Website van Cees Hagenbeek
Aaltjen Arents
Aaltjen Arents.

tr. te Oude Pekela op 10 dec 1671
met

Hendrik Remmerts, zn. van Remmert Jans en Lijsebeth Abrahams.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1687 Oude Pekela    


Maritgen Jans van der Wilt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Maritgen Jans van der Wilt1,2,3, geb. circa 1557, ovl. (minstens 75 jaar oud) te Hof van Delft tussen 1632 en 1640.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 34 jaar oud) circa 1580
met

Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose)1,2,3, zn. van Pouwel Claesz van der Speck (bouwman te Rijswijk) en Arijaentie Dirksdr, geb. te Rijswijk in 1546, Blijkens akte van 18 februari 1629 - GA Delft, RA Hof van Delft 1892, no. 9. litt. k, 1e deel, folio 30, zijn de acht kinderen erfgenamen van Jacob Pouwelszn.: blijkens een akte van 5 februari 1640 (zelfde bron, fo. 951 zijn de laatste zes kinderen van Maritgen Jans van der Wilt en Jacob Pouwels, bouwman, waert tot Delfgau, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hof van Delft op 18 dec 1628, Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1575 Delft †1643  68
Aryaentje  †1658   
Trijntje  †1651   
Barbara     
Maertje     
Neeltje  †1626   
Pouwel*1580 Hof van Delft †1662 Ruyven 8210 
Willem     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
2.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 86)

Dirck Jacobsz de Loose
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Dirck Jacobsz de Loose1, geb. te Delft in 1575, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1643.

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 19 jaar oud) te Delft op 22 feb 1612
met

Hilletje Gerritsdr van der Houff, dr. van Gerrit Lennertsz van der Houff en Leentje Cornelisdr Langelaen, geb. te Delft in 1592, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hof van Delft op 4 feb 1645.

Hilletje Gerritsdr van der Houff.
Comp. 20 jan 1643 [voor Adriaen van der Wiel notaris te Delft] Dirck Jacobsz. Loose en Hilletgen Gerritsdr. zijn husivrouw beide bouwlieden wonende in Hof van Delft in de Noordbuurt van Delfgauw maken testament op de langstevende. Die zal gehouden zijn haar alsnog onmondige kind te alimenteren. Met bepalingen ten aanzien van de ongehuwde kinderen. Stellen de langslevende tot voogd en sluiten alle anderen daarvan uit.
17-1-1645: Comp. [voor Gerrit van der Wel notaris te Delft] Hillitgen Gerritsdr. weduwe van Dirck Jacobsz. de Lose wonende in het Noordeinde van Delfgauw in Hof van Delft verklaarde te willen dat uit haar na te laten goederen en voor deling zullen hebben haar twee alsnog ongehuwde zonen te weten Jan Dircxsz. de Loose de som van 250 gld. en Jacob Dircxsz. de Loose de som van 350 gld. en dat in plaats van haar uitzetting. Disponerende over de voogdij van Jacob Dirckz. de Lose haar onmondige zoon, mitsgaders van alle andere onmondige en toezicht behoevende onder haar erfgenamen stelt ze tot voogden bij deze Willem Jacobsz. de Lose en Dirck Jacobsz. de Hooch beide wonende tot Delfgauw. Na het voltrekken van de scheiding van de boedel zullen ook voogden zijn Gerrit Dircxsz. de Lose haar zoon en Jan Cornelisz. Valckenburgh haar schoonzoon. Alles met uitsluiting van alle anderen die de voogdijschap zouden toekomen.


Bronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)

Aryaentje Jacobsdr van der Speck (de Loose)
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Aryaentje Jacobsdr (Adriaentje Jacobs) van der Speck (de Loose)1,2 (de Loose), doopgetuige van haar achterneef Harmen van der Wilt te Delft op 15 mrt 1637, ovl. voor 14 mei 1658.

