Parenteel van Juckes de Geest.
Parenteel van Juckes de Geest.

Generatie I

I.  Juckes de Geest
 Hij krijgt 2 zonen: 
  1.  Simon Juckesz , geb. Roesselaer (B), ovl. Leeuwarden voor 22 jul 1604, volgt IIa
  2.  Doude Juckesz , volgt IIb

Generatie II

IIa.  Simon Juckesz de Geest, zn. van Juckes de Geest (I), geb. Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. Leeuwarden voor 22 jul 1604, otr. Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. Leeuwarden op 16 dec 1588 met Wyts Wybrandtsdr, geb. circa 1560, ovl. in 1628. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Gilles Simonsz , geb. Leeuwarden circa 1588, ovl. na 1628, volgt IIIa
  2.   Wybrand Simonsz1,2,3,2, geb. Leeuwarden op 16 aug 1592, ovl. Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4, volgt IIIb
  3.  Hendrick Simonsz , geb. circa 1590. IIb.  Doude Juckesz de Geest, zn. van Juckes de Geest (I), kunstschilder, tr. Leeuwarden met Lijsbeth Jochems
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sara, ged. Leeuwarden op 24 jul 1603. 
  2.  Maai, ged. Leeuwarden op 18 dec 1607. 
  3.  Jucke Doedes, ged. Leeuwarden op 5 apr 1609, glazenmaker, tr. op 5 apr 1630 met Geertien Isbrandsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Gilles Simonsz de Geest, zn. van Simon Juckesz de Geest (IIa) (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. Leeuwarden circa 1588, glasschilder en staddsschilder, verhuisde van Deventer naar Utrecht in 1604, burger van Utrecht tussen 1604 en 1605, ovl. na 1628, tr. Utrecht, Sint Geert op 24 jul 1604 met Mechtelt Isaacs Knijf, geb. Utrecht circa 1580, ovl. circa 1636. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Sijmon Jelisz , geb. Utrecht circa 1608, ovl. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, volgt IVa
  2.  Jacob Jelissen , geb. Utrecht circa 1610, volgt IVb

IIIb.   Wybrand Simonsz de Geest1,2,3,2, zn. van Simon Juckesz de Geest (IIa) (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4, otr. Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. Leeuwarden op 19 okt 1622 met Hendrikje Fransdr (Henrickien) van Uylenborch (Ulenburchs)2, dr. van Frans Hendricksz van Uylenborch en Ygh Douwes Popma, geb. Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. in 1682. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Eva Maria1, geb. Leeuwarden circa 1624, ovl. vermoedelijk Amsterdam circa 1665, volgt IVc
  2.   Julius Felix1,5, geb. Leeuwarden tussen 1638 en 1639, ovl. op 25 mei 1699, volgt IVd
  3.  Catharina
  4.  Simon Wybrandis Franciscus , geb. in 1625, ovl. in 1665, volgt IVeGeneratie IV

IVa.   Sijmon Jelisz de Geest, zn. van Gilles Simonsz de Geest (IIIa) (glasschilder en staddsschilder) en Mechtelt Isaacs Knijf, geb. Utrecht circa 1608, groefbidder, lidmaat van de gereformeerde gemeente, belijdenis Utrecht op 31 mrt 1631, lid van het glazenmakersgilde te Utrecht in 1650, ovl. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, otr. (1) Woerden in feb 16306, tr. Utrecht op 16 mei 1630 met Adriaentgen Jans van der Linden, geb. Utrecht, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 1 aug 1613, ovl. Utrecht (Duitsehuiskerk) op 9 apr 1666. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johannes Jelisz , ged. Utrecht (Jacobikerk) op 25 sep 1631, ovl. voor 1712, volgt Va
  2.  Isaack , ged. Utrecht (Jacobikerk) op 24 aug 1634, ovl. voor dec 1678, volgt Vb
  3.   Julius , ged. Utrecht (Domkerk) op 22 nov 16367, begr. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 29 okt 1666, volgt Vc
  4.   Mechtildt , ged. Utrecht (Jacobikerk) op 23 okt 16428, huwelijksgetuige van Herman van Castrop en haar zus Jannichje de Geest (zie IVa) Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674, begr. Utrecht (Buurkerk) op 23 dec 1706, tr. Utrecht (Domkerk) op 9 dec 1668 met Pieter van Venendaal (van den Helm). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Elisabeth , ged. Utrecht (Buurkerk) op 28 feb 16459, ovl. voor 1686, tr. Utrecht op 25 apr 1667 met Aalbert van Ceulen, slotenmaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jannichje , geb. Utrecht, woonde in de Elisabethstraat Utrecht in 1674, tr. Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674 (getuige: haar zus Mechtildt de Geest (zie IVa)) met Herman van Castrop. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrick , geb. circa 1652, ovl. Utrecht circa 1697, volgt Vd
  8.   Benjamin (16500908) , ged. Utrecht op 8 sep 165010, ovl. voor 1671. 
  Sijmon Jelisz de Geest, tr. (2) op 17 apr 1667 met Cunera de Leeuw
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cunera de Leeuw, tr. (2) met Warnart van Ceulen, ovl. voor 1667. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.   Jacob Jelissen de Geest, zn. van Gilles Simonsz de Geest (IIIa) (glasschilder en staddsschilder) en Mechtelt Isaacs Knijf, geb. Utrecht circa 1610, soldaet onder Monsr.de Baers, otr. (1) Utrecht op 6 mei 163811, tr. Wijk bij Duurstede op 15 mei 1638 met Anneke Hendrixc Stuijven, geb. Lier in Eemsterlant [Duitsland] circa 1615, Lidmaat Hervormde Gemeente Amersfoort op 26 sep 1635. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Albertus
  2.   Jelis , ged. Utrecht op 7 feb 164112
  3.  Sijmon
  4.  Johannes
  5.  Caterine , geb. circa 1645, otr. (1) Zutphen, tr. Zutphen op 10 jun 1677 met Christiaan Ossenhoorn, soldaat onder d'overste luitt. Builo. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Henrick Messeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Henrick13, geb. circa 1647, volgt Ve
  Jacob Jelissen de Geest, tr. (2) voor 1660 met Metten Heckhuijs (Haeckhuijs), geb. circa 1635. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Metten Heckhuijs, tr. (2) Zutphen op 8 apr 1688 met Hans Peter Smit, militair, ruijter onder de majoor Reitesel. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.   Eva Maria de Geest1, dr. van Wybrand Simonsz de Geest (IIIb) (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. Leeuwarden circa 1624, ovl. vermoedelijk Amsterdam circa 1665, tr. Dantumadeel op 20 sep 165814,15 met Adam Joseph Christiaens Pijnacker1,16, zn. van Christiaen Pijnacker (burgemeester van Schiedam en wijnhandelaar), geb. Pijnacker op 13 feb 1622, kunstschilder, ovl. Amsterdam op 28 mrt 167317, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria 18,19, ovl. na 30 sep 1720, volgt VfIVd.   Julius Felix (Julius Franciscus) de Geest1,5, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (IIIb) (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. Leeuwarden tussen 1638 en 1639, kunstschilder, schilder te Leeuwarden. In 1699 mede-eigenaar van Sickema sate te Schettens, ovl. op 25 mei 1699, otr. Leeuwarden op 28 nov 166720, tr. Leeuwarden op 13 dec 166721 met Brigitta van Bolten1,5,22, dr. van dr Richard van Bolten en Winanda van den Sande, ovl. op 3 mei 1699. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Wybrandt23,24, geb. Culemborg circa 1667, acteur-dichter,  
   "Wybrandus de Geest" samen met Agnetha Simonsdr RK doopgetuige te Culemborg op 11 jul 1713,  
   op 11 juli 1713 was "Wybrandus de Geest" samen met Agnetha Simonsdr (die optrad in plaats van Anna Wijnants) getuige bij de doop van Agnes Elisabeth, de wettige dochter van Eliu (?) bast (?) en Margaretha kerst (?). 
   woonde te Culemborg en overleed daar zeer waarschijnlijk in 1716, ovl. Leeuwarden op 13 feb 1716. 
  2.   Wynanda 24, begr. Leeuwarden op 15 sep 1728, volgt Vg

IVe.  Dr Simon Wybrandis Franciscus de Geest, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (IIIb) (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. in 1625, arts, s.s.Med.Dr, ovl. in 1665, otr. op 5 aug 1652, tr. Leeuwarden op 17 aug 1652 met Anna Maria Hero'sdr van Peijma
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hero , luitenant, ovl. Leeuwarden (Oldehoofsterkerk) op 26 sep 1729, otr. Leeuwarden op 29 apr 1681, tr. op 18 mei 1681 met Maria Hagius. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.  Johannes Jelisz de Geest (de Geest), zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 25 sep 1631, groefbidder in 1684 tot 1712 te Utrecht, ovl. voor 1712, tr. voor 1670 met Margrietje van den Bosch, dr. van Jan van den Bosch en Elysabeth Wessels van Luynen
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes , ged. Utrecht (Geestekerk) op 9 nov 1671, groefbidder, koffie, thee en wijnhandelaar, tr. (1) met Anna van Baersdorp, dr. van Jan van Baersdorp (burgemeester van Woerden), ovl. voor 1717. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Utrecht op 25 feb 1717 met Bartha van Domselaer (Donselaer), dr. van Johan van Domselaer en Cornelia Borculo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriana , ged. Utrecht (Geestekerk) op 6 apr 1670. 
  3.  Johanna , ged. Utrecht (Geestekerk) op 14 sep 1673. 
  4.  Maria , ged. Utrecht (NicolaÔkerk) op 3 okt 1675. 
  5.  Simon , ged. Utrecht (Catharijnekerk) op 2 okt 1676. 
  6.  Margarita , ged. Utrecht (Geestekerk) op 25 jul 1686. 

Vb.  Isaack de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 24 aug 1634, ovl. voor dec 1678, otr. Vianen, tr. Utrecht (Catharijnekerk) op 18 mrt 1662 met Metje van Santen
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. Vianen op 25 mrt 1665, ovl. voor feb 1667. 
  2.  Jacobus , ged. Vianen op 20 feb 1667. 
  3.  Jannichjen , ged. Vianen op 15 nov 1668. 
  Metje van Santen, otr. (2) Vianen op 17 nov 1678, tr. Vianen op 5 dec 1678 met Cornelis van Dortmont
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.   Julius (Jelis) de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. Utrecht (Domkerk) op 22 nov 16367, begr. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 29 okt 1666, otr. Zaltbommel op 25 mrt 1660, tr. Utrecht, Antoni Gasthuis op 10 apr 1660 met Catharina van Heusden, geb. circa 1640. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth , ged. Utrecht op 27 jan 1666. 
  Catharina van Heusden, tr. (2) na 1666 met Frederik van Es, meester scheermessenmaker. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Margaretha , tr. met Dirck Boschman, tabaxverkoper in 't Wystraet. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.  Hendrick de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, geb. circa 1652, gemeentesecretaris van Jutphaas, 1e klerk griffier hof van Utrecht, ovl. Utrecht circa 1697, otr. Jutfaas op 5 sep 1675, tr. Jutfaas op 27 sep 1675 met Sara van de Ende, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas), woonde in de Nieuwstraat Utrecht in 1630. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Simon , ged. Utrecht (Catharijnekerk) op 28 mrt 1676. 
  2.  Benjamin , ged. Utrecht (Catharijnekerk) op 16 dec 1679. 
  3.  Cornelis , ged. Utrecht (Domkerk) op 3 nov 1686. 
  4.  Justus , ged. Utrecht (Catharijnekerk) op 9 dec 1688. 

Ve.   Henrick de Geest13, zn. van Jacob Jelissen de Geest (IVb) (soldaet onder Monsr.de Baers) en Anneke Hendrixc Stuijven, geb. circa 1647, pachter van de katerstede De Hinckenheuvel Ulft van 1688 tot 1724, pachter van de Diergaarde voor het huis Ulfft te Ulft van 1688 tot 1723, tr. (1) Silvolde op 7 feb 169725 met Geertje (Geertien) Smeeinck (Smeenck, Smeenk, Smeinck, Smeink.), dr. van Rutger Smeeinck. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria, volgt VIa
   Henrick de Geest13, tr. (2) voor 1690 met Maria Geressen Wemmers (Wemmersen), ged. RK Doesburg op 14 mei 167326, woonde onder Gendringen in 1697, ovl. voor 1697. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrick , geb. circa 1690, ovl. tussen 1753 en 1760, volgt VIb
  2.  Jacobus , volgt VIc

Vf.   Maria Pijnacker18,19, dr. van Adam Joseph Christiaens Pijnacker (kunstschilder) en Eva Maria de Geest (IVc), ovl. na 30 sep 1720, tr. Leeuwarden op 30 jan 168027 met Joannes Pierson18,28, ged. Den Haag op 2 aug 1633, doet belijdenis in de Ned. Hervormde Kerk Leeuwarden op 26 okt 1698, ovl. voor 1712. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.   Jacobus , ged. RK Leeuwarden op 3 mei 169729

Vg.   Wynanda de Geest24, dr. van Julius Felix de Geest (IVd) (kunstschilder) en Brigitta van Bolten, woont in de Bagijnestraat te Leeuwarden in 1728, begr. Leeuwarden op 15 sep 1728, relatie met Hendricus Reindrik24
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Brigitta Renderinck, ged. Leeuwarden op 24 aug 1713. 
  2.  Antonius , ged. Leeuwarden op 16 feb 1715. 

Generatie VI

VIa.  Maria de Geest (Geesten, Giesten, Giestink), dr. van Henrick de Geest (Ve) en Geertje Smeeinck, relatie met Teunis (Tonis, Tuenis) Abbink (Abbinck, Abink), pachter van de katerstede De Hinckenheuvel na 1724, ovl. Varsseveld op 14 mrt 1760, begr. Varsseveld op 16 mrt 1760. 
 Uit deze relatie 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Johanna , ged. Varsseveld op 15 apr 1732. 
  2.  Geertruijt , ged. Varsseveld op 15 apr 1742. 
  3.  Johanna , ged. Varsseveld op 8 jul 1736. 

VIb.  Hendrick de Geest (Henricus), zn. van Henrick de Geest (Ve) en Maria Wemmers, geb. circa 1690, met attestatie van Oosterbeek aangekomen Velp op 13 sep 1726, ovl. tussen 1753 en 1760, tr. (1) circa 1710 met Geertruyt Rutgersdr
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ruth , geb. circa 1710, ovl. voor 1766, volgt VIIa
  2.  Derck, geb. Arnhem circa 1712, ovl. Arnhem op 28 aug 1779, volgt VIIb
  3.  Johanna, geb. circa 1718, begr. Oosterbeek op 29 feb 1792, volgt VIIc
  4.  Willem, geb. voor 1724, ovl. Ede op 28 apr 1773, volgt VIId
  Hendrick de Geest, tr. (2) Oosterbeek op 17 mrt 1724 met Maryken van Sonnenberg, dr. van Hendrik van Sonnenberg, ged. Oosterbeek op 23 feb 1696, ovl. tussen 1724 en 1725. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hendrick de Geest, otr. (3) op 20 okt 1725, tr. Oosterbeek op 11 nov 172531 met Aeltjen van Kerckhoff, ovl. tussen 1747 en 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hendrick de Geest, tr. (4) Renkum en Heelsum op 6 mei 175332,33, kerk.huw. Wageningen op 5 jun 1753 met Elsken Kuerentjes (Keurentjes), ovl. na 1760. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Jacobus de Geest, zn. van Henrick de Geest (Ve) en Maria Wemmers, tr. met Margriet Keuljens
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerardus A. , ged. Huissen op 1 nov 1720. 

Generatie VII

VIIa.   Ruth de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIb) en Geertruyt Rutgersdr, geb. circa 1710, kerkmeester te Oosterbeek in 1756, ovl. voor 1766, tr. Oosterbeek op 11 apr 173234 met Hentje (Hendrijn, Hendrika, Hendrina) Cornelissen Cornelis, ovl. Oosterbeek op 24 feb 1766, begr. Oosterbeek op 3 mrt 1766. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jantjen, ged. Oosterbeek op 3 mei 1733. 
  2.  Cornelis, ged. Oosterbeek op 21 apr 1737, volgt VIIIa
  3.  Hendrick, ged. Oosterbeek op 8 nov 1740, landeigenaar, ovl. Oosterbeek op 6 jan 1821, tr. in nov 1766 met zijn nicht Jenneke de Geest, dr. van Derck de Geest (VIIb) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, geb. Oosterbeek circa 1742, ged. Arnhem, ovl. Oosterbeek op 7 feb 1819. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geertruijt, ged. Oosterbeek op 27 mei 1742. 
  5.  Jantje, ged. Oosterbeek op 16 apr 1745. 
  6.  Derck, ged. Oosterbeek op 19 feb 1747, ovl. Oosterbeek op 1 mrt 1748, begr. Oosterbeek op 5 mrt 1748. 
  7.  Derk, ged. Oosterbeek op 26 jan 1749, ovl. Oosterbeek op 23 mei 1749, begr. Oosterbeek op 27 mei 1749. 
  8.  Jan, ged. Oosterbeek op 29 aug 1751. 
  9.  Derck , geb. circa 1754, ovl. Oosterbeek op 21 aug 1822, volgt VIIIb

VIIb.  Derck de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIb) en Geertruyt Rutgersdr, geb. Arnhem circa 1712, tabaksplanter, ovl. Arnhem op 28 aug 1779, begr. Oosterbeek op 1 sep 1779, tr. Oosterbeek op 16 apr 1733 met Hendrikje (Hendrijn, Hendrickje Heijntje) Everts (Evers, Eevers), dr. van Evert Jans Reynders en Jenneke Hendricks, ged. Oosterbeek op 3 jul 1714, ovl. Oosterbeek op 7 mrt 1761, begr. Oosterbeek op 12 mrt 1761. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendrick, ged. Oosterbeek op 1 mei 1735, ovl. Oosterbeek op 26 jan 1814, volgt VIIIc
  2.  Evert, ged. Oosterbeek op 7 apr 1737, ovl. Arnhem op 9 dec 1810, volgt VIIId
  3.  Jan, ged. Oosterbeek op 6 mrt 1740, ovl. Wageningen op 26 jan 1820, relatie met Geurtje Meurs (Muis), dr. van Anthonie Meurs en Johanna Geurtsen, ovl. Renkum op 27 apr 1813. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Jenneke , geb. Oosterbeek circa 1742, ged. Arnhem, ovl. Oosterbeek op 7 feb 1819, tr. met haar neef Hendrick de Geest, zn. van Ruth de Geest (VIIa) en Hentje Cornelis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Geertruyt, ged. Oosterbeek op 23 feb 1745, begr. Oosterbeek op 5 sep 1749. 
  6.  Geertruid, ged. Arnhem op 28 apr 1751. 
  7.  Brant, ged. Oosterbeek op 3 aug 1755, volgt VIIIe

VIIc.  Johanna (Janna) de Geest, dr. van Hendrick de Geest (VIb) en Geertruyt Rutgersdr, geb. circa 1718, begr. Oosterbeek op 29 feb 1792, tr. Renkum op 6 nov 1741 met Jan Teunissen
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Willemken, ged. Renkum op 28 sep 1742. 
  2.  Geertruidt, ged. Renkum op 28 sep 1742. 
  3.  Geertruit, ged. Harten op 25 sep 1744. 
  4.  Geertruid, ged. Renkum in sep 1745. 
  5.  Harmen, ged. Renkum op 31 jul 1746. 
  6.  Theunis Gerrit, ged. Renkum op 11 okt 1750. 
  7.  Cornelia, ged. Renkum op 20 jun 1752. 
  8.  Gerrit, ged. Renkum op 23 okt 1757. 

