Genealogische website van Cees Hagenbeek
Leendert Patijn
Leendert Patijn, ged. Rotterdam op 25 apr 1715.


Leijsbeth Patijn
Leijsbeth Patijn, ged. Rotterdam op 1 nov 1716 (getuigen: haar tante Clasijntje Patijn, Clasijna Patijn).


Hendrick Patijn
Hendrick Patijn, ged. Rotterdam op 31 aug 1721 (getuigen: Hendrik Patijn, Marijtie Clasijn en Ida Patijn).


Jan Patijn
Jan Patijn, ged. Rotterdam op 22 sep 1718 (getuigen: Jan Patijn en Anna Klijn).


Pieter Patijn
Pieter Patijn, ged. Rotterdam op 14 sep 1727 (getuigen: Roeland Stamper en Marija Konnijn).


Clasijntje Patijn
Clasijntje Patijn, geb. circa 1688, doopgetuige van haar nicht Leijsbeth Patijn Rotterdam op 1 nov 1716.

tr. Schiedam op 23 jan 1712
met

Dirck Westerveld.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Dirck Westerveld
Dirck Westerveld.

tr. Schiedam op 23 jan 1712
met

Clasijntje Patijn, dr. van Leendert Patijn, geb. circa 1688, doopgetuige van haar nicht Leijsbeth Patijn Rotterdam op 1 nov 1716


Jan Leendertse Patijn
Jan Leendertse Patijn,
, hij is weduwnaar als hij met Johanna Cleijn trouwt.

otr. Schiedam op 3 nov 17083,2, tr. Delft op 18 nov 1708
met

Johanna Cleijn (Anna Kleijn), geb. Delft.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Trouwboek Schiedam (T 342), GA Schiedam, DTB Schiedam, FS filmnr. 120913, NH, Schiedam, van 1576 tot 1741 (3 nov 1708)
3.Trouwboek Delft (T 343), GA Delft, DTB Delft, Inventarisnr.: 24, Delft, 1708 (3 nov 1708 blz. 77)


Johanna Cleijn
Johanna Cleijn (Anna Kleijn), geb. Delft.

otr. Schiedam op 3 nov 17082,1, tr. Delft op 18 nov 1708
met

Jan Leendertse Patijn, zn. van Leendert Patijn,
, hij is weduwnaar als hij met Johanna Cleijn trouwt.

Bronnen:
1.Trouwboek Schiedam (T 342), GA Schiedam, DTB Schiedam, FS filmnr. 120913, NH, Schiedam, van 1576 tot 1741 (3 nov 1708)
2.Trouwboek Delft (T 343), GA Delft, DTB Delft, Inventarisnr.: 24, Delft, 1708 (3 nov 1708 blz. 77)


Huijbrecht Leenderts Patijn
Huijbrecht Leenderts Patijn http://stamboom.doevos.nl/getperson.php?personID=I1041526056&tree=doevos, geb. Kethel in 1656, woont in Kethel in 1702,
, kan geen broer van de anderen zijn.

tr.
met

Jannetje Heckenhoeck.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert     
Elisabeth     
Trijntje     
Jan     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Jannetje Heckenhoeck
Jannetje Heckenhoeck.

tr.
met

Huijbrecht Leenderts Patijn http://stamboom.doevos.nl/getperson.php?personID=I1041526056&tree=doevos, zn. van Leendert Patijn, geb. Kethel in 1656, woont in Kethel in 1702,
, kan geen broer van de anderen zijn.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert     
Elisabeth     
Trijntje     
Jan     


Leendert Huijbrechts Patijn
Leendert Huijbrechts Patijn1.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Elisabeth Huybrechtsdr Patijn
Elisabeth Huybrechtsdr Patijn1,
, Elysabeth Huybertsdochter Patijn, gehuwd met IJsaac Kool, mede namens Trijntje- en Jan Huyberts Patijn, met de helft van het leen op 4 aug 1727.

tr.
met

IJsaac Kool1.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Trijntje Huybrechtsdr Patijn
Trijntje Huybrechtsdr Patijn1.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Jan Huybrechts Patijn
Jan Huybrechts Patijn1.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


IJsaac Kool
IJsaac Kool1.

tr.
met

Elisabeth Huybrechtsdr Patijn1, dr. van Huijbrecht Leenderts Patijn en Jannetje Heckenhoeck,
, Elysabeth Huybertsdochter Patijn, gehuwd met IJsaac Kool, mede namens Trijntje- en Jan Huyberts Patijn, met de helft van het leen op 4 aug 1727.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Lijsbeth Leenderts Cool
Lijsbeth Leenderts Cool, ged. Overschie op 9 dec 1640 (getuigen: Laurents Jansen en Maertie Pieters).


Aryen Pietersz van Noort
Aryen Pietersz van Noort1, geb. Noordhoorn, bouwman onder het Hof van Delft.

otr. Delft op 22 nov 1664
met

Maria Aryens van den Berch1, geb. Hodenpijl, ovl. na 11 nov 1706.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1665 Noordhoorn 1742 Vrijenban 7713 Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 43)


Maria Aryens van den Berch
Maria Aryens van den Berch1, geb. Hodenpijl, ovl. na 11 nov 1706.

otr. Delft op 22 nov 1664
met

Aryen Pietersz van Noort1, zn. van Pieter Adriaensz van Noordt (gezworene van Hof van Delft 1639) en Leentje Jansdr van Leeuwen, geb. Noordhoorn, bouwman onder het Hof van Delft.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1665 Noordhoorn 1742 Vrijenban 7713 Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)


Pieter Adriaensz van Noordt
Pieter Adriaensz van Noordt1, gezworene van Hof van Delft 1639, ovl. voor 22 dec 1675,
, beleend met 2 morgen land 2 hond en 50 roeden land in de Poeldijk bij de Harnasmolen op 23 feb 1637.

tr.
met

Leentje Jansdr van Leeuwen1, dr. van Jan Ariens van Leeuwen, ovl. na 12 okt 1676.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aryen Noordhoorn    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 43)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 57)