Website van Cees Hagenbeek
Geert Busscher
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Geert Busscher, ged. Meeden op 11 okt 1674.


Lisabeth Busscher
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Lisabeth Busscher, ged. op 18 sep 1681, ovl. voor 20 jan 1700.


Geert Meinderts Busscher
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Geert Meinderts Busscher, geb. Meeden op 15 jun 1684, organist en schoolmeester, begr. Winschoten op 5 dec 1754.

tr. op 12 mei 1709
met

Doetie Doedes, dr. van Doedo (Doe) Tjaerts (collector) en Grietie Berends, ged. Meeden op 1 jan 1693, begr. Winschoten de weduwe van wijlen de schoolmeester G. Busscher op 2 dec 1771


Jan Busscher
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jan Busscher, ged. Meeden op 4 jun 1688, ovl. na 20 jan 1701.


Doetie Doedes
Doetie Doedes, ged. Meeden op 1 jan 1693, begr. Winschoten de weduwe van wijlen de schoolmeester G. Busscher op 2 dec 1771.

tr. op 12 mei 1709
met

Geert Meinderts Busscher, zn. van Meinderts Geerts Busscher (ouderling) en Luickijn (Lucke) Jans, geb. Meeden op 15 jun 1684, organist en schoolmeester, begr. Winschoten op 5 dec 1754


Doe Tjaerts
Doedo (Doe) Tjaerts, collector.

tr.
met

Grietie Berends.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetie~1693 Meeden 1771 Winschoten 78


Grietie Berends
Grietie Berends.

tr.
met

Doedo (Doe) Tjaerts, collector.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetie~1693 Meeden 1771 Winschoten 78


Gerdt Jan Busschert
 
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Gerdt Jan Busschert (Bosschert), ovl. vermoedelijk Meeden voor 25 mrt 1640,
, de vroegste tot op heden gevonden vermelding van de naam BUSSCHER betreft het huwelijkscontract" dat op 17 mei 1625 in Zuidbroek is opgemaakt bij het huwelijk tussen Gerdt Jans Bosschert en Lijsbeth Gerdts. Dit echtpaar krijgt ten minste vier kinderen, drie zoons: Jan, Geert en Meindert, en een dochter Lubbegijn. Waarschijnlijk woont het gezin in Meeden. Omdat het doopregister van Meeden in 1667 begint, zijn de doopdata van de kinderen niet bekend. Alle drie de zoons trouwen en krijgen zelf ook kinderen.
De familie  bezit een familiewapen. Dit wapen is bekend van enkele grafzerken in Meeden. Het toont een boom met daartegen klimmend twee naar elkaar toegewende herten. Deze zerken zijn in 1977 beschreven in het boek van Pathuis 'Groninger Gedenkwaardigheden'.' Zij geven, naast de overlijdensdatum en de leeftijd, vaak ook extra informatie over de overleden personen. Zo vermeldt de grafzerk in Meeden van Jan Geerdt Bosscher dat hij ouderling en brouwer was. Op de grafzerk van zijn zoon Meerten Busker is vermeld dat hij kerkvoogd was. Overigens zijn enkele van de in dit boek beschreven grafzerken inmiddels verdwenen, maar andere liggen, weliswaar in min of meer gehavende staat, nog steeds op de begraafplaats van de oude kerk in Meeden. De familie is in de 17e eeuw tamelijk welgesteld. Zij bezitten land en vaak verschillende huizen. Zoon Jan Geerts Bosscher is brouwer, ongetwijfeld een winstgevend beroep in een tijd waarin bier de normale volksdrank was. Andere familieleden zijn landbouwer, zijl vest of schoolmeester en organist. Getuige verschillende 'verzegelingen' in het rechterlijk archief van Meeden en Zuidbroek en omstreken sluiten zij transacties af over grond en huizen, en lenen sommigen regelmatig geld uit - uiteraard tegen rente - en verkopen zij 'materialen als hout, steen, kalck ende ijserwerk'." Ook bekleden zij vooraanstaande functies in de kerk, zoals ouderling, diaken en kerkvoogd. Meerten is onderwijzer (bij de doop van een van zijn kinderen in 1696 wordt hij Meester Busker genoemd). Ook zijn neef Geert (Meinderts) Busscher is vanaf circa 1703 schoolmeester en organist. Daarnaast is deze Geert lange tijd (ruim 40 jaar) een soort gemeentesecretaris in Winschoten. In deze functie tekent hij vele akten, niet alleen in Winschoten, maar ook in plaatsen als Scheemda en Oude Pekela. De dochters in de familie Busscher trouwden - vooral aan het eind van de 17e eeuw - nogal eens met brouwers, advocaten, schoolmeesters, collectors, of met echtgenoten uit families waarin dergelijke beroepen voorkwamen. De familie Busscher heeft een uitgebreid nageslacht. Sommige takken blijven, zeker qua ontwikkeling, ook in de 18' eeuw steeds een vooraanstaande plaats in de maatschappij innemen. Zo komen in het nageslacht van Meindert Busscher bijvoorbeeld enkele predikanten, schoolmeesters en later een apotheker en een arts voor.

