Genealogie van Dirck van der Marck patrilineair
Genealogie van Dirck van der Marck patrilineair

Generatie I

I.  Dirck van der Marck, geb. circa 1495, 
 Hij krijgt 2 zonen: 
  1.  Adriaen Dircxz , geb. circa 1522, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 12 jan 1572, volgt II
  2.  Ghijsbrecht Dircxz , ovl. in 1579, tr. met Marie Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

II.  Adriaen Dircxz van der Marck, zn. van Dirck van der Marck (I), geb. circa 1522, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 12 jan 1572, tr. met Marijtgen Lambrechts
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Adriaen Adriaensz , geb. circa 1545, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) voor 8 jun 1616, volgt III
  2.  Jan Adriaensz , geb. vermoedelijk te Valkenburg circa 1548, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) in 1637, tr. (ongeveer 28 jaar oud) (1) op 20 apr 1577 met Stijntgen Euwouts, ovl. voor jun 1600. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 51 jaar oud) (2) op 25 jun 1600 met Marijtgen Dircx de oude. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pietergen
  Marijtgen Lambrechts, tr. (2) na jan 1572 met IJsbrant Joostensz
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

III.  Adriaen Adriaensz van der Marck, zn. van Adriaen Dircxz van der Marck (II) en Marijtgen Lambrechts, geb. circa 1545, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) voor 8 jun 1616, tr. met Crijntgen Maertens, dr. van Maerten Lourisz (schipper) en Marijtgen Hendricxdr
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jacob Adriaensz , geb. circa 1577, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1651, volgt IVa
  2.  Adriaen Adriaensz , geb. in 1583, ovl. (minstens 58 jaar oud) tussen 1641 en 1642, tr. met Feijtgen Mathijssen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Marijtgen Adriaens , volgt IVb
  4.  Dirck Adriaensz. van der Marck , tr. met Arijaentge IJsbrants. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Ghijsbrecht Adriaensz , ovl. voor 1616. 
  6.  Neeltgen Adriaens , ovl. tussen 1626 en 1638. 
  7.  Maerten Adriaensz , ovl. tussen 1629 en 1638. 
  8.  Magdeleentgen Adriaens , ovl. tussen 1626 en 1638. 

Generatie IV

IVa.  Jacob Adriaensz van der Marck, zn. van Adriaen Adriaensz van der Marck (III) en Crijntgen Maertens, geb. circa 1577, ondermeester op de steenplaets, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1651, tr. met Marijtgen Pieters Starrevelt, dr. van Pieter Wouters Starrevelt en Maritgen Reijnensd Dijxheul, geb. circa 1575, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) circa 1619. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Pieter Jacobs , geb. circa 1610, volgt V
  2.  Arien Jacobsz , geb. in 1604. 
  3.  Maritgen Jacobsdr
  4.  Jan Jacobsz
  5.  Gijsbert Jacobsz , tr. in 1655 met Jannetje Jansdr van Langevelt, dr. van Jan Maartensz van Langevelt en Jannigje Jacobs. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Wouter Jacobsz.

IVb.  Marijtgen Adriaens van der Marck, dr. van Adriaen Adriaensz van der Marck (III) en Crijntgen Maertens, tr. met Wollebrant Jacobsz Verhagen
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Jacob Wollebrantsz (de Jonge) , tr. te Leiderdorp op 29 okt 1621 met Grietje Jans van Langevelt, dr. van Jan Maartensz van Langevelt en Jannigje Jacobs. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

V.  Pieter Jacobs van der Marck, zn. van Jacob Adriaensz van der Marck (IVa) (ondermeester op de steenplaets) en Marijtgen Pieters Starrevelt, geb. circa 1610, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) vermoedelijk te Rijnsburg op 31 jan 1637 met Geertje Pietersdr Verruijt, dr. van Pieter Dircksz Verruijt en Maritgen Dircxdr, geb. circa 1612, doopgetuige van haar neef Dirk Verruijt te Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 mrt 1647. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Pietersz , geb. te Oegstgeest circa 1640, volgt VIa
  2.  Lourens Pietersz , volgt VIb
  3.  Pieter Pietersz
  4.  Wouter Pietersz
  5.  Maria Pietersdr , tr. met Herman Aartsz Steenwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VI

VIa.  Jan Pietersz van der Marck, zn. van Pieter Jacobs van der Marck (V) en Geertje Pietersdr Verruijt, geb. te Oegstgeest circa 1640, steenplaatser, schepen te Alphen, woont te Oegstgeest in nov 1671, otr. te Capelle a/d IJssel op 3 dec 1671, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Oudshoorn op 26 dec 1671 met Marijtje Pieters, geb. te Capelle a/d IJssel. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter Jansse van der Mark, ged. te Oegstgeest op 7 aug 1672, volgt VIIa
  2.  Jacob Janse , ged. te Alphen a/d Rijn op 5 jul 1676, volgt VIIb
  3.  Arijen , ged. te Alphen a/d Rijn op 30 sep 1678. 