VIId.   Willem de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIb) en Geertruyt Rutgersdr, geb. voor 1724, 30, ovl. Ede op 28 apr 1773, tr. Otterlo op 24 feb 1747 met Aaltje Willems, ovl. Ede op 1 mrt 1784. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruyd, ged. Otterlo op 6 jul 1749. 
  2.  Aaltje, ged. Ede op 24 feb 1754. 
  3.  Hendrik, ged. Ede op 19 sep 1758, volgt VIIIf
  Aaltje Willems, relatie (2) met Cornelis Sprengler
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Generatie VIII

VIIIa.  Cornelis de Geest, zn. van Ruth de Geest (VIIa) en Hentje Cornelis, ged. Oosterbeek op 21 apr 1737, relatie met Johanna van Rheden, dr. van JurriŽn van Rheden en Hendrina Geerlicks, geb. Oosterbeek op 26 feb 1741, ovl. op 4 aug 1794. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Rutger , geb. Oosterbeek op 24 jan 1768, ovl. op 2 jan 1799, volgt IXa
  2.  Hendrina , geb. Oosterbeek op 16 jul 1769. 

VIIIb.  Derck (Derk, Dirk) de Geest, zn. van Ruth de Geest (VIIa) en Hentje Cornelis, geb. circa 1754, timmerman, ovl. Oosterbeek op 21 aug 1822, tr. met Grada van Wees, dr. van Jan van Wees, ovl. Renkum op 6 dec 1835. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan , geb. circa 1778, ovl. Arnhem op 25 aug 1856, volgt IXb
  2.  Ruth , geb. Oosterbeek circa 1782, landbouwer, tr. (1) Renkum en Heelsum op 25 feb 1809 met Johanna Geertruida Hendriks Evers, dr. van Evert Hendriks en Maartje Barruwen, geb. Oosterbeek. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Renkum op 30 jul 1823 met Machteld van der Horst, dr. van Hendrik Janssen van der Horst en Gozina Kapel, geb. (Rheden) circa 1789, dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrick , geb. Oosterbeek circa 1784, volgt IXc
  4.  Cornelis , geb. (Oosterbeek) circa 1787, landbouwer, ovl. Renkum op 15 feb 1862, tr. (1) Renkum op 17 mei 1823 met Adriana Hendriks, dr. van Hendrik Hendriks (landbouwer) en Geertje van de Wall, geb. (Arnhem) circa 1787, dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Jaantje Otterloo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Geertruij , geb. (Oosterbeek) circa 1795, dienstmeid, tr. Renkum op 17 mei 1823 met Jan Hoolhorst, zn. van Willem Hoolhorst en Sagrina Wilhelmina Guichenon de Chatteljon, geb. (Rhenen) circa 1782, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIc.  Hendrick de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIb) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, ged. Oosterbeek op 1 mei 1735, ovl. Oosterbeek op 26 jan 1814, tr. Klingelbeek op 15 nov 1764 met Aalbertje Stefens (Alberta) Morren, ged. Klingelbeek op 22 feb 1728, ovl. Klingelbeek op 20 sep 1811. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Derk , geb. circa 1767, ovl. Arnhem op 22 feb 1838, volgt IXd

VIIId.  Evert de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIb) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, ged. Oosterbeek op 7 apr 1737, ovl. Arnhem op 9 dec 1810, tr. (1) Arnhem op 7 mei 1769 met Catharina Geurtsen Smidt, dr. van Geurt Willemse en Willemijn Berntds, ged. Slijk Ewijk op 30 dec 1741, ovl. Arnhem op 20 nov 1792. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Derk, geb. Arnhem op 11 feb 1770, ovl. Arnhem op 11 aug 1824, volgt IXe
  2.  Jan, ged. Arnhem op 31 mei 1772. 
  3.  Hendrina, ged. Arnhem op 31 aug 1775. 
  4.  Albert, ged. Arnhem op 25 sep 1777, ovl. Amsterdam op 23 mei 1819, volgt IXf
  5.  Hendrik, ged. Arnhem op 31 okt 1779. 
  6.  Hendrina Catharina, ged. Arnhem op 22 mrt 1781, ovl. Rotterdam op 31 okt 1837, volgt IXg
  7.  Johannes Martinus, ged. Arnhem op 8 jun 1783. 
  Evert de Geest, tr. (2) Arnhem op 2 jun 1793 met Gerdina Schildering
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIe.  Brant de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIb) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, ged. Oosterbeek op 3 aug 1755, otr. Leeuwarden op 14 okt 1780, tr. Dokkum op 5 nov 1780, kerk.huw. Leeuwarden op 5 nov 1780 met Maartje Berends (Beerends, Barents, Beerns, Barends Louws)
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Dirk , geb. Dokkum op 5 sep 1781, ged. Dokkum op 16 sep 1781. 
  2.  Johanna , geb. Dokkum op 5 jul 1783, ged. Dokkum op 13 jul 1783, tr. Arnhem op 20 apr 1815 met Henricus Lambertus Jansen, zn. van Albert Jansen en Dorothea Evers, geb. Arnhem, pottebakkersknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Dirk , geb. Dokkum op 29 feb 1788, ged. Dokkum op 12 mrt 1788. 

VIIIf.  Hendrik de Geest, zn. van Willem de Geest (VIId) en Aaltje Willems, ged. Ede op 19 sep 1758, tr. Ede op 30 okt 1785 met Bijtje Jansen, ged. Otterlo. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje , geb. Ede op 30 sep 1787, ovl. Ede op 6 jul 1858, tr. Ede op 5 dec 1829 met Teunis van Wees, geb. Oosterbeek circa 1785, arbeider, schaapherder, ovl. Oosterbeek op 21 nov 1860. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IX

IXa.  Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (VIIIa) en Johanna van Rheden, geb. Oosterbeek op 24 jan 1768, ovl. op 2 jan 1799, relatie met Johanna Morren, dr. van Evert Morren en Geertruijt Jansen, ged. Oosterbeek op 4 feb 1772, herbergierster, ovl. Oosterbeek op 17 sep 1841. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Cornelis , geb. Oosterbeek op 13 feb 1795, ovl. Oosterbeek op 27 aug 1861, volgt Xa
  2.  Evert , geb. Oosterbeek op 7 jun 1797, ovl. Oosterbeek op 28 nov 1866, volgt Xb
  Johanna Morren, dr. van Evert Morren en Geertruijt Jansen, tr. (2) op 10 nov 1799 met Willem Jansen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXb.  Jan de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIIb) (timmerman) en Grada van Wees, geb. circa 1778, ged. Oosterbeek, ovl. Arnhem op 25 aug 1856, tr. (1) Renkum op 10 apr 1834 met Aaltje Hartemink
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jan de Geest, tr. (2) circa 1807 met Teuntje Gerritsen, dr. van Hendrik Gerritsen en Johanna Schut, ovl. Renkum op 22 jan 1830. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Derk , ged. Renkum op 8 sep 1808, ovl. op 5 apr 1874, volgt Xc
  2.  Grada , ovl. Renkum op 25 nov 1822. 

IXc.  Hendrick (Jan Hendrik) de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIIb) (timmerman) en Grada van Wees, geb. Oosterbeek circa 1784, tuinman, tr. (1) Utrecht op 21 okt 1812 met Johanna Zweers, dr. van Hendrik Zweers en Hendrina van Minkelen, geb. Rheden circa 1786, ovl. Laren op 18 jun 1826. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Johanna Hendrika , geb. Utrecht in 1812, ovl. Arnhem op 11 mei 1852, tr. met Jan Willem Hekkers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jenneke (Jannigje Hendrika Gerarda) , geb. Utrecht in 1815, dienstbode, ovl. Velp op 28 dec 1887, tr. Rheden op 8 nov 1851 met Aalbert Nuij, zn. van Willem Nuij en Gerritje Brouwer, geb. circa 1818, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik , geb. in 1816. 
  Hendrick de Geest, tr. (2) Laren op 31 aug 1827 met Grietjen ten Arve, dr. van Hendrik ten Arve (daghuurder) en Willemken Wentzink (daghuurster), geb. (Ruurlo) circa 1778. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Derk de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIIIc) en Aalbertje Stefens Morren, geb. circa 1767, landbouwer, ovl. Arnhem op 22 feb 1838, tr. met Maria Klasen (Klaasen)
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Hendrica , geb. circa 1814, ovl. Arnhem op 3 okt 1865, tr. Arnhem op 11 mei 1836 met Teunis van Veelen, zn. van Hendrik van Veelen (herbergier) en Willemina de Vries, geb. Oosterbeek op 25 feb 1812. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Klasina Alberta , geb. circa 1817, ovl. Arnhem op 30 nov 1823. 

IXe.   Derk de Geest, zn. van Evert de Geest (VIIId) en Catharina Geurtsen Smidt, geb. Arnhem op 11 feb 1770, timmerman, ovl. Arnhem op 11 aug 1824, tr. Deventer op 5 mei 179735 met Berendina Nijmans (Nijmands), dr. van Jan Nieumans en Aleida Essen Evers, geb. Twello op 19 jun 1768, ged. Twello op 19 jun 176836, ovl. Arnhem op 30 aug 1824. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Evert, geb. Arnhem op 16 apr 1797, ovl. voor 1798. 
  2.  Evert, geb. Arnhem op 27 nov 1798, ovl. Arnhem op 5 sep 1855, volgt Xd
  3.  Jan , geb. Arnhem op 8 jun 1800, ovl. Arnhem op 17 mrt 1878, volgt Xe
  4.  Karel, geb. Arnhem op 7 mrt 1802, volgt Xf
  5.  Mattinus Brand, geb. Arnhem op 6 okt 1803. 
  6.  Catrina, geb. Arnhem op 3 feb 1805. 
  7.  Hendrik, geb. Arnhem op 16 aug 1807, ovl. Arnhem op 6 aug 1848, volgt Xg
  8.  Johannes Martinus, geb. Arnhem op 25 sep 1811, tr. (1) Arnhem op 27 jan 1836 met Aartje van Heerdt, dr. van Aardt van Heerdt en Trijntje van den Heuvel, geb. Barneveld circa 1809. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Rhenen op 4 jan 1860 met Jacoba van Heerdt, dr. van Woutertje van Heerdt, geb. Barneveld circa 1826. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXf.  Albert de Geest, zn. van Evert de Geest (VIIId) en Catharina Geurtsen Smidt, ged. Arnhem op 25 sep 1777, schildersknecht, ovl. Amsterdam op 23 mei 1819, tr. Amsterdam op 2 dec 1803 met Christina Elisabeth Ruskoop
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hermanus, geb. Amsterdam op 14 jun 1804, ovl. Amsterdam op 2 mei 1848, volgt Xh
  2.  Evert, ged. Amsterdam op 18 aug 1806, volgt Xi
  3.  Catharina Elisabeth, geb. Amsterdam op 16 okt 1808, ged. Amsterdam op 23 okt 1808. 
  4.  Alida Christina, geb. Amsterdam op 29 mei 1810, ged. Amsterdam op 3 jun 1810, ovl. Amsterdam op 15 aug 1811. 
  5.  Jan, geb. Amsterdam op 30 mrt 1812, ovl. Amsterdam op 1 apr 1812. 
  6.  Jan, geb. Amsterdam op 21 jul 1813, ovl. Amsterdam op 27 okt 1813. 

IXg.  Hendrina Catharina de Geest, dr. van Evert de Geest (VIIId) en Catharina Geurtsen Smidt, ged. Arnhem op 22 mrt 1781, ovl. Rotterdam op 31 okt 1837, tr. Rotterdam op 27 mei 1812 met Krijn Leenheer, zn. van Arie Leenheer en Anna Tiel, geb. Dordrecht op 15 apr 1773, ged. Dordrecht op 17 apr 1773, zaagmolenaarsknecht, woonde Hoogen Zeedijk wijk A nummer 68 Rotterdam in mei 1812. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Arie , geb. Rotterdam op 18 mrt 1813. 
  2.  Krijn , geb. Rotterdam op 4 nov 1815, militair, ovl. Harderwijk op 1 mrt 1881. 
  3.  Petrus Cornelis , geb. Rotterdam op 16 feb 1818, kleermaker, ovl. Rotterdam op 28 mrt 1882, tr. Rotterdam op 9 jun 1858 met Maria Sophia StŲlzner. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie X

Xa.  Cornelis de Geest, zn. van Rutger de Geest (IXa) en Johanna Morren (herbergierster), geb. Oosterbeek op 13 feb 1795, ged. Oosterbeek op 14 feb 1795, arbeider, ovl. Oosterbeek op 27 aug 1861, tr. (1) Oosterbeek op 6 mrt 1817 met Claasje Hartman, ged. Hogeveen bij Nootdorp in 1791, ovl. Oosterbeek op 1 jan 1845. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johanna , geb. Oosterbeek op 27 jun 1819, dienstmeid, ovl. Ede op 6 nov 1894, tr. Oosterbeek op 6 mei 1848 met Geurt van den Hul, zn. van Rut van den Hul en Berendina Pluim, geb. Bennekom in 1815, arbeider, ovl. Ede op 8 feb 1902. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Rutger , geb. Arnhem op 27 jun 1819, ovl. Renkum op 22 apr 1870, volgt XIa
  3.  Jantjen (Jaantje) , geb. Oosterbeek op 17 mei 1822, ovl. Oosterbeek op 17 jan 1883, tr. Oosterbeek in 1845 met Wouter Hulstein, zn. van Wouter Hulstein (Kar-voerman) en Harmiena Meijnen, geb. Brummen in 1820, arbeider, ovl. Oosterbeek op 21 sep 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Evert , geb. Oosterbeek op 19 dec 1824, ovl. Arnhem op 15 apr 1884, volgt XIb
  5.  Willem , geb. Oosterbeek op 31 jul 1828, ovl. op 21 okt 1884, volgt XIc
  Cornelis de Geest, tr. (2) Renkum op 6 feb 1847 met Henders Dijkman, dr. van Hendrik Dijkman en Dersken Heerkate, geb. Verwolde circa 1801, ovl. Oosterbeek op 17 dec 1853. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xb.  Evert de Geest, zn. van Rutger de Geest (IXa) en Johanna Morren (herbergierster), geb. Oosterbeek op 7 jun 1797, ged. Oosterbeek op 18 jun 1797, landbouwer, ovl. Oosterbeek op 28 nov 1866, tr. Oosterbeek op 1 nov 1821 met Nolda (Arnolda) Lankwaarden (Lankwaarde, Langwaarde), dr. van Berend Lankwaarde(n) (kleermaker) en Jacomijna Morren, geb. Oosterbeek op 14 aug 1796, ged. Oosterbeek op 21 aug 1796, ovl. Oosterbeek op 18 okt 1874, begr. Oosterbeek. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacomina , geb. circa 1825, dienstmeid, tr. Renkum op 13 mei 1854 met Arend Albers, geb. circa 1825. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Wilhelmina , geb. Oosterbeek in 1827, tr. Renkum op 15 apr 1853 met Jan Menting, zn. van Jacobus Menting en Aaltje van Roekel, geb. circa 1827. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Berend , geb. Oosterbeek op 20 okt 1828, ovl. Oosterbeek op 11 nov 1896, volgt XId
  4.  Rutger , geb. in 1831, volgt XIe
  5.  Willem , ovl. Renkum op 24 dec 1910, tr. Arnhem op 14 mei 1862 met Harmina Peppinck, dr. van Marinus Carel Peppinck en Jenneke Zweers, ovl. Renkum op 24 mrt 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes , geb. Oosterbeek op 18 jun 1837, ovl. Oosterbeek op 16 sep 1837. 
  7.  Hilmar Johannes , geb. Oosterbeek op 23 jun 1839. 

Xc.  Derk de Geest, zn. van Jan de Geest (IXb) en Teuntje Gerritsen, ged. Renkum op 8 sep 1808, ovl. op 5 apr 1874, tr. Renkum op 17 aug 1844 met Hanneke Lamers, dr. van Jan Jacob Lamers en Hendrina van Rheede, geb. Renkum op 9 jan 1812, ovl. Renkum op 24 nov 1893. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Jacob , geb. Arnhem op 25 okt 1848, ovl. Renkum op 31 okt 1880, tr. Renkum op 12 mei 1877 met Maria van den Born, dr. van Berend van den Born en Geurtje van Voorst, geb. Renkum op 4 feb 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xd.  Evert de Geest, zn. van Derk de Geest (IXe) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. Arnhem op 27 nov 1798, timmerman/winkelier, ovl. Arnhem op 5 sep 1855, tr. Arnhem op 23 jul 1834 met Bartha Aalders, geb. Rheden circa 1802. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendricus Hermanus , geb. Arnhem op 26 feb 1835, tr, (gesch. Arnhem op 8 jul 1895) met Christina Paulina ten Kleij, geb. Wijhe in 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Derk , geb. Arnhem op 9 okt 1836, volgt XIf
  3.  Antonia , geb. Arnhem op 26 apr 1845. 
  Bartha Aalders, relatie (2) met Pieter Bolman
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Xe.  Jan de Geest, zn. van Derk de Geest (IXe) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. Arnhem op 8 jun 1800, bakker in de Roggestraat, geboortegetuige van zijn kleindochter Johanna Elisabeth Hagenbeek (XIIn) op 24 mei 1870, ovl. Arnhem op 17 mrt 1878, begr. Arnhem op 20 mrt 1878, tr. (1) Arnhem op 16 apr 1828 met Lutje van Ommen, dr. van Jan Zweezen van Ommen en Berendje Wouters, geb. Arnhem in 1794, ovl. Arnhem op 8 mrt 1833. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Berendina Catharina, geb. Arnhem op 26 jan 1829, tr. Arnhem op 4 okt 1855 met Pieter Hendrik Boonzaaier, zn. van Pieter Boonzaier en Hendrika van der Wall, geb. Arnhem op 14 apr 1818, onderwijzer te Nijmegen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Berendina, geb. Arnhem op 1 jun 1831, ovl. Arnhem op 17 mrt 1878, relatie met Aart Arnoldus Bitter, zn. van Lamert Bitter (winkelier) en Ienneke van Ommeren, geb. Arnhem op 30 jan 1827, koopman, ovl. Arnhem op 27 dec 1860. Uit deze relatie geen kinderen. 
  Jan de Geest, tr. (2) Rheden op 1 nov 1834 met Betje Koestapel, dr. van Jan Hendrikszen Koestapel (schoolmeester) en Maria Harmsen Rietmans, geb. Rheden op 20 nov 1805, ged. Rheden op 1 dec 1805, ovl. Arnhem op 2 jan 1883, begr. Arnhem op 4 jan 1883. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Diederica Baldina, geb. Arnhem in 1836, tr. Arnhem op 15 jun 1865 met Jan Donker, zn. van Jan Donker en Maria Noppen, geb. Alphen en Rietveld op 15 aug 1831, timmerman, ovl. Arnhem op 12 sep 1895, begr. Arnhem op 14 sep 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lutje , geb. Arnhem op 18 mrt 1837. 
  3.  Derk Baldus , geb. Arnhem op 8 feb 1839, huwelijksgetuige van Johannes Siblesz en zijn zus Johanna Margaretha de Geest (zie Xe) Arnhem op 3 jun 1874. 
  4.  Lieze (Johanna Elisabeth) , geb. Arnhem op 1 nov 1840, ovl. Arnhem op 7 apr 1917, volgt XIg
  5.  Johanna Margaretha , geb. Arnhem op 26 jul 1842, ovl. Arnhem op 4 apr 1916, tr. Arnhem op 3 jun 1874 (getuigen: haar broer Derk Baldus de Geest (zie Xe) en Dirk Sander Arie Hagenbeek (zie XIg)) met Johannes Siblesz, zn. van Jeremias Siblesz en Sara Waller, geb. Epe (Gld) in 1843. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Herman , geb. Arnhem op 17 mei 1844. 
  7.  Geertruida Wilhelmina, geb. Arnhem op 10 jun 1847, ovl. op 18 jun 1922. 


