Kwartierstaat van Marijke van der Poel
Kwartierstaat van Marijke van der Poel

Generatie I

1.  Marijke van der Poel[V][M], dr. van (2) Dirk van der Poel[V][M][1][1b] en (3) Hayke Stienstra[V][M][1][1b], geb. Huizen op 31 dec 1962, tr. met DaniŽl Anthonie Heynsius, zn. van Ir. Adrianus Heynsius en Elisabeth van der Steur, geb. Enschede op 20 dec 1943, ovl. Haarlem op 8 dec 2021. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

2.  Dirk van der Poel[V][M][1][1b], zn. van (4) Hendrik van der Poel[V][M][2] en (5) Aafke Zeeman[V][M][2], geb. op 3 mei 1932, tr. met 

3.  Hayke Stienstra[V][M][1][1b], dr. van (6) Evert Stienstra[V][M][3] en (7) Marijke Swart[V][M][3], geb. op 15 mrt 1927. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1a.  Marijke [V][M], geb. Huizen op 31 dec 1962, zie 1
  1b.  Henk [V][M], geb. Huizen op 18 dec 1958. 

Generatie III

4.  Hendrik van der Poel[V][M][2], zn. van (8) Dirk van der Poel[V][M][4] (visser) en (9) Geertje Kos[V][M][4], geb. Huizen in 1910, tr. Huizen op 5 dec 1931 met 

5.  Aafke Zeeman[V][M][2], dr. van (10) Elbert Zeeman[V][M][5] (Arbeider/stoker, Stoker) en (11) Lijsje Koopman[V][M][5], geb. Huizen in 1912. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  2.  Dirk [V][M][1][1b], geb. op 3 mei 1932, zie 2

6.  Evert Stienstra[V][M][3], zn. van (12) Johannes Intes Stienstra[V][M][6] en (13) Geertje Borger[V][M][6], geb. Blessum op 9 okt 1881, ovl. Leeuwarden op 12 jun 1951, begr. Blessum op 16 jun 1951, tr. Menaldumadeel op 17 mei 1906 met 

7.  Marijke Swart[V][M][3], dr. van (14) Haije Swart[V][M][7] (veehouder, koemelker, koemelker en veehouder) en (15) Hiltje Stienstra[V][M][7], geb. Boksum op 12 sep 1885, ovl. Leeuwarden op 28 mei 1932, begr. Blessum op 28 mei 1932. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  3.  Hayke [V][M][1][1b], geb. op 15 mrt 1927, zie 3

Generatie IV

8.  Dirk van der Poel[V][M][4], zn. van (16) Pieter van der Poel[V][M][8] (visser) en (17) Nelletje Smit[V][M][8], geb. Huizen 1876 of 1877, visser, tr. Huizen op 19 dec 1903 met 

9.  Geertje Kos[V][M][4], dr. van (18) Hendrik Kos[V][M][9] (visser) en (19) Jannetje Vlaanderen[V][M][9], geb. Huizen 1878 of 1879, ovl. aldaar op 30 dec 1957. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  4.  Hendrik [V][M][2], geb. Huizen in 1910, zie 4

10.  Elbert Zeeman[V][M][5], zn. van (20) Maas Pietersz Zeeman[V][M][10] (vissersknecht) en (21) Dirkje Molenaar[V][M][10], geb. Huizen op 21 feb 1883, Arbeider/stoker, Stoker, tr. Huizen op 1 sep 1906 met 

11.  Lijsje Koopman[V][M][5], dr. van (22) Marten Koopman[V][M][11] (vissersknecht) en (23) Aafje Westland[V][M][11], geb. Huizen in 1882. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  5.  Aafke [V][M][2], geb. Huizen in 1912, zie 5

12.  Johannes Intes Stienstra[V][M][6], zn. van (24) Ente Douwes Stienstra[V][M][12] en (25) Johanna Johannes Weyer[V][M][12], geb. Boksum circa 25 jun 1853, ovl. Blessum op 14 jul 1901, tr. Baarderadeel op 23 mrt 1878 met 

13.  Geertje Borger[V][M][6], dr. van (26) Evert Johannes Borger[V][M][13] en (27) Martse Heerkes Witteveen[V][M][13]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  6.  Evert [V][M][3], geb. Blessum op 9 okt 1881, ovl. Leeuwarden op 12 jun 1951, begr. Blessum op 16 jun 1951, zie 6

14.  Haije Swart[V][M][7], zn. van (28) Tiede Jans Swart[V][M][14] en (29) Trijntje Hayes Hofstra[V][M][14], geb. Boksum op 12 okt 1861, veehouder, koemelker, koemelker en veehouder, ovl. Boksum op 8 sep 1938, tr. Menaldumadeel op 17 mei 1883 met 

15.  Hiltje Stienstra[V][M][7], dr. van (30) Pieter Gaeles Stienstra[V][M][15] en (31) Marijke Jans Greidanus[V][M][15], geb. Boksum op 20 jun 1862, ovl. aldaar op 11 apr 1933. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen, waaronder: 
  7.  Marijke [V][M][3], geb. Boksum op 12 sep 1885, ovl. Leeuwarden op 28 mei 1932, begr. Blessum op 28 mei 1932, zie 7

Generatie V

16.  Pieter van der Poel[V][M][8], zn. van (32) Cornelis Pietersz van der Poel[V][M][16] (visser) en (33) Jansje van As[V][M][16], geb. Huizen, visser, ovl. Huizen op 15 apr 1918, tr. Huizen op 18 jul 1875 met 

17.  Nelletje Smit[V][M][8], dr. van (34) Dirk Smit[V][M][17] (visser) en (35) Adriaantje Kos[V][M][17], geb. Huizen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  8.  Dirk [V][M][4], geb. Huizen 1876 of 1877, zie 8

18.  Hendrik Kos[V][M][9], zn. van (36) Lammert Kos[V][M][18] (visser) en (37) Lijsje Prins[V][M][18], geb. Huizen 1848 of 1849, visser, tr. Huizen op 28 apr 1872 met zijn achternicht 

19.  Jannetje Vlaanderen[V][M][9], dr. van (38) Jacob Pietersz Vlaanderen[V][M][19] (visser) en (39) Geertje Pieters Westland[V][M][19], geb. Huizen 1849 of 1850. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  9.  Geertje [V][M][4], geb. Huizen 1878 of 1879, ovl. aldaar op 30 dec 1957, zie 9

20.  Maas Pietersz Zeeman[V][M][10], zn. van (40) Pieter Zeeman[V][M][20] en (41) Stiena van Diermen[V][M][20] (dienstbode), geb. Huizen in 1850, vissersknecht, ovl. Huizen op 17 dec 1922, tr. Huizen op 1 mrt 1874 met 

21.  Dirkje Molenaar[V][M][10], dr. van (42) Elbert Molenaar[V][M][21] (visser) en (43) Pietertje Willems Kooij[V][M][21], geb. Huizen in 1849, ovl. aldaar in 1913. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  10.  Elbert [V][M][5], geb. Huizen op 21 feb 1883, zie 10

22.  Marten Koopman[V][M][11], zn. van (44) Elbert Koopman[V][M][22][22b] (visventer) en (45) Lijsje Ridder[V][M][22][22b], geb. Huizen 1856 of 1857, vissersknecht, ovl. Huizen op 5 jan 1938, tr. Huizen op 1 apr 1882 met 

23.  Aafje Westland[V][M][11], dr. van (46) Lammert Westland[V][M][23] (visser) en (47) Magteltje Rebel[V][M][23], geb. Huizen 1857 of 1858. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  11.  Lijsje [V][M][5], geb. Huizen in 1882, zie 11

24.  Ente Douwes (Intes, Inte) Stienstra[V][M][12], zn. van (48) Douwe Jogchums Stienstra[V][M][24] en (49) Aukje Entes Kamstra[V][M][24], geb. Deinum op 5 sep 1823, ovl. aldaar op 3 apr 1856, tr. Weidum op 16 mei 1849 met 

25.  Johanna Johannes Weyer[V][M][12], dr. van (50) Johannes Johans Weyer[V][M][25] en (51) Romkjen Sjoerds Jongsma[V][M][25], geb. Weidum op 4 okt 1822, ovl. Hijlaard op 1 jan 1898. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  12.  Johannes Intes [V][M][6], geb. Boksum circa 25 jun 1853, ovl. Blessum op 14 jul 1901, zie 12

26.  Evert Johannes Borger[V][M][13], zn. van (52) Johannes Everts Borger[V][M][26] en (53) Antje Aukes Westra[V][M][26], geb. Surhuisterveen op 23 mrt 1824, ovl. Drogeham op 30 okt 1909, tr. Achtkarspelen op 21 jun 1851 met 

27.  Martse Heerkes Witteveen[V][M][13], dr. van (54) Heerke Tjerks Witteveen[V][M][27] en (55) Geertje Jans Oldenburger[V][M][27], geb. Drogeham op 25 aug 1829, ovl. aldaar op 17 aug 1909. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  13.  Geertje [V][M][6], zie 13

28.  Tiede Jans Swart[V][M][14], zn. van (56) Jan Tiedes Swart[V][M][28] en (57) Baukjen Hanses Elsinga[V][M][28] (boerendienstmeid), geb. Hijlaard op 4 nov 1836, tr. Menaldumadeel op 9 mei 1860 met 

29.  Trijntje Hayes Hofstra[V][M][14], dr. van (58) Haye Pieters Hofstra[V][M][29] en (59) Akke Martens Kooistra[V][M][29], geb. Beetgum op 28 mrt 1835. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  14.  Haije [V][M][7], geb. Boksum op 12 okt 1861, ovl. aldaar op 8 sep 1938, zie 14

30.  Pieter Gaeles Stienstra[V][M][15], zn. van (60) Gaele Jochums Stienstra[V][M][30] (koopman en schipper, later boer te Deinum) en (61) Sytske Pieters Dijkstra[V][M][30] (boerin), geb. Deinum op 2 sep 1825, ovl. Boksum op 11 nov 1903, tr. Menaldumadeel op 9 mei 1849 met 

31.  Marijke Jans Greidanus[V][M][15], dr. van (62) Jan Ymtes Greidanus[V][M][31] en (63) Hiltje Jacobs Kalma[V][M][31], geb. Boksum op 29 jul 1826, ovl. aldaar op 19 okt 1875. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  15.  Hiltje [V][M][7], geb. Boksum op 20 jun 1862, ovl. aldaar op 11 apr 1933, zie 15

Generatie VI

32.  Cornelis Pietersz van der Poel[V][M][16], zn. van (64) Pieter Cornelis van der Poel[V][M][32] (visser) en (65) Dirkje Jacobs Gleijn[V][M][32], geb. Huizen op 11 mrt 1807, ged. aldaar op 15 mrt 1807, visser, ovl. Huizen op 2 aug 1865, tr. Huizen op 21 mei 1837 met 

33.  Jansje van As[V][M][16], dr. van (66) Jan Wijgertsz van As[V][M][33] (visse, visverkoper) en (67) Besseltje Lamberts Smit[V][M][33], geb. Huizen op 6 jul 1812. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  16.  Pieter [V][M][8], geb. Huizen, ovl. aldaar op 15 apr 1918, zie 16

34.  Dirk Smit[V][M][17], zn. van (68) Dirk Janszoon Smit[V][M][34] en (69) Hendrikje Prosper[V][M][34], geb. Huizen op 4 mei 1823, visser, tr. Huizen op 5 sep 1847 met 

35.  Adriaantje Kos[V][M][17], dr. van (70) Gijsbert Klaasz Kos[V][M][35] en (71) Nelletje van der Nieuwen Amstel[V][M][35], geb. Huizen op 15 aug 1826, ovl. aldaar op 24 aug 1865. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  17.  Nelletje [V][M][8], geb. Huizen, zie 17

36.  Lammert Kos[V][M][18], zn. van (72) Hendrik Klaasz Kos[V][M][36] (visser) en (73) Jannetje Hendriks Schaap[V][M][36], geb. Huizen op 24 jul 1823, visser, ovl. Huizen op 4 jul 1852, tr. Huizen op 18 jun 1848 met 

37.  Lijsje Prins[V][M][18], dr. van (74) Jacob Pietersz Prins[V][M][37] (visser, 1854 to 01-05-1870: Havenmeester) en (75) Willempje Dirks Gooijer[V][M][37] (naaister), geb. Huizen in 1823, ovl. aldaar op 9 aug 1865, tr. (2) Huizen op 7 dec 1853 met Jan Bout, geb. Huizen in 1822, visser. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  18.  Hendrik [V][M][9], geb. Huizen 1848 of 1849, zie 18

38.  Jacob Pietersz Vlaanderen[V][M][19], zn. van (76) Pieter Jacobs Vlaanderen[V][M][38] (visser) en (77) Nelletje Klaasdr Kos[V][M][38], ged. Huizen op 26 jul 1824, visser, ovl. Huizen op 5 jul 1907, tr. Huizen op 11 jun 1848 met 

39.  Geertje Pieters Westland[V][M][19], dr. van (78) Pieter Lambertsz Westland[V][M][39] (visser) en (79) Nelletje Gijsberts Bout[V][M][39], ged. Huizen op 17 jan 1826, ovl. aldaar op 10 aug 1868. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  19.  Jannetje [V][M][9], geb. Huizen 1849 of 1850, zie 19

40.  Pieter Zeeman[V][M][20], zn. van (80) Maas Hendriksz later Zeeman Maassen[V][M][40][40b] (visser) en (81) Klaasje Schaap[V][M][40][40b] (spinster), geb. Huizen op 9 apr 1825, ovl. aldaar op 15 feb 1865, tr. Huizen op 14 mei 1848 met 

41.  Stiena (Stina) van Diermen[V][M][20], dr. van (82) Jacob Araansz van Diermen[V][M][41] (visser) en (83) Grietje Jans Hopman[V][M][41], geb. Bunschoten op 24 feb 1822, dienstbode, ovl. Huizen op 29 mrt 1896, tr. (2) Huizen op 8 jul 1866 met haar zwager Jan Maassen Zeeman (zie 40b)[V][M], zn. van (80) Maas Hendriksz later Zeeman Maassen[V][M][40][40b] (visser) en (81) Klaasje Schaap[V][M][40][40b] (spinster). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  20.  Maas Pietersz [V][M][10], geb. Huizen in 1850, ovl. aldaar op 17 dec 1922, zie 20

42.  Elbert Molenaar[V][M][21], zn. van (84) Jan Teunisz Molenaar[V][M][42] (visser, vrachtrijder) en (85) Jannetje Ebben Veerman[V][M][42], geb. Huizen op 24 dec 1814, visser, ovl. Genemuiden op 20 mei 1860, tr. Huizen op 6 jun 1841 met 

43.  Pietertje Willems Kooij[V][M][21], dr. van (86) Willem Kooij[V][M][43] (timmerman) en (87) Dirkje van Wessel[V][M][43], geb. Huizen op 13 jun 1815, ged. aldaar op 15 jun 1815, ovl. aldaar op 30 okt 1889. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  21.  Dirkje [V][M][10], geb. Huizen in 1849, ovl. aldaar in 1913, zie 21

44.  Elbert Koopman[V][M][22][22b], zn. van (88) Gerrit Martense Koopman[V][M][44] en (89) Gerritje Egberts Hartog[V][M][44], geb. Huizen 1822 of 1823, visventer, tr. Huizen op 5 sep 1852 met 

45.  Lijsje Ridder (Molenaar)[V][M][22][22b], dr. van (90) NN Ridder[45] en (91) Lijsje Harmens Molenaar[V][M][45] (spinster), geb. Huizen 1822 of 1823, ovl. aldaar op 16 jan 1864, tr. (2) Huizen op 27 dec 1863 met Jan Visser. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  22a.  Marten [V][M][11], geb. Huizen 1856 of 1857, ovl. aldaar op 5 jan 1938, zie 22
  22b.  Lijsje [V][M], geb. Huizen 1852 of 1853, ovl. aldaar op 19 dec 1871. 

46.  Lammert Westland[V][M][23], zn. van (92) Lammert Lambertsz Westland[V][M][46] (viskoper) en (93) Aafje Cornelis Boshuizen[V][M][46], geb. Huizen op 13 aug 1827, visser, tr. Huizen op 22 jun 1851 met 

47.  Magteltje Rebel[V][M][23], dr. van (94) Dirk Gerbertsz Rebel[V][M][47] (landbouwer) en (95) Gijsbertje de Rooij[V][M][47], geb. Huizen op 27 apr 1827. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  23.  Aafje [V][M][11], geb. Huizen 1857 of 1858, zie 23

48.  Douwe Jogchums Stienstra[V][M][24], zn. van (96) Jochum Wybrens Stienstra[V][M][48] en (97) Trijntje Doekes[48], ged. Tirns op 6 apr 1780, ovl. Menaldumadeel op 17 jul 1833, tr. (2) Baarderadeel op 29 jun 1814 met Geertje Kuperus, geb. West-Terschelling in 1785. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) voor 1819 met 

49.  Aukje Entes Kamstra[V][M][24], dr. van (98) Ente Wybrens Kamstra[V][M][49][49b][49c][49d] en (99) Jeltje Sybrens[V][M][49][49b][49c][49d] (arbeidster), geb. Mantgum op 19 jul 1787, ged. aldaar op 12 aug 1787, ovl. aldaar op 11 nov 1852. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  24.  Ente Douwes [V][M][12], geb. Deinum op 5 sep 1823, ovl. aldaar op 3 apr 1856, zie 24

50.  Johannes Johans Weyer[V][M][25], zn. van (100) Johan Dirks Weyer[V][M][50] en (101) Johanna van Gorkum[V][M][50], geb. Weidum in 1780, ovl. aldaar op 11 jul 1850, tr. Weidum op 19 aug 1815 met 

51.  Romkjen Sjoerds Jongsma[V][M][25], dr. van (102) Sjoerd Jacobs Jongsma[V][M][51][51b][51c] en (103) Jeltje Annes[51][51b][51c], geb. Zweins op 5 mei 1791, ovl. Weidum op 28 apr 1873. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  25.  Johanna Johannes [V][M][12], geb. Weidum op 4 okt 1822, ovl. Hijlaard op 1 jan 1898, zie 25

52.  Johannes Everts Borger[V][M][26], zn. van (104) Evert Johannes Borger[V][M][52] en (105) Jitske Jans Bron[V][M][52], ged. Surhuisterveen op 25 dec 1791, ovl. Buitenpost op 22 mei 1873, tr. Achtkarspelen op 28 okt 1826 met 

53.  Antje Aukes Westra[V][M][26], dr. van (106) Auke Beens Westra[V][M][53] (koopman) en (107) Fokeltje Jochems de Jong[V][M][53], geb. Surhuisterveen op 28 mei 1802, ovl. aldaar op 22 jan 1861. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  26.  Evert Johannes [V][M][13], geb. Surhuisterveen op 23 mrt 1824, ovl. Drogeham op 30 okt 1909, zie 26

54.  Heerke Tjerks Sterke Jerke Witteveen[V][M][27], zn. van (108) Tjerk Egberts Witteveen[V][M][54] (Boer, imker, hoofd der politie (executeur) van Achtkarspelen) en (109) Emke Heerkes Kloosterman[V][M][54], geb. Drogeham op 6 dec 1801, ovl. aldaar op 25 jul 1890, tr. Achtkarspelen op 27 mrt 1831 met 

55.  Geertje Jans Oldenburger[V][M][27], dr. van (110) Jan Baukes Oldenburger[V][M][55] (arbeider) en (111) Martjen Oebeles Rinsma[V][M][55], geb. Harkema op 3 nov 1808, ovl. Drogeham op 11 jan 1899. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  27.  Martse Heerkes [V][M][13], geb. Drogeham op 25 aug 1829, ovl. aldaar op 17 aug 1909, zie 27

56.  Jan Tiedes Swart[V][M][28], zn. van (112) Tiede Jans[V][M][56][56b] (winkelier) en (113) Geertje Haikes de Swart[V][M][56][56b], geb. Blessum op 15 mei 1803, tr. Baarderadeel op 19 mei 1827 met 

57.  Baukjen Hanses Elsinga[V][M][28], dr. van (114) Hans Pieters Elsinga[V][M][57] en (115) Franske Pieters Kleiterp[V][M][57], geb. Oosterwierum op 25 aug 1798, boerendienstmeid, ovl. Baarderadeel op 14 nov 1854. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  28.  Tiede Jans [V][M][14], geb. Hijlaard op 4 nov 1836, zie 28

58.  Haye Pieters Hofstra[V][M][29], zn. van (116) Pieter Andries Hofstra[V][M][58] en (117) Trijntje Hayes Miedema[V][M][58], geb. Boksum 1801 of 1802, tr. Baarderadeel op 24 mei 1828 met 

59.  Akke Martens Kooistra[V][M][29], dr. van (118) Marten Klazes Kooistra[V][M][59] (boer, landbouwer) en (119) Baukjen Douwes Hooghiemstra[V][M][59], geb. Hijlaard 1806 of 1807. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  29.  Trijntje Hayes [V][M][14], geb. Beetgum op 28 mrt 1835, zie 29

60.  Gaele Jochums Stienstra[V][M][30], zn. van (120) Jochum Gaeles[60] en (121) Aaltje Hendriks[V][M][60], geb. Blessum op 27 nov 1791, koopman en schipper, later boer te Deinum, ovl. Deinum op 21 feb 1846, tr. (2) Menaldumadeel op 1 jan 1817 met Grietje Oeges van der Veen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Menaldumadeel op 15 nov 1820 met 

61.  Sytske Pieters Dijkstra[V][M][30], dr. van (122) Pieter Hanzes Dijkstra[V][M][61] en (123) Trijntje Cornelis[61], geb. Menaldum op 2 apr 1799, boerin, ovl. Menaldum op 14 okt 1852. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  30.  Pieter Gaeles [V][M][15], geb. Deinum op 2 sep 1825, ovl. Boksum op 11 nov 1903, zie 30

62.  Jan Ymtes Greidanus[V][M][31], zn. van (124) IJmte Jacobus Greidanus[V][M][62] (schoolmeester, organist, dorpsrechter) en (125) Marijke Cornelis Strikwerda[V][M][62], geb. Jorwerd op 28 mrt 1792, ged. aldaar op 4 aug 1793, ovl. aldaar op 5 jun 1867, tr. Baarderadeel op 17 mei 1817 met 

63.  Hiltje Jacobs Kalma[V][M][31], dr. van (126) Jacob Kalma[V][M][63] en (127) Jeltje Tadema[V][M][63], geb. Boksum op 30 apr 1796, ovl. aldaar op 28 jul 1880. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  31.  Marijke Jans [V][M][15], geb. Boksum op 29 jul 1826, ovl. aldaar op 19 okt 1875, zie 31

Generatie VII

64.  Pieter Cornelis van der Poel[V][M][32], zn. van (128) Cornelis Paulusz van der Poel[V][M][64] (timmerman) en (129) Aaltje Pieters de Graaf[V][M][64], geb. Huizen op 31 jan 1773, ged. aldaar op 31 jan 1773, visser, ovl. Huizen op 19 dec 1846, tr. Huizen op 11 mei 1800 met 

65.  Dirkje Jacobs Gleijn[V][M][32], dr. van (130) Jacob Gijsbertsz Gleijn[V][M][65] en (131) Matje van den Anker[65], geb. Oud-Loosdrecht op 13 nov 1774, ged. aldaar op 13 nov 1774, ovl. Huizen op 28 dec 1846. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  32.  Cornelis Pietersz [V][M][16], geb. Huizen op 11 mrt 1807, ovl. aldaar op 2 aug 1865, zie 32

66.  Jan Wijgertsz van As[V][M][33], zn. van (132) Wijgert Jansz van As[V][M][66] (visser) en (133) Aartje Hendriks Vos[V][M][66], ged. Huizen op 10 feb 1788, visse, visverkoper, ovl. Huizen op 24 aug 1859, tr. Huizen op 29 mrt 1812 met 

67.  Besseltje Lamberts Smit[V][M][33], dr. van (134) Lambert Cornelisz Smit[V][M][67] (visser, viskoper) en (135) Jannetje Jans Meulman[V][M][67], geb. Huizen, ged. aldaar op 27 mei 1787, ovl. aldaar op 31 jan 1866. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  33.  Jansje [V][M][16], geb. Huizen op 6 jul 1812, zie 33

68.  Dirk Janszoon Smit[V][M][34], zn. van (136) Jan Cornelisse Smit[68] en (137) Gerritje Dirkse Kooij[68], ged. Huizen op 18 sep 1791, ovl. aldaar op 2 mei 1845, tr. Huizen op 12 mei 1816 met 

69.  Hendrikje Prosper[V][M][34], dr. van (138) Dirk Prosper[69] en (139) Hendrikje Jacobsz van den Nieuwen Amstel[69], geb. Huizen op 22 dec 1793, ged. aldaar op 5 jan 1794, ovl. aldaar op 22 okt 1858. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  34.  Dirk [V][M][17], geb. Huizen op 4 mei 1823, zie 34

70.  Gijsbert Klaasz Kos[V][M][35], zn. van (140) Klaas Lambertsz Cos[V][M][77][72][70] (visser) en (141) Ariaantje Hendriks Westlandt[V][M][77][72][70], geb. Huizen op 30 nov 1799, ged. aldaar op 1 dec 1799, ovl. aldaar op 11 sep 1856, tr. Huizen op 8 dec 1822 met 

71.  Nelletje van der Nieuwen Amstel[V][M][35], dr. van (142) Jan Jacobs van den Amstel[V][M][71] en (143) Annetje Jansz de Wilde[V][M][71], geb. Huizen, ovl. aldaar op 10 jan 1846. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  35.  Adriaantje [V][M][17], geb. Huizen op 15 aug 1826, ovl. aldaar op 24 aug 1865, zie 35

72.  Hendrik Klaasz Kos[V][M][36], zn. van (140) Klaas Lambertsz Cos[V][M][77][72][70] (visser) en (141) Ariaantje Hendriks Westlandt[V][M][77][72][70], geb. Huizen op 10 okt 1795, ged. aldaar op 18 okt 1795, visser, ovl. Huizen op 14 dec 1864, tr. Huizen op 30 jan 1820 met 

73.  Jannetje Hendriks Schaap[V][M][36], dr. van (146) Hendrik Jacobsz Schaap[73] (visser) en (147) Jannetje Gerrits Grootveld[V][M][73], geb. Huizen op 6 mrt 1795, ged. aldaar op 8 mrt 1795, ovl. aldaar op 30 mei 1871. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  36.  Lammert [V][M][18], geb. Huizen op 24 jul 1823, ovl. aldaar op 4 jul 1852, zie 36

74.  Jacob Pietersz Prins[V][M][37], zn. van (148) Pieter Jacobsz Prins[V][M][74] en (149) Aaltje Teunis van 't Land[74], geb. Huizen op 14 dec 1793, ged. aldaar op 16 apr 1797, visser, 1854 to 01-05-1870: Havenmeester, ovl. Huizen op 9 nov 1870, tr. Huizen op 18 mei 1822 met 

75.  Willempje Dirks Gooijer[V][M][37], dr. van (150) Dirk Willemsz Gooijer[V][M][75] en (151) Lijsbeth Willems Schaap[V][M][75], geb. Huizen, ged. aldaar, naaister. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  37.  Lijsje [V][M][18], geb. Huizen in 1823, ovl. aldaar op 9 aug 1865, zie 37

76.  Pieter Jacobs Vlaanderen[V][M][38], zn. van (152) Jacob Pietersz Vlaanderen[V][M][76] en (153) Anna Maria Jacobs van Wessel[V][M][76], ged. Huizen op 29 apr 1792, visser, ovl. Huizen op 26 feb 1862, tr. Huizen op 25 mei 1817 met 

77.  Nelletje Klaasdr Kos[V][M][38], dr. van (140) Klaas Lambertsz Cos[V][M][77][72][70] (visser) en (141) Ariaantje Hendriks Westlandt[V][M][77][72][70], geb. Huizen op 29 aug 1793, ged. aldaar op 1 sep 1793. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  38.  Jacob Pietersz [V][M][19], ged. Huizen op 26 jul 1824, ovl. aldaar op 5 jul 1907, zie 38

78.  Pieter Lambertsz Westland[V][M][39], zn. van (156) Lambert Joosten Westland[V][M][92][78] en (157) Geertje Lamberts Schaap[V][M][92][78] (spinter), geb. Huizen op 25 sep 1802, ged. aldaar op 3 okt 1802, visser, ovl. Huizen op 7 mrt 1869, tr. Huizen op 20 jan 1826 met 

79.  Nelletje Gijsberts Bout[V][M][39], dr. van (158) Gijsbert Jansz Bout[V][M][79] (visser) en (159) Jannetje Hendriks Eppen Veerman[V][M][79], geb. Huizen op 28 nov 1803, ged. aldaar op 4 dec 1803, ovl. aldaar op 26 nov 1857. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  39.  Geertje Pieters [V][M][19], ged. Huizen op 17 jan 1826, ovl. aldaar op 10 aug 1868, zie 39

80.  Maas Hendriksz later Zeeman Maassen (Maas Maassen Zeeman)[V][M][40][40b], zn. van (160) Hendrik de Oude Maassen Zeeman[V][M][80] en (161) Harmpje Hendriksd Schaap[V][M][80], geb. Huizen op 23 aug 1789, visser, ovl. Huizen op 15 jan 1858, tr. Huizen op 25 nov 1810 met 

81.  Klaasje Schaap[V][M][40][40b], dr. van (162) Jan Lambertsz Schaap de Oude[V][M][81] en (163) Gerritje Willems Westlant[81], geb. Huizen op 22 jan 1786, spinster, ovl. Huizen op 2 apr 1851. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  40a.  Pieter Zeeman[V][M][20], geb. Huizen op 9 apr 1825, ovl. aldaar op 15 feb 1865, zie 40
  40b.  Jan Maassen Zeeman (zie ook 41)[V][M], geb. Huizen op 27 jun 1815, visser. 

