Genealogische website van Cees Hagenbeek
Herman de Rode van Heeckeren
Herman de Rode van Heeckeren, ovl. voor 1451.


Evert de Rode van Hekeren
Evert de Rode van Hekeren, geb. in de omgeving van Doetinchem circa 1362, ovl. in 1401,
, Evert de Rode van Hekeren Willemszoon, onder Herman van Engehuysen vijand van Deventer, 1385. Item dea dinxdages na Palmendach (28 Maart) Steven die tot Keppel ghelopen was van Everts weghen des Roden met een ontzegghebrieve van Ingram van Horst in der tijt dat water groot was en dat hi vele ghelts vervaren moste xx S.S.” (Stadsrekening van Deventer) ; 1382, 85, 86, 1400 wegens verschuldigde gelden aangesproken (Tijdr. reg. op het oud Overijs. arch, aanh )
Hij zelf neemt 6 Juni 1388 zijn le wasteeken tegen Evert van der Ese voor 600, 10 Mei 1389 voor 800 oude schilden (id, bl. 169 en 176). - 7 Juli 1396 wordt het 1e wasteeken wegens 50 en tegen de erfgenamen van Johan Rodenkoc van Isselmuden, waarover hij voogd was, ‘t geen op familiebetrekking wijst, voor 100 Fransche schilden genomen (11, 48). 1399 Everd de Rode vati Hekeren en Johan de Rode van Hekeren get. van Sweder, heer van Voerst en Keppel (KREYNCK, Boek der Kentn, fo. 18lv). In 1400 magescheidsvriend van Johan en Wolter de Rode van Hekeren. In 1402 werd zijne weduwe Bertha van Ampsen, dochter van Derk en Aleyd van Steenbergen, bij overdracht van haar vader met den hof te Swijp, alias Hofman, bij Lochem, beleend en is haar zoon Derk de Roede haar hulder (Geld.
leenreg.). -- Misschien was hij zelfs reeds v๓๓r 10 November
1401 dood, want toen wordt genoemd Coenraad te Linthorst
te Deventer, momber van Berta, echtgenoot van Evert den Roeden (Tijdr. reg. op het oud Overijs. arch, 11, 88).
,Laat haar soon Willem de Roode van Heekeren hulde
doen naer doode syns broeders Derks 1410 (Leenreg.). Zij
is dood 1424.
In den inventaris van het Doetinchemsch gasthuis-archief
staat, dat op 1 April 1397 Evert en Johan de Rode van
Hekeren, gebroeders, hun vrij eigen goed de Rozengaard
verkoopen. Borgen : Gijsbert van Nettelhorst, Reinier van
Broeckhusen, W. de Rode van Hekeren.

relatie (1)
met

Mechtelt van Byngerden.

tr. (2) in 1385
met

Bertha van Ampsen, dr. van Derk van Ampsen en Aleijd van Steenbergen, geb. circa 1364, ovl. voor 1424.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman  †1451   
Willem*1388 Doetinchem †1432  44
Derk  †1410   
Evert  †1477   


Mechtelt van Byngerden
Mechtelt van Byngerden.

relatie
met

Evert de Rode van Hekeren, zn. van Willem de Rode van Hekeren en Aleijd van Kuinre, geb. in de omgeving van Doetinchem circa 1362, ovl. in 1401,
, Evert de Rode van Hekeren Willemszoon, onder Herman van Engehuysen vijand van Deventer, 1385. Item dea dinxdages na Palmendach (28 Maart) Steven die tot Keppel ghelopen was van Everts weghen des Roden met een ontzegghebrieve van Ingram van Horst in der tijt dat water groot was en dat hi vele ghelts vervaren moste xx S.S.” (Stadsrekening van Deventer) ; 1382, 85, 86, 1400 wegens verschuldigde gelden aangesproken (Tijdr. reg. op het oud Overijs. arch, aanh )
Hij zelf neemt 6 Juni 1388 zijn le wasteeken tegen Evert van der Ese voor 600, 10 Mei 1389 voor 800 oude schilden (id, bl. 169 en 176). - 7 Juli 1396 wordt het 1e wasteeken wegens 50 en tegen de erfgenamen van Johan Rodenkoc van Isselmuden, waarover hij voogd was, ‘t geen op familiebetrekking wijst, voor 100 Fransche schilden genomen (11, 48). 1399 Everd de Rode vati Hekeren en Johan de Rode van Hekeren get. van Sweder, heer van Voerst en Keppel (KREYNCK, Boek der Kentn, fo. 18lv). In 1400 magescheidsvriend van Johan en Wolter de Rode van Hekeren. In 1402 werd zijne weduwe Bertha van Ampsen, dochter van Derk en Aleyd van Steenbergen, bij overdracht van haar vader met den hof te Swijp, alias Hofman, bij Lochem, beleend en is haar zoon Derk de Roede haar hulder (Geld.
leenreg.). -- Misschien was hij zelfs reeds v๓๓r 10 November
1401 dood, want toen wordt genoemd Coenraad te Linthorst
te Deventer, momber van Berta, echtgenoot van Evert den Roeden (Tijdr. reg. op het oud Overijs. arch, 11, 88).
,Laat haar soon Willem de Roode van Heekeren hulde
doen naer doode syns broeders Derks 1410 (Leenreg.). Zij
is dood 1424.
In den inventaris van het Doetinchemsch gasthuis-archief
staat, dat op 1 April 1397 Evert en Johan de Rode van
Hekeren, gebroeders, hun vrij eigen goed de Rozengaard
verkoopen. Borgen : Gijsbert van Nettelhorst, Reinier van
Broeckhusen, W. de Rode van Hekeren, tr. (2) met Bertha van Ampsen. Uit dit huwelijk 4 zonen