  Jan de Geest, tr. (3) met Gerrigje van Wilsum
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xf.  Karel de Geest, zn. van Derk de Geest (IXe) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. Arnhem op 7 mrt 1802, tr. Rotterdam op 5 mei 1830 met Maria Konstantina Wolff, dr. van Johan Everhart Wolff en Maria Halfman, geb. Rotterdam in 1806. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johan Everhard , geb. Rotterdam op 31 jan 1831, ovl. Rotterdam op 25 feb 1909, volgt XIh
  2.  Maria Konstantina , geb. Rotterdam op 19 jan 1833, tr. Rotterdam op 13 dec 1854 met NN Gijzen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Elizabeth , geb. Rotterdam op 26 jun 1837. 

Xg.  Hendrik de Geest, zn. van Derk de Geest (IXe) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. Arnhem op 16 aug 1807, timmerman, ovl. Arnhem op 6 aug 1848, tr. Doesburg op 27 apr 1837 met Aaltje Wiggerts (Vickers), dr. van Steven Vickers en Berendina Vinkenburg, geb. Doesburg op 30 dec 1809, ovl. Arnhem op 16 nov 1877. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Derk , geb. Arnhem op 16 feb 1838, ovl. Arnhem op 6 jul 1910, volgt XIi
  2.  Steven , geb. Arnhem in 1840, ovl. Arnhem op 16 dec 1921, volgt XIj
  3.  Berendina , geb. in 1842, ovl. Arnhem op 11 nov 1906. 
  4.  Wilhelmina , geb. op 26 okt 1844. 
  5.  Hendrika , geb. Arnhem op 8 jul 1847. 
  6.  Aaltje , geb. Arnhem op 8 jul 1847. 

Xh.  Hermanus de Geest, zn. van Albert de Geest (IXf) (schildersknecht) en Christina Elisabeth Ruskoop, geb. Amsterdam op 14 jun 1804, ged. Amsterdam op 20 jun 1804, kapper, doopgetuige van zijn neef Evert de Geest (zie Xi), ovl. Amsterdam op 2 mei 1848, relatie met Dirkje Lens, dr. van Hendericus Gerardus Lens en Wilhelmina van Egdom, geb. Amsterdam op 7 jun 1801, ged. Amsterdam op 19 jul 1801, baker. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Jan, geb. Amsterdam op 17 apr 1834, volgt XIk

Xi.  Evert de Geest, zn. van Albert de Geest (IXf) (schildersknecht) en Christina Elisabeth Ruskoop, ged. Amsterdam op 18 aug 1806, schilder, tr. Amsterdam op 4 mei 1836 met Anna Martha Elisabeth Smit
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Evert, geb. Amsterdam op 17 nov 1838, (getuige: zijn oom Hermanus de Geest (Xh)). 
  2.  Elizabeth, geb. Amsterdam op 17 aug 1841. 
  3.  Johannes, geb. Amsterdam op 17 okt 1842. 

Generatie XI

XIa.  Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (Xa) (arbeider) en Claasje Hartman, geb. Arnhem op 27 jun 1819, voermansknecht, ovl. Renkum op 22 apr 1870, tr. Renkum op 7 mei 1842 met Geurtje Thomassen, dr. van Thomas Thomassen (arbeider) en Maartje Rochel, geb. Oosterbeek in 1815, ovl. Arnhem op 8 feb 1897. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. Oosterbeek op 25 jun 1843, ovl. Arnhem op 1 jun 1912, volgt XIIa
  2.  Maria , geb. Oosterbeek op 16 mrt 1845, ovl. Arnhem op 17 sep 1920, volgt XIIb
  3.  Kaatje , geb. Oosterbeek op 26 jun 1847, ovl. Arnhem op 23 mei 1903, volgt XIIc
  4.  Tonia (Toontje) , geb. Oosterbeek op 12 jul 1849, ovl. Arnhem op 16 dec 1892, volgt XIId
  5.  Hendrina (Henders) , geb. Oosterbeek op 6 apr 1851, ovl. Arnhem op 12 okt 1895, tr. Arnhem op 5 apr 1879 met Hendrik Stevens, geb. Arnhem op 19 mei 1852, arbeider, ovl. Arnhem op 4 okt 1884. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Pieter Rutger , geb. Arnhem op 1 nov 1852, ovl. Arnhem op 9 okt 1937, volgt XIIe
  7.  Geurtje Johanna , geb. Arnhem op 25 nov 1853. 
  8.  Gerharda Jeannette , geb. Arnhem op 16 mrt 1856, volgt XIIf

XIb.  Evert de Geest, zn. van Cornelis de Geest (Xa) (arbeider) en Claasje Hartman, geb. Oosterbeek op 19 dec 1824, ovl. Arnhem op 15 apr 1884, tr. Renkum op 30 apr 1853 met Maria Willemina Thomassen, dr. van Jan Thomassen en Everdina Hulstein, geb. Arnhem in 1822, ovl. Arnhem op 21 nov 1909. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan , geb. Oosterbeek op 8 sep 1853, ovl. Oosterbeek op 6 jun 1854. 
  2.  Jan , geb. Renkum op 28 jul 1855, ovl. Arnhem op 10 feb 1935. 
  3.  Cornelis , geb. Renkum op 17 mei 1858, ovl. Arnhem op 19 nov 1924, volgt XIIg
  4.  Everdina , geb. Arnhem op 27 mei 1860, ovl. Renkum op 11 dec 1937, tr. Renkum op 11 mei 1887 met Peter Vos, geb. Renkum in 1864, ovl. Renkum op 29 jul 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Klaasje , geb. Arnhem op 3 aug 1861, ovl. Arnhem op 18 feb 1862. 

XIc.  Willem de Geest, zn. van Cornelis de Geest (Xa) (arbeider) en Claasje Hartman, geb. Oosterbeek op 31 jul 1828, ovl. op 21 okt 1884, tr. (1) Arnhem op 30 jan 1856 met Geertruy Hendriks, dr. van Gerrit Hendriks en Lubbigjen van Essen, geb. Terwolde in 1830, ovl. op 3 aug 1875. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  NN , geb. Renkum op 11 mrt 1857 (levenloos). 
  2.  Cornelis , geb. Oosterbeek op 28 feb 1860. 
  3.  Gerrit , geb. Arnhem op 23 mrt 1863, ovl. Doorwerth op 10 aug 1922, tr. (1) Doesburg op 6 okt 1888 met Johanna Wilhelmina Jansen, dr. van Gradus Jansen en Johanna Gerharda Salemink, geb. in 1864. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Arnhem op 20 okt 1909 met Johanna Maria DaniŽls, dr. van Albertus DaniŽls en Gosina Bus, geb. Arnhem in 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Willem , geb. Arnhem op 8 sep 1866, ovl. Apeldoorn op 17 jun 1938, volgt XIIh
  5.  Geertruida , geb. Elst in 1869, tr. Arnhem op 26 okt 1892 met Petrus Franciscus Hasselbach, zn. van Cornelis Johannes Hasselbach (steenhouwer) en Everdina Theodora Spaen, geb. Schoterland in 1872, bleekersknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem de Geest, tr. (2) Renkum op 6 mei 1876 met Wilhelmina Frederika Faber, dr. van Jan Faber en Gerritje Gerritsen, geb. in 1849. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gerdina Wilhelmina , geb. Oosterbeek op 4 jul 1877. 
  2.  Gerrit Jan , geb. Oosterbeek op 24 jan 1879, volgt XIIi
  3.  Jantjen , geb. Oosterbeek op 23 nov 1882, tr. Renkum op 11 mei 1905 met Hendrikus van den Born, dr. van Wouter van den Born en Elsje Serie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XId.  Berend de Geest, zn. van Evert de Geest (Xb) (landbouwer) en Nolda (Arnolda) Lankwaarden, geb. Oosterbeek op 20 okt 1828, huisknecht, tolgaarder, landbouwer, ovl. Oosterbeek op 11 nov 1896, tr. op 4 jun 1858 met Heiltje Hafkamp, dr. van Jan Eimbert Hafkamp en Gerritje Westhof, geb. Apeldoorn op 4 jun 1832, ovl. Oosterbeek op 28 apr 1891. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Evert , geb. Arnhem op 21 aug 1860, ovl. Oosterbeek op 11 jul 1939, volgt XIIj
  2.  Gerritje , geb. Oosterbeek op 21 jul 1858, ovl. Oosterbeek op 5 dec 1933. 
  3.  Arnold , geb. Oosterbeek op 20 mrt 1864, ovl. op 5 dec 1933. 
  4.  Arend , geb. op 15 jan 1866. 
  5.  Bernard , geb. op 22 sep 1868, ovl. op 3 jan 1947, volgt XIIk
  6.  Hendrik , geb. op 3 jan 1871, ovl. op 3 feb 1941. 
  7.  Mientje , geb. op 1 jan 1873, ovl. op 17 apr 1943. 
  8.  Anna Aleida , geb. op 27 apr 1874, ovl. op 12 mei 1939. 

XIe.  Rutger de Geest, zn. van Evert de Geest (Xb) (landbouwer) en Nolda (Arnolda) Lankwaarden, geb. in 1831, tr. Arnhem op 21 aug 1861 met Willemina Jacoba Berends, dr. van Aalt Jan Berends en Willemina Essenstam, geb. Beekbergen op 24 mrt 1833, ovl. Arnhem op 15 sep 1889. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Karel , geb. in dec 1861, ovl. Arnhem op 10 jan 1862. 
  2.  Arnolda , geb. circa 1864, ovl. Arnhem op 18 feb 1870. 
  3.  Aalt Jan , geb. Arnhem op 16 jul 1865, ovl. Utrecht op 23 sep 1933, volgt XIIl

XIf.  Derk de Geest, zn. van Evert de Geest (Xd) (timmerman/winkelier) en Bartha Aalders, geb. Arnhem op 9 okt 1836, relatie met Hendrica Aleida Ring, geb. Arnhem circa 1826. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Derk , geb. Arnhem op 28 aug 1858. 
  2.  Hendrica Aleida , geb. Arnhem op 30 jan 1861. 
  3.  Everdina , geb. Arnhem op 5 mei 1866. 

XIg.  Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest, dr. van Jan de Geest (Xe) (bakker in de Roggestraat) en Betje Koestapel, geb. Arnhem op 1 nov 1840, ovl. Arnhem op 7 apr 1917, begr. Arnhem op 10 apr 1917, tr. Arnhem op 30 jul 1863 met Dirk Sander Arie (Derk Sander Arie) Hagenbeek, zn. van Rut Hagenbeek (schipper en loods) en Judith van Dodeweerd (dienstmeid), geb. Ruhrort (D) op 22 okt 1832, ged. Rotterdam op 30 dec 1832, bakker, geboortegetuige van zijn nicht Johanna Engelina Hagenbeek op 6 mei 1874, huwelijksgetuige van Johannes Siblesz en Johanna Margaretha de Geest (zie Xe) Arnhem op 3 jun 1874, ovl. Arnhem op 17 jun 1911, begr. Arnhem op 21 jun 1911. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Rut Jan , geb. Arnhem op 12 okt 1864, ovl. Arnhem op 8 jun 1866. 
  2.  Jan Bernardus, geb. Arnhem op 9 mei 1866 (getuige: zijn oudoom Jan van Dodewaard), ovl. Arnhem op 29 jun 1867. 
  3.  Dirk Sander Arie , geb. Arnhem op 13 mrt 1868, ovl. Arnhem op 17 jul 1912, volgt XIIm
  4.  Johanna Elisabeth, geb. Arnhem op 24 mei 1870, ovl. Rotterdam op 15 aug 1896, volgt XIIn
  5.  Cornelis Jorden , geb. Arnhem op 18 mei 1872, ovl. Arnhem op 27 jun 1872. 
  6.  Cor (Cornelis Jorden) , geb. Arnhem op 6 jun 1873, ovl. Amsterdam op 25 nov 1942, volgt XIIo
  7.  Rut, geb. Arnhem op 19 mei 1875, ovl. Arnhem op 16 sep 1875, begr. Arnhem op 18 sep 1875. 
  8.  Jan Jacob, geb. Arnhem op 18 jun 1876, ovl. Arnhem op 21 okt 1955, volgt XIIp
  9.  Rut Jan , geb. Arnhem op 12 okt 1877, volgt XIIq
  10.  Dirk Baldus , geb. Arnhem op 13 feb 1879, ovl. Vlaardingen op 20 feb 1952, volgt XIIr
  11.  Geertruida Wilhelmina, geb. Arnhem op 3 sep 1880, ovl. Arnhem op 6 sep 1880, begr. Arnhem op 7 sep 1880. 
  12.  Geertruida Wilhelmina, geb. Arnhem op 19 mrt 1882, ovl. Arnhem op 10 apr 1905, begr. Arnhem op 13 apr 1905. 
  13.  Arent, geb. Arnhem op 31 jul 1884, ovl. IJmuiden op 13 okt 1959, volgt XIIsXIh.  Johan Everhard de Geest, zn. van Karel de Geest (Xf) en Maria Konstantina Wolff, geb. Rotterdam op 31 jan 1831, vleeshouwer, ovl. Rotterdam op 25 feb 1909, tr. Rotterdam op 26 okt 1853 met Helena Struijk, geb. Rotterdam op 6 mei 1830, ovl. Rotterdam op 1 mrt 1898. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Constantina , geb. Rotterdam op 27 nov 1853. 
  2.  Gregorius Johan , geb. Rotterdam op 21 okt 1855. 
  3.  Christina Wilhelmina , geb. Rotterdam op 27 jul 1857. 
  4.  Anna Christina , geb. Rotterdam op 22 mei 1860. 
  5.  Johan Everhard , geb. Rotterdam op 3 jun 1862, ovl. voor 1862. 
  6.  Johan Everhard , geb. Rotterdam op 17 okt 1865. 
  7.  Carel , geb. Rotterdam op 22 jan 1868. 
  8.  Gerardus Wilhelmus , geb. Rotterdam op 14 feb 1871. 

XIi.  Derk de Geest, zn. van Hendrik de Geest (Xg) (timmerman) en Aaltje Wiggerts, geb. Arnhem op 16 feb 1838, timmerman, ovl. Arnhem op 6 jul 1910, tr. Arnhem op 2 sep 1863 met Johanna Antonia Diederich, dr. van Engelbert Diederick en Johanna Antonia Slik, geb. Dieren in aug 1839, dienstmeid, ovl. Arnhem op 22 dec 1902. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendrik , geb. Arnhem op 8 nov 1863, ovl. Arnhem op 13 jul 1952, volgt XIIt
  2.  Albertus , geb. Arnhem op 13 jan 1867. 
  3.  Aaltje , geb. Arnhem op 19 dec 1867. 
  4.  Bertha , geb. Arnhem op 14 nov 1869, ovl. Arnhem op 9 okt 1924, tr. met Cornelis Philippus van Doorn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johannes Antonius , geb. Arnhem op 30 apr 1873, smid, tr. (1) Arnhem op 7 jun 1899 met Wilhelmina Wissner, dr. van Christoph Wissner en Gijsberta Maria Lammers. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Arnhem op 14 sep 1910 met Frederika Kreunen, dr. van Gerrit Kreunen en Frederika Egelink, geb. Zutphen circa 1877. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Derk , geb. Arnhem op 17 nov 1875. 
  7.  Steven , geb. Arnhem op 31 aug 1879, ovl. Rotterdam op 18 mei 1973, volgt XIIu

XIj.  Steven de Geest, zn. van Hendrik de Geest (Xg) (timmerman) en Aaltje Wiggerts, geb. Arnhem in 1840, tuinman, ovl. Arnhem op 16 dec 1921, tr. Arnhem op 15 mei 1867 met Hendrika Gerdina Bos, dr. van Roelof Bos en Frederika Hietbrink, geb. Velp circa 1841, keukenmeid. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. Arnhem op 29 mei 1867, ovl. voor aug 1875. 
  2.  Hendrik , geb. Arnhem op 25 aug 1868, ovl. voor feb 1873. 
  3.  Frederik , geb. Arnhem op 29 okt 1870. 
  4.  Hendrik , geb. Arnhem op 24 feb 1873. 
  5.  Aaltje , geb. Arnhem op 17 aug 1875. 
  6.  Berendina , geb. Arnhem op 18 okt 1877. 
  7.  Derkje , geb. Arnhem op 17 aug 1879. 
  8.  Hendrica , geb. Arnhem op 13 jan 1882. 

XIk.  Jan de Geest, zn. van Hermanus de Geest (Xh) (kapper) en Dirkje Lens (baker), geb. Amsterdam op 17 apr 1834, ged. Amsterdam op 5 mei 1834, schoenmaker, tr. Amsterdam op 21 mei 1862 met Alida Heerekop, dr. van Antonie Heerekop en Janneke Kooltjes, geb. circa 1842. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Alida , geb. Amsterdam op 21 apr 1863. 
  2.  Jan , geb. Amsterdam op 1 mrt 1864, ovl. Amsterdam op 26 mei 1865. 
  3.  Evert Jan , geb. Amsterdam op 16 okt 1866. 
  4.  Jan , geb. Amsterdam op 7 dec 1869, ovl. Amsterdam in 1949, volgt XIIv
  5.  Arnolda , geb. Amsterdam op 20 jan 1871. 
  6.  Wilhelmina Elisabeth , geb. Amsterdam op 5 dec 1871. 

Generatie XII

XIIa.  Cornelis de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIa) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. Oosterbeek op 25 jun 1843, voermansknecht, ovl. Arnhem op 1 jun 1912, tr. Arnhem op 6 mrt 1867 met Johanna Wilhelmina Gorseling, dr. van Jan Gorseling en Margritha Meyer Zuiderkamp, geb. Arnhem in 1844, dienstmeid, ovl. Arnhem op 4 jan 1926. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Margaretha Jannetje , geb. Arnhem op 31 jan 1865, ovl. Arnhem op 14 feb 1943, volgt XIIIa
  2.  Rutger , geb. Arnhem op 20 jan 1868, ovl. Woerden op 16 jul 1936, volgt XIIIb
  3.  Geurt , geb. Arnhem op 11 dec 1869, ovl. Arnhem op 3 jan 1871. 
  4.  Cornelis Johannes , geb. Arnhem op 9 apr 1872, ovl. Arnhem op 24 nov 1934, volgt XIIIc
  5.  Geurt Johannes , geb. Arnhem op 25 mrt 1875, ovl. Arnhem op 19 feb 1951, volgt XIIId
  6.  Johanna Wilhelmina , geb. Arnhem op 20 nov 1879, tr. Arnhem op 7 okt 1903 met Jan Albertus Booms, zn. van Dirk Booms en Gerritjen Leussink, geb. Arnhem in 1879, ovl. Renkum op 17 sep 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Martha Maria , geb. Arnhem op 11 jan 1882, tr. Arnhem op 7 dec 1904 met Gerrit ten Broek, zn. van Anthonie ten Broek en Bartha Veldhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jan Rutger , geb. Arnhem op 10 jun 1878, ovl. Arnhem op 20 apr 1936, volgt XIIIe
  9.  Piet Arien , geb. Arnhem op 24 mei 1884, ovl. Arnhem op 29 jan 1967, volgt XIIIf

XIIb.  Maria de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIa) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. Oosterbeek op 16 mrt 1845, dienstmeid, ovl. Arnhem op 17 sep 1920, tr. Arnhem op 4 nov 1868 met Arien van Rekum, zn. van Arnoldus Willem van Rekum en Jenneke van Toor, geb. Herveld gem. Valburg in 1845, leerlooijer, geboortegetuige van zijn neef Pieter Rutger de Geest (zie XIId) op 27 mrt 1874, ovl. Arnhem op 6 jan 1911. 
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.  Arnoldus Willem , geb. Arnhem op 7 nov 1868. 
  2.  Rut Gerrit Jacobus , geb. Arnhem in jul 1871. 
  3.  Arie Marinus Pieter , geb. Arnhem in jan 1874, tr. Arnhem op 14 jan 1903 met zijn nicht Geurtje Johanna Willemsen, dr. van Jacobus Willemsen (metselaar) en Kaatje de Geest (XIIc), geb. Arnhem in jan 1875. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geurt Johan , geb. Arnhem op 18 jan 1877. 
  5.  Jacob , geb. Arnhem in okt 1878. 
  6.  Johannes Marinus , geb. Arnhem in jun 1881. 
  7.  Marinus Cornelis , geb. Arnhem op 7 feb 1884. 
  8.  Piet Rutger , geb. Arnhem op 28 mei 1887. 

