Genealogie van Johan Huybrechtsen van Eyck.
Genealogie van Johan Huybrechtsen van Eyck.

Generatie I

I.   Johan Huybrechtsen van Eyck1, tr. met Elisabeth van Bruxelles1
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Bartholomeus van Eyck van Bruxelles1, volgt II

Generatie II

II.   Bartholomeus van Eyck van Bruxelles1, zn. van Johan Huybrechtsen van Eyck (I) en Elisabeth van Bruxelles, tr. met Maria van Bruxelles1
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Hubert 1, volgt III

Generatie III

III.   Jan Hubert van Eyck van Bruxelles1, zn. van Bartholomeus van Eyck van Bruxelles (II) en Maria van Bruxelles, tr. met Helena Johannisdr Backs1
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria van Eyck
  2.   Bartholomeus 1, volgt IV

Generatie IV

IV.   Bartholomeus van Eyck van Bruxelles1, zn. van Jan Hubert van Eyck van Bruxelles (III) en Helena Johannisdr Backs, relatie met Elisabeth van Lömel van Laer1, dr. van Jan van Lömel van Laer en NN. van Gestel
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.   Bartholomeus van Berch Eyck1, geb. in 1535, ovl. in 1603, volgt V
  2.  Helena van Berch Eyck, non te Orthen. 
  3.  Laurens van Berch Eyck
  4.  Johan van Berch Eyck

Generatie V

V.   Bartholomeus van Berch Eyck1, zn. van Bartholomeus van Eyck van Bruxelles (IV) en Elisabeth van Lömel van Laer, geb. in 1535, ovl. in 1603, tr. met Aleid Momme1, dr. van Johan Momme en Aleid van Barmentlo, geb. in 1534, ovl. in apr 1601. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Elisabeth , tr. te Rhenen op 19 feb 1603 met Johan Anthonisz de Roever (de Reuver)2. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johan van Bercheijck3,4,5,1, ovl. voor 1648, volgt VI
  3.   Aleid 4, ovl. op 13 dec 1636, relatie met Hendrik Bomer6, ovl. op 13 dec 1636. Uit deze relatie geen kinderen. Generatie VI

VI.   Johan van Bercheijck3,4,5,1, zn. van Bartholomeus van Berch Eyck (V) en Aleid Momme, procureur te Rhenen, ovl. voor 1648, begr. te Rhenen (Cunerakerk), tr. (1) met Elisabeth van Dompselaer1, dr. van Gerrit van Dompselaer (schepen van Utrecht) en Aleida van Amerongen, ovl. op 3 aug 1613. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aleid van Berch Eyck
  2.   Gerard van Berch Eyck7,3,8,9,10, ovl. voor 1695, volgt VIIa
  3.   Margaretha van Bercheyck1,11,9,12, canonick capitulaer St Jans te Wyck, ovl. in 1673, tr. te Rhenen op 15 mrt 1635 met Adrianus van Heurn1,6,9, zn. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. op 26 sep 1613, in leven secretaris capittel St. Jans te Utrecht, ovl. op 25 mrt 1658. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Johan van Bercheijck3,4,5,1, relatie (2) met Elisabeth Lijster3,5,1
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Bartholomeus Bercheyck13,1,2,14, geb. te Rhenen, ovl. te Rhenen op 5 jan 1659, volgt VIIb

Generatie VII

VIIa.   Gerard van Berch Eyck7,3,8,9,10, zn. van Johan van Bercheijck (VI) (procureur te Rhenen) en Elisabeth van Dompselaer, burgemeester van Rhenen, ovl. voor 1695, relatie met Catharina Elisabeth de Cupere4,2,8,10, dr. van Christiaen de Cupere (domkanunnik) en Maria Magnus
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Thomas , raad van Rhenen, relatie met Cunera van Lennep, dr. van Jurriaen van Lennep (heer van Biljoen) en Catharina Elisabeth de Cupere, geb. na 1657. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.   Gerard Johan 4, vanaf 1883 jrg 1967, kolom 359, pag. 191, vanaf 1883 jrg 1967, kolom 192, pag. 101,15,16, geb. te Rinsseveen, vaandrager, tr. te Bergen op Zoom op 29 jul 1699 met zijn nicht Maria Catharina de Sweseringhe4,15,16, dr. van Antoni de Sweserengh (kapitein) en Cornelia de Cupere. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Lumea Elisabeth