tr. vermoedelijk Zuidbroek in 1625
met

Elisabeth Gerdts (Geerts, Geerdes), tr. (2) in 1641 met Egbert Gijsbertus Bresser. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meinderts*1625  1700  74
Jan*1625 Meeden 1679 Meeden 54
Geert*1625 Meeden 1674 Muntendam 49
Lubbechien  1681   


Elisabeth Gerdts
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Elisabeth Gerdts (Geerts, Geerdes).

tr. (1) vermoedelijk Zuidbroek in 1625
met

Gerdt Jan Busschert (Bosschert), ovl. vermoedelijk Meeden voor 25 mrt 1640,
, de vroegste tot op heden gevonden vermelding van de naam BUSSCHER betreft het huwelijkscontract" dat op 17 mei 1625 in Zuidbroek is opgemaakt bij het huwelijk tussen Gerdt Jans Bosschert en Lijsbeth Gerdts. Dit echtpaar krijgt ten minste vier kinderen, drie zoons: Jan, Geert en Meindert, en een dochter Lubbegijn. Waarschijnlijk woont het gezin in Meeden. Omdat het doopregister van Meeden in 1667 begint, zijn de doopdata van de kinderen niet bekend. Alle drie de zoons trouwen en krijgen zelf ook kinderen.
De familie  bezit een familiewapen. Dit wapen is bekend van enkele grafzerken in Meeden. Het toont een boom met daartegen klimmend twee naar elkaar toegewende herten. Deze zerken zijn in 1977 beschreven in het boek van Pathuis 'Groninger Gedenkwaardigheden'.' Zij geven, naast de overlijdensdatum en de leeftijd, vaak ook extra informatie over de overleden personen. Zo vermeldt de grafzerk in Meeden van Jan Geerdt Bosscher dat hij ouderling en brouwer was. Op de grafzerk van zijn zoon Meerten Busker is vermeld dat hij kerkvoogd was. Overigens zijn enkele van de in dit boek beschreven grafzerken inmiddels verdwenen, maar andere liggen, weliswaar in min of meer gehavende staat, nog steeds op de begraafplaats van de oude kerk in Meeden. De familie is in de 17e eeuw tamelijk welgesteld. Zij bezitten land en vaak verschillende huizen. Zoon Jan Geerts Bosscher is brouwer, ongetwijfeld een winstgevend beroep in een tijd waarin bier de normale volksdrank was. Andere familieleden zijn landbouwer, zijl vest of schoolmeester en organist. Getuige verschillende 'verzegelingen' in het rechterlijk archief van Meeden en Zuidbroek en omstreken sluiten zij transacties af over grond en huizen, en lenen sommigen regelmatig geld uit - uiteraard tegen rente - en verkopen zij 'materialen als hout, steen, kalck ende ijserwerk'." Ook bekleden zij vooraanstaande functies in de kerk, zoals ouderling, diaken en kerkvoogd. Meerten is onderwijzer (bij de doop van een van zijn kinderen in 1696 wordt hij Meester Busker genoemd). Ook zijn neef Geert (Meinderts) Busscher is vanaf circa 1703 schoolmeester en organist. Daarnaast is deze Geert lange tijd (ruim 40 jaar) een soort gemeentesecretaris in Winschoten. In deze functie tekent hij vele akten, niet alleen in Winschoten, maar ook in plaatsen als Scheemda en Oude Pekela. De dochters in de familie Busscher trouwden - vooral aan het eind van de 17e eeuw - nogal eens met brouwers, advocaten, schoolmeesters, collectors, of met echtgenoten uit families waarin dergelijke beroepen voorkwamen. De familie Busscher heeft een uitgebreid nageslacht. Sommige takken blijven, zeker qua ontwikkeling, ook in de 18' eeuw steeds een vooraanstaande plaats in de maatschappij innemen. Zo komen in het nageslacht van Meindert Busscher bijvoorbeeld enkele predikanten, schoolmeesters en later een apotheker en een arts voor.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meinderts*1625  1700  74
Jan*1625 Meeden 1679 Meeden 54
Geert*1625 Meeden 1674 Muntendam 49
Lubbechien  1681   

tr. (2) in 1641
met

Egbert Gijsbertus Bresser


Egbert Gijsbertus Bresser
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Egbert Gijsbertus Bresser.