XIIc.  Kaatje de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIa) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. Oosterbeek op 26 jun 1847, ovl. Arnhem op 23 mei 1903, tr. Arnhem op 25 mei 1870 met Jacobus Willemsen, zn. van Jacobus Willemsen en Wilhelmina Hendriksen, geb. Pannerden in 1845, metselaar, ovl. op 10 feb 1893. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geurtje Johanna , tr. met haar neef Arie Marinus Pieter van Rekum, zn. van Arien van Rekum (leerlooijer) en Maria de Geest (XIIb) (dienstmeid). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIId.  Tonia (Toontje) de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIa) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. Oosterbeek op 12 jul 1849, ovl. Arnhem op 16 dec 1892, tr. Renkum op 20 sep 1876 met Wouter Faber, dr. van Jan Faber en Gerritje Gerritsen, geb. Oosterbeek op 25 apr 1855, metselaar. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter Rutger , geb. Arnhem op 27 mrt 1874 (getuige: zijn aangetrouwd oom Arien van Rekum (zie XIIb)). 
  2.  Johannes Faber, geb. in okt 1879, ovl. Renkum op 22 sep 1880. 
  3.  Johannes Faber, geb. Arnhem op 8 mrt 1886. 

XIIe.  Pieter Rutger de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIa) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. Arnhem op 1 nov 1852, schilder, verver, ovl. Arnhem op 9 okt 1937, tr. Arnhem op 12 mei 1877 met Johanna Hendrika Faber, dr. van Jan Faber en Gerritje Gerritsen, geb. Renkum op 25 sep 1852, ovl. Arnhem op 7 sep 1937. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter Rutger , geb. Arnhem op 6 mrt 1878, ovl. Arnhem op 23 feb 1915, volgt XIIIg
  2.  Geurt Johannes , geb. Arnhem op 21 apr 1880. 
  3.  Johanna Hendrika , geb. Arnhem op 11 mei 1883, ovl. Arnhem op 9 mei 1884. 
  4.  Johannes Hendrikus , geb. Arnhem op 7 mrt 1885, ovl. Arnhem op 3 jun 1947, volgt XIIIh
  5.  Johanna Hendrika , geb. Arnhem op 26 okt 1887, ovl. Apeldoorn op 3 mei 1945, tr. (1) met Adrianus Hendrikus Otten. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Arnhem op 7 feb 1912 met Reindt Overdijkink, zn. van Reindt Overdijkink en Maggelina Gerritsen, geb. circa 1888, ovl. Arnhem op 3 feb 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Gerardus Wilhelm , geb. Arnhem op 14 mrt 1889, rijtuigpoetser, woont in Enschede in jun 1915, tr. Arnhem op 14 jul 1915 met Gerritje Maartje Wolven, dr. van Paulus Wolven (sigarenmaker) en Maartje Hakstege, geb. Wageningen voor 31 dec 1889, ovl. Arnhem op 25 feb 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gerritje Catharina , geb. Arnhem op 6 apr 1892, ovl. Arnhem op 16 feb 1893. 
  8.  Daniel Gerrit , geb. Arnhem op 5 mrt 1894, ovl. Arnhem op 16 sep 1894. 

XIIf.  Gerharda Jeannette de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIa) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. Arnhem op 16 mrt 1856, tr. Arnhem op 25 aug 1885 met Albertus Aalbers, zn. van Derk Aalbers en Derkje Heeren, geb. Arnhem op 21 mei 1860. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Albertus de Geest, geb. Arnhem op 26 dec 1884. 

XIIg.  Cornelis de Geest, zn. van Evert de Geest (XIb) en Maria Willemina Thomassen, geb. Renkum op 17 mei 1858, ovl. Arnhem op 19 nov 1924, tr. (1) Arnhem op 8 mrt 1893 met Antje Magendans, dr. van Evert Magendans en Antje Iprenburg, geb. Arnhem in 1866, ovl. Arnhem op 10 okt 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Willemina , geb. Arnhem in mei 1893, ovl. Arnhem op 25 jun 1893. 
  2.  Maria Willemina , geb. Arnhem op 16 jul 1895, ovl. Arnhem op 22 sep 1921. 
  Cornelis de Geest, tr. (2) Arnhem op 12 jun 1901 met Evertje van Loenen, dr. van Willem van Loenen en Johanna Cornelia Busser, geb. Ede op 5 jan 1868, ovl. Arnhem op 2 okt 1955. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelia , geb. Arnhem op 28 mei 1902, ovl. Arnhem op 10 sep 1903. 
  2.  Evert Cornelis , geb. Arnhem op 2 sep 1905, ovl. Arnhem op 19 okt 1987, volgt XIIIi
  3.  Johanna Cornelia , geb. Arnhem op 28 apr 1908, ovl. Arnhem op 9 nov 1995, tr. met Willem Evers, geb. op 27 mei 1905, ovl. op 29 mrt 1976. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIh.  Willem de Geest, zn. van Willem de Geest (XIc) en Geertruy Hendriks, geb. Arnhem op 8 sep 1866, ovl. Apeldoorn op 17 jun 1938, tr. (1) Arnhem op 26 okt 1892 met Berendina Proper, dr. van Willem Proper en Janna Visch, geb. Epe (Gld) in 1868. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis , geb. Apeldoorn op 26 jan 1899. 
  Willem de Geest, tr. (2) Apeldoorn op 8 jan 1916 met Rocie Jacoba Bakkers, geb. Heinenoord in 1866. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIi.  Gerrit Jan de Geest, zn. van Willem de Geest (XIc) en Wilhelmina Frederika Faber, geb. Oosterbeek op 24 jan 1879, loopknecht, tr. Renkum op 22 mei 1903 met Wilhelmina Johanna Willemsen, ovl. Arnhem op 26 mei 1930. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Jaantje Marie , geb. circa 1908, ovl. Renkum op 6 okt 1910. 
  2.  Gerritje , geb. circa 1921, ovl. Bemmel op 15 jul 1941. 
  3.  Gerritje , geb. Renkum op 21 feb 1920, ovl. Renkum op 24 feb 1920. 

XIIj.  Evert de Geest, zn. van Berend de Geest (XId) (huisknecht, tolgaarder, landbouwer) en Heiltje Hafkamp, geb. Arnhem op 21 aug 1860, timmerman, aannemer op 3 jan 1923, ovl. Oosterbeek op 11 jul 1939, tr. Lochem op 1 jun 1888 met Gerritjen Muijderman, dr. van Johan Hendrik Muijderman (smid) en Wilhelmina Geertruida van de Riet, geb. Lochem op 20 jun 1860, zonder beroep op 3 jan 1923, ovl. Oosterbeek op 21 jul 1945. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Berend , geb. Oosterbeek op 22 okt 1891, ovl. Oosterbeek op 11 dec 1974, volgt XIIIj
  2.  Bertha , geb. Oosterbeek op 14 jul 1896, ovl. Arnhem in sep 1968, volgt XIIIk

XIIk.  Bernard de Geest, zn. van Berend de Geest (XId) (huisknecht, tolgaarder, landbouwer) en Heiltje Hafkamp, geb. op 22 sep 1868, kruidenier, ovl. op 3 jan 1947, tr. op 21 mei 1898 met Dedrika Hermijna Karel, dr. van Teunis Karel (landbouwer) en Charlotte Sophia Rothuizen, geb. op 22 sep 1874, ovl. Renkum op 14 mrt 1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Bernard , geb. Renkum op 10 mrt 1899, ovl. op 2 mei 1966, volgt XIIIl
  2.  Charlotta Sophia , geb. op 22 feb 1902, tr. Renkum op 28 dec 1928 met Johan Gerhart LŁsschen, zn. van Johan Gerhard LŁsschen en Maria Schaafsma, tuinemployť. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIl.  Aalt Jan de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIe) en Willemina Jacoba Berends, geb. Arnhem op 16 jul 1865, schilder, ovl. Utrecht op 23 sep 1933, tr. Arnhem op 7 mei 1890 met Hendrikje Hofstra, dr. van Jan Thomas Hofstra en Hinkje Wijbes Westerhof, geb. Weststellingwerf circa 1861, ovl. Rhenen op 2 jul 1938. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Jan Rutger , geb. Arnhem op 23 mei 1891, ovl. Driebergen op 16 dec 1963, volgt XIIIm
  2.  Albertus , geb. Arnhem in 1895, handelsreiziger, tr. Arnhem op 21 mei 1920 met Aleida Adriana Bongers, dr. van Gerrit Willem Adriaan Bongers en Gerritje Siebelink, geb. Doetinchem in 1894, boekhoudster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIm.  Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 13 mrt 1868, ovl. Arnhem op 17 jul 1912, tr. Arnhem op 18 jul 1889 met Jantje Eijerkamp, dr. van Evert Jan Eijerkamp en Jenneken van Hummel, geb. Brummen op 3 jan 1860, ovl. op 11 aug 1918. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dirk Sander Arie, geb. Dordrecht op 13 dec 1890, ovl. Rotterdam op 13 jul 1965, volgt XIIIn
  2.  Johanna Elisabeth, geb. Dordrecht op 29 sep 1892, ovl. Arnhem op 6 nov 1964, relatie met Marinus Elsenaar, kleermaker. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Evert Jan, geb. Dordrecht op 8 jan 1895, ovl. op 19 sep 1979, volgt XIIIo
  4.  Cor (Cornelis Jorden), geb. Dordrecht op 7 okt 1899, ovl. Amsterdam op 20 sep 1971, volgt XIIIp

XIIn.  Johanna Elisabeth Hagenbeek, dr. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 24 mei 1870 (getuige: haar grootvader Jan de Geest (Xe)), pianiste, ovl. Rotterdam op 15 aug 1896, tr. Arnhem op 9 mei 1894 met Johan Herman Hibbeler, zn. van Johannes Heinrich Hibbeler (stukadoor) en Maria Johanna Roel, geb. Den Haag op 28 jan 1871, drogist, ovl. Rotterdam op 6 feb 1936. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  A
  Johan Herman Hibbeler, zn. van Johannes Heinrich Hibbeler (stukadoor) en Maria Johanna Roel, tr. (2) Rotterdam op 25 aug 1898 met Johanna de Koning, dr. van Arie de Koning (koopman) en Johanna Bakker, geb. Kralingen circa 1866. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIo.   Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 6 jun 1873, architect, bouwkundige, ovl. Amsterdam op 25 nov 1942, begr. Amsterdam op 30 nov 1942, tr. Ermelo op 26 mrt 1902 (getuigen: haar broer Ds Jan Dirk van der Velden, zijn broer Rut Jan Hagenbeek (XIIq), zijn neef Jan (Johannes) Hagenbeek en Abraham Meijer) met Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, dr. van Cornelis van der Velden (hoofdonderwijzer) en Wilhelmina Adriana den Baars, geb. Oldebroek op 6 dec 187537, G, ovl. Amstelveen op 22 mrt 1962, begr. Amsterdam op 27 mrt 1962. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sander (Sander Cornelis) , geb. Arnhem op 23 jan 1903, ovl. Arnhem op 25 okt 1975, volgt XIIIq
  2.  Willy (Wilhelmina Elizabeth) , geb. Arnhem op 14 feb 1904, lerares, schilderes, leerling Rijksnormaalschool voor Teekenleeraar te Amsterdam op 1 nov 1928, expositie van enkele schilderijen (de Lente) in museum Fodor Amsterdam in mrt 1949, expositie "De Onafhankelijken" samen met Sjoerd in Museum Fodor Amsterdam in aug 1950, expositie van het schilderij de Gladiolen in het Stedelijk Museum Amsterdam in dec 1950, expositie "De Stuwing" van enkele aquarellen in het Stedelijk Museum Amsterdam in jul 1958, woont Brantwijk 55 Amstelveen van 1959 tot 21 mrt 1968 , Gagels 19, Gasteren vanaf 21 mrt 1968, ovl. Steenwijk op 18 sep 1987, tr. (1) vermoedelijk Amstelveen op 4 jan 1958, woonden Gagels 19 Gasteren op 21 mrt 1968, (gesch. op 5 feb 1971) met Sjoerd Visser, zn. van Marten Visser (schilder) en Dina Carolina Moolevliet, geb. Amsterdam op 13 apr 1900, timmerman, schilder, beeldhouwer, medeoprichter van de kunstenaarsvereniging "Stuwing" Amsterdam, lid van de Kunstenaarsvereniging "De Onafhankelijken" Amsterdam vanaf 1935, expositie van een marktaquarel in het Stedelijk Museum Amsterdam in apr 1949, expositie "De Onafhankelijken" samen met Willy in Museum Fodor Amsterdam in feb 1950, expositie samen met Karel Appel in Aemstelle, Amsterdamseweg 511 Amstelveen in sep 1966, ovl. Assen op 12 mei 1972. Uit dit huwelijk geen kinderen, sam. (2) Steenwijk vanaf 1982 met ir Jan Arent Lameris, zn. van Geert Hendrik Lameris (horlogemaker, later fabrikant van aardappelschilmachines) en Margreet (Margaretha Harmina) Bult, geb. Haren op 9 sep 1906, ovl. Steenwijk. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Truus (Geertruida Wilhelmina) , geb. Arnhem op 23 aug 1905, woonde in Stabroek [BelgiŽ] voor 1955, woonde in Stichtse Meije voor 1962, woonde in Kimswerd in 1972, ovl. Assen op 5 aug 1974, begr. Assen op 9 aug 1974, tr. Arnhem op 14 jul 1937 met Eric (Diederik Johan) ten Kate, zn. van Jan Jacob Lodewijk ten Kate (kunstschilder) en Antonia Baltina Muntendam, geb. Amsterdam op 9 mei 1886, autohandelaar, in de Beethovenlaan 93 Apeldoorn op 15 nov 1926, in de Paul Krugerstraat 5 Apeldoorn op 28 okt 1935, in de v. Asch van Wijckstraat 21 Amersfoort op 1 sep 1936, in Gedinne [BelgiŽ] op 5 okt 1936, in de Stichtse Meije 38 Zegveld op 4 jul 1956, in de Icaruslaan 46 Nieuwer Amstel op 10 feb 1962, ovl. Nieuwer Amstel op 6 nov 1963. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Piet (Pieter) , geb. Arnhem op 18 mrt 1907, ovl. Huizen op 24 okt 1990, volgt XIIIr
  5.  Bep (Elizabeth Cornelia) , geb. Arnhem op 7 dec 1908, ovl. Holten op 14 aug 1996, volgt XIIIs
  6.  Kees (Cornelis Jorden) , geb. Arnhem op 19 jan 1910, ovl. Zoeterwoude op 10 okt 1944, volgt XIIItXIIp.  Jan Jacob Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 18 jun 1876, boekhouder, ovl. Arnhem op 21 okt 1955, tr. Arnhem op 21 mei 1912 met Wilhelmina Hendrika Hagenaar, dr. van Klaas Bauke Hagenaar en Hillechien Meijrink, geb. Arnhem op 8 nov 1881, ovl. Arnhem op 14 aug 1942. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hillechien, geb. Arnhem op 22 okt 1916, volgt XIIIu
  2.  Jan Jacob , ovl. Arnhem op 24 dec 1920, begr. Arnhem op 27 dec 1920. 