82.  Jacob Araansz van Diermen[V][M][41], zn. van (164) Adriaan van Diermen[V][M][82] (winkelier) en (165) Stina Jacobse Baas[V][M][82], geb. Bunschoten op 28 mrt 1796, ged. aldaar op 3 apr 1796, visser, ovl. Bunschoten op 18 apr 1872, tr. Bunschoten op 12 mei 1821 met 

83.  Grietje Jans Hopman[V][M][41], dr. van (166) Jan Tijmensen Hopman[V][M][83] (visser, taanman) en (167) Elisabeth Aartsen van de Vuurst[V][M][83], geb. Bunschoten op 27 sep 1797, ged. aldaar op 1 okt 1797, ovl. aldaar op 28 apr 1853. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  41.  Stiena [V][M][20], geb. Bunschoten op 24 feb 1822, ovl. Huizen op 29 mrt 1896, zie 41

84.  Jan Teunisz Molenaar[V][M][42], zn. van (168) Teunis Gijsbertsz Molenaar[V][M][84] en (169) Jannetje Lammerts Schaap[V][M][84], geb. Huizen op 1 okt 1789, ged. aldaar op 4 okt 1789, visser, vrachtrijder, ovl. Huizen op 20 aug 1857, tr. Huizen op 12 mei 1811 met 

85.  Jannetje Ebben Veerman[V][M][42], dr. van (170) Eb Jansz Ebben Veerman[V][M][85] en (171) Magteltje Jacobs Ebben[V][M][85], ged. Huizen op 8 jul 1785, ovl. aldaar op 14 sep 1853. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  42.  Elbert [V][M][21], geb. Huizen op 24 dec 1814, ovl. Genemuiden op 20 mei 1860, zie 42

86.  Willem Kooij[V][M][43], zn. van (172) Dirk Meeuwisz Kooij[V][M][86] en (173) Ariaantje Meeuwis Groot[V][M][86], ged. Huizen op 15 mrt 1772, timmerman, ovl. Huizen op 23 jan 1854, tr. Huizen op 21 jul 1805 met 

87.  Dirkje van Wessel[V][M][43], dr. van (174) Jacob Franken van Wessel[V][87][153] en (175) Evertje Jans Rebel[V][M][87][153], ged. Huizen op 22 aug 1773, ovl. aldaar op 10 dec 1846. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  43.  Pietertje Willems [V][M][21], geb. Huizen op 13 jun 1815, ovl. aldaar op 30 okt 1889, zie 43

88.  Gerrit Martense Koopman[V][M][44], zn. van (176) Marten Gerritsz Coopman[V][M][88] en (177) Marritje Jans Dekker[V][M][88], ged. Huizen op 22 jan 1782, ovl. aldaar op 4 dec 1846, tr. Huizen op 23 mei 1813 met zijn achternicht 

89.  Gerritje Egberts Hartog[V][M][44], dr. van (178) Egbert Jansz Hartog[V][M][89] en (179) Annetje Ebben Baas[V][M][89], ged. Huizen op 9 okt 1791, ovl. aldaar op 27 mrt 1859. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  44.  Elbert [V][M][22][22b], geb. Huizen 1822 of 1823, zie 44

90.  NN Ridder[45], samen circa 1822 met 

91.  Lijsje Harmens Molenaar[V][M][45], dr. van (182) Harmen Gerrits Molenaar[91] (werkman) en (183) Wijmpje Jans Vos[91], geb. Huizen in 1798, ged. aldaar op 30 dec 1798, spinster, ovl. Huizen op 1 mrt 1873, tr. (2) Huizen op 8 okt 1825 met Gijsbert Meijer, geb. Huizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  45.  Lijsje [V][M][22][22b], geb. Huizen 1822 of 1823, ovl. aldaar op 16 jan 1864, zie 45

92.  Lammert Lambertsz Westland[V][M][46], zn. van (156) Lambert Joosten Westland[V][M][92][78] en (157) Geertje Lamberts Schaap[V][M][92][78] (spinter), geb. Huizen op 25 aug 1793, ged. aldaar op 1 sep 1793, viskoper, ovl. Huizen, tr. op 1 apr 1821 met zijn achternicht 

93.  Aafje Cornelis Boshuizen[V][M][46], dr. van (186) Cornelis Claasz Boshuijsen[V][M][93] en (187) Jannetje Reijers Koeman[V][M][93], geb. Huizen op 28 apr 1800, ged. aldaar op 4 mei 1800, ovl. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  46.  Lammert [V][M][23], geb. Huizen op 13 aug 1827, zie 46

94.  Dirk Gerbertsz Rebel[V][M][47], zn. van (188) Gerbert Dirksz Rebel[V][M][94] en (189) Hendrikje Jans Brasser[V][M][94], ged. Huizen op 12 mei 1782, landbouwer, ovl. Huizen op 18 feb 1832, tr. (2) Huizen op 12 mei 1805 met Lambertje Claas Visser, ged. Huizen op 19 mrt 1780, ovl. aldaar op 14 jul 1814, begr. aldaar op 18 jul 1814. Uit dit huwelijk 6 kinderen. tr. (1) Huizen op 8 dec 1816 met 

95.  Gijsbertje de Rooij[V][M][47], dr. van (190) Tijmen Jelisz de Rooij[V][M][95] (veerschipper van Eennes op Amsterdam) en (191) Mietje van der Hoeve[95], geb. Eemnes op 14 aug 1793, ged. aldaar op 18 aug 1793, ovl. Huizen op 12 mei 1844. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  47.  Magteltje [V][M][23], geb. Huizen op 27 apr 1827, zie 47

96.  Jochum Wybrens Stienstra[V][M][48], zn. van (192) Wybren Stienstra[V][M][96] en (193) Grietje Jochums[96], geb. Boksum in 1724, ovl. Wirdum op 11 jun 1795, tr. Leeuwarden op 27 nov 1763 met 

97.  Trijntje (Trientje) Doekes[48], geb. Leeuwarden circa 1730, ovl. Tirns op 22 mei 1786. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  48.  Douwe Jogchums [V][M][24], ged. Tirns op 6 apr 1780, ovl. Menaldumadeel op 17 jul 1833, zie 48

98.  Ente Wybrens Kamstra[V][M][49][49b][49c][49d], zn. van (196) Wybren Entes[98] en (197) Reino Gerbens[98], geb. in 1750, ged. DG in 1776, ovl. Sneek op 27 jun 1824, tr. op 12 mrt 1775 met 

99.  Jeltje Sybrens[V][M][49][49b][49c][49d], dr. van (198) Sybren Gerrits[99][99b] (timmerbaas) en (199) Antje Pijters[99][99b], geb. Mantgum op 13 mei 1750, ged. Eastermar, arbeidster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  49a.  Aukje Entes [V][M][24], geb. Mantgum op 19 jul 1787, ovl. aldaar op 11 nov 1852, zie 49
  49b.  Aukje Entes [V][M], geb. 1774 of 1775. 
  49c.  Reino [V][M], geb. circa 1777. 
  49d.  Watze Entes [V][M], geb. 1785 of 1786. 

100.  Johan Dirks Weyer[V][M][50], zn. van (200) Dirk Douwes Weyer[V][M][100] en (201) Hinke Murks[V][M][100], ged. Weidum op 8 nov 1733, tr. Weidum op 8 jun 1772 met 

101.  Johanna van Gorkum[V][M][50], dr. van (202) Ds Johannes van Gorcum[V][M][101][101b][101c] (preikant) en (203) Ynske Hielkema[V][M][101][101b][101c], ged. Idaard op 10 okt 1745. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  50.  Johannes Johans [V][M][25], geb. Weidum in 1780, ovl. aldaar op 11 jul 1850, zie 50

102.  Sjoerd Jacobs Jongsma[V][M][51][51b][51c], zn. van (204) Jacob Sjoerds[V][M][102] en (205) Antje Jans[102], geb. Boksum circa 1762, ovl. Leeuwarden op 18 aug 1827, tr. Baarderadeel op 24 jan 1790 met 

103.  Jeltje Annes[51][51b][51c], geb. Hijlaard circa 1765. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  51a.  Romkjen Sjoerds [V][M][25], geb. Zweins op 5 mei 1791, ovl. Weidum op 28 apr 1873, zie 51
  51b.  IJtje Sjoersd [V][M], geb. 1793 of 1794, tr. Leeuwarderadeel op 19 jun 1817 met Evert Pieters Kleiterp, geb. 1782 of 1783. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  51c.  Antje [V][M], geb. circa 1798, tr. Leeuwarderadeel op 9 okt 1823 met Sytze Klazes Nicolai, geb. 1787 of 1788. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

104.  Evert Johannes Borger[V][M][52], zn. van (208) Johannes Jelle Borger[V][M][104][104b][104c] en (209) Geeltje Evert[104][104b][104c], geb. Joure op 9 nov 1749, ovl. Surhuisterveen op 7 mei 1823, tr. Eastermar op 19 mei 1782 met 

105.  Jitske Jans Bron[V][M][52], dr. van (210) Jan Michiels[105] en (211) Ettje Pytters[105], ged. Eastermar op 28 okt 1759, ovl. Surhuisterveen op 3 apr 1823. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  52.  Johannes Everts [V][M][26], ged. Surhuisterveen op 25 dec 1791, ovl. Buitenpost op 22 mei 1873, zie 52

106.  Auke Beens Westra[V][M][53], zn. van (212) Bein Eelkes Westra[V][M][106] en (213) Sjoukjen Aukes[106], geb. Veenwouden op 9 jun 1767, ged. op 5 jul 1767, koopman, ovl. Surhuisterveen op 14 okt 1845, tr. op 24 jan 1802 met 

107.  Fokeltje Jochems de Jong[V][M][53], dr. van (214) Jochum Theunis[107] en (215) Antje Durks[107], geb. Surhuisterveen in 1763, ovl. Surhuizum op 13 jul 1841. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  53.  Antje Aukes [V][M][26], geb. Surhuisterveen op 28 mei 1802, ovl. aldaar op 22 jan 1861, zie 53

108.  Tjerk Egberts Witteveen[V][M][54], zn. van (216) Egbert Tjerks Witteveen[V][M][108] (boer, leraar te Rottevalle/Witveen 1762, 1766, 1769) en (217) Rikstje Wybes[V][M][108], geb. Witveen circa 1758, Boer, imker, hoofd der politie (executeur) van Achtkarspelen, ovl. Drogeham op 10 feb 1845, tr. met 

109.  Emke Heerkes Kloosterman[V][M][54], dr. van (218) Heerke Rykeles[V][M][109] en (219) Tjitske Pytters Sipkema[V][M][109], geb. Drogeham circa 1775, ovl. aldaar op 2 jan 1841. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  54.  Heerke Tjerks [V][M][27], geb. Drogeham op 6 dec 1801, ovl. aldaar op 25 jul 1890, zie 54

110.  Jan Baukes Oldenburger[V][M][55], zn. van (220) Bauke Freerks Oldenburger[V][M][110] en (221) Geertje Jans[110], geb. Achtkarspelen in 1783, DG, arbeider, ovl. Achtkarspelen op 2 okt 1866, tr. Surhuisterveen op 18 jun 1808 met 

111.  Martjen Oebeles (Martzen) Rinsma[V][M][55], dr. van (222) Uble Klazes Rinsma[V][M][111] (loonwerker) en (223) Hinke Hendriks van der Heide[V][M][111], geb. Drogeham op 21 apr 1790, ged. aldaar op 23 mei 1790, ovl. Achtkarspelen op 6 jul 1868. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  55.  Geertje Jans [V][M][27], geb. Harkema op 3 nov 1808, ovl. Drogeham op 11 jan 1899, zie 55

112.  Tiede Jans[V][M][56][56b], zn. van (224) Jan Tiedes Swart[V][M][112] en (225) Lutske Sippes[112], geb. Huins op 26 mrt 1765, winkelier, ovl. Blessum op 28 jan 1811, tr. Menaldumadeel op 13 feb 1791 met 

113.  Geertje Haikes (Haitse) de Swart[V][M][56][56b], dr. van (226) Haitse Jans[113] en (227) Ytje Sjoerds[113], geb. Boksum op 10 jan 1770, ovl. Huins op 30 mrt 1841. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  56a.  Jan Tiedes Swart[V][M][28], geb. Blessum op 15 mei 1803, zie 56
  56b.  Sipkje Tiedes [V][M], geb. Blessum op 2 mrt 1799, ged. aldaar op 25 jun 1799, ovl. Franeker op 20 sep 1829. 

114.  Hans Pieters Elsinga[V][M][57], zn. van (228) Pieter Joukes[V][M][114] en (229) Aukje Hanses[114], geb. Franeker op 7 jul 1773, ovl. Oosterwierum op 16 jan 1848, tr. Oosterwierum op 1 nov 1795 met 

115.  Franske Pieters Kleiterp[V][M][57], dr. van (230) Pieter Everts Kleiterp[115] en (231) Baukjen Jans[115], geb. Oosterwierum op 4 mrt 1775, ovl. Wirdum op 29 sep 1853. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  57.  Baukjen Hanses [V][M][28], geb. Oosterwierum op 25 aug 1798, ovl. Baarderadeel op 14 nov 1854, zie 57

116.  Pieter Andries Hofstra[V][M][58], zn. van (232) Andries Keimpes[V][M][116] en (233) Trijntje Pieters[V][M][116], geb. Boksum op 6 mrt 1773, ged. aldaar op 4 apr 1773, ovl. aldaar op 22 sep 1846, tr. Boksum op 3 nov 1793 met 

117.  Trijntje Hayes Miedema[V][M][58], dr. van (234) Hayes Pieters Miedema[117] en (235) Tietje Oeges[117], geb. Mieden op 28 jul 1771, ovl. Boksum op 10 mei 1853. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  58.  Haye Pieters [V][M][29], geb. Boksum 1801 of 1802, zie 58

118.  Marten Klazes Kooistra[V][M][59], zn. van (236) Klaas Klases[118] en (237) Jaaike Pyters[118], geb. Raerd op 14 apr 1774, ged. aldaar op 29 mei 1774, boer, landbouwer, ovl. Hijlaard op 10 apr 1863, tr. Hijlaard op 8 jun 1806 met 

119.  Baukjen Douwes Hooghiemstra[V][M][59], dr. van (238) Douwe Oenes Hooghiemstra[V][M][119] (boer en koopman) en (239) Akke Durks[119]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  59.  Akke Martens [V][M][29], geb. Hijlaard 1806 of 1807, zie 59

120.  Jochum Gaeles[60], geb. Blessum, ovl. in 1794, tr. circa 1789 met 

121.  Aaltje Hendriks[V][M][60], dr. van (242) Hendik Hendriks[121] en (243) Imkje Louws[121], geb. Blessum circa 1752, ovl. Menaldumadeel op 10 nov 1823, tr. (2) Blessum voor 19 mei 1779 met Sijtze Pieters, ovl. Blessum tussen 1785 en 1791. Uit dit huwelijk 3 kinderen. tr. (3) Menaldum op 15 sep 1799 met Haaije Gerrijts Dijkstra, geb. Menaldum circa 1778, ovl. aldaar op 10 jan 1835. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  60.  Gaele Jochums Stienstra[V][M][30], geb. Blessum op 27 nov 1791, ovl. Deinum op 21 feb 1846, zie 60

122.  Pieter Hanzes Dijkstra[V][M][61], zn. van (244) Hans Hanzes Althuis[122] en (245) Aaltje Sijtses[122], tr. Menaldumadeel op 24 mei 1789 met 

123.  Trijntje Cornelis[61]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  61.  Sytske Pieters [V][M][30], geb. Menaldum op 2 apr 1799, ovl. aldaar op 14 okt 1852, zie 61

124.  IJmte Jacobus Greidanus[V][M][62], zn. van (248) Jacobus Petrus Greidanus[V][M][124] (organist, grietmanate, schoolmeester, opzichter, cherger) en (249) Aukje Hesselius[V][M][124], geb. Jorwerd op 8 sep 1754, ged. Mantgum op 15 sep 1754, schoolmeester, organist, dorpsrechter, ovl. Jorwerd op 25 jan 1832, tr. (2) Jorwerd op 18 mei 1783 met Wikjen Jans Strikwerda, geb. Winsum op 8 okt 1760, ovl. in 1785. Uit dit huwelijk een kind. tr. (1) met 

125.  Marijke Cornelis Strikwerda[V][M][62], dr. van (250) Cornelis IJmtes Strikwerda[V][M][125] en (251) Richtje Johannes[125], geb. Wommels op 17 apr 1770, ovl. Jorwerd op 6 jan 1827. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  62.  Jan Ymtes [V][M][31], geb. Jorwerd op 28 mrt 1792, ovl. aldaar op 5 jun 1867, zie 62

126.  Jacob Kalma[V][M][63], zn. van (252) Homme Dirks Kalma[126] (boer) en (253) Hiltje Jacobs Palsma[126], geb. Boksum op 12 mei 1754, ged. aldaar op 29 sep 1754, ovl. Baarderadeel op 12 sep 1807, tr. Boksum op 9 jun 1794 met 

127.  Jeltje Tadema[V][M][63], dr. van (254) Gjalt Everts Tadema[127] en (255) Tetje Dirks[127], geb. Weidum op 14 mrt 1772, ovl. Baarderadeel op 5 mrt 1825. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  63.  Hiltje Jacobs [V][M][31], geb. Boksum op 30 apr 1796, ovl. aldaar op 28 jul 1880, zie 63

Generatie VIII

128.  Cornelis Paulusz van der Poel[V][M][64], zn. van (256) Paulus Claessen van der Poel[V][M][128] en (257) Angnietje van Broekhuizen[128], geb. Veenendaal op 3 aug 1738, timmerman, ovl. Huizen op 5 feb 1820, tr. Huizen op 1 apr 1764 met 

129.  Aaltje Pieters de Graaf[V][M][64], dr. van (258) Pieter Claasz de Graaf[V][M][129] en (259) Annetien Jans Claes Dirksz Post[129], geb. Huizen op 16 okt 1735, ged. aldaar op 16 okt 1735, ovl. aldaar op 17 jan 1804, begr. aldaar op 17 jan 1804, tr. (2) Huizen op 2 sep 1759 met Lammert Jacobsz Harder (zie 313b)[V][M], zn. van (626) Jacob Hendricksz[313][313b] (bejaard vrijer) en (627) Aeltje Fransen[V][M][313][313b]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  64.  Pieter Cornelis [V][M][32], geb. Huizen op 31 jan 1773, ovl. aldaar op 19 dec 1846, zie 64

130.  Jacob Gijsbertsz Gleijn[V][M][65], zn. van (260) Gijsbert Jacobsz Gleijn[V][M][130] en (261) Soetje Willems van Veeren[130], geb. Huizen op 8 mrt 1739, ged. aldaar op 8 mrt 1739, tr. Oud-Loosdrecht op 8 mei 1769 met 

131.  Matje (Marritje) van den Anker[65], geb. Nieuw-Loosdrecht. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  65.  Dirkje Jacobs [V][M][32], geb. Oud-Loosdrecht op 13 nov 1774, ovl. Huizen op 28 dec 1846, zie 65

132.  Wijgert Jansz van As[V][M][66], zn. van (264) Jan Aartsz van As[V][M][132] en (265) Gerritje Wijcherts Schaep[V][M][132], geb. Huizen op 27 mei 1759, ged. aldaar op 27 mei 1759, visser, tr. Huizen op 29 apr 1787 met 

133.  Aartje Hendriks Vos[V][M][66], dr. van (266) Hendrik Jacobsz Vos[V][M][133] en (267) Aafje Willems Keijer[V][M][133], geb. Huizen op 9 mrt 1766, ged. aldaar op 9 mrt 1766, ovl. aldaar op 1 sep 1821. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  66.  Jan Wijgertsz [V][M][33], ged. Huizen op 10 feb 1788, ovl. aldaar op 24 aug 1859, zie 66

134.  Lambert Cornelisz Smit[V][M][67], zn. van (268) Cornelis Lambertsz Smit[V][M][134] en (269) Besseltje Jans Dop[V][M][134], geb. Huizen op 25 okt 1759, ged. aldaar op 25 okt 1759, visser, viskoper, ovl. Huizen op 22 feb 1828, tr. Huizen op 9 mei 1784 met 

135.  Jannetje Jans Meulman[V][M][67], dr. van (270) Jannes Jansz Meulman[V][M][135] (schipper op het Amsterdammer veer op Huijsen) en (271) Geesje Hendriks van der Veen[V][135], geb. Huizen op 3 dec 1762, ged. aldaar op 3 dec 1762, ovl. aldaar op 11 apr 1823. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  67.  Besseltje Lamberts [V][M][33], geb. Huizen, ovl. aldaar op 31 jan 1866, zie 67

136.  Jan Cornelisse Smit[68], ged. Huizen op 8 nov 1761, ovl. aldaar op 17 sep 1820, tr. Huizen op 14 mei 1786 met 

137.  Gerritje Dirkse Kooij[68], ged. Huizen op 29 aug 1762, ovl. aldaar op 26 nov 1831. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  68.  Dirk Janszoon [V][M][34], ged. Huizen op 18 sep 1791, ovl. aldaar op 2 mei 1845, zie 68

138.  Dirk Prosper[69], ged. Huizen op 4 dec 1757, ovl. aldaar op 27 feb 1846, tr. Huizen op 17 jul 1791 met 

139.  Hendrikje Jacobsz van den Nieuwen Amstel[69], ovl. Huizen circa 1796. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  69.  Hendrikje [V][M][34], geb. Huizen op 22 dec 1793, ovl. aldaar op 22 okt 1858, zie 69

140.  Klaas Lambertsz Cos[V][M][77][72][70], zn. van (280) Lammert Jacobsz Kos[V][M][140] en (281) Jannetje Lamberts Kos[V][M][140], ged. Huizen op 25 nov 1759, visser, ovl. Huizen op 2 aug 1824, tr. Huizen op 21 mei 1783 met 

141.  Ariaantje Hendriks Westlandt[V][M][77][72][70], dr. van (282) Hendrik Gijsbertsz Westlandt[V][M][141] en (283) Nelletje Jans Westland[V][M][141], ged. Huizen op 31 jan 1762, ovl. aldaar op 15 okt 1850. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  70a.  Nelletje Klaasdr Kos[V][M][38], geb. Huizen op 29 aug 1793, zie 77
  70b.  Hendrik Klaasz Kos[V][M][36], geb. Huizen op 10 okt 1795, ovl. aldaar op 14 dec 1864, zie 72
  70c.  Gijsbert Klaasz Kos[V][M][35], geb. Huizen op 30 nov 1799, ovl. aldaar op 11 sep 1856, zie 70

142.  Jan Jacobs van den Amstel[V][M][71], zn. van (284) Jacob van den Nieuwe Amstel[142] en (285) Aafje Jans Doorn[V][M][142], ged. Huizen op 10 apr 1774, ovl. aldaar op 22 mei 1853, tr. Huizen op 11 aug 1799 met 

143.  Annetje Jansz de Wilde[V][M][71], dr. van (286) Jan Krijnen de Wilde[V][M][143] (visser) en (287) Grietje Joosten Westland[V][M][143], ged. Huizen op 27 apr 1777. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  71.  Nelletje van der Nieuwen Amstel[V][M][35], geb. Huizen, ovl. aldaar op 10 jan 1846, zie 71

144. = 140

145. = 141

146.  Hendrik Jacobsz Schaap[73], ged. Huizen op 24 jun 1770, visser, ovl. Huizen op 26 dec 1835, otr. Huizen op 5 apr 1794, tr. Huizen op 20 apr 1794 met 

147.  Jannetje Gerrits Grootveld[V][M][73], dr. van (294) Gerrit Grootveld[147] en (295) Aaltje Tijmense ter Heijden[147], geb. Eemnes in 1770, begr. Huizen op 16 jun 1800. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  73.  Jannetje Hendriks [V][M][36], geb. Huizen op 6 mrt 1795, ovl. aldaar op 30 mei 1871, zie 73

148.  Pieter Jacobsz Prins[V][M][74], zn. van (296) Jacob Hendriksz Prins[V][148] en (297) Marritje Claas Volkerden[V][M][148], geb. Huizen op 22 okt 1768, ged. DG aldaar op 25 mrt 1792, ovl. aldaar op 2 mrt 1796, begr. aldaar op 7 mrt 1796, tr. Huizen op 28 apr 1793 met 

149.  Aaltje Teunis van 't Land[74], tr. (2) Huizen op 30 mei 1779 met Cornelis Cornelisz Visser, ged. Harderwijk op 26 jan 1755, ovl. Huizen op 15 mrt 1839. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  74.  Jacob Pietersz [V][M][37], geb. Huizen op 14 dec 1793, ovl. aldaar op 9 nov 1870, zie 74

150.  Dirk Willemsz Gooijer[V][M][75], zn. van (300) Willem Cornelisz Gooijer[V][M][150] en (301) Neeltje Tijmens Vragter[V][M][150], ged. Huizen op 30 jun 1754, ovl. aldaar op 25 apr 1808, begr. aldaar op 30 apr 1808, tr. Huizen op 9 mei 1779 met 

151.  Lijsbeth Willems Schaap[V][M][75], dr. van (302) Willem Pietersz Schaap[V][M][151] en (303) Gerritje Lamberts Geurtsz Kos[V][M][151], ged. Huizen op 25 feb 1753, ovl. aldaar op 20 mei 1821. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  75.  Willempje Dirks [V][M][37], geb. Huizen, zie 75

152.  Jacob Pietersz Vlaanderen[V][M][76], zn. van (304) Pieter Vlaanderen[152] (visser) en (305) Meintzje Jacobs Vlaanderen[V][M][152], geb. Hilversum in 1765, begr. Huizen op 16 jan 1801, tr. Huizen op 16 jul 1786 met 

153.  Anna Maria Jacobs van Wessel[V][M][76], dr. van (174) Jacob Franken van Wessel[V][87][153] en (175) Evertje Jans Rebel[V][M][87][153], ged. Huizen op 10 mrt 1765, begr. aldaar op 24 dec 1800. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  76.  Pieter Jacobs [V][M][38], ged. Huizen op 29 apr 1792, ovl. aldaar op 26 feb 1862, zie 76

154. = 140

155. = 141

156.  Lambert Joosten Westland[V][M][92][78], zn. van (312) Joost Gijsbertsz Westland[V][M][156][287] en (313) Nelletje Jacobs Harder[V][M][156][287], ged. Huizen op 4 apr 1762, tr. Huizen op 15 aug 1790 met 

157.  Geertje Lamberts Schaap[V][M][92][78], dr. van (314) Lammert Jansz Schaap[V][M][157][169][162] en (315) Geertje Cornelis Koeman[V][M][157][157d], ged. Huizen op 1 sep 1765, spinter, ovl. Huizen op 7 jan 1837. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  78a.  Lammert Lambertsz [V][M][46], geb. Huizen op 25 aug 1793, ovl. aldaar, zie 92
  78b.  Pieter Lambertsz [V][M][39], geb. Huizen op 25 sep 1802, ovl. aldaar op 7 mrt 1869, zie 78

158.  Gijsbert Jansz Bout[V][M][79], zn. van (316) Jan Lambertsz Bout[V][M][158] en (317) Nelletje Gerrits de Bruijn[V][M][158], ged. Huizen op 7 jan 1781, visser, ovl. Huizen op 1 dec 1856, tr. Huizen op 21 mei 1802 met 

159.  Jannetje Hendriks Eppen Veerman[V][M][79], dr. van (318) Hendrik Jansz Ebben[159] en (319) Bijtje Aarts Veerman[V][M][159], ged. Huizen op 22 okt 1780, begr. aldaar op 11 jul 1871. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  79.  Nelletje Gijsberts [V][M][39], geb. Huizen op 28 nov 1803, ovl. aldaar op 26 nov 1857, zie 79

160.  Hendrik de Oude Maassen Zeeman[V][M][80], zn. van (320) Maas Jacobsz[V][M][160] en (321) Gesina Belloo[V][M][160], geb. Harderwijk op 2 sep 1763, ged. aldaar op 7 sep 1763, ovl. Huizen op 14 sep 1827, tr. Huizen op 9 nov 1788 met 

161.  Harmpje Hendriksd Schaap[V][M][80], dr. van (322) Hendrik Harmensz Schaap[V][M][161] en (323) Ebbetje Aalten Ruijter[V][M][161], geb. Huizen op 12 nov 1769, ovl. aldaar op 24 dec 1840. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  80.  Maas Hendriksz later Zeeman Maassen (Maas Maassen Zeeman)[V][M][40][40b], geb. Huizen op 23 aug 1789, ovl. aldaar op 15 jan 1858, zie 80

162.  Jan Lambertsz Schaap de Oude[V][M][81], zn. van (314) Lammert Jansz Schaap[V][M][157][169][162] en (325) Klaesje Jacobs Eijgenlof[V][M][169][162], ged. Huizen op 4 dec 1746, begr. aldaar op 17 okt 1804, tr. Huizen op 16 sep 1781 met 

163.  Gerritje Willems Westlant[81], ged. Huizen op 2 jun 1754, ovl. aldaar op 17 jan 1832, tr. (2) Huizen op 2 mei 1783 met Klaas Korssen Lamphen (zie 157d)[M], zn. van Cors Claasz Lamphen[157d] en (315) Geertje Cornelis Koeman[V][M][157][157d]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  81.  Klaasje Schaap[V][M][40][40b], geb. Huizen op 22 jan 1786, ovl. aldaar op 2 apr 1851, zie 81

164.  Adriaan van Diermen[V][M][82], zn. van (328) Hendricus Cornelisse van Diermen[V][M][164] en (329) Reintje Adriaans Bootsman[V][M][164], ged. Amersfoort op 11 mei 1773, winkelier, ovl. Bunschoten op 27 nov 1843, tr. Bunschoten op 24 apr 1794 met 

165.  Stina Jacobse Baas[V][M][82], dr. van (330) Jacob Baas[V][M][165] (mandemaker) en (331) Beeltje Wittop[V][M][165], geb. Bunschoten op 3 aug 1773, ged. aldaar op 8 aug 1773, ovl. in 1803. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  82.  Jacob Araansz [V][M][41], geb. Bunschoten op 28 mrt 1796, ovl. aldaar op 18 apr 1872, zie 82

166.  Jan Tijmensen Hopman[V][M][83], zn. van (332) Tijmen Stevensz Hopman[V][M][166] en (333) Willempje Lamberts Oudenaller[V][M][166], ged. Nijkerk op 9 dec 1761, visser, taanman, ovl. Bunschoten op 20 nov 1808, otr. Bunschoten op 15 apr 1790, tr. Bunschoten op 2 mei 1790 met 

167.  Elisabeth Aartsen van de Vuurst[V][M][83], dr. van (334) Arie van de Vuurst[V][M][167] en (335) Grietje Huijgen[V][M][167], ged. Bunschoten op 18 dec 1763, ovl. aldaar op 12 sep 1832. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  83.  Grietje Jans [V][M][41], geb. Bunschoten op 27 sep 1797, ovl. aldaar op 28 apr 1853, zie 83

168.  Teunis Gijsbertsz Molenaar[V][M][84], zn. van (336) Gijsbert Teunisz Jaep Elle Molenaar Kapel[V][M][168] en (337) Lijsbet Gerrits Dekker[V][M][168], ged. Huizen op 28 sep 1749, ovl. aldaar op 25 sep 1807, begr. aldaar op 28 sep 1807, tr. Huizen op 24 apr 1773 met 

169.  Jannetje Lammerts Schaap[V][M][84], dr. van (314) Lammert Jansz Schaap[V][M][157][169][162] en (325) Klaesje Jacobs Eijgenlof[V][M][169][162], ged. Huizen op 30 apr 1752, ovl. aldaar op 2 feb 1809, begr. aldaar op 6 feb 1809. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  84.  Jan Teunisz [V][M][42], geb. Huizen op 1 okt 1789, ovl. aldaar op 20 aug 1857, zie 84

170.  Eb Jansz Ebben Veerman[V][M][85], zn. van (340) Jan Lambertsz Ebben[V][M][170][170b] en (341) Jannetje Hendriks Sunder[V][M][170][170b], ged. Huizen op 7 mrt 1756, begr. aldaar op 19 okt 1802, tr. Huizen op 25 apr 1784 met zijn achternicht 

171.  Magteltje Jacobs Ebben[V][M][85], dr. van (342) Jacob Jansz Ebben[V][M][171] en (343) Claesje Hendriks Ruijter[V][M][171], ged. Huizen op 7 aug 1757, begr. aldaar op 28 feb 1805. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  85.  Jannetje Ebben [V][M][42], ged. Huizen op 8 jul 1785, ovl. aldaar op 14 sep 1853, zie 85

172.  Dirk Meeuwisz Kooij[V][M][86], zn. van (344) mr. Meeuwis Ebben Kooij[V][M][172] (meester chirurgijn) en (345) Gerritien Dircks de Oude[V][M][172], ged. Huizen op 16 sep 1725, ovl. aldaar op 4 mrt 1809, begr. aldaar op 8 mrt 1809, tr. Huizen op 25 okt 1761 met 

173.  Ariaantje Meeuwis Groot[V][M][86], dr. van (346) Meeuwis Goossensz IJsaacksz Groot[V][M][173][173b] en (347) Jannetien Stevens Smit[V][M][173], ged. Huizen op 2 jun 1737, ovl. aldaar op 2 dec 1822. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  86.  Willem [V][M][43], ged. Huizen op 15 mrt 1772, ovl. aldaar op 23 jan 1854, zie 86

174.  Jacob Franken van Wessel[V][87][153], zn. van (348) Frank van Wessel[174]. ged. Barneveld op 16 apr 1728, begr. Huizen op 20 dec 1813, tr. Huizen op 15 apr 1764 met 

175.  Evertje Jans Rebel[V][M][87][153], dr. van (350) Jan Cornelisz Rebel[V][M][175] en (351) Dirckien Gerrits Doorn[V][M][175], ged. Huizen op 16 jul 1741. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  87a.  Dirkje [V][M][43], ged. Huizen op 22 aug 1773, ovl. aldaar op 10 dec 1846, zie 87
  87b.  Anna Maria Jacobs [V][M][76], ged. Huizen op 10 mrt 1765, begr. aldaar op 24 dec 1800, zie 153

176.  Marten Gerritsz Coopman[V][M][88], zn. van (352) Gerrit Martensz Coopman[V][M][176] en (353) Jaepje Lammerts Kos[V][M][176], geb. Huizen op 7 apr 1754, ovl. aldaar op 9 apr 1813, tr. Huizen op 2 mei 1784 met 

177.  Marritje Jans Dekker[V][M][88], dr. van (354) Jan Willemsz Dekker[V][M][177] en (355) Rijkje Hendriks van der Wal[V][M][177], geb. Huizen op 4 mrt 1759, ovl. aldaar op 4 mrt 1832. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  88.  Gerrit Martense Koopman[V][M][44], ged. Huizen op 22 jan 1782, ovl. aldaar op 4 dec 1846, zie 88

178.  Egbert Jansz Hartog[V][M][89], zn. van (356) Jan Jacobsz Hartog[V][M][178] en (357) Gerritje Cornelis Hoen[V][M][178], ged. Huizen op 19 mrt 1747, begr. aldaar op 29 mrt 1804, tr. Huizen op 9 mei 1784 met 

179.  Annetje Ebben Baas[V][M][89], dr. van (358) Ebbe Jacobsz Baas[V][M][179] (bakker) en (359) Pietertje Jans de Graaf[V][M][179], ged. Huizen op 15 aug 1756, ovl. aldaar op 5 okt 1808, begr. aldaar op 10 okt 1808. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  89.  Gerritje Egberts [V][M][44], ged. Huizen op 9 okt 1791, ovl. aldaar op 27 mrt 1859, zie 89

182.  Harmen Gerrits Molenaar[91], ged. Huizen op 16 feb 1772, werkman, ovl. Huizen op 23 feb 1831, tr. (2) Huizen op 23 okt 1814 met Meijnsje Klaas Kruijmer, ged. Huizen op 8 sep 1771, ovl. aldaar op 10 dec 1823. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Huizen op 21 mei 1825 met Geertje Gerrits Schaap, ged. Huizen op 13 mei 1770, ovl. aldaar op 25 jun 1841. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 29 mei 1796 met 

183.  Wijmpje Jans Vos[91], ged. Huizen op 8 mrt 1770, ovl. aldaar op 25 sep 1810, begr. aldaar op 27 sep 1810. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  91.  Lijsje Harmens [V][M][45], geb. Huizen in 1798, ovl. aldaar op 1 mrt 1873, zie 91

184. = 156

185. = 157

186.  Cornelis Claasz Boshuijsen[V][M][93], zn. van (372) Claas Jansz Boshuijsen[V][M][186] (visser) en (373) Aafje Cornelis Gooijer[V][M][186], ged. Huizen op 17 feb 1770, tr. (2) Huizen op 19 aug 1804 met Tijmentje Jans Schaap, ged. Huizen op 24 nov 1776, ovl. aldaar op 5 okt 1830. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 30 apr 1797 met 

187.  Jannetje Reijers Koeman[V][M][93], dr. van (374) Reijer Cornelisz Koeman[V][M][187] en (375) Aaltje Dirks Rebel[V][M][187], ged. Huizen op 29 dec 1771, begr. aldaar op 5 jul 1803. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  93.  Aafje Cornelis Boshuizen[V][M][46], geb. Huizen op 28 apr 1800, ovl. aldaar, zie 93

188.  Gerbert Dirksz Rebel[V][M][94], zn. van (376) Dirck Cornelisz Rebel[V][M][188][375] en (377) Aaltje Wouters Zwart[188], ged. Huizen op 7 dec 1755, ovl. aldaar op 28 okt 1825, tr. Huizen op 7 mei 1780 met 

189.  Hendrikje Jans (Heintje) Brasser (Bos)[V][M][94], dr. van (378) Jan Gijsbertsz Brasser[V][M][189] en (379) Gerritje Rutten Timmer[V][M][189], ged. Huizen op 23 jan 1757, ovl. aldaar op 20 mrt 1830. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  94.  Dirk Gerbertsz [V][M][47], ged. Huizen op 12 mei 1782, ovl. aldaar op 18 feb 1832, zie 94

190.  Tijmen Jelisz de Rooij[V][M][95], zn. van (380) Jillis Dirksz de Rooij[190] (veerschipper van Eennes op Amsterdam) en (381) Gijsbertje Tijmens Roo[190], ged. Eemnes-Buiten op 5 mrt 1747, veerschipper van Eennes op Amsterdam, ovl. Eemnes op 8 mei 1812, tr. (2) Eemnes-Buiten op 14 mei 1769 met Kornelisje Rengerse Mor, ged. Bunschoten op 14 aug 1740, begr. Eemnes-Buiten op 15 mrt 1792. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Eemnes op 17 okt 1792 met 

191.  Mietje van der Hoeve[95], geb. Eemnes circa 1760, ovl. aldaar op 23 jan 1831. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  95.  Gijsbertje [V][M][47], geb. Eemnes op 14 aug 1793, ovl. Huizen op 12 mei 1844, zie 95

192.  Wybren Stienstra[V][M][96], zn. van (384) Hendrik Claeses Stienstra[V][192] en (385) Japke Wybrens[V][M][192], geb. Boksum in 1698, ovl. in 1778, tr. met 

193.  Grietje Jochums[96]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  96.  Jochum Wybrens [V][M][48], geb. Boksum in 1724, ovl. Wirdum op 11 jun 1795, zie 96

196.  Wybren Entes[98], geb. Mantgum, tr. Mantgum op 20 feb 1749 met 

197.  Reino (Reinu) Gerbens[98], geb. Mantgum. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  98.  Ente Wybrens Kamstra[V][M][49][49b][49c][49d], geb. in 1750, ovl. Sneek op 27 jun 1824, zie 98

198.  Sybren Gerrits[99][99b], timmerbaas, tr. met 

199.  Antje Pijters[99][99b]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  99a.  Jeltje Sybrens[V][M][49][49b][49c][49d], geb. Mantgum op 13 mei 1750, zie 99
  99b.  Folkert Sijbrens[V][M], ged. Mantgum op 4 apr 1749. 

200.  Dirk Douwes Weyer[V][M][100], zn. van (400) Douwe Eelzes[200] en (401) Trijntje Wijbrens[200], geb. Schrins op 11 apr 1697, ged. Oosterlittens op 20 nov 1701, ovl. Weidum op 19 feb 1782, tr. Oosterlittens op 2 jun 1720 met 

201.  Hinke Murks[V][M][100], dr. van (402) Murk Johans[V][M][201] en (403) Aafke Oepkes[V][M][201], geb. Schrins op 1 nov 1697, ged. Oosterlittens op 12 dec 1697, ovl. Weidum op 28 feb 1778. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  100.  Johan Dirks [V][M][50], ged. Weidum op 8 nov 1733, zie 100

202. Ds Johannes van Gorcum[V][M][101][101b][101c], zn. van (404) Jan Jansen van Gorcum[202] en (405) Johanna Hendriks Stuart[V][202], ged. Leeuwarden op 31 jan 1712, preikant, ovl. Grou op 13 mrt 1754, tr. Idaarderadeel op 6 dec 1738 met 

203.  Ynske Hielkema (Hylcama, Hylkema)[V][M][101][101b][101c], dr. van (406) Jan Johannes Hielkema[V][M][203] en (407) Saakjen Jans van Asperen[V][M][203], ged. Grou op 27 nov 1718, ovl. circa 1788, tr. (2) Grou op 25 apr 1762 met Tjitse Ottema. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  101a.  Johanna van Gorkum[V][M][50], ged. Idaard op 10 okt 1745, zie 101
  101b.  Hendrik [V][M], ged. Idaard op 6 dec 1750. 
  101c.  Maria Geertruid [V][M], geb. Idaard op 20 jul 1749. 

204.  Jacob Sjoerds[V][M][102], zn. van (408) Sjoerd Gerbens[204] en (409) Romkje Jacobs[V][M][204], geb. Boksum circa 1715, tr. Boksum op 13 sep 1743 met 

205.  Antje Jans[102], geb. circa 1720. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  102.  Sjoerd Jacobs Jongsma[V][M][51][51b][51c], geb. Boksum circa 1762, ovl. Leeuwarden op 18 aug 1827, zie 102

208.  Johannes Jelle Borger[V][M][104][104b][104c], zn. van (416) Jelle Piers[208] en (417) Antje Heeres[V][M][208], geb. Joure op 30 apr 1719, ovl. op 30 okt 1779, tr. Joure op 15 jan 1747 met 

209.  Geeltje Evert[104][104b][104c], geb. Haskerhorne in 1723, ovl. Joure op 18 apr 1780. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  104a.  Evert Johannes [V][M][52], geb. Joure op 9 nov 1749, ovl. Surhuisterveen op 7 mei 1823, zie 104
  104b.  Heere Johannes [V][M], geb. Joure op 3 dec 1751, ovl. op 2 jan 1805, tr. Joure op 23 jun 1782 met Antje Geerts. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  104c.  Hendrik [V][M], geb. Joure op 4 okt 1755, ovl. op 15 feb 1833. 

210.  Jan Michiels[105], ged. Suameer op 9 jun 1726, ovl. Eastermar op 6 feb 1806, tr. Suameer op 13 apr 1755 met 

211.  Ettje Pytters[105], ged. Bergum op 10 apr 1735, ovl. Eastermar voor 1806. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  105.  Jitske Jans Bron[V][M][52], ged. Eastermar op 28 okt 1759, ovl. Surhuisterveen op 3 apr 1823, zie 105

212.  Bein Eelkes Westra[V][M][106], zn. van (424) Eelke Beins[V][M][212] en (425) Trijntje Edses[V][212], geb. circa 1735, ovl. Harkema op 23 jan 1811, tr. Veenwouden op 25 aug 1765 met 

213.  Sjoukjen Aukes[106], ged. Veenwouden op 17 mrt 1734, ovl. Harkema op 4 apr 1777. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  106.  Auke Beens [V][M][53], geb. Veenwouden op 9 jun 1767, ovl. Surhuisterveen op 14 okt 1845, zie 106

214.  Jochum Theunis[107], tr. met 

215.  Antje Durks[107]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  107.  Fokeltje Jochems de Jong[V][M][53], geb. Surhuisterveen in 1763, ovl. Surhuizum op 13 jul 1841, zie 107

216.  Egbert Tjerks Witteveen[V][M][108], zn. van (432) Tjerk Jans[V][M][216] en (433) Grietje Egberts[V][M][216], geb. Witveen op 6 dec 1723, ged. DG aldaar op 26 jan 1753, boer, leraar te Rottevalle/Witveen 1762, 1766, 1769, ovl. Drogeham op 8 nov 1812, tr. Drogeham op 23 mei 1751 met 

217.  Rikstje Wybes[V][M][108], dr. van (434) Wybe Jetses[V][M][217] (schoenmaker, boer) en (435) Eelkjen Liebbes[V][M][217], geb. Surhuisterveen circa 1723, ovl. Drogeham voor 1811. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  108.  Tjerk Egberts [V][M][54], geb. Witveen circa 1758, ovl. Drogeham op 10 feb 1845, zie 108

218.  Heerke Rykeles[V][M][109], zn. van (436) Rykele Pieters[V][218] (boer te Buweklooster) en (437) Aaltje Annes[V][M][218], ged. Drogeham op 19 feb 1736, tr. (2) Drogeham op 12 jan 1755 met Grijtjen Gosses Dam, ged. Surhuisterveen op 14 nov 1728, ovl. Harkema op 25 jan 1764. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Drogeham op 26 jan 1766 met 

219.  Tjitske Pytters Sipkema[V][M][109], dr. van (438) Pyter Sipkes[219] (veenbaas) en (439) Emke Romkes[V][M][219], geb. Twijzel in 1734, ovl. Drogeham op 18 apr 1814. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  109.  Emke Heerkes Kloosterman[V][M][54], geb. Drogeham circa 1775, ovl. aldaar op 2 jan 1841, zie 109

220.  Bauke Freerks Oldenburger[V][M][110], zn. van (440) Freerk Reinders Oldenburger[V][M][220] en (441) Antje Jans Drenth[V][M][220], geb. Surhuisterveen in 1750, ovl. aldaar in 1805, tr. voor 1783 met 

221.  Geertje Jans[110], geb. Wijnjeterp in 1757, ovl. Drachten op 17 jan 1843. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  110.  Jan Baukes [V][M][55], geb. Achtkarspelen in 1783, ovl. aldaar op 2 okt 1866, zie 110

222.  Uble Klazes Rinsma[V][M][111], zn. van (444) Claas Folkerts[V][M][222] (schoenmaker) en (445) Sytske Wopkes[V][M][222], geb. Drogeham op 6 okt 1761, ged. Buitenpost op 8 nov 1761, loonwerker, ovl. Harkema op 16 jan 1842, tr. Drogeham op 15 mei 1785 met 

223.  Hinke Hendriks van der Heide[V][M][111], dr. van (446) Hendrik Aises van der Heide[V][M][223] en (447) Martzen Keimpes[V][M][223], geb. Drogeham circa 1759, ovl. Harkema op 8 jul 1828. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  111.  Martjen Oebeles [V][M][55], geb. Drogeham op 21 apr 1790, ovl. Achtkarspelen op 6 jul 1868, zie 111

224.  Jan Tiedes Swart[V][M][112], zn. van (448) Tiede Gerrits[224] en (449) Janke Pieters[224], ged. Hijlaard op 15 okt 1747, ovl. Blessum op 20 jan 1809, tr. met 

225.  Lutske Sippes[112], geb. Blessum in 1744, begr. aldaar op 25 sep 1808. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  112.  Tiede Jans[V][M][56][56b], geb. Huins op 26 mrt 1765, ovl. Blessum op 28 jan 1811, zie 112

226.  Haitse (Geertie) Jans (Haikes)[113], tr. met 

227.  Ytje Sjoerds[113]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  113.  Geertje Haikes de Swart[V][M][56][56b], geb. Boksum op 10 jan 1770, ovl. Huins op 30 mrt 1841, zie 113

228.  Pieter Joukes[V][M][114], zn. van (456) Jouke Pieters[228] en (457) Tietje Foppes[228], geb. Sijbrandaburen op 26 jun 1746, ovl. Franeker in 1781, tr. Raerd op 14 mei 1769 met 

229.  Aukje Hanses[114], geb. Raerd op 19 feb 1746, ovl. Franeker in 1801. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  114.  Hans Pieters Elsinga[V][M][57], geb. Franeker op 7 jul 1773, ovl. Oosterwierum op 16 jan 1848, zie 114

230.  Pieter Everts Kleiterp[115], geb. Schraard op 29 nov 1739, ovl. Weidum op 15 jun 1807, tr. Bozum op 13 mei 1770 met 

231.  Baukjen (Bouwkje) Jans[115], geb. in 1755, ovl. Weidum op 6 okt 1823. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  115.  Franske Pieters [V][M][57], geb. Oosterwierum op 4 mrt 1775, ovl. Wirdum op 29 sep 1853, zie 115

232.  Andries Keimpes[V][M][116], zn. van (464) Keimpe Andries[232] en (465) Stijntje Jacobs[232], ged. Marssum op 30 aug 1744, ovl. Boksum op 22 jan 1812, tr. Boksum op 17 mei 1772 met 

233.  Trijntje Pieters[V][M][116], dr. van (466) Pieter Hendriks[V][M][233] en (467) Lysbeth Simens[233], ged. Boksum op 3 jun 1748, begr. aldaar op 3 mei 1773. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  116.  Pieter Andries Hofstra[V][M][58], geb. Boksum op 6 mrt 1773, ovl. aldaar op 22 sep 1846, zie 116

234.  Hayes Pieters Miedema[117], geb. Giekerk op 17 jan 1734, ovl. Boksum op 13 jan 1812, tr. Jelsum op 22 apr 1759 met 

235.  Tietje (Tijtje) Oeges[117], geb. in 1740, ovl. Lekkum op 27 aug 1810. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  117.  Trijntje Hayes [V][M][58], geb. Mieden op 28 jul 1771, ovl. Boksum op 10 mei 1853, zie 117

236.  Klaas Klases[118], tr. Hijlaard op 26 dec 1773 met 

237.  Jaaike Pyters[118]
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  118.  Marten Klazes Kooistra[V][M][59], geb. Raerd op 14 apr 1774, ovl. Hijlaard op 10 apr 1863, zie 118

238.  Douwe Oenes Hooghiemstra[V][M][119], zn. van (476) Oene Douwes[V][M][238] (gemeen boer in 1749) en (477) Anskje Karstes[V][M][238], geb. GoŽngahuizen circa 1747, ged. DG Baard op 15 feb 1821, boer en koopman, ovl. Baard op 25 okt 1835, tr. Boornbergum op 15 feb 1778 met 

239.  Akke Durks[119], geb. Grou, ovl. Hijlaard op 1 nov 1808. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  119.  Baukjen Douwes [V][M][59], zie 119

242.  Hendik Hendriks[121], tr. met 

243.  Imkje Louws[121]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  121.  Aaltje [V][M][60], geb. Blessum circa 1752, ovl. Menaldumadeel op 10 nov 1823, zie 121

244.  Hans Hanzes Althuis[122], geb. Dronrijp in 1719, tr. Menaldumadeel op 17 nov 1743 met 

245.  Aaltje Sijtses[122]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  122.  Pieter Hanzes Dijkstra[V][M][61], zie 122

248.  Jacobus Petrus Greidanus[V][M][124], zn. van (496) Ds Petrus Johannes Greijdanus[V][M][248] (predikant, Minister) en (497) Bottie Ymtes[248], geb. Rijperkerk op 3 apr 1708, ged. aldaar op 6 apr 1708, organist, grietmanate, schoolmeester, opzichter, cherger, ovl. Mantgum op 2 dec 1796, tr. Rijperkerk op 8 mei 1746 met 

249.  Aukje Hesselius[V][M][124], dr. van (498) Sijbe Jacobs[249] en (499) Dieuke Harkes[249], geb. Rijperkerk in feb 1722, ged. Bergum op 1 mrt 1722, ovl. Jorwerd op 19 jul 1797. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  124.  IJmte Jacobus [V][M][62], geb. Jorwerd op 8 sep 1754, ovl. Jorwerd op 25 jan 1832, zie 124

250.  Cornelis IJmtes Strikwerda[V][M][125], zn. van (500) Jacob Strikwerda[V][M][250] en (501) Maaike Cornelis[250], geb. Wommels in 1742, ovl. aldaar in 1772, tr. Spannum op 28 sep 1766 met 

251.  Richtje Johannes[125], geb. Wommels in 1745, ovl. in 1808, tr. (2) Wommels op 22 aug 1773 met Dirk Rients (Rienks), geb. Wommels in 1739. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  125.  Marijke Cornelis [V][M][62], geb. Wommels op 17 apr 1770, ovl. Jorwerd op 6 jan 1827, zie 125

252.  Homme Dirks Kalma[126], geb. Raerd op 19 mrt 1724, ged. Rauwerderhem op 2 apr 1724, boer, ovl. Boksum op 17 jan 1814, tr. Boksum op 29 jul 1752 met 

253.  Hiltje Jacobs Palsma[126], ged. Boksum op 1 jan 1729, ovl. aldaar op 28 mei 1813. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  126.  Jacob [V][M][63], geb. Boksum op 12 mei 1754, ovl. Baarderadeel op 12 sep 1807, zie 126

254.  Gjalt Everts Tadema[127], geb. Haskerhorne op 30 jun 1737, ovl. Weidum in 1802, tr. Weidum op 16 aug 1767 met 

255.  Tetje Dirks[127], geb. Weidum in 1725, ovl. aldaar op 18 jun 1810. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  127.  Jeltje [V][M][63], geb. Weidum op 14 mrt 1772, ovl. Baarderadeel op 5 mrt 1825, zie 127

Generatie IX

256.  Paulus Claessen van der Poel[V][M][128], zn. van (512) Claes Pouwelse van der Poel[V][M][256] (Kerkvoogd te Veenendaal) en (513) Sophia Fijtgen Govertsdr Verburg[V][M][256], geb. Veenendaal op 4 nov 1700, ovl. aldaar op 16 dec 1766, tr. met 

257.  Angnietje van Broekhuizen[128]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  128.  Cornelis Paulusz [V][M][64], geb. Veenendaal op 3 aug 1738, ovl. Huizen op 5 feb 1820, zie 128

258.  Pieter Claasz de Graaf[V][M][129], zn. van (516) Claes Rutgersz Pleijtman[258a][258] en (517) Gerritje Hendricks Moen[258a][258], ged. Huizen op 26 sep 1706, begr. aldaar op 18 dec 1741, tr. Huizen op 8 mei 1729 met 

259.  Annetien Jans Claes Dirksz Post[129], ged. Huizen op 28 okt 1708, tr. (2) Huizen op 18 nov 1742 met Krijn Jansz de Wilde, ged. Huizen op 29 mrt 1711. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  129.  Aaltje Pieters [V][M][64], geb. Huizen op 16 okt 1735, ovl. aldaar op 17 jan 1804, begr. aldaar op 17 jan 1804, zie 129

260.  Gijsbert Jacobsz Gleijn (Glijn, Glijnen)[V][M][130], zn. van (520) Jacob Gijsbertsz Gleijn[V][M][260] en (521) Melisje Gerrits de Jonge Jes[V][M][260], geb. Huizen op 23 dec 1691, ged. aldaar op 23 dec 1691, ovl. op 3 nov 1745, begr. aldaar op 3 nov 1745, tr. (2) Huizen op 17 mei 1722 met Oettien Gerrits Koeman (zie 630b)[V][M], dr. van (1260) Gerrit Cornelissen Koeman[V][M][630][630b][630c] en (1261) Annetien Jacobs Schouten[630][630b]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (1) Huizen op 2 nov 1732 met 

261.  Soetje Willems van Veeren[130], geb. Kortenhoef. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  130.  Jacob Gijsbertsz [V][M][65], geb. Huizen op 8 mrt 1739, zie 130

264.  Jan Aartsz van As[V][M][132], zn. van (528) Aardt Jansz van As[V][M][264] en (529) Aefien Claas Swart[V][M][264], geb. Huizen op 24 jan 1723, ged. aldaar op 24 jan 1723, ovl. aldaar op 20 feb 1810, begr. aldaar op 26 feb 1810, tr. Huizen op 8 jun 1749 met 

265.  Gerritje Wijcherts Schaep[V][M][132], dr. van (530) Weijgert Pietersz Schaep[V][M][265][265b] en (531) Jannetien Jaspers Vos[V][M][265], geb. Huizen op 17 sep 1719, ged. aldaar op 17 sep 1719, ovl. aldaar op 14 jan 1800, begr. aldaar op 14 jan 1800. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  132.  Wijgert Jansz [V][M][66], geb. Huizen op 27 mei 1759, zie 132

266.  Hendrik Jacobsz Vos[V][M][133], zn. van (532) Jacob Aartsz Vos[V][M][266] (Raad,Schaarmeester en Schepen) en (533) Geertje Hendriks Snel[V][266], geb. Huizen in 1741, ovl. aldaar op 22 okt 1821, tr. Huizen op 6 mei 1764 met 

267.  Aafje Willems Keijer[V][M][133], dr. van (534) Willem Lambertsz Keijer[V][M][267] en (535) Aertje Jans van den Boom[267], geb. Huizen op 30 mrt 1738, ged. aldaar op 30 mrt 1738, ovl. aldaar op 20 nov 1779, begr. aldaar op 2 dec 1779. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  133.  Aartje Hendriks [V][M][66], geb. Huizen op 9 mrt 1766, ovl. aldaar op 1 sep 1821, zie 133

268.  Cornelis Lambertsz Smit (Cornelis Lambertsz van Putten)[V][M][134], zn. van (536) Lambert Jacobsz Smit[V][M][268] en (537) Lambertje Willems Vlaanderen[V][M][268], ged. Huizen op 16 dec 1736, ovl. aldaar op 4 nov 1808, begr. aldaar op 8 nov 1808, tr. (2) Huizen op 16 dec 1764 met Jannetje Lamberts Boer. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 22 jul 1759 met 

269.  Besseltje Jans Dop[V][M][134], dr. van (538) Jan Mijnsz Dop[269a][269] en (539) Aaltje Pietersz[269a][269], geb. Eemnes op 24 mei 1739, ovl. Huizen op 22 aug 1763, begr. aldaar op 22 aug 1763. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  134.  Lambert Cornelisz [V][M][67], geb. Huizen op 25 okt 1759, ovl. aldaar op 22 feb 1828, zie 134

270.  Jannes Jansz (Johannes) Meulman[V][M][135], zn. van (540) Jan Meulman[270] en (541) Egtbertjen Jans Potser[270], geb. Meppel op 30 nov 1719, ged. aldaar op 30 nov 1719, schipper op het Amsterdammer veer op Huijsen, ovl. Huizen op 21 sep 1784, begr. aldaar op 21 sep 1784, tr. Meppel in jun 1749 met 

271.  Geesje Hendriks van der Veen[V][135], dr. van (542) Hendrick Willemsz van der Veen[271]. geb. Meppel op 6 jul 1727, ged. aldaar op 6 jul 1727, ovl. Huizen op 23 nov 1808, begr. aldaar op 28 nov 1808. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  135.  Jannetje Jans [V][M][67], geb. Huizen op 3 dec 1762, ovl. aldaar op 11 apr 1823, zie 135

280.  Lammert Jacobsz Kos[V][M][140], zn. van (560) Jacob Harmensz Kos[V][M][280] en (561) Gijsbertje Lamberts Ruijn[V][M][280], ged. Huizen op 21 nov 1723, begr. aldaar op 19 mrt 1793, tr. Huizen op 4 jun 1746 met 

281.  Jannetje Lamberts Kos[V][M][140], dr. van (562) Lambert Geurtsz Kos[281a][303][281] en (563) Weijmpje Lamberts[281a][303][281], ged. Huizen op 31 mei 1722, begr. aldaar op 28 okt 1777. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  140.  Klaas Lambertsz Cos[V][M][77][72][70], ged. Huizen op 25 nov 1759, ovl. aldaar op 2 aug 1824, zie 140

282.  Hendrik Gijsbertsz Westlandt[V][M][141], zn. van (564) Gijsbert Willemsz Westland[V][M][312][282] en (565) Grietje Hendriks[312][282], ged. Huizen op 1 jun 1716, tr. (2) op 4 mei 1738 met Trijntje Jans Sijbrants[M], dr. van Jan Sijbrants (visser) en (531b) Willemtien Jaspers Vos[V][M], ged. Huizen op 13 feb 1718, begr. aldaar op 14 aug 1759. Uit dit huwelijk 8 kinderen. tr. (1) Huizen op 30 nov 1760 met 

283.  Nelletje Jans Westland[V][M][141], dr. van (566) Jan Willemsz Westland[283] en (567) Ariaentje Jeliszen Abits[V][283], ged. Huizen op 13 jun 1728, ovl. aldaar op 9 jun 1796. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  141.  Ariaantje Hendriks [V][M][77][72][70], ged. Huizen op 31 jan 1762, ovl. aldaar op 15 okt 1850, zie 141

284.  Jacob van den Nieuwe Amstel[142], geb. in 1735, ovl. Huizen op 5 jan 1809, begr. aldaar op 9 jan 1809, tr. (2) Huizen op 11 jul 1756 met Emmetje Jacobs Heijnen[V], dr. van (341c) Jacob Hendricksz Kleijnman[V][M] en Aeltje Pieters Smit[V][M], ged. Huizen op 12 feb 1736, begr. aldaar op 2 dec 1762. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (1) Huizen op 4 sep 1763 met 

285.  Aafje Jans (Eefje) Doorn[V][M][142], dr. van (570) Jan Rutten Doorn[V][M][285a][285] en (571) Hendrikje Cornelis[285a][285], ged. Huizen op 27 jan 1737, begr. aldaar op 13 aug 1776. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  142.  Jan Jacobs van den Amstel[V][M][71], ged. Huizen op 10 apr 1774, ovl. aldaar op 22 mei 1853, zie 142

286.  Jan Krijnen de Wilde[V][M][143], zn. van (572) Krijne Jans Wildeboer[V][M][286a][286] en (573) Wopke (Wipke Alberts) Lingbeek[286a][286], ged. Huizen op 21 jul 1748, visser, ovl. Huizen op 18 jan 1832, tr. (2) Huizen op 25 apr 1784 met Marritje Jans Ebben (zie 170b)[V][M], dr. van (340) Jan Lambertsz Ebben[V][M][170][170b] en (341) Jannetje Hendriks Sunder[V][M][170][170b]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Huizen op 12 feb 1786 met Jannetje Cornelis Doorn[V], dr. van (285a) Cornelis Jansz Doorn[V][M] en Steventje Franken, ged. Huizen op 30 dec 1753, ovl. aldaar op 8 okt 1810, begr. aldaar op 12 okt 1810. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) Huizen op 2 jun 1811 met Gijsbertje Meuwisse Rebel, dr. van Meeuwis Gerbertsz Rebel[M] (schilder en glazenmaker) en Jannetje Lamberts Boer, ged. Huizen op 6 aug 1786, ovl. aldaar op 18 apr 1823. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (5) Huizen op 10 apr 1823 met Annetje Cornelisse Hogenberk, ged. Huizen op 2 mrt 1783, ballemaakster, ovl. Lobith op 19 mei 1836. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 25 jun 1775 met 

287.  Grietje Joosten Westland[V][M][143], dr. van (312) Joost Gijsbertsz Westland[V][M][156][287] en (313) Nelletje Jacobs Harder[V][M][156][287], ged. Huizen op 10 nov 1749, begr. aldaar op 12 nov 1783. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  143.  Annetje Jansz [V][M][71], ged. Huizen op 27 apr 1777, zie 143

294.  Gerrit Grootveld[147], ged. Eemnes op 28 jun 1744, tr. Eemnes op 7 nov 1773 met 

295.  Aaltje Tijmense ter Heijden[147]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  147.  Jannetje Gerrits [V][M][73], geb. Eemnes in 1770, begr. Huizen op 16 jun 1800, zie 147

296.  Jacob Hendriksz Prins[V][148], zn. van (592) Hendrik Prins[296]. geb. in 1731, DG, begr. Huizen op 7 jun 1790, tr. Huizen op 10 mei 1760 met 

297.  Marritje Claas Volkerden[V][M][148], dr. van (594) Claes Tijmensz Claesz Volkerden[297] en (595) Aeltje Lamberts Prins[V][M][297], geb. Huizen op 2 mrt 1731, ged. DG aldaar op 23 apr 1752, ovl. aldaar voor 1808. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  148.  Pieter Jacobsz [V][M][74], geb. Huizen op 22 okt 1768, ovl. aldaar op 2 mrt 1796, begr. aldaar op 7 mrt 1796, zie 148

300.  Willem Cornelisz Gooijer[V][M][150], zn. van (600) Cornelis Willemsz Gooijer[V][M][373][300] en (601) Dirckje Hogeveen[V][M][373][300], ged. Huizen op 21 mrt 1728, begr. aldaar op 16 apr 1781, tr. Huizen op 22 aug 1750 met 

301.  Neeltje Tijmens Vragter[V][M][150], dr. van (602) Tijmen Tijmensz Vragter[V][M][301] en (603) Rijntje Gerrits Boom[V][M][301], ged. Huizen op 6 okt 1726, begr. aldaar op 17 jan 1794. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  150.  Dirk Willemsz [V][M][75], ged. Huizen op 30 jun 1754, ovl. aldaar op 25 apr 1808, begr. aldaar op 30 apr 1808, zie 150

302.  Willem Pietersz Schaap[V][M][151], zn. van (604) Pieter Jansz Schaap[302b][530][302] en (605) Lijsbet Fransen[302], ged. Huizen op 16 nov 1710, begr. aldaar op 29 sep 1785, tr. (2) Huizen op 1 nov 1739 met Jannetje Gerrits Kos, dr. van Gerrit Lambertsz Kos en Grietje Aerts, ged. Huizen op 23 jan 1713, begr. aldaar op 23 apr 1740. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 17 sep 1741 met 

303.  Gerritje Lamberts Geurtsz Kos[V][M][151], dr. van (562) Lambert Geurtsz Kos[281a][303][281] en (563) Weijmpje Lamberts[281a][303][281], ged. Huizen op 31 dec 1719, begr. aldaar op 23 feb 1788. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  151.  Lijsbeth Willems [V][M][75], ged. Huizen op 25 feb 1753, ovl. aldaar op 20 mei 1821, zie 151

304.  Pieter Vlaanderen[152], visser, tr. Huizen op 25 dec 1757 met 

305.  Meintzje Jacobs Vlaanderen[V][M][152], dr. van (610) Jacob Vlaanderen[305] en (611) Gijsje Gerbrands Hogenbirck[305], geb. Huizen in 1731, ovl. aldaar op 18 apr 1818. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  152.  Jacob Pietersz [V][M][76], geb. Hilversum in 1765, begr. Huizen op 16 jan 1801, zie 152

306. = 174

307. = 175

312.  Joost Gijsbertsz Westland[V][M][156][287], zn. van (564) Gijsbert Willemsz Westland[V][M][312][282] en (565) Grietje Hendriks[312][282], geb. Huizen op 8 jul 1725, ovl. aldaar op 17 mei 1806, begr. aldaar op 20 mei 1806, tr. Huizen op 24 dec 1747 met 

