Genealogische website van Cees Hagenbeek

Hugo de Groot
 
mr dr Hugo de Groot, geb. Delft op 10 apr 1583, advocaat, Vestigt zich als advocaat Den Haag in 1600, Benoemd tot advocaat-fiscaal, openbaar aanklager in 1607, Pensionaris van Rotterdam en gaat naar Londen als woordvoerder van de Staten in 1613,
Gevangengezet op slot Loevestein in 1618,
Na de dood van Oldenbarnevelt (onthoofding) wordt hij op Loevestein gevangen gezet. Hij gaat zich, als Europees humanist, meer richten op de internationale orde van zijn tijd.
Na ontsnapping woont de Groot (Grotius) in Parijs van 1621 tot 1631, De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) verschijnt in 1625, Tijdelijk terug in de Republiek maar daarna naar Hamburg van 1632 tot 1634, Zweeds ambassadeur te Parijs in 1634, Streven naar oecumenische eenheid van 1634 tot 1645, Neemt ontslag in Zweden, leidt schipbreuk en sterft in Rostock in 1645, ovl. Rostock op 28 aug 1645, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 3 okt 1645.

tr. Veere op 2 jul 1608
met

Maria van Reigersbergh, dr. van Pieter Jansz van Reigersbergh (burgemeester van Veere) en Maria Claesdr Nicolai, geb. Veere op 7 okt 1589, ovl. Den Haag op 19 apr 1653, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 25 apr 1653,
, In een der huizen aan de kade, die langs de smalle en ondiepe binnenhaven loopt, heeft in het eerste kwart der zeventiende eeuw Adriaen Valerius gewoond, de auteur van den Nederlandtschen Gedenck-clanck. Hij was, in welk jaar is niet bekend, waarschijnlijk te Middelburg geboren, waar zijn vermoedelijke vader FranÁois Valťry of Valerius in 1569 het poorterschap had verkregen. De familie was van Fransche afkomst. FranÁois Valťry schijnt in de een of andere militaire functie werkzaam te zijn geweest, althans tijdens het beleg van Middelburg in 1572. Tien jaar later was hij klerk bij de kolonels en kapiteins der schutterij, weer tien jaar later notaris. Maar bovendien was hij muzikaal; toen in 1575, na het ontzet van Middelburg, de Westmonsterkerk op de Groote Markt voor afbraak werd verkocht, werd Valerius voor £24,- eigenaar van het kleine orgel uit deze kerk. Daar heeft de jonge Adriaen dus misschien de beginselen der muziek op geleerd.
Ook wat de keuze van een loopbaan betreft, trad Adriaen in het voetspoor van zijn vader.
Omstreeks 1592 werd Adriaen Valerius klerk bij Pieter van Reigersbergh, equipage- en ammunitie-meester van Zeeland en burgemeester van zijn woonplaats Veere.
Maria van Reigersbergh werd 7 Oct. 1589 geboren te Veere, waarheen hare moeder tijdelijk teruggekeerd was, daar het huisgezin van burgemeester Pieter (van) Reigersbergh in de dagen der Leycestersche woelingen naar Boulogne uitgeweken was, zoodat Maria daar hare kindsheid doorbracht. Den 2 Juli 1608 huwde zij te Vere met Hugo de Groot, bevrijdde hem 22 Maart 1621 uit zijne staatsgevangenis, werd 28 Aug. 1645 zijne wed, en overl. in Den Haag, 19 April 1653, als lidmaat der Engelsche kerk.
Als schrijfster is zij meer bekend geworden door de zorgen van Mr. H. Vollenhoven en Dr. G.D.J. Schotel; de Brieven van Maria van Reigersbergh, Middelb. 1837, verschenen met eene biografische inleiding en een even belangrijk naamregister.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1615 Rotterdam Ü1678 Boekenrode bij Haarlem 63


Johannes Hoogerwerf
Johannes Hoogerwerf, geb. Rotterdam op 5 nov 1826, veekoopman, ovl. Rotterdam op 30 nov 1911.

tr. Hillegersberg op 27 dec 1866
met

Antje Post, dr. van Jacobus Post (landbouwer) en Trijntje van der Tas, geb. Bergschenhoek op 26 mrt 1839, ovl. Rotterdam op 11 apr 1921.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1869 Rotterdam Ü1944 Rotterdam 75