XIIq.  Rut Jan Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 12 okt 1877, drogist, huwelijksgetuige van zijn broer Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIo) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden Ermelo op 26 mrt 1902, tr. Arnhem op 26 mei 1903 met Hendrina Christina Engelina Lensink, dr. van Herman Lensink en Hendrina van Lonkhuijzen, geb. Arnhem op 26 mei 1877, ovl. Arnhem op 7 aug 1963. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Herman, geb. Arnhem op 12 mrt 1904, ovl. Arnhem op 26 aug 1908, begr. Arnhem op 29 aug 1908. 
  2.   Rut Jan, geb. Arnhem op 12 apr 1908, onderwijzer, ovl. Arnhem op 23 jul 194438, tr. Haarlem op 4 dec 1940 met Melanie Hogenbirk, dr. van Dirk Hogenbirk en Pieternella Jacoa Wessels, geb. Haarlem op 12 dec 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  HenriŽtte Hermanna, geb. Arnhem op 7 apr 1914, tr. (1) Arnhem op 24 jul 1942 met Reinier van Essen, geb. Arnhem op 23 dec 1894, handelsreiziger, ovl. Arnhem op 5 jul 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) met J. Brielsman. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Dirk Sander Arie, geb. Arnhem op 22 feb 1907, ovl. Leeuwarden op 25 mei 1989, volgt XIIIv
  5.  Johanna Elisabeth, geb. Arnhem, ovl. in 1968, relatie met W. Labots, geb. Arnhem, ovl. voor 1966. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Johanna Elisabeth , geb. Arnhem op 5 aug 1905. XIIr.  ds Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 13 feb 1879, studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, predikant te Fijnaart vanaf 1904, predikant te Ouderkerk a/d IJssel vanaf 1907, predikant te Vlaardingen van 1911 tot 1946, ovl. Vlaardingen op 20 feb 1952, tr. (1) Den Haag op 4 nov 1904 met Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, dr. van Johannes Heinrich Hibbeler (stukadoor) en Maria Johanna Roel, geb. Den Haag op 21 jun 1881, ovl. Den Haag op 3 apr 1929. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johann Heinrich, geb. Fijnaart op 7 nov 1905, ovl. Den Haag op 21 aug 1968, volgt XIIIw
  2.  Marie (Maria Johanna Elisabeth), geb. Ouderkerk a/d IJssel op 24 jan 1908, ovl. Leiden op 8 jun 2006, volgt XIIIx
  3.  Dirk Baldus, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 23 jan 1909, tandarts, ovl. Davos [Zwitserland] op 20 okt 1940. 
  4.  Dirk Sander Arie, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 27 okt 1910, ovl. Wageningen op 8 sep 1969, volgt XIIIy
  5.  Jan George, geb. Vlaardingen op 12 nov 1912, ovl. Den Haag op 21 mrt 2000, volgt XIIIz
  6.  Ruth (Anna Sophia Maria Catharina), geb. Vlaardingen op 18 nov 1923, ovl. Noordwijk op 15 dec 2008, tr. Noordwijk op 8 okt 1948 met Jan Willem Coenraads Nederveen, zn. van Johannes Adrianus Coenraads Nederveen (huisarts) en Christina van Dijk, geb. Langbroek op 15 jan 1920, ovl. Noordwijk aan Zee op 5 mrt 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  ds Dirk Baldus Hagenbeek, tr. (2) Voorburg op 19 jul 1940 met Johanna Brouwer, geb. Vlaardingen op 29 jul 1903, ovl. in 1988. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIs.  Arent Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIg), geb. Arnhem op 31 jul 1884, drogist te den Haag, ovl. IJmuiden op 13 okt 1959, begr. Driehuis op 16 okt 1959, tr. Rheden op 7 sep 1911 met Cornelia Jacoba Schoep, dr. van Gerhardus Klasinus Schoep en Susanna van den Bos, geb. Rotterdam op 2 mei 1886, ovl. Den Haag op 8 jul 1936. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Arent, geb. Den Haag op 26 jun 1912, ovl. Kanchanaburi [Thailand] op 1 jun 1943, volgt XIIIaa
  2.  Gerhardus Klazinus, geb. Den Haag op 28 nov 1914, ged. Den Haag op 2 dec 1914, ovl. Den Haag op 29 jun 1915. 
  3.  Gerard (Gerhardus Klazinus), geb. Den Haag op 16 okt 1916, ovl. Alkmaar op 20 mei 2003, volgt XIIIab
  4.  Cornelis Jacobus, geb. Den Haag op 13 aug 1918, ovl. Utrecht op 25 jan 1997, volgt XIIIac
  5.  Jan Lodewijk, geb. Den Haag op 24 apr 1920, ged. Den Haag op 2 mei 1920, leraar tekenen, ovl. Baarle Nassau op 3 okt 1989, begr. Den Haag (Nw Eik en Duinen) op 7 okt 1989, tr. Den Haag op 12 aug 1942 met Hendrika Toby, geb. Den Haag op 19 nov 1920, ged. Den Haag, ovl. Wolphaartsdijk op 27 dec 1992, begr. Den Haag op 31 dec 1992. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johan Eliza , geb. Den Haag op 22 mrt 1923, ged. Den Haag op 25 mrt 1923, ovl. op 5 mei 1999, tr. Den Haag op 20 sep 1955 met Cornelia Maria Vogel, dr. van Philippus Vogel en Hendrika Vermeer, geb. Amsterdam op 3 sep 1927, administratrice. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Theodorus Jacobus , geb. Den Haag op 24 jan 1925, ovl. Hippolytushoef op 25 apr 2012, volgt XIIIad
  8.  Suzanna , geb. Den Haag op 8 jul 1931, volgt XIIIaeXIIt.  Hendrik de Geest, zn. van Derk de Geest (XIi) (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. Arnhem op 8 nov 1863, timmerman, ovl. Arnhem op 13 jul 1952, tr. Arnhem op 11 nov 1891 met Reintje Kars, dr. van Elias Kars en Petronella Hartgers, geb. Beekbergen op 7 jan 1861, ovl. Arnhem op 30 aug 1925. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Derk , geb. Arnhem op 12 aug 1892, ovl. Arnhem op 7 sep 1892. 
  2.  Petronella , geb. Arnhem op 7 mrt 1895. 
  3.  Elias , geb. Arnhem op 17 sep 1896, ovl. Culemborg op 28 okt 1969, volgt XIIIaf
  4.  Hendrik , geb. Arnhem op 18 mei 1899. 
  5.  Antoon , geb. Arnhem op 30 sep 1902. 
  6.  Johan , geb. Arnhem op 1 okt 1907. 
  7.  Johannes Antonius , geb. Arnhem op 10 jan 1898, ovl. Arnhem op 13 apr 1967, volgt XIIIag

XIIu.  Steven de Geest, zn. van Derk de Geest (XIi) (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. Arnhem op 31 aug 1879, timmerman, ovl. Rotterdam op 18 mei 1973, begr. Rotterdam op 21 mei 1973, tr. Rotterdam op 13 aug 1919 met Neeltje de Regt, dr. van Teunis de Regt en Johanna Wilhelmina Post, geb. Schiedam op 24 jul 1893, ovl. Rotterdam op 8 sep 1972, begr. Rotterdam op 13 sep 1972. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Steven , geb. Rotterdam op 17 apr 1920. 
  2.  Derk , geb. Rotterdam op 16 okt 1921. 
  3.  Nel (Neeltje) , geb. Rotterdam op 17 jan 1924. 
  4.  Teunis , geb. Rotterdam op 8 mei 1925, ovl. Rotterdam op 23 feb 2012, begr. Rotterdam op 1 mrt 2012. 

XIIv.  Jan de Geest, zn. van Jan de Geest (XIk) (schoenmaker) en Alida Heerekop, geb. Amsterdam op 7 dec 1869, loodgieter; later timmerman, ovl. Amsterdam in 1949, tr. Amsterdam op 9 nov 1892 met Johanna Huiberdina van Schaagen, dr. van Leendert van Schaagen en Cornelia Adriana van der Straaten, geb. Dubbeldam op 14 jan 1862, ovl. Amsterdam op 21 feb 1938. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan , geb. Amsterdam op 31 jul 1894. 
  2.  Leen (Leendert) , geb. Amsterdam op 28 jul 1896, ovl. Bussum in dec 1984, volgt XIIIah
  3.  Wilhelmina Elisabeth Cornelia , geb. Amsterdam op 16 dec 1898. 
  4.  Kind , geb. Amsterdam op 18 dec 1899 (levenloos). 
  5.  Cor (Cornelis Adriaan) , geb. Amsterdam op 7 mei 1902, ovl. Amsterdam in 1949. 
  6.  Greet (Margaretha Sara) , geb. Amsterdam op 25 sep 1907, ovl. Amsterdam circa 1980. 

Generatie XIII

XIIIa.  Margaretha Jannetje de Geest, dr. van Cornelis de Geest (XIIa) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. Arnhem op 31 jan 1865, ovl. Arnhem op 14 feb 1943, tr. (1) Arnhem op 1 aug 1888 met Nicolaas Paulus Stikkelman, zn. van Nicolaas Stikkelman (metselaar) en Johanna Mallo, geb. Arnhem op 1 jul 1865, vischkoopman, ovl. Venraij op 9 jul 1922. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes de Geest (Stikkelman (na geŽcht te zijn)), geb. Utrecht op 16 jun 1885, meubelmaker te Amsterdam, tr. op 11 mrt 1909 met Elisabeth van Loo, dr. van Evert van Loo en Geertruida Theodora Rikker, geb. Arnhem op 12 aug 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margaretha Jannetje de Geest, tr. (2) na 1922 met Leendert Cornelis Hendrikus de Heer, zn. van Cornelis de Heer en Hendrietta Elisabeth Esmeijer, geb. Utrecht circa 1868, ovl. Arnhem op 1 sep 1942. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margaretha Jannetje de Geest, relatie (2). 
 Zij krijgt geen kinderen. 

XIIIb.  Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIa) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. Arnhem op 20 jan 1868, ovl. Woerden op 16 jul 1936, tr. Woerden op 25 sep 1895 met Willemina Mook, dr. van Cornelis Mook en Marrigje Rietveld, geb. Woerden op 16 jan 1870, ovl. Woerden op 6 feb 1939. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Cornelis , geb. Rietveld op 26 apr 1893, ovl. Woerden op 11 jan 1962, volgt XIVa
  2.  Margaretha Johanna , geb. Arnhem op 15 feb 1897, volgt XIVb
  3.  Margaretha Jannetje Paulina , geb. Arnhem op 20 dec 1899, ovl. Gouda op 13 okt 1970, tr. Woerden op 5 okt 1922 met Gerrit Jan Pennewaard, zn. van Matthijs Pennewaard en Geertruida Hendrika Pels, geb. Woerden op 27 nov 1896, ovl. Gouda op 14 sep 1967. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Wilhelmina , geb. in 1905, ovl. Woerden op 4 okt 1916. 
  5.  Wilhelmina , geb. Woerden op 13 feb 1908, tr. Woerden op 21 nov 1929 met Arie Marinus van de Wijngaard, zn. van Jacobus van de Wijngaard, geb. Woerden op 4 jan 1903, bakker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Rutger , geb. Woerden op 13 jan 1910, volgt XIVc
  7.  Hendrik , geb. Woerden op 3 dec 1912, ovl. Hoogeveen op 1 okt 1965, volgt XIVd

XIIIc.  Cornelis Johannes de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIa) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. Arnhem op 9 apr 1872, ovl. Arnhem op 24 nov 1934, tr. Arnhem op 28 okt 1896 met Johanna Cornelia Weening, dr. van Willem Weening en Willemina Veltkamp, geb. Arnhem op 17 jul 1871, ovl. Arnhem op 3 okt 1928. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes , geb. Arnhem op 16 aug 1897. 
  2.  Johannes Marinus , geb. Arnhem op 1 aug 1898. 
  3.  Willem , geb. Arnhem op 27 jul 1899, tr. Arnhem op 12 okt 1921 met Johanna Elisabeth Bruijsten, dr. van Lambertus Peter Bruijsten en Cornelia Maria Wilhelmina Loos, geb. Arnhem op 9 mrt 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Margaretha Johanna , geb. Arnhem op 24 apr 1903, ovl. Arnhem op 5 mei 1903. 
  5.  Johanna Cornelia , geb. Arnhem op 15 sep 1904. 
  6.  Rutger , geb. Arnhem op 3 apr 1906. 
  7.  Arie Wilhelmus , geb. Arnhem op 2 apr 1909. 
  Johanna Cornelia Weening, dr. van Willem Weening en Willemina Veltkamp, tr. (2) Arnhem op 15 feb 1893 met Hendrikus van Otterlo ( Wigman )
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIId.  Geurt Johannes de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIa) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. Arnhem op 25 mrt 1875, ovl. Arnhem op 19 feb 1951, tr. Arnhem op 14 dec 1898 met Gerritje Reintje Weening, dr. van Willem Weening en Willemina Veltkamp, geb. Arnhem in 1877, ovl. Arnhem op 24 aug 1949. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Geurt Johannes , geb. Utrecht op 7 mei 1898, volgt XIVe
  2.  Willemina , ovl. Arnhem op 29 dec 1951, tr. met Aris Hardeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerritje Reintje de Geest (Weening), geb. Arnhem op 20 mrt 1897, tr. Arnhem op 30 nov 1921 met Johannes Hermanus Daniel Berntsen, zn. van Johannes Hermanus Daniel Berntsen en Johanna Frederika Buitenhuis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Wilhelmus , geb. Arnhem op 22 okt 1899, tr. Arnhem op 2 aug 1922 met Dirkje Ruijper, dr. van Johannes Ruijper en Aleida Hendrika Jacoba Hendriks. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willem , geb. Arnhem op 22 mrt 1905. 
  6.  Arend , geb. Arnhem op 30 mei 1907. 
  7.  Jacoba , geb. Arnhem op 19 jul 1908. 
  8.  Derkje , geb. Arnhem op 14 okt 1910. 

XIIIe.  Jan Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIa) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. Arnhem op 10 jun 1878, ovl. Arnhem op 20 apr 1936, tr. Arnhem op 17 jun 1896 met Aleida Cornelia Jacoba Bous, dr. van Johannes Bous en Johanna Bussing, geb. Arnhem op 20 mei 1875. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes , geb. Arnhem op 5 feb 1897, tr. Arnhem op 11 jul 1917 met Helena Geertruida Zuiderhoek, dr. van Gerardus Cornelis Zuiderhoek en Anna Cecilia Maria de Zwaan, geb. Rotterdam op 21 jun 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aleida Cornelia Jacoba , geb. Arnhem op 18 jun 1898, ovl. Arnhem op 12 aug 1898. 
  3.  Aleida Cornelia Jacoba , geb. Arnhem op 15 sep 1900, tr. Arnhem op 21 mei 1919 met Hermen Rodink, zn. van Gradus Willem Rodink en Johanna Francisca Boekhorst, geb. Arnhem in mei 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Rutge , geb. Arnhem op 4 mrt 1903, ovl. Arnhem op 5 apr 1905. 
  5.  Jansje , geb. Arnhem, ovl. Arnhem op 19 feb 1909. 
  6.  Jan Rutger , geb. Arnhem op 27 feb 1908. 

XIIIf.  Piet Arien de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIa) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. Arnhem op 24 mei 1884, ovl. Arnhem op 29 jan 1967, tr. Arnhem op 19 mei 1920 met Geertruida Antonia Christina Stoks, dr. van Johannes Hendricus Stoks en Jantje Engels, geb. Arnhem op 25 nov 1891. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Elisabetha , ovl. Arnhem op 17 aug 1925. 
  Geertruida Antonia Christina Stoks, dr. van Johannes Hendricus Stoks en Jantje Engels, tr. (2) Arnhem op 27 jul 1910, (gesch. Arnhem op 1 mei 1919) met Johan W. Speldenbrink, geb. in 1888, ovl. in 1944. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIg.  Pieter Rutger de Geest, zn. van Pieter Rutger de Geest (XIIe) (schilder, verver) en Johanna Hendrika Faber, geb. Arnhem op 6 mrt 1878, schilder, ovl. Arnhem op 23 feb 1915, tr. Arnhem op 24 aug 1898 met Francina Johanna van Herkhuizen, dr. van Hendricus van Herkhuizen en Maria Leeuwang, geb. Arnhem op 5 mei 1881. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem , ovl. Arnhem op 16 sep 1915. 
  2.  Pieter Rutger , geb. Arnhem op 31 mei 1899, ovl. Velp op 6 apr 1967, volgt XIVf
  3.  Johan (Johannes Hendrikus) , geb. Arnhem op 21 mei 1903. 
  4.  Govert Coenraad , geb. Arnhem op 27 jul 1905. 
  5.  Hendrik Albert , geb. Arnhem op 27 jul 1905. 
  6.  Gerrit (Gerardus Wilhelmus) , geb. Arnhem op 9 aug 1910. 
  7.  Francina Maria , geb. Arnhem op 2 okt 1907. 
  8.  Hendrikus Johannes , geb. Arnhem op 22 jun 1900. 
  9.  Johannes Hendrikus , geb. Arnhem op 2 aug 1901, ovl. Arnhem op 8 sep 1902. 
  10.  Coenraad , geb. Arnhem op 21 okt 1911, ovl. Arnhem op 25 apr 1917. 
  Francina Johanna van Herkhuizen, dr. van Hendricus van Herkhuizen en Maria Leeuwang, tr. (2) Arnhem op 12 jan 1916 met Franciscus Antoon Bekker
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIh.  Johannes Hendrikus de Geest, zn. van Pieter Rutger de Geest (XIIe) (schilder, verver) en Johanna Hendrika Faber, geb. Arnhem op 7 mrt 1885, ovl. Arnhem op 3 jun 1947, tr. Arnhem op 22 apr 1908 met Derkje Spaan, dr. van Johannes Dirk Spaan en Derkje Latte
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Marinus Frederikus , geb. Arnhem in mrt 1922, ovl. Arnhem op 29 mrt 1923. 
  2.  Pieter Rutger , geb. Arnhem op 9 aug 1908, ovl. Amersfoort op 20 mrt 1945. 

XIIIi.  Evert Cornelis de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIg) en Evertje van Loenen, geb. Arnhem op 2 sep 1905, ovl. Arnhem op 19 okt 1987, tr. Arnhem op 17 sep 1941 met Geesken Heuterman, geb. Arnhem op 25 mei 1914, ovl. Arnhem op 23 dec 2006. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertje , geb. Arnhem op 1 jan 1944. 
  2.  Cornelis , geb. Arnhem op 23 aug 1947, ovl. Den Haag op 17 dec 1947. 
  3.  Jan Cornelis , geb. Arnhem op 30 jun 1952, tr. Arnhem op 8 mei 1981, (gesch. circa 1990) met Elisabeth Mulder. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

XIIIj.  Berend de Geest, zn. van Evert de Geest (XIIj) (timmerman) en Gerritjen Muijderman, geb. Oosterbeek op 22 okt 1891, aannemer te Oosterbeek, ovl. Oosterbeek op 11 dec 1974, tr. Arnhem op 9 feb 1921 met Christien Willemina Stoeller, dr. van Willem Stoeller (brandbode) en Maria Sjoers von Baumhauer, geb. Arnhem op 25 sep 1894, ovl. Arnhem op 3 jun 1973. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Willemina , geb. op 7 mrt 1923, volgt XIVgXIIIk.  Bertha de Geest, dr. van Evert de Geest (XIIj) (timmerman) en Gerritjen Muijderman, geb. Oosterbeek op 14 jul 1896, onderwijzeres op 3 jan 1923, ovl. Arnhem in sep 1968, tr. op 3 jan 1923 met Dik (Dirk Anthonie Johannes) Baars, zn. van Dirk Johannes Baars en Antje Wolters, geb. Rhenen op 28 jul 1898, onderwijzer op 3 jan 1923, ovl. Oosterbeek in 1979. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Tonny , geb. in 1932, volgt XIVh

XIIIl.  Bernard de Geest, zn. van Bernard de Geest (XIIk) (kruidenier) en Dedrika Hermijna Karel, geb. Renkum op 10 mrt 1899, kruidenir, ovl. op 2 mei 1966, tr. Renkum op 13 mei 1925 met Hendrika Cornelia Kok, dr. van Antoon Kok (smid) en Elisabeth van Zoest, geb. op 9 apr 1901, ovl. op 7 jul 1984. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Bernard , geb. op 15 jun 1926, ovl. op 30 nov 2007, volgt XIVi
  2.  Elisabeth , geb. op 15 jun 1926, ovl. op 30 nov 2007. 
  3.  Dicky (D.H.)
  4.  Antoon , geb. op 7 sep 1934, ovl. op 24 jul 2017. 

