Website van Cees Hagenbeek
Jenne Everds
Jenne Everds.

tr.
met

Simon Claes van der Mijl, zn. van Claes Hendrick Claas van der Mijl en Lijsbeth Cielis Pieter Rombouts Cheeusdr.


Kristine Winberg
Kristine Winberg.

tr.
met

Jan Claes van der Mijl, zn. van Claes Hendrick Claas van der Mijl en Lijsbeth Cielis Pieter Rombouts Cheeusdr.


Imagina=Imena van Loon
Imagina=Imena van Loon, geb. circa 1150, abdis klooster Munsterbilsen in 1214, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1217.

Imagina=Imena van Loon.
1203.
Imaine van Loon, weduwe van Godfried III van Brabant,draagt met toestemming van Lodewijk graaf van Loon, als voogd van de abdijen Munsterbilzen en Averbode, het patronaatsrecht der kerk van Neer over aan Averbode (later komt het recht aan Munsterbilzen).

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) circa 1175
met

Godfried III (in cunis) (Godfried III "in de wieg" of: "de moedige" van Brabant) hertog van Brabant, zn. van Godfried II graaf van Leuven en Lutgardis van Sulzbach, geb. circa 1140, graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen (Brabant) op 13-10-1142, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 21 aug 1190, begr. te Leuven (St. Pieter) [België] op 21 aug 1190, tr. (1) met Margaretha gravin van Limburg, dr. van Hendrik II van Limburg van Arlon (hertog van Limburg 1167-1221, 1140, graaf van Arlon 1136) en Mathilde van Saffenberg (erfgename van Rolduc). Uit dit huwelijk een zoon.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1173  †1224  51
NN     


Marina van Herpen
Marina van Herpen (van Kuyc), Vrouwe van Herpen 1325-1328, ovl. op 28 okt 1328.

Marina van Herpen.
Erbin von Herpen und Ravenstein, bei EStT to: Alard (=Albert I?).

tr. (Jan I ongeveer 43 jaar oud) circa 1324
met

Jan I van Valkenburg, zn. van Walram de Rossige van Valkenburg (stadhouder Gelre/Zutphen) en Philippa van Gelre, geb. circa 1281, overste rentmeester Gelre, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 3 mrt 1356, tr. (1) met Katharina van Voorneburg. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven*1355  †1378  22


Berendina Koestapel
Berendina Koestapel, geb. te Barneveld circa 1800.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) op 12 mei 1826
met

Jan van Goor, geb. te Ruinerwolde circa 1797.


Sophia van Rhenen (van Herpen)
Sophia van Rhenen (van Herpen)1 (Sophie van Ravenstein-Herpen), geb. te Rhenen circa 1136, erfdochter van Herpen, vermeld 1191-1203, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Herpen circa 1203.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1160
met

Hendrik II graaf van Cuyck1 (Herman van Malsen, Herman van Kuyc), zn. van Herman van Cuyck van Malsen en NN uit het Huis Namen/Laroche, geb. te Cuijck circa 1130, burggraaf van Utrecht, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1204.

 


Hendrik II graaf van Cuyck.
Burggraaf van Utrecht, heer van Herpen (na 1191), kruisvaarder, leenman van Keulen, ridder ridder, vermeld 1157/58-1204, (stads)graaf van Utrecht, leenman van Keulen en Brabant voor het land van en het kasteel te Herpen 1191, voogd van St. Jan te Utrecht, kruisvaarder, heer van Cuijk, stadsgraaf van Utrecht.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alverada*1165 Cuijck †1218 Oostvoorne 53
Albert*1177 Cuijk †1233 Asten 56
Lutgard*1163  †1219  56Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Aleidis van Altena (Horn) ?
Aleidis van Altena (Horn) ? (van Bemelen).

tr. voor 1170
met

Rutger van Merheym (van Merum), zn. van Konrad van Merum en Luckardis van Kleef, vermeld 1147-1212, heer van Merum, ovl. circa 1212.