Richard FitzAlan 9th Earl of Arundel Earl of Surrey
Richard FitzAlan 9th Earl of Arundel Earl of Surrey, geb. Weimar [Duitsland] in 1306, graaf van Arundel, ovl. Weimar [Duitsland] op 24 jan 1376,
, 12.12.1330 restituted, richest man of England, governor of Chirke Castle, of Porchester Castle, admiral of the western seas, governor of Caernarvon Castle, at the siege of Vannes, the relief of Thouars, and the battle of Cressy, Knight of the Garter.

tr.
met

Eleanor of Lancaster, dr. van Earl Henry of Lancaster Earl of Leicester en Maud de Chaworth, geb. circa 1318, ovl. Weimar [Duitsland] op 11 jan 1372.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alice*1352 Weimar [Duitsland] Ü1416  64


Alice Fitzalan
Lady Alice Fitzalan, geb. Weimar [Duitsland] in 1352, ovl. op 17 mrt 1416.

tr. op 10 apr 1364
met

Thomas II de Holland 2nd Earl of Kent, geb. Upholland [Groot BrittaniŽ] in 1354, ovl. Weimar [Duitsland] op 25 apr 1397.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaret*1385  Ü1439  54
Alianore     
Joan*1380  Ü1434  54
Eleanor*1373  Ü1405  32


Thomas II de Holland 2nd Earl of Kent
Thomas II de Holland 2nd Earl of Kent, geb. Upholland [Groot BrittaniŽ] in 1354, ovl. Weimar [Duitsland] op 25 apr 1397.

tr. op 10 apr 1364
met

Lady Alice Fitzalan, dr. van Richard FitzAlan 9th Earl of Arundel Earl of Surrey (graaf van Arundel) en Eleanor of Lancaster, geb. Weimar [Duitsland] in 1352, ovl. op 17 mrt 1416.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaret*1385  Ü1439  54
Alianore     
Joan*1380  Ü1434  54
Eleanor*1373  Ü1405  32


Margaret Holland
Margaret Holland, geb. in 1385, ovl. in 1439.

tr. op 28 sep 1397
met

John Beaufort, zn. van Jan van Gent van Lancaster (hertog van Lancaster en AcquitaniŽ) en Catherine Roelt (gravin van Swynford), geb. in 1371, markies van Dorset, ovl. St Katherine by the To (E) op 16 mrt 1410.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henry*1401  Ü1418  17
John*1404  Ü1444  40


Richard Nevill 1st Earl of Salisbury
Sir Richard Nevill 1st Earl of Salisbury, geb. in 1400, graaf van Salisbury, ovl. vermoedelijk York [Groot BrittaniŽ] op 30 dec 1460.

tr. in 1428
met

Alice Montagu Countess of Salisbury, dr. van Thomas Montacute 4th Earl of Salisbury en Eleanor Holland, geb. in 1406, ovl. in 1462.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard*1428  Ü1471 Barnet Field [Groot BrittaniŽ] 42
George*1433  Ü1476  43
John*1431  Ü1471  40Bronnen:
1.Lines of Succession 2 (B 171), Jiri Louda & Michael Maclagan, Times Warner, 0-316-72428-9, Londen [Groot BrittaniŽ], 2002


Catherine Roelt
Catherine Roelt, geb. in 1350, gravin van Swynford, ovl. Lincoln op 10 mei 1403,
, dochter van Sir Payn (Paon) Roet, schwšgerin von Geoffrey Chaucer, 1.Ehe: Sir Hugh Swinford, 1371 mistress of John of Gaunt, weduwe van Sir Hugh Swynford of Coleby and Ketelthorp (Lincolnshire); sinds 1371-72 de maitresse van John of Gaunt, d.w.z. tijdens diens tweede huwelijk. Uit hun verhouding zijn in de jaren 1373-79 drie zoons en een dochter geboren die Beaufort genoemd werden naar een kasteel in Frankrijk dat aan de earls en dukes of Lancaster behoorde.
Na het (in hofkringen schandaal verwekkende) huwelijk van hun ouders werden deze kinderen gelegitimeerd door Paus Bonifatius 1X in 1396 en door koning Richard II bij statute d.d. 9-2-1397. Diens opvolger, hun halfbroer Hendrik IV, bevestigde hun legitimiteit in 1407, maar sloot hen nadrukkelijk van opvolging uit (welke beperkende bepaling echter niet voorkwam in het exemplaar van dit besluit dat aan het Parlement werd voorgelegd!), overl. Lincoln 10-5-1403, begr.
Lincoln Cathedral, dr. van Sir Payn Roet (Roelt), ridder, Guienne King of Arms.

