Lecke, overleed in 1284 en werd in het
klooster te Egmond begraven. Zijne vrouw was Geertruid van Woerden (dochter van Heer Herman en van eene van Amstel), die in 1283 stierf en in hetzelfde klooster begraven werd, tr. (2) met Maria van Castricum. Uit dit huwelijk een zoon, een zoon, tr. (3) met Halewijne van Egmond2. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I*1180  †1236  56
Hugo*1204     
Willem I*1164  †1221  57Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)


Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen
Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (Theodericus de Teylinge, Drossaet, van Brederode)1,2, geb. circa 1180, heer van Brederode, ovl. in 1236,
, stamvader van het geslacht was Dirk Drossaard eersfe (bekende)heer van Brederode, vermeld in Hollandse oorkonden van 1205 tot 1231 als miles en nobilis homo, in 1226 vermeld als dapifer (= drossate = spijsdrager, hem was de lichamelijke zorg van de grafelijke hofhouding toevertrouwd, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen, welke tot dit doel moesten dienen, wordt in 1205 voor het eerst vermeld, broer van Willem van Theylingen (5), vervolgens regelmatig tot 1230, ridder, nobilis, 'dapifer Hollandie' van 1215 tot 1226, derhalve in de kronieken vermeld als 'Dirk Drossaard', overl. 1236. Hij hulde met Alverade van Heusden, (7), dochter van Jan, heer van Heusden en Aleyd (van Cuyk?).
Dapifer: betekent drossate, spijsdrager; deze is belast met de lichamelijk zorg van de grafelijke hofhouding, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen welke tot dit doel moesten dienen.

tr. circa 1215
met

Alveradis (Aleid, Alverade) van Heusden5, dr. van Jan VII van Heusden (heer van Schoonhoven en van Heusden voor 1184 en na 1217) en Aleidis Persijn van Cuyck, geb. circa 1190, ovl. circa 1234.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1226 Santpoort †1285 Velsen 59
Ada*1232 Santpoort †1297  65
Dirk*1235 Santpoort †1306  71
Agniese*1230  †1262  32
Floris*1235  †1295  60Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
4.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsteman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)
5.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Alveradis van Heusden
Alveradis (Aleid, Alverade) van Heusden1, geb. circa 1190, ovl. circa 1234.

tr. circa 1215
met

Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (Theodericus de Teylinge, Drossaet, van Brederode)3,4, zn. van Willem I graaf van Theylingen (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen) en Agnieze van Bentheim, geb. circa 1180, heer van Brederode, ovl. in 1236,
, stamvader van het geslacht was Dirk Drossaard eersfe (bekende)heer van Brederode, vermeld in Hollandse oorkonden van 1205 tot 1231 als miles en nobilis homo, in 1226 vermeld als dapifer (= drossate = spijsdrager, hem was de lichamelijke zorg van de grafelijke hofhouding toevertrouwd, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen, welke tot dit doel moesten dienen, wordt in 1205 voor het eerst vermeld, broer van Willem van Theylingen (5), vervolgens regelmatig tot 1230, ridder, nobilis, 'dapifer Hollandie' van 1215 tot 1226, derhalve in de kronieken vermeld als 'Dirk Drossaard', overl. 1236. Hij hulde met Alverade van Heusden, (7), dochter van Jan, heer van Heusden en Aleyd (van Cuyk?).
Dapifer: betekent drossate, spijsdrager; deze is belast met de lichamelijk zorg van de grafelijke hofhouding, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen welke tot dit doel moesten dienen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1226 Santpoort †1285 Velsen 59
Ada*1232 Santpoort †1297  65
Dirk*1235 Santpoort †1306  71
Agniese*1230  †1262  32
Floris*1235  †1295  60Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)


