Website van Cees Hagenbeek
Christiaen Pijnacker
Christiaen Pijnacker, burgemeester van Schiedam en wijnhandelaar.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1622 Pijnacker †1673 Amsterdam 51


Adam Dircksz van Kerckhoven Pijnacker
Adam Dircksz van Kerckhoven Pijnacker, schout van Pijnacker.

tr.
met

Johanna Adriaansdochter van Polanen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaen     
Cornelis*1570 Pijnakker    


Cornelis Adamsz Pijnacker
Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1, geb. te Pijnakker op 6 jul 1570.

Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker.
Pijnacker was professor te Leiden (1597) en Groningen (1614—1626). In de jaren 1622—1623 en 1625—1626 vervulde hij diplomatieke missies als ambassadeur naar Algiers. I n de jaren 1626—1630 woonde hij te Meppel, om tenslotte als professor aan de Franeker hogeschool werkzaam te zijn (1636—1645). Zijn huwelijk met Sibylla Boterpoth was voor hem een tweede echtverbintenis; eerst was hij gehuwd geweest met Suzanna van Treslong.

tr.
met

Sybilla Boterpoth1, geb. te Vianen circa 1610, tr. (2) met Gijsbert Sierksma1. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Sybilla Boterpoth
Sybilla Boterpoth1, geb. te Vianen circa 1610.

tr. (1)
met

Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1, zn. van Adam Dircksz van Kerckhoven Pijnacker (schout van Pijnacker) en Johanna Adriaansdochter van Polanen, geb. te Pijnakker op 6 jul 1570.

Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker.
Pijnacker was professor te Leiden (1597) en Groningen (1614—1626). In de jaren 1622—1623 en 1625—1626 vervulde hij diplomatieke missies als ambassadeur naar Algiers. I n de jaren 1626—1630 woonde hij te Meppel, om tenslotte als professor aan de Franeker hogeschool werkzaam te zijn (1636—1645). Zijn huwelijk met Sibylla Boterpoth was voor hem een tweede echtverbintenis; eerst was hij gehuwd geweest met Suzanna van Treslong.

tr. (2)
met

Gijsbert Sierksma1.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Gijsbert Sierksma
Gijsbert Sierksma1.

tr.
met

Sybilla Boterpoth1, geb. te Vianen circa 1610, tr. (1) met Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Jacobus Pierson
Jacobus Pierson, ged. RK te Leeuwarden op 3 mei 16971 Isaac Reino.

Jacobus Pierson.
Jacobus R.-K. gedoopt, doch Hervormd op belijdenis 1698-1718.

 • Vader:
  Joannes Pierson2,3, ged. te Den Haag op 2 aug 1633, doet belijdenis in de Ned. Hervormde Kerk te Leeuwarden op 26 okt 1698, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) voor 1712, tr. (ongeveer 46 jaar oud) te Leeuwarden op 30 jan 16804 metBronnen:

1.Doopboek Leeuwarden (D 376), Type: doopboek, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Archief: DTB R.K. parochie Over de Koornmarkt, Inventarisnr.: 1018-II, Gezindte: RK, Kerk: Over de Koornmarkt, doopplaats: Leeuwarden, periode: 1697 (3 mei 1697 blz. 40)
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), Type: Algemene bron, datum: van 1937 tot 1997
3.Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1698 (26 okt 1698 blz. 17999)
4.Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Type: trouwboek, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1680 (30 jan 1680 blz. 1160)
5.Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Onderwerp: Definitieve sententie, Akteplaats: Leeuwarden, periode: 1720 (12 jun 1720 akte 26)

Arent van Bolten
Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1633.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Zwolle op 28 aug 1603
met

Brigitta (Brecht) Lantinck1, ovl. na 1643.

Brigitta (Brecht) Lantinck.
universeel erfgenaam van haar zuster Stijntie (Christina) Lantinck, weduwe van Dr. Hans Lens (Joannes Lencius) volgens testament van 31 Mei 1634.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     
Arent*1606 Zwolle †1666 Leeuwarden 59Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Brecht Lantinck
Brigitta (Brecht) Lantinck1, ovl. na 1643.

Brigitta (Brecht) Lantinck.
universeel erfgenaam van haar zuster Stijntie (Christina) Lantinck, weduwe van Dr. Hans Lens (Joannes Lencius) volgens testament van 31 Mei 1634.

tr. (Arent ongeveer 30 jaar oud) te Zwolle op 28 aug 1603
met

Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1633.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     
Arent*1606 Zwolle †1666 Leeuwarden 59Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Arent van Bolten
D. Arent van Bolten1, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk.

