Cees Hagenbeek
Reinier van Westerholt
Reinier van Westerholt.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilla     


Peter van Calcum
Peter van Calcum.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Geert Mulert
Geert Mulert, schout van Hasselt 1363-1370 en gerichtsman van Salland 1370, ovl. in 1370.

tr.
met

Berthe .

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egbert  †1403   
Seino     


Berthe
Berthe .

tr.
met

Geert Mulert, schout van Hasselt 1363-1370 en gerichtsman van Salland 1370, ovl. in 1370.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egbert  †1403   
Seino     


Seino Mulert
Seino Mulert.

  • Vader:
    Geert Mulert, schout van Hasselt 1363-1370 en gerichtsman van Salland 1370, ovl. in 1370, tr. met


Sybrecht von Eyll
Sybrecht (Sibert) von Eyll.

Sybrecht von Eyll.
urk. 1390-1430, 1440 tot, kauft 1403 die Hälfte von Lauersfort, mit der er dann belehnt wurde.

tr. circa 1400
met

Christina (Stina) van Ulft (von Kundinghausen), dr. van Eberhard von Ulft en Sophia , geb. circa 1375.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christine*1409 Germersheim [Duitsland] †1476 Kleef [Duitsland] 66


Christina van Ulft
Christina (Stina) van Ulft (von Kundinghausen), geb. circa 1375.

tr. circa 1400
met

Sybrecht (Sibert) von Eyll.

Sybrecht von Eyll.
urk. 1390-1430, 1440 tot, kauft 1403 die Hälfte von Lauersfort, mit der er dann belehnt wurde.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christine*1409 Germersheim [Duitsland] †1476 Kleef [Duitsland] 66


Loeff van Berenbroeck
Loeff van Berenbroeck.

tr.
met

Belia Honsselaer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1449  †1486  37


Belia Honsselaer
Belia Honsselaer.

tr.
met

Loeff van Berenbroeck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1449  †1486  37


Wessel von Loë zu Wissen
Wessel von Loë zu Wissen, geb. op 16 jun 1566, heer van Wissen, ovl. op 26 jun 1626 (28-08-1625, 25 aug 1625).

Wessel von Loë zu Wissen.
vermeld 1574.

tr. in 1601
met

Sophia von Haes zu Conradsheim, Haes van Conradsheim, dr. van Degenhart von Haes zu Conradsheim en Elisabeth von Wachtendonck, vrouwe van Konradsheim (erfdochter van Conradsheim).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Degenhardt     


Sophia von Haes zu Conradsheim
Sophia von Haes zu Conradsheim, Haes van Conradsheim, vrouwe van Konradsheim (erfdochter van Conradsheim).

tr. in 1601
met

Wessel von Loë zu Wissen, zn. van Matthias Graf van Loe (drost van Goch) en Anna von Vlodorp, geb. op 16 jun 1566, heer van Wissen, ovl. op 26 jun 1626 (28-08-1625, 25 aug 1625).

Wessel von Loë zu Wissen.
vermeld 1574.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Degenhardt     


Degenhart von Haes zu Conradsheim
Degenhart von Haes zu Conradsheim.

Degenhart von Haes zu Conradsheim.
president of the Council and Household of the Pr. Elector of Cologne.

tr. in 1582
met

Elisabeth von Wachtendonck, dr. van Arnold van Wachtendonck (drost van Kranenburg) en Elisabeth von Loe zu Wissen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia     


Elisabeth von Wachtendonck
Elisabeth von Wachtendonck.

tr. in 1582
met

Degenhart von Haes zu Conradsheim.

Degenhart von Haes zu Conradsheim.
president of the Council and Household of the Pr. Elector of Cologne.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia     


Maartje Cornelissen van der Meer
Maartje Cornelissen van der Meer.

tr.
met

Jan Pietersz Voorruit.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1729   


Jan Pietersz Voorruit
Jan Pietersz Voorruit.

tr.
met

Maartje Cornelissen van der Meer, dr. van Cornelis van der Meer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1729   


Elisabeth Jans Voorruit
Elisabeth Jans Voorruit, ovl. op 1 sep 1729.

Elisabeth Jans Voorruit.
Elisabeth Jans Voorruit, ongehuwde meerderjarige dochter dd. 11.7.1723 voor nots. Johannes van Swanenburg te Leiden. Erfgenamen: Cornelis van Schravendijk, gehuwd met Cornelia van der Meer te Leiden; Crijn Pietersz Voorruit; Gijsbert Pietersz Voorruit; Dieuwertje Pieters Voorruit, gehuwd met Cornelis Boll; Neeltje Pieters Voorruit, gehuwd met Pieter Keijzer; de kinderen van Aaltje Pieters Voorruit, gewonnen door Jan [Claasz] de Koning [kinderen van Pieter Crijnz. Voorruit, haar neven en nichten]; Marijtje Cornelissen Schravendijk; Pieter van der Quaak [stiefvader]; Nelletje van Delff.