VIb.  Lourens Pietersz van der Marck, zn. van Pieter Jacobs van der Marck (V) en Geertje Pietersdr Verruijt, tr. (Jaapje 21 jaar oud uitgaande van doop) te Oudshoorn op 10 dec 1673 met Jaapje Claas (Jaepje Claes) Onnosel, dr. van Claes Jansz Onnosel (herbergier) en Grietje Jansdr Lelijvelt, ged. te Alphen a/d Rijn op 7 jan 1652, ovl. (hoogstens 42 jaar oud uitgaande van doop) voor 29 sep 1694. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Geertje Lourensdr , ged. te Alphen a/d Rijn op 23 mei 1674. 
  2.  Susanna Lourendsdr
  3.  Anna Lourensdr , doopgetuige van haar achterneef Laurens van der Mark te Alphen a/d Rijn op 26 nov 1702. 
  4.  Claas Lourensz , ged. te Alphen a/d Rijn in 1682, ovl. (ongeveer 29 jaar oud uitgaande van doop) in 1711. 
  5.  Pieter , ged. te Koudekerk a/d Rijn op 5 aug 1685. 

Generatie VII

VIIa.  Pieter Jansse van der Mark, zn. van Jan Pietersz van der Marck (VIa) (steenplaatser, schepen te Alphen) en Marijtje Pieters, ged. te Oegstgeest op 7 aug 1672, tr. (resp. 26 uitgaande van doop en ongeveer 23 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 24 jun 1699 met Hillegond (Hilligje Jacobse) van der Schroef, dr. van Jacob van der Schroef, geb. te Woerden circa 1675. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan Pieters , ged. te Alfen op 6 dec 1699, ovl. (hoogstens 64 jaar oud uitgaande van doop) voor 18 aug 1764, volgt VIII
  2.  Laurens , ged. te Alphen a/d Rijn op 26 nov 1702 (getuige: zijn achternicht Anna Lourensdr van der Marck). 

VIIb.  Jacob Janse van der Marck, zn. van Jan Pietersz van der Marck (VIa) (steenplaatser, schepen te Alphen) en Marijtje Pieters, ged. te Alphen a/d Rijn op 5 jul 1676, tr. (26 jaar oud uitgaande van doop) te Alphen a/d Rijn op 1 jan 1703 met Aaltje Cornelis Maas, geb. te Alphen a/d Rijn. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Geertie van der Mark, ged. te Alphen a/d Rijn op 19 feb 1704. 
  2.  Cornelis Jacobs , ged. te Alphen a/d Rijn op 31 jan 1706. 
  3.  Trijntje Jacobs , ged. te Alphen a/d Rijn op 25 dec 1706. 
  4.  Marie Jacobs , ged. te Alphen a/d Rijn op 1 mrt 1703. 

Generatie VIII

VIII.   Jan Pieters van der Mark, zn. van Pieter Jansse van der Mark (VIIa) en Hillegond (Hilligje Jacobse) van der Schroef, ged. te Alfen op 6 dec 1699, steenbakker, ovl. (hoogstens 64 jaar oud uitgaande van doop) voor 18 aug 1764, tr. (beiden 26 jaar oud uitgaande van doop) te Alphen a/d Rijn op 12 mei 17261 met Jannetje Maartens van Lelieveldt, dr. van Maarten Dircksze van Lelievelt en Geertje Jacobsze van de Hans, ged. te Koudekerk a/d Rijn op 7 mrt 17002
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hilletje , ged. te Alphen a/d Rijn op 14 apr 1727, ovl. (hoogstens 2 jaar oud uitgaande van doop) voor 1729. 
  2.  Geertje , ged. te Alphen a/d Rijn op 14 mrt 1728, ovl. (hoogstens 2 jaar oud uitgaande van doop) voor 1730. 
  3.  Hilletje , ged. te Alphen a/d Rijn op 27 feb 1729. 
  4.  Geertje , ged. te Alphen a/d Rijn op 5 feb 1730, ovl. (ongeveer 3 jaar oud uitgaande van doop) circa 1733. 
  5.  Maarten , ged. te Oegstgeest op 1 jun 1732. 
  6.   Pieter , ged. te Oegstgeest op 21 jan 17313, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Leiden op 21 jun 1809, volgt IX
  7.  Geertje , ged. te Oegstgeest op 1 nov 1733. 
  8.  Jacobus , ged. te Oegstgeest op 8 sep 1737, tr. (resp. 32 uitgaande van doop en 21 jaar oud uitgaande van doop) te Wassenaar op 10 sep 1769 met Geertje (Geertruij Adriaans) van Leverink, ged. op 12 nov 1747. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie IX