Arnoud van Amstel
Arnoud van Amstel (Arnoud van Benschop) ridder1, geb. na 1240, heer van Bensschop en IJsselstein, ovl. in 1291,
, van zijn moeder wordt vermeld dat zij uit het geslacht van Benschop is. Hij zat met zijn halfbroer Gijsbrecht vijf jaar gevangen in Zeeland van mei 1280 tot de herfst 1285. Op 27 oktober 1285 verzoenden de gebroeders zich met de graaf van Holland. In 1277 verkoopt Wouter UtenGoye, knaap, behoudens goedkeuring van de leenheer, Jan van Kuijc, ridder, aan Arnold van Amstel, ridder, het gerecht in Eijteren aan weerszijden van de IJssel met de cijns, het veer en de visserij, op voorwaarde dat heer Arnold de schuld, die Wouter heeft aan Gerard van Vliet uit hoofde van diens huwelijk met Wouter's zuster, betalen zal, in welke zaak Wouter's broer Gijsbert arbiter zal zijn.

tr. circa 1260
met

Johanna van Zuilen, dr. van Gijsbert van Zuilen en Berta van Abcoude.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
dochter     
Gijsbrecht VI*1260  †1345  85
Arnoud  †1310   Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)


Johanna van Zuilen
Johanna van Zuilen.

tr. circa 1260
met

Arnoud van Amstel (Arnoud van Benschop) ridder1, zn. van Gijsbrecht III van Amstel en Bertrade (Baarte) van Bensschop en IJsselstein, geb. na 1240, heer van Bensschop en IJsselstein, ovl. in 1291,
, van zijn moeder wordt vermeld dat zij uit het geslacht van Benschop is. Hij zat met zijn halfbroer Gijsbrecht vijf jaar gevangen in Zeeland van mei 1280 tot de herfst 1285. Op 27 oktober 1285 verzoenden de gebroeders zich met de graaf van Holland. In 1277 verkoopt Wouter UtenGoye, knaap, behoudens goedkeuring van de leenheer, Jan van Kuijc, ridder, aan Arnold van Amstel, ridder, het gerecht in Eijteren aan weerszijden van de IJssel met de cijns, het veer en de visserij, op voorwaarde dat heer Arnold de schuld, die Wouter heeft aan Gerard van Vliet uit hoofde van diens huwelijk met Wouter's zuster, betalen zal, in welke zaak Wouter's broer Gijsbert arbiter zal zijn.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
dochter     
Gijsbrecht VI*1260  †1345  85
Arnoud  †1310   Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)


dochter van Aemstel
dochter van Aemstel.

relatie
met

Aernout van Liesveld van den Berghe, zn. van Herbaren ridder van den Berghe (heer van Haastrecht en van de Vlist, heer van Lysveld en Nyport) en Agniese van Brederode, vermeld 1277-1300.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbaren  †1319   
Elisabeth     
Agniese  †1333   
Alverade     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)


Herbaren van den Berghe
Herbaren van den Berghe, vermeld 1317-1319, ovl. na 1319.


Elisabeth van den Berghe
Elisabeth van den Berghe, vermeld 1317.

relatie
met

Jan Berthout, vermeld 1317


Agniese van de Berghe
Agniese van de Berghe, vermeld 1328-1339, ovl. na 1333,
, eist op 12.4.1332 de erfenis van haar vader op en die van haar broer Herbaren en bekomt een derde deel der goederen van Aertsbergen.