 • Vader:
  Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose)3,4,2, zn. van Pouwel Claesz van der Speck (bouwman te Rijswijk) en Arijaentie Dirksdr, geb. te Rijswijk in 1546, Blijkens akte van 18 februari 1629 - GA Delft, RA Hof van Delft 1892, no. 9. litt. k, 1e deel, folio 30, zijn de acht kinderen erfgenamen van Jacob Pouwelszn.: blijkens een akte van 5 februari 1640 (zelfde bron, fo. 951 zijn de laatste zes kinderen van Maritgen Jans van der Wilt en Jacob Pouwels, bouwman, waert tot Delfgau, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hof van Delft op 18 dec 1628, Hij krijgt geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1580 met

otr. (1) te Delft op 19 apr 16095, tr. (Harman ongeveer 36 jaar oud) te Delft op 22 apr 1609
met

Harman Adriaensz (Harman Cornelisz) Overgauw1 (van Overgauw), zn. van Adriaen Harmensz van der Laan/van Overgauw en Geertje Jacobs de Loose, geb. waarschijnlijk te Delfgauw circa 1572, Schepen van hetHof van Delft van 1578 tot 1582, Ambachtsbewaarden van het Hof van Delft van 1585 tot 1591, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 23 jun 1639, tr. (ongeveer 33 jaar oud) (1) te Delft op 3 mei 1606 met Annetge Florisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1609 van de Schie    

tr. (2)
met

Aryen Cornelisz Pouwelsz.


Bronnen:

1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 75)
2.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
4.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)
5.Trouwboek Delft (T 348), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Delft, Archief: DTB Delft, trouwplaats: Delft, periode: van 1587 tot 1627 (30 apr 1606 blz. 185)
6.Trouwboek Delft (T 348), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Delft, Archief: DTB Delft, trouwplaats: Delft, periode: van 1587 tot 1627 (30 apr 1606 blz. 296)

Trijntje Jacobsdr van der Speck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Trijntje Jacobsdr van der Speck1, ovl. na 25 mei 1651.

 • Vader:
  Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose)2,3,1, zn. van Pouwel Claesz van der Speck (bouwman te Rijswijk) en Arijaentie Dirksdr, geb. te Rijswijk in 1546, Blijkens akte van 18 februari 1629 - GA Delft, RA Hof van Delft 1892, no. 9. litt. k, 1e deel, folio 30, zijn de acht kinderen erfgenamen van Jacob Pouwelszn.: blijkens een akte van 5 februari 1640 (zelfde bron, fo. 951 zijn de laatste zes kinderen van Maritgen Jans van der Wilt en Jacob Pouwels, bouwman, waert tot Delfgau, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hof van Delft op 18 dec 1628, Hij krijgt geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1580 met

relatie
met

Pieter Foppensz van Ackersdijck, zn. van Fop Leendertsz van de Ackersdijck en Maertje Pieters, geb. circa 1580, bouwman te Blommersdijk, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 26 mei 1651.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1620 Hillegersberg    Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)

Barbara Jacobsdr van der Speck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Barbara Jacobsdr van der Speck1.

 • Vader:
  Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose)2,3,1, zn. van Pouwel Claesz van der Speck (bouwman te Rijswijk) en Arijaentie Dirksdr, geb. te Rijswijk in 1546, Blijkens akte van 18 februari 1629 - GA Delft, RA Hof van Delft 1892, no. 9. litt. k. 1e deel. folio 30, zijn de acht kinderen erfgenamen van Jacob Pouwelszn.: blijkens een akte van 5 februari 1640 (zelfde bron, fo. 951 zijn de laatste zes kinderen van Maritgen Jans van der Wilt en Jacob Pouwels, bouwman, waert tot Delfgau, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hof van Delft op 18 dec 1628, Hij krijgt geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1580 metBronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)

Maertje Jacobsdr van der Speck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Maertje Jacobsdr van der Speck1.