Rutger van Merheym.
vernoemd naar het plaatsje Merum ten zuidwesten van Roermond, ging van 1189-1192 op de derde kruistocht en deed vooraf een schenking. Een Willem van Horne was toen prominent aanwezig pal achter de Luikse aartsdiaken Theodericus (Dirk van Duras) zodat het vermoeden bestaat dat Willem een nauwe bloedverwant  was aan Rutger.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwig*1183  †1235  52
Beatrix  †1242   


Rutger van Merheym
Rutger van Merheym (van Merum), vermeld 1147-1212, heer van Merum, ovl. circa 1212.

Rutger van Merheym.
vernoemd naar het plaatsje Merum ten zuidwesten van Roermond, ging van 1189-1192 op de derde kruistocht en deed vooraf een schenking. Een Willem van Horne was toen prominent aanwezig pal achter de Luikse aartsdiaken Theodericus (Dirk van Duras) zodat het vermoeden bestaat dat Willem een nauwe bloedverwant  was aan Rutger.

tr. voor 1170
met

Aleidis van Altena (Horn) ? (van Bemelen).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwig*1183  †1235  52
Beatrix  †1242   


Conrad van Kleef
Conrad van Kleef, ovl. in 994.

Conrad van Kleef.
996 nahm er am Turnier in Braunschweig teil, 997 mit Otto III. nach Italien, auf dem! Reichstag zum Reichsgrafen! erklärt.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theoderich II  †1019   


Arnold (I) van Kleef
Arnold (I) graaf van Kleef, ovl. na 935.

Arnold (I) graaf van Kleef.
935 auf Turnier zu Magdeburg, einer der 12 mächtigsten Grafen im Reich.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Conrad  †994   


Willem van Wickenrade van Broekhuizen
Willem van Wickenrade van Broekhuizen [https://www.blancke-bogaert.nl/]], ovl. circa 1375.

Willem van Wickenrade van Broekhuizen.
heer Willem van Broeckhuisen, ridder, door graaf Reinoud II in 1338 beleend met de heerlijkheid en het slot Wickradt tot een mansleen ten Zutphenschen rechte. Den 19e Maart  1339, bij de verheffing van het graafschap Gelre tot hertogdom door Keizer Lodewijk, wordt hij benoemd tot erfkamerling (SLICHTENHORST, a. v I 27 en VAN MIERIS, Charterb. 11, 616). Hij kreeg toen tevens de Ooster- of Steenweerd te Lobith met 50 morgen land aan den Rijn bij Elten, met twee zilveren bekers te verheergewaden. In 1344 is hij o. a. borg geweest bij het vernieuwen van de keuren der stad Nijmegen door Reinoud III (SLICHTENHORST, a. v, I 32). Hij was gehuwd met Alfrade, Gerritsdochter van Engelsdorp. In 1338 ontvangt Willem van Broichusen en zijn zoons bij Alffrade van Endelstorp Gerhardsdochter van graaf Reinald II van Gelre .
de burcht te Wickrath met vesten, woningen, dijken, grachten, visrecht, molen, voorburcht, woningen en huizen voor de burcht bij de kerspelkerk, de kerkegift, mannen, borchtmannen, lieden enz. in leen, te verheergewaden met 5 mark, als open huis.
Voert eest vorwarde, weert sake dat her Willem soene hedde, ende die soene voert soene hedden van veren Alfrade sinen wive voergenoemt, ende also lange alse mangeboert vander mansgeboert bleve, so soude hi bezitten die borgh te Wickerade.......mer wert sake dat her Willem ende vere Alfrade voergenoemt en gene mansgeboert te samen en hedden, ende hedden si mansgeboertende di mansgeboert hedden voert mangeboert alse dat geviel dat die mansgeboert aflivig wurde also dat daer en geen mansgeboert en bleve, die van hoem twen comen were so soude die voergenoemde borgh .... weder aan ons.