tr. in 1385
met

Jan van Gent van Lancaster (John of Gaunt Earl of Richmond Duke of Lancaster Earl of Derby Earl of Leicester), zn. van Edward III koning van Engeland (koning van Engeland 1327-1377) en Philippa van Holland-Henegouwen, geb. Gent [BelgiŽ] in mrt 1340, hertog van Lancaster en AcquitaniŽ, ovl. Heukelom op 3 feb 1399,
, John ofGaunt (aldus bijgenaamd naar zijn geboorteplaats), geb. Gent maart 1340, verheven tot earl of Richmond 20-9-13423 waarna feitelijk in die functie 6-3-1351 tot 25-6-1372; ridder begin 1355; na de dood van zijn eerste
schoonvader earl of Lancaster maart 1361; opgenomen in de Orde van de Kouseband (K.G.) 23-4-1361; earl of Derby, Lincoln and Leicester april 1362, duke of Lancaster 13-11-1362; maakt op grond van zijn tweede huwelijk (sept. 1371 met Constante van CastiliŽ) aanspraken op CastiliŽ (intituleert als zodanig vanaf 25-6-1372 totdat zijn dochter Catharina trouwt met Enrique prins van AsturiŽ sept. 1388); is tijdens de laatste levensjaren van zijn vader en tijdens de beginjaren van diens opvolger, de aanvankelijk nog minderjarige Richard II de leidende (maar politiek en religieus fel omstreden) figuur in Engeland; verheven tot hertog van AquitaniŽ 2-3-1390, relatie (1) met Blanche van Lancaster. Uit deze relatie 2 kinderen, tr. (2) met Constanza van CastiliŽ. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
John*1371  Ü1410 St Katherine by the To (E) 39
Joan*1379  Ü1445 Dunbar Castle [Groot BrittaniŽ] 66


John Beaufort
John Beaufort, geb. in 1371, markies van Dorset, ovl. St Katherine by the To (E) op 16 mrt 1410.

tr. op 28 sep 1397
met

Margaret Holland, dr. van Thomas II de Holland 2nd Earl of Kent en Lady Alice Fitzalan, geb. in 1385, ovl. in 1439.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henry*1401  Ü1418  17
John*1404  Ü1444  40


Henry Somerset Beaufort
Henry Somerset Beaufort, geb. in 1401, Earl of Somerset Beaufort 1410, ovl. op 25 nov 1418.


John Somerset Beaufort
John Somerset Beaufort (Beaufort 1st Duke of Somerset Earl of Kendal), geb. in apr 1404, Duke of Somerset Beaufort, ovl. op 27 mei 1444,
, 1418/24.9.1425 Earl of Somerset, 28.8.1443 Earl of Kendal and Duke of Somerset, lieutenant-general of Aquitaine and of the whole realm of France, and Duchy of Normandy.

relatie
met

Margaret de Beauchamp, ovl. in 1482.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaret*1453 Bletsoe Castle, Bedfordshire [Groot BrittaniŽ] Ü1509 Cheney Gate, Westminster [Groot BrittaniŽ] 56


Margaret de Beauchamp
Margaret de Beauchamp, ovl. in 1482.

relatie
met

John Somerset Beaufort (Beaufort 1st Duke of Somerset Earl of Kendal), zn. van John Beaufort (markies van Dorset) en Margaret Holland, geb. in apr 1404, Duke of Somerset Beaufort, ovl. op 27 mei 1444,
, 1418/24.9.1425 Earl of Somerset, 28.8.1443 Earl of Kendal and Duke of Somerset, lieutenant-general of Aquitaine and of the whole realm of France, and Duchy of Normandy.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaret*1453 Bletsoe Castle, Bedfordshire [Groot BrittaniŽ] Ü1509 Cheney Gate, Westminster [Groot BrittaniŽ] 56