 • Vader:
  Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose)2,3,1, zn. van Pouwel Claesz van der Speck (bouwman te Rijswijk) en Arijaentie Dirksdr, geb. te Rijswijk in 1546, Blijkens akte van 18 februari 1629 - GA Delft, RA Hof van Delft 1892, no. 9. litt. k. 1e deel. folio 30, zijn de acht kinderen erfgenamen van Jacob Pouwelszn.: blijkens een akte van 5 februari 1640 (zelfde bron, fo. 951 zijn de laatste zes kinderen van Maritgen Jans van der Wilt en Jacob Pouwels, bouwman, waert tot Delfgau, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hof van Delft op 18 dec 1628, Hij krijgt geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1580 metBronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)

Neeltje Jacobsdr van der Speck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Neeltje Jacobsdr van der Speck, ovl. circa 1626.

 • Vader:
  Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose)1,2,3, zn. van Pouwel Claesz van der Speck (bouwman te Rijswijk) en Arijaentie Dirksdr, geb. te Rijswijk in 1546, Blijkens akte van 18 februari 1629 - GA Delft, RA Hof van Delft 1892, no. 9. litt. k, 1e deel, folio 30, zijn de acht kinderen erfgenamen van Jacob Pouwelszn.: blijkens een akte van 5 februari 1640 (zelfde bron, fo. 951 zijn de laatste zes kinderen van Maritgen Jans van der Wilt en Jacob Pouwels, bouwman, waert tot Delfgau, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hof van Delft op 18 dec 1628, Hij krijgt geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1580 met

relatie
met

Aryen Cornelisz Molenaar.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
2.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)

Jan Dirk Willemsz van der Wilt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Jan Dirk Willemsz van der Wilt1, geb. te Delfgauw circa 1534, bouwman, schout te Pijnacker, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hof van Delft op 7 mei 1589.

 • Vader:
  Dirk Willems van der Wilt, geb. te Delfgauw circa 1496, schout van Pijnacker, ovl. (hoogstens 92 jaar oud) voor 7 mei 1589, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 16 jaar oud) te Delfgauw circa 1530 met
 • Moeder:
  Geertje Sporenburg, geb. te Dalem in 1514, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) circa 1569, tr. (2) met H. van der Wal. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Delfgauw circa 1555
met

Cornelia Maartensdr Swartgen, geb. te Delfgauw circa 1534, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hof van Delft op 25 okt 1598.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1557  †1632 Hof van Delft 75
Dirk Delfgauw †1638 Hof van Delft  Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 86)

Cornelia Maartensdr Swartgen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Cornelia Maartensdr Swartgen, geb. te Delfgauw circa 1534, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hof van Delft op 25 okt 1598.

tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Delfgauw circa 1555
met

Jan Dirk Willemsz van der Wilt1, zn. van Dirk Willems van der Wilt (schout van Pijnacker) en Geertje Sporenburg, geb. te Delfgauw circa 1534, bouwman, schout te Pijnacker, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hof van Delft op 7 mei 1589.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1557  †1632 Hof van Delft 75
Dirk Delfgauw †1638 Hof van Delft  Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 86)

Hilletje Gerritsdr van der Houff
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Hilletje Gerritsdr van der Houff, geb. te Delft in 1592, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hof van Delft op 4 feb 1645.