VIIb.   mr Bartholomeus Bercheyck13,1,2,14, zn. van Johan van Bercheijck (VI) (procureur te Rhenen) en Elisabeth Lijster, geb. te Rhenen, Advocaat het voor Hof Utrecht, ovl. te Rhenen op 5 jan 1659, begr. te Rhenen (Cunerakerk), tr. te Utrecht op 26 mrt 163417 met Jvr Geertruy Heurnius (van Heurn, Eyck en Bercheyck)8,6, van 1872 tot 1883 1873,1,13,18,4, vanaf 1883 1941, kolom 417,19,20, dr. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. op 26 jul 1617, ovl. voor 22 jun 1655. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Lijsbeth , ged. te Rhenen op 13 mei 163821
  2.   Deliaentgen , ged. te Rhenen op 27 jan 164122
  3.   Joannes , ged. te Rhenen op 17 apr 164223, geen kinderen. 
  4.   Lijsabeth 25, ged. te Rhenen op 26 jan 164424
  5.   François , ged. te Rhenen op 30 aug 164526
  6.  Isabella Bergeyck, ged. te Rhenen op 14 dec 1646. 
  7.   Margriet Bergeyck28,29,1,2, ged. te Rhenen op 4 apr 164927, volgt VIII
  8.   Karel Bergeyck28, ged. te Rhenen op 19 jun 1653. 


   Jvr Geertruy Heurnius8,6, van 1872 tot 1883 1873,1,13,18,4, vanaf 1883 1941, kolom 417,19,20, dr. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), tr. (2) met Cornelis van Maurik20
 Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie VIII

VIII.   Margriet Bergeyck (van Berch Eyck, Bergheijck)28,29,1,2, dr. van mr Bartholomeus Bercheyck (VIIb) (Advocaat het voor Hof Utrecht) en Jvr Geertruy Heurnius, ged. te Rhenen op 4 apr 164927, doopgetuige van haar kleinzoon Lambert Eradus te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 apr 1716, doopgetuige van haar kleinzoon Henrick Eradus te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 dec 1721, doopgetuige van haar achternicht Margriet Struys, tr. te Amsterdam op 5 dec 1671 (getuige: haar nicht Deliana ten Hage, haar nichtje)30,28 met Lambert Eradus (Aratus)28,1, zn. van Leendert Eratis (lakenmaker) en Trijntje Jansdr., ged. te Amsterdam op 6 jan 164831, lakenwerker. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Leendert , ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 1673 (getuige: zijn oom Leendert Eratis)32, ovl. te Amsterdam op 21 feb 1673. 
  2.   Maria , ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 167333, ovl. te Amsterdam op 21 feb 1673. 
  3.   Geertrui , ged. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 27 jan 167734
  4.   Bartholomeus 36, ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 10 dec 167935, lakenwever, doopgetuige van zijn kleinzoon Bartholomeus Eradus te Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 dec 1734, doopgetuige van zijn kleinzoon Andries Eradus te Leiden (Loodskerk) op 27 apr 1755, ovl. in 1750, begr. te Leiden (Bolwerk) op 4 aug 1750, tr. (1) te Leiden (Pieterskerk) op 24 nov 1714 met Geertruijt van Schoordijck (Schorredijk, Schorwijk, Scharedijk)36, geb. te Maastricht op 24 nov 1679, ovl. te Leiden in 172436. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (2) te Leiden (Pieterskerk) op 24 sep 1724 met Jacomina la Mair. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


Bronnen:

1. Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF), datum: van 1883 tot 1905 

2. De Navorscher (NAV), NAV 

3. Karel de Grote, Graven in de Cunera kerk te Rhenen (A 049), veld 1: grafnummer 74, volgens Bloys, plaats: Rhenen 

4. De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Periodiek, Samensteller: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1883 

5. Website http://www.Genealogieburggraaf.Tmfweb.Nl/ (W 014), W 014 

6. Heraldieke Bibliotheek. (HB), veld 2: J.B. Rietstap, plaats: ’s-Gravenhage, datum: van 1872 tot 1883 

7. Nederlands Patriciaat (NP), NP 

8. Gens Nostra (GN 005), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam 

9. Notariele akte Utrecht (Notar), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: UUa2-45, Onderwerp: procuratieregeling, Notaris: F. van Merkerck, Akteplaats: Utrecht (23 jan 1671 akte 45) 

10. Notariele akte Utrecht (Notar 108), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: U93a41, Onderwerp: huwelijkstoestemming, Notaris: H. Woudenberg, Akteplaats: Utrecht, periode: 1701 (13 dec 1701 akte 55) 

11. Notariele akte Utrecht (Notar 092), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: U77a1, Onderwerp: procuratie, Notaris: F. van Merkerck, Akteplaats: Utrecht, periode: 1669 (24 nov 1669 akte 118) 

