Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelia Theunisdr Jongeneel
Cornelia Theunisdr Jongeneel, geb. Ottoland circa 1625, ovl. na 14 jun 1691,
, 26-1-1670?
Cornelia Anthonis Jongeneel, wede van Anthonis van Muijlwijck, haar kinderen zijn oa. Gijsbert (Jaspers) Huijsman x Lijntje Anthonis van Muijlwijck
Bastiaen Cornelis Hochlander? wonende Noordeloos is huur schuldig etc.
NA.4051, 1671 minuutacten.
Cornelia Anthonisse Jongeneel x Anthonis van Muijlwijck zalgr. won. Blockland voor haar selve, Gabriël Moreels x Divertie Anthonis van Muijlwijck voor hem selve en voor Gijsbert Huijsmans x Lijntie Anthonis van Muijlwijck. De 4 onmondige kinderen van de voorn Anthonis van Muijlwijck ter eenre; Bastiaen Cornelisz Hooghlander won. te Noordeloos te andere is schuldig op een hofstede met 16 mrg. land te Noordeloos zijn borgen zijn Arie Claese van Clay en Arie Cornelisse Hooglander, mede tot Noordeloos.
25-3-1675
Peter, Teunis, Willem en Pleuntje Teunis van Muijlwijck, alle kinderen uit 2e huw. van Teunis Peterse van Muijlwijck x Cornelia Teunis Jongeneel, wijzen elkaar als erfgen. aan.
3-4-1676 nr62
Cornelia Anthonis JONGENEEL x Anthonis Pieters van MUIJLWIJCK zalgr, wonende Hoogblokland geass. door haar broer Adriaen Anthonis JONGENEEL te eenre en Ghijsbert Jaspers Huijsman xLijntgen Anthonis van MUIJL­WIJCK mitsg. Gabriel Moreels x Divertken Anthonis van MUIJLWIJCK beide dochters uit voorn Anthonis Pieters zijn 1e huw. met Applonia Claesdr van MUIJLWIJCK, Johan Lorein als gestelde voogd over de 4 nagelaten kinderen uit zijn 2e huw. met Cornelia Antho­nisdr te andere, geschil over de deling, de voor en nakinderen krijgen oa 4 mrg. 2 hont gekomen van Huijch van MUIJLWIJCK als broer van Anthonis Pieters van MUIJL­WIJCK en nog enkele partijen land afkomstig van Maria van MUIJLWIJCK x mr. Henrick STORM.
.-7-1682
Cornelia Teunis x Teunis Pieters van MUIJLWIJCK zalgr. wonende op Hoogblokland stel zich borg voor de administratie als haar zoon Pieter Teunis de nagelaten boedel van Gabriel Moreels ol. te Blok­land onder zich zal nemen.
7-5-1691
Cornelia Teunis JONGENEEL, Willem Antonisse en Peter Antonisse VAN MUIJLWIJCK neffens Pleuntke Antonis VAN MUIJLWIJCK X Arien Goverde (uitlandig), tesamen weduwe en kinderen van Anthonij VAN MUIJLWIJCK za, resp hun may en vader geven extra onderpand a/d obligatie die Antonijs Petersz VAN MUIJLWIJCK op 9-4-1657 afgegeven heeft en wel met: huis met griending etc groot 2h op Hg Blokland nagelaten door Anthonij VAN MUIJLWIJCK; nog 5m1h in 3 partijen achter voorn huis op ’t oude land; nog 8m min 1h op de Beempt in 2 campen, etc.
10. 14-6-1691
Comp. Cornelia Tonis JONGENEEL, wed. van Tonis Pietersz van MUIJLWIJ­CK, trp. aan Catharina [Pieters] MENCKELIS, hvr. van do. Adriaen LAKERVELT tot Gorcum en Marija [Pieters] MENCKELIS hare zuster, 3½ mrg in Brandwijck belend ten oosten Jacobus Hendricksz VUERENS en ten westen Dirck Pieters HARTCOORN,
6-8-1691 f332
Cornelia Teunis JONGENEEL, wede van Teunis Pieter van Muijlwijck, wonende Hoogblokland
fol 112/112v 25-11-1718
Willem VAN MUIJLWIJCK te eenre en
Pleuntie VAN MUIJLWIJCX te andere, erfgenamen van Teunis Peterse VAN MUIJLWIJCK X Cornelia JONGENEEL overleden op Hoog-Blokland, deling van land op Blokland (origineel geeft meer details).