IX.   Pieter van der Mark, zn. van Jan Pieters van der Mark (VIII) (steenbakker) en Jannetje Maartens van Lelieveldt, ged. te Oegstgeest op 21 jan 17313, schout van Oegstgeest, doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter van der Mark (XI) te Oegstgeest op 17 aug 1796, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Leiden op 21 jun 1809, tr. (resp. 30 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Oegstgeest op 17 mei 1761 met Meinsje van Konijnenburgh, dr. van Cornelis Dominicus van Konijnenburg (waard in de Roode Leeuw) en Ariaantje Ariensse Hoogendoorn, ged. te Oegstgeest op 7 sep 17385 (getuigen: haar grootvader Arie Paulusse Hoogendoorn en haar grootmoeder Meinsje Arisse de Groot), doopgetuige van haar kleinzoon Pieter van der Mark (XI) te Oegstgeest op 17 aug 1796, ovl. (86 jaar oud uitgaande van doop) te Leiden op 19 apr 1825. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Jannetje , ged. te Oegstgeest op 20 mei 17626
  2.   Adriana , ged. te Oegstgeest op 27 nov 17637, ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Rijnsburg op 28 jan 1855, volgt Xa
  3.   Jan , ged. te Oegstgeest op 20 jul 17668, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Beuningen op 26 mei 1851, volgt Xb
  4.   Aafje , ged. te Oegstgeest op 23 apr 17699
  5.   Cornelia , ged. te Oegstgeest op 9 mei 177110, ovl. (hoogstens 4 jaar oud uitgaande van doop) voor dec 1775. 
  6.   Cornelia , ged. te Oegstgeest op 17 dec 177511

Generatie X

Xa.   Adriana van der Mark, dr. van Pieter van der Mark (IX) (schout van Oegstgeest) en Meinsje van Konijnenburgh, ged. te Oegstgeest op 27 nov 17637, ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Rijnsburg op 28 jan 1855, tr. (resp. 30 uitgaande van doop en 26 jaar oud uitgaande van doop) te Oegstgeest op 18 mei 1794 met Pieter van Schravendijk, zn. van Jan van Schravendijk (lintfabrikant) en Cornelia Hester van der Bell, ged. te Rijnsburg op 8 nov 1767, grutter, ovl. (46 jaar oud uitgaande van doop) te Rijnsburg op 7 apr 1814. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelia Hester , geb. te Rijnsburg op 2 apr 1795, ovl. (37 jaar oud) te Rijnsburg op 22 sep 1832, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Rijnsburg op 26 feb 1826 met Warbout Boogaards, zn. van Jan Gerritse Boogaards en Hester van der Zijp, geb. te Rijnsburg op 4 aug 1798, landbouwer, ovl. (59 jaar oud) te Rijnsburg op 1 okt 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pieter , geb. te Rijnsburg op 4 jun 1796, grutter, ovl. (81 jaar oud) te Rijnsburg op 5 mrt 1878. 
  3.  Jan , geb. te Rijnsburg op 17 mei 1798, landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijkerhout op 24 jan 1878. 
  4.  Jan (Jan Pieter) , geb. te Rijnsburg op 15 sep 1799, ged. te Rijnsburg op 22 sep 1799, broodbakker, woont (huis nr.238) Leiderdorp, ovl. (59 jaar oud) te Leiderdorp op 24 jul 1859. 
  5.  Theodorus , geb. te Rijnsburg op 31 mrt 1803, wagenmaker, ovl. (66 jaar oud) te Zuid Waddinxveen op 5 okt 1869. 
  6.  Johannes , geb. te Rijnsburg in jul 1806, ovl. (3 maanden oud) te Rijnsburg op 10 okt 1806, begr. te Rijnsburg op 13 okt 1806. 

Xb.   Jan van der Mark4, zn. van Pieter van der Mark (IX) (schout van Oegstgeest) en Meinsje van Konijnenburgh, ged. te Oegstgeest op 20 jul 17668, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Beuningen op 26 mei 1851, tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 26 jaar oud uitgaande van doop) te Rijnsburg op 15 mei 1791 met Elisabeth van Ginhoven, dr. van Zacharias van Ginhoven en Marie van Wassenaar, ged. te Rijnsburg op 9 sep 1764. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Pieter , geb. op 13 aug 1796, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1877, volgt XI
  2.  Zacharias , geb. te Oegstgeest, ged. te Oegstgeest op 27 jul 1794, rijksambtenaar, ovl. (87 jaar oud uitgaande van doop) te Oegstgeest op 3 apr 1882. 