Owen Tudor
Owen Tudor, geb. circa 1400, ovl. op 4 feb 1461,
, beheaded.

tr. in 1428
met

Catherine van Frankrijk, dr. van Karel VI van Valois (koning van Frankrijk 1380) en Isabella van Beieren, geb. Hotel de St.Pol, Paris [Frankrijk] op 27 okt 1401, ovl. Abbey of St.Saviour, Bermondsey, London [Groot BrittaniŽ] op 3 jan 1438, tr. (1) met Hendrik V koning van Lancaster. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Edmund*1430  Ü1456 Carmarthen Castle, Wales [Groot BrittaniŽ] 26


Catherine van Frankrijk
Catherine van Frankrijk, geb. Hotel de St.Pol, Paris [Frankrijk] op 27 okt 1401, ovl. Abbey of St.Saviour, Bermondsey, London [Groot BrittaniŽ] op 3 jan 1438.

tr. (1) in 1420
met

Hendrik V koning van Lancaster, zn. van Hendrik IV van Lancaster (koning van Engeland) en Mary Bohun, geb. in aug 1387, koning van Engeland, ovl. Vincennes (F) op 31 aug 1422,
, Henry of Monmouth, 15.10.1399 Earl of Chester, Duke of Cornwall, 10.11.1399 Duke of Lancaster, 21.3.1413 King.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik VI*1421 Windsor Castle [Groot BrittaniŽ] Ü1471  49

tr. (2) in 1428
met

Owen Tudor, geb. circa 1400, ovl. op 4 feb 1461,
, beheaded.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Edmund*1430  Ü1456 Carmarthen Castle, Wales [Groot BrittaniŽ] 26


Gerulf II van Holland
Gerulf II graaf van Holland1, geb. circa 860, monnik, graaf van Holland, ovl. Corvey (Westfalen) [Duitsland] in 889.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerulf*907  Ü928  21Bronnen:
1.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 158)


Cimburka von Masowien
Cimburka von Masowien, geb. Warschau [Poland] circa 1394, ovl. op 28 sep 1429.

tr.
met

Ernst hertog van Oostenrijk (Ernst von Habsburg), geb. Bruck a.d. Mur [Oostenrijk] in 1377, ovl. Bruck a.d. Mur [Oostenrijk] op 10 jun 1424.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederik III*1415 Innsbruck [Oostenrijk] Ü1493 Linz [Oostenrijk] 77
Katharina*1420 Wenen [Oostenrijk] Ü1493  73
Margaretha*1416 Wien Neustadt (O) Ü1486 Altenberg [Oostenrijk] 70


Waldger Gerulfi in Teisterbant
Waldger Gerulfi in Teisterbant1,2, geb. circa 873, ovl. na dec 936, begr. BesanÁon [Frankrijk].

relatie
met

Alberada .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Radbod  Ü937   Bronnen:
1.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten ., Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 16)
2.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 115)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 93)
4.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 158)


Alberada
Alberada .

relatie
met

Waldger Gerulfi in Teisterbant1,2, zn. van Radboud V van Holland en zuster , geb. circa 873, ovl. na dec 936, begr. BesanÁon [Frankrijk].

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Radbod  Ü937   Bronnen:
1.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten ., Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 16)
2.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 115)


Radbod van Holland
Radbod (Ruotbodo) van Holland, ovl. circa 937.Bronnen:
1.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten ., Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 16)
2.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 115)


Michaela de Valois
Michaela de Valois (Michelle de France), geb. Parijs [Frankrijk] op 11 jan 1395, ovl. Gent [BelgiŽ] op 8 jul 1422.

tr. voor jan 1422
met

Philips de Goede van BourgondiŽ, zn. van Jan zonder Vrees hertog van BourgondiŽ (hertog van BourgondiŽ) en Margaretha van Beieren, geb. Dijon [Frankrijk] op 30 jun 1396, ovl. Brugge [BelgiŽ] op 15 jun 1467, tr. (2) met Glaudia (Bona) van Heu. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Dona Elisabeth van Portugal. Uit dit huwelijk 3 zonen, relatie (4) met Jeannette Cornelia Martha de Mairesse. Uit deze relatie een zoon, relatie (5) met Jeanne de Prulles. Uit deze relatie een dochter