relatie
met

Elias van Woudenberg, geb. circa 1285, heer van Hoevelaken, ovl. voor 1339,
, vermeld 1328-1336, Elias van Woudenberg is mogelijk voor het eerst vermeld in 1314 en noemt in 1316 Mechteld zijn stiefmoeder. In 1328 geeft Elias van Woudenberg, knaap, mede uit naam van zijn echtgenote Agnes, het goed Emelaer aan heer Arnoud van IJsselstein. In 1321, nog tijdens het leven van zijn vader Jan, geeft hij, als knape, een oorkonde uit betreffende het goederencomplex Te Velde. In 1329 heeft de bisschop een schuld aan Elias. In 1333 verkoopt Elias het goed te Hoevelaken aan Reijnald, graaf van Gelre, hetgeen hem door de bisschop niet in dank wordt afgenomen. Ten einde zijn betrekkingen met de bisschop te verbeteren doet hij nog in datzelfde jaar met zijn vrouw en zijn zoon Jan afstand van alle rechten op de goederen, die ze van de bisschop in leen houden, als Elias zich niet voor 11 november van dat jaar te Duurstede in gevangenschap heeft begeven of voordien met de bisschop heeft verzoend. In 1336 belooft hij, nog steeds als knaap, heer Gijselbrecht, heer van IJsselstein, en diens zoon Arnoud, dat hij het huis Woudenberg slechts met hun toestemming in een oorlog zal gebruiken en het op hun verzoek voor de bisschop zal openstellen. In hetzelfde jaar verklaren hij en zijn vrouw met de bisschop te zijn overeengekomen dat hun oudste zoon Jan zal trouwen met jonkvrouwe Willemette, dochter van de bisschop. Ze vermaken daartoe hun zoon Jan hun huis te Woudenberg met alles wat ertoe behoort, behoudens een lijftocht voor hen beiden en beloven deze erfenis een half jaar na het huwelijk over te zullen dragen. Verder geven ze hun zoon Jan dadelijk een lijfrente van 100 pond zwarte tornoisen uit goederen aan te wijzen door de heer van IJsselstein en diens zoon Arnoud. Ook zullen ze binnen een half jaar, in overleg met diezelfde heren, Willemette een lijfrente van 40 pond geven en een even grote erfelijke rente. In 1339 verklaart Agnes, dat haar neef Herbaren van Riede, op haar verzoek drie brieven betreffende haar lijftocht uit het goed Woudenberg en het goed Oevelaer in ontvangst heeft genomen van haar oom de heer van IJsselstein. Hieruit blijkt o.m. dat Woudenberg dan een leen is van de graaf van Kleef en dat haar oom, na opdracht door Elias haar echtgenoot, hun zoon Jan daarmee beleent, behoudens de lijftocht voor haar echtgenoot en haarzelf. Waarschijnlijk mogen we hieruit ook concluderen dat Elias in 1339 reeds overleden is.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1310  †1367  57


Alverade van den Berghe
Alverade van den Berghe, vermeld 1321.


Jan Berthout
Jan Berthout, vermeld 1317.

relatie
met

Elisabeth van den Berghe, dr. van Aernout van Liesveld van den Berghe (vermeld 1277-1300) en dochter van Aemstel, vermeld 1317