tr. in 1641
met

Elisabeth Gerdts (Geerts, Geerdes), tr. (1) met Gerdt Jan Busschert. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Jan Busschert
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jan Busschert, geb. vermoedelijk Meeden circa 1625, brouwer, diaken vanaf 1657, ouderling en kerkvoogd vanaf 1677, ovl. Meeden op 17 dec 1679.

 • Vader:
  Gerdt Jan Busschert (Bosschert), ovl. vermoedelijk Meeden voor 25 mrt 1640,
  , de vroegste tot op heden gevonden vermelding van de naam BUSSCHER betreft het huwelijkscontract" dat op 17 mei 1625 in Zuidbroek is opgemaakt bij het huwelijk tussen Gerdt Jans Bosschert en Lijsbeth Gerdts. Dit echtpaar krijgt ten minste vier kinderen, drie zoons: Jan, Geert en Meindert, en een dochter Lubbegijn. Waarschijnlijk woont het gezin in Meeden. Omdat het doopregister van Meeden in 1667 begint, zijn de doopdata van de kinderen niet bekend. Alle drie de zoons trouwen en krijgen zelf ook kinderen.
  De familie  bezit een familiewapen. Dit wapen is bekend van enkele grafzerken in Meeden. Het toont een boom met daartegen klimmend twee naar elkaar toegewende herten. Deze zerken zijn in 1977 beschreven in het boek van Pathuis 'Groninger Gedenkwaardigheden'.' Zij geven, naast de overlijdensdatum en de leeftijd, vaak ook extra informatie over de overleden personen. Zo vermeldt de grafzerk in Meeden van Jan Geerdt Bosscher dat hij ouderling en brouwer was. Op de grafzerk van zijn zoon Meerten Busker is vermeld dat hij kerkvoogd was. Overigens zijn enkele van de in dit boek beschreven grafzerken inmiddels verdwenen, maar andere liggen, weliswaar in min of meer gehavende staat, nog steeds op de begraafplaats van de oude kerk in Meeden. De familie is in de 17e eeuw tamelijk welgesteld. Zij bezitten land en vaak verschillende huizen. Zoon Jan Geerts Bosscher is brouwer, ongetwijfeld een winstgevend beroep in een tijd waarin bier de normale volksdrank was. Andere familieleden zijn landbouwer, zijl vest of schoolmeester en organist. Getuige verschillende 'verzegelingen' in het rechterlijk archief van Meeden en Zuidbroek en omstreken sluiten zij transacties af over grond en huizen, en lenen sommigen regelmatig geld uit - uiteraard tegen rente - en verkopen zij 'materialen als hout, steen, kalck ende ijserwerk'." Ook bekleden zij vooraanstaande functies in de kerk, zoals ouderling, diaken en kerkvoogd. Meerten is onderwijzer (bij de doop van een van zijn kinderen in 1696 wordt hij Meester Busker genoemd). Ook zijn neef Geert (Meinderts) Busscher is vanaf circa 1703 schoolmeester en organist. Daarnaast is deze Geert lange tijd (ruim 40 jaar) een soort gemeentesecretaris in Winschoten. In deze functie tekent hij vele akten, niet alleen in Winschoten, maar ook in plaatsen als Scheemda en Oude Pekela. De dochters in de familie Busscher trouwden - vooral aan het eind van de 17e eeuw - nogal eens met brouwers, advocaten, schoolmeesters, collectors, of met echtgenoten uit families waarin dergelijke beroepen voorkwamen. De familie Busscher heeft een uitgebreid nageslacht. Sommige takken blijven, zeker qua ontwikkeling, ook in de 18' eeuw steeds een vooraanstaande plaats in de maatschappij innemen. Zo komen in het nageslacht van Meindert Busscher bijvoorbeeld enkele predikanten, schoolmeesters en later een apotheker en een arts voor, tr. vermoedelijk Zuidbroek in 1625.
 


Geert Busschert
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Geert Busschert, geb. vermoedelijk Meeden na 1625, ovl. Muntendam tussen 23 okt 1674 en 2 dec 1674 .