Hendrik de Kok
Hendrik de Kok, woonde te Sprang-Capelle in nov 1795.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lambert Sprang-Capelle    


Sophia von Salm
Jkvr Sophia von Salm, geb. circa 1360, ovl. op 26 jun 1438.

tr. voor 1392
met

Willem Roelofszn van Dalem van Dongen, zn. van Roelof II van Dalem van Dongen ridder (ridder, beleend te Sleeuwijk 1336, baljuw van Zuid-Holland 1346, verneld 1350-1361) en Beatrijs Willemsdr van Duivenvoorde en Wassenaer (beleend met Zwaluwe), geb. circa 1360, Heer van Dongen en Zwaluwe, ovl. Dongen op 29 jun 1438, tr. (2) met Elisabeth Wericusdr de Jonghe. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Badeloge Johannesdr Bije. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Willem Roelofszn van Dalem van Dongen.
op 31 maart 1392 zien we Willem van Dalem, heer van Dongen, oorkonden dat hij 51 bunder moer te Dongen in erfcijns heeft uitgegeven aan zijn `lieve' zwager heer Pauwels van Haestrecht, heer tot Loon op Zand en diens erfgenamen. De oorkonde wordt door Willem voorzien van zijn zegel. Maar om meer zekerheid te bieden aan heer Pauwels en diens nakomelingen voor Willem en zijn nakomelingen die na hem heer van Dongen zullen zijn, heeft hij gevraagd aan Robbrecht.
van Wissel zijn `lieven aume" (lees oomzegger, Robbrecht II van Wissel was Willems zusterszoon, vader Robbrecht I was een ridder) en Zebrecht Tierloet mijn zwager als mijn getrouwe mannen (lees leenmannen) en twee schepenen te Dongen, om deze oorkonde mede te bezegelen. Dat is in het kort een uitvoeriger regest van de oorkonde in Cerutti I te vinden onder nr.289. In deze oorkonde van Willem worden drie verwanten genoemd waarvan twee als zwager. Gevoeglijk mag worden aangenomen dat de aanduiding zwager voor beide verwanten uniform moet worden uitgelegd. De betekenis van een 'swager' is vrij duidelijk. Het is een aangehuwde verwant. Tegenwoordig denken we in eerste instantie aan schoonbroer maar de middeleeuwen hebben we doorgaans met slechts twee betekenissen rekening te houden: schoonzoon/schoonvader en schoonbroer. De betekenis van (aangehuwde) neef/verwant komt slechts incidenteel voor. Van heer Pauwels van Haestrecht weten we dat hij tweemaal gehuwd was en de laatste keer met een jkvr. Elsbeen/Elsbene van Dalem. Bij haar had hij een zoon Roelof die in 1386 al zo oud was dat hij beleend werd met een goed. Heer Pauwels was heer van Loon op Zand dat oostwaarts aan de.
heerlijkheid Dongen grensde. In de literatuur is overeenstemming in de opvatting dat jkvr. Elsbeen van Dalem de dochter was van Roelof van Dalem en Beatrijs van Duivenvoorde (bastaarddochter van de bekende Willem van Duivenvoorde, heer van Oosterhout).

Uit dit huwelijk 2 zonen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1392  †1479  87
Jan     


Machteld van Isendoorn
Machteld van Isendoorn.

 

relatie
met

Nicolaas Oem van Sevender, zn. van Nicolaas Oem van Arkel en Lisabeth van Emmecoven.

Nicolaas Oem van Sevender.
Nicolaas Oem van Sevender komt van 1369-1374 in leenakten van het graafschap Loon voor. In 1365 was hij nog knape. Samen met Paulus van Haestrecht, eveneens knape, en anderen wordt hij als getuige genoemd in een oorkonde van Jan van Arkel, bisschop van Luik. Hij was in 1372 zelfs hofmeester van deze bisschop. Hij was schepen van Luik en was beleend met een halve molen in Brusteym (Limburg).
In 1373 werd hij met zijn broer Jan Oem gevangen genomen in de slag van Baestwilre. In 1375 was hij baljuw van Altena.
Nicolaas Oem van Sevender wordt in 1383 heer van Renswoude. In datzelfde jaar draagt Jan van Rynesteyn het “dagelix gerichte ende tiende tot Immichusen” over ten behoeve van Claes Oem van Sevender. Dat Nicolaas Oem van Sevender ook heer van (Noord- of Zuid-) Sevender was kunnen we afleiden aan zijn naamsvoering. Hierdoor werd hij ook wel Claes van (der) Sevender genoemd. Nicolaas Oem van Sevender was gehuwd met Mechteld van Ysendoorn, dochter van Wouter van Ysendoorn. Zij was vrouwe van half Vlooswijk, een leen van Oudmunster tussen Woerden en Linschoten, bestaande uit vier hoeven met gerecht, tijns en tiend.
Nicolaas Oem van Sevender voerde ook het Arkelwapen, echter in andere kleuren: In goud twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken. Helmteken: Hoofd en hals van een olifant. In 1389 volgt een bepaling, dat de vrouw van Willem van Haestrecht niet voor de vrouw van Claes Oem van Sevender de kerk van Haastrecht in mocht gaan. In 1393 wordt Roelof van Haestrecht Pouwelszoon met 14 morgen land in de Roggenbroec in de parochie van Sluipwijk beleend na opdracht van Claes Oem van Sevender. In 1409 wordt Otto van Heukelom beleend met verschillende tienden door opdracht van Claes Oem van Sevender, met toestemming van diens zoon en leenvolger Willem. Ook Nicolaas Oem van Sevender wordt niet voldoende onderscheiden met zijn naamgenoten.
Hij had minstens twee kinderen: Willem Oem van Sevender, die in 1414 vermeld wordt als heer van Renswoude.
Deze wordt in 1417 opgevolgd door Arnolda, zijn zuster. Zij was gehuwd met Gerard van Culemborg, heer van Maurik.
Zij overleed voor 26 februari 1423.

Uit deze relatie een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnolda*1385  †1423  37


Maria Beenhouwers
Maria Beenhouwers, ged. RK Leiden op 15 nov 1703 (getuigen: Carolus van der Meere en Catharina Pieterse den Haen).