Hilletje Gerritsdr van der Houff.
Comp. 20 jan 1643 [voor Adriaen van der Wiel notaris te Delft] Dirck Jacobsz. Loose en Hilletgen Gerritsdr. zijn husivrouw beide bouwlieden wonende in Hof van Delft in de Noordbuurt van Delfgauw maken testament op de langstevende. Die zal gehouden zijn haar alsnog onmondige kind te alimenteren. Met bepalingen ten aanzien van de ongehuwde kinderen. Stellen de langslevende tot voogd en sluiten alle anderen daarvan uit.
17-1-1645: Comp. [voor Gerrit van der Wel notaris te Delft] Hillitgen Gerritsdr. weduwe van Dirck Jacobsz. de Lose wonende in het Noordeinde van Delfgauw in Hof van Delft verklaarde te willen dat uit haar na te laten goederen en voor deling zullen hebben haar twee alsnog ongehuwde zonen te weten Jan Dircxsz. de Loose de som van 250 gld. en Jacob Dircxsz. de Loose de som van 350 gld. en dat in plaats van haar uitzetting. Disponerende over de voogdij van Jacob Dirckz. de Lose haar onmondige zoon, mitsgaders van alle andere onmondige en toezicht behoevende onder haar erfgenamen stelt ze tot voogden bij deze Willem Jacobsz. de Lose en Dirck Jacobsz. de Hooch beide wonende tot Delfgauw. Na het voltrekken van de scheiding van de boedel zullen ook voogden zijn Gerrit Dircxsz. de Lose haar zoon en Jan Cornelisz. Valckenburgh haar schoonzoon. Alles met uitsluiting van alle anderen die de voogdijschap zouden toekomen.

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 36 jaar oud) te Delft op 22 feb 1612
met

Dirck Jacobsz de Loose1, zn. van Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose) (bouwman, waert tot Delfgau) en Maritgen Jans van der Wilt, geb. te Delft in 1575, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1643.


Bronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)

Aryen Cornelisz Molenaar
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Aryen Cornelisz Molenaar.

relatie
met

Neeltje Jacobsdr van der Speck, dr. van Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose) (bouwman, waert tot Delfgau) en Maritgen Jans van der Wilt, ovl. circa 1626.


Corstiaan Pouwels Verspeck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Corstiaan Pouwels Verspeck, geb. te Delfgauw in 1610, doopgetuige van zijn neef Harmen van der Wilt te Delft op 15 mrt 1637, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 29 dec 1658.

tr. (ongeveer 35 jaar oud) (1) te Overschie op 13 mei 1646
met

Maertje Powels van Adrichem, ovl. in 1693.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1640 Delft †1676  35

relatie (2)
met

Neeltje Jacobsdr.


Bronnen:

1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 57)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)
4.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
5.Trouwboek boek Delft (T 347), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Delft, Archief: DTB Delft, trouwplaats: Delft, periode: van 1587 tot 1627 (24 dec 1600)
6.Notariele akte Delft (Notar 084), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Archief: Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 2277, Akteplaats: Delft, periode: 1674 (26 mrt 1674 akte 12)
7.Notariele akte (Notar 001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 2131, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1670 (4 feb 1670 akte 280)
8.Notariele akte (Notar 001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 2131, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1670 (4 mei 1670 akte 299)

Geertje Pouwelsdr Verspeck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Geertje Pouwelsdr Verspeck, geb. te Hof van Delft, ovl. voor 1654.

otr. op 10 feb 1629, tr. te Delft (Nieuwe Kerk) op 25 feb 1629
met

Jan Dirks van der Wilt, zn. van Dirk Jansz van der Wilt en Aaltje Cornelisdr Clapwijck, geb. te Delfgauw, ovl. op 10 feb 1683.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmen~1637 Delft    
Cornelis~1637 Delft    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 57)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 338)
3.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (18 feb 1629 akte 30)
4.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 035), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1629 (5 feb 1640 akte 951)
5.Trouwboek boek Delft (T 347), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Delft, Archief: DTB Delft, trouwplaats: Delft, periode: van 1587 tot 1627 (24 dec 1600)
6.Notariele akte Delft (Notar 084), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Archief: Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 2277, Akteplaats: Delft, periode: 1674 (26 mrt 1674 akte 12)
7.Notariele akte (Notar 001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 2131, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1670 (4 feb 1670 akte 280)
8.Notariele akte (Notar 001), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 2131, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1670 (4 mei 1670 akte 299)

Dirk Jansz van der Wilt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Dirk Jansz van der Wilt1, geb. te Delfgauw, ovl. te Hof van Delft op 3 apr 1638.

tr. (Aaltje ongeveer 14 jaar oud) te Delft op 6 feb 1605
met

Aaltje Cornelisdr Clapwijck, dr. van Cornelis Dircxz (bouwman in Clapwijck onder Pijnacker) en Maritgen Jansdr, geb. te Pijnacker circa 1590, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in sep 1677.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1614 Delft †1647 Delft 32
Jan Delfgauw †1683   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 75)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 86)

Aaltje Cornelisdr Clapwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Aaltje Cornelisdr Clapwijck, geb. te Pijnacker circa 1590, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in sep 1677.

