Genealogische website van Cees Hagenbeek
Grietje Claesdr Timmerman
Grietje Claesdr Timmerman1,2, ovl. kort voor 18 sep 1597.

tr.
met

Pieter Cornelisz Breetvelt1,2, zn. van Cornelis Cornelis (Claes?) Breetvelt, geb. vermoedelijk Bleiswijk circa 1532, ovl. voor 16 mei 1609,
, hij bezat sedert 1555 als inwoner van Zevenhuizen een woning met huis, erf, berg, schuur, potingen en plantingen daaropstaande, met omtrent 5 morgen hooi- en weiland liggende in BreetveIt binnen ‘t Ambacht van Zevenhuizen, strekkende van de Oude Rottekade af oostwaarts tot de Oude Wetering toe in de Swanlaesche polder; in 1591 verkoopt hij zijn omtrent 5 morgen land voor 130 Carolus gulden aan zijn zoon Claes; vader en zoon woonden op ‘t land Breetvelt en bedreven beiden landbouw en veeteelt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maerten  †1642 Zevenhuizen  Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 94)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 189)


Dirk Willem Kethgen
Dirk Willem Kethgen1,2, geb. circa 1395, ovl. voor 9 dec 1436.

tr.
met

Alijt 2.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1472   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 115)


Alijt
Alijt 1.

tr.
met

Dirk Willem Kethgen2,1, geb. circa 1395, ovl. voor 9 dec 1436.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1472   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 115)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)


Elisabeth van Polanen
Elisabeth van Polanen1.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Henricus Duijckers
Henricus Duijckers.

tr. voor 16 mrt 1695
met

Joanna Swartveger (Swertvegher, Swertveger).

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Joanna Swartveger
Joanna Swartveger (Swertvegher, Swertveger).

tr. voor 16 mrt 1695
met

Henricus Duijckers, zn. van Hendrik Duijkers.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Gijsbrecht Richout
Gijsbrecht Richout, geb. circa 1625,
, de naam Richolt(s) komt in die periode voor in Arnhem, zij het niet met de gezochte namen Gijsbrecht, Aartje en Willem. In 's-Heerenberg komt de naam Isebrand(t) Richolt al vanaf 1615 veelvuldig voor.

3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aartje*1660 Arnhem    
Willem*1650 Arnhem    
Brant*1648 Arnhem    


Willem Richout
Willem (Gerbrecht) Richout, geb. Arnhem circa 1650, bakker, doopgetuige van zijn nicht Elisabeth Richoudt Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 dec 1676, doopgetuige van zijn neef Kornelis de Bruin Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 dec 1692.

otr. (1) op 12 apr 1675 (getuigen: bruidegom: Isbrant Richolt broeder Over het Gerecht en getuige bruid: Elysabeth Huybers (schoonzuster) bekende Over het Gerecht)
met

Cornelia van Rijswijk, geb. Arnhem.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert~1679 Leiden (Hooglandse Kerk)    

otr. (2) Leiden op 2 jun 1689 (getuigen: bruidegom: Brant Richout broeder Houtstraet en getuige bruid: Maria van Damen moeder Nieuwestraet -)1, tr. Wassenaar op 18 jun 1689, Consent verleend om te Wassenaar te trouwen 18-6-1689
met

Maria Mutschenbroek, doopgetuige van haar neef Kornelis de Bruin Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 dec 1692.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1691 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (2 jun 1689 blz. 253)


Cornelia van Rijswijk
Cornelia van Rijswijk, geb. Arnhem.

otr. op 12 apr 1675 (getuigen: bruidegom: Isbrant Richolt broeder Over het Gerecht en getuige bruid: Elysabeth Huybers (schoonzuster) bekende Over het Gerecht)
met

Willem (Gerbrecht) Richout, zn. van Gijsbrecht Richout, geb. Arnhem circa 1650, bakker, doopgetuige van zijn nicht Elisabeth Richoudt Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 dec 1676, doopgetuige van zijn neef Kornelis de Bruin Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 dec 1692, tr. (2) met Maria Mutschenbroek. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert~1679 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (2 jun 1689 blz. 253)


Isbrant Gijsbertsz Richout
Brant (Isbrant Gijsbertsz) Richout1,2,3, geb. Arnhem circa 1648, bakker, doopgetuige van zijn neef Pieter Richout Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 dec 1691, doopgetuige van zijn neef Gijsbert Richold Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 nov 1679, doopgetuige van zijn nicht Gerritje de Bruijn Leiden (Pieterskerk) op 10 mrt 1694.

otr. Leiden op 7 apr 1673 (getuigen: bruidegom: Bastiaen van der Stoop bekende Hoochstraet en getuige bruid: Lamberta van der Stoop bekende Hoochstraet)4
met

Elisabeth Huijberts (Huyberts, Hulwers)3, geb. Arnhem, doopgetuige van haar nicht Gerritje de Bruijn Leiden (Pieterskerk) op 10 mrt 1694.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1676 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (3 feb 1673 akte 55)
2.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (18 jan 1675 akte 92)
3.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (16 aug 1675 akte 121)
4.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (7 apr 1673 blz. 281)


Maria Mutschenbroek
Maria Mutschenbroek, doopgetuige van haar neef Kornelis de Bruin Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 dec 1692.

otr. Leiden op 2 jun 1689 (getuigen: bruidegom: Brant Richout broeder Houtstraet en getuige bruid: Maria van Damen moeder Nieuwestraet -)1, tr. Wassenaar op 18 jun 1689, Consent verleend om te Wassenaar te trouwen 18-6-1689
met

Willem (Gerbrecht) Richout, zn. van Gijsbrecht Richout, geb. Arnhem circa 1650, bakker, doopgetuige van zijn nicht Elisabeth Richoudt Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 dec 1676, doopgetuige van zijn neef Kornelis de Bruin Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 dec 1692, tr. (1) met Cornelia van Rijswijk. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1691 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (2 jun 1689 blz. 253)


Elisabeth Huijberts
Elisabeth Huijberts (Huyberts, Hulwers)1, geb. Arnhem, doopgetuige van haar nicht Gerritje de Bruijn Leiden (Pieterskerk) op 10 mrt 1694.

otr. Leiden op 7 apr 1673 (getuigen: bruidegom: Bastiaen van der Stoop bekende Hoochstraet en getuige bruid: Lamberta van der Stoop bekende Hoochstraet)2
met

Brant (Isbrant Gijsbertsz) Richout3,4,1, zn. van Gijsbrecht Richout, geb. Arnhem circa 1648, bakker, doopgetuige van zijn neef Pieter Richout Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 dec 1691, doopgetuige van zijn neef Gijsbert Richold Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 nov 1679, doopgetuige van zijn nicht Gerritje de Bruijn Leiden (Pieterskerk) op 10 mrt 1694.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1676 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (16 aug 1675 akte 121)
2.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (7 apr 1673 blz. 281)
3.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (3 feb 1673 akte 55)
4.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (18 jan 1675 akte 92)


Elisabeth Richoudt
Elisabeth Richoudt, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 dec 1676 (getuigen: haar oom Willem Richout, Lubbert Lubbertsze).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (3 feb 1673 akte 55)
2.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (18 jan 1675 akte 92)
3.Notariele akte Leiden (Notar 351), RA Leiden, Not.Arch 0506, Inventarisnr.: 1218, Testament, huur bakkerij en obligaties, Johan Janz. Snoeck, Leiden, van 1671 tot 1685 (16 aug 1675 akte 121)
4.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (7 apr 1673 blz. 281)


Pieter Richout
Pieter Richout, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 dec 1691 (getuigen: zijn oom Brant (Isbrant Gijsbertsz) Richout, Cornelis Mussenbroek en Anna Manel).Bronnen:
1.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (2 jun 1689 blz. 253)


Gijsbert Richold
Gijsbert Richold, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 nov 1679 (getuigen: zijn oom Brant (Isbrant Gijsbertsz) Richout, Catalijnjen Wimlen).Bronnen:
1.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (2 jun 1689 blz. 253)


Gerritje de Bruijn
Gerritje de Bruijn, ged. Leiden (Pieterskerk) op 10 mrt 1694 (getuigen: haar oom Brant (Isbrant Gijsbertsz) Richout en haar aangetrouwd tante Elisabeth Huijberts).Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (29 nov 1684 blz. 203)
2.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (31 dec 1688 blz. 225)
3.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (27 okt 1684 blz. 199)


Kornelis de Bruin
Kornelis de Bruin, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 dec 1692 (getuigen: zijn oom Willem Richout en zijn aangetrouwd tante Maria Mutschenbroek).Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (29 nov 1684 blz. 203)
2.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (31 dec 1688 blz. 225)
3.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (27 okt 1684 blz. 199)


Gerritje de Bruijn
Gerritje de Bruijn, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 okt 1689 (getuigen: Kornelis de Bruin en Barbara Visschers), ovl. voor mrt 1694.Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (29 nov 1684 blz. 203)
2.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (31 dec 1688 blz. 225)
3.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (27 okt 1684 blz. 199)


Jan Cornelisz de Bruijn
Jan Cornelisz de Bruijn, geb. Leiden circa 1620, schipper.

otr. (1) Leiden op 21 mrt 1656 (getuigen: zijn oom Pieter Claes de Bruijn, zijn zus Cornelia Cornelisdr de Bruijn, bruidegom: Pieter Claesz de Bruyn oom Maren en getuige bruid: Cornelia Cornelis toekomstig schoonzuster Bouwelouwesteech)
met

Gerritje Wouters van der Stein, dr. van Wouter van der Stein, geb. Delft circa 1630.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter~1663 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Cornelis~1657 Leiden (Pieterskerk)    
Wouter~1659 Leiden (Pieterskerk) †1663  3

tr. (2) Leiden op 24 apr 1643 (getuigen: bruidegom: Pieter Claesz de Bruijn oom Mare en getuige bruid: Lijsbet Ariens moei Broertgiensgraft)
met

Tryntgen Aryens van der Berg, geb. Zoeterwoude, ondertrouw getuige van Isaack Isaacksz Verbeeck en Anneken Wouters van der Stein Leiden op 18 dec 1643, ovl. voor mrt 1656.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1651 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 352), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 444, schulderkenning, Kaerl Outerman, Leiden, van 1629 tot 1669 (25 mrt 1651 akte 52)
2.Schepenhuwelijken Leiden (T 191), RA Leiden, DTB Schepenhuwelijken, B 198, Leiden, van 1611 tot 1633 (2 apr 1619 blz. 83)
3.Notariele akte Leiden (Notar 353), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 446, Kaerl Outerman, Leiden, van 1629 tot 1669 (9 dec 1653 akte 267)
4.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (24 apr 1643 blz. 48)


Cornelis Claesz de Bruijn
Cornelis Claesz de Bruijn1, geb. Noordwijk, schippersgezel, later schipper op Gorkum.

otr. Leiden op 2 apr 1619 (getuigen: bruidegom: Ysbrant Claesz Suyck bekende en getuige bruid: Haesgen Cornelis moeder)2
met

Marijtgen Cornelis Slooten (van der Sloot)1,3, dr. van Cornelis Jans Slooten (scheepmaker) en Haesgen Cornelis, geb. Leiden circa 1595.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1620 Leiden    
Cornelia*1630 Leiden    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 352), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 444, schulderkenning, Kaerl Outerman, Leiden, van 1629 tot 1669 (25 mrt 1651 akte 52)
2.Schepenhuwelijken Leiden (T 191), RA Leiden, DTB Schepenhuwelijken, B 198, Leiden, van 1611 tot 1633 (2 apr 1619 blz. 83)
3.Notariele akte Leiden (Notar 353), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 446, Kaerl Outerman, Leiden, van 1629 tot 1669 (9 dec 1653 akte 267)