313.  Nelletje Jacobs Harder[V][M][156][287], dr. van (626) Jacob Hendricksz[313][313b] (bejaard vrijer) en (627) Aeltje Fransen[V][M][313][313b], ged. Huizen op 8 jul 1725, begr. aldaar op 31 mrt 1788. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  156a.  Lambert Joosten [V][M][92][78], ged. Huizen op 4 apr 1762, zie 156
  156b.  Grietje Joosten [V][M][143], ged. Huizen op 10 nov 1749, begr. aldaar op 12 nov 1783, zie 287

314.  Lammert Jansz Schaap[V][M][157][169][162], zn. van (302b) Jan Pietersz Schaap[V][M][314] en (629) Jannetien Woberts[V][M][314], ged. Huizen op 13 nov 1718, ovl. aldaar op 20 sep 1790, tr. (1) Huizen op 18 jan 1761 met 

315.  Geertje Cornelis Koeman[V][M][157][157d], dr. van (630) Cornelis Gerritsz Koeman[V][M][315a][374][315] en (631) Grietje Pieters Miester[V][M][315a][374][315], ged. Huizen op 31 okt 1728, begr. aldaar op 17 mei 1784. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  157a.  Geertje Lamberts [V][M][92][78], ged. Huizen op 1 sep 1765, ovl. aldaar op 7 jan 1837, zie 157
  Lammert Jansz Schaap, tr. (2) Huizen op 12 nov 1741 met Klaesje Jacobs Eijgenlof (Rademaker) (zie 325), dr. van Jacob Albertsz Eijgenlof en Jannetje Jans Jonker
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  157b.  Jannetje Lammerts [V][M][84], ged. Huizen op 30 apr 1752, ovl. aldaar op 2 feb 1809, begr. aldaar op 6 feb 1809, zie 169
  157c.  Jan Lambertsz Schaap de Oude[V][M][81], ged. Huizen op 4 dec 1746, begr. aldaar op 17 okt 1804, zie 162
  Geertje Cornelis Koeman, tr. (2) Huizen op 27 apr 1748 met Cors Claasz (Christianus) Lamphen, zn. van Claes Wijchertsz Lamphen en Marritje Tijmens Vos, ged. RK Blaricum op 13 jan 1716, begr. Huizen op 12 jul 1759. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  157d.  Klaas Korssen (zie ook 163)[M], geb. Huizen in 1754, ovl. aldaar op 11 okt 1820, tr. (2) Huizen op 27 dec 1783 met Klaasje Stoffels Hagedoorn, ged. Huizen op 5 jul 1750, ovl. aldaar op 9 nov 1807, begr. aldaar op 11 nov 1807. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

316.  Jan Lambertsz Bout[V][M][158], zn. van (632) Lammert Hendriksz Bout[V][M][316] en (633) Geertien Jacobs Eijgenlof[V][M][316], ged. Huizen op 19 jun 1740, begr. aldaar op 8 jan 1816, tr. Huizen op 17 mei 1772 met 

317.  Nelletje Gerrits de Bruijn[V][M][158], dr. van (634) Gerrit Frederiksz de Bruijn[317] en (635) Gijsbertie Elbertsz Veenman[317], ged. Nieuw-Loosdrecht op 24 jan 1740, begr. Huizen op 25 apr 1815. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  158.  Gijsbert Jansz [V][M][79], ged. Huizen op 7 jan 1781, ovl. aldaar op 1 dec 1856, zie 158

318.  Hendrik Jansz Ebben[159], ged. Huizen op 20 feb 1752, begr. aldaar op 23 jun 1791, tr. Huizen op 24 apr 1777 met 

319.  Bijtje Aarts Veerman[V][M][159], dr. van (638) Aert Ariaensz Veerman[V][M][319] en (639) Bieltje Isaaks Spilt[V][M][319], ged. Huizen op 13 aug 1752, begr. aldaar op 3 mrt 1845, tr. (2) Huizen op 29 jun 1794 met Joost Jansz Dop (zie 269a)[V][M], zn. van (538) Jan Mijnsz Dop[269a][269] en (539) Aaltje Pietersz[269a][269]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  159.  Jannetje Hendriks Eppen Veerman[V][M][79], ged. Huizen op 22 okt 1780, begr. aldaar op 11 jul 1871, zie 159

320.  Maas Jacobsz[V][M][160], zn. van (640) Jacob Petersen[320] en (641) Geertje Jacobs[320], ged. Huizen op 12 aug 1725, ovl. Harderwijk op 6 jul 1811, tr. Harderwijk op 6 jul 1749 met 

321.  Gesina Belloo[V][M][160], dr. van (642) Lucas Belloo[V][M][321] (herbergier(1720) 't Land's Welvaren Voorstraat Zwolle) en (643) Geertien Albers[321], ged. Zwolle op 5 aug 1725, ovl. aldaar op 9 feb 1768. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  160.  Hendrik de Oude Maassen Zeeman[V][M][80], geb. Harderwijk op 2 sep 1763, ovl. Huizen op 14 sep 1827, zie 160

322.  Hendrik Harmensz Schaap[V][M][161], zn. van (265b) Harmen Wijgertszn Schaap[V][M][322] en (645) Nelletje Jacobs Smit[V][M][322], geb. Huizen op 20 jan 1737, ovl. aldaar op 5 jul 1818, tr. (2) Huizen op 1 feb 1789 met Claasje Hendriks Rebel, dr. van Hendrick Willemsz Rebel[V] en Lijsbet Cornelis Scholl, ged. Huizen op 15 dec 1743, begr. aldaar op 2 jun 1790. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 23 mei 1763 met 

323.  Ebbetje Aalten Ruijter[V][M][161], dr. van (646) Eelt Hendricksz Ruijter[V][M][323] en (647) Harmptien Teunis Molenaar[V][M][323], geb. Huizen in 1732, ovl. aldaar in 1787. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  161.  Harmpje Hendriksd [V][M][80], geb. Huizen op 12 nov 1769, ovl. aldaar op 24 dec 1840, zie 161

324. = 314

325.  Klaesje Jacobs Eijgenlof (Rademaker) (zie ook 314)[V][M][169][162], ged. Huizen op 1 dec 1715, ovl. aldaar voor 1760. 

328.  Hendricus Cornelisse van Diermen[V][M][164], zn. van (656) Cornelis van Diermen[V][M][328] en (657) Jannetje Hendriks[328], geb. Amersfoort op 24 nov 1740, ovl. aldaar op 3 mei 1800, tr. Amersfoort op 21 dec 1770 met 

329.  Reintje Adriaans Bootsman[V][M][164], dr. van (658) Arian Bootsman[V][M][329] en (659) Annetje Rijks Mooij[V][M][329], geb. Bunschoten op 12 jan 1738, ovl. voor 1787. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  164.  Adriaan [V][M][82], ged. Amersfoort op 11 mei 1773, ovl. Bunschoten op 27 nov 1843, zie 164

330.  Jacob Baas[V][M][165], zn. van (660) Wouter Baas[330] en (661) Stijntje Teunis[330], ged. Bunschoten op 2 jan 1735, mandemaker, ovl. voor 1779, tr. Bunschoten op 16 mrt 1766 met 

331.  Beeltje Wittop[V][M][165], dr. van (662) Andries Jansen Wittop[331] en (663) Mengsje Scherius[V][M][331], ged. Bunschoten op 16 mrt 1738, ovl. aldaar op 19 jan 1814, tr. (2) Bunschoten op 3 sep 1779 met Jan Smidt. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  165.  Stina Jacobse [V][M][82], geb. Bunschoten op 3 aug 1773, ovl. in 1803, zie 165

332.  Tijmen Stevensz Hopman (Tijmen Stevensz Jansen)[V][M][166], zn. van (664) Steven Jansen Hopman[V][M][332] en (665) Hendrickjen Thijmens[332], ged. Bunschoten op 15 mei 1707, tr. (2) Bunschoten op 10 mei 1733 met Beeltje Anthonisz Scherius[V], dr. van (1326b) Anthonij Scherius[V][M] en Hilletje Hendriksz Bosch, ged. Bunschoten op 13 mrt 1712, ovl. voor apr 1744. Uit dit huwelijk 5 kinderen. tr. (1) Bunschoten op 19 apr 1744 met 

333.  Willempje Lamberts Oudenaller[V][M][166], dr. van (666) Lambert Gijsbertz van Oudenaller[V][M][333] (diaken, schepen, ouderling) en (667) Geertje Claasz Rijcksen[V][M][333], ged. Bunschoten op 20 mrt 1718. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  166.  Jan Tijmensen [V][M][83], ged. Nijkerk op 9 dec 1761, ovl. Bunschoten op 20 nov 1808, zie 166

334.  Arie van de Vuurst (Arien Hots, Ariaen Elbertsz)[V][M][167], zn. van (668) Elbert Jacobsen[334] en (669) Betjen Lamberts[334], geb. de Vuursche op 1 jul 1725, tr. Bunschoten op 3 mei 1761 met 

335.  Grietje Huijgen[V][M][167], dr. van (670) Gerrit Carelsz Huijgen[V][M][335] en (671) Grietje Fransz Heek[V][M][335], ovl. Bunschoten voor 1 jan 1765. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  167.  Elisabeth Aartsen [V][M][83], ged. Bunschoten op 18 dec 1763, ovl. aldaar op 12 sep 1832, zie 167

336.  Gijsbert Teunisz Jaep Elle Molenaar Kapel[V][M][168], zn. van (672) Teunis Gerritsz Jaep Elle Meulenaar[V][M][336][647] en (673) Ebbetien Gijsberts[V][M][336][647], ged. Huizen op 27 okt 1709, begr. aldaar op 31 mei 1774, tr. Huizen op 3 apr 1740 met 

337.  Lijsbet Gerrits Dekker[V][M][168], dr. van (674) Gerrit Klaasz Dekker[337a][337] en (675) Magcheltien Harmens Kos[V][M][337a][337], ged. Huizen op 4 apr 1717, begr. aldaar op 9 dec 1779. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
  168.  Teunis Gijsbertsz Molenaar[V][M][84], ged. Huizen op 28 sep 1749, ovl. aldaar op 25 sep 1807, begr. aldaar op 28 sep 1807, zie 168

338. = 314

339. = 325

340.  Jan Lambertsz Ebben[V][M][170][170b], zn. van (680) Lambert Ebben Angrissen[V][M][340] en (681) Jannetje Rijken[340], ged. Huizen op 19 jan 1721, begr. aldaar op 27 dec 1793, tr. Huizen op 12 mrt 1747 met 

341.  Jannetje Hendriks Sunder[V][M][170][170b], dr. van (682) Hendrick Hendricksz Kleijnman[341][341b][341c] (visser) en (683) Emmetien Hendricks Vos[V][M][341][341b][341c], ged. Huizen op 17 mrt 1720, begr. aldaar op 27 nov 1798. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  170a.  Eb Jansz Ebben Veerman[V][M][85], ged. Huizen op 7 mrt 1756, begr. aldaar op 19 okt 1802, zie 170
  170b.  Marritje Jans (zie ook 286)[V][M], ged. Huizen op 29 mrt 1750, begr. aldaar op 3 mei 1785, tr. (2) Huizen op 14 mei 1780 met Lambert Lambertsz Cos[V][M], zn. van (281a) Lambert Lambertsz Kos[V][M] en (337a) Aefje Gerrits Decker[V][M], ged. Huizen op 19 aug 1747, begr. aldaar op 3 jun 1782. Uit dit huwelijk een kind. 

342.  Jacob Jansz Ebben[V][M][171], zn. van (684) Jan Ebben Andriesz[V][M][342a][342] en (685) Meijnsje Gerrits Teeuwisz[V][342a][342], ged. Huizen op 24 nov 1720, begr. aldaar op 7 jan 1782, tr. (2) Huizen op 5 nov 1747 met Bieltje Cornelis Gooijer[V], dr. van (1075c) Cornelis Jacob de Gooijer[M] en Tijmentje Dirks Koeckje, ged. Huizen op 31 jan 1723, begr. aldaar op 2 feb 1753. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) Huizen op 2 jun 1754 met 

343.  Claesje Hendriks Ruijter[V][M][171], dr. van (686) Hendrick Aelten Ruijter[V][343][646] en (687) Machteltien Hendricks[M][343][646], ged. Huizen op 1 jan 1721, begr. aldaar op 24 mei 1787. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  171.  Magteltje Jacobs [V][M][85], ged. Huizen op 7 aug 1757, begr. aldaar op 28 feb 1805, zie 171

344. mr. Meeuwis Ebben Kooij[V][M][172], zn. van (688) Ebbe Willemsz Kooij[V][M][344] (schepen van Huizen) en (689) Jannetien Claes Meeuwissen[V][M][344], geb. Huizen in 1695, meester chirurgijn, ovl. Huizen op 6 jun 1759, begr. aldaar op 6 jun 1759, tr. (2) Huizen op 17 jun 1736 met Johanna (Anna) Bouman, geb. Renswoude, begr. Huizen op 23 mrt 1781. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) Huizen op 20 apr 1721 met 

345.  Gerritien Dircks de Oude[V][M][172], dr. van (690) Dirck Cornelisz de Oude[V][M][345] en (691) Claesje Pieters[V][M][345], ged. Huizen op 17 jul 1695, ovl. aldaar op 22 jun 1731, begr. aldaar op 29 jun 1731. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  172.  Dirk Meeuwisz [V][M][86], ged. Huizen op 16 sep 1725, ovl. aldaar op 4 mrt 1809, begr. aldaar op 8 mrt 1809, zie 172

346.  Meeuwis Goossensz IJsaacksz Groot[V][M][173][173b], zn. van (692) Goossen IJsaacksz[346] en (693) Gijsien Lamberts[V][M][346], geb. Huizen in 1687, ovl. aldaar in 1740, tr. (1) Huizen op 12 jun 1735 met 

347.  Jannetien Stevens Smit[V][M][173], dr. van (694) Steven Corsz Smit[347][347b] en (695) Adriaentje Jacobs[347][347b], ged. Huizen op 4 apr 1695, ovl. aldaar op 3 apr 1771, begr. aldaar op 4 apr 1771, tr. (2) op 28 okt 1742 met Hendrick Gerritsz Snijder, ged. Huizen op 11 okt 1693, begr. aldaar op 8 nov 1764. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  173a.  Ariaantje Meeuwis [V][M][86], ged. Huizen op 2 jun 1737, ovl. aldaar op 2 dec 1822, zie 173
  Meeuwis Goossensz IJsaacksz Groot, tr. (2) Huizen op 3 apr 1712 met Pietertje Claes Jongerden, ovl. Huizen op 30 jan 1733, begr. aldaar op 4 feb 1733. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  173b.  Gijsbertje Meeuwis [V], ged. Huizen op 4 feb 1725, begr. aldaar op 30 dec 1785, tr. Huizen op 24 sep 1747 met Gerbert Hendriksz Rebel, ged. Huizen op 3 dec 1724, begr. aldaar op 3 feb 1786. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

348.  Frank van Wessel[174]
 Hij krijgt een zoon: 
  174.  Jacob Franken [V][87][153], ged. Barneveld op 16 apr 1728, begr. Huizen op 20 dec 1813, zie 174

350.  Jan Cornelisz Rebel[V][M][175], zn. van (700) Cornelis Gerbertsz Rebel[V][M][350][376][350c] en (701) Aeltien Jans Doorn[V][M][350][376][350c], ged. Huizen op 2 apr 1702, begr. aldaar op 26 aug 1745, tr. Huizen op 8 mei 1730 met zijn achternicht 

351.  Dirckien Gerrits Doorn[V][M][175], dr. van (702) Gerrit Jansz Doorn de Oude[V][M][351] en (703) Evertien Aarts[351], ged. Huizen op 29 dec 1697, begr. aldaar op 6 dec 1764. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  175.  Evertje Jans [V][M][87][153], ged. Huizen op 16 jul 1741, zie 175

352.  Gerrit Martensz Coopman[V][M][176], zn. van (704) Marten Jansz[352] en (705) Lijsbet Gerrits Velsen[V][M][352], geb. Laren op 3 mrt 1720, ged. Huizen op 3 mrt 1720, begr. aldaar op 1 apr 1777, tr. Huizen op 7 dec 1749 met 

353.  Jaepje Lammerts Kos[V][M][176], dr. van (706) Lambert Lambertsz Kossen de Jonge[V][M][353] en (707) Wijmptien Lamberts Lustig[V][M][357][353c][353], ged. Huizen op 8 jul 1725, begr. aldaar op 26 apr 1798, tr. (2) Huizen op 14 jan 1748 met Hendrik Jansz Schram, ged. Huizen op 19 apr 1722. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  176.  Marten Gerritsz [V][M][88], geb. Huizen op 7 apr 1754, ovl. aldaar op 9 apr 1813, zie 176

354.  Jan Willemsz Dekker[V][M][177], zn. van (708) Willem Klaasz Decker[V][M][354] en (709) Ariaentje Jans Sangers[354], begr. Huizen op 22 jul 1794, tr. Huizen op 24 nov 1743 met 

355.  Rijkje Hendriks van der Wal[V][M][177], dr. van (710) Hendrick Eelten van der Wal[V][M][355] en (711) Reijertien Hendricks Visser[V][M][355], ged. Huizen op 29 aug 1723, begr. aldaar op 27 jul 1785. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  177.  Marritje Jans [V][M][88], geb. Huizen op 4 mrt 1759, ovl. aldaar op 4 mrt 1832, zie 177

356.  Jan Jacobsz Hartog[V][M][178], zn. van (712) Jacob Kossen Hartog[V][M][356] en (713) Agnietien Ebberts[V][M][356], geb. Huizen op 3 dec 1702, begr. aldaar op 21 aug 1777, tr. (2) Huizen op 9 feb 1727 met Teuntje Gerrits van Moeselaar Westervelt, dr. van Gerrit Cornelisz van Moeselaar Westervelt en Pietertien Huijberts Lerenmouwer, geb. Huizen op 30 apr 1702, begr. aldaar op 15 nov 1742. Uit dit huwelijk 7 kinderen. tr. (3) Huizen op 10 jun 1752 met Geertruij Jans van der Kolk, begr. Huizen op 16 apr 1795. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 8 sep 1743 met 

357.  Gerritje Cornelis Hoen[V][M][178], dr. van (714) Cornelis Cornelisz Hoen[V][M][357][353c] (visser) en (707) Wijmptien Lamberts Lustig[V][M][357][353c][353], geb. Huizen op 5 nov 1719, begr. aldaar op 8 sep 1750. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  178.  Egbert Jansz [V][M][89], ged. Huizen op 19 mrt 1747, begr. aldaar op 29 mrt 1804, zie 178

358.  Ebbe Jacobsz Baas[V][M][179], zn. van (716) Jacob Lubbertsz Baas[V][M][358] en (717) Annetje Ebben Angrissen[V][M][358], ged. Huizen op 19 jun 1729, bakker, begr. Huizen op 24 dec 1804, tr. Huizen op 18 mei 1755 met 

359.  Pietertje Jans de Graaf (Pleijtman)[V][M][179], dr. van (258a) Jan Claasz de Graaf[V][M][359] en (719) Lambertje Jans Vos[V][M][359], ged. Huizen op 31 okt 1734, ovl. aldaar op 21 aug 1807, begr. aldaar op 24 aug 1807. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  179.  Annetje Ebben [V][M][89], ged. Huizen op 15 aug 1756, ovl. aldaar op 5 okt 1808, begr. aldaar op 10 okt 1808, zie 179

372.  Claas Jansz Boshuijsen (Loogen)[V][M][186], zn. van (744) Jan Claasz Boshuijsen[V][M][372] en (342a) Lammertje Jans Ebben[V][M][372], ged. Huizen op 31 jul 1740, visser, ovl. Huizen op 16 jul 1823, tr. (2) Huizen op 17 nov 1805 met Teuntje Gerrits Eppen, ged. Huizen op 21 jul 1754, ovl. aldaar op 22 aug 1826. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen in 1768 met 

373.  Aafje Cornelis Gooijer[V][M][186], dr. van (600) Cornelis Willemsz Gooijer[V][M][373][300] en (601) Dirckje Hogeveen[V][M][373][300], ged. Huizen op 27 okt 1737, begr. aldaar op 3 sep 1804. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  186.  Cornelis Claasz [V][M][93], ged. Huizen op 17 feb 1770, zie 186

374.  Reijer Cornelisz Koeman[V][M][187], zn. van (630) Cornelis Gerritsz Koeman[V][M][315a][374][315] en (631) Grietje Pieters Miester[V][M][315a][374][315], ged. Huizen op 13 jun 1734, ovl. aldaar op 16 mei 1806, begr. aldaar op 19 mei 1806, tr. op 13 nov 1757 met 

375.  Aaltje Dirks Rebel[V][M][187], dr. van (376) Dirck Cornelisz Rebel[V][M][188][375] en (751) Bijtje Rijks Lustigh[375], ged. Huizen op 6 mrt 1735, begr. aldaar op 3 feb 1791. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  187.  Jannetje Reijers [V][M][93], ged. Huizen op 29 dec 1771, begr. aldaar op 5 jul 1803, zie 187

376.  Dirck Cornelisz Rebel[V][M][188][375], zn. van (700) Cornelis Gerbertsz Rebel[V][M][350][376][350c] en (701) Aeltien Jans Doorn[V][M][350][376][350c], ged. Huizen op 26 dec 1703, begr. aldaar op 27 nov 1773, tr. (2) Huizen op 11 okt 1750 met 

377.  Aaltje Wouters Zwart[188], ovl. Huizen op 13 jan 1800, begr. aldaar op 14 jan 1800, tr. (2) Huizen op 3 sep 1775 met Jan Jansz Jongerden, ged. Huizen op 21 mei 1724, begr. aldaar op 4 mei 1802. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  188a.  Gerbert Dirksz [V][M][94], ged. Huizen op 7 dec 1755, ovl. aldaar op 28 okt 1825, zie 188
  Dirck Cornelisz Rebel, tr. (1) Huizen op 2 mei 1734 met Bijtje Rijks Lustigh (zie 751). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  188b.  Aaltje Dirks [V][M][187], ged. Huizen op 6 mrt 1735, begr. aldaar op 3 feb 1791, zie 375

378.  Jan Gijsbertsz Brasser[V][M][189], zn. van (756) Gijsbert Jansz Brasser[V][M][378] en (757) Hendrikje Hendriks van den Anker[378], begr. Huizen op 6 jun 1792, tr. Huizen op 18 sep 1746 met 

379.  Gerritje Rutten Timmer[V][M][189], dr. van (758) Ruth Jansz Timmer[V][M][379] en (759) Aeltien Cornelis[V][M][379], ged. Huizen op 6 mrt 1718, begr. aldaar op 21 jan 1785, tr. (2) Huizen op 4 aug 1737 met Gerbert Cornelisz Rebel (zie 350c)[V][M], zn. van (700) Cornelis Gerbertsz Rebel[V][M][350][376][350c] en (701) Aeltien Jans Doorn[V][M][350][376][350c]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  189.  Hendrikje Jans [V][M][94], ged. Huizen op 23 jan 1757, ovl. aldaar op 20 mrt 1830, zie 189

380.  Jillis Dirksz de Rooij[190], geb. Bolsward circa 1717, veerschipper van Eennes op Amsterdam, begr. Eemnes-Buiten op 19 dec 1793, tr. Blaricum op 10 mrt 1743 met 

381.  Gijsbertje Tijmens Roo[190], ged. Blaricum op 21 feb 1717, begr. Eemnes-Buiten op 18 nov 1802. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  190.  Tijmen Jelisz [V][M][95], ged. Eemnes-Buiten op 5 mrt 1747, ovl. Eemnes op 8 mei 1812, zie 190

384.  Hendrik Claeses Stienstra[V][192], zn. van (768) Claes Hendricks Stienstra[V][384]. geb. in 1670, ovl. in 1730, Hij krijgt geen kinderen, tr. Boksum in 1693 met 

385.  Japke Wybrens[V][M][192], dr. van (770) Wybrandt Crijns[385] en (771) Jay Rommerts[385], geb. Boksum in 1673, ovl. aldaar in 1767. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  192.  Wybren [V][M][96], geb. Boksum in 1698, ovl. in 1778, zie 192

400.  Douwe Eelzes[200], geb. Schrins, ovl. aldaar in 1714, tr. met 

401.  Trijntje Wijbrens[200], geb. Wieuwerd circa 1657, ovl. Schrins op 23 feb 1752, begr. Oosterlittens op 1 mrt 1752. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  200.  Dirk Douwes Weyer[V][M][100], geb. Schrins op 11 apr 1697, ovl. Weidum op 19 feb 1782, zie 200

402.  Murk Johans[V][M][201], zn. van (804) Jeen Murks[402] en (805) Sjoukje Cornelis[402], tr. Winsum op 6 feb 1689 met 

403.  Aafke Oepkes[V][M][201], dr. van (806) Oepke Hilbrands[403] en (807) Rints Hendriks[403], ged. Makkum op 7 aug 1664. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  201.  Hinke Murks[V][M][100], geb. Schrins op 1 nov 1697, ovl. Weidum op 28 feb 1778, zie 201

404.  Jan Jansen van Gorcum (van Gorckum)[202], geb. circa 1685, ged. Leeuwarden in 1704, begr. aldaar op 25 mei 1731, tr. circa 1710 met 

405.  Johanna Hendriks (Jannetje) Stuart[V][202], dr. van (810) Hendrik Stuart[405]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  202. Ds Johannes [V][M][101][101b][101c], ged. Leeuwarden op 31 jan 1712, ovl. Grou op 13 mrt 1754, zie 202

406.  Jan Johannes Hielkema[V][M][203], zn. van (812) Johannes Johannes Hielkema[V][M][406] en (813) Wytske Jans Ophuysen[V][M][406], ged. Leeuwarden op 22 dec 1689, ovl. op 6 jul 1743, begr. Grou, tr. (2) Wirdum op 18 jul 1723 met Hiltje Sints van Asperen[V], dr. van (814b) Sint Pieters van Asperen[V][M] en Dieuke Pijters , ged. Grou op 17 jun 1694, ovl. in jan 1738, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) Leeuwarden op 7 aug 1716, tr. Wirdum op 23 aug 1716 met 

407.  Saakjen Jans van Asperen[V][M][203], dr. van (814) Jan Pieters van Asperen[V][M][407] (schoolmeester) en (815) Ynske Pytters[V][M][407], ged. Grou op 5 jun 1689. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  203.  Ynske [V][M][101][101b][101c], ged. Grou op 27 nov 1718, ovl. circa 1788, zie 203

408.  Sjoerd Gerbens[204], geb. circa 1690, ovl. Boksum in 1737, tr. met 

409.  Romkje Jacobs[V][M][204], dr. van (818) Jacob Martens Martena[V][M][409] en (819) Jissel Sjoerds[409], geb. Boksum circa 1691, ovl. aldaar in 1763. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  204.  Jacob Sjoerds[V][M][102], geb. Boksum circa 1715, zie 204

416.  Jelle Piers[208], geb. Sloten op 2 sep 1688, tr. Joure op 7 aug 1718 met 

417.  Antje Heeres[V][M][208], dr. van (834) Heere Sybes[V][417] en (835) Tied Johannes[V][M][417], geb. Joure op 9 apr 1694. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  208.  Johannes Jelle Borger[V][M][104][104b][104c], geb. Joure op 30 apr 1719, ovl. op 30 okt 1779, zie 208

424.  Eelke Beins[V][M][212], zn. van (848) Bein Hinnes[424] en (849) Minke Gaukes[424], geb. Hardegarijp, ovl. op 1 jul 1788, tr. Rijperkerk op 27 jul 1730 met 

425.  Trijntje Edses[V][212], dr. van (850) Edse Jochums[425]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  212.  Bein Eelkes Westra[V][M][106], geb. circa 1735, ovl. Harkema op 23 jan 1811, zie 212

432.  Tjerk Jans[V][M][216], zn. van (864) Jan Jelles[V][M][432] (landbouwer, veenbaas) en (865) Lol Gauckes[V][M][432], geb. Witveen circa 1702, ovl. aldaar op 28 nov 1749, tr. Eastermar op 7 feb 1723 met 

433.  Grietje Egberts[V][M][216], dr. van (866) Egbert Hidsers[V][M][433] (diaken van de gemeente Kollumerzwaag) en (867) Bieuwkjen Sybrens[V][M][433], geb. De Tike circa 1703, ovl. Drogeham op 5 aug 1769, begr. aldaar op 11 aug 1769. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  216.  Egbert Tjerks Witteveen[V][M][108], geb. Witveen op 6 dec 1723, ovl. Drogeham op 8 nov 1812, zie 216

434.  Wybe Jetses[V][M][217], zn. van (868) Jetse Wybes[434] en (869) Rixtje Jacobs[434], ged. Oudkerk op 15 jan 1688, schoenmaker, boer, ovl. Surhuisterveen op 15 okt 1771, tr. (2) Surhuisterveen op 29 apr 1708 met Aaltje Tjeerds, ovl. voor 1722. Uit dit huwelijk 3 kinderen. tr. (1) Surhuisterveen op 30 aug 1722 met 

435.  Eelkjen Liebbes[V][M][217], dr. van (870) Liebbe Hylkes[V][M][435] (boer) en (871) Grietje Eelkes[V][M][435], geb. Huizum circa 1699, ged. Surhuisterveen op 13 feb 1722, ovl. aldaar op 23 aug 1748. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  217.  Rikstje Wybes[V][M][108], geb. Surhuisterveen circa 1723, ovl. Drogeham voor 1811, zie 217

436.  Rykele Pieters[V][218], zn. van (872) Pieter Rykeles[V][M][436]. geb. Eestrum, boer te Buweklooster, ovl. Harkema op 4 sep 1754, tr. Drogeham op 22 jan 1736 met 

437.  Aaltje Annes[V][M][218], dr. van (874) Anne Luikes[V][M][437] (boer te Buweklooster) en (875) Trijntje Jacobs[V][M][437], ged. Drogeham op 13 aug 1715, ovl. Harkema-Opeinde op 17 mrt 1751. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  218.  Heerke Rykeles[V][M][109], ged. Drogeham op 19 feb 1736, zie 218

438.  Pyter Sipkes[219], geb. Twijzel circa 1711, veenbaas, tr. circa 1733 met 

439.  Emke Romkes[V][M][219], dr. van (878) Romke Pieters[439] en (879) Tjitske Gerbens[439], ged. Eestrum op 28 jun 1711. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  219.  Tjitske Pytters Sipkema[V][M][109], geb. Twijzel in 1734, ovl. Drogeham op 18 apr 1814, zie 219

440.  Freerk Reinders Oldenburger[V][M][220], zn. van (880) Reinder Freerks Oldenburger[V][M][440] (arbeider) en (881) Geertje Loukes[V][M][440], ged. Surhuisterveen op 16 jun 1730, ovl. Wartena op 25 jun 1787, tr. Surhuisterveen op 1 mrt 1750 met 

441.  Antje Jans Drenth[V][M][220], dr. van (882) Jan Jacobs Drenth[V][M][441] en (883) Hiske Ouwes[V][M][441], geb. Surhuisterveen op 25 okt 1722, ovl. aldaar in 1795. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  220.  Bauke Freerks [V][M][110], geb. Surhuisterveen in 1750, ovl. aldaar in 1805, zie 220

444.  Claas Folkerts[V][M][222], zn. van (888) Folkert Ubles Rinsma[444] en (889) Geeske Jannes[444], geb. Drogeham in 1720, schoenmaker, ovl. Drogeham in 1765, tr. Surhuisterveen op 18 okt 1744 met 

445.  Sytske Wopkes[V][M][222], dr. van (890) Wopke Meints[445] en (891) Aaltje Joukes[445], ged. Surhuisterveen op 18 feb 1725. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  222.  Uble Klazes Rinsma[V][M][111], geb. Drogeham op 6 okt 1761, ovl. Harkema op 16 jan 1842, zie 222

446.  Hendrik Aises van der Heide[V][M][223], zn. van (892) Aise Hendriks van der Heide[446] en (893) Akke Rinkes[V][M][446], geb. Sintjohannesga circa 1729, ged. Tietjerksteradeel op 26 feb 1730, ovl. in 1820, tr. Suameer op 20 sep 1750 met 