Generatie XI

XI.  Pieter van der Mark, zn. van Jan van der Mark (Xb) en Elisabeth van Ginhoven, geb. op 13 aug 1796, ged. te Oegstgeest op 17 aug 1796 (getuigen: zijn grootvader Pieter van der Mark (IX) en zijn grootmoeder Meinsje van Konijnenburgh (zie IX)), predikant, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1877, tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) te Steenwijk op 25 jan 1835 met Regina Johanna Juliana (Regiena Johanna Juliana) Kiers, dr. van Meinardus Johannes Kiers (rijksontvanger) en Jacoba Reiners, geb. te Steenwijk op 14 jul 1804, ged. te Steenwijk op 15 aug 1804, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1867. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter , geb. te Beuningen op 5 apr 1849, ovl. (72 jaar oud) te Amersfoort op 17 jan 1922, volgt XII

Generatie XII

XII.  Pieter van der Mark, zn. van Pieter van der Mark (XI) (predikant) en Regina Johanna Juliana Kiers, geb. te Beuningen op 5 apr 1849, kadastermedewerker, ovl. (72 jaar oud) te Amersfoort op 17 jan 1922, tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) te Appingedam op 9 aug 1883 met Catherina Cleveringa, dr. van mr Rudolpf Pabus Cleveringa (advocaat, kantonrechter) en Margaretha Jakoba Mees, geb. te Appingedam op 19 apr 1863, ovl. (80 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg op 25 dec 1943. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Rudolph Pabus , geb. te Appinge op 24 mei 1885, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Amersfoort in 1959, volgt XIII

Generatie XIII

XIII. mr. Rudolph Pabus van der Mark, zn. van Pieter van der Mark (XII) (kadastermedewerker) en Catherina Cleveringa, geb. te Appinge op 24 mei 1885, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Amersfoort in 1959, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam op 11 mei 1911 met Jacoba Solleveld, dr. van Abraham Solleveld (reder en cargadoor) en Maria Elizabeth Ritman, geb. te Rotterdam op 29 jun 1888, ovl. (78 jaar oud) te Amersfoort op 15 feb 1967. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hans (Pieter Johan) , geb. te Amersfoort op 16 nov 1912, ovl. (84 jaar oud) op 29 nov 1996, volgt XIV

Generatie XIV

XIV. mr. dr. Hans (Pieter Johan) van der Mark, zn. van mr. Rudolph Pabus van der Mark (XIII) en Jacoba Solleveld, geb. te Amersfoort op 16 nov 1912, jurist, ambtenaar Rijksdienst voor de Monumentenzorg. ovl. (84 jaar oud) op 29 nov 1996, tr. (resp. 40 en 23 jaar oud) te Den Haag op 22 jun 1953 met Sabine (Sabine Antoinette) Rive, dr. van mr. Frans Theodoor Maria Rive (advocaat en procureur, directeur NV Nationaal Spaarfonds en Amsterdamsche Spaarkas NV) en Thecla Victoria Aloijsia Maria van Rijckevordel, geb. te Den Haag op 2 jul 1929, ovl. (85 jaar oud) te Den Haag op 18 feb 2015. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 


Bronnen:

1. Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 204), Type: Trouwboek, Archiefnaam: N.A. Archief: DTB Alphen, Inventarisnr.: 28, trouwplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 1700 tot 1710 (12 mei 1726 blz. 72) 

2. Doopboek Koudekerk (D 017), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Koudekerk, Inventarisnr.: 2 A: I, doopplaats: Koudekerk a/d Rijn, periode: van 1693 tot 1772 (17 mrt 1700 blz. 10) 

3. Doopboek Oegstgeest (D 156), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nat. Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 2, Gezindte: NH, doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1730 (blz. 88) 

4. Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: Boek, Schrijver: 196 (blz. 695) 

5. Doopboek Oegstgeest (D 156), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nat. Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 2, Gezindte: NH, doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1730 (7 sep 1738 blz. 100) 

6. Doopboek Oegstgeest (D 028), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 5.I, Kerk: N.H. doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1745 (20 mei 1762 blz. 72) 

7. Doopboek Oegstgeest (D 028), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 5.I, Kerk: N.H. doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1745 (2 nov 1763 blz. 79) 

8. Doopboek Oegstgeest (D 028), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 5.I, Kerk: N.H. doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1745 (20 jul 1766 blz. 72) 

9. Doopboek Oegstgeest (D 028), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 5.I, Kerk: N.H. doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1745 (23 apr 1769 blz. 99) 

10. Doopboek Oegstgeest (D 028), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 5.I, Kerk: N.H. doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1745 (9 mei 1771 blz. 106) 

11. Doopboek Oegstgeest (D 028), Type: Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: DTB Oegstgeest, Inventarisnr.: 5.I, Kerk: N.H. doopplaats: Oegstgeest, periode: vanaf 1745 (17 dec 1775 blz. 119)