12. Notariele akte Utrecht (Notar 118), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: U77a2-87, Notaris: F. van Merkerck, Akteplaats: Utrecht, periode: 1672 (17 jan 1672 akte 87) 

13. CBG (CBG 005), CBG 005 

14. CBG (CBG 005), CBG 005 (blz. 283) 

15. Notariele akte Utrecht (Notar 107), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: U93a41-55, Notaris: H. van Woudenbergh, Akteplaats: Utrecht, periode: 1701 (13 dec 1701) 

16. Rechterlijk Archief Schalkwijk (RA 055), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Recht. Arch. Schalkwijk, Deel/Akte: 0, Inventarisnr.: 1303, Plaats van akte: Schalkwijk, Aktedatum: 1737 (27 apr 1737) 

17. Notariele akte Utrecht (Notar 010), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: U76a1-4, Akteplaats: Utrecht, periode: 1665 (22 jun 1665) 

18. Nederland’s Adelsboek (NA), veld 2: Centraal Bureau voor Genealogie, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1903 

19. De Navorscher (NAV), NAV (318) 

20. Notariele akte Utrecht (Notar 168), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Akten, Inventarisnr.: U76a1-4, Notaris: W. van Lamsweerde, Akteplaats: Utrecht, periode: 1665 (22 jun 1665 akte 4) 

21. Doopboek Rhenen (D 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB, Inventarisnr.: 159, doopplaats: Rhenen, periode: van 1641 tot 1657 (blz. 59) 

22. Doopboek Rhenen (D 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB, Inventarisnr.: 159, doopplaats: Rhenen, periode: van 1641 tot 1657 (blz. 1) 

23. Doopboek Rhenen (D 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB, Inventarisnr.: 159, doopplaats: Rhenen, periode: van 1641 tot 1657 (17 apr 1642 blz. 8) 

24. Doopboek Rhenen (D 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB, Inventarisnr.: 159, doopplaats: Rhenen, periode: van 1641 tot 1657 (26 jan 1644 blz. 16) 

25. Lidmatenboek Rhenen (L 002), Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: DTB Rhenen, trouwplaats: Rhenen, periode: van 1654 tot 1672 (25 dec 1662) 

26. Doopboek Rhenen (D 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB, Inventarisnr.: 159, doopplaats: Rhenen, periode: van 1641 tot 1657 (30 aug 1645 blz. 23) 

27. Doopboek Rhenen (D 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB, Inventarisnr.: 159, doopplaats: Rhenen, periode: van 1641 tot 1657 (blz. 34) 

28. Notariële akte (RA Rhenen 159), Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: RA Rhenen, Inventarisnr.: 515-2, Akteplaats: Rhenen, periode: 1675 (15 jan 1675 akte 4) 

29. Trouwboek Amsterdam (T 033), Archiefnaam: G.A. Amsterdam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 2026, trouwplaats: Amsterdam, periode: 1671 (5 dec 1671) 

30. Trouwboek Amsterdam (T 2026), Archiefnaam: Gemeentearchief Amsterdam, Archief: Trouwboeken, Inventarisnr.: T 2026, trouwplaats: Amsterdam, periode: 1670 (blz. 491) 

31. Doopboek Amsterdam (D 198), Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 142, Gezindte: Evangelisch-Luthers, doopplaats: Amsterdam, periode: 1650 (6 jan 1648 blz. 19) 

32. Doopboek Amsterdam (D 180), Archiefnaam: GA Amsterdamdam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 157, doopplaats: Amsterdam, periode: 1673 (12 feb 1673 blz. 109) 

33. Doopboek Amsterdam (D 180), Archiefnaam: GA Amsterdamdam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 157, doopplaats: Amsterdam, periode: 1673 (blz. 109) 

34. Doopboek Amsterdam (D 181), Archiefnaam: GA Amsterdam, Archief: DTB Amsterdam, doopplaats: Amsterdam, periode: 1677 (27 jan 1677 blz. 484) 

35. Doopboek Amsterdam (D 066), Archiefnaam: G.A. Amsterdam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 163, Gezindte: Ned Herv, doopplaats: Amsterdam, periode: 1679 (10 dec 1679 blz. 23) 

36. Voogdenboeken Leiden (WL 006), veld 1: RA Leiden, veld 2: Weeskamerarchief Leiden, veld 3: Inv.nr. N 106, plaats: Leiden, datum: 11 nov 1724 

37. K.O. register FF Leiden (T 048), Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: FF, Gezindte: Ned Herv, trouwplaats: Leiden, periode: 1714