 • Vader:
  Gerdt Jan Busschert (Bosschert), ovl. vermoedelijk Meeden voor 25 mrt 1640,
  , de vroegste tot op heden gevonden vermelding van de naam BUSSCHER betreft het huwelijkscontract" dat op 17 mei 1625 in Zuidbroek is opgemaakt bij het huwelijk tussen Gerdt Jans Bosschert en Lijsbeth Gerdts. Dit echtpaar krijgt ten minste vier kinderen, drie zoons: Jan, Geert en Meindert, en een dochter Lubbegijn. Waarschijnlijk woont het gezin in Meeden. Omdat het doopregister van Meeden in 1667 begint, zijn de doopdata van de kinderen niet bekend. Alle drie de zoons trouwen en krijgen zelf ook kinderen.
  De familie  bezit een familiewapen. Dit wapen is bekend van enkele grafzerken in Meeden. Het toont een boom met daartegen klimmend twee naar elkaar toegewende herten. Deze zerken zijn in 1977 beschreven in het boek van Pathuis 'Groninger Gedenkwaardigheden'.' Zij geven, naast de overlijdensdatum en de leeftijd, vaak ook extra informatie over de overleden personen. Zo vermeldt de grafzerk in Meeden van Jan Geerdt Bosscher dat hij ouderling en brouwer was. Op de grafzerk van zijn zoon Meerten Busker is vermeld dat hij kerkvoogd was. Overigens zijn enkele van de in dit boek beschreven grafzerken inmiddels verdwenen, maar andere liggen, weliswaar in min of meer gehavende staat, nog steeds op de begraafplaats van de oude kerk in Meeden. De familie is in de 17e eeuw tamelijk welgesteld. Zij bezitten land en vaak verschillende huizen. Zoon Jan Geerts Bosscher is brouwer, ongetwijfeld een winstgevend beroep in een tijd waarin bier de normale volksdrank was. Andere familieleden zijn landbouwer, zijl vest of schoolmeester en organist. Getuige verschillende 'verzegelingen' in het rechterlijk archief van Meeden en Zuidbroek en omstreken sluiten zij transacties af over grond en huizen, en lenen sommigen regelmatig geld uit - uiteraard tegen rente - en verkopen zij 'materialen als hout, steen, kalck ende ijserwerk'." Ook bekleden zij vooraanstaande functies in de kerk, zoals ouderling, diaken en kerkvoogd. Meerten is onderwijzer (bij de doop van een van zijn kinderen in 1696 wordt hij Meester Busker genoemd). Ook zijn neef Geert (Meinderts) Busscher is vanaf circa 1703 schoolmeester en organist. Daarnaast is deze Geert lange tijd (ruim 40 jaar) een soort gemeentesecretaris in Winschoten. In deze functie tekent hij vele akten, niet alleen in Winschoten, maar ook in plaatsen als Scheemda en Oude Pekela. De dochters in de familie Busscher trouwden - vooral aan het eind van de 17e eeuw - nogal eens met brouwers, advocaten, schoolmeesters, collectors, of met echtgenoten uit families waarin dergelijke beroepen voorkwamen. De familie Busscher heeft een uitgebreid nageslacht. Sommige takken blijven, zeker qua ontwikkeling, ook in de 18' eeuw steeds een vooraanstaande plaats in de maatschappij innemen. Zo komen in het nageslacht van Meindert Busscher bijvoorbeeld enkele predikanten, schoolmeesters en later een apotheker en een arts voor, tr. vermoedelijk Zuidbroek in 1625.
 


Lubbechien Busschert
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Lubbechien Busschert, ovl. op 10 feb 1681.

