Cees Hagenbeek
Anneken Jorisdr Oosterling ?
Anneken Jorisdr Oosterling ?.

tr.
met

Floris Jans Terrowaen, zn. van Jan Floris Terrowaen.

Floris Jans Terrowaen.
f. 165v d.d. 23-4-1618: Sijmon Florisz. wonende tot Koudekerk voor hem zelf voor een vijfde part, Jan Paets Jacobsz. voor hem zelf en als procuratie hebbende van Cornelis Huijbertsz. olijslager te samen als voogden over Henric Jansz. Nobilius (procuratie voor Foijt van Sijp notaris d.d. 11-12-1616) en met consent van het gerecht van de stad Leiden op zeker request d.d. 27-10-1616, nog mr. IJsack Gerritsz. de Koen kleermaker als man en voogd van Elijsabeth Jansdr. Nobilius kinderen van zaliger Johannis Nobilius, de voorn. Sijmon Florisz. vervangende Ariaentgen Florisdr. zijn zuster te samen voor een vijfde part, Pieter Heeren als man en voogd van Marijtgen Cornelisdr. dochter van zaliger Cornelis Willemsz. ook voor een vijfde part, nog de voorsz. Sijmon Florisz. vervangende zijn voorsz. zuster, mutsgaders Floris Jansz. voor hem zelf en in deze vervangende Marie Jansdr. zijn zuster, Bruijn Jacobsz. voor hem zelf en Floris Jansz. voorsz. vervangende Pieter Jorisz. man en voogd van Marijtgen Willemsdr, Willem Jansz. Vos man en voogd van Grietgen Willemsdr. mondige kinderen van Willem Jansz, verder de voorsz. Floris Jansz. als testamentaire voogd van Jan, Claes, Floris, Annetgen, Aeffgen, Marijtgen en Barbara Willemszonen en –dochters alsnog onmondige kinderen van de voorsz. Willem Jansz, nog Adriaen Maertsz. als man en voogd van Trijntgen Cornelisdr. Koijman in die kwaliteit voor hem zelf, Floris Cornelisz. Koijman mede voor hem zelf en Sijmon Florisz. ende voorsz. Adriaen Maertsz. te samen als testamentaire voogden over Grietgen, Sijtgen en Barbara alle onmondige kinderen van  zaliger Cornelis Florisz. Koijman, alle als erfgenamen van zaliger Jan Florisz. Terrowaen voor een gelijk vijfde part, en nog de voorsz. Sijmon Florisz. en Floris Jansz. te samen vervangende de verdere mede erfgenamen van zaliger Dirck Florisz. in die kwaliteit voor het laatste vijfde part bekenden verkocht te hebben aan Gerrit Jansz. Hals en Ghijsbert Pouwelsz. te samen zeker gedeelte in omtrent 2,5 morgen land genaamd De Gheeren leggende in Bruijnmade in Koudekerk.
Bron: Transporten en hypotheken van Koudekerk, 1612-1619 door Teun van der Vorm.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1653   
Symon     
Dirck     


Jan Floris Terrowaen
Jan Floris Terrowaen, ovl. voor dec 1653.

Jan Floris Terrowaen.
Jan Florisz. onmondig, hulde door zijn vader Floris Jansz. in de Houfdijck te Coudekerck, na overdracht door Symon Florisz. te Coudekerck, die het leen heeft geërfd van zijn broer Dirck Florisz. en deze van zijn broer Jan Florisz. Terrowaen.


Symon Floris Terrowaen
Symon Floris Terrowaen.


Dirck Floris Terrowaen
Dirck Floris Terrowaen.


Martijn de Clerck
Martijn de Clerck (Clercq, Clerq).

Martijn de Clerck.
filiatie niet bewezen, maar waarschijnlijk op grond van getuigen.


Hij krijgt 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeanne*1598 Leiden    
Abraham     
Charles Roubaix [Frankrijk]    


Abraham Marbus
Abraham Marbus, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 12 apr 1627 (getuigen: Watelet Wilquin en Martijn le Clerc, de vrouwen van beide getuigen, zijn ook getuigen).Bronnen:

1.K.O. register I Leiden (T 152), RA Leiden, DTB Leiden, I 9, Leiden, van 1619 tot 1626 (28 jul 1623 blz. 177)

Denij Marbaijs
Denij Marbaijs, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 21 sep 1629 (getuigen: Anne Remij, Catheline Hansot, Lamber Jaques en Lomber Bergnijn).Bronnen:

1.K.O. register I Leiden (T 152), RA Leiden, DTB Leiden, I 9, Leiden, van 1619 tot 1626 (28 jul 1623 blz. 177)

Abraham le Clercq
Abraham le Clercq.