447.  Martzen Keimpes[V][M][223], dr. van (894) Keimpe Lammerts[V][M][447] en (895) Grietje Poopes[V][M][447], geb. Suameer op 26 feb 1730, ovl. aldaar in 1820. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  223.  Hinke Hendriks [V][M][111], geb. Drogeham circa 1759, ovl. Harkema op 8 jul 1828, zie 223

448.  Tiede Gerrits[224], geb. Jorwerd op 15 aug 1735, tr. met 

449.  Janke Pieters[224], geb. Jorwerd op 24 sep 1719, ovl. Midlum op 11 mrt 1796. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  224.  Jan Tiedes Swart[V][M][112], ged. Hijlaard op 15 okt 1747, ovl. Blessum op 20 jan 1809, zie 224

456.  Jouke Pieters[228], geb. Sijbrandaburen, ovl. Poppingawier in 1779, tr. Sijbrandaburen op 5 sep 1745 met 

457.  Tietje Foppes[228], ovl. Poppingawier in 1775. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  228.  Pieter Joukes[V][M][114], geb. Sijbrandaburen op 26 jun 1746, ovl. Franeker in 1781, zie 228

464.  Keimpe Andries[232], geb. Marssum circa 1714, begr. Menaldumadeel op 20 sep 1779, tr. Marssum op 29 nov 1739 met 

465.  Stijntje Jacobs[232], geb. Oosterend circa 1719, begr. Menaldumadeel op 20 sep 1779. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  232.  Andries Keimpes[V][M][116], ged. Marssum op 30 aug 1744, ovl. Boksum op 22 jan 1812, zie 232

466.  Pieter Hendriks[V][M][233], zn. van (932) Hendrik Sikkes[466] en (933) Acke Pieters[466], geb. Boksum in 1717, tr. Menaldumadeel op 13 jul 1742 met 

467.  Lysbeth Simens[233], geb. Hempens in 1722. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  233.  Trijntje Pieters[V][M][116], ged. Boksum op 3 jun 1748, begr. aldaar op 3 mei 1773, zie 233

476.  Oene Douwes[V][M][238], zn. van (952) Douwe Oenes[V][M][476] (boer) en (953) Aatje Alles[V][M][476], geb. circa 1724, DG, gemeen boer in 1749, ovl. circa 1793, tr. Boornbergum op 19 sep 1749 met 

477.  Anskje Karstes[V][M][238], dr. van (954) Karst Ientes[477] en (955) Dirkje Alles[477], ovl. circa 1787. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  238.  Douwe Oenes Hooghiemstra[V][M][119], geb. GoŽngahuizen circa 1747, ovl. aldaar op 25 okt 1835, zie 238

496. Ds Petrus Johannes Greijdanus[V][M][248], zn. van (992) prof.dr. Johannes Tjaerds Greijdanus[496] (medisch doctor) en (993) Yttie Pieters van Wymersma[V][M][496], geb. Franeker op 20 sep 1665, ged. aldaar op 24 sep 1665, predikant, Minister, ovl. Rijperkerk op 22 jan 1733, begr. aldaar, tr. Rijperkerk op 23 jun 1695 met 

497.  Bottie Ymtes[248], ged. op 24 mei 1665, ovl. Achlum op 24 jun 1736. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  248.  Jacobus Petrus Greidanus[V][M][124], geb. Rijperkerk op 3 apr 1708, ovl. Mantgum op 2 dec 1796, zie 248

498.  Sijbe Jacobs[249], geb. circa 1690, tr. met 

499.  Dieuke Harkes[249], geb. Oudkerk in nov 1692. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  249.  Aukje Hesselius[V][M][124], geb. Rijperkerk in feb 1722, ovl. Jorwerd op 19 jul 1797, zie 249

500.  Jacob Strikwerda[V][M][250], zn. van (1000) Durk Strikwerda[V][M][500] en (1001) Jisk Pieters[V][M][500], tr. met 

501.  Maaike Cornelis[250]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  250.  Cornelis IJmtes [V][M][125], geb. Wommels in 1742, ovl. aldaar in 1772, zie 250

Generatie X

512.  Claes Pouwelse (Claes Pauwelsz) van der Poel[V][M][256], zn. van (1024) Paulus Jansen van der Poel[V][512] en (1025) Marritien Jansen van Veenendaal[V][M][512], geb. Veenendaal in 1670, Kerkvoogd te Veenendaal, ovl. Veenendaal op 9 feb 1725, tr. (2) Veenendaal op 17 dec 1708 met Neeltje Petersdr van Vleuten, dr. van Huijg Jacobsz de Reus en Aagje Aldertsdr Nijgh, geb. Veenendaal, ovl. aldaar op 16 nov 1761. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Veenendaal op 11 aug 1695 met 

513.  Sophia Fijtgen Govertsdr Verburg (Verburcht)[V][M][256], dr. van (1026) Govert Gerritszn Verburg[V][M][513] en (1027) Antonia Michielsen Homoet[V][M][513], geb. Veenendaal in 1671, ovl. aldaar op 15 nov 1708. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  256.  Paulus Claessen [V][M][128], geb. Veenendaal op 4 nov 1700, ovl. aldaar op 16 dec 1766, zie 256

516.  Claes Rutgersz Pleijtman[258a][258], geb. Loosdrecht, tr. met 

517.  Gerritje Hendricks Moen[258a][258]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  258a.  Jan Claasz de Graaf (Pleijtman)[V][M][359], geb. Huizen op 19 jun 1712, ged. Blaricum op 19 jun 1712, ovl. Huizen, begr. aldaar op 18 feb 1788, tr. Huizen op 3 jan 1734 met Lambertje Jans Vos (zie 719)[V][M][359], dr. van (1438) Jan Lambertsz Vos Kleijn[V][M][719] en (1439) Machteltien Pieters Reijn[V][M][719]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  258b.  Pieter Claasz de Graaf[V][M][129], ged. Huizen op 26 sep 1706, begr. aldaar op 18 dec 1741, zie 258

520.  Jacob Gijsbertsz Gleijn[V][M][260], zn. van (1040) Gijsbert Gleijn[520][673] en (1041) Stijntje Dircks[V][520][673], geb. Huizen in 1660, begr. aldaar op 9 nov 1709, tr. (2) Huizen op 27 dec 1693 met Jaepje Jacobs, geb. in 1668, begr. Huizen op 27 dec 1715. Uit dit huwelijk 5 kinderen. tr. (1) Huizen op 6 nov 1689 met 

521.  Melisje Gerrits de Jonge Jes[V][M][260], dr. van (1042) Gerrit Jacobsz de Jonge Jes[V][521][521b] (Sijlcoper en koehouder; Buurmeester, ouderling) en (1043) Aaltien Adriaens[521][521b], geb. in 1657, ovl. Huizen op 31 dec 1691, tr. (2) Huizen op 5 nov 1679 met Gerrit Gerritsz Aertsz, geb. in 1657, ovl. in 1688. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  260.  Gijsbert Jacobsz [V][M][130], geb. Huizen op 23 dec 1691, ovl. op 3 nov 1745, begr. aldaar op 3 nov 1745, zie 260

528.  Aardt Jansz van As[V][M][264], zn. van (1056) Jan Cornelis van As[528] en (1057) Jannetje Aerts[V][M][528], ged. Huizen op 6 nov 1697, begr. aldaar op 8 jan 1768, tr. Huizen op 1 jan 1719 met 

529.  Aefien Claas Swart[V][M][264], dr. van (1058) Claes Dircksz Swart[529] en (1059) Grietje Cornelis[529], ged. Huizen op 25 jan 1699, begr. aldaar op 10 aug 1787. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  264.  Jan Aartsz [V][M][132], geb. Huizen op 24 jan 1723, ovl. aldaar op 20 feb 1810, begr. aldaar op 26 feb 1810, zie 264

530.  Weijgert Pietersz Schaep[V][M][265][265b], zn. van (604) Pieter Jansz Schaap[302b][530][302] en (1061) Geertien Weijgerts[302b][530], ged. Huizen op 7 nov 1683, ovl. aldaar op 12 nov 1750, begr. aldaar op 12 nov 1750, tr. (3) Huizen op 7 aug 1732 met Jannetje Gerrits Westerveld (Moeselaar), dr. van Gerrit Cornelisz van Moeselaar Westervelt en Pietertien Huijberts Lerenmouwer, ged. Huizen op 13 jan 1709, begr. aldaar op 8 apr 1774. Uit dit huwelijk 11 kinderen. tr. (1) Huizen op 28 jul 1715 met 

531.  Jannetien Jaspers Vos[V][M][265], dr. van (1062) Jasper Willemsz Vos[531][531b] en (1063) Gerretje Willems[531][531b], ged. Huizen op 31 mrt 1687, begr. aldaar op 23 apr 1732. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  265a.  Gerritje Wijcherts [V][M][132], geb. Huizen op 17 sep 1719, ovl. aldaar op 14 jan 1800, begr. aldaar op 14 jan 1800, zie 265
  Weijgert Pietersz Schaep, tr. (2) Huizen op 5 mei 1709 met Aeltien Harmens Heijns (zie 1289), dr. van Harmen Jansen Heijns
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  265b.  Harmen Wijgertszn Schaap[V][M][322], ged. Huizen op 31 jul 1712, begr. aldaar op 5 mrt 1804, tr. Huizen op 6 mei 1736 met Nelletje Jacobs Smit (zie 645)[V][M][322], dr. van (1072) Jacob Cornelisz Smit[V][M][536][645] en (1073) Willemtien Cornelis Dominicus[V][M][536][645]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

532.  Jacob Aartsz Vos[V][M][266], zn. van (1064) Aart Jacobsz Vos[V][M][532] en (1065) Grietien Jans[V][M][532], geb. Huizen op 27 jan 1692, Raad,Schaarmeester en Schepen, begr. Huizen op 31 aug 1761, tr. (2) Huizen op 26 feb 1719 met Dirckje Arijs ( Adriaans) Pos, ged. Oud-Loosdrecht op 25 okt 1693, ovl. Huizen in 1738. Uit dit huwelijk 3 kinderen. tr. (1) Huizen op 7 nov 1739 met 

533.  Geertje Hendriks Snel[V][266], dr. van (1066) Hendrick Snel[533]. geb. Soest, begr. Huizen op 30 mrt 1790, tr. (2) Huizen op 30 sep 1764 met Tijmen Dirksz Kos[M], zn. van Dirck Tijmensz Kos[M] en (630c) Gerretien Gerrits Koeman[V], ged. Huizen op 30 mrt 1714, begr. aldaar op 8 apr 1776. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  266.  Hendrik Jacobsz [V][M][133], geb. Huizen in 1741, ovl. aldaar op 22 okt 1821, zie 266

534.  Willem Lambertsz Keijer (Caijer, Kaaijer, Kaijer, Caaijer)[V][M][267], zn. van (1068) Lambert Willemsz Keijer[V][M][534] (schepen van Huizen) en (1069) Aefje Lamberts[V][M][534], ged. Huizen op 30 aug 1693, ovl. aldaar op 29 nov 1753, begr. aldaar op 29 nov 1753, tr. Huizen op 12 mei 1737 met 

535.  Aertje Jans van den Boom[267], geb. Putten, begr. Huizen op 5 dec 1763. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  267.  Aafje Willems [V][M][133], geb. Huizen op 30 mrt 1738, ovl. aldaar op 20 nov 1779, begr. aldaar op 2 dec 1779, zie 267

536.  Lambert Jacobsz Smit (Lambert Jacobsz van Putten)[V][M][268], zn. van (1072) Jacob Cornelisz Smit[V][M][536][645] en (1073) Willemtien Cornelis Dominicus[V][M][536][645], geb. Huizen in 1710, ovl. aldaar op 15 jan 1756, begr. aldaar op 19 jan 1756, tr. Huizen op 4 mei 1732 met 

537.  Lambertje Willems Vlaanderen[V][M][268], dr. van (1074) Willem Vlaanderen[537] en (1075) Geertje Volckers Spilt[V][M][537], geb. Huizen in 1713, ovl. aldaar op 1 feb 1751, begr. aldaar op 1 feb 1751. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  268.  Cornelis Lambertsz (Cornelis Lambertsz van Putten)[V][M][134], ged. Huizen op 16 dec 1736, ovl. aldaar op 4 nov 1808, begr. aldaar op 8 nov 1808, zie 268

538.  Jan Mijnsz Dop[269a][269], ovl. Eemnes, tr. met 

539.  Aaltje Pietersz[269a][269]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  269a.  Joost Jansz (zie ook 319)[V][M], geb. Eemnes, begr. Huizen op 26 jan 1801, tr. (2) Eemnes op 20 apr 1760 met Dina Hendriks Lamphen, ged. Laren op 16 jun 1733, begr. Huizen op 26 nov 1785. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  269b.  Besseltje Jans [V][M][134], geb. Eemnes op 24 mei 1739, ovl. Huizen op 22 aug 1763, begr. aldaar op 22 aug 1763, zie 269

540.  Jan Meulman[270], geb. Meppel, tr. Meppel op 1 feb 1716 met 

541.  Egtbertjen Jans Potser[270], geb. Meppel. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  270.  Jannes Jansz [V][M][135], geb. Meppel op 30 nov 1719, ovl. Huizen op 21 sep 1784, begr. aldaar op 21 sep 1784, zie 270

542.  Hendrick Willemsz van der Veen[271], geb. Meppel. 
 Hij krijgt een dochter: 
  271.  Geesje Hendriks [V][135], geb. Meppel op 6 jul 1727, ovl. Huizen op 23 nov 1808, begr. aldaar op 28 nov 1808, zie 271

560.  Jacob Harmensz Kos[V][M][280], zn. van (1120) Harmen Lambertsz Cos[V][M][675][560] (Post van Huijsen op Naarden) en (1121) Lijsbet Jacobs Vos[V][M][675][560], geb. in 1699, ovl. Huizen in 1733, tr. Huizen op 22 mei 1723 met 

561.  Gijsbertje Lamberts Ruijn[V][M][280], dr. van (1122) Lambert Evertsz Ruijn[V][M][561] en (1123) Geertien Geurts Kos[V][M][561], geb. in 1700, ged. Huizen op 14 apr 1709, begr. aldaar op 23 apr 1779, tr. (2) Huizen op 14 mei 1742 met Cornelis Anthonisz Groot, ged. Huizen op 16 okt 1718, begr. aldaar op 27 mrt 1783. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  280.  Lammert Jacobsz [V][M][140], ged. Huizen op 21 nov 1723, begr. aldaar op 19 mrt 1793, zie 280

562.  Lambert Geurtsz Kos[281a][303][281], ged. Huizen op 25 mrt 1685, begr. aldaar op 15 mrt 1740, tr. (1) Huizen op 23 aug 1733 met Jannetje Andries Makkinge, geb. Huizen, begr. aldaar op 8 jul 1760. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Huizen op 27 feb 1707 met Geertje Gerrits Krieck (alias Lonten Pieter Lonterman), ged. Huizen op 12 dec 1683, begr. aldaar op 25 jun 1707. Uit dit huwelijk een kind. tr. (3) Huizen op 11 mei 1710 met 

563.  Weijmpje Lamberts[281a][303][281], begr. Huizen op 28 mei 1733. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  281a.  Lambert Lambertsz [V][M], ged. Huizen op 31 jul 1712, begr. aldaar op 27 mrt 1781, tr. Huizen op 29 apr 1736 met Aefje Gerrits Decker (zie 337a)[V][M], dr. van (674) Gerrit Klaasz Dekker[337a][337] en (675) Magcheltien Harmens Kos[V][M][337a][337]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  281b.  Gerritje Lamberts Geurtsz [V][M][151], ged. Huizen op 31 dec 1719, begr. aldaar op 23 feb 1788, zie 303
  281c.  Jannetje Lamberts [V][M][140], ged. Huizen op 31 mei 1722, begr. aldaar op 28 okt 1777, zie 281

564.  Gijsbert Willemsz Westland[V][M][312][282], zn. van (1128) Willem Jansz Westlant[564] en (1129) Neeltien Pieters[564], ged. Huizen op 4 jan 1688, begr. aldaar op 13 dec 1770, tr. Huizen op 23 sep 1714 met 

565.  Grietje Hendriks[312][282], geb. Baarn in 1690, ovl. Huizen op 26 okt 1767. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  282a.  Joost Gijsbertsz [V][M][156][287], geb. Huizen op 8 jul 1725, ovl. aldaar op 17 mei 1806, begr. aldaar op 20 mei 1806, zie 312
  282b.  Hendrik Gijsbertsz Westlandt[V][M][141], ged. Huizen op 1 jun 1716, zie 282

566.  Jan Willemsz Westland (Schots)[283], ged. Huizen op 19 sep 1700, begr. aldaar op 26 aug 1741, tr. Huizen op 21 nov 1723 met 

567.  Ariaentje Jeliszen Jillisz Abits[V][283], dr. van (1134) Jillis Abitsz Abits[567]. geb. in 1700, begr. Huizen op 19 aug 1741. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  283.  Nelletje Jans [V][M][141], ged. Huizen op 13 jun 1728, ovl. aldaar op 9 jun 1796, zie 283

570.  Jan Rutten Doorn[V][M][285a][285], zn. van (1140) Ruth Lambertsz Doorn[V][M][570] en (1141) Aefien Hendricks Koppen[V][M][570], ged. Huizen op 1 jan 1701, ovl. aldaar op 14 nov 1746, tr. Huizen op 24 sep 1729 met 

571.  Hendrikje Cornelis[285a][285], geb. Huizen, begr. aldaar op 27 feb 1747. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  285a.  Cornelis Jansz (Crelis) [V][M], ged. Huizen op 25 jan 1733, tr. Huizen op 27 sep 1751 met Steventje Franken, dr. van Franck Rijxsz en Jannitje Everse, geb. Putten op 11 jan 1722, begr. Huizen op 21 jan 1780. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  285b.  Aafje Jans [V][M][142], ged. Huizen op 27 jan 1737, begr. aldaar op 13 aug 1776, zie 285

572.  Krijne Jans Wildeboer[V][M][286a][286], zn. van (1144) Jan Jacobs Wildeboer[572] en (1145) Aafke Alberts[572], geb. vermoedelijk Slochteren circa 1770, tr. Slochteren circa 1790 met 

573.  Wopke (Wipke Alberts) Lingbeek[286a][286], geb. in 1770, ovl. Slochteren op 9 mei 1815. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  286a.  Albert Krijnen [V][M], geb. Slochteren op 28 dec 1804, ged. aldaar op 13 jan 1805, ovl. aldaar op 12 mei 1890, tr. Slochteren op 27 apr 1839 met Sijke Geerts Joosten, geb. Groningen in 1814, ovl. Slochteren op 24 aug 1894. Uit dit huwelijk een dochter. 
  286b.  Jan Krijnen de Wilde[V][M][143], ged. Huizen op 21 jul 1748, ovl. aldaar op 18 jan 1832, zie 286

574. = 312

575. = 313

592.  Hendrik Prins[296]
 Hij krijgt een zoon: 
  296.  Jacob Hendriksz [V][148], geb. in 1731, begr. Huizen op 7 jun 1790, zie 296

594.  Claes Tijmensz Claesz Volkerden[297], geb. Huizen in 1700, DG, begr. aldaar op 8 okt 1745, tr. met 

595.  Aeltje Lamberts Prins[V][M][297], dr. van (1190) Lambert Lambertsz Prins de Oude El[V][M][595] en (1191) Claesien Jacobs Jongerden[V][M][595], geb. Huizen op 1 jul 1702, ged. DG aldaar op 1 apr 1728, ovl. aldaar op 11 okt 1767, begr. aldaar op 15 okt 1767. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  297.  Marritje Claas [V][M][148], geb. Huizen op 2 mrt 1731, ovl. aldaar voor 1808, zie 297

600.  Cornelis Willemsz Gooijer[V][M][373][300], zn. van (1200) Willem Lubbertsz[V][M][600] en (1201) Aefien Cornelis[600], ged. Huizen op 20 mrt 1701, begr. aldaar op 30 nov 1768, tr. (2) Huizen op 12 mei 1754 met Teuntien Rutten Perck, ged. Huizen op 20 jul 1710, begr. aldaar op 29 nov 1781. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 6 jan 1726 met 

601.  Dirckje Hogeveen[V][M][373][300], dr. van (1202) Dirk Jansz Hogeveen[601] en (1203) Barbera Jans de Leeuw[V][M][601], ged. Huizen op 18 jun 1702, begr. aldaar op 22 mrt 1751. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  300a.  Aafje Cornelis [V][M][186], ged. Huizen op 27 okt 1737, begr. aldaar op 3 sep 1804, zie 373
  300b.  Willem Cornelisz [V][M][150], ged. Huizen op 21 mrt 1728, begr. aldaar op 16 apr 1781, zie 300

602.  Tijmen Tijmensz Vragter[V][M][301], zn. van (1204) Tijmen Elbertsz Breet[V][M][602] en (1205) Neeltien Claes[V][M][602], ged. Huizen op 27 jan 1697, begr. aldaar op 18 mei 1744, tr. Huizen op 3 mrt 1720 met 

603.  Rijntje Gerrits Boom[V][M][301], dr. van (1206) Gerrit Hendricksz Boom[V][M][603] en (1207) Dirckje Jans[603], geb. Huizen circa 1700, ged. aldaar op 3 nov 1730, begr. aldaar op 18 mrt 1746. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  301.  Neeltje Tijmens [V][M][150], ged. Huizen op 6 okt 1726, begr. aldaar op 17 jan 1794, zie 301

604.  Pieter Jansz Schaap (Schaep)[302b][530][302], geb. Huizen in 1657, begr. aldaar op 18 aug 1740, tr. (2) Huizen op 10 sep 1702 met 

605.  Lijsbet Fransen[302], geb. Naarden, begr. Huizen op 29 nov 1712. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  302a.  Willem Pietersz [V][M][151], ged. Huizen op 16 nov 1710, begr. aldaar op 29 sep 1785, zie 302
  Pieter Jansz Schaap, tr. (1) Huizen op 11 okt 1682 met Geertien Weijgerts (zie 1061). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  302b.  Jan Pietersz [V][M][314], ged. Huizen op 5 okt 1692, tr. Huizen op 8 apr 1714 met Jannetien Woberts (zie 629)[V][M][314], dr. van (1258) Wobert Jacobsz[V][629] en (1259) Jannetje Jans[629]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  302c.  Weijgert Pietersz Schaep[V][M][265][265b], ged. Huizen op 7 nov 1683, ovl. aldaar op 12 nov 1750, begr. aldaar op 12 nov 1750, zie 530

606. = 562

607. = 563

610.  Jacob Vlaanderen[305], geb. Hilversum in 1702, begr. Huizen op 18 dec 1771, tr. met 

611.  Gijsje Gerbrands Hogenbirck[305], begr. Huizen op 30 mei 1769. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  305.  Meintzje Jacobs [V][M][152], geb. Huizen in 1731, ovl. aldaar op 18 apr 1818, zie 305

624. = 564

625. = 565

626.  Jacob Hendricksz (Harder, Snijder)[313][313b], geb. waarschijnlijk Huizen op 13 jun 1677, bejaard vrijer, tr. (2) Huizen op 5 dec 1723 met Jannetje Rutten, dr. van Rut Cornelisz Oudenaerde (22-01-1706: daghuijrder) en Neeltje Cornelis, ged. Huizen op 6 mei 1703, ovl. aldaar op 4 mei 1724, begr. aldaar op 6 mei 1724. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 24 sep 1724 met 

627.  Aeltje Fransen[V][M][313][313b], dr. van (1254) Frans Jansz van de Vuurst[627] en (1255) Lijsbet Jans[627] (naijster), ged. Huizen op 26 dec 1702, begr. aldaar op 11 dec 1775. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  313a.  Nelletje Jacobs Harder[V][M][156][287], ged. Huizen op 8 jul 1725, begr. aldaar op 31 mrt 1788, zie 313
  313b.  Lammert Jacobsz Harder (zie ook 129)[V][M], geb. Huizen op 11 nov 1731, ged. aldaar op 11 nov 1731, ovl. aldaar op 9 nov 1761, begr. aldaar op 9 nov 1761. 

628. = 302b. 

629.  Jannetien Woberts (zie ook 302b)[V][M][314], ged. Huizen op 22 okt 1690, begr. aldaar op 30 sep 1771. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  314.  Lammert Jansz [V][M][157][169][162], ged. Huizen op 13 nov 1718, ovl. aldaar op 20 sep 1790, zie 314

630.  Cornelis Gerritsz (Swarte Kees) Koeman[V][M][315a][374][315], zn. van (1260) Gerrit Cornelissen Koeman[V][M][630][630b][630c] en (1261) Annetien Jacobs Schouten[630][630b], ged. Huizen op 28 jun 1693, ovl. aldaar op 6 okt 1756, begr. aldaar op 8 okt 1756, tr. Huizen voor 1714 met 

631.  Grietje Pieters Miester[V][M][315a][374][315], dr. van (1262) Pieter Cornelisz Miesters[631] en (1263) Annetien Rutten[631], geb. circa 1690, tr. (2) Blaricum op 28 aug 1757 met Jan Meijnsz Ridder, ged. Huizen op 21 feb 1694. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  315a.  Teuntje Kornelia [V][M], ged. Huizen op 17 mei 1723, ovl. aldaar op 14 aug 1795, tr. Huizen op 17 mei 1744 met Dirk Cornelisz de Gooijer[V], zn. van (1075c) Cornelis Jacob de Gooijer[M] en Tijmentje Dirks Koeckje, ged. Huizen op 8 dec 1720, ovl. aldaar op 1 mrt 1790. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  315b.  Reijer Cornelisz [V][M][187], ged. Huizen op 13 jun 1734, ovl. aldaar op 16 mei 1806, begr. aldaar op 19 mei 1806, zie 374
  315c.  Geertje Cornelis [V][M][157][157d], ged. Huizen op 31 okt 1728, begr. aldaar op 17 mei 1784, zie 315

632.  Lammert Hendriksz Bout[V][M][316], zn. van (1264) Hendrick Jansz Bout[V][M][632] en (1265) Geertien Lambertsz de Vries[V][M][632], ged. Huizen op 6 jun 1718, begr. aldaar op 1 mrt 1755, tr. Huizen op 10 mei 1739 met 

633.  Geertien Jacobs Eijgenlof[V][M][316], dr. van (650) Jacob Albertsz Eijgenlof[325][633] en (651) Jannetje Jans Jonker[325][633], ged. Huizen op 4 mei 1710, begr. aldaar op 20 jan 1755. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  316.  Jan Lambertsz [V][M][158], ged. Huizen op 19 jun 1740, begr. aldaar op 8 jan 1816, zie 316

634.  Gerrit Frederiksz de Bruijn[317], ged. Nieuw-Loosdrecht op 17 mei 1705, tr. met 

635.  Gijsbertie Elbertsz Veenman[317], geb. Breukeleveen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  317.  Nelletje Gerrits [V][M][158], ged. Nieuw-Loosdrecht op 24 jan 1740, begr. Huizen op 25 apr 1815, zie 317

638.  Aert Ariaensz Veerman[V][M][319], zn. van (1276) Adriaen Aertsz Veerman[V][M][638] en (1277) Melisien Lamberts Lustig[V][M][638], ged. Huizen op 1 nov 1722, begr. aldaar op 22 aug 1759, tr. Huizen op 1 nov 1744 met 

639.  Bieltje Isaaks Spilt[V][M][319], dr. van (1278) Isaac Volckensz Spilt[V][M][639] en (1279) Bijtje Gerrits[639], ged. Huizen op 26 apr 1722, begr. aldaar op 24 nov 1783, tr. (2) Huizen op 30 nov 1760 met Jan Cornelisz Swart, ged. Huizen op 23 mrt 1732, begr. aldaar op 1 sep 1769. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (3) Huizen op 6 okt 1771 met Lambert Wesselsz Boer, ged. Huizen op 2 feb 1716, begr. aldaar op 12 jan 1795. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  319.  Bijtje Aarts [V][M][159], ged. Huizen op 13 aug 1752, begr. aldaar op 3 mrt 1845, zie 319

640.  Jacob Petersen[320], geb. Harderwijk in 1696, tr. Harderwijk op 18 feb 1721 met 

641.  Geertje Jacobs[320], geb. Harderwijk in 1696. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  320.  Maas Jacobsz[V][M][160], ged. Huizen op 12 aug 1725, ovl. Harderwijk op 6 jul 1811, zie 320

642.  Lucas Belloo[V][M][321], zn. van (1284) Wolphert Belloo[642] en (1285) Gesina Bruiniers[V][M][642], geb. Zwolle op 9 jan 1696, herbergier(1720) 't Land's Welvaren Voorstraat Zwolle, ovl. Zwolle op 19 dec 1746, tr. (2) Zwolle op 7 jan 1728 met Hermina van Deventer, geb. in 1707, ovl. in 1758. Uit dit huwelijk 6 kinderen. tr. (1) Zwolle op 23 apr 1725 met 

643.  Geertien Albers[321], geb. Zwolle in 1697, ovl. aldaar op 4 nov 1727. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  321.  Gesina [V][M][160], ged. Zwolle op 5 aug 1725, ovl. aldaar op 9 feb 1768, zie 321

644. = 265b. 