 • Vader:
  Cornelis (Cornelis Dirksz) Dircxz1,2 (van Clapwijck) (Clapwijck, op de), zn. van Dirck Jansz op de Clapwijck en Aeltgen Gerritsdr. Hoflant, geb. circa 1550 (1547), bouwman in Clapwijck onder Pijnacker (bouwnan en landbouwer), ovl. (minstens 66 jaar oud) te Pijnacker tussen 9 dec 1616 en 18 jun 1618  (18 jun 1618), tr. (beiden ongeveer 34 jaar oud) te Delft op 24 jun 1585 (1578) met
 • Moeder:
  Maritgen Jansdr1,2, geb. in 1550, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Pijnacker tussen 1616 en 1617 (16 jun 1647), begr. te Pijnacker.

tr. (ongeveer 14 jaar oud) te Delft op 6 feb 1605
met

Dirk Jansz van der Wilt3, zn. van Jan Dirk Willemsz van der Wilt (bouwman, schout te Pijnacker) en Cornelia Maartensdr Swartgen, geb. te Delfgauw, ovl. te Hof van Delft op 3 apr 1638.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1614 Delft †1647 Delft 32
Jan Delfgauw †1683   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196
2.Notariele akte Delft (Notar 009), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Not. Archief Delft, Inventarisnr.: 1542, Onderwerp: testament, Akteplaats: Delft, periode: 1614 (19 jul 1614 akte 44)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 75)

Jan Dirks van der Wilt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Olga Broersma

Jan Dirks van der Wilt, geb. te Delfgauw, ovl. op 10 feb 1683.

otr. op 10 feb 1629, tr. te Delft (Nieuwe Kerk) op 25 feb 1629
met

Geertje Pouwelsdr Verspeck, dr. van Pouwel Jacobs Verspeck (de Loose) (schout van Ruyven) en Jaepgen Adriaensdr Overgauw, geb. te Hof van Delft, ovl. voor 1654.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmen~1637 Delft    
Cornelis~1637 Delft    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 75)

Marie de Valois
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Marie de Valois, geb. te Parijs [Frankrijk] op 27 feb 1370, ovl. (7 jaar oud) door een hondenbeet in jun 1377.

 • Moeder:
  Johanna van Bourbon, geb. te Bois de Vincennes [Frankrijk] op 3 feb 1338, ovl. (39 jaar oud) te Parijs [Frankrijk] op 6 feb 1377.

tr. te Cambrai [Frankrijk]
met

Willem VI graaf van Oostervant1 (graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen hertog van Beieren), zn. van Hertog Albrecht van Beieren (graaf van Holland en Zeeland) en Margaretha van Schlesien-Brieg, geb. te Den Haag op 5 apr 1365, graaf van Holland en Zeeland, hertog van Beieren, ovl. (52 jaar oud) te Bouchain [Frankrijk] op 30 mei 1417, tr. (2) met Margaretha van Bourgondië. Uit dit huwelijk een dochter.


Bronnen:

1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Type: boek, Schrijver: Dr. A.W.E. Dek, Uitgever: Europese Bibliotheek, Plaats: Zaltbommel, Uitgegeven: 1969 (blz. 65)

Margaretha van Bourgondië
in
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens

Margaretha van Bourgondië1, geb. te Montbard [Frankrijk] op 22 okt 1374, ovl. (66 jaar oud) te Le Quesnoy [Frankrijk] op 8 mrt 1441.

tr. (resp. 10 en 20 jaar oud) te Kamerijk op 12 apr 1385
met

Willem VI graaf van Oostervant1 (graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen hertog van Beieren), zn. van Hertog Albrecht van Beieren (graaf van Holland en Zeeland) en Margaretha van Schlesien-Brieg, geb. te Den Haag op 5 apr 1365, graaf van Holland en Zeeland, hertog van Beieren, ovl. (52 jaar oud) te Bouchain [Frankrijk] op 30 mei 1417, tr. (1) met Marie de Valois, dr. van Karel V de Wijze van Valois (koning van Frankrijk 1364) en Johanna van Bourbon. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1401 Compiègne [Frankrijk] †1436 Teylingen (bij Sassenheim) 35Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Type: boek, Schrijver: Dr. A.W.E. Dek, Uitgever: Europese Bibliotheek, Plaats: Zaltbommel, Uitgegeven: 1969 (blz. 65)
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Type: boek, Schrijver: Dr. A.W.E. Dek, Uitgever: Europese Bibliotheek, Plaats: Zaltbommel, Uitgegeven: 1969 (blz. 88)
3.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Type: boek, Schrijver: Dr. A.W.E. Dek, Uitgever: Europese Bibliotheek, Plaats: Zaltbommel, Uitgegeven: 1969 (blz. 89)

Jacoba van Beieren
 
in
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn

Jacoba van Beieren, geb. te Compiègne [Frankrijk] op 25 jul 1401, gravin van Holland, ovl. (35 jaar oud) te Teylingen (bij Sassenheim) op 9 okt 1436.

 • Vader:
  Willem VI graaf van Oostervant1 (graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen hertog van Beieren), zn. van Hertog Albrecht van Beieren (graaf van Holland en Zeeland) en Margaretha van Schlesien-Brieg, geb. te Den Haag op 5 apr 1365, graaf van Holland en Zeeland, hertog van Beieren, ovl. (52 jaar oud) te Bouchain [Frankrijk] op 30 mei 1417, tr. (1) te Cambrai [Frankrijk] met Marie de Valois. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 20 en 10 jaar oud) (2) te Kamerijk op 12 apr 1385 met

tr. (resp. ongeveer 12 en ongeveer 18 jaar oud) (1) in 1414
met

Jan van Touraine, zn. van Karel VI van Valois (koning van Frankrijk 1380) en Isabella van Beieren, geb. te Parijs [Frankrijk] op 31 aug 1395, ovl. (19 jaar oud) te Compiègne [Frankrijk] op 5 apr 1415.

Jan van Touraine.
vergiftigd.

tr. (resp. 16 en 14 jaar oud) (2) in apr 1418
met

Jan IV hertog van Bourgondië, zn. van Anton van Bourgondië en Jeanne van Luxemburg Chatellaine de Lille, geb. te Atrecht [België] op 11 jun 1403, hertog van Brabant, ovl. (22 jaar oud) te Brussel [België] op 17 apr 1426.

tr. (resp. ongeveer 21 en minstens 31 jaar oud) (3) in 1423
met

Humphrey van Gloucester, zn. van Hendrik IV van Lancaster (koning van Engeland) en Mary Bohun, geb. voor sep 1391, hertog van Gloucester, ovl. (minstens 54 jaar oud) tussen 23 feb 1446 en 1447.

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 39 jaar oud) (4) te St. Maartensdijk in 1434
met

Frank van Borselen (van Borsselen), zn. van Floris van Borssele (heer van Zuylen en St. Maartensdijk) en Oda van Boutershem, geb. in 1395, stadhouder van Holland, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te den Briel op 19 nov 1470.


Bronnen:

1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Type: boek, Schrijver: Dr. A.W.E. Dek, Uitgever: Europese Bibliotheek, Plaats: Zaltbommel, Uitgegeven: 1969 (blz. 65)