 • Vader:
  Gerdt Jan Busschert (Bosschert), ovl. vermoedelijk Meeden voor 25 mrt 1640,
  , de vroegste tot op heden gevonden vermelding van de naam BUSSCHER betreft het huwelijkscontract" dat op 17 mei 1625 in Zuidbroek is opgemaakt bij het huwelijk tussen Gerdt Jans Bosschert en Lijsbeth Gerdts. Dit echtpaar krijgt ten minste vier kinderen, drie zoons: Jan, Geert en Meindert, en een dochter Lubbegijn. Waarschijnlijk woont het gezin in Meeden. Omdat het doopregister van Meeden in 1667 begint, zijn de doopdata van de kinderen niet bekend. Alle drie de zoons trouwen en krijgen zelf ook kinderen.
  De familie  bezit een familiewapen. Dit wapen is bekend van enkele grafzerken in Meeden. Het toont een boom met daartegen klimmend twee naar elkaar toegewende herten. Deze zerken zijn in 1977 beschreven in het boek van Pathuis 'Groninger Gedenkwaardigheden'.' Zij geven, naast de overlijdensdatum en de leeftijd, vaak ook extra informatie over de overleden personen. Zo vermeldt de grafzerk in Meeden van Jan Geerdt Bosscher dat hij ouderling en brouwer was. Op de grafzerk van zijn zoon Meerten Busker is vermeld dat hij kerkvoogd was. Overigens zijn enkele van de in dit boek beschreven grafzerken inmiddels verdwenen, maar andere liggen, weliswaar in min of meer gehavende staat, nog steeds op de begraafplaats van de oude kerk in Meeden. De familie is in de 17e eeuw tamelijk welgesteld. Zij bezitten land en vaak verschillende huizen. Zoon Jan Geerts Bosscher is brouwer, ongetwijfeld een winstgevend beroep in een tijd waarin bier de normale volksdrank was. Andere familieleden zijn landbouwer, zijl vest of schoolmeester en organist. Getuige verschillende 'verzegelingen' in het rechterlijk archief van Meeden en Zuidbroek en omstreken sluiten zij transacties af over grond en huizen, en lenen sommigen regelmatig geld uit - uiteraard tegen rente - en verkopen zij 'materialen als hout, steen, kalck ende ijserwerk'." Ook bekleden zij vooraanstaande functies in de kerk, zoals ouderling, diaken en kerkvoogd. Meerten is onderwijzer (bij de doop van een van zijn kinderen in 1696 wordt hij Meester Busker genoemd). Ook zijn neef Geert (Meinderts) Busscher is vanaf circa 1703 schoolmeester en organist. Daarnaast is deze Geert lange tijd (ruim 40 jaar) een soort gemeentesecretaris in Winschoten. In deze functie tekent hij vele akten, niet alleen in Winschoten, maar ook in plaatsen als Scheemda en Oude Pekela. De dochters in de familie Busscher trouwden - vooral aan het eind van de 17e eeuw - nogal eens met brouwers, advocaten, schoolmeesters, collectors, of met echtgenoten uit families waarin dergelijke beroepen voorkwamen. De familie Busscher heeft een uitgebreid nageslacht. Sommige takken blijven, zeker qua ontwikkeling, ook in de 18' eeuw steeds een vooraanstaande plaats in de maatschappij innemen. Zo komen in het nageslacht van Meindert Busscher bijvoorbeeld enkele predikanten, schoolmeesters en later een apotheker en een arts voor, tr. vermoedelijk Zuidbroek in 1625.
 


Johannes Kleijweg
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johannes Kleijweg, geb. Kethel op 5 apr 1787.

tr. op 10 mei 1812
met

Dieuwertje Dirksdr Sonnevelt, dr. van Derk Dirksz Sonnevelt en Arijaantje van Colen, ged. Kethel op 10 apr 1785, ovl. aldaar op 27 jun 1845


Arijaantje van Colen
Arijaantje van Colen, ged. Kethel op 22 okt 1747, ovl. aldaar op 6 sep 1818.

tr. Kethel op 5 mei 1771
met

Derk Dirksz Sonnevelt, zn. van Dirk Pieterse Zonnevelt en Maria Dirks van Noort, ged. Kethel op 24 sep 17301 (getuige: Caatje Dirks, stiefmoeder van de kraamvrouw), ovl. aldaar op 9 mei 1818.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwertje~1785 Kethel 1845 Kethel 60Bronnen:
1.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (24 sep 173)


Dieuwertje Dirksdr Sonnevelt
Dieuwertje Dirksdr Sonnevelt, ged. Kethel op 10 apr 1785, ovl. aldaar op 27 jun 1845.

tr. op 10 mei 1812
met

Johannes Kleijweg, zn. van Cornelis Kleijweg (bouwman) en Neeltje Dirkse Huijsman, geb. Kethel op 5 apr 1787.

Bronnen:
1.Doopboek Kethel (D 034), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 2, NH, Kethel, 1729 (24 sep 173)


Luke Gregory
Luke Gregory.

tr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mischa*2006 Fort Bragg [Verenigde Staten]    


Mischa Franziska Gregory
Mischa Franziska Gregory (Tauber), geb. Fort Bragg [Verenigde Staten] Scotch Plains N.J.  (USA) op 16 sep 2006.


Heinrich Hoffmeister
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.

Heinrich Hoffmeister.

tr.
met

Margarethe Talsfeldt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heinrich     


Margarethe Talsfeldt
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.

Margarethe Talsfeldt.

tr.
met

Heinrich Hoffmeister.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heinrich