645.  Nelletje Jacobs Smit (zie ook 265b)[V][M][322], geb. Huizen in 1706, begr. aldaar op 29 mei 1786, tr. (2) Huizen op 26 jul 1727 met Hendrick Hendricksz Kleijnman (zie 341b)[V][M], zn. van (682) Hendrick Hendricksz Kleijnman[341][341b][341c] (visser) en (683) Emmetien Hendricks Vos[V][M][341][341b][341c]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  322.  Hendrik Harmensz [V][M][161], geb. Huizen op 20 jan 1737, ovl. aldaar op 5 jul 1818, zie 322

646.  Eelt Hendricksz (Aalt, Aeelt) Ruijter[V][M][323], zn. van (686) Hendrick Aelten Ruijter[V][343][646] en (687) Machteltien Hendricks[M][343][646], ged. Huizen op 20 mei 1708, begr. aldaar op 11 nov 1783, tr. Huizen op 27 mei 1731 met 

647.  Harmptien Teunis Molenaar[V][M][323], dr. van (672) Teunis Gerritsz Jaep Elle Meulenaar[V][M][336][647] en (673) Ebbetien Gijsberts[V][M][336][647], ged. Huizen op 10 jan 1700, begr. aldaar op 30 mrt 1775. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  323.  Ebbetje Aalten [V][M][161], geb. Huizen in 1732, ovl. aldaar in 1787, zie 323

650.  Jacob Albertsz Eijgenlof (Rademaker)[325][633], geb. Amersfoort in 1684, begr. Huizen op 22 sep 1751, tr. Huizen op 5 mei 1709 met 

651.  Jannetje Jans Jonker[325][633]
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  325a.  Klaesje Jacobs (zie 325)[V][M][169][162]
  325b.  Geertien Jacobs [V][M][316], ged. Huizen op 4 mei 1710, begr. aldaar op 20 jan 1755, zie 633

656.  Cornelis van Diermen (Cornelis Rengers)[V][M][328], zn. van (1312) Renger Willemsz van Diermen[656] en (1313) Greetje van Eck[656], ged. Nijkerk op 7 mei 1702, tr. met 

657.  Jannetje Hendriks[328]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  328.  Hendricus Cornelisse [V][M][164], geb. Amersfoort op 24 nov 1740, ovl. aldaar op 3 mei 1800, zie 328

658.  Arian Bootsman[V][M][329], zn. van (1316) Jacob Adriaensz Bootsman[V][M][658] (schepen) en (1317) Marretje Heijnen[V][M][658], ged. Bunschoten op 24 nov 1712, tr. Bunschoten op 4 mei 1738 met 

659.  Annetje Rijks Mooij[V][M][329], dr. van (1318) Rikkert Willemsz Mooij[V][M][659] en (1319) Bietje Gerritsz[V][M][659], ged. Bunschoten op 26 jul 1716. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  329.  Reintje Adriaans [V][M][164], geb. Bunschoten op 12 jan 1738, ovl. voor 1787, zie 329

660.  Wouter Baas[330], ged. Bunschoten op 10 jan 1697, tr. met 

661.  Stijntje Teunis[330]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  330.  Jacob [V][M][165], ged. Bunschoten op 2 jan 1735, ovl. voor 1779, zie 330

662.  Andries Jansen Wittop[331], tr. met 

663.  Mengsje (Meijnsie) Scherius[V][M][331], dr. van (1326) Wilhelmus Antonidus Scherius[V][M][663] en (1327) Grietie Sijmonsen[663], ged. Bunschoten op 23 okt 1701. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  331.  Beeltje [V][M][165], ged. Bunschoten op 16 mrt 1738, ovl. aldaar op 19 jan 1814, zie 331

664.  Steven Jansen Hopman[V][M][332], zn. van (1328) Jan Joosten Hopman[V][M][664] en (1329) Jannetjen Hendricks[664], ged. Bunschoten op 14 apr 1672, tr. Bunschoten op 9 mrt 1696 met 

665.  Hendrickjen Thijmens[332], geb. Eemdijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  332.  Tijmen Stevensz [V][M][166], ged. Bunschoten op 15 mei 1707, zie 332

666.  Lambert Gijsbertz van Oudenaller[V][M][333], zn. van (1332) Gijsbert van Oudenaller[V][666] en (1333) Jannetje Lamberts[666], ged. Bunschoten op 13 dec 1685, diaken, schepen, ouderling, tr. Bunschoten op 9 nov 1710 met 

667.  Geertje Claasz Rijcksen[V][M][333], dr. van (1334) Claas Rijcks[V][667] (diaken, burgemeester) en (1335) Jannetje Jans[667], ged. Bunschoten op 31 mrt 1684. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  333.  Willempje Lamberts Oudenaller[V][M][166], ged. Bunschoten op 20 mrt 1718, zie 333

668.  Elbert Jacobsen[334], tr. (2) de Vuursche op 13 feb 1701 met Cijgje Teunis Pot, ovl. de Vuursche circa 1 nov 1705. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) de Vuursche op 24 jan 1706 met 

669.  Betjen Lamberts[334], geb. Soest. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  334.  Arie van de Vuurst[V][M][167], geb. de Vuursche op 1 jul 1725, zie 334

670.  Gerrit Carelsz Huijgen[V][M][335], zn. van (1340) Carel Killen Huijgen[V][M][670] en (1341) Grietie Lambertsen Perk[V][670], ged. Bunschoten op 22 jul 1708, tr. Bunschoten op 17 apr 1732 met 

671.  Grietje Fransz Heek[V][M][335], dr. van (1342) Frans Pietersz Heek[V][M][671] (schepen, diaken) en (1343) Lucretia Schaap[V][M][671], ged. Bunschoten op 16 okt 1712. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  335.  Grietje [V][M][167], ovl. Bunschoten voor 1 jan 1765, zie 335

672.  Teunis Gerritsz Jaep Elle Meulenaar[V][M][336][647], zn. van (1344) Gerrit Teunisz Meulenaar[V][672] (moelenaarsknegt van Bickbergen) en (1345) Jannetje Jans Schoenmaker[672], geb. Huizen in 1672, tr. Huizen op 14 apr 1693 met 

673.  Ebbetien Gijsberts[V][M][336][647], dr. van (1040) Gijsbert Gleijn[520][673] en (1041) Stijntje Dircks[V][520][673], geb. Huizen in 1672, begr. aldaar op 15 nov 1716. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  336a.  Gijsbert Teunisz Jaep Elle Molenaar Kapel[V][M][168], ged. Huizen op 27 okt 1709, begr. aldaar op 31 mei 1774, zie 336
  336b.  Harmptien Teunis Molenaar[V][M][323], ged. Huizen op 10 jan 1700, begr. aldaar op 30 mrt 1775, zie 647

674.  Gerrit Klaasz Dekker[337a][337], ged. Huizen op 16 jan 1684, ovl. aldaar, tr. (2) Huizen op 31 mrt 1726 met Neeltien Lamberts Lustigh (zie 707a)[V][M], dr. van (1414) Lambert Rijcksz Lustigh[V][M][707a][707][1277] en (521b) Weijmtien Gerrits Jes[V][M][707a][707][1277]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 9 apr 1708 met 

675.  Magcheltien Harmens Kos[V][M][337a][337], dr. van (1120) Harmen Lambertsz Cos[V][M][675][560] (Post van Huijsen op Naarden) en (1121) Lijsbet Jacobs Vos[V][M][675][560], ged. Huizen op 15 aug 1688, ovl. aldaar op 18 jun 1725, begr. aldaar op 21 jun 1725. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  337a.  Aefje Gerrits Decker (zie ook 281a)[V][M], ged. Huizen op 19 mrt 1713, begr. aldaar op 24 feb 1785. 
  337b.  Lijsbet Gerrits [V][M][168], ged. Huizen op 4 apr 1717, begr. aldaar op 9 dec 1779, zie 337

680.  Lambert Ebben Angrissen[V][M][340], zn. van (1360) Ebbe Anxsz[V][M][684][717][680] en (1361) Lambertien Jans[684][717][680], ged. Huizen op 20 nov 1689, tr. Huizen op 17 feb 1712 met 

681.  Jannetje Rijken[340]
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  340.  Jan Lambertsz Ebben[V][M][170][170b], ged. Huizen op 19 jan 1721, begr. aldaar op 27 dec 1793, zie 340

682.  Hendrick Hendricksz Kleijnman[341][341b][341c], geb. Spakenburg in 1680, visser, ovl. Huizen op 5 okt 1729, begr. aldaar op 7 okt 1729, tr. Huizen op 16 mei 1701 met 

683.  Emmetien Hendricks Vos[V][M][341][341b][341c], dr. van (1366) Hendrick Jacobsz Vos[V][M][683] (koehouder) en (1367) Grietien Claes[V][M][683], ged. Huizen op 23 jan 1678, begr. aldaar op 10 mrt 1742. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  341a.  Jannetje Hendriks Sunder[V][M][170][170b], ged. Huizen op 17 mrt 1720, begr. aldaar op 27 nov 1798, zie 341
  341b.  Hendrick Hendricksz (zie ook 645)[V][M], ged. Huizen op 1 mrt 1705, begr. aldaar op 21 nov 1734. 
  341c.  Jacob Hendricksz [V][M], ged. Huizen op 1 dec 1709, begr. aldaar op 22 jan 1765, tr. (1) Huizen op 15 aug 1734 met Aeltje Pieters Smit[V][M], dr. van (693c) Pieter Lambertsz Smit[V][M] (schipper, veerman) en (707a) Neeltien Lamberts Lustigh (zie 707a)[V][M], ged. Huizen op 13 nov 1712, begr. aldaar op 26 nov 1739. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (2) Huizen op 24 sep 1741 met Marritje Jacobs de Jonge. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

684.  Jan Ebben Andriesz[V][M][342a][342], zn. van (1360) Ebbe Anxsz[V][M][684][717][680] en (1361) Lambertien Jans[684][717][680], ged. Huizen op 25 jan 1693, begr. aldaar op 4 sep 1741, tr. Blaricum op 19 sep 1714 met 

685.  Meijnsje Gerrits Teeuwisz[V][342a][342], dr. van (1370) Gerrit Jansz Teeuwisz[685]. geb. Blaricum in 1693. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  342a.  Lammertje Jans Ebben[V][M][372], ged. Huizen op 28 apr 1715, ovl. aldaar voor 1758, tr. Huizen op 12 mei 1737 met Jan Claasz Boshuijsen (zie 744)[V][M][372], zn. van (1488) Claas Loegen Boshuijsen[V][M][744] en (1489) Aeltje Jans[744]. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  342b.  Jacob Jansz Ebben[V][M][171], ged. Huizen op 24 nov 1720, begr. aldaar op 7 jan 1782, zie 342

686.  Hendrick Aelten (Eelten) Ruijter[V][343][646], zn. van (1372) Aalt de Ruijter[686]. geb. Laren in 1682, RK, begr. Huizen op 30 sep 1726, tr. Huizen op 8 mei 1707 met 

687.  Machteltien Hendricks[M][343][646], dr. van (1375) Marritje Moer Moer[687]. geb. Huizen in 1685, begr. aldaar op 31 okt 1768, tr. (2) Huizen op 1 aug 1734 met Gerbert Jansz Backer, ged. Huizen op 7 jan 1680. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  343a.  Claesje Hendriks [V][M][171], ged. Huizen op 1 jan 1721, begr. aldaar op 24 mei 1787, zie 343
  343b.  Eelt Hendricksz [V][M][323], ged. Huizen op 20 mei 1708, begr. aldaar op 11 nov 1783, zie 646

688.  Ebbe Willemsz Kooij[V][M][344], zn. van (1376) Willem Claesz Kooij[V][M][688] en (1377) Lambertje Dircks[V][688], geb. Huizen in 1657, schepen van Huizen, begr. Huizen op 22 feb 1717, tr. Huizen op 11 mei 1681 met 

689.  Jannetien Claes Meeuwissen (Muijsen)[V][M][344], dr. van (1378) Claes Meeuwisz Muijs[V][M][689] (snijder; Ondereijnde van Huijsen) en (1379) Aeltje Lamberts[689], geb. Huizen, ovl. aldaar op 23 aug 1730, begr. aldaar op 27 aug 1730. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  344. mr. Meeuwis Ebben [V][M][172], geb. Huizen in 1695, ovl. aldaar op 6 jun 1759, begr. aldaar op 6 jun 1759, zie 344

690.  Dirck Cornelisz de Oude[V][M][345], zn. van (1380) Cornelis Cornelisz[690] en (1381) Hilletje Anthonis[690], geb. Huizen in 1651, ovl. aldaar op 28 nov 1718, begr. aldaar op 1 dec 1718, tr. Huizen op 2 mei 1677 met 

691.  Claesje Pieters[V][M][345], dr. van (1382) Pieter Feecksz[V][M][691] en (1383) Wijchertje Jacobs[691], geb. Huizen in 1651, ovl. aldaar op 23 mei 1733, begr. aldaar op 28 mei 1733. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  345.  Gerritien Dircks [V][M][172], ged. Huizen op 17 jul 1695, ovl. aldaar op 22 jun 1731, begr. aldaar op 29 jun 1731, zie 345

692.  Goossen IJsaacksz[346], geb. Laren in 1660, ovl. Huizen op 12 okt 1691, begr. aldaar op 12 okt 1691, tr. Huizen op 7 mei 1684 met 

693.  Gijsien Lamberts[V][M][346], dr. van (1386) Lambert Cornelisz Smit[693a][693][693c] (Koehouder en Schipper) en (1387) Neeltje Pieters[V][693a][693][693c], geb. Huizen in 1660, ovl. aldaar op 9 jun 1725, begr. aldaar op 13 jun 1725, tr. (2) Huizen op 29 jan 1702 met Dirck Pietersz van Faasen, geb. Vaassen in 1680, ged. Huizen, ovl. aldaar op 24 aug 1728, begr. aldaar op 27 aug 1728. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  346.  Meeuwis Goossensz IJsaacksz Groot[V][M][173][173b], geb. Huizen in 1687, ovl. aldaar in 1740, zie 346

694.  Steven Corsz Smit[347][347b], geb. Lunteren in 1660, ovl. Huizen op 24 dec 1731, begr. aldaar op 29 dec 1731, tr. met 

695.  Adriaentje Jacobs[347][347b], geb. Hilversum, begr. Huizen op 22 okt 1745. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  347a.  Jannetien Stevens [V][M][173], ged. Huizen op 4 apr 1695, ovl. aldaar op 3 apr 1771, begr. aldaar op 4 apr 1771, zie 347
  347b.  Jacob Stevensz [V][M], ged. Huizen op 19 mei 1698, begr. aldaar op 25 nov 1783, tr. Huizen op 3 nov 1737 met Fijtje Harmanus van Dillewijnenen, geb. Heemsche Veen, begr. Huizen op 6 dec 1768. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

700.  Cornelis Gerbertsz Rebel[V][M][350][376][350c], zn. van (1400) Gerbert Rebel[V][M][700][700b] en (1401) Aegien Meijers[V][M][700][700b], ged. Nieuw-Loosdrecht op 1 apr 1676, begr. Huizen op 17 jan 1753, tr. Huizen op 8 mei 1701 met 

701.  Aeltien Jans Doorn[V][M][350][376][350c], dr. van (1402) Jan Jacobsz Wijchertsz[V][M][701] en (1403) Geertje Gerrits Doorn[V][M][701], geb. in 1675, ovl. Huizen op 14 mei 1738, begr. aldaar op 21 mei 1738. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  350a.  Jan Cornelisz [V][M][175], ged. Huizen op 2 apr 1702, begr. aldaar op 26 aug 1745, zie 350
  350b.  Dirck Cornelisz [V][M][188][375], ged. Huizen op 26 dec 1703, begr. aldaar op 27 nov 1773, zie 376
  350c.  Gerbert Cornelisz (zie ook 379)[V][M], ged. Huizen op 29 apr 1711, begr. aldaar op 20 okt 1745. 

702.  Gerrit Jansz Doorn de Oude[V][M][351], zn. van (1404) Jan Gerritsz Doorn[V][M][702] en (1405) Geertje Gerrits[702], ged. Huizen in 1664, ovl. aldaar op 10 jul 1731, begr. aldaar op 12 jul 1731, tr. (2) Huizen op 9 feb 1687 met Willemtien Jans, ovl. Huizen voor 1688. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Huizen op 2 mei 1688 met Aafien Klaas Schram, geb. Huizen in 1664, ovl. aldaar in 1690. Uit dit huwelijk een kind. tr. (1) Huizen op 8 apr 1691 met 

703.  Evertien Aarts[351], geb. Blaricum in 1664, ovl. Huizen op 16 okt 1730, begr. aldaar op 29 okt 1730, tr. (2) met Willem Jacobsz, geb. waarschijnlijk Blaricum, ovl. voor 1691. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  351.  Dirckien Gerrits Doorn[V][M][175], ged. Huizen op 29 dec 1697, begr. aldaar op 6 dec 1764, zie 351

704.  Marten Jansz[352], geb. in 1687, begr. Huizen op 31 dec 1745, tr. Laren op 17 mei 1710 met 

705.  Lijsbet Gerrits Velsen[V][M][352], dr. van (1410) Gerrit Jansz Velsen[V][705] en (1411) Grietien Jans Roes[705], ged. Huizen op 16 mrt 1687, begr. aldaar op 8 jul 1753. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  352.  Gerrit Martensz Coopman[V][M][176], geb. Laren op 3 mrt 1720, begr. aldaar op 1 apr 1777, zie 352

706.  Lambert Lambertsz Kossen de Jonge[V][M][353], zn. van (1412) Lambert Lambertsz Kos[V][M][706] en (1413) Lambertje Elberts[V][M][706], ged. Huizen op 28 jan 1691, tr. (2) Huizen op 5 mei 1720 met Jannetje Dircks Hollander, ged. Huizen op 18 jul 1694, ovl. aldaar op 28 nov 1723, begr. aldaar op 1 dec 1723. Uit dit huwelijk 3 kinderen. tr. (1) Huizen op 11 mrt 1724 met 

707.  Wijmptien Lamberts Lustig[V][M][357][353c][353], dr. van (1414) Lambert Rijcksz Lustigh[V][M][707a][707][1277] en (521b) Weijmtien Gerrits Jes[V][M][707a][707][1277], geb. Huizen op 20 mei 1685, ovl. aldaar op 21 okt 1738, begr. aldaar op 27 okt 1738. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  353a.  Jaepje Lammerts Kos[V][M][176], ged. Huizen op 8 jul 1725, begr. aldaar op 26 apr 1798, zie 353
  Wijmptien Lamberts Lustig, tr. (1) Huizen op 30 dec 1703 met Cornelis Cornelisz Hoen (zie 714), zn. van Cornelis Claesz Hoen (kuijper) en Jannetje Cornelis of Aarent
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  353b.  Gerritje Cornelis [V][M][178], geb. Huizen op 5 nov 1719, begr. aldaar op 8 sep 1750, zie 357
  353c.  Cornelia Cornelis 't Hoen[V][M], ged. Huizen op 29 jun 1721, begr. aldaar op 12 dec 1785, tr. (1) Huizen op 6 jul 1766 met Jan Claasz Boshuijsen (zie 744)[V][M][372]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) Huizen op 24 apr 1739 met Aelt Hendriksz van der Wal, ged. Huizen op 31 jul 1718, begr. aldaar op 28 jun 1764. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

708.  Willem Klaasz Decker[V][M][354], zn. van (1416) Claes Weijgertsz Decker[708] en (1417) Aefje Gerrits[708], ged. Huizen op 27 nov 1689, tr. (2) Huizen op 21 mei 1725 met Jannetje Willems, geb. Huizen. Uit dit huwelijk 8 kinderen. tr. (1) Huizen op 1 mei 1718 met 

709.  Ariaentje Jans Sangers[354], geb. 's-Graveland in 1690, ovl. Huizen op 18 jan 1725, begr. aldaar op 20 jan 1725. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  354.  Jan Willemsz Dekker[V][M][177], begr. Huizen op 22 jul 1794, zie 354

710.  Hendrick Eelten van der Wal[V][M][355], zn. van (1420) Eelt Teeuwisz[710] en (1421) Rijckje Hendricks[710], ged. Huizen op 3 jul 1695, tr. Huizen op 27 feb 1718 met 

711.  Reijertien Hendricks Visser[V][M][355], dr. van (1422) Hendrick Jansz Visser[V][711][711b] en (1423) Trijntien Dircks[711][711b], ged. Huizen op 26 sep 1688, begr. aldaar op 30 mrt 1740. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  355.  Rijkje Hendriks [V][M][177], ged. Huizen op 29 aug 1723, begr. aldaar op 27 jul 1785, zie 355

712.  Jacob Kossen Hartog[V][M][356], zn. van (1424) Cos Gerritsz Hartog[712] en (1425) Grietje Teeuwis[712], geb. Huizen circa 1660, begr. aldaar op 14 nov 1711, tr. (2) Huizen op 13 mrt 1689 met Niesien Harmens van der Hoef, geb. Naarden, ovl. voor 1695. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) Huizen op 24 apr 1695 met 

713.  Agnietien Ebberts[V][M][356], dr. van (1426) Egbert Lambertsz[713] en (1427) Ariaentien Alberts[713], geb. Huizen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  356.  Jan Jacobsz [V][M][178], geb. Huizen op 3 dec 1702, begr. aldaar op 21 aug 1777, zie 356

714.  Cornelis Cornelisz Hoen (zie ook 707)[V][M][357][353c], geb. Huizen, visser, ovl. Huizen op 30 dec 1720, begr. aldaar, tr. Huizen op 30 dec 1703 met 

715. = 707
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  357a.  Gerritje Cornelis [V][M][178], geb. Huizen op 5 nov 1719, begr. aldaar op 8 sep 1750, zie 357
  357b.  Cornelia Cornelis 't Hoen[V][M], ged. Huizen op 29 jun 1721, begr. aldaar op 12 dec 1785, zie 353c

716.  Jacob Lubbertsz Baas[V][M][358], zn. van (1432) Lubbert Pietersz Baes[V][M][716][716b] en (1433) Geertien Jacobs[716][716b], ged. Huizen op 14 jul 1697, begr. aldaar op 16 okt 1775, tr. Huizen op 29 aug 1728 met 

717.  Annetje Ebben Angrissen[V][M][358], dr. van (1360) Ebbe Anxsz[V][M][684][717][680] en (1361) Lambertien Jans[684][717][680], ged. Huizen op 30 okt 1701, ovl. aldaar op 20 nov 1744. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  358.  Ebbe Jacobsz [V][M][179], ged. Huizen op 19 jun 1729, begr. aldaar op 24 dec 1804, zie 358

718. = 258a. 

719.  Lambertje Jans Vos (zie ook 258a)[V][M][359], geb. Huizen op 20 mrt 1712, begr. aldaar op 5 apr 1758. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  359.  Pietertje Jans [V][M][179], ged. Huizen op 31 okt 1734, ovl. aldaar op 21 aug 1807, begr. aldaar op 24 aug 1807, zie 359

744.  Jan Claasz Boshuijsen (zie ook 342a)[V][M][372], geb. Huizen op 25 nov 1714, ged. Blaricum op 25 nov 1714, ovl. Huizen op 19 jul 1796, begr. aldaar op 19 jul 1796, tr. (2) Assen op 15 okt 1758 met Aeltje Jans Zomer, ged. Huizen op 27 apr 1727, begr. aldaar op 3 aug 1765. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 12 mei 1737 met 

745. = 342a. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  372.  Claas Jansz [V][M][186], ged. Huizen op 31 jul 1740, ovl. aldaar op 16 jul 1823, zie 372

746. = 600

747. = 601

748. = 630

749. = 631

750. = 376

751.  Bijtje Rijks Lustigh (zie ook 376)[375], ged. Huizen op 26 aug 1714, begr. aldaar op 10 okt 1749. 

752. = 700

753. = 701

756.  Gijsbert Jansz Brasser[V][M][378], zn. van (1512) Jan Lambertsz Brasser alias Bos[V][M][756] en (1513) Annitje Jacobs Scha[756], geb. Blaricum in 1697, ged. Laren in 1697, begr. Huizen op 12 jun 1769, tr. (2) Huizen op 17 apr 1754 met Aeltje Hendricks Houtman, geb. Oud-Loosdrecht. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 10 mei 1722 met 

757.  Hendrikje Hendriks van den Anker (van den Anxter)[378], geb. 's-Graveland in 1697. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  378.  Jan Gijsbertsz [V][M][189], begr. Huizen op 6 jun 1792, zie 378

758.  Ruth Jansz Timmer[V][M][379], zn. van (1516) Jan Tijmensz Timmerman[758] en (1517) Aeltge Jelis[758] (vroemoer), geb. Huizen in 1671, ovl. aldaar in 1744, tr. Huizen op 6 mei 1696 met 

759.  Aeltien Cornelis[V][M][379], dr. van (1518) Cornelis Cornelis Cornelisz[759][759b] en (1519) Lambertje Elberts Vos[V][759][759b], ged. Huizen in 1676, begr. aldaar op 1 okt 1745. 
 Uit dit huwelijk 19 kinderen, waaronder: 
  379.  Gerritje Rutten [V][M][189], ged. Huizen op 6 mrt 1718, begr. aldaar op 21 jan 1785, zie 379

768.  Claes Hendricks Stienstra[V][384], zn. van (1536) Hendrik Stienstra[V][M][768]. geb. Dokkum circa 1630. 
 Hij krijgt een zoon: 
  384.  Hendrik Claeses [V][192], geb. in 1670, ovl. in 1730, zie 384

770.  Wybrandt Crijns[385], geb. circa 1643, ovl. op 17 jun 1682, tr. Boksum in 1665 met 

771.  Jay Rommerts[385]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  385.  Japke Wybrens[V][M][192], geb. Boksum in 1673, ovl. aldaar in 1767, zie 385

804.  Jeen Murks[402], geb. Langezwaag, tr. Opsterland op 16 mrt 1653 met 

805.  Sjoukje Cornelis[402], geb. Terwispel. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  402.  Murk Johans[V][M][201], zie 402

806.  Oepke Hilbrands[403], geb. Makkum, tr. Oosterend op 10 feb 1650 met 

807.  Rints Hendriks[403]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  403.  Aafke Oepkes[V][M][201], ged. Makkum op 7 aug 1664, zie 403

810.  Hendrik Stuart[405]
 Hij krijgt een dochter: 
  405.  Johanna Hendriks [V][202], zie 405

812.  Johannes Johannes Hielkema (Hylckama)[V][M][406], zn. van (1624) Johannes Hielkema[V][M][812] en (1625) Detke Ipes Oosterzee[V][812], ged. Joure op 9 jan 1653, ovl. in 1716, begr. Leeuwarden, tr. Joure op 4 apr 1680 met 

813.  Wytske Jans Ophuysen[V][M][406], dr. van (1626) Jan Pieters Ophuysen[813] en (1627) Grietie Rutgers[V][M][813], ged. Leeuwarden op 27 jan 1650, ovl. in 1721, begr. aldaar, tr. (2) Leeuwarden op 1 nov 1668 met Theodorus Tjallingi, geb. in 1643. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  406.  Jan Johannes [V][M][203], ged. Leeuwarden op 22 dec 1689, ovl. op 6 jul 1743, begr. Grou, zie 406

814.  Jan Pieters van Asperen[V][M][407], zn. van (1628) Petrus Theunis van Asperen[V][M][814][814b] (schoolmeester, schrijver) en (1629) Hiltje Watzes Gravius[V][M][814][814b], ged. Grou op 1 nov 1663, schoolmeester, ovl. in 1717, tr. Grou op 13 jun 1686 met 

815.  Ynske Pytters[V][M][407], dr. van (1630) Pyter Harmens[815] en (1631) Saak Sytses[V][815], ged. Boombergum op 19 jun 1670. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  407.  Saakjen Jans [V][M][203], ged. Grou op 5 jun 1689, zie 407

818.  Jacob Martens Martena[V][M][409], zn. van (1636) Marten Sioerdts Martena[818] en (1637) Sytske Jacobs[818], geb. circa 1652, ovl. Boksum in 1707, tr. met 

819.  Jissel Sjoerds[409], geb. circa 1663, ovl. in 1722. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  409.  Romkje Jacobs[V][M][204], geb. Boksum circa 1691, ovl. aldaar in 1763, zie 409

834.  Heere Sybes[V][417], zn. van (1668) Sijbe Lourens[834]. geb. circa 1664, tr. Joure op 8 sep 1689 met 

835.  Tied Johannes[V][M][417], dr. van (1670) Johannes Ulbes[V][M][835] en (1671) Jisck Romkes[V][835], geb. Joure in 1667. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  417.  Antje Heeres[V][M][208], geb. Joure op 9 apr 1694, zie 417

848.  Bein Hinnes[424], tr. met 

849.  Minke Gaukes[424]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  424.  Eelke Beins[V][M][212], geb. Hardegarijp, ovl. op 1 jul 1788, zie 424

850.  Edse Jochums[425]
 Hij krijgt een dochter: 
  425.  Trijntje Edses[V][212], zie 425

864.  Jan Jelles[V][M][432], zn. van (1728) Jelle Jans[V][M][864] en (1729) Bauckjen Tjercks[V][M][864], ged. Eastermar op 26 jun 1670, landbouwer, veenbaas, ovl. Witveen op 10 dec 1761, tr. Eastermar op 10 mrt 1695 met zijn nicht 

865.  Lol Gauckes[V][M][432], dr. van (1730) Gaucke Tjercks[V][M][865] en (1731) Sjouckjen Teyes[V][M][865], geb. Eastermar circa 1671, ovl. Witveen op 4 dec 1758. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  432.  Tjerk Jans[V][M][216], geb. Witveen circa 1702, ovl. aldaar op 28 nov 1749, zie 432

866.  Egbert Hidsers[V][M][433], zn. van (1732) Hidser Saackes[866] en (1733) Grietje Jans[866], geb. Twijzel circa 1655, diaken van de gemeente Kollumerzwaag, ovl. Hardegarijp in 1720, tr. Veenwouden in 1688 met 

867.  Bieuwkjen Sybrens[V][M][433], dr. van (1734) Hanses Sybrens[867] en (1735) Jouck Harmens[867], geb. Veenwouden circa 1669, ovl. Twijzel in 1706. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  433.  Grietje Egberts[V][M][216], geb. De Tike circa 1703, ovl. Drogeham op 5 aug 1769, begr. aldaar op 11 aug 1769, zie 433

868.  Jetse Wybes[434], ovl. Oudkerk tussen 1688 en 1690, tr. Oudkerk op 1 jun 1684 met 

869.  Rixtje Jacobs[434], tr. (2) Oudkerk op 22 mrt 1682 met Jetse Palles, geb. circa 1655, ovl. voor 1684. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Oudkerk op 8 mrt 1691 met Hedzer Hoekes, ovl. voor 1697. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) Oudkerk op 1 jan 1697 met Cornelis Tjerks. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  434.  Wybe Jetses[V][M][217], ged. Oudkerk op 15 jan 1688, ovl. Surhuisterveen op 15 okt 1771, zie 434

870.  Liebbe Hylkes[V][M][435], zn. van (1740) Hylke Haijes[870] en (1741) Jenke Rinzes[870], geb. Eastermar circa 1665, boer, ovl. Surhuisterveen in 1706, tr. Eastermar op 5 mei 1695 met 

871.  Grietje Eelkes[V][M][435], dr. van (1742) Eelcke Wopckes[871] en (1743) Trijntje Tjerks[871], geb. Witveen op 12 mrt 1676, ged. Eastermar op 12 mrt 1676, ovl. aldaar na 1706, tr. (2) Eastermar circa 1706 met Lubbert Freerks, geb. circa 1672, ovl. Eastermar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  435.  Eelkjen Liebbes[V][M][217], geb. Huizum circa 1699, ovl. aldaar op 23 aug 1748, zie 435

872.  Pieter Rykeles[V][M][436], zn. van (1744) Rykele Pieters[872] en (1745) Nyske [872], ged. Eestrum op 16 aug 1684. 
 Hij krijgt een zoon: 
  436.  Rykele Pieters[V][218], geb. Eestrum, ovl. Harkema op 4 sep 1754, zie 436

874.  Anne Luikes[V][M][437], zn. van (1748) Luycke Annes[874] en (1749) Iedtske Teakes[874], geb. Drogeham in 1678, boer te Buweklooster, ovl. Harkema-Opeinde op 15 sep 1753, begr. Drogeham op 20 sep 1753, tr. Drogeham op 9 aug 1711 met 

875.  Trijntje Jacobs[V][M][437], dr. van (1750) Jacob Heerkes[875] en (1751) Geertje Hepkes[875], ged. Drogeham op 22 jun 1684, ovl. Harkema-Opeinde op 28 jul 1762, begr. Drogeham op 5 aug 1762. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  437.  Aaltje Annes[V][M][218], ged. Drogeham op 13 aug 1715, ovl. Harkema-Opeinde op 17 mrt 1751, zie 437

878.  Romke Pieters[439], ovl. Eestrum na 1735, tr. met 

879.  Tjitske Gerbens[439]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  439.  Emke Romkes[V][M][219], ged. Eestrum op 28 jun 1711, zie 439

880.  Reinder Freerks Oldenburger[V][M][440], zn. van (1760) Freerk Reinders[880] en (1761) Tjietske Lammerts[880], geb. Surhuisterveen in 1701, arbeider, ovl. Surhuisterveen in 1784, tr. Surhuisterveen op 15 jun 1721 met 

881.  Geertje Loukes[V][M][440], dr. van (1762) Louke Egberts[881] en (1763) Aaltje Redses[V][M][881], geb. Surhuisterveen in 1701, ged. aldaar op 15 mrt 1722, ovl. aldaar in 1781. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  440.  Freerk Reinders [V][M][220], ged. Surhuisterveen op 16 jun 1730, ovl. Wartena op 25 jun 1787, zie 440

882.  Jan Jacobs Drenth[V][M][441], zn. van (1764) Jacob Jans[882] en (1765) Antje Cornelis[882], geb. Surhuisterveen op 29 jan 1702, ovl. aldaar in 1741, tr. Surhuisterveen op 25 jan 1722 met 

883.  Hiske Ouwes[V][M][441], dr. van (1766) Ouwe Lubberts[V][M][883] en (1767) Emke Pytters[883], geb. Surhuisterveen circa 1700, ged. aldaar op 5 mrt 1722, ovl. aldaar in 1761. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  441.  Antje Jans [V][M][220], geb. Surhuisterveen op 25 okt 1722, ovl. aldaar in 1795, zie 441

888.  Folkert Ubles Rinsma[444], geb. in 1690, tr. met 

889.  Geeske Jannes[444], geb. Surhuisterveen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  444.  Claas Folkerts[V][M][222], geb. Drogeham in 1720, ovl. aldaar in 1765, zie 444

890.  Wopke Meints[445], ged. Drogeham op 12 jul 1686, tr. met 

891.  Aaltje Joukes[445], geb. in 1685. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  445.  Sytske Wopkes[V][M][222], ged. Surhuisterveen op 18 feb 1725, zie 445

892.  Aise Hendriks van der Heide[446], geb. Sintjohannesga in 1698, ovl. Oudehaske in 1773, tr. Haskerhorne in 1727 met 

893.  Akke Rinkes[V][M][446], dr. van (1786) Rinke Jans[V][M][893] en (1787) Lysbeth Ruurds[V][M][893], ged. Oudehaske op 17 mei 1705, ovl. in 1804. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  446.  Hendrik Aises [V][M][223], geb. Sintjohannesga circa 1729, ovl. in 1820, zie 446

894.  Keimpe Lammerts[V][M][447], zn. van (1788) Lammert Keimpes[V][M][894] en (1789) Hincke Jans Nijenhuis[V][M][894], geb. Garijp in 1696, ged. aldaar, ovl. Eastermar in 1749, tr. Suameer op 16 apr 1724 met 