XIIIm.  Jan Rutger de Geest, zn. van Aalt Jan de Geest (XIIl) (schilder) en Hendrikje Hofstra, geb. Arnhem op 23 mei 1891, ovl. Driebergen op 16 dec 1963, begr. Driebergen op 19 dec 1963, tr. Rotterdam op 8 apr 1920 met Cornelia Katharina van der Loo, dr. van Cornelis van der Loo en Trijntje Graveland, geb. Arnhem op 3 dec 1899, ovl. Dieren op 22 apr 1976. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacoba Hendrika Wilhelmina
  2.  Ab
  3.  Jan (Albert Jan) , geb. Rotterdam op 13 aug 1926, ovl. Ermelo op 6 aug 1985, volgt XIVj

XIIIn.  Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIm) en Jantje Eijerkamp, geb. Dordrecht op 13 dec 1890, ovl. Rotterdam op 13 jul 1965, tr. (1) Vlaardingen op 14 dec 1922 met Leentje Noordhoek, geb. Vlaardingen op 17 jan 1896. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Niesje J, tr. met Cornelis Frank Koorn, zn. van Simon Koorn en Agatha Johanna Lensen, geb. den Helder voor 11 feb 1922, ovl. Soest op 29 sep 2000. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Dick (Dirk Sander Arie), geb. Vlaardingen op 23 sep 1930, ovl. Tilburg op 27 nov 1997, volgt XIVk
  Dirk Sander Arie Hagenbeek, tr. (2) Rotterdam op 20 dec 1939 met Maria Dubbeldam, geb. Hardinxveld op 29 jul 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIo.  Evert Jan Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIm) en Jantje Eijerkamp, geb. Dordrecht op 8 jan 1895, ovl. op 19 sep 1979, tr. op 27 mei 1925 met Johanna Maria Bťcude, dr. van Johan George Bťcude en Johanna Starrenburg, geb. Rheden op 4 dec 1901, ovl. op 25 mei 1988. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Johanna Georgette, geb. op 18 feb 1927, relatie met Harm Meijer, rijksambtenaar, ovl. op 2 sep 1967. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Cornelia Wilhelmina, geb. op 5 jul 1930, relatie met Ds I. de Jong, predikant. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIp.  Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIm) en Jantje Eijerkamp, geb. Dordrecht op 7 okt 1899, woonden aan het Paramariboplein 67 Amsterdam in 1965, ovl. Amsterdam op 20 sep 1971, woonden tot 1971 op het Paramariboplein 67-III Amsterdam met Adri (Adriana Theodora) Meyburg, dr. van Pieter Jacobus Meyburg en Johanna Elisabeth Maaskant, geb. op 4 apr 1907, ovl. op 12 dec 2002. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Elsa (Elsa Johanna), geb. op 29 apr 1930, tr. met Otto van Domselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rudi (Rudi Jantjen), geb. op 20 dec 1931, tr. met Jan Brouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Paul (Paul Pieter), geb. Amsterdam op 20 nov 1933, volgt XIVl

XIIIq.  Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIo) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. Arnhem op 23 jan 1903, G, ovl. Arnhem op 25 okt 1975, tr. (1) Arnhem op 18 jan 1934 met Adriana van Veelen, dr. van Willem van Veelen (arbeider op de "Dennenkamp") en Gerritje Jansen van den Berg, geb. Oosterbeek op 11 jun 1909, ovl. Driebergen op 7 mei 1969. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jorden Willem, geb. Arnhem op 14 jul 1936, volgt XIVm


  Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek, relatie (2) met Hendrikje van der Heide, geb. in 1908, ovl. in feb 2002. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIr.  Piet (Pieter) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIo) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. Arnhem op 18 mrt 1907, fotograaf, woonde in de Veldstraat 5 in Nijmegen in dec 1944, ovl. Huizen op 24 okt 1990, tr. (1) Arnhem op 16 apr 1939, (gesch. Amsterdam op 11 nov 1954) met Jo (Johanna) Both, dr. van ds Hendricus Leonardus Both (predikant) en Aaltina Henderika Schuuring, geb. Andel op 28 mei 1908, ovl. Laren op 19 okt 1987, begr. Nijmegen op 23 okt 1987. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Hans (Hendrikus Leonardus), geb. Nijmegen op 11 apr 1942, volgt XIVn
  2.  Peerke (Pieter Johannes), geb. Nijmegen op 14 apr 1944, ovl. Nijmegen op 3 dec 1944. 
  3.  Joop (Johannes Peerke Cornelis Jorden), geb. Nijmegen op 22 apr 1946, ovl. Huizen circa mei 1985. 


  Piet (Pieter) Hagenbeek, tr. (2) circa 1954 met Tons (Antonia Wilhelmina) ter Stege
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Henk J, geb. op 17 mrt 1956. 
  2.  Niek (Marinus Theodorus), geb. op 12 jun 1957, volgt XIVo
  3.  Robert Pieter Herman, geb. op 3 sep 1959, volgt XIVpXIIIs.  Bep (Elizabeth Cornelia) Hagenbeek, dr. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIo) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. Arnhem op 7 dec 1908, ovl. Holten op 14 aug 1996, tr. Rotterdam op 20 feb 1936 met mr Andries Reint Henkemans, zn. van Reint Tiemen Henkemans (bouwkundige in Rotterdam) en Catharina Johanna Grashoff, geb. Rotterdam op 4 apr 1909, bankdirecteur, ovl. Holten op 7 mei 1992. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rob (Reint Tiemen), geb. Rotterdam op 21 nov 1937, volgt XIVq
  2.  Elise (Elisabeth Wilhelmina), geb. op 21 sep 1939, tr. met ir Pieter van Doorne, geb. in 1933. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Andries Jorden , geb. Rotterdam op 28 okt 1940, ovl. voor 1941. XIIIt.  Kees (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIo) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. Arnhem op 19 jan 1910, G, ovl. Zoeterwoude op 10 okt 1944, begr. Leiden op 13 okt 1944, tr. Leiden op 27 sep 1939 met Dien (Dina) van Weeren, dr. van Bram (Abraham) van Weeren (stoffeerder) en Mad (Magdalena) Scharloo, geb. Leiden op 7 jul 1914, draagster van het Verzetsherdenkingskruis, woonde in de v.d. Wateringenlaan 186 te Voorburg Voorburg tussen 25 nov 1941 en 8 feb 1945  Op 8 Februari verhuist zij naar de Vliet 39 Leiden, heeft gevangen gezeten in "het Oranjehotel" Scheveningen tussen 12 apr 1942 en 3 jul 1942 , woonde op de Vliet 39 Leiden tussen 8 sep 1945 en 2001, ovl. Leiden op 29 feb 2012, begr. Leiden op 6 mrt 2012. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cees (Cornelis Jorden), geb. Leiden op 3 jul 1942, volgt XIVrXIIIu.  Hillechien Hagenbeek, dr. van Jan Jacob Hagenbeek (XIIp) (boekhouder) en Wilhelmina Hendrika Hagenaar, geb. Arnhem op 22 okt 1916, tr. op 24 aug 1945 met drs Bernhard Evers, geb. Arnhem op 6 aug 1914, leraar HTS Arnhem, ovl. Arnhem op 24 dec 2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jaap (Jan Jacob), geb. Arnhem op 10 mrt 1947. 
  2.  Suzette Margaretha, geb. Arnhem op 22 mrt 1948. 
  3.  Bernhard, geb. Arnhem op 20 sep 1951. 
  4.  Hilde, geb. Arnhem op 25 aug 1955. 

XIIIv.  Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Rut Jan Hagenbeek (XIIq) (drogist) en Hendrina Christina Engelina Lensink, geb. Arnhem op 22 feb 1907, ovl. Leeuwarden op 25 mei 1989, tr. (1) Leeuwarden met Annie Meijer, geb. Leeuwarden circa 1911, ovl. op 8 mrt 1972. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Suus (Suzanne A.) , geb. in 1939, lerares Frans 1980, psychotherapeute, woont in Huins in 1989. 
  Dirk Sander Arie Hagenbeek, tr. (2) na 1972 met Dirkje Postma
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIw.  dr Johann Heinrich Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIr) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Fijnaart op 7 nov 1905, arts, ovl. Den Haag op 21 aug 1968, tr. Bierum op 16 aug 1933 met Liny (Jeikelina) Ubbens, dr. van Pieter Douwe Ubbens (landbouwer) en Hilje Harmanna Toren, geb. Spijk op 22 okt 1911, ovl. Den Haag op 25 feb 1978. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hans (Johann Pieter Baldus), geb. Staphorst op 7 aug 1934, volgt XIVs
  2.  Anna Sophia Maria Catharina, geb. Zwolle op 20 jul 1936, tr. Castricum op 2 feb 1979 met Hendrik Charles de Roode, geb. op 23 jan 1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIx.  Marie (Maria Johanna Elisabeth) Hagenbeek, dr. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIr) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 24 jan 1908, ovl. Leiden op 8 jun 2006, tr. Vlaardingen op 16 mrt 1939 met Hans (Johannes) van Wijk, drogist en hotelhouder. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lambertus Herman, geb. Leiden op 27 jan 1942, hotelier, tr. op 22 dec 1965, (gesch.) met Ester Sanchez y Casadumont, geb. Spanje in 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  MariŽtte Johanna Elisabeth, geb. op 16 jan 1944, volgt XIVtXIIIy.  Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIr) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Ouderkerk a/d IJssel op 27 okt 1910, predikant te Strijen, woont 1e Helmersstraat 44 Amsterdam op 5 apr 1932 bij de familie van den Berg, woont Vlaardingen voor 5 apr 1932, woont te Barendregt op 28 jun 1734, ovl. Wageningen op 8 sep 1969, tr. (1) Amsterdam op 18 jan 1938 met mr Helena Geertruida Grooten, dr. van Jacob Grooten en Lisette Wilhelmina Horstmeijer, geb. Amsterdam op 3 apr 1909, ovl. Amsterdam op 15 mrt 1941. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Dirk Baldus, geb. Strijen op 23 dec 1940, volgt XIVu
  Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek, tr. (2) Wageningen kort voor 17 dec 1943 met Cornelia Maria Elisabeth Looijen, geb. Wageningen op 17 aug 1908, ovl. Bennekom op 4 mrt 2003. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Iman Cornelis Breunis, geb. Strijen op 13 feb 1946, ovl. Arnhem (klooster MariŽndael) op 14 jan 2005. 

XIIIz.  drs Jan George Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIr) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. Vlaardingen op 12 nov 1912, econoom, ovl. Den Haag op 21 mrt 2000, tr. Den Haag op 21 mei 1942 met Berendina Hendrika Landwehr, dr. van Johan Herman Landwehr en Plonia van der Spek, geb. Rotterdam op 2 mei 1915, ovl. Den Haag op 26 mrt 2008. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Polly (Plonia), geb. Den Haag op 21 mrt 1943, Voorburg, tr. Haaksbergen op 1 jul 1980, (gesch. in 2002) met Leo (Leonard Victor EugŤne) Saraber, zn. van Frederik Hendrik Saraber en Aletta Eugenie Coenraad, geb. Magelang [IndonesiŽ] op 27 apr 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk Baldus, geb. Rotterdam op 16 mrt 1945, ovl. Rotterdam op 18 okt 1997, volgt XIVv
  3.  Catja (Anna Sophia Maria Catharina), geb. Den Haag op 13 feb 1947, volgt XIVw
  4.  Johan Herman, geb. Den Haag op 21 apr 1948, volgt XIVx
  5.  George (Jan George), geb. Den Haag op 10 feb 1950, volgt XIVy
  6.  Corin (Cornelia Maria), geb. Den Haag op 12 mrt 1951, ovl. op 1 aug 2004. 
  7.  Dineke (Berendina Hendrika), geb. Den Haag op 26 nov 1952, relatie met Julius Huistra. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.  Marlice Patricia Yvonne, geb. Den Haag op 23 sep 1954, volgt XIVz
  9.  Marinus, geb. Den Haag op 5 aug 1956, relatie met Samtha Nice. Uit deze relatie geen kinderen. XIIIaa.  Arent Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIs) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. Den Haag op 26 jun 1912, ged. Den Haag op 17 jul 1912, onderwijzer, ovl. Kanchanaburi [Thailand] op 1 jun 1943, begr. Kanchanaburi [Thailand] in 1955, tr. Cheribon [IndonesiŽ] op 26 jun 1940 met Janny van Straten, geb. Rotterdam op 15 apr 1909, onderwijzeres, ovl. op 29 mrt 2001. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Jacoba Susanna, geb. Cirebon [IndonesiŽ] op 17 mrt 1941, volgt XIVaa

XIIIab.  Gerard (Gerhardus Klazinus) Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIs) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. Den Haag op 16 okt 1916, ged. Den Haag op 5 nov 1916, administrateur, ovl. Alkmaar op 20 mei 2003, tr. Dirkshorn op 3 dec 1942 met Trijntje Paarlberg, dr. van Gerrit Paarlberg (tuinbouwer) en Maartje Schuijt, geb. St. Maarten op 12 feb 1921, kraamverpleegster, ovl. Alkmaar op 18 mei 2011. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arent , geb. Harenkarspel op 20 apr 1944, ovl. Alkmaar op 10 dec 1945. 
  2.  Mart (Gerrit Marten), geb. Alkmaar op 17 nov 1945, volgt XIVab
  3.  Loes (Cornelia Jacoba Louise), geb. Alkmaar op 27 okt 1947, tr. met Jurrien Koers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marijke (Marijke Maartje), geb. Alkmaar op 2 sep 1952, volgt XIVacXIIIac.  Cornelis Jacobus Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIs) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. Den Haag op 13 aug 1918, ged. Den Haag op 25 aug 1918, belastingconsulent/AA, ovl. Utrecht op 25 jan 1997, otr. N.O. Polder op 6 jun 1944, tr. Zeist op 3 jan 1945 met Anna Hiltje Wagenaar, dr. van Adolf Wagenaar en Hendrikje de Haan, geb. Meppel op 19 aug 1917, ged. Meppel, verloskundige, ovl. Nieuwegein op 3 jun 2001. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dolf, geb. N.O. Polder op 21 okt 1945, volgt XIVad
  2.  Anneke, geb. Vollenhove op 8 dec 1947, volgt XIVae
  3.  Cornelia Jacoba, geb. Zwolle op 11 okt 1953, volgt XIVaf
  4.  Jan Lodewijk, geb. Utrecht op 3 apr 1961, volgt XIVag

XIIIad.  Theodorus Jacobus Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIs) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. Den Haag op 24 jan 1925, ged. Den Haag op 1 feb 1925, rijksambtenaar, ovl. Hippolytushoef op 25 apr 2012, otr. (1) Den Haag op 19 apr 1951, tr. Den Haag op 27 apr 1951 met Aagje Adriana Termorshuizen, dr. van Dirk Arie Termorshuizen en Adriana Verweij, geb. Batavia [IndonesiŽ] op 31 dec 1928, ovl. den Helder op 10 aug 1991, begr. Haringhuizen op 14 aug 1991. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adriana Cornelia, geb. Den Haag op 19 apr 1952, volgt XIVah
  2.  Arent, geb. Den Haag op 22 sep 1953, ged. Den Haag op 18 okt 1953. 
  3.  Johan Willem Robert, geb. Velsen op 19 sep 1957. 
  4.  Dirk Johan Lodewijk, geb. Velsen op 27 feb 1960, volgt XIVai
  5.  Henk Paul, geb. Heemskerk op 26 dec 1966. 
  Theodorus Jacobus Hagenbeek, tr. (2) met P.M. Bais
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIae.  Suzanna Hagenbeek, dr. van Arent Hagenbeek (XIIs) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. Den Haag op 8 jul 1931, ged. Den Haag op 19 jul 1931, tr. Zeist op 12 mei 1955 met Kees (Cornelis) Lodder, zn. van Jan Lodder en Neeltje Keizerwaard, geb. Rotterdam op 10 sep 1931. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arent Jan , geb. Zeist op 8 feb 1956, ovl. Utrecht op 14 apr 1959, Hij krijgt geen kinderen. 
  2.  Nella Corinne , geb. op 22 sep 1957, volgt XIVaj
  3.  Theodorus Renť , geb. Utrecht op 27 sep 1961, volgt XIVak
  4.  Eleonora Marian , geb. Utrecht op 27 nov 1964, directie-secretaresse. 

XIIIaf.  Elias de Geest, zn. van Hendrik de Geest (XIIt) (timmerman) en Reintje Kars, geb. Arnhem op 17 sep 1896, vertegenwoordiger, ovl. Culemborg op 28 okt 1969, tr. Arnhem op 14 nov 1923 met Johanna Tap, geb. Arnhem op 29 mrt 1900, ovl. Culemborg op 15 okt 1970. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik , geb. Arnhem op 12 dec 1928, volgt XIVal
  2.  Elias , geb. Arnhem op 11 apr 1935, volgt XIVam

XIIIag.  Johannes Antonius de Geest, zn. van Hendrik de Geest (XIIt) (timmerman) en Reintje Kars, geb. Arnhem op 10 jan 1898, Gem.ambtenaar (soc.dienst), ovl. Arnhem op 13 apr 1967, tr. Nijmegen op 10 sep 1925 met Jacoba Wilhelmina Juckers, dr. van Andries Juckers (los werkman) en Marie-Charlotte Aries, geb. Nijmegen op 30 jan 1904, ovl. Velp op 31 aug 1985. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik , geb. Arnhem op 28 jul 1927, ovl. Velp op 31 mrt 1994, volgt XIVan

XIIIah.  Leen (Leendert) de Geest, zn. van Jan de Geest (XIIv) (loodgieter; later timmerman) en Johanna Huiberdina van Schaagen, geb. Amsterdam op 28 jul 1896, haardsmid, ovl. Bussum in dec 1984, tr. Amsterdam op 17 mrt 1927, (gesch. Amsterdam op 12 okt 1972) met Jet (HenriŽtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, dr. van Martinus Beenakker, geb. Den Haag op 29 sep 1897, ovl. Amsterdam op 5 jun 1975. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joop (Johannes Huibert) , geb. Amsterdam op 16 nov 1927, volgt XIVao
  2.  Tinus (Martinus) , geb. Amsterdam in 1933. 
  Jet (HenriŽtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, dr. van Martinus Beenakker, tr. (2) met Clasina Harteveld
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XIV

XIVa.  Cornelis de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIIIb) en Willemina Mook, geb. Rietveld op 26 apr 1893, zuivelarbeider, ovl. Woerden op 11 jan 1962, tr. Woerden op 11 apr 1918 met Maria Hilgers, dr. van Gerrit Hilgers en Jannigje de Knijff, geb. Barwoutswaarder op 4 feb 1895. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmina , geb. Woerden op 16 apr 1919, ovl. Bodegraven, volgt XVa
  2.  Gerrit , geb. Woerden op 21 aug 1922, volgt XVb
  3.  Jansje , geb. Woerden op 23 okt 1925, costumiŤre, tr. Woerden op 8 jun 1950 met Willem Jacob Bons, geb. Schoonhoven op 3 mrt 1925, zilversmid later zuivelarbeider, ovl. Woerden op 14 jun 1967. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIVb.  Margaretha Johanna de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIIIb) en Willemina Mook, geb. Arnhem op 15 feb 1897, tr. Woerden op 26 feb 1920 met Gerrit Cornelis Boogaard, zn. van Gerrit Boogaard, geb. Arkel op 25 apr 1893, machinebankwerker, ovl. Woerden. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Stijntje , geb. Woerden op 10 dec 1920. 
  2.  Rutger , geb. Woerden op 6 jun 1922. 
  3.  Gerritje , geb. Naarden op 19 feb 1924. 
  4.  Wilhelmina , geb. Woerden op 10 jan 1926. 
  5.  Gerrit Cornelis , geb. Woerden op 26 mei 1927. 
  6.  Cornelis Gerrit , geb. Woerden op 5 dec 1929, ovl. Woerden op 27 dec 1962. 

XIVc.  Jan Rutger de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIIIb) en Willemina Mook, geb. Woerden op 13 jan 1910, loodgieter, tr. Woerden op 20 feb 1936 met Johanna Bernadina Benning, dr. van Adam Christiaan Benning en Carolina de Groot, geb. Woerden op 27 dec 1912, winkelierster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rutger , geb. Montfoort op 24 jun 1938. 
  2.  Adam Christiaan , geb. Montfoort op 3 jun 1941. 
  3.  Willemina , geb. Montfoort op 22 mei 1945, tr. Montfoort op 23 dec 1965 met Johannes Dolderman, geb. op 18 okt 1940. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Rutger , geb. Montfoort op 8 okt 1952. 

XIVd.  Hendrik de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIIIb) en Willemina Mook, geb. Woerden op 3 dec 1912, ovl. Hoogeveen op 1 okt 1965, tr. Woerden op 24 aug 1937 met Cateriena Hamerslag, geb. Woerden op 31 jul 1912. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rutger , geb. Woerden op 24 feb 1939. 
  2.  Geertruida Maria , geb. Woerden op 24 feb 1939. 
  3.  Willemina , geb. Hoogeveen op 4 okt 1945. 
  4.  Adriana , geb. Hoogeveen op 8 sep 1947. 