Elias van Woudenberg
Elias van Woudenberg, geb. circa 1285, heer van Hoevelaken, ovl. voor 1339,
, vermeld 1328-1336, Elias van Woudenberg is mogelijk voor het eerst vermeld in 1314 en noemt in 1316 Mechteld zijn stiefmoeder. In 1328 geeft Elias van Woudenberg, knaap, mede uit naam van zijn echtgenote Agnes, het goed Emelaer aan heer Arnoud van IJsselstein. In 1321, nog tijdens het leven van zijn vader Jan, geeft hij, als knape, een oorkonde uit betreffende het goederencomplex Te Velde. In 1329 heeft de bisschop een schuld aan Elias. In 1333 verkoopt Elias het goed te Hoevelaken aan Reijnald, graaf van Gelre, hetgeen hem door de bisschop niet in dank wordt afgenomen. Ten einde zijn betrekkingen met de bisschop te verbeteren doet hij nog in datzelfde jaar met zijn vrouw en zijn zoon Jan afstand van alle rechten op de goederen, die ze van de bisschop in leen houden, als Elias zich niet voor 11 november van dat jaar te Duurstede in gevangenschap heeft begeven of voordien met de bisschop heeft verzoend. In 1336 belooft hij, nog steeds als knaap, heer Gijselbrecht, heer van IJsselstein, en diens zoon Arnoud, dat hij het huis Woudenberg slechts met hun toestemming in een oorlog zal gebruiken en het op hun verzoek voor de bisschop zal openstellen. In hetzelfde jaar verklaren hij en zijn vrouw met de bisschop te zijn overeengekomen dat hun oudste zoon Jan zal trouwen met jonkvrouwe Willemette, dochter van de bisschop. Ze vermaken daartoe hun zoon Jan hun huis te Woudenberg met alles wat ertoe behoort, behoudens een lijftocht voor hen beiden en beloven deze erfenis een half jaar na het huwelijk over te zullen dragen. Verder geven ze hun zoon Jan dadelijk een lijfrente van 100 pond zwarte tornoisen uit goederen aan te wijzen door de heer van IJsselstein en diens zoon Arnoud. Ook zullen ze binnen een half jaar, in overleg met diezelfde heren, Willemette een lijfrente van 40 pond geven en een even grote erfelijke rente. In 1339 verklaart Agnes, dat haar neef Herbaren van Riede, op haar verzoek drie brieven betreffende haar lijftocht uit het goed Woudenberg en het goed Oevelaer in ontvangst heeft genomen van haar oom de heer van IJsselstein. Hieruit blijkt o.m. dat Woudenberg dan een leen is van de graaf van Kleef en dat haar oom, na opdracht door Elias haar echtgenoot, hun zoon Jan daarmee beleent, behoudens de lijftocht voor haar echtgenoot en haarzelf. Waarschijnlijk mogen we hieruit ook concluderen dat Elias in 1339 reeds overleden is.

relatie
met

Agniese van de Berghe, dr. van Aernout van Liesveld van den Berghe (vermeld 1277-1300) en dochter van Aemstel, vermeld 1328-1339, ovl. na 1333,
, eist op 12.4.1332 de erfenis van haar vader op en die van haar broer Herbaren en bekomt een derde deel der goederen van Aertsbergen.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1310  †1367  57


Wouter uten Goye
Ridder Wouter uten Goye, geb. circa 1225, ged. in 1260, vermeld 1268-1277, ovl. tussen 19 nov 1281 en 19 nov 1282 ,
, Heer van Goije, Hagestein en Langerak en Half-Nieuwpoort, famulus 1268, knaap 1277, vermoedelijk ridder vermeld 1259.

tr.
met

Alverade Herbertsdr van den Berghe (NN van Arkel), dr. van Herbaren ridder van den Berghe (heer van Haastrecht en van de Vlist, heer van Lysveld en Nyport) en Agniese van Brederode, geb. circa 1235, ovl. na 1276,
, erfdochter van Langerak en half Nieuwpoort.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert II*1250  †1300  50
Wouter II*1255  †1298 Utrecht 43
Agniese*1255  †1317  62
Dochter     


Gijsbert II van Langerak
Gijsbert II van Langerak (Giselbertus uten Goye famulus, Wtten Ghoye), geb. circa 1250, vermeld 1277-1299, heer van Hagestein, ovl. voor 28 jun 1300,
, op 15 juni 1295 kocht Helyas Didericssone van de Velde in aanwezigheid van heer Gijsbert uten Goye, ridder, op het huis Ten Goye, van zijn oom Gelys van de Velde 1/2 morgen land boven Oesterlake in het gerecht van Goye om het meteen weer door te verkopen. Zo zien we de persoon Elyaes/Helyaes van Werconden, schildknaap terug onder de benamingen Van de Velde en Van Werconden.

tr. voor 1275
met

Margaretha van Teylinghen tot Hagestein, dr. van Dirck van Teylinghen (heer van Over-Sliedrecht 1327) en Geertrudis van Heukelom, vrouwe van Hagesteyn.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1280  †1316  36
Ghijsbrecht*1277  †1334  57