895.  Grietje Poopes[V][M][447], dr. van (1790) Poope Bouwes[V][M][895] (schuitemaker) en (1791) Martjen Rommerts[V][M][895], geb. Suameer in 1700, ovl. na 1765. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  447.  Martzen Keimpes[V][M][223], geb. Suameer op 26 feb 1730, ovl. aldaar in 1820, zie 447

932.  Hendrik Sikkes[466], geb. in de omgeving van West-Terschelling in 1688, tr. West-Terschelling in 1713 met 

933.  Acke Pieters[466], geb. West-Terschelling in 1692. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  466.  Pieter Hendriks[V][M][233], geb. Boksum in 1717, zie 466

952.  Douwe Oenes[V][M][476], zn. van (1904) Oene Gerbens[952] en (1905) Tytie Willems[952], geb. circa 1691, DG, boer, ovl. GoŽngahuizen op 26 jul 1777, tr. Boornbergum op 13 sep 1716 met 

953.  Aatje Alles[V][M][476], dr. van (1906) Aele Bokes[V][M][953] en (1907) Ansck Sickes[V][M][953], geb. Haskerdijken, DG, ovl. op 9 dec 1768. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  476.  Oene Douwes[V][M][238], geb. circa 1724, ovl. circa 1793, zie 476

954.  Karst Ientes[477], tr. met 

955.  Dirkje Alles[477]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  477.  Anskje Karstes[V][M][238], ovl. circa 1787, zie 477

992. prof.dr. Johannes Tjaerds Greijdanus[496], geb. Franeker in 1630, ged. aldaar op 4 jun 1668, medisch doctor, ovl. Franeker op 12 jun 1668, tr. Franeker op 2 jul 1654 met 

993.  Yttie Pieters van Wymersma[V][M][496], dr. van (1986) Pieter Bockes van Wymersma[993] en (1987) Lijsbet Sickes Rinia[V][M][993], geb. Sibrandahuis in 1634, ovl. Franeker. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  496. Ds Petrus Johannes [V][M][248], geb. Franeker op 20 sep 1665, ovl. Rijperkerk op 22 jan 1733, begr. aldaar, zie 496

1000.  Durk Strikwerda[V][M][500], zn. van (2000) Jacob Durks Strikwerda[V][M][1000] en (2001) Froukje Feddes Buma[V][M][1000], ged. Winsum op 27 okt 1675, ovl. na mrt 1713, tr. met 

1001.  Jisk Pieters[V][M][500], dr. van (2002) Pyter Alberts[1001] en (2003) Wikyen Jans[1001], geb. Winsum in 1690, ovl. Oosterlittens in 1766. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  500.  Jacob [V][M][250], zie 500

Generatie XI

1024.  Paulus Jansen van der Poel[V][512], zn. van (2048) Jan Paulusse van der Poel[V][1024]. geb. Veenendaal circa 1640, ovl. aldaar op 1 mrt 1673, tr. met 

1025.  Marritien Jansen van Veenendaal[V][M][512], dr. van (2050) Jan Cornelisz Michielsen van Veenendaal[1025] en (2051) Maria Gerritsen[1025], geb. in 1651, ovl. Veenendaal op 17 apr 1704, tr. (2) Veenendaal op 15 mrt 1673 met Jacob Jansz van Holten, geb. Veenendaal in 1642, Veenraad te Veenendaal, commissaris van de maent, ovl. Veenendaal in 1704. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  512.  Claes Pouwelse [V][M][256], geb. Veenendaal in 1670, ovl. aldaar op 9 feb 1725, zie 512

1026.  Govert Gerritszn Verburg[V][M][513], zn. van (2052) Gerrit Aertsz Verburg[1026] (kerkmeester en lid veenraad) en (2053) Fijchen Claesen de Bont[V][M][1026], geb. Veenendaal circa 1640, ovl. aldaar op 19 feb 1704, tr. Veenendaal op 9 nov 1670 met 

1027.  Antonia Michielsen (Teuntje) Homoet[V][M][513], dr. van (2054) Michiel Homoet[1027] en (2055) Grietje [1027], geb. Veenendaal in jan 1645, ovl. aldaar op 16 mrt 1718. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  513.  Sophia Fijtgen Govertsdr [V][M][256], geb. Veenendaal in 1671, ovl. aldaar op 15 nov 1708, zie 513

1040.  Gijsbert Gleijn[520][673], geb. in 1634, tr. met 

1041.  Stijntje Dircks[V][520][673], dr. van (2082) Dirck Ebben[1377][1041]. geb. Huizen in 1634, ovl. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  520a.  Jacob Gijsbertsz [V][M][260], geb. Huizen in 1660, begr. aldaar op 9 nov 1709, zie 520
  520b.  Ebbetien Gijsberts[V][M][336][647], geb. Huizen in 1672, begr. aldaar op 15 nov 1716, zie 673

1042.  Gerrit Jacobsz de Jonge Jes[V][521][521b], zn. van (2084) Jacob Pietersz Jes[V][M][1042]. geb. Huizen, Sijlcoper en koehouder; Buurmeester, ouderling, ovl. Huizen op 18 nov 1690, tr. met 

1043.  Aaltien Adriaens[521][521b], begr. Huizen op 10 okt 1709. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  521a.  Melisje Gerrits de Jonge [V][M][260], geb. in 1657, ovl. Huizen op 31 dec 1691, zie 521
  521b.  Weijmtien Gerrits [V][M][707a][707][1277], begr. Huizen op 25 jan 1717, tr. Huizen op 14 aug 1678 met Lambert Rijcksz Lustigh (zie 1414)[V][M][707a][707][1277], zn. van (2828) Rijck Hendricksz Lustigh[V][M][1414] en (2829) Oeultien Jans[V][M][1414]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1056.  Jan Cornelis van As[528], geb. Eemnes, ovl. Huizen op 14 nov 1699, begr. aldaar op 20 nov 1699, tr. Huizen op 17 mrt 1697 met 

1057.  Jannetje Aerts[V][M][528], dr. van (2114) Aert Cornelisz[V][M][1057][1057b] en (2115) NN 1 Harmens Schram[V][M][1057][1057b], geb. Huizen, begr. aldaar op 15 dec 1714, tr. (2) Huizen op 19 sep 1710 met Jacob Hendricksz Jacobsz Koppen (zie 1141a)[V][M], zn. van (2282) Hendrick Jacobsz Hendricksz Tol[V][1141a][1141] en (2283) Luijtien Martens[V][M][1141a][1141]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  528.  Aardt Jansz [V][M][264], ged. Huizen op 6 nov 1697, begr. aldaar op 8 jan 1768, zie 528

1058.  Claes Dircksz Swart (Does)[529], geb. Huizen, begr. aldaar op 19 mei 1746, tr. Huizen op 17 jun 1696 met 

1059.  Grietje Cornelis[529], geb. Huizen, ovl. aldaar op 21 mrt 1713. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  529.  Aefien Claas [V][M][264], ged. Huizen op 25 jan 1699, begr. aldaar op 10 aug 1787, zie 529

1060. = 604

1061.  Geertien Weijgerts (zie ook 604)[302b][530], geb. Huizen in 1660, ovl. voor 1702. 

1062.  Jasper Willemsz Vos[531][531b], geb. in 1640, ovl. Huizen op 13 mrt 1722, begr. aldaar op 16 mrt 1722, tr. met 

1063.  Gerretje Willems[531][531b], geb. in 1635, begr. Huizen op 11 sep 1718. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  531a.  Jannetien Jaspers [V][M][265], ged. Huizen op 31 mrt 1687, begr. aldaar op 23 apr 1732, zie 531
  531b.  Willemtien Jaspers [V][M], ged. Huizen op 19 apr 1682, begr. aldaar op 6 jul 1752, tr. Huizen op 6 mei 1708 met Jan Sijbrants, geb. Huizen in 1682, visser, ovl. Marken op 6 dec 1724, begr. Huizen op 11 dec 1724. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1064.  Aart Jacobsz Vos[V][M][532], zn. van (2128) Jacob Elbertsz Vos[V][1366][1121][1064][1064d] en (2129) Machteldje Aarts[1366][1121][1064][1064d], geb. Huizen op 7 jul 1665, ovl. aldaar, tr. Huizen op 1 mei 1689 met 

1065.  Grietien Jans[V][M][532], dr. van (2130) Jan Jansz[V][M][1065b][1065][1065c] en (2131) Gerritje Jacobs[1065], geb. in 1668, ged. Huizen op 26 jun 1682, ovl. aldaar op 30 mei 1755, begr. aldaar op 30 mei 1755. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  532.  Jacob Aartsz [V][M][266], geb. Huizen op 27 jan 1692, begr. aldaar op 31 aug 1761, zie 532

1066.  Hendrick Snel[533]
 Hij krijgt een dochter: 
  533.  Geertje Hendriks [V][266], geb. Soest, begr. Huizen op 30 mrt 1790, zie 533

1068.  Lambert Willemsz Keijer[V][M][534], zn. van (2136) Willem Willemsz Kaijer[1068] en (2137) Grietje Claes[1068], geb. Huizen in 1663, schepen van Huizen, ovl. Huizen op 31 mrt 1735, begr. aldaar op 5 apr 1735, tr. Huizen op 4 mei 1692 met 

1069.  Aefje Lamberts[V][M][534], dr. van (1065c) Lambert Jansz Trots[V][M][1069] en (2139) Bijtien Gijsberts van Ouwen-Aller[1069][1069b], geb. Huizen in 1667, ovl. aldaar op 10 okt 1734, begr. aldaar op 14 okt 1734. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  534.  Willem Lambertsz [V][M][267], ged. Huizen op 30 aug 1693, ovl. aldaar op 29 nov 1753, begr. aldaar op 29 nov 1753, zie 534

1072.  Jacob Cornelisz Smit (van Putten)[V][M][536][645], zn. van (693a) Cornelis Lambertsz Smit[V][M][1072] en (2145) Willemtje Jacobs[1072], geb. Huizen op 27 jan 1686, begr. aldaar op 29 aug 1718, tr. Huizen op 22 jan 1708 met 

1073.  Willemtien Cornelis Dominicus (Bogaart)[V][M][536][645], dr. van (2146) Cornelis Jansz Dominicus Dominicus[V][M][1073] en (2147) Jannetien Jans[1073], geb. Huizen op 21 mrt 1688, ovl. aldaar op 12 dec 1742, begr. aldaar op 12 dec 1742. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  536a.  Lambert Jacobsz (Lambert Jacobsz van Putten)[V][M][268], geb. Huizen in 1710, ovl. aldaar op 15 jan 1756, begr. aldaar op 19 jan 1756, zie 536
  536b.  Nelletje Jacobs (zie 645)[V][M][322]

1074.  Willem Vlaanderen[537], geb. Hilversum, otr. Huizen in 1711, tr. Hilversum in 1711 met 

1075.  Geertje Volckers Spilt[V][M][537], dr. van (2150) Volcker IJsaacksz Spilt[V][M][1075][1278] en (759b) Bieltien Cornelis[V][M][1075c][1075][1278], ged. Huizen op 6 apr 1687, ovl. aldaar voor 1733. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  537.  Lambertje Willems [V][M][268], geb. Huizen in 1713, ovl. aldaar op 1 feb 1751, begr. aldaar op 1 feb 1751, zie 537

1120.  Harmen Lambertsz Cos[V][M][675][560], zn. van (2240) Lambert Harmensz Cos[1120] en (2241) Hendrickien Willems[1120], geb. Huizen in 1664, Post van Huijsen op Naarden, ovl. Huizen op 3 mei 1707, begr. aldaar op 3 mei 1707, tr. Huizen op 6 jul 1687 met 

1121.  Lijsbet Jacobs Vos[V][M][675][560], dr. van (2128) Jacob Elbertsz Vos[V][1366][1121][1064][1064d] en (2129) Machteldje Aarts[1366][1121][1064][1064d], geb. Huizen in 1664, ovl. aldaar op 15 jan 1725, begr. aldaar op 22 jan 1725. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  560a.  Magcheltien Harmens Kos[V][M][337a][337], ged. Huizen op 15 aug 1688, ovl. aldaar op 18 jun 1725, begr. aldaar op 21 jun 1725, zie 675
  560b.  Jacob Harmensz Kos[V][M][280], geb. in 1699, ovl. Huizen in 1733, zie 560

1122.  Lambert Evertsz Ruijn[V][M][561], zn. van (2244) Evert Elbertsz Ruijn[V][M][1122] en (2245) Neeltien Gerrits Snijder[V][M][1122], begr. Huizen op 26 jan 1748, tr. Huizen op 26 dec 1697 met 

1123.  Geertien Geurts Kos[V][M][561], dr. van (2246) Geurt Lambertsz Lambertsz Cos[V][M][1123] (koehouder) en (2247) Aeltien Gijsberts[1123], ged. Huizen op 20 dec 1676. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  561.  Gijsbertje Lamberts [V][M][280], geb. in 1700, begr. aldaar op 23 apr 1779, zie 561

1128.  Willem Jansz Westlant (Dienaer)[564], geb. in 1658, ovl. Huizen, begr. aldaar, tr. (2) Huizen op 11 jul 1706 met Caatje Franssen, geb. Naarden, begr. Huizen op 24 jan 1746. Uit dit huwelijk 3 kinderen. tr. (1) Huizen op 14 jun 1682 met 

1129.  Neeltien Pieters[564], geb. in 1658, ovl. voor 1706. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  564.  Gijsbert Willemsz Westland[V][M][312][282], ged. Huizen op 4 jan 1688, begr. aldaar op 13 dec 1770, zie 564

1134.  Jillis Abitsz Abits[567]
 Hij krijgt een dochter: 
  567.  Ariaentje Jeliszen [V][283], geb. in 1700, begr. Huizen op 19 aug 1741, zie 567

1140.  Ruth Lambertsz Doorn[V][M][570], zn. van (2280) Lambert Rutten Doorn[V][M][1140] en (2281) Jannetien Lamberts[V][M][1140], ged. Huizen op 7 apr 1675, ovl. aldaar op 10 mei 1728, begr. aldaar op 13 mei 1728, tr. (2) Huizen op 11 nov 1711 met Hendrickje Hendricks Vos, geb. Huizen, ovl. aldaar op 16 sep 1727, begr. aldaar op 22 sep 1727. Uit dit huwelijk 3 kinderen. tr. (1) Huizen op 26 dec 1697 met 

1141.  Aefien Hendricks (Aertien) Koppen[V][M][570], dr. van (2282) Hendrick Jacobsz Hendricksz Tol[V][1141a][1141] en (2283) Luijtien Martens[V][M][1141a][1141], ged. Huizen op 12 mei 1675, begr. aldaar op 18 jun 1702. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  570.  Jan Rutten [V][M][285a][285], ged. Huizen op 1 jan 1701, ovl. aldaar op 14 nov 1746, zie 570

1144.  Jan Jacobs Wildeboer[572], tr. Slochteren op 12 feb 1764 met 

1145.  Aafke Alberts[572], ged. Slochteren op 22 mrt 1743, ovl. aldaar op 23 jun 1817. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  572.  Krijne Jans [V][M][286a][286], geb. vermoedelijk Slochteren circa 1770, zie 572

1190.  Lambert Lambertsz Prins de Oude El[V][M][595], zn. van (2380) Lambert Claesz Prins de Oude El[V][1190] en (2381) Aeltge Lamberts[V][M][1190], geb. Huizen in 1658, ovl. aldaar op 1 mei 1737, begr. aldaar op 6 mei 1737, tr. Huizen op 24 apr 1701 met 

1191.  Claesien Jacobs Jongerden[V][M][595], dr. van (2382) Jacob Jansz Jongerden[V][M][1191] (koehoudster) en (2383) Gerritje Jacobs[V][M][1191], geb. in 1664, ged. DG Huizen op 21 jan 1680, ovl. aldaar op 26 jan 1721, begr. aldaar op 26 jan 1721. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  595.  Aeltje Lamberts Prins[V][M][297], geb. Huizen op 1 jul 1702, ovl. aldaar op 11 okt 1767, begr. aldaar op 15 okt 1767, zie 595

1200.  Willem Lubbertsz[V][M][600], zn. van (2400) Lubbert Jacobsz[V][M][1200] en (2401) Aeltje Elberts Vos[V][M][1200], geb. Huizen in 1668, begr. aldaar op 6 okt 1720, tr. (2) Huizen op 9 sep 1708 met Jannetje Jans, ged. Huizen op 31 jan 1677. Uit dit huwelijk 5 kinderen. tr. (1) Huizen op 31 mei 1693 met 

1201.  Aefien Cornelis[600], geb. in 1668, begr. Huizen op 13 mei 1708. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  600.  Cornelis Willemsz Gooijer[V][M][373][300], ged. Huizen op 20 mrt 1701, begr. aldaar op 30 nov 1768, zie 600

1202.  Dirk Jansz Hogeveen[601], ovl. 's-Graveland voor 19 jun 1702, tr. met 

1203.  Barbera Jans de Leeuw[V][M][601], dr. van (2406) Jens Severinus de Leeuw[1203] en (2407) Annitje Catharina Visscher[1203], ovl. 's-Graveland op 26 jan 1733, tr. (2) 's-Graveland op 3 feb 1709 met Gijsbert Pietersz Molenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  601.  Dirckje [V][M][373][300], ged. Huizen op 18 jun 1702, begr. aldaar op 22 mrt 1751, zie 601

1204.  Tijmen Elbertsz Breet[V][M][602], zn. van (2408) Elbert Dircksz Cos[V][M][1413][1204] en (2409) N1 Tijmens Dam[V][M][1413][1204], geb. Huizen in 1668, begr. aldaar op 20 nov 1696, tr. Huizen op 31 jan 1694 met 

1205.  Neeltien Claes[V][M][602], dr. van (2410) Claes Pietersz Schram[1205] en (2411) NN 1 Hendricks[V][M][1205], tr. (2) Huizen op 9 feb 1698 met Gerrit Evertsz Net (Admirael), geb. Huizen in 1636, ovl. aldaar op 2 apr 1698, begr. aldaar op 3 apr 1698. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  602.  Tijmen Tijmensz Vragter[V][M][301], ged. Huizen op 27 jan 1697, begr. aldaar op 18 mei 1744, zie 602

1206.  Gerrit Hendricksz Boom[V][M][603], zn. van (2412) Hendrick Willemsz Boom[V][1206] (grutter) en (2413) Reijntje Gerrits[1206], geb. Huizen in 1671, ovl. aldaar in 1722, tr. Huizen op 7 jan 1696 met 

1207.  Dirckje Jans[603], geb. Loosdrecht, ovl. Huizen op 12 nov 1738, begr. aldaar op 18 nov 1738. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  603.  Rijntje Gerrits [V][M][301], geb. Huizen circa 1700, begr. aldaar op 18 mrt 1746, zie 603

1254.  Frans Jansz van de Vuurst[627], geb. Baarn, begr. Huizen op 6 apr 1719, tr. met 

1255.  Lijsbet Jans[627], naijster, ovl. Huizen op 11 apr 1737, begr. aldaar op 15 apr 1737, otr. (2) Huizen op 14 nov 1719, tr. Huizen op 18 nov 1719 met Pieter Gerritsz Snijder (zie 2245b)[V][M], zn. van (4490) Gerrit Hendricksz Snijder[V][2245][2245b][2245c] en (4491) Jannetien Jacobs Schouten[2245][2245b][2245c]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Jacob Loegen Boshuijsen (zie 1488b)[V][M], zn. van (2976) Loegh Claesz[1488][1488b] en (2977) Meijnsje Lucas[V][M][1488][1488b]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  627.  Aeltje Fransen[V][M][313][313b], ged. Huizen op 26 dec 1702, begr. aldaar op 11 dec 1775, zie 627

1256. = 604

1257. = 1061

1258.  Wobert (Govert) Jacobsz[V][629], zn. van (2516) Jacob Wobertsz[1258]. geb. Huizen, ovl. aldaar op 6 dec 1723, begr. aldaar op 9 dec 1723, tr. Huizen op 19 mrt 1690 met 

1259.  Jannetje Jans[629], geb. Huizen, ovl. aldaar op 5 okt 1732, begr. aldaar op 5 okt 1732. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  629.  Jannetien Woberts (zie 629)[V][M][314]

1260.  Gerrit Cornelissen Koeman[V][M][630][630b][630c], zn. van (2520) Cornelis Lambertsz Koeman[V][M][1260] en (2521) Grietien Jans[V][M][1260], geb. Huizen in 1667, begr. aldaar op 20 mrt 1705, tr. (1) Huizen op 29 apr 1691 met 

1261.  Annetien Jacobs Schouten[630][630b], geb. Lichtenvoorde in 1662, begr. Huizen op 1 sep 1720, tr. (2) Huizen op 3 dec 1684 met Aart Jansz, geb. Huizen, ovl. voor 1691. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (3) Huizen op 13 mei 1708 met Hendrick Goossensz Net, geb. Huizen in 1663, ovl. aldaar op 4 aug 1741, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  630a.  Cornelis Gerritsz [V][M][315a][374][315], ged. Huizen op 28 jun 1693, ovl. aldaar op 6 okt 1756, begr. aldaar op 8 okt 1756, zie 630
  630b.  Oettien Gerrits (zie ook 260)[V][M], ged. Huizen op 27 jan 1692, ovl. aldaar op 5 mei 1729, begr. aldaar op 5 mei 1729. 
  Gerrit Cornelissen Koeman, tr. (2) Huizen op 9 mei 1688 met Niesien Lamberts, geb. Huizen, begr. aldaar op 2 jun 1690. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  630c.  Gerretien Gerrits [V], ged. Huizen op 30 jan 1689, ovl. aldaar op 1 apr 1714, begr. aldaar op 4 apr 1714, tr. Huizen op 7 mei 1713 met Dirck Tijmensz Kos[M], zn. van Tijmen Jansz Cos[M] en (2528a) Neeltje Gijsberts Bout[V][M], ged. Huizen op 29 jun 1687, ovl. aldaar op 23 okt 1745, begr. aldaar op 23 okt 1745. Uit dit huwelijk een zoon. 

1262.  Pieter Cornelisz Miesters[631], tr. met 

1263.  Annetien Rutten[631]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  631.  Grietje Pieters Miester[V][M][315a][374][315], geb. circa 1690, zie 631

1264.  Hendrick Jansz Bout[V][M][632], zn. van (2528) Jan Gijsbertsz Bout[V][M][1264] en (2529) Peijnsien Lamberts[V][M][1264], ged. Huizen op 16 okt 1689, ovl. aldaar op 31 jan 1763, begr. aldaar op 11 feb 1763, tr. op 13 mei 1714 met 

1265.  Geertien Lambertsz de Vries[V][M][632], dr. van (2530) Lambert Gerritsz de Vries[V][M][1265] en (2531) Mattien Everts[1265], ged. Huizen op 12 nov 1690, begr. aldaar op 6 dec 1742. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  632.  Lammert Hendriksz [V][M][316], ged. Huizen op 6 jun 1718, begr. aldaar op 1 mrt 1755, zie 632

1266. = 650

1267. = 651

1276.  Adriaen Aertsz Veerman[V][M][638], zn. van (2552) Aert Hendricksz Veterman[1276] en (2553) Beijtje Adriaens[1276], ged. Huizen op 1 jan 1684, begr. aldaar op 8 dec 1750, tr. Huizen op 15 sep 1720 met 

1277.  Melisien Lamberts Lustig[V][M][638], dr. van (1414) Lambert Rijcksz Lustigh (zie 1414)[V][M][707a][707][1277] en (521b) Weijmtien Gerrits Jes[V][M][707a][707][1277], ged. Huizen op 17 aug 1692. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  638.  Aert Ariaensz [V][M][319], ged. Huizen op 1 nov 1722, begr. aldaar op 22 aug 1759, zie 638

1278.  Isaac Volckensz Spilt[V][M][639], zn. van (2150) Volcker IJsaacksz Spilt[V][M][1075][1278] en (759b) Bieltien Cornelis[V][M][1075c][1075][1278], ged. Huizen op 6 aug 1690, begr. aldaar op 6 nov 1728, tr. Huizen op 3 mei 1716 met 

1279.  Bijtje Gerrits[639], begr. Huizen op 10 apr 1769, tr. (2) Huizen op 30 mrt 1732 met Jacob Harmensz Schram (zie 1069b)[V][M], zn. van (1402c) Harmen Jacobsz[V][M][1069b] en (2139) Bijtien Gijsberts van Ouwen-Aller[1069][1069b]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  639.  Bieltje Isaaks [V][M][319], ged. Huizen op 26 apr 1722, begr. aldaar op 24 nov 1783, zie 639

1284.  Wolphert Belloo[642], geb. Zwolle in 1670, ovl. aldaar op 4 okt 1710, tr. Zwolle in 1696 met 

1285.  Gesina Bruiniers[V][M][642], dr. van (2570) Willem Etschers Bruiniers[V][M][1285] en (2571) Bartha Jans Stolten[V][M][1285], ged. Zwolle, ovl. aldaar op 5 mrt 1754, tr. (2) Zwolle op 19 dec 1713 met Berent Gerrits Tijbout. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  642.  Lucas [V][M][321], geb. Zwolle op 9 jan 1696, ovl. aldaar op 19 dec 1746, zie 642

1288. = 530

1289.  Aeltien Harmens Heijns (zie ook 530)[V][265b], ged. Huizen, ovl. voor 1715. 

1290. = 1072

1291. = 1073

1292. = 686

1293. = 687

1294. = 672

1295. = 673

1312.  Renger Willemsz van Diermen[656], tr. (2) Nijkerk op 29 apr 1677 met Reijntie Hendriks, ovl. voor 1695. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (1) Nijkerk op 20 okt 1695 met 

1313.  Greetje van Eck (Grietje Cornelis)[656]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  656.  Cornelis (Cornelis Rengers)[V][M][328], ged. Nijkerk op 7 mei 1702, zie 656

1316.  Jacob Adriaensz Bootsman[V][M][658], zn. van (2632) Adriaen Gerritsen Bootsman[1316] en (2633) Reijntjen Jacobs[1316], ged. Bunschoten op 25 nov 1685, schepen, tr. Bunschoten op 11 mei 1710 met 

1317.  Marretje Heijnen[V][M][658], dr. van (2634) Pieter Jansen Heijnen[1317] en (2635) Grietjen Wulven[1317], ged. Edam op 23 okt 1673, ovl. circa 1752, tr. (2) met Harmen Pietersen Mor. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  658.  Arian [V][M][329], ged. Bunschoten op 24 nov 1712, zie 658

1318.  Rikkert Willemsz Mooij (Rijkcket Moeij)[V][M][659], zn. van (2636) Willem Rijckszen Mooij[1318] en (2637) Wijmpgen ter Beeck[V][M][1318], ged. Bunschoten op 12 sep 1674, tr. Bunschoten op 27 mei 1714 met 

1319.  Bietje Gerritsz[V][M][659], dr. van (2638) Gerrit Hendricksen Neef[1319] en (2639) Annetjen Wouters[1319], ged. Bunschoten op 5 sep 1680. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  659.  Annetje Rijks [V][M][329], ged. Bunschoten op 26 jul 1716, zie 659

1326.  Wilhelmus Antonidus Scherius[V][M][663], zn. van (2652) Anthonius Scherius[1326][1326b] (predikant Nederlands-Indie en Hekelingen (Zeeland)) en (2653) Beeltje Beuckelaar[V][M][1326][1326b], ged. Bunschoten op 7 mrt 1675, tr. Bunschoten op 12 mrt 1699 met 

1327.  Grietie Sijmonsen[663]
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  663.  Mengsje [V][M][331], ged. Bunschoten op 23 okt 1701, zie 663

1328.  Jan Joosten Hopman[V][M][664], zn. van (2656) Joost Jansen[1328] en (2657) Wobbitje Hendricks[1328], geb. circa 1645, ged. Bunschoten, tr. Bunschoten op 16 jul 1671 met 

1329.  Jannetjen Hendricks[664]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  664.  Steven Jansen [V][M][332], ged. Bunschoten op 14 apr 1672, zie 664

1332.  Gijsbert van Oudenaller[V][666], zn. van (2664) Reijer Gijsbertsen van Oudenaller[V][1332]. geb. Eemdijk voor 1660, ovl. op 30 jun 1694, tr. Bunschoten op 4 feb 1672 met 

1333.  Jannetje Lamberts[666], geb. Bunschoten, ovl. na 1701. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  666.  Lambert Gijsbertz [V][M][333], ged. Bunschoten op 13 dec 1685, zie 666

1334.  Claas Rijcks[V][667], zn. van (2668) Rijkck van de Segersz[1334]. ged. Spakenburg op 30 mrt 1645, diaken, burgemeester, ovl. Spakenburg na 1718, tr. Bunschoten op 13 jun 1680 met 

1335.  Jannetje Jans[667], geb. Spakenburg, ovl. aldaar na 1695. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  667.  Geertje Claasz Rijcksen[V][M][333], ged. Bunschoten op 31 mrt 1684, zie 667

1340.  Carel Killen Huijgen[V][M][670], zn. van (2680) Kil Huijgen[V][M][1340] en (2681) Woutertjen Carels[1340], geb. Eemdijk, ged. Bunschoten op 24 apr 1681, ovl. voor 1732, tr. (2) op 20 jan 1704 met Gerretie Woutersz van Halteren, geb. Spakenburg, ovl. Bunschoten op 11 sep 1706. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) Bunschoten op 9 okt 1707 met 

1341.  Grietie Lambertsen Perk (Perck)[V][670], dr. van (2682) Lambert Gerbertsz Perk[V][1341]. geb. Huizen, ovl. voor 1732. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  670.  Gerrit Carelsz [V][M][335], ged. Bunschoten op 22 jul 1708, zie 670

1342.  Frans Pietersz Heek[V][M][671], zn. van (2684) Pieter Heek[V][M][1342] (veehouder, schepen, diaken) en (2685) Jannetjen Fransen[1342], ged. Bunschoten op 12 dec 1680, schepen, diaken, ovl. voor 1737, tr. (2) circa 1721 met Grietje Gijsberts Gijsberts Gladhoos, geb. Nijkerk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. tr. (1) Bunschoten op 3 mei 1705 met 

1343.  Lucretia (Lutje, Lutgen) Schaap[V][M][671], dr. van (2686) Richardus Schaap[1343][1343b] (gemeentesecretaris) en (2687) Grietjen Aerts[1343], ged. Bunschoten op 13 dec 1676. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  671.  Grietje Fransz [V][M][335], ged. Bunschoten op 16 okt 1712, zie 671

1344.  Gerrit Teunisz Meulenaar[V][672], zn. van (2688) Teunis Jansz Wouwenberg[1344]. geb. Bickbergen, moelenaarsknegt van Bickbergen, ovl. Huizen in 1674, tr. Monnikendam op 18 sep 1672 met 

1345.  Jannetje Jans Schoenmaker[672], ovl. Huizen op 18 apr 1699, tr. (2) met Jacob Evertsz Net, geb. Huizen in 1655, ovl. aldaar in 1683. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  672.  Teunis Gerritsz Jaep Elle [V][M][336][647], geb. Huizen in 1672, zie 672

1346. = 1040

1347. = 1041

1350. = 1120

1351. = 1121

1360.  Ebbe Anxsz (Angrissen Andriesz)[V][M][684][717][680], zn. van (2720) Anx Dircksz[V][1360] en (2721) Aeltien Teeuwis[V][M][1360], ovl. Huizen op 2 jun 1722, begr. aldaar op 5 jun 1722, tr. Huizen op 18 aug 1686 met 

1361.  Lambertien Jans[684][717][680], begr. Huizen op 9 mei 1709. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  680a.  Jan Ebben Andriesz[V][M][342a][342], ged. Huizen op 25 jan 1693, begr. aldaar op 4 sep 1741, zie 684
  680b.  Annetje Ebben Angrissen[V][M][358], ged. Huizen op 30 okt 1701, ovl. aldaar op 20 nov 1744, zie 717
  680c.  Lambert Ebben Angrissen[V][M][340], ged. Huizen op 20 nov 1689, zie 680

1366.  Hendrick Jacobsz Vos[V][M][683], zn. van (2128) Jacob Elbertsz Vos[V][1366][1121][1064][1064d] en (2129) Machteldje Aarts[1366][1121][1064][1064d], geb. Huizen in 1655, koehouder, ovl. Huizen op 11 nov 1724, begr. aldaar op 18 nov 1724, tr. (2) Huizen op 27 nov 1701 met Belitien Cornelis, geb. Huizen in 1655, begr. aldaar op 5 mei 1723. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 9 mei 1677 met 