Geert van Rhemen en Dravenhorst
Geert van Rhemen en Dravenhorst, heer to Rhede en Dravenhorst, ovl. in 1469.

tr. in 1416
met

Elisabeth van Poelwijck (Lyzee van Poelwick), dr. van Claes van Poelwijck en Johanna van Loil, geb. in 1397,
, na doode van haar broeder Henrick. Haar man Geryt van Hemen is hulder, 1451 Juni 7.
Eadem vernieuwt den eed. Hulder dezelfde, (1466).
Aleff van Remen, 1484 Juli 23.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert*1417  †1492  75
Joanna*1418  †1476  58
Aleijt*1419     
Henrick*1422  †1456 Gen. Weichstein 34
Ida*1427     
Claes  †1435   
Agneta  †1436   
Hille  †1436   
Jutta  †1436   
10 Ast่le  †1470   


Elisabeth van Poelwijck
Elisabeth van Poelwijck (Lyzee van Poelwick), geb. in 1397,
, na doode van haar broeder Henrick. Haar man Geryt van Hemen is hulder, 1451 Juni 7.
Eadem vernieuwt den eed. Hulder dezelfde, (1466).
Aleff van Remen, 1484 Juli 23.

tr. in 1416
met

Geert van Rhemen en Dravenhorst, zn. van Evert van Rhemen knape (heer van Dravenhorst, ambtman van Bocholt 1376-1388) en Herzeloye (Catrine) van Reede, heer to Rhede en Dravenhorst, ovl. in 1469.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert*1417  †1492  75
Joanna*1418  †1476  58
Aleijt*1419     
Henrick*1422  †1456 Gen. Weichstein 34
Ida*1427     
Claes  †1435   
Agneta  †1436   
Hille  †1436   
Jutta  †1436   
10 Ast่le  †1470   


Joanna van Rhemen
Joanna van Rhemen, geb. in 1418, kloosterzuster, ovl. in 1476.


Aleijt van Rhemen
Aleijt van Rhemen, geb. in 1419, abdis.


Ida van Rhemen
Ida van Rhemen, geb. in 1427, in 1456 conventinne te Diepenveen.

tr. in 1450
met

Johan van Grimbergen


Claes van Rhemen
Claes van Rhemen, ovl. in 1435 aan de pest.


Agneta van Rhemen
Agneta van Rhemen, ovl. in 1436.


Hille van Rhemen
Hille van Rhemen, ovl. in 1436.


Jutta van Rhemen
Jutta van Rhemen, kloosterzuster, ovl. in 1436.


Evert van Rhemen
Evert van Rhemen, geb. in 1417, 1460 vrijschepen te Bredevoort, ovl. op 7 apr 1492.

tr. in 1454
met

Henrica van Esschedorp


Henrick van Rhemen
Henrick van Rhemen, geb. in 1422, ovl. Gen. Weichstein in 1456.

tr. in 1438
met

Dimberoke van Belo gen Weichstein (Dymberge van Beelen), ovl. in 1456.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hille     
Hendrick     


Henrica van Esschedorp
Henrica van Esschedorp.

tr. in 1454
met

Evert van Rhemen, zn. van Geert van Rhemen en Dravenhorst (heer to Rhede en Dravenhorst) en Elisabeth van Poelwijck, geb. in 1417, 1460 vrijschepen te Bredevoort, ovl. op 7 apr 1492


Johan van Grimbergen
Johan van Grimbergen.

tr. in 1450
met

Ida van Rhemen, dr. van Geert van Rhemen en Dravenhorst (heer to Rhede en Dravenhorst) en Elisabeth van Poelwijck, geb. in 1427, in 1456 conventinne te Diepenveen


Dimberoke van Belo gen Weichstein
Dimberoke van Belo gen Weichstein (Dymberge van Beelen), ovl. in 1456.

tr. in 1438
met

Henrick van Rhemen, zn. van Geert van Rhemen en Dravenhorst (heer to Rhede en Dravenhorst) en Elisabeth van Poelwijck, geb. in 1422, ovl. Gen. Weichstein in 1456.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hille     
Hendrick     


Heesken van Hagenbeeck die Gruter
Heesken van Hagenbeeck die Gruter.


Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms
 
Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms, geb. Tilburg op 20 aug 1943.

tr. op 27 sep 1967, kerk.huw. op 29 jun 1968
met

drs Jan (Johannes Bernardus Maria) Pierik, zn. van Aloysius Wijnandus Pierik en Maria Bernarda Gebbing, geb. Vreeswijk op 21 okt 1939.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jasper*1970     
Marieke*1973 Leidschendam    
Floris*1975 Leidschendam    


Erent van Hagenbeeck geh. die Gruter
Arendina (Erent, Ernte, Arenda, Arnt) van Hagenbeeck geh. die Gruter, geb. Hummelo in 1392, ovl. in 1441.

tr. Doetinchem in 1410
met

Willem de Rode van Heeckeren, zn. van Evert de Rode van Hekeren en Bertha van Ampsen, geb. Doetinchem circa 1388, ovl. voor 1432