XIVe.  Geurt Johannes de Geest, zn. van Geurt Johannes de Geest (XIIId) en Gerritje Reintje Weening, geb. Utrecht op 7 mei 1898, tr. op 15 okt 1925 met Elsien Ploeger, dr. van Albert Ploeger en Harmina Jansen, geb. Onstwedde op 14 feb 1902. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Elsiena Harmina , geb. Onstwedde op 30 jun 1928. 
  2.  Gerda Johanna , geb. Onstwedde op 27 nov 1931, volgt XVc
  3.  Ada Louise , geb. op 8 aug 1937, ovl. Hoogezand op 15 jun 1956. 

XIVf.  Pieter Rutger de Geest, zn. van Pieter Rutger de Geest (XIIIg) (schilder) en Francina Johanna van Herkhuizen, geb. Arnhem op 31 mei 1899, ovl. Velp op 6 apr 1967, relatie met Albertha Antonia Gorseling, dr. van Leendert Antonius Gorseling en Aaltje Rietberg, geb. Arnhem op 16 sep 1901, ovl. Velp op 20 apr 1960. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Johanna , geb. Arnhem op 13 okt 1923. 
  2.  Alberta Antonia , geb. Arnhem. 

XIVg.  Maria Willemina de Geest, dr. van Berend de Geest (XIIIj) (aannemer te Oosterbeek) en Christien Willemina Stoeller, geb. op 7 mrt 1923, tr. in 1957 met Willem (Willem Johannes) Breij, geb. in 1925, ovl. Odijk op 3 jan 2010. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mieke
  2.  JohanXIVh.  Tonny Baars, dr. van Dik (Dirk Anthonie Johannes) Baars en Bertha de Geest (XIIIk), geb. in 1932, tr. met Roelf Bruinsma, geb. Valthermond op 22 feb 1935, ovl. Purmerend op 4 nov 2010. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Berthine

XIVi.  Bernard de Geest, zn. van Bernard de Geest (XIIIl) (kruidenir) en Hendrika Cornelia Kok, geb. op 15 jun 1926, ovl. op 30 nov 2007, tr. op 18 mei 1954 met Berendina Willemina van Manen, geb. op 13 mrt 1927, ovl. op 26 feb 2020. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bernard , geb. op 17 feb 1956. 
  2.  Hans (Johannes) , geb. op 25 jan 1961, volgt XVd

XIVj.  Jan (Albert Jan) de Geest, zn. van Jan Rutger de Geest (XIIIm) en Cornelia Katharina van der Loo, geb. Rotterdam op 13 aug 1926, ovl. Ermelo op 6 aug 1985, tr. Rotterdam op 25 aug 1948, (gesch. Almelo) met Jennie (Jannetje) van Vliet, geb. Capelle a/d IJssel op 22 nov 1925, ovl. Utrecht op 15 aug 1992. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Joyce Margareth , geb. Rotterdam op 6 feb 1949. 
  2.  Marion , geb. Rotterdam op 23 dec 1952. 
  3.  Esther Ruth , geb. Rotterdam op 8 sep 1955. 
  4.  Silvia Mathilde , geb. Hellendoorn op 13 mrt 1961. 

XIVk.  Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIIn) en Leentje Noordhoek, geb. Vlaardingen op 23 sep 1930, woonde in Esbeek tot 27 nov 1997, ovl. Tilburg op 27 nov 1997, gecr. Tilburg op 2 dec 1997, tr. op 6 sep 1956 met Cornelia Henrica Johanna Melchers, dr. van Wilhelmus Everardus Marie Melchers (distillateur) en Catharina Josephina Elisab. M. Duijnstee, geb. Schiedam op 21 feb 1930. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert (Robert Sander) , geb. Schiedam op 6 mei 1957, volgt XVe
  2.  Yolande (Yolande Helene) , geb. op 13 jan 1959, volgt XVf
  3.  Raoul (Raoul Charles) , geb. Schiedam op 10 mei 1960, volgt XVg
  4.  Nicole (Nicole Ghislaine) , geb. Schiedam op 19 mei 1963, relatie met Hugo (Hugo Willem) Janzen, geb. Amsterdam op 7 jul 1961. Uit deze relatie geen kinderen. XIVl.  Paul (Paul Pieter) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIIp) en Adri (Adriana Theodora) Meyburg, geb. Amsterdam op 20 nov 1933, tr. Groningen tussen 16 mei 1959 en 23 mei 1959  met Anneke H. Niehof, dr. van Kornelis Niehof en F. van der Hoek, geb. Groningen op 25 mrt 1931. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  ing Jorden (Cornelis Jorden) , geb. Alphen a/d Rijn op 3 aug 1966. 
  2.  mr Froukje , geb. circa 1964, project en interimmanagement. 
  3.  Paula , geb. circa 1960, logopediste. XIVm.  Jorden Willem Hagenbeek, zn. van Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek (XIIIq) en Adriana van Veelen, geb. Arnhem op 14 jul 1936, tr. (1) circa 1965 met Tiny Nipius, dr. van Pieter Cornelis Nipius en Corrie Vesta Virginie van Enk, geb. Zutphen op 27 okt 1933, ovl. Dordrecht voor 20 jul 1988. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sander Pieter Jorden, geb. Dordrecht op 9 apr 1967, ondernemer. 


  Jorden Willem Hagenbeek, tr. (2) in 1992 met Adri van Zessen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVn.  Hans (Hendrikus Leonardus) Hagenbeek, zn. van Piet (Pieter) Hagenbeek (XIIIr) (fotograaf) en Jo (Johanna) Both, geb. Nijmegen op 11 apr 1942, architect, tr. (1) Amsterdam op 17 sep 1987, (gesch. Amsterdam in 1996) met mr Tannetje 't Hooft, geb. Goes op 10 apr 1947. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jorden Pieter, geb. Naarden op 2 mrt 1988. 


  Hans (Hendrikus Leonardus) Hagenbeek, tr. (2) in 1973, (gesch. in 1981) met drs Iris Fey, sinoloog. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hans (Hendrikus Leonardus) Hagenbeek, tr. (3) in 2016 met drs Monique (Monique Wilhelmine Ardina) de Louwere, dr. van Willy Weber, geb. Nieuwer-Amstel op 10 sep 1955. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVo.  Niek (Marinus Theodorus) Hagenbeek, zn. van Piet (Pieter) Hagenbeek (XIIIr) (fotograaf) en Tons (Antonia Wilhelmina) ter Stege, geb. op 12 jun 1957, relatie met Laura Poots
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Helga, volgt XVh
  2.  VeronicaXIVp.  Robert Pieter Herman Hagenbeek, zn. van Piet (Pieter) Hagenbeek (XIIIr) (fotograaf) en Tons (Antonia Wilhelmina) ter Stege, geb. op 3 sep 1959, tr, (gesch.) met Nanda Weteringe
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Fiona
  2.  Laressa Jane , volgt XVi

XIVq.  drs Rob (Reint Tiemen) Henkemans, zn. van mr Andries Reint Henkemans (bankdirecteur) en Bep (Elizabeth Cornelia) Hagenbeek (XIIIs), geb. Rotterdam op 21 nov 1937, tandarts, tr. met Ellen Harmsma
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jorden
  2.  dr ir AriŽnne (AriŽnne Bernadette) , geb. Bathmen op 12 mrt 1969, sociaal bosbouwkundige,  
   Woont Hengelo (Varssel),  
   AriŽnne Henkemans / Groentewerk 
   Zelledijk 32 
   7255 MR Hengelo Gelderland (Varssel) 
   Nederland 
   mobiel: 06 Ė 443 80 229 
   arienne at groentewerk.nl 
   www.groentewerk.nl,  
   Program Officer within the Livelihood Program of INBAR. in jan 2001, dissertatie Tranquilidad and hardship in the forest, Utrecht op 17 dec 2001. XIVr.  ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Kees (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIIt) en Dien (Dina) van Weeren, geb. Leiden op 3 jul 1942, ged. Leiden op 19 jul 1942, directeur, tr. (1) Alkemade op 17 dec 1966, kerk.huw. Leiden op 17 dec 1966 met Mechelien (Mechelina) Mezach, dr. van Harm Mezach (landbouwer) en Hinderkien ter Veen, geb. Vlagtwedde op 19 jul 1942, ovl. Bussum op 5 jan 1995, begr. Bussum op 10 jan 1995. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Magteld (Magteld Elisabeth Deliana) , geb. Alkemade op 6 jan 1970, volgt XVj
  2.  Jorden (Cornelis Jorden) , geb. Bussum op 4 dec 1972, volgt XVk


  ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek, tr. (2) Amsterdam op 15 apr 2000, kerk.huw. Amsterdam (Westerkerk) op 15 apr 2000 met Christine (Christine Anna Melanie) Schneidinger, geb. Baden/Wenen [Oostenrijk] op 28 dec 1939, ged. RK Wenen [Oostenrijk] op 11 feb 1940, diamantair, kreeg in 1965 ook de Nederlandse nationaliteit. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Christine (Christine Anna Melanie) Schneidinger, tr. (2) Den Haag in 1965, (gesch. Den Haag in 1976). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Christine (Christine Anna Melanie) Schneidinger, tr. (3) Beemster op 9 jul 1981. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVs.  Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek, zn. van dr Johann Heinrich Hagenbeek (XIIIw) (arts) en Liny (Jeikelina) Ubbens, geb. Staphorst op 7 aug 1934, Shell directeur, tr. Zeist op 28 aug 1965 met Resi (ThťrŤse) Jungerius, dr. van Bastiaan Barend Jungerius (arts) en Elisabeth Kortlandt, geb. Doorn op 4 jan 1936. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johann Hein, geb. Den Haag op 4 nov 1966, volgt XVl
  2.  Diederik Bastiaan Baldus Hugo, geb. Gouda op 27 okt 1968, volgt XVm
  3.  Reynoud Pieter Douwe, geb. Gouda op 21 sep 1970, volgt XVnXIVt.  MariŽtte Johanna Elisabeth van Wijk, dr. van Hans (Johannes) van Wijk (drogist en hotelhouder) en Marie (Maria Johanna Elisabeth) Hagenbeek (XIIIx), geb. op 16 jan 1944, concertpianiste, woont in Miami [Verenigde Staten] in 2006, tr. op 3 mrt 1968, (gesch.) met Burton Fisher, geb. USA op 17 sep 1935. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Mark Johannes , geb. New York N.Y. (USA). XIVu.  Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIIy) (predikant te Strijen) en mr Helena Geertruida Grooten, geb. Strijen op 23 dec 1940, taxi-ondernemer, 
 Koninginneweg 56-II, Amsterdam
 Koninginneweg 65-II 
 1075 EB Amsterdam, 
 tr. op 2 apr 1975 met Mathilde M. A. de Boer, geb. Amsterdam op 1 jul 1939. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  drs Ruth Mathilde, geb. Amsterdam op 24 apr 1975, tr. op 30 mei 2003 met Alex Borburg,  
   Woont Linnaeusstraat 35-d, Amsterdam,  
   Tel: 020-4630004 
   M: 06-14695110 
   E: rhagenbeek@hotmaul.com. 
   Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  MathildaXIVv.  drs Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIz) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Rotterdam op 16 mrt 1945, econoom, ovl. Rotterdam op 18 okt 1997, tr. met Renťe Reijers, geb. op 9 sep 1946. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Bernadette (Bernadette Mathilda), geb. Assen op 8 nov 1967, volgt XVo
  2.  Cindy (Cindy Epona), geb. Zwijndrecht op 10 mei 1969, volgt XVpXIVw.  Catja (Anna Sophia Maria Catharina) Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIz) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 13 feb 1947, relatie met Hans Th. Bor
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  MichaŽl
  2.  Esther
  3.  Olga

XIVx.  drs Johan Herman Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIz) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 21 apr 1948, accountant Arenthals, relatie met Elma van der Straaten
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Marrit
  2.  Johanneke

XIVy.  mr George (Jan George) Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIz) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 10 feb 1950, belastingadviseur, tr. Wassenaar op 6 jun 1980 met Marja van Batum, geb. Schiedam op 30 apr 1954. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Olivier
  2.  Diederik, tr. Deventer op 26 jun 2010 met dr Marlies (Maria Elisabeth) Honingh, geb. Oldebroek op 11 jan 1979, pedagoge. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIVz.  Marlice Patricia Yvonne Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIz) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Den Haag op 23 sep 1954, relatie met Kenny Lautenslager
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Patricia
  2.  Kevin
  3.  Ivrian

XIVaa.  Cornelia Jacoba Susanna Hagenbeek, dr. van Arent Hagenbeek (XIIIaa) (onderwijzer) en Janny van Straten (onderwijzeres), geb. Cirebon [IndonesiŽ] op 17 mrt 1941, tr. met Gerrit Hendrik Langeler, geb. op 8 aug 1940. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Marianne Caroline , geb. Uithoorn op 23 nov 1965. 
  2.  Annette Gerardine , geb. Uithoorn op 9 okt 1967. 
  3.  Remco Aart, geb. Amsterdam op 21 jan 1971. 

XIVab.  Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek, zn. van Gerard (Gerhardus Klazinus) Hagenbeek (XIIIab) (administrateur) en Trijntje Paarlberg (kraamverpleegster), geb. Alkmaar op 17 nov 1945, tr. (1) Ommen op 24 mrt 1968 met Hendrika op den Dries, geb. op 2 mrt 1948, ovl. Alkmaar op 4 dec 1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sander , geb. Alkmaar op 29 jun 1971, ovl. Alkmaar op 2 jan 1973. 
  2.  Matthijs, geb. Alkmaar op 2 jul 1972, volgt XVq
  3.  Annebeth, geb. Alkmaar op 14 mei 1974, volgt XVr
  Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek, relatie (2) met Ans (Anna) Gerritse, geb. op 6 mrt 1949. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

XIVac.  Marijke (Marijke Maartje) Hagenbeek, dr. van Gerard (Gerhardus Klazinus) Hagenbeek (XIIIab) (administrateur) en Trijntje Paarlberg (kraamverpleegster), geb. Alkmaar op 2 sep 1952, tr. Alkmaar op 16 okt 1975 met Ype (IJbele Sikke) Hempenius, zn. van Sikke Albert Hempenius en Zwaantje Teatsesdr Sytema, geb. Hallumerhoek op 11 sep 1953. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Nyncke Maeike , geb. Franeker op 15 nov 1977. 
  2.  Tjitske Froukje , geb. Urk op 30 jul 1979. 
  3.  Joucke Sybren , geb. Urk op 1 jun 1983. 
  4.  Lutske Rixt , geb. Urk op 23 okt 1985. XIVad.  Dolf Hagenbeek, zn. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIac) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. N.O. Polder op 21 okt 1945, ged. Vollenhove, docent Bedrijfscorrespondentie, tr. Utrecht op 4 jan 1968 met Mathilde Maria Kalksma, dr. van Peter Joseph Kalksma en Margje Dijkstra, geb. op 16 okt 1946, 1e verkoopster. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ilse Mathilde, geb. de Meern op 9 aug 1969, volgt XVs
  2.  Roland Alexander, geb. de Meern op 27 mrt 1972, volgt XVt

XIVae.  Anneke Hagenbeek, dr. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIac) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. Vollenhove op 8 dec 1947, ged. Vollenhove, kleuterleidster, tr. Utrecht op 30 jul 1970 met Peter de Boer, zn. van Koen de Boer en Cornelia Zut, geb. Harenkarspel op 23 mei 1948, technisch lasser. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mark Peter, geb. Alkmaar op 25 feb 1971, ged. Dirkshorn. 
  2.  Brigitte Jeanette, geb. Alkmaar op 10 mei 1975, ged. Dirkshorn. 

XIVaf.  Cornelia Jacoba Hagenbeek, dr. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIac) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. Zwolle op 11 okt 1953, ged. Zwolle, tour. informatrice, tr. Utrecht op 26 sep 1975 met Willem Metaal, zn. van Hendrik Metaal en Jenneke van Aken, geb. Utrecht op 10 sep 1954, manager. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sander, geb. Utrecht op 19 jun 1978, ged. Utrecht in jul 1978. 
  2.  Martine, geb. IJsselstein op 26 feb 1981, ged. Nieuwegein in mrt 1981. 

XIVag.  Jan Lodewijk Hagenbeek, zn. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIac) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. Utrecht op 3 apr 1961, ged. Utrecht, systeemontwerper, tr. Utrecht op 10 nov 1983 met Elisabeth Dijkerman, dr. van Hendrik Albert Dijkerman en Elisabeth Johanna Geertruida Wensma, geb. Utrecht op 4 sep 1960, medisch secretaresse. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jasper, geb. Nieuwegein op 7 okt 1992, ged. Nieuwegein op 11 apr 1993. 
  2.  Vincent, geb. Nieuwegein op 21 mrt 1994. 

XIVah.  Adriana Cornelia Hagenbeek, dr. van Theodorus Jacobus Hagenbeek (XIIIad) (rijksambtenaar) en Aagje Adriana Termorshuizen, geb. Den Haag op 19 apr 1952, B-verpleegkundige, tr. Bennebroek op 28 sep 1972 met Jan Spaander, zn. van Adriaan Spaander en Zwaantje Struiksma, geb. Amsterdam op 21 aug 1947, arbeidstherapeut. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Cindy, geb. den Helder op 17 jan 1976. 
  2.  Mirjam, geb. den Helder op 13 sep 1977. 

XIVai.  Dirk Johan Lodewijk Hagenbeek, zn. van Theodorus Jacobus Hagenbeek (XIIIad) (rijksambtenaar) en Aagje Adriana Termorshuizen, geb. Velsen op 27 feb 1960, tr. den Helder op 17 feb 1982 met Margaretha Johanna Helena Bontenbal, dr. van Hendrik Maria Bontenbal en Johanna Anna van der Putte. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Machiel Gijs, geb. Woerden op 9 nov 1990. 
  2.  Maartje, geb. Mijdrecht op 8 okt 1992. 

XIVaj.  Nella Corinne Lodder, dr. van Kees (Cornelis) Lodder en Suzanna Hagenbeek (XIIIae), geb. op 22 sep 1957, doktersassistente, tr. IJsselstein op 28 mei 1980 met Arend Boverhof
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Tim , geb. op 11 dec 1987. 
  2.  Jos , geb. op 16 aug 1991. 

XIVak.  Theodorus Renť Lodder, zn. van Kees (Cornelis) Lodder en Suzanna Hagenbeek (XIIIae), geb. Utrecht op 27 sep 1961, tr. (1) Veenendaal op 28 jul 1988 met Dieny van der Schouw
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jeroen , geb. op 15 sep 1991. 
  2.  Iris , geb. op 1 mrt 1995. 
  Theodorus Renť Lodder, tr. (2) Scherpenzeel op 14 aug 2003 met Joke van Steenbergen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVal.  Hendrik de Geest, zn. van Elias de Geest (XIIIaf) (vertegenwoordiger) en Johanna Tap, geb. Arnhem op 12 dec 1928, tr. Arnhem op 25 jul 1956 met Trientje Kok, geb. Arnhem op 6 jan 1930. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Foktje Johanna , geb. Culemborg op 24 mrt 1958, volgt XVu
  2.  Elias , geb. Culemborg op 29 jan 1960. 

XIVam.  Elias de Geest, zn. van Elias de Geest (XIIIaf) (vertegenwoordiger) en Johanna Tap, geb. Arnhem op 11 apr 1935, technisch tekenaar, tr. Arnhem op 5 jan 1957 met Alberta Elise Ouweleen, geb. Den Haag op 20 aug 1934, ovl. op 23 feb 2009. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elias , geb. Dandenong [AustraliŽ] op 30 sep 1959, volgt XVv
  2.  Sandra Elisa , geb. Dandenong [AustraliŽ] op 22 mrt 1961. 
  3.  Michael , geb. Ferntree Gully [AustraliŽ] op 30 dec 1966. 