tr. Ottoland op 27 okt 1650
met

Theunis Pieters van Muijlwijck, zn. van Pieter Willems van Muijlwijck en Diewertje Theunisdr, geb. Noordeloos in 1616, ovl. Hoogblokland in feb 1670,
, 2-3-1638 f326
Peeter Willems van MUIJLWIJCK oud 49 jaar tegenwoordig schepen van Noordeloos x Dievertge Thonisdr, Tonis Peeters van MUIJLWIJCK oud 22 jaar en Ariaentge Wil­lemsdr van MUIJLWIJCK oud 58 jaar ziek te bedde verkl. dat zij aanwezig waren bij het op stellen van de huw. voorw. van Willem Peters van MUIJLWIJCK nu zalgr. x Brietge Woutersdr van NES op 25-10-1634 etc.
7-5-1640 f55
Comp. Dievertge Thonisdr x Pieter Willems van MUIJLWIJCK zalgr. wonende Hoogblok­land geass. met haar oudste zoon Thonis Pieters van MUIJL­WIJCK en tesamen en zich sterkmakende voor haar andere zoon Huijch Pieterse van MUIJLWIJCK transport aan Schalck Claes van den BOSCH te Gorcum een huijs en erf in de Stoeldraeijerssteeg aldaar.
26-1-1670?
Cornelia Anthonis Jongeneel, wede van Anthonis van Muijlwijck, haar kinderen zijn oa. Gijsbert (Jaspers) Huijsman x Lijntje Anthonis van Muijlwijck
Bastiaen Cornelis Hochlander? wonende Noordeloos is huur schuldig etc.
NA.4051, 1671 minuutacten.
Cornelia Anthonisse Jongeneel x Anthonis van Muijlwijck zalgr. won. Blockland voor haar selve, Gabriël Moreels x Divertie Anthonis van Muijlwijck voor hem selve en voor Gijsbert Huijsmans x Lijntie Anthonis van Muijlwijck. De 4 onmondige kinderen van de voorn Anthonis van Muijlwijck ter eenre; Bastiaen Cornelisz Hooghlander won. te Noordeloos te andere is schuldig op een hofstede met 16 mrg. land te Noordeloos zijn borgen zijn Arie Claese van Clay en Arie Cornelisse Hooglander, mede tot Noordeloos.
25-3-1675
Peter, Teunis, Willem en Pleuntje Teunis van Muijlwijck, alle kinderen uit 2e huw. van Teunis Peterse van Muijlwijck x Cornelia Teunis Jongeneel, wijzen elkaar als erfgen. aan.
3-4-1676 nr62
Cornelia Anthonis JONGENEEL x Anthonis Pieters van MUIJLWIJCK zalgr, wonende Hoogblokland geass. door haar broer Adriaen Anthonis JONGENEEL te eenre en Ghijsbert Jaspers Huijsman xLijntgen Anthonis van MUIJL­WIJCK mitsg. Gabriel Moreels x Divertken Anthonis van MUIJLWIJCK beide dochters uit voorn Anthonis Pieters zijn 1e huw. met Applonia Claesdr van MUIJLWIJCK, Johan Lorein als gestelde voogd over de 4 nagelaten kinderen uit zijn 2e huw. met Cornelia Antho­nisdr te andere, geschil over de deling, de voor en nakinderen krijgen oa 4 mrg. 2 hont gekomen van Huijch van MUIJLWIJCK als broer van Anthonis Pieters van MUIJL­WIJCK en nog enkele partijen land afkomstig van Maria van MUIJLWIJCK x mr. Henrick STORM.
.-7-1682
Cornelia Teunis x Teunis Pieters van MUIJLWIJCK zalgr. wonende op Hoogblokland stel zich borg voor de administratie als haar zoon Pieter Teunis de nagelaten boedel van Gabriel Moreels ol. te Blok­land onder zich zal nemen.
20-3-1684
Peeter Teunisse van Muijlwijck en zijn broer Teunis Teunisse van Muijlwijck beide wonende Noulant erfgen. ab int van Teunis Peters van Muijlwijck zalgr. gew. hebbende te Bloklant test. deling oa 7 mrg. en 5 hont op de Hogebeemt, noordw Floris Aerts de Vries. 1 hont op het "oudeland" oostw Tonis Jacobs Kluijt, westw Jan Hermensz
31-8-1684@ Arien P. vM en Pieter T. vM. nee
Bart Ariens van Buren schout te Nouland, Arie Peeters van Muijlwijck weert in de Prins van Oranjien oud 52 jaar, Peter Tonis van Muijlwijck oud 34 jaar en Willem Tonis van Muijlwijck oud 27 jaar huislieden wonende Hoogblokland verkl. dat Anthonij en Huijch van Muijlwijck gebroeders in hun leven gewoont te Hoogblokland en gejaagd hebben. Anthonij en Huijch waren resp. vader en oom van Pieter en Willem Tonis van Muijlwijck. Deze 2 broers verkl. dat hun voorouders omtrent 200 jaren in voorn. Hoogblokland gewoond en gejaagd hebb. zonder zich uit te geven voor edellieden etc. Pieter Tonis van Muijlwijck wonende Leerbroek? en Jan Nijssen van Muijlwijck wonende Nouland zijn vermaagschapt.
7-5-1691
Cornelia Teunis JONGENEEL, Willem Antonisse en Peter Antonisse VAN MUIJLWIJCK neffens Pleuntke Antonis VAN MUIJLWIJCK X Arien Goverde (uitlandig), tesamen weduwe en kinderen van Anthonij VAN MUIJLWIJCK za, resp hun may en vader geven extra onderpand a/d obligatie die Antonijs Petersz VAN MUIJLWIJCK op 9-4-1657 afgegeven heeft en wel met: huis met griending etc groot 2h op Hg Blokland nagelaten door Anthonij VAN MUIJLWIJCK; nog 5m1h in 3 partijen achter voorn huis op 't oude land; nog 8m min 1h op de Beempt in 2 campen, etc.
10. 14-6-1691
Comp. Cornelia Tonis JONGENEEL, wed. van Tonis Pietersz van MUIJLWIJ­CK, trp. aan Catharina [Pieters] MENCKELIS, hvr. van do. Adriaen LAKERVELT tot Gorcum en Marija [Pieters] MENCKELIS hare zuster, 3½ mrg in Brandwijck belend ten oosten Jacobus Hendricksz VUERENS en ten westen Dirck Pieters HARTCOORN,
6-8-1691 f332
Cornelia Teunis JONGENEEL, wede van Teunis Pieter van Muijlwijck, wonende Hoogblokland
fol 112/112v 25-11-1718
Willem VAN MUIJLWIJCK te eenre en
Pleuntie VAN MUIJLWIJCX te andere, erfgenamen van Teunis Peterse VAN MUIJLWIJCK X Cornelia JONGENEEL overleden op Hoog-Blokland, deling van land op Blokland (origineel geeft meer details).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Apollonia     