1367.  Grietien Claes[V][M][683], dr. van (2734) Claes Wijchertsz Hendricksz[V][1367][1367b] en (2735) Emmetje Gerrits[V][M][1367][1367b], begr. Huizen op 27 nov 1698. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  683.  Emmetien Hendricks [V][M][341][341b][341c], ged. Huizen op 23 jan 1678, begr. aldaar op 10 mrt 1742, zie 683

1368. = 1360

1369. = 1361

1370.  Gerrit Jansz Teeuwisz[685]
 Hij krijgt een dochter: 
  685.  Meijnsje Gerrits [V][342a][342], geb. Blaricum in 1693, zie 685

1372.  Aalt de Ruijter[686], begr. Laren op 12 okt 1704. 
 Hij krijgt een zoon: 
  686.  Hendrick Aelten Ruijter[V][343][646], geb. Laren in 1682, begr. Huizen op 30 sep 1726, zie 686

1375.  Marritje Moer Moer[687]
 Zij krijgt een dochter: 
  687.  Machteltien Hendricks[M][343][646], geb. Huizen in 1685, begr. aldaar op 31 okt 1768, zie 687

1376.  Willem Claesz Kooij (Coij)[V][M][688], zn. van (2752) Claes Willemsz Kooij[V][1376] en (2753) NN 1 Claes[V][1376], geb. Huizen in 1630, ovl. aldaar, begr. aldaar in 1682, tr. met 

1377.  Lambertje Dircks[V][688], dr. van (2082) Dirck Ebben[1377][1041]. geb. in 1630, ovl. Huizen op 1 jun 1676, tr. (2) Huizen op 4 aug 1675 met Gerrit Rutten Doorn, geb. Huizen in 1634, ovl. aldaar op 17 jul 1709. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  688.  Ebbe Willemsz [V][M][344], geb. Huizen in 1657, begr. aldaar op 22 feb 1717, zie 688

1378.  Claes Meeuwisz Muijs[V][M][689], zn. van (2756) Meeuwis Muijs[1378] en (2757) Aeltje Willems Claesz[V][M][1378], geb. Huizen in 1620, snijder; Ondereijnde van Huijsen, ovl. Huizen op 25 dec 1680, tr. met 

1379.  Aeltje Lamberts[689], ovl. op 26 feb 1695. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  689.  Jannetien Claes Meeuwissen[V][M][344], geb. Huizen, ovl. aldaar op 23 aug 1730, begr. aldaar op 27 aug 1730, zie 689

1380.  Cornelis Cornelisz[690], tr. met 

1381.  Hilletje Anthonis[690], tr. (2) met Pieter Pietersz, ovl. in 1659. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Lambert Lambertsz Broeckgen (Tierqualick) (zie 4562)[2281]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  690.  Dirck Cornelisz de Oude[V][M][345], geb. Huizen in 1651, ovl. aldaar op 28 nov 1718, begr. aldaar op 1 dec 1718, zie 690

1382.  Pieter Feecksz (Freecksz)[V][M][691], zn. van (2764) Feeck Pietersz[1382] en (2765) Geertje Gerrits[1382], geb. Huizen in 1624, ovl. aldaar in 1692, tr. met 

1383.  Wijchertje Jacobs[691], geb. in 1624, ovl. Huizen op 9 okt 1680. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  691.  Claesje Pieters[V][M][345], geb. Huizen in 1651, ovl. aldaar op 23 mei 1733, begr. aldaar op 28 mei 1733, zie 691

1386.  Lambert Cornelisz Smit[693a][693][693c], geb. Huizen in 1619, Koehouder en Schipper, ovl. Huizen op 31 jul 1691, begr. aldaar, tr. met 

1387.  Neeltje Pieters[V][693a][693][693c], dr. van (2774) Pieter Jansz Molquern[V][M][1387]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  693a.  Cornelis Lambertsz [V][M][1072], geb. Huizen in 1660, ovl. aldaar, tr. Huizen op 6 mei 1685 met Willemtje Jacobs (zie 2145)[1072]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  693b.  Gijsien Lamberts[V][M][346], geb. Huizen in 1660, ovl. aldaar op 9 jun 1725, begr. aldaar op 13 jun 1725, zie 693
  693c.  Pieter Lambertsz [V][M], geb. Huizen in 1670, schipper, veerman, ovl. Huizen op 4 sep 1723, begr. aldaar op 7 sep 1723, tr. (1) Huizen op 30 okt 1707 met Neeltien Lamberts Lustigh (zie 707a)[V][M]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (2) Huizen op 24 apr 1689 met Neeltien Lamberts, begr. Huizen op 26 jan 1704. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1400.  Gerbert Rebel[V][M][700][700b], zn. van (2800) Cornelis Gerbertsz Rebel[V][M][1400] en (2801) Elsje ? Gijsberts Horst[1400], geb. Nieuw-Loosdrecht in 1650, ovl. Huizen op 6 sep 1728, begr. aldaar op 14 sep 1728, tr. Hilversum in 1675 met 

1401.  Aegien Meijers[V][M][700][700b], dr. van (2802) Adriaen Hendricks Meijers[V][1401] en (2803) Geertie Roelen[1401], ged. Oud-Loosdrecht op 27 feb 1656, ovl. Huizen op 2 jan 1729, begr. aldaar op 7 jan 1729. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  700a.  Cornelis Gerbertsz [V][M][350][376][350c], ged. Nieuw-Loosdrecht op 1 apr 1676, begr. Huizen op 17 jan 1753, zie 700
  700b.  Willem Gerbertsz [V][M], ged. Nieuw-Loosdrecht op 6 jul 1681, begr. Huizen op 5 okt 1758, tr. (1) Huizen op 11 mrt 1708 met Emmentien Hendricks Visser[M], dr. van Hendrick Lambertsz Visser (Koehouder) en (1367b) Claesje Claes[V][M], ged. Huizen op 17 dec 1679, begr. aldaar op 13 okt 1751. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (2) Huizen op 10 mei 1754 met Teuntje Crijnen Quirijns Roos, ged. Huizen, begr. aldaar op 10 jun 1767. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

1402.  Jan Jacobsz Wijchertsz[V][M][701], zn. van (2804) Jacob Wijchertsz[V][1402][2383][1402c] en (2805) Ebbetje Harmens[1402][2383][1402c], geb. Huizen in 1636, ovl. in 1676, tr. met 

1403.  Geertje Gerrits Doorn[V][M][701], dr. van (2806) Gerrit Gerritsz Doorn de Jonge[V][M][1403][1404] en (2807) Claesje Jans[V][M][1403][1404], ovl. Huizen op 26 jul 1703. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  701.  Aeltien Jans Doorn[V][M][350][376][350c], geb. in 1675, ovl. Huizen op 14 mei 1738, begr. aldaar op 21 mei 1738, zie 701

1404.  Jan Gerritsz Doorn[V][M][702], zn. van (2806) Gerrit Gerritsz Doorn de Jonge[V][M][1403][1404] en (2807) Claesje Jans[V][M][1403][1404], tr. met 

1405.  Geertje Gerrits[702]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  702.  Gerrit Jansz Doorn de Oude[V][M][351], ged. Huizen in 1664, ovl. aldaar op 10 jul 1731, begr. aldaar op 12 jul 1731, zie 702

1410.  Gerrit Jansz Velsen[V][705], zn. van (2820) Jan Rutten Gerritsz[V][1410]. geb. Huizen in 1651, begr. aldaar op 23 nov 1719, tr. Huizen op 16 jan 1676 met 

1411.  Grietien Jans Roes[705], ovl. Huizen op 12 jun 1725, begr. aldaar op 16 jun 1725. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  705.  Lijsbet Gerrits [V][M][352], ged. Huizen op 16 mrt 1687, begr. aldaar op 8 jul 1753, zie 705

1412.  Lambert Lambertsz Kos[V][M][706], zn. van (2824) Lambert Lambertsz Cos[V][M][1412] en (2825) Fijtje Geurts[1412], geb. in 1665, tr. Huizen op 15 mei 1690 met 

1413.  Lambertje Elberts[V][M][706], dr. van (2408) Elbert Dircksz Cos[V][M][1413][1204] en (2409) N1 Tijmens Dam[V][M][1413][1204], geb. in 1665, ovl. Huizen op 13 apr 1731, begr. Rotterdam op 17 apr 1731. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  706.  Lambert Lambertsz Kossen de Jonge[V][M][353], ged. Huizen op 28 jan 1691, zie 706

1414.  Lambert Rijcksz Lustigh (zie ook 521b)[V][M][707a][707][1277], geb. Huizen op 16 apr 1656, ovl. aldaar op 8 dec 1727, begr. aldaar op 22 dec 1727, tr. Huizen op 14 aug 1678 met 

1415. = 521b. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  707a.  Neeltien Lamberts (zie ook 674)[V][M], geb. op 16 feb 1681, begr. Huizen op 19 dec 1742. 
  707b.  Wijmptien Lamberts Lustig[V][M][357][353c][353], geb. Huizen op 20 mei 1685, ovl. aldaar op 21 okt 1738, begr. aldaar op 27 okt 1738, zie 707
  707c.  Melisien Lamberts Lustig[V][M][638], ged. Huizen op 17 aug 1692, zie 1277

1416.  Claes Weijgertsz Decker[708], geb. Huizen in 1652, ged. aldaar op 10 jan 1676, begr. aldaar op 8 feb 1706, tr. met 

1417.  Aefje Gerrits[708]
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  708.  Willem Klaasz [V][M][354], ged. Huizen op 27 nov 1689, zie 708

1420.  Eelt Teeuwisz[710], ovl. Huizen op 8 jul 1723, begr. aldaar op 12 jul 1723, tr. (2) Huizen op 11 apr 1682 met Jannetje Jans, geb. Huizen, ovl. voor 1688. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (3) Huizen op 19 apr 1688 met Geertje Swaningh Vos, ovl. voor 1694. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) Huizen op 6 jun 1694 met 

1421.  Rijckje Hendricks[710], begr. Huizen op 21 feb 1718. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  710.  Hendrick Eelten van der Wal[V][M][355], ged. Huizen op 3 jul 1695, zie 710

1422.  Hendrick Jansz Visser[V][711][711b], zn. van (2844) Jan Visser[1422]. geb. in 1655, ovl. Huizen op 17 okt 1727, begr. aldaar op 22 okt 1727, tr. Huizen op 11 apr 1677 met 

1423.  Trijntien Dircks[711][711b], geb. in 1652, ovl. Huizen op 6 mrt 1732, begr. aldaar op 13 mrt 1732. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  711a.  Reijertien Hendricks [V][M][355], ged. Huizen op 26 sep 1688, begr. aldaar op 30 mrt 1740, zie 711
  711b.  Jan Hendricksz [V][M], ged. Huizen op 25 okt 1682, begr. aldaar op 23 jul 1759, tr. Huizen op 11 okt 1710 met Franckien (Freijntien) Willems[M], dr. van Willem Dircksz Lambertsz[V] en (1064d) Zelitien Jacobs Vos[V][M], ged. Huizen op 5 sep 1688, ovl. aldaar voor 1757. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1424.  Cos Gerritsz Hartog[712], tr. met 

1425.  Grietje Teeuwis[712], tr. (2) met Gijsbert Pietersz. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  712.  Jacob Kossen [V][M][356], geb. Huizen circa 1660, begr. aldaar op 14 nov 1711, zie 712

1426.  Egbert Lambertsz[713], ovl. Huizen op 14 okt 1682, tr. met 

1427.  Ariaentien Alberts[713]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  713.  Agnietien Ebberts[V][M][356], geb. Huizen, zie 713

1428.  Cornelis Claesz Hoen[714], geb. Huizen in 1635, kuijper, tr. met 

1429.  Jannetje Cornelis of Aarent[714], tr. (2) met Arend Hendricksz. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  714.  Cornelis Cornelisz (zie 714)[V][M][357][353c]

1432.  Lubbert Pietersz Baes[V][M][716][716b], zn. van (2864) Pieter Lubbertsz Baes[V][M][1432] en (2865) Beijtien Gerrits Smit[V][M][1432], geb. circa 1670, ovl. Huizen op 30 nov 1741, tr. Huizen op 27 feb 1695 met 

1433.  Geertien Jacobs[716][716b], geb. in 1670, ovl. Huizen op 12 aug 1725, begr. aldaar op 16 aug 1725. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
  716a.  Jacob Lubbertsz Baas[V][M][358], ged. Huizen op 14 jul 1697, begr. aldaar op 16 okt 1775, zie 716
  716b.  Jan Lubbertsz Baas[V][M], ged. Huizen op 15 sep 1709, ovl. aldaar in 1754, tr. op 10 okt 1734 met Teuntien Rutten Perck. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1434. = 1360

1435. = 1361

1436. = 516

1437. = 517

1438.  Jan Lambertsz Vos Kleijn[V][M][719], zn. van (2876) Lambert Gijsbertsz Vos Kleijn[V][M][1438] en (2877) Ledewijn Jacobs[1438], ged. Huizen op 3 mei 1682, ovl. aldaar op 23 jul 1729, begr. aldaar op 25 jul 1729, tr. (2) Huizen op 6 mei 1708 met Grietje Wijcherts, geb. Huizen, begr. aldaar op 16 aug 1708. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (1) Huizen op 2 mrt 1710 met 

1439.  Machteltien Pieters Reijn[V][M][719], dr. van (2878) Pieter Pietersz Reijn[V][1439] en (2879) Lambertje Jans Swart[V][M][1439], ged. Huizen op 3 dec 1679, begr. aldaar op 24 okt 1747. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  719.  Lambertje Jans Vos (zie 719)[V][M][359]

1488.  Claas Loegen Boshuijsen[V][M][744], zn. van (2976) Loegh Claesz[1488][1488b] en (2977) Meijnsje Lucas[V][M][1488][1488b], ged. Huizen op 28 jan 1691, begr. aldaar op 16 apr 1760, tr. (2) Huizen op 30 apr 1713 met Annetje Gerrits, geb. Huizen, begr. aldaar op 13 jun 1713. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Huizen op 23 feb 1738 met Feijtien Willems Koeman, ged. Huizen op 19 nov 1690, begr. aldaar op 4 apr 1740. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) Huizen op 28 aug 1740 met Jannetje Andries Makkinge. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Huizen op 25 feb 1714 met 

1489.  Aeltje Jans[744], geb. Huizen, ovl. aldaar op 18 okt 1737, begr. aldaar op 22 okt 1737, tr. (2) Huizen op 31 mei 1705 met Lambert Jansz Klinck, geb. Huizen, begr. aldaar op 20 dec 1710. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  744.  Jan Claasz (zie 744)[V][M][372]

1490. = 684

1491. = 685

1512.  Jan Lambertsz Brasser alias Bos[V][M][756], zn. van (3024) Lambert Jansz Brasser alias Bos[1512][1512b] en (3025) Jannetje Bos[1512][1512b], geb. Loosdrecht in 1673, tr. Laren op 6 mei 1696 met 

1513.  Annitje Jacobs Scha[756], geb. Westbroek in 1673. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  756.  Gijsbert Jansz Brasser[V][M][378], geb. Blaricum in 1697, begr. Huizen op 12 jun 1769, zie 756

1516.  Jan Tijmensz Timmerman[758], geb. Huizen in 1627, ovl. aldaar in 1676, tr. Huizen op 1 jan 1658 met 

1517.  Aeltge Jelis[758], geb. in 1636, vroemoer, ovl. Huizen op 17 mei 1726, begr. aldaar op 21 mei 1726, tr. (2) Huizen op 23 nov 1687 met Rijck Jansz Velsen, geb. Huizen in 1647, koehouder, begr. Huizen op 21 jun 1720. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  758.  Ruth Jansz Timmer[V][M][379], geb. Huizen in 1671, ovl. aldaar in 1744, zie 758

1518.  Cornelis Cornelis Cornelisz[759][759b], geb. Huizen in 1637, ged. aldaar op 22 jan 1706, ovl. aldaar op 30 jan 1719, begr. aldaar op 30 jan 1719, tr. met 

1519.  Lambertje Elberts Vos[V][759][759b], dr. van (3038) Elbert Freecksz Vos[V][1519][2128]. geb. in 1637, ovl. Huizen op 13 dec 1699, begr. aldaar op 3 jan 1700. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
  759a.  Aeltien Cornelis[V][M][379], ged. Huizen in 1676, begr. aldaar op 1 okt 1745, zie 759
  759b.  Bieltien Cornelis[V][M][1075c][1075][1278], geb. Huizen in 1664, ovl. aldaar op 26 dec 1733, begr. aldaar op 30 dec 1733, tr. (1) tussen feb 1696 en jul 1696  met Jacob Pietersen de Gooijer[1075c], zn. van Pieter de Gooijer. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder. tr. (2) Huizen op 18 aug 1686 met Volcker IJsaacksz Spilt (zie 2150)[V][M][1075][1278], zn. van (4300) Isaack Willemsz[V][M][2150] en (4301) NN Jans[V][M][2150]. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder. tr. (3) Huizen op 19 apr 1683 met Tijmen Jansz Timmer, geb. Huizen in 1660, ovl. aldaar voor 1686. Uit dit huwelijk een kind. 

1536.  Hendrik Stienstra[V][M][768], zn. van (3072) Roelof Geerts Stinstra[1536] en (3073) Aeff Taekes[1536], geb. circa 1580. 
 Hij krijgt een zoon: 
  768.  Claes Hendricks [V][384], geb. Dokkum circa 1630, zie 768

1624.  Johannes Hielkema (Hylckama)[V][M][812], zn. van (3248) Johannes Jelles Hylckama[V][M][1624] en (3249) Syouk Jans[1624], geb. in 1617, ovl. Haskerland op 8 dec 1671, tr. Joure op 25 apr 1639 met 

1625.  Detke Ipes Oosterzee[V][812], dr. van (3250) Epeus Johannes Oosterzee[V][1625]. tr. (2) Leeuwarden op 1 jul 1632 met Jucke Juckes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  812.  Johannes Johannes [V][M][406], ged. Joure op 9 jan 1653, ovl. in 1716, begr. Leeuwarden, zie 812

1626.  Jan Pieters Ophuysen[813], ovl. in 1668, tr. Leeuwarden op 22 mei 1647 met 

1627.  Grietie Rutgers[V][M][813], dr. van (3254) Rutger Fongers[V][1627] en (3255) Geertke Ottes Heerma[V][1627]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  813.  Wytske Jans [V][M][406], ged. Leeuwarden op 27 jan 1650, ovl. in 1721, begr. aldaar, zie 813

1628.  Petrus Theunis van Asperen[V][M][814][814b], zn. van (3256) Theunis Jans van Asperen[V][M][1628] en (3257) Tiets Pytters[1628], geb. Grou circa 1634, schoolmeester, schrijver, ovl. in 1724, begr. Grou, tr. met 

1629.  Hiltje Watzes Gravius[V][M][814][814b], dr. van (3258) Watze Cents Gravius[V][M][1629] (secretaris Idaarderadeel, procureur generaal) en (3259) Grietie Jans[1629], geb. Grou circa 1640, ovl. in 1718, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  814a.  Jan Pieters [V][M][407], ged. Grou op 1 nov 1663, ovl. in 1717, zie 814
  814b.  Sint Pieters [V][M], ged. Grou op 2 sep 1668, tr. Grou op 26 aug 1688 met Dieuke Pijters . Uit dit huwelijk een dochter. 

1630.  Pyter Harmens[815], tr. in 1666 met 

1631.  Saak Sytses[V][815], dr. van (3262) Sytse Sakes[1631]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  815.  Ynske Pytters[V][M][407], ged. Boombergum op 19 jun 1670, zie 815

1636.  Marten Sioerdts Martena[818], geb. circa 1616, ovl. in 1651, tr. met 

1637.  Sytske Jacobs[818], geb. circa 1630, ovl. Boksum in 1677. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  818.  Jacob Martens [V][M][409], geb. circa 1652, ovl. Boksum in 1707, zie 818

1668.  Sijbe Lourens[834]
 Hij krijgt een zoon: 
  834.  Heere Sybes[V][417], geb. circa 1664, zie 834

1670.  Johannes Ulbes[V][M][835], zn. van (3340) Ulbe Johannes[1670] en (3341) Tieth Hinne[1670], geb. in 1623, tr. Joure op 27 apr 1656 met 

1671.  Jisck Romkes[V][835], dr. van (3342) Reijner Paulus[1671]. geb. Broek in 1630. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  835.  Tied Johannes[V][M][417], geb. Joure in 1667, zie 835

1728.  Jelle Jans[V][M][864], zn. van (3456) Jan Jelles[1728] (veenbaas) en (3457) Antje Reids[V][M][1728], geb. Eastermar circa 1640, ovl. tussen 26 jul 1674 en 6 okt 1674 , tr. Eastermar circa 1668 met 

1729.  Bauckjen Tjercks[V][M][864], dr. van (3458) Tjerck Michiels[V][M][1730][1729] en (3459) Mincke Rinnerts[V][M][1730][1729], geb. Opeinde circa 1647, ovl. circa 1700, tr. (2) Eastermar op 30 jan 1676 met Gerke Wopkes, geb. Eastermar circa 1652, ovl. na 1708. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  864.  Jan Jelles[V][M][432], ged. Eastermar op 26 jun 1670, ovl. Witveen op 10 dec 1761, zie 864

1730.  Gaucke Tjercks[V][M][865], zn. van (3458) Tjerck Michiels[V][M][1730][1729] en (3459) Mincke Rinnerts[V][M][1730][1729], geb. Opeinde circa 1645, ged. DG Nijega op 31 mei 1669, ovl. Witveen voor 1706, tr. (2) circa 1685 met Asseltje Bouwes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Nijega op 31 mei 1669 met 

1731.  Sjouckjen Teyes[V][M][865], dr. van (3462) Teye Rinnerts[1731] en (3463) Loltje Sytses[1731], geb. Oudega in 1647, ovl. in 1714. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  865.  Lol Gauckes[V][M][432], geb. Eastermar circa 1671, ovl. Witveen op 4 dec 1758, zie 865

1732.  Hidser Saackes[866], tr. met 

1733.  Grietje Jans[866]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  866.  Egbert Hidsers[V][M][433], geb. Twijzel circa 1655, ovl. Hardegarijp in 1720, zie 866

1734.  Hanses Sybrens[867], tr. met 

1735.  Jouck Harmens[867]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  867.  Bieuwkjen [V][M][433], geb. Veenwouden circa 1669, ovl. Twijzel in 1706, zie 867

1740.  Hylke Haijes[870], tr. Oudkerk op 1 jun 1684 met 

1741.  Jenke Rinzes[870]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  870.  Liebbe Hylkes[V][M][435], geb. Eastermar circa 1665, ovl. Surhuisterveen in 1706, zie 870

1742.  Eelcke Wopckes[871], tr. met 

1743.  Trijntje Tjerks[871]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  871.  Grietje Eelkes[V][M][435], geb. Witveen op 12 mrt 1676, ovl. aldaar na 1706, zie 871

1744.  Rykele Pieters[872], tr. met 

1745.  Nyske [872]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  872.  Pieter Rykeles[V][M][436], ged. Eestrum op 16 aug 1684, zie 872

1748.  Luycke Annes[874], tr. met 

1749.  Iedtske (Eetske) Teakes[874]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  874.  Anne Luikes[V][M][437], geb. Drogeham in 1678, ovl. Harkema-Opeinde op 15 sep 1753, begr. Drogeham op 20 sep 1753, zie 874

1750.  Jacob Heerkes[875], tr. met 

1751.  Geertje Hepkes[875]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  875.  Trijntje Jacobs[V][M][437], ged. Drogeham op 22 jun 1684, ovl. Harkema-Opeinde op 28 jul 1762, begr. Drogeham op 5 aug 1762, zie 875

1760.  Freerk Reinders[880], geb. vermoedelijk Borken [Duitsland] in 1680, tr. met 

1761.  Tjietske Lammerts[880], geb. vermoedelijk Borkum in 1680. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  880.  Reinder Freerks Oldenburger[V][M][440], geb. Surhuisterveen in 1701, ovl. aldaar in 1784, zie 880

1762.  Louke Egberts[881], geb. Surhuisterveen in 1670, tr. Surhuisterveen in 1697 met 

1763.  Aaltje Redses[V][M][881], dr. van (3526) Retze Jelckes[V][M][1763] en (3527) Antie Tiallings[V][M][1763], geb. Surhuisterveen in 1676, ovl. aldaar op 17 dec 1752. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  881.  Geertje Loukes[V][M][440], geb. Surhuisterveen in 1701, ovl. aldaar in 1781, zie 881

1764.  Jacob Jans[882], tr. Surhuisterveen op 16 mei 1701 met 

1765.  Antje Cornelis[882], geb. circa 1675, ged. in 1699. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  882.  Jan Jacobs Drenth[V][M][441], geb. Surhuisterveen op 29 jan 1702, ovl. aldaar in 1741, zie 882

1766.  Ouwe Lubberts[V][M][883], zn. van (3532) Lubbert Harmens[V][M][1766] en (3533) Mettje Tjaerts[1766], geb. Buitenpost op 26 mei 1656, ovl. Surhuisterveen voor 1744, tr. Surhuisterveen circa 1700 met 

1767.  Emke (Imke) Pieters Pytters[883], geb. Surhuisterveen circa 1675, ovl. aldaar in 1748. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  883.  Hiske Ouwes[V][M][441], geb. Surhuisterveen circa 1700, ovl. aldaar in 1761, zie 883

1786.  Rinke Jans[V][M][893], zn. van (3572) Jan Rinkes[1786] (boer, dorpsrechter) en (3573) Sibbeltien Geerts[V][M][1786], geb. Oudehaske in 1660, ovl. Haskerhorne in 1716, tr. met 

1787.  Lysbeth Ruurds[V][M][893], dr. van (3574) Ruurd Bartels[V][M][1787] (dorpsrechter) en (3575) Ypck Jans[V][M][1787], geb. Oudehaske in 1660, ovl. Meppel. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  893.  Akke Rinkes[V][M][446], ged. Oudehaske op 17 mei 1705, ovl. in 1804, zie 893

1788.  Lammert Keimpes[V][M][894], zn. van (3576) Keimpe Jelles[V][M][1788] (herbergier) en (3577) Tiets Oeges[1788], ged. Garijp op 1 feb 1662, tr. Garijp op 21 aug 1686 met 

1789.  Hincke Jans Nijenhuis[V][M][894], dr. van (3578) Jan Reitses Nijenhuis[V][M][1789] (schoenmaker) en (3579) Idtje Gaeles[V][M][1789], geb. Oostermeente in 1665, ovl. Garijp op 16 dec 1707. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  894.  Keimpe Lammerts[V][M][447], geb. Garijp in 1696, ovl. Eastermar in 1749, zie 894

1790.  Poope Bouwes[V][M][895], zn. van (3580) Bouwe Poopes Boonstra[1790] en (3581) Grietje Binnes[1790], geb. Suameer circa 1660, schuitemaker, ovl. Nijega op 22 mrt 1735, tr. Oudega in sep 1688 met 

1791.  Martjen (Martzen) Rommerts[V][M][895], dr. van (3582) Rommert Saeckes[1791] en (3583) Aaltje Pieters[1791], geb. Oudega op 22 feb 1672, ged. Nijega op 22 feb 1672, ovl. op 22 mrt 1735. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  895.  Grietje Poopes[V][M][447], geb. Suameer in 1700, ovl. na 1765, zie 895

1904.  Oene Gerbens[952], tr. met 

1905.  Tytie Willems[952]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  952.  Douwe Oenes[V][M][476], geb. circa 1691, ovl. GoŽngahuizen op 26 jul 1777, zie 952

1906.  Aele Bokes[V][M][953], zn. van (3812) Boocke Aellis[1906] en (3813) Rints Doeckedr[V][M][1906], geb. Snikzwaag in 1655, DG, tr. Joure op 10 okt 1680 met 

1907.  Ansck Sickes[V][M][953], dr. van (3814) Sicke Oenes [1907] en (3815) Tjall Gerbensdr[1907], geb. Snikzwaag, DG. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  953.  Aatje Alles[V][M][476], geb. Haskerdijken, ovl. op 9 dec 1768, zie 953

1986.  Pieter Bockes van Wymersma[993], geb. Miedum tussen 1612 en 1614, ovl. aldaar tussen 1665 en 1667, tr. Marsum op 14 feb 1632 met 

1987.  Lijsbet Sickes (Ydtie) Rinia[V][M][993], dr. van (3974) Sicke Fongers van Rinia[1987] en (3975) Tyeets Jan-Lammertsdr Jansdr[V][M][1987], ged. Leeuwarden op 23 sep 1614, ovl. tussen 20 aug 1661 en 4 sep 1661 . 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  993.  Yttie Pieters [V][M][496], geb. Sibrandahuis in 1634, ovl. Franeker, zie 993

2000.  Jacob Durks Strikwerda[V][M][1000], zn. van (4000) Dyrck Nannes Strikwerda[V][2000] en (4001) Tjetske Nannes Alberts[V][M][2000], geb. Oosterlittens in 1647, ovl. Winsum in 1716, tr. Winsum op 24 mrt 1672 met 

2001.  Froukje Feddes Buma[V][M][1000], dr. van (4002) Fedde Douwes Buma[2001] en (4003) Jeltje Wybes Tjeppenboer[V][M][2001], ged. Menaldum op 7 jun 1641. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1000.  Durk [V][M][500], ged. Winsum op 27 okt 1675, ovl. na mrt 1713, zie 1000

2002.  Pyter Alberts[1001], tr. met 

2003.  Wikyen Jans[1001]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1001.  Jisk Pieters[V][M][500], geb. Winsum in 1690, ovl. Oosterlittens in 1766, zie 1001

Generatie XII

2048.  Jan Paulusse van der Poel[V][1024], zn. van (4096) Paulus Willems van der Poel[V][2048]
 Hij krijgt een zoon: 
  1024.  Paulus Jansen [V][512], geb. Veenendaal circa 1640, ovl. aldaar op 1 mrt 1673, zie 1024

2050.  Jan Cornelisz Michielsen van Veenendaal[1025], geb. Rheenens Veen in mei 1626, ovl. in 1682, otr. (2) Amsterdam op 20 feb 1660, tr. Amsterdam op 14 mrt 1660 met Maria Conincxs. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met 

2051.  Maria Gerritsen[1025], geb. Veenendaal circa 1613, ovl. aldaar op 14 mrt 1660. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1025.  Marritien Jansen [V][M][512], geb. in 1651, ovl. Veenendaal op 17 apr 1704, zie 1025

2052.  Gerrit Aertsz Verburg[1026], geb. Rhenen circa 1605, kerkmeester en lid veenraad, ovl. Veenendaal op 8 nov 1673, tr. Rhenen op 7 mrt 1638 met 

2053.  Fijchen Claesen (Sophia, Sofia) de Bont[V][M][1026], dr. van (4106) Claes Pietersz de Bont[V][M][2053] (mandenmaker) en (4107) Marritgen Claesdr van Schoonhoven[V][M][2053], geb. Rhenen circa 1610, ovl. aldaar op 17 feb 1667. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1026.  Govert Gerritszn [V][M][513], geb. Veenendaal circa 1640, ovl. aldaar op 19 feb 1704, zie 1026

2054.  Michiel Homoet[1027], tr. met 

2055.  Grietje [1027]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
  1027.  Antonia Michielsen [V][M][513], geb. Veenendaal in jan 1645, ovl. aldaar op 16 mrt 1718, zie 1027

2082.  Dirck Ebben[1377][1041], geb. Huizen in 1608, ged. aldaar in 1608, ovl. aldaar in 1682. 
 Hij krijgt 2 dochters: 
  1041a.  Lambertje Dircks[V][688], geb. in 1630, ovl. Huizen op 1 jun 1676, zie 1377
  1041b.  Stijntje Dircks[V][520][673], geb. Huizen in 1634, ovl. aldaar, zie 1041

2084.  Jacob Pietersz Jes[V][M][1042], zn. van (4168) Pieter Jansz Jes[2084] en (4169) NN Gerrits[V][2084], geb. Huizen in 1593, ovl. aldaar in 1665. 
 Hij krijgt een zoon: 
  1042.  Gerrit Jacobsz de Jonge [V][521][521b], geb. Huizen, ovl. aldaar op 18 nov 1690, zie 1042

2114.  Aert