XIVan.  Hendrik de Geest, zn. van Johannes Antonius de Geest (XIIIag) (Gem.ambtenaar (soc.dienst)) en Jacoba Wilhelmina Juckers, geb. Arnhem op 28 jul 1927, kapitein grote handelsvaart, ovl. Velp op 31 mrt 1994, 
 Hij krijgt 2 kinderen: 
  1.  Jacqueline , geb. Arnhem op 27 sep 1961, verpleegster, ovl. op 1 jan 1985. 
  2.  Hanno , geb. circa 1964. 

XIVao.  Joop (Johannes Huibert) de Geest, zn. van Leen (Leendert) de Geest (XIIIah) (haardsmid) en Jet (HenriŽtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, geb. Amsterdam op 16 nov 1927, rijksambtenaar - gemeenteambtenaar, tr. Amsterdam op 19 mei 1953 met Bep (Elisabeth) Straatsma, dr. van Jacobus Straatsma en Geertruida Wilhelmina Mast, geb. Amsterdam op 11 jun 1928. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hans (Johannes) , geb. Amsterdam op 1 mrt 1954, volgt XVw
  2.  Koos (Jacobus) , geb. Amsterdam op 26 dec 1955, volgt XVx
  3.  Els (Elisabeth) , geb. Amsterdam op 14 nov 1962, volgt XVy

Generatie XV

XVa.  Wilhelmina de Geest, dr. van Cornelis de Geest (XIVa) (zuivelarbeider) en Maria Hilgers, geb. Woerden op 16 apr 1919, naaister, ovl. Bodegraven, tr. Woerden op 23 mei 1946 met Leendert Groenendijk, geb. Woerden op 1 mrt 1917, politieambtenaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Helena Maria , geb. Woerden op 3 mrt 1947. 
  2.  Cornelis , geb. Bodegraven op 23 nov 1948. 

XVb.  Gerrit de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIVa) (zuivelarbeider) en Maria Hilgers, geb. Woerden op 21 aug 1922, suppoost, tr. Woerden op 25 apr 1946 met Cornelia Grit, geb. Smilde op 21 apr 1924, ovl. op 10 dec 1971. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmina , geb. Woerden op 1 dec 1946. 
  2.  Albertus , geb. Woerden op 14 sep 1948. 
  3.  Cornelis , geb. Woerden op 17 sep 1951. 

XVc.  Gerda Johanna de Geest, dr. van Geurt Johannes de Geest (XIVe) en Elsien Ploeger, geb. Onstwedde op 27 nov 1931, relatie met Cornelis Andreas Lion Zeldenrust, geb. Tjimahi [IndonesiŽ] op 17 nov 1926, leraar engels. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Lion , geb. Wageningen op 8 nov 1958. 
  2.  Louise Ada , geb. Amstelveen op 23 apr 1962. 

XVd.  Hans (Johannes) de Geest, zn. van Bernard de Geest (XIVi) en Berendina Willemina van Manen, geb. op 25 jan 1961, relatie met Catharina de Lange, geb. op 24 mrt 1967. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Casper , geb. op 22 aug 2006. 
  2.  Suus , geb. op 11 jun 2009. 

XVe.  Robert (Robert Sander) Hagenbeek, zn. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek (XIVk) en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. Schiedam op 6 mei 1957, tr. Udenhout op 17 jun 1994 met DaniŽlle (DaniŽlle Marie Madeleine) Jansen, geb. Vught op 19 jun 1967. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Eveline , geb. Tilburg op 11 jun 1995. 
  2.  FabiŽnne , geb. Tilburg op 14 jul 1997. XVf.  Yolande (Yolande Helene) Hagenbeek, dr. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek (XIVk) en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. op 13 jan 1959, tr. met Alphons van Lith, geb. op 14 dec 1956. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Romy , geb. Tilburg op 7 okt 1991. 
  2.  Eva , geb. Tilburg op 30 aug 1994, ovl. Tilburg op 2 sep 1994. 
  3.  Juliet , geb. Tilburg op 15 aug 1997. XVg.  Raoul (Raoul Charles) Hagenbeek, zn. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek (XIVk) en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. Schiedam op 10 mei 1960, tr. Berkel-Enschot op 22 aug 1987 met Carin (Catharina Gerarda Maria Henrica) van Oekel, geb. Rijswijk op 26 feb 1962. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Dirk (Dirk Mathijs) , geb. Tilburg op 24 aug 1993. 
  2.  Sjors (Sjors Roel) , geb. Tilburg op 5 mrt 1996. XVh.  Helga Hagenbeek, dr. van Niek (Marinus Theodorus) Hagenbeek (XIVo) en Laura Poots, 
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Evelyn Hagenbeek

XVi.  Laressa Jane Hagenbeek, dr. van Robert Pieter Herman Hagenbeek (XIVp) en Nanda Weteringe
 Zij krijgt 3 kinderen: 
  1.  Dylan Hagenbeek, geb. Almere op 11 dec 2009. 
  2.  Emma Hagenbeek, geb. Amsterdam op 24 jun 2015. 
  3.  Britt Hagenbeek, geb. Amsterdam op 24 jun 2015. 

XVj.  drs Magteld (Magteld Elisabeth Deliana) Hagenbeek, dr. van ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIVr) (directeur) en Mechelien (Mechelina) Mezach, geb. Alkemade op 6 jan 1970, ged. Oude Wetering op 8 feb 1970, bedrijfskundige, otr. Amsterdam op 19 jul 2002, tr. Amsterdam op 22 feb 2003, kerk.huw. Schellingwoude op 22 feb 2003 met drs Jasper (Jasper Jan) Pierik, zn. van drs Jan (Johannes Bernardus Maria) Pierik en Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms, geb. op 26 nov 1970, ged. op 28 mrt 1971, econoom. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Tijn (Tijn Cornelis Johannes) , geb. Amsterdam op 23 mrt 2004, ged. Leuven (Sint-Kwintenskerk) [BelgiŽ] op 12 sep 2004. 
  2.  Mees (Franciscus Mezach) , geb. Amsterdam op 1 jul 2008, ged. Sint Michielsgestel op 16 sep 2012. XVk.  ir Jorden (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIVr) (directeur) en Mechelien (Mechelina) Mezach, geb. Bussum op 4 dec 1972, ged. Bussum op 4 feb 1973, civiel ingenieur, sam. Amsterdam in 2000, tr. Champoussin [Zwitserland] op 4 jan 2007 met Leontine Maxwell, dr. van Neil (Felix Neil) Maxwell en Betty (Elizabeth Emelie) Klusman, geb. op 26 jul 1969, makelaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Evy (Evy Elizabeth Mechelien) , geb. Amsterdam op 2 sep 2003. 
  2.  Guy (Guy Cornelis Jorden) , geb. Amsterdam op 1 okt 2005. XVl.  ir Johann Hein Hagenbeek, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (XIVs) (Shell directeur) en Resi (ThťrŤse) Jungerius, geb. Den Haag op 4 nov 1966, Managing Director, tr. 's-Heerenberg op 22 dec 1997 met drs Eugťnie Maria Oliviera Smits van Waesberghe, dr. van Drs ir Bob (Josephus Philomena Maria) Smits van Waesberghe en Truus (Maria Eugenia Hermana Leonora) van Mierlo, geb. Breda op 27 jan 1965. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Bauke (Johann Philo Bauke) , geb. Doetinchem op 24 jun 1999. 
  2.  Willemijn Marie ThťrŤse , geb. Doetinchem op 3 jan 2001. XVm.  Diederik Bastiaan Baldus Hugo Hagenbeek BBM, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (XIVs) (Shell directeur) en Resi (ThťrŤse) Jungerius, geb. Gouda op 27 okt 1968, tr. Melbourne [AustraliŽ] op 20 mei 1995, (gesch. op 2 jan 2002). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Diederik Bastiaan Baldus Hugo Hagenbeek BBM, tr. Poole [Groot BrittaniŽ] op 1 apr 2006 met Nicola Duckmanton BA.Hons, dr. van Edwin John Duckmanton en Maria Plomp, geb. Hillingdon [Groot BrittaniŽ] op 26 feb 1974. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Oscar , geb. in 2012. 

XVn.  ir Reynoud Pieter Douwe Hagenbeek, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (XIVs) (Shell directeur) en Resi (ThťrŤse) Jungerius, geb. Gouda op 21 sep 1970, tr. Hilversum op 12 jul 2002, kerk.huw. Greuy les Surrances [Frankrijk] op 20 jul 2002 met ir Amanda (Amanda Maria) Geels, dr. van Johannes Maria Bernardus Franciscus Geels en Joanne Pinto, geb. Wewak (Papua Nieuw Guinea) [AustraliŽ] op 30 sep 1972. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Pieternel Joanne , geb. Hilversum op 5 feb 2002. 
  2.  Meis Maria Elisabeth , geb. Hilversum op 2 dec 2004. 


  ir Amanda (Amanda Maria) Geels, dr. van Johannes Maria Bernardus Franciscus Geels en Joanne Pinto
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Karel Johannes Hendrikus Michels, geb. Den Haag op 31 aug 1998. 

XVo.  Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (XIVv) (econoom) en Renťe Reijers, geb. Assen op 8 nov 1967, kunstenaar Academie Beeldende Kunsten, relatie (1) met A.R. Saly, geb. Rotterdam op 8 jul 1965. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Izabella Luka , geb. Rotterdam op 9 mei 1999. 
  2.  Lukas Milan , geb. Rotterdam op 8 feb 2001. 
  Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, tr. (2) op 10 dec 2016 met R. Paalvast, geb. Den Haag op 12 dec 1966. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Vos (Victoria Olivia Sofie) Hagenbeek, geb. Delft op 7 dec 2010. 

XVp.  Cindy (Cindy Epona) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (XIVv) (econoom) en Renťe Reijers, geb. Zwijndrecht op 10 mei 1969, relatie met H. van der Hek
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Nick Mika Hagenbeek, geb. Amsterdam op 17 sep 2001. 

XVq.  Matthijs Hagenbeek, zn. van Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek (XIVab) en Hendrika op den Dries, geb. Alkmaar op 2 jul 1972, tr. Deventer op 21 aug 1988 met Natascha Oudheusden, dr. van NN Oudheusden en Marijke van Smalen, geb. Weesp op 4 aug 1971. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ivo , geb. Alkmaar op 19 nov 2000. 

XVr.  Annebeth Hagenbeek, dr. van Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek (XIVab) en Hendrika op den Dries, geb. Alkmaar op 14 mei 1974, tr. Alkmaar op 30 jul 1999 met Adrianus Johannes van Arkel, geb. Heiloo op 26 apr 1969. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Rian , geb. Alkmaar op 11 sep 2000. 

XVs.  Ilse Mathilde Hagenbeek, dr. van Dolf Hagenbeek (XIVad) (docent Bedrijfscorrespondentie) en Mathilde Maria Kalksma (1e verkoopster), geb. de Meern op 9 aug 1969, tr. (1) Driebergen op 27 mei 1994 met Andrť Dieleman, geb. op 15 aug 1959. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ilse Mathilde Hagenbeek, relatie (2) met Pieter Jan Maurits Post, geb. op 29 jul 1959. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Luuk Jan Rudolf , geb. Driebergen-Rijsenburg op 9 feb 2001. 

XVt.  Roland Alexander Hagenbeek, zn. van Dolf Hagenbeek (XIVad) (docent Bedrijfscorrespondentie) en Mathilde Maria Kalksma (1e verkoopster), geb. de Meern op 27 mrt 1972, tr. Driebergen-Rijsenburg op 21 sep 1996 met Martine Gerlinde Tessa van Ginkel, dr. van Reinier van Ginkel en Marijke Bertha van der Veen, geb. op 8 dec 1971. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Mirte Rosanne , geb. Wijk bij Duurstede op 10 sep 2000. 
  2.  Tim , geb. Utrecht op 25 jun 2002. 
  3.  Lars , geb. Utrecht op 25 jun 2002. 

XVu.  Foktje Johanna de Geest, dr. van Hendrik de Geest (XIVal) en Trientje Kok, geb. Culemborg op 24 mrt 1958, tr. op 6 mrt 1986 met Peter van Heusden
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Esther , geb. Culemborg op 12 mei 1988. 
  2.  Tesse , geb. Culemborg op 23 mei 1991. 
  3.  Elias Willem , geb. Culemborg op 13 jan 1993. 

XVv.  Elias de Geest, zn. van Elias de Geest (XIVam) (technisch tekenaar) en Alberta Elise Ouweleen, geb. Dandenong [AustraliŽ] op 30 sep 1959, tr. Geelong [AustraliŽ] op 7 jul 1984 met Lynette Margaret Hatton, geb. Geelong [AustraliŽ] op 10 jan 1961. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Emily Matilde , geb. Melbourne [AustraliŽ] op 27 sep 1988. 

XVw.  Hans (Johannes) de Geest, zn. van Joop (Johannes Huibert) de Geest (XIVao) (rijksambtenaar - gemeenteambtenaar) en Bep (Elisabeth) Straatsma, geb. Amsterdam op 1 mrt 1954, tr. Chaam in 1979 met Johanna Krul, geb. Chaam op 11 mrt 1956. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anneloes , geb. op 22 apr 1987. 
  2.  Marlieke , geb. op 26 feb 1990. 

XVx.  Koos (Jacobus) de Geest, zn. van Joop (Johannes Huibert) de Geest (XIVao) (rijksambtenaar - gemeenteambtenaar) en Bep (Elisabeth) Straatsma, geb. Amsterdam op 26 dec 1955, arts verstandelijk gehandicapten, tr. Amsterdam op 16 feb 1978 met Antje Riksten, dr. van Piet (Pieter) Riksten en Jaantje (Adriana Catharina) van Dongen, geb. Deventer op 4 sep 1952. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan (Johannes Huibert) , geb. Gouda op 7 jan 1984. 
  2.  Karin (Adriana Catharina) , geb. Apeldoorn op 22 sep 1987. 

XVy.  Els (Elisabeth) de Geest, dr. van Joop (Johannes Huibert) de Geest (XIVao) (rijksambtenaar - gemeenteambtenaar) en Bep (Elisabeth) Straatsma, geb. Amsterdam op 14 nov 1962, tr. Delft in 1983 met Adri (Adriaan) Bouma, geb. den Helder op 11 jan 1959. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Laura Elisabeth , geb. den Helder op 31 mei 1985. 
  2.  Erik Jan , geb. den Helder op 11 mei 1987. 
  3.  Wendy , geb. den Helder op 20 aug 1990. 


Bronnen:

1. De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, Ďs-Gravenhage, vanaf 1883 

2. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, Ďs-Gravenhage, vanaf 1947 

3. Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969 

4. Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5) 

5. De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, Ďs-Gravenhage, vanaf 1883 (13) 

6. Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (16 mrt 1630 blz. 383) 

7. Doopboek Utrecht (D 048), Het Utrechts archief, DTB Utrecht, toeg. nr. 711, Inventarisnr.: 3, Utrecht, 1634 (22 nov 1636 blz. 213) 

8. Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (23 okt 1642 blz. 108) 

9. Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (28 feb 1645 blz. 215) 

10. Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (7 feb 1641 blz. 467) 

11. Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (6 mei 1638 blz. 175) 

12. Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (7 feb 1641 blz. 35) 

13. Rekeningen van de rentmeesters van Gendringen en Etten (R 001), Archief Huis Bergh, Inv. nr. 3767, fol. 20, van 1697 tot 1698 

14. Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969 (blz. 93) 

15. Trouwregister Gerecht Dantumadeel (T 142), Frysk Archief, DTBL Rechterlijk Archief K4, Inventarisnr.: 154, Dantumadeel, van 1622 tot 1702 (20 sep 1658) 

16. Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Stadsarchief Amsterdam, Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Echtheidsverklaring, Dirck van den Groe, Amsterdam, 1672 (12 mei 1672) 

17. Begraafboek Amsterdam (B 233), Stadsarchief Amsterdam, Microfiches 1056, Amsterdam, 1673 (28 mrt 1673 blz. 79) 

18. Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1910 tot 1936 

19. Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Definitieve sententie, Leeuwarden, 1720 (12 jun 1720 akte 26) 

20. Trouwboek Leeuwarden (T 326), Tresoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, Leeuwarden, 1667 (23 nov 1667 blz. 1134) 

21. Trouwboek Leeuwarden (T 326), Tresoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, Leeuwarden, 1667 (13 dec 1667 blz. 1254) 

22. Groot Consentboek 1664 (A 148), Tresoar, Frysk Argyf, Leeuwarden, 1664 (1664) 

23. Prisma Schilderslexicon, deel 1 (B 0056), 1976 (blz. 113) 

24. Notariele akte Utrecht (Notar 381), Utrechts Arcief, Not. Archief, nr. U142a2-91 en 94, J. Both, Utrecht, 1713 (18 jul 1713) 

25. Trouwboek Silvolde (T 014), Gelders Archief, DTB Silvolde, Inventarisnr.: 1752, Ned Herv, Silvolde, vanaf 1695 (7 feb 1697 blz. 196) 

26. Doopboek Doesburg (D 282), Gelders Archief, DTB Doesburg, Inventarisnr.: 493.1, Rooms Katholiek, Doesburg, 1673 (14 mei 1673 blz. 12) 

27. Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Treoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, Leeuwarden, 1680 (30 jan 1680 blz. 1160) 

28. Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Tresoar, Frysk Argyf, DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, Leeuwarden, 1698 (26 okt 1698 blz. 17999) 

29. Doopboek Leeuwarden (D 376), Treoar, Frysk Argyf, DTB R.K. parochie Over de Koornmarkt, 1018-II, RK, Over de Koornmarkt, Leeuwarden, 1697 (3 mei 1697 blz. 40) 

30. Doopboek Ede (D 352), Gelders Archief, DTB Ede, Inventarisnr.: 588, Ede, na 1720 (voor 1724 blz. 79) 

31. Trouwboek Oosterbeek (T 008), Gelders Archief, DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Ned. Herv, Oosterbeek, van 1725 tot 1755 (11 nov 1725 blz. 22) 

32. Trouwboek Renkum (T 355), Gelders Archief, DTB Renkum, Inventarisnr.: 1341, Rooms Katholiek, Renkum, 1753 (6 mei 1753 blz. 1) 

33. Trouwboek Wageningen (T 009), Gelders Archief, DTB Wageningen, Inventarisnr.: 1667, R.K, Wageningen, 1753 (6 mei 1753 blz. 313) 

34. Trouwboek Oosterbeek (T 008), Gelders Archief, DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Ned. Herv, Oosterbeek, van 1725 tot 1755 (11 apr 1732 blz. 65) 

35. Trouwboek Deventer (T 325), Overijssels Archief, DTB Deventer, NH, Deventer, van 1796 tot 1811 (5 mei 1797) 

36. Doopboek Twello (D 038), Gelders Archief, DTB Twello, Inventarisnr.: 1572, Twello, 1768 (19 jun 1768 blz. 41) 

37. BS Geboorte register Oldebroek (BSG 142), Gelders Archief, BS Oldebroek, A 64, Oldebroek, van 1870 tot 1880 (akte 152) 

38. BS Overlijdens register Arnhem (BSO 072), Gelders Archief, BS Arnhem, Inventarisnr.: 32339, Arnhem, 1944 (23 jul 1944 akte 902)