Theunis Cornelisz Jongeneel
Theunis Cornelisz Jongeneel, geb. circa 1600,
, 3 morgen 4 1/2 hont land in Ottoiand (1636: aan de noordzijde) in het land van Arkel, (1533: strekkend zuid van de Ottolandse weg noordwaarts tot de Ottolandse wetering: 1636: voor van de halve Graaf tot de Achteriandse kade), boven: Hildwer Jannes (1533: de papenprove van Ottoland met een weer van 5 morgen), beneden: heer Jan Tolner (1533: weduwe en erven Hubert Willemsz. met een weer van 5 morgen), (1636: oost: Willem Adriaansz. Frankrijk, west: Arnout Adriaansz.).
28-12-1403: Gijsbert Hendriksz. van Hem bij overdracht door Gozewijn Lambertsz, beleend door Jan, heer van Arkel, LRK 62 fo. 195, LRK 314 fo. 54~.
6-8-1421: Nikolaas Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Hendriksz, zijn vader, LRK 62 fo. 194v-195.
9-3-1454: Nikolaas Nikolaasz. bij dode van Nikolaas Gijsbertsz, zijn vader, LRK 116 c.Arkel fo. 17.
10-11-1501: Adriaan van der Staal bij dode van mr. Nikolaas van der Staal te Werkendam, zijn vader, LRK 122 c.Arkel fo. 16~.
29-4-1513: Mr. Nikolaas van der Staal voor Jan van der Staal, zijn neef, bij dode van Adriaan, diens vader, LRK 123 c.Arkel fo. 17~.
25-10-1533: Simon Adriaansz. bij overdracht door Jan Adriaansz, LRK 125c.Arkel fo. 31v-32.
30-3-1563: Hubert Simonsz. bij dode van Simon Adriaansz, zijn vader, LRK 130 c.Arkel fo. 5v-6.
28-4-1599: Simon Hubertsz. bij dode van Hubert Simonsz, zijn vader, LRK 139 fo. 220.
19-6-1629: Cornelis Leendertsz. te Ottoland bij overdracht door Simon Hubertsz, LRK 145 c.Arkel fo. 33v-34.
9-9-1636: Leendert Adriaansz. te Alblas voor grote Cornelis Leendertsz. te Zijderveld bij dode van Leendert Cornelisz, diens neef, die aankwam van Cornelis Leendertsz, gehuwd met Marietje Adriaansd, diens vader, waarna overdracht aan Anton Cornelisz. Jongeneel te Ottoland voor f 2025.-, LRK 147 c.Arkel fo. 35v-37.