D. Arent van Bolten.
wordt 1632.
burger van Leeuwarden.

 • Vader:
  Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1633, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Zwolle op 28 aug 1603 met

tr. (27 jaar oud) (1) te Leeuwarden op 4 dec 1633
met

Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.

otr. (30 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. te Zwolle
met

Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Brecht     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Attie (Atke) Jelle Pietersdr
Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.

tr. (Arent 27 jaar oud) te Leeuwarden op 4 dec 1633
met

D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brigitta (Brecht) Lantinck, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk, tr. (2) met Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

D. Arent van Bolten.
wordt 1632.
burger van Leeuwarden.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos
Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.

otr. (Arent 30 jaar oud) te Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. te Zwolle
met

D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brigitta (Brecht) Lantinck, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk, tr. (1) met Attie (Atke) Jelle Pietersdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

D. Arent van Bolten.
wordt 1632.
burger van Leeuwarden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Brecht     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Brigitta van Bolten
Brecht (Brigitta) van Bolten1.

 • Vader:
  D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brigitta (Brecht) Lantinck, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk, tr. (27 jaar oud) (1) te Leeuwarden op 4 dec 1633 met Attie (Atke) Jelle Pietersdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (30 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. te Zwolle met

otr. te Leeuwarden op 27 jun 16842, tr. te Leeuwarden op 4 jul 16843
met

Jan Altingh1, geb. te Groningen, koopman te Groningen.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Trouwboek Leeuwarden (T 328), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1684 (27 jun 1684 blz. 302)
3.Trouwboek Leeuwarden (T 329), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 905, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1684 (4 jul 1684 blz. 2193)

Johan Jurrien Hermaus Hellemans
Johan Jurrien Hermaus Hellemans, geb. te Maassluis op 4 apr 1904.


Adrianus Hendrik Hellemans
Adrianus Hendrik Hellemans, geb. te Utrecht op 1 nov 1840.

tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Utrecht op 24 feb 1869
met

Susanna Elisabeth Bosboom, dr. van Cornelis Bosboom en Susanna Elisabeth van Beest, geb. te Utrecht op 7 mrt 1837.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1871 Utrecht    


Susanna Elisabeth Bosboom
Susanna Elisabeth Bosboom, geb. te Utrecht op 7 mrt 1837.

tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Utrecht op 24 feb 1869
met

Adrianus Hendrik Hellemans, zn. van Adrianus Hellemans en Willemina Geertruijda Menzo, geb. te Utrecht op 1 nov 1840.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1871 Utrecht    


Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren
Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren.

tr.
met

Emerentia Gerarda van Beusekom.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1874 Utrecht    


Emerentia Gerarda van Beusekom
Emerentia Gerarda van Beusekom.

tr.
met

Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1874 Utrecht    


Adriaan Hendrik Hellemans
Adriaan Hendrik Hellemans, geb. te Wapenveld op 11 jun 1899.


Adrianus Hellemans
Adrianus Hellemans, ged. RK op 30 jun 1809.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht op 3 aug 1836
met

Willemina Geertruijda Menzo, dr. van Johannes Menzo (veldwachter, later winkelier) en Susanna Maria de Ruijter, ged. te Utrecht op 23 jun 1805.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1840 Utrecht    
Johannes*1842 Utrecht †1917 Rotterdam 75Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 332), Type: trouwboek, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, Inventarisnr.: 711, trouwplaats: Utrecht, periode: 1804 (15 apr 1804 blz. 169)

Willemina Geertruijda Menzo
Willemina Geertruijda Menzo, ged. te Utrecht op 23 jun 1805.

 • Vader:
  Johannes Menzo, zn. van Menso Johannes Menso en Willemina Wishoff (winkelierster), geb. te Utrecht op 19 jun 1780, ged. te Utrecht op 25 jul 1780 (getuige: Willemijntje Verheul), veldwachter, later winkelier, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht op 9 feb 1845, begr. te Utrecht op 11 feb 1845, tr. (resp. 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht (Catharijnekerk) op 5 feb 1805 met

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 3 aug 1836
met

Adrianus Hellemans, zn. van Adrianus Hellemans en Cecilia Maas, ged. RK op 30 jun 1809.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1840 Utrecht    
Johannes*1842 Utrecht †1917 Rotterdam 75