Bij goede lezing staat hierin, dat  tijdens de opstelling van dit stuk Willem en Alverade nog geen kinderen hebben. De verklaring hiervoor gaf mij Willem Oving aan, die heel scherpzinnig opmerkte, dat dit stuk inhoudelijk waarschijnlijk een herhaling is van een eerder stuk, dat echter niet meer bestaat, of misschien zelfs een deel is van hun huwelijksovereenkomst.
Willem van Broeckhuysen was in 1329 nog genoemd als knaap, maar in 1330 is hij gemeld als ridder, en dat betekent dat hij in dat jaar tenminste 18 jaar zal zijn geweest. Zijn broer Johan van Broeckhuysen werd voor het eerst genoemd samen met zijn vader in 1314. In 1318 is er een andere vermelding van de knaap Jan van Broeckhuysen, en dat betreft toch vermoedelijk dezelfde Johan van Broeckhuysen, zodat hij in dat jaar wel ouder zal zijn dan 14 jaar. Zijn geboortejaar ligt derhalve omstreeks 1304, misschien iets eerder. Zijn 1ste publieke optreden met zijn vader was dus tenminste op 10-jarige leeftijd. Het valt te verwachten, dat Johan van Broeckhuysen met Sophia van Loo is getrouwd rond 1330. Hij was dan vermoedelijk ca. 25 jaar oud. Willem van Broeckhuysen is vermoedelijk iets later dan zijn broer getrouwd met Alferade van Engelsdorp.

tr.
met

Alferade Gerardsdr van Engelsdorp (Alverade van Engelsdorp, van Endelsdorp).

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sweder*1360 Ophemert †1404  44
Johan     
Henric     


Margaretha van Berg
Margaretha van Berg, vermeld 1312-39, ovl. na 17 mei 1341.

tr. voor 11 nov 1311
met

Otto IV van Ravensberg, zn. van Otto III van Ravensberg (eerst geestelijke, uitgetreden daarna graaf van Ravensberg 1256) en Hedwig van der Lippe, graaf van Ravensberg 1305, ovl. tussen 20 feb 1328 en 6 mrt 1328 .

Otto IV van Ravensberg.
1293-1296 Domherr zu Osnabrück, 1301 Domherr zu Münster, 1302 Propst zu Schildesche, 1306 Graf.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1315  †1389  73


Adolf II/IV von Berg Altena
Adolf II/IV von Berg Altena, graaf van Berg, hoofdvoogd van het klooster Werden 1115.

Adolf II/IV von Berg Altena.
Voogd van het stift Cappenberg en het klooster Siegburg (1138-39), monnik in klooster Altenberg (zijn voormalige burcht aan de Dhünn) 1160, vermeld 1115-60 1152 Graf, Adolf II ?, Graf von Hövel (Huvili), Vogt zum Berge, 1122/1152 Erbauer von Altena, nach Fahne ist seine Frau eine Tochter Engelberts, Markgraf von Istrien.

tr. (Irmgard ongeveer 16 jaar oud) circa 1121
met

Irmgard van Wasserburg, dr. van Engelbert Berthold graaf van Schwartzenburg (Graaf von Schwartzenwöhrberg, vermeld vanaf 1108) en Hedwig von Viechtenstein, geb. te Baden-Württemberg [Duitsland] circa 1105, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Altena in 1179.

Irmgard van Wasserburg.
Margarete?, Irmgard? v.Schwarzenberg-Sponheim.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Everhard I*1122  †1180 Altenberg [Oostenrijk] 57
Engelbert I*1157  †1189  31


Hendrick I van Cuyck van Malsen
 
Hendrick I graaf van Cuyck van Malsen1, geb. circa 1070, vermeld 1096-1108, burggraaf van Utrecht, heer van Cuijk, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 9 aug 1108.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1100
met

Alveradis gravin van Hochstaden1 (van Hochstaden of Norvenich), dr. van Gerhard II Graf van Hochstaden en Aleydis van Wickerode, geb. circa 1080, vermeld 1108-1131, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1131.