tr.
met

Susanna Adriaans.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1625 Ottoland †1691  66


Susanna Adriaans
Susanna Adriaans.

tr.
met

Theunis Cornelisz Jongeneel, geb. circa 1600,
, 3 morgen 4 1/2 hont land in Ottoiand (1636: aan de noordzijde) in het land van Arkel, (1533: strekkend zuid van de Ottolandse weg noordwaarts tot de Ottolandse wetering: 1636: voor van de halve Graaf tot de Achteriandse kade), boven: Hildwer Jannes (1533: de papenprove van Ottoland met een weer van 5 morgen), beneden: heer Jan Tolner (1533: weduwe en erven Hubert Willemsz. met een weer van 5 morgen), (1636: oost: Willem Adriaansz. Frankrijk, west: Arnout Adriaansz.).
28-12-1403: Gijsbert Hendriksz. van Hem bij overdracht door Gozewijn Lambertsz, beleend door Jan, heer van Arkel, LRK 62 fo. 195, LRK 314 fo. 54~.
6-8-1421: Nikolaas Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Hendriksz, zijn vader, LRK 62 fo. 194v-195.
9-3-1454: Nikolaas Nikolaasz. bij dode van Nikolaas Gijsbertsz, zijn vader, LRK 116 c.Arkel fo. 17.
10-11-1501: Adriaan van der Staal bij dode van mr. Nikolaas van der Staal te Werkendam, zijn vader, LRK 122 c.Arkel fo. 16~.
29-4-1513: Mr. Nikolaas van der Staal voor Jan van der Staal, zijn neef, bij dode van Adriaan, diens vader, LRK 123 c.Arkel fo. 17~.
25-10-1533: Simon Adriaansz. bij overdracht door Jan Adriaansz, LRK 125c.Arkel fo. 31v-32.
30-3-1563: Hubert Simonsz. bij dode van Simon Adriaansz, zijn vader, LRK 130 c.Arkel fo. 5v-6.
28-4-1599: Simon Hubertsz. bij dode van Hubert Simonsz, zijn vader, LRK 139 fo. 220.
19-6-1629: Cornelis Leendertsz. te Ottoland bij overdracht door Simon Hubertsz, LRK 145 c.Arkel fo. 33v-34.
9-9-1636: Leendert Adriaansz. te Alblas voor grote Cornelis Leendertsz. te Zijderveld bij dode van Leendert Cornelisz, diens neef, die aankwam van Cornelis Leendertsz, gehuwd met Marietje Adriaansd, diens vader, waarna overdracht aan Anton Cornelisz. Jongeneel te Ottoland voor f 2025.-, LRK 147 c.Arkel fo. 35v-37.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1625 Ottoland †1691  66


Pieter Willems van Muijlwijck
Pieter Willems van Muijlwijck, geb. in 1589, ovl. voor 7 mei 1640,
, 7-5-1640 f55
Comp. Dievertge Thonisdr x Pieter Willems van MUIJLWIJCK zalgr. wonende Hoogblok­land geass. met haar oudste zoon Thonis Pieters van MUIJL­WIJCK en tesamen en zich sterkmakende voor haar andere zoon Huijch Pieterse van MUIJLWIJCK transport aan Schalck Claes van den BOSCH te Gorcum een huijs en erf in de Stoeldraeijerssteeg aldaar.
7-6-1640 f71
Comp. Adriaen Meeus wonende a/d Baseldijck transport aan Floris Janse van MUIJL­WIJCK een rentebrief op 17 hont gelegen op de Hoge Beempt zuidw Dievertje Florisdr[??] x Pieter Willems van MUIJLWIJCK noordw de kinderen van Adriaen Rutten, strekk. etc.
3-4-1642
Dievertgien Tonisdr wede van Pieter Willemsz van Muijlwijck, wonende Hoogblokland als grootmoeder en voogdesse van het nagelaten kind Marike Willems verwekt door haar zoon zalgr. Willem Pietersz van Muijlwijck x Grietje van Es, machtigd de proc. Cornelis van IJsendoorn op te treden tegen voorn Grietje van Es.

tr.
met

Diewertje Theunisdr, geb. circa 1590, ovl. Hoogblokland in 1647.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1616 Noordeloos †1670 Hoogblokland 54


Diewertje Theunisdr
Diewertje Theunisdr, geb. circa 1590, ovl. Hoogblokland in 1647.

tr.
met

Pieter Willems van Muijlwijck, zn. van Willem Pieterse van Muijlwijck en Jannigje Jan Sijbrands, geb. in 1589, ovl. voor 7 mei 1640,
, 7-5-1640 f55
Comp. Dievertge Thonisdr x Pieter Willems van MUIJLWIJCK zalgr. wonende Hoogblok­land geass. met haar oudste zoon Thonis Pieters van MUIJL­WIJCK en tesamen en zich sterkmakende voor haar andere zoon Huijch Pieterse van MUIJLWIJCK transport aan Schalck Claes van den BOSCH te Gorcum een huijs en erf in de Stoeldraeijerssteeg aldaar.
7-6-1640 f71
Comp. Adriaen Meeus wonende a/d Baseldijck transport aan Floris Janse van MUIJL­WIJCK een rentebrief op 17 hont gelegen op de Hoge Beempt zuidw Dievertje Florisdr[??] x Pieter Willems van MUIJLWIJCK noordw de kinderen van Adriaen Rutten, strekk. etc.
3-4-1642
Dievertgien Tonisdr wede van Pieter Willemsz van Muijlwijck, wonende Hoogblokland als grootmoeder en voogdesse van het nagelaten kind Marike Willems verwekt door haar zoon zalgr. Willem Pietersz van Muijlwijck x Grietje van Es, machtigd de proc. Cornelis van IJsendoorn op te treden tegen voorn Grietje van Es.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1616 Noordeloos †1670 Hoogblokland 54


Willem Pieterse van Muijlwijck
Willem Pieterse van Muijlwijck, geb. circa 1550.

tr.
met

Jannigje Jan Sijbrands.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1589  †1640  51


Jannigje Jan Sijbrands
Jannigje Jan Sijbrands.

tr.
met

Willem Pieterse van Muijlwijck, zn. van Pieter Willems van Muijlwijck, geb. circa 1550.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1589  †1640  51


Pieter Willems van Muijlwijck
Pieter Willems van Muijlwijck.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1550     


Willem Matthijsz van Muijlwijck
Willem Matthijsz van Muijlwijck, geb. Gorinchem in 1484,
, RA.586
10-4-1674 f106@
ter requisitie van Joncker Willem van Muijlwijck, wonende Delft .
. in voortijden schepenen zijn geweest Rutger van Muijlwijck Gerardtssoone, knape * van Dordrecht in den jare 1463
mitsg. Hermen ende Rutger van Muijlwijck des voorn Rutger zonen den eenen in den jaere 1497 en den andere in den jaere 1505. Item in den jaere 1510 deselfs soonsoon Matthijs van Muijlwijck Pietersz knape die sterft den 12-9-1522 en hadt gewonnen bij Hees Willem Dircksdr sijn hvr Willem van Muijlwijck die anno 1540 leefde ende tot Dordrecht troude juffr. n van Alblas de welcke beide ander andere gewonnen hebben Willem van Muijlwijck burgemr tot Rotterdam ovl. 1574 mitsg. Adam van Muijlwijck schepen deser stede de welcke sterft 1590
verkl. wijders dat die van de voors geslachten van Muijlwijck altijt tot een wapen gevoert hebben een schilt van goudt en daerin een fasce van keel ofte root met vijftien bezants, vijf en vier boven ende drie, twee ende een onder de voors fasce etc.
Gelijck wij op huijden noch op verscheijdene plaetsen en zegelen hebben gezien etc.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter     


Govert Adriaens Verhoef
Govert Adriaens Verhoef, geb. in 1620, ovl. op 23 apr 1677.

tr.
met

Maagje Adriaans Ottolander, dr. van Adriaan Heijmens Ottolander en Heijltje Jans Pelt, geb. in 1617.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan~1648 Meerkerk    


Maagje Adriaans Ottolander
Maagje Adriaans Ottolander, geb. in 1617.

tr.
met

Govert Adriaens Verhoef, zn. van Adriaan Goverts Verhoef, geb. in 1620, ovl. op 23 apr 1677.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan~1648 Meerkerk    


Adriaan Heijmens Ottolander
Adriaan Heijmens Ottolander, geb. Meerkerk in 1580, ovl. voor 10 okt 1665.

tr.
met

Heijltje Jans Pelt, dr. van Jan Jans Pelt en Marrigje Cornelisdr Sterrenburg, geb. Meerkerkerbroek circa 1585, ovl. na 25 dec 1663.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maagje*1617     


Heijltje Jans Pelt
Heijltje Jans Pelt, geb. Meerkerkerbroek circa 1585, ovl. na 25 dec 1663.

tr.
met

Adriaan Heijmens Ottolander, zn. van Heijmen Vasz Ottolander en Beatrix Adriaans Molenaar, geb. Meerkerk in 1580, ovl. voor 10 okt 1665.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maagje*1617     


Jan Jans Pelt
Jan Jans Pelt, geb. Ameide in 1560, ovl. op 20 okt 1613.

tr.
met

Marrigje Cornelisdr Sterrenburg, dr. van Cornelis Pieters Sterrenburg, geb. Oud Alblas in 1560, ovl. voor 22 jan 1638,
, 37. 9 morgen land in Ameide op Aaxterveld, noord: erven Jacob Staal
(1530: erven Pieter Nikolaasz.), zuid: Geertje, gehuwd met Rutger
van Ylen, (1530: Allard Willemsz.).
24-2-1468: Heer Jan van Ingen, priester, bij opdracht uit eigen, te komen op Elisabeth, dochter van Jan Holle, zijn nicht, gehuwd met Comelis die Bakker, 10 fo. 120.
4-5-1469: Cornelis dieBakker voor Elisabeth, dochter van Jan Holle, zijn vrouw, eventueel te komen op erven Jan van Ingen, priester, 10 fo. 124.
27-3-1481: Lodewijk de Waal bij overdracht door Elisabeth, dochter van Jan Holle, met lijftocht van Agnes, dochter van Amout van Broekhuizen, 12 fo. 4.
9-7-1486: Bartholomeus van Jutfaas voor Lodewijk de Waal bij dode van Lodewijk, haar vader, 12 fo. 40.
27-6-1526: Evert van Everdingen voor Anton, zijn zoon, bij dode van Ludovica de Waal, diens moeder, tot hij 18 is, 13 fo. 59v.
14-3-1530: Lambert Jacobsz. van Nes bij overdracht door Anton van Everdingen Evertsz, 13 fo. 72v.
8-7-1554: Lambert Jacobsz. van Voorn te Heikop mag beschikken, 18 fo. 21.
Het leen 37 gesplitst in 37 A en 37 B.
37 A. 5 morgen in een weer van 9 morgen achter over de Aaxtersteeg, boven:
erven Pieter Nikolaasz. (1616: Jan Marcusz.), beneden: Jacob Roek Jansz. (1616: Cornelis Damen van Rietveld).
21-3-1558: Hendrik Lambertsz. van Voorn bij dode van Lambert Jacobsz, zijn vader, 21 fo. 26.
1-3-1575: Gerard van Nieuwenhuizen Willemsz. voor Hugo van Nes Hugenz. bij dode van Hendrik Lambertsz, diens oom, 24 fo. 58v-59.
28-2-1595: Jan Pelt bij overdracht door Hugo van Nes Hugenz, 26 fo. 3 1.
19-10-1616: Jan Pelt bij dode van Jan, zijn vader, 27 fo. 15.
15-9-1638: Herman Ottolander Adriaansz. ook voor zijn broers en zusters en Jan Pelt Jansz. beiden met de helft bij dode van Maaike Cornelis Pelt, hun moeder en grootmoeder, waarna afstand door Jan Pelt, 28 fo. lOlv-102.
22-11-1656: Cornelis Ottolander Adriaansz. bij dode van Maaike Cornelis Pelt, zijn grootmoeder, na loting, 29 fo. 183.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijltje*1585 Meerkerkerbroek †1663  78


Marrigje Cornelisdr Sterrenburg
Marrigje Cornelisdr Sterrenburg, geb. Oud Alblas in 1560, ovl. voor 22 jan 1638,
, 37. 9 morgen land in Ameide op Aaxterveld, noord: erven Jacob Staal
(1530: erven Pieter Nikolaasz.), zuid: Geertje, gehuwd met Rutger
van Ylen, (1530: Allard Willemsz.).
24-2-1468: Heer Jan van Ingen, priester, bij opdracht uit eigen, te komen op Elisabeth, dochter van Jan Holle, zijn nicht, gehuwd met Comelis die Bakker, 10 fo. 120.
4-5-1469: Cornelis dieBakker voor Elisabeth, dochter van Jan Holle, zijn vrouw, eventueel te komen op erven Jan van Ingen, priester, 10 fo. 124.
27-3-1481: Lodewijk de Waal bij overdracht door Elisabeth, dochter van Jan Holle, met lijftocht van Agnes, dochter van Amout van Broekhuizen, 12 fo. 4.
9-7-1486: Bartholomeus van Jutfaas voor Lodewijk de Waal bij dode van Lodewijk, haar vader, 12 fo. 40.
27-6-1526: Evert van Everdingen voor Anton, zijn zoon, bij dode van Ludovica de Waal, diens moeder, tot hij 18 is, 13 fo. 59v.
14-3-1530: Lambert Jacobsz. van Nes bij overdracht door Anton van Everdingen Evertsz, 13 fo. 72v.
8-7-1554: Lambert Jacobsz. van Voorn te Heikop mag beschikken, 18 fo. 21.
Het leen 37 gesplitst in 37 A en 37 B.
37 A. 5 morgen in een weer van 9 morgen achter over de Aaxtersteeg, boven:
erven Pieter Nikolaasz. (1616: Jan Marcusz.), beneden: Jacob Roek Jansz. (1616: Cornelis Damen van Rietveld).
21-3-1558: Hendrik Lambertsz. van Voorn bij dode van Lambert Jacobsz, zijn vader, 21 fo. 26.
1-3-1575: Gerard van Nieuwenhuizen Willemsz. voor Hugo van Nes Hugenz. bij dode van Hendrik Lambertsz, diens oom, 24 fo. 58v-59.
28-2-1595: Jan Pelt bij overdracht door Hugo van Nes Hugenz, 26 fo. 3 1.
19-10-1616: Jan Pelt bij dode van Jan, zijn vader, 27 fo. 15.
15-9-1638: Herman Ottolander Adriaansz. ook voor zijn broers en zusters en Jan Pelt Jansz. beiden met de helft bij dode van Maaike Cornelis Pelt, hun moeder en grootmoeder, waarna afstand door Jan Pelt, 28 fo. lOlv-102.
22-11-1656: Cornelis Ottolander Adriaansz. bij dode van Maaike Cornelis Pelt, zijn grootmoeder, na loting, 29 fo. 183.

tr.
met

Jan Jans Pelt, geb. Ameide in 1560, ovl. op 20 okt 1613.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijltje*1585 Meerkerkerbroek †1663  78


Cornelis Pieters Sterrenburg
Cornelis Pieters Sterrenburg.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1560 Oud Alblas †1638  78


Heijmen Vasz Ottolander
Heijmen Vasz Ottolander, geb. circa 1555.

tr.
met

Beatrix Adriaans Molenaar.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1580 Meerkerk †1665  85


Beatrix Adriaans Molenaar
Beatrix Adriaans Molenaar.

tr.
met

Heijmen Vasz Ottolander, zn. van Vas Adriaans Ottolander en Adriaantje Heijmens, geb. circa 1555.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1580 Meerkerk †1665  85


Vas Adriaans Ottolander
Vas Adriaans Ottolander, geb. circa 1530, ovl. voor 8 mei 1581.

tr.
met

Adriaantje Heijmens, dr. van Heijmen Gijsberts en Adriaentje .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijmen*1555     


Adriaantje Heijmens
Adriaantje Heijmens.

tr.
met

Vas Adriaans Ottolander, geb. circa 1530, ovl. voor 8 mei 1581.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijmen*1555