Thoinette du Bu
Thoinette du Bu, geb. Tourcoingne [België].

otr. Leiden op 12 apr 1623, tr.
met

Charles de Clerck, zn. van Martijn de Clerck, geb. Roubaix [Frankrijk].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham~1625 Leiden (Waalse Kerk)    


Charles de Clerck
Charles de Clerck, geb. Roubaix [Frankrijk].

otr. Leiden op 12 apr 1623, tr.
met

Thoinette du Bu, geb. Tourcoingne [België].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham~1625 Leiden (Waalse Kerk)    


Abraham le Clercq
Abraham le Clercq, ged. Leiden (Waalse Kerk) Marie Nutin, la femme de Jaques Nutin op 12 okt 1625 (getuigen: Marie du Bu, Jaques Nutin, Marie Nutin, Guilbert du Bue en Charles Charleij).


Willemina Wiggers
Willemina Wiggers, ged. Velp op 6 mei 1759.

  • Vader:
    Derk Wiggers, geb. Rheden circa 1730, tr. Velp op 26 dec 1756 met


Bernard van den Berg
Bernard van den Berg.

tr.
met

Saskia Patricia Kuivenhoven, dr. van Jaap (Jacob Johannes) Kuivenhoven (inspecteur b&w toezicht) en Henny (Hendrika Wilhelmina) van Dijk, geb. Leiden op 19 dec 1963, medisch analiste.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Elke
Elke .

tr.
met

Martin (Maarten Frans) Kuivenhoven, zn. van Jaap (Jacob Johannes) Kuivenhoven (inspecteur b&w toezicht) en Henny (Hendrika Wilhelmina) van Dijk, geb. Leiden op 4 jul 1967, chemisch technoloog.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Arend Willem Hendrik Teeuwen
Arend Willem Hendrik Teeuwen, geb. Leiden op 4 aug 1887, technisch bouwopzichter, ovl. Leiden op 10 okt 1970.

  • Vader:
    Jacob Teeuwen, geb. op 26 sep 1852, bezemmaker, tr. Leiden op 17 jan 1877 met
  • Moeder:
    Berendiena Endeman, geb. Den Ham voor 17 apr 1855, ovl. Leiden op 18 okt 1918.

tr. Leiden op 14 aug 1912
met

Catharina van Weeren, dr. van Lambertus Jacobus van Weeren (meesterknecht) en Helena Berlemon, geb. Leiden op 25 jan 1889, ovl. aldaar op 17 sep 1975.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jaap*1914 Leiden †2005 Den Haag 90


Jacob Teeuwen
Jaap (Jacob) Teeuwen, geb. Leiden op 7 jul 1914, hoofd openbare lagere school, ovl. Den Haag op 2 apr 2005.

tr. in 1947
met

Henny Janssen, geb. op 3 jun 1922.


Jacob Teeuwen
Jacob Teeuwen, geb. op 26 sep 1852, bezemmaker.

tr. Leiden op 17 jan 1877
met

Berendiena Endeman, geb. Den Ham voor 17 apr 1855, ovl. Leiden op 18 okt 1918.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend*1887 Leiden †1970 Leiden 83


Berendiena Endeman
Berendiena Endeman, geb. Den Ham voor 17 apr 1855, ovl. Leiden op 18 okt 1918.

tr. Leiden op 17 jan 1877
met

Jacob Teeuwen, geb. op 26 sep 1852, bezemmaker.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend*1887 Leiden †1970 Leiden 83


Doe van der Gaag
Doe van der Gaag, ged. Loosduinen op 25 feb 1657 (getuigen: zijn oom Jeroen Doessen van der Gaegh, zijn tante Maertje Doe van der Gaegh, Jeroen Doesen van der Gaegh en Maerie Doesen van der Gaegh), woonde in Maassluis in apr 1679.

Doe van der Gaag.
& Annetje Doene Schim.

tr. Vlaardingen op 1 apr 1679
met

Sijtge Dircxs Opmeer, dr. van Dirck Jansz Opmeer en Sijtje Maertensdr van der Velden, geb. circa 1657.

Sijtge Dircxs Opmeer.
filiatie niet bewezen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1680 Vlaardingen †1731  51
Sijtje~1682 Vlaardingen    


Maertje Doe van der Gaegh
Maertje Doe van der Gaegh, ged. Loosduinen op 1 jan 1640 precieze datum niet bekend, doopgetuige van haar neef Doe van der Gaag Loosduinen op 25 feb 1657.

tr.
met

Cornelis Aemsz van der Kroegh, zn. van Aem Cornelisz van der Kroegh, ged. Loosduinen op 28 okt 1640, ovl. voor 1692.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam~1665 Loosduinen †1729 Loosduinen 64Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 72)