Alveradis gravin van Hochstaden.
met haar zonen betrokken bij de stichting van de abdij Mariënweerd (1129). De naam Mariënwaerdt betekent eiland (waard) van Maria. De geschiedenis daarvan begint religieus. Alverada doneerde met toestemming van haar zonen Herman en Godfried een flinke lap grond aan de kerk om daarop een klooster te stichten. Andries van Cuijk, bisschop van Utrecht aanvaardde de gift in dankbaarheid en liet zijn oog vallen op de Noord-Franse orde van Prémontré (norbertijnen), die in datzelfde jaar op het 'eiland Maria' een abdij stichtte. Het klooster lag op een gevaarlijk punt, precies op de grens van de provincies Utrecht, Holland, Gelre en Brabant, waar vaak werd gevochten en geplunderd. Meermalen werd het verwoest en weer opgebouwd, totdat de bendes van Brederode de abdij in 1567 voorgoed met de grond gelijkmaakten.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1100  †1168  68
Godfried I*1100  †1158  58
Aleidis*1100  †1125  25
Irmgard     
Andreas  †1138   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Alveradis van Hochstaden
Alveradis gravin van Hochstaden1 (van Hochstaden of Norvenich), geb. circa 1080, vermeld 1108-1131, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1131.

Alveradis gravin van Hochstaden.
met haar zonen betrokken bij de stichting van de abdij Mariënweerd (1129). De naam Mariënwaerdt betekent eiland (waard) van Maria. De geschiedenis daarvan begint religieus. Alverada doneerde met toestemming van haar zonen Herman en Godfried een flinke lap grond aan de kerk om daarop een klooster te stichten. Andries van Cuijk, bisschop van Utrecht aanvaardde de gift in dankbaarheid en liet zijn oog vallen op de Noord-Franse orde van Prémontré (norbertijnen), die in datzelfde jaar op het 'eiland Maria' een abdij stichtte. Het klooster lag op een gevaarlijk punt, precies op de grens van de provincies Utrecht, Holland, Gelre en Brabant, waar vaak werd gevochten en geplunderd. Meermalen werd het verwoest en weer opgebouwd, totdat de bendes van Brederode de abdij in 1567 voorgoed met de grond gelijkmaakten.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1100
met

Hendrick I graaf van Cuyck van Malsen1, zn. van Herman van Malsen in de Betuwe (Vice-graaf van Utrecht 1061) en Ida van Boulogne, geb. circa 1070, vermeld 1096-1108, burggraaf van Utrecht, heer van Cuijk, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 9 aug 1108.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1100  †1168  68
Godfried I*1100  †1158  58
Aleidis*1100  †1125  25
Irmgard     
Andreas  †1138   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Herman van Cuyck van Malsen
 
Herman van Cuyck van Malsen1, geb. circa 1100, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) circa 1168.


Herman van Cuyck van Malsen.
vermeld 1121-1167, leenman van Holland 1137, (stads)graaf van Utrecht, voogd van St. Servaas te Maastricht 1146, Heer van Cuijk en Grave, stadsgraaf van Utrecht. Citaat in  "De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: "Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn.".

 

tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1130
met

NN uit het Huis Namen/Laroche (van Chiny ?).

NN uit het Huis Namen/Laroche.
van Batenburg.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albert*1140  †1200  60
Hendrik II*1130 Cuijck †1204  74
Reginar*1195     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Otto Splintersz
Otto Splintersz, geb. in 1510, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 30 aug 1559.

tr.
met

Catharina Sebastiaens Culemburgh, dr. van Sebastiaen Gerrits van Culemburgh, geb. circa 1515, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 30 aug 1559.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agatha*1540  †1585  45
Sebastiaen  †1563   


Catharina Sebastiaens Culemburgh
Catharina Sebastiaens Culemburgh, geb. circa 1515, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 30 aug 1559.

tr.
met

Otto Splintersz, geb. in 1510, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 30 aug 1559.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agatha*1540  †1585  45
Sebastiaen  †1563   


Johannes Pietersz Goederaat
Johannes Pietersz Goederaat.

tr. (Maria ongeveer 40 jaar oud) te Maasland op 27 nov 1729
met

Maria (Marijtje Daniëlsdr) van der Lee, dr. van Daniël Pietrsz van der Lee en Maria van Tol, ged. te Delft op 15 mrt 1689, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Maasland op 27 jan 1767, tr. (1) met Dirck Jacobsz Warbout. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.Doopboek Wateringen (D 259), Type: doopboek, Archiefnaam: Nat. Arch. Archief: DTB Wateringen, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Wateringen bij Rijswijk, periode: tussen apr 1654 en 18 nov 1753  (12 mei 1686 blz. 21)

Pieter Goederaat
Pieter Goederaat.

tr.
met

Henrica Molswijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes