Cees Hagenbeek
Godert van Nispen
Godert van Nispen1.

tr.
met

Kateline 1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1517   Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 114)

Kateline
Kateline 1.

tr.
met

Godert van Nispen1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1517   Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 114)

Gerrit Wouters de Bont
Gerrit Wouters de Bont1.

tr.
met

Elisabeth 1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneke     Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 186)

Elisabeth
Elisabeth 1.

tr.
met

Gerrit Wouters de Bont1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneke     Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 186)

Johanna van Huekelom
Johanna van Huekelom.

tr. circa 1512
met

Jan van Broechoven1, zn. van Aernt Willems van Broechoven en Katelijn Scilder, geb. circa 1450, ovl. voor jun 1517, tr. (1) met Maria Godert van Nispen, dr. van Godert van Nispen en Kateline . Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:

1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 114)

Henric Roempot
Henric Roempot, geb. circa 13151.

tr.
met

Hilla Wijnric Rovers van der Masen1, dr. van Wijnric Rover van der Masen van Oijen (hoogschout van Den Bosch 1329-1330, drossard van heusden 1340), geb. in 1315, ovl. voor 18 jun 1368.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kateline*1345  †1396  51Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 244)

Hilla Wijnric Rovers van der Masen
Hilla Wijnric Rovers van der Masen1, geb. in 1315, ovl. voor 18 jun 1368.

tr.
met

Henric Roempot, geb. circa 13151.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kateline*1345  †1396  51Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 244)

Wijnric Rover van der Masen van Oijen
Wijnric Rover van der Masen van Oijen1, geb. circa 1290, hoogschout van Den Bosch 1329-1330, drossard van heusden 1340, ovl. voor 1364.

Wijnric Rover van der Masen van Oijen.
Jan van Wijtvliet, bastaardzoon van hertog Jan II van Brabant, verbouwde en versterkte in de jaren 1338-1339 de burcht van Heusden. Hij had als burggraaf uitgebreide rechterlijke, militaire, administratieve en financiële bevoegdheden. In 1340 stelde hij Wijnric van Oyen aan tot drossaard van het Land van Heusden en deed met Willem van Duvenvoorde uitspraak over de lijftocht van Cunegonde van Arkel (1321-1346) een dochter van Jan III van Arkel en weduwe van Jan V van Heusden.

regestenlijst Geffen: 1 1376 juni 27.
"Henricus en Heylwigis, kinderen van wijlen Rodolphus van Zulikem, en Arnoldus Berwout, echtgenoot van Elizabeth, dochter van Rodolphus van Zulikem, verklaren, dat Henricus aan Heylwigis en Arnoldus afstaat anderhalf morgen land genaamd ""de hoghe Voegeldone"", eertijds toebehorende aan Bartholomeus Theoderici, een erftijns van zeven pond ten laste van de kinderen van Wijnric van Oyen, een jaarrente van vijfentwintig schellingen op goed in Buscoducis naast de Vughtse Dijk ten laste van Godefridus Ommaet, en erftijnsen van drie pond in Berlikem, van vijftig schellingen ten laste van Willem Quademaet, van viereneenhalf groten Keuls ten laste van Theoderici Zuetmelk in Orthen, van zeven schellingen ten laste van Rodolphus Roef te Nysterle en van veertien schellingen ten laste van Godefridus Dochno.d onder getuigenis van Henricus Cnode en Heinricus van Erpe, schepenen in Buscoducis.".
... feria sexta post festum nativitatis beati Johannis Baptistae.
Oorspr. (Inv. no. 1939). De zegels van de schepenen zijn verloren gegaan, het charter is door vlekken beschadigd.

info Bossche-Encyclopedie:.
Verkoop kamp Hintham = Hermanus zoon van wijlen Wynricus van Oyen.
aan: Theodericus zoon van wijlen Ywanus van den Grave t.b.v. de THG.
van: 3/4 deel van een kamp gend. WYNRICS CAMPKEN achter HYNTHAM tussen de CALPHOVEL en grenzend aan de gemene steeg; lasten: een erfcijns aan de stad Den Bosch; Nr 630 | 4 februari 1368.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilla*1315  †1368  52Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 244)

Rover van der Masen alias van Oijen
Rover van der Masen alias van Oijen1, geb. circa 1265, ovl. voor 1336.

Rover van der Masen alias van Oijen.
Roverus van Oyen doet afstand naastingsrecht op huis in Den Bosch op 15-3-1322.

Uitgifte land Oyen = Didderic van der Masen zoon van wijlen Rover van Oyen heeft voor schepenen van Oyen een kamp land in de parochie van Oyen, groot 14 m. en grenzend aan een kamp gehouden van de heer van Boxtel, opgedragen aan Goeswijn zoon van de persoen (= pastoor) van Ghemonden en van hem terug ontvangen tegen een erfcijns van £ 10 zwarte Tournooise. Bij wanbetaling mag de verpachter of zijn bode gedurende 14 dagen per dag 2 groten Tournooise verteren ten laste van de pachter. N.B.: het zegel van de schepenbank van Oyen niet meer aanwezig.
Nr 206 | 4 juni 1336, info Bossche-Encyclopedie:


Hij krijgt 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijnric*1290  †1364  74
Didderic*1290     Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 244)

Didderic van der Masen van meerhem
Didderic knape van der Masen van meerhem1, geb. circa 1290.

Didderic knape van der Masen van meerhem.
vermeld 1336, 1359.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Didderic*1315     Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 244)

Didderic Dircks van der Masen
Didderic Dircks van der Masen (van der Masen1), geb. circa 1315.

tr.
met

Elisabeth Jansdr Gijsbrechts van Amstel1,3,2, dr. van Jan I Gijsbrechtsz heer van Amstel, geb. circa 1315, ovl. circa 1351.


Bronnen:

1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 244)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
3.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 195)

Hendrik van Kessel
Hendrik graaf van Kessel, geb. circa 1000.

Hendrik graaf van Kessel.
In de 13e eeuw was het latere Land van Kessel bestuurlijk gezien nog een lappendeken. Het merendeel van de dorpen behoorde tot 1279 tot het graafschap Kessel, maar Venray en Geijsteren hoorden bij het graafschap Gelre (Venray in ieder geval vanaf 1220 en Geijsteren vanaf 1236) en langs de Maas lagen hier en daar bezittingen van de heren van Cuijk (waaronder Ooijen), de heren van Millen (Grubbenvorst) en de heren van Broeckhuysen (o.a. Broekhuizen).

De graven van Kessel zetelden in het kasteel van Kessel aan de Maas, het latere kasteel Keverberg. Zij worden vermeld in het oudst bewaarde archiefstuk van Nederland: een akte gedateerd 7 oktober 950, waarin koning Otto I (de latere keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk) aan zijn leenman Ansfried het markt- en muntrecht van Kessel schenkt. Graaf Ansfried mocht er ook tol gaan heffen. Later werd hij heilig verklaard. Zijn bastaardzoon Balderik volgde hem op als graaf van Kessel.

Graaf Hendrik V van Kessel, de laatste graaf van Kessel, verkocht zijn bezittingen in het latere Land van Kessel in 1279 aan graaf Reinald I van Gelre. Andere gebiedsdelen van het graafschap Kessel, met name Grevenbroich, Boisheim, Gladbach en Brüggen in het huidige Duitsland, kwamen door erfenis en aankoop tussen 1304 en 1307 aan de graven van Gulik.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbert I*1035  †1108  73


Balderik van Kessel
Balderik graaf van Kessel, geb. circa 978.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1000     


Hereswint van Strijen
Hereswint van Strijen, geb. circa 940, ovl. in 994.

tr.
met

Anfried III van Teisterbant, zn. van Lambert graaf van Leuven (graaf van Leuven) en Adele in de Betuwe, geb. circa 940, ovl. Leusden op 3 mei 1010.

Anfried III van Teisterbant.
Graaf van Leuven en Hoei tot 995, daarna bischop van Utrecht. Ook is hij de stichter van kloosters in Thorn (990) en Hohorst in Leusden. Hij is heilig verklaard en wordt gevierd op zijn sterfdag, 3 mei. De enige kerk in Nederland die naar hem vernoemd is, is de Sint Ansfridus in Amersfoort.

Ansfried werd ca. 940 geboren binnen een Frankische adellijke familie. Eerst werd hij tot 956 opgevoed door zijn oom Ruotbert van Trier en daarna door aartsbisschop Bruno van Keulen. Hij trok mee met koning Otto I, toen deze in 961 Rome belegerde om zich daar tot keizer te laten kronen. Na met aartsbisschop Bruno in Italië te zijn geweest, huwde hij in 966 met Hereswint (Hilsondis, Hildewaris) en samen stichtten ze de abdij van Thorn. Van Hereswint waren mogelijk de grote bezittingen afkomstig, die de abdij later bezat in de baronie van Breda en Geertruidenberg. Hun dochter, Benedicta, werd hierin de eerste abdis. Ansfried werd graaf van Hoei en kwam bekend te staan als de ridder met het grote gevoel voor rechtvaardigheid, die met harde hand struikrovers opjoeg en in het nauw bracht. Hij werd geroemd om zijn karakter. Hij was een geletterd man, en velen kwamen daarom bij hem om raad te vragen.
Anfried III van Teisterbant en Hereswint van Strijen
hij is getrouwd met een volle nicht....

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Balderik*978     


Anfried III van Teisterbant
Anfried III van Teisterbant, geb. circa 940, ovl. Leusden op 3 mei 1010.

Anfried III van Teisterbant.
Graaf van Leuven en Hoei tot 995, daarna bischop van Utrecht. Ook is hij de stichter van kloosters in Thorn (990) en Hohorst in Leusden. Hij is heilig verklaard en wordt gevierd op zijn sterfdag, 3 mei. De enige kerk in Nederland die naar hem vernoemd is, is de Sint Ansfridus in Amersfoort.

Ansfried werd ca. 940 geboren binnen een Frankische adellijke familie. Eerst werd hij tot 956 opgevoed door zijn oom Ruotbert van Trier en daarna door aartsbisschop Bruno van Keulen. Hij trok mee met koning Otto I, toen deze in 961 Rome belegerde om zich daar tot keizer te laten kronen. Na met aartsbisschop Bruno in Italië te zijn geweest, huwde hij in 966 met Hereswint (Hilsondis, Hildewaris) en samen stichtten ze de abdij van Thorn. Van Hereswint waren mogelijk de grote bezittingen afkomstig, die de abdij later bezat in de baronie van Breda en Geertruidenberg. Hun dochter, Benedicta, werd hierin de eerste abdis. Ansfried werd graaf van Hoei en kwam bekend te staan als de ridder met het grote gevoel voor rechtvaardigheid, die met harde hand struikrovers opjoeg en in het nauw bracht. Hij werd geroemd om zijn karakter. Hij was een geletterd man, en velen kwamen daarom bij hem om raad te vragen.

tr.
met

Hereswint van Strijen, geb. circa 940, ovl. in 994.
Anfried III van Teisterbant en Hereswint van Strijen
hij is getrouwd met een volle nicht....

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Balderik*978     


Wilhelmus van Broechoven
Wilhelmus van Broechoven1,2, geb. circa 1360, ovl. kort voor 1430.

Wilhelmus van Broechoven.
Op 24 januari 1405 verkocht Willem van Broechoven het huis op de hoek van de Hinthamerstraat en Windmolenstraat te 's-Hertogenbosch, dat van zijn schoonvader was geerfd.

Wilhelmus was schout van Oisterwijk in 1405 en 1406. Hij bezat goederen te Loon op Zand, Schijndel en Tilburg, waar hij in 1407 het goed Broekhoven bewoonde. In 1386, na de dood van zijn moeder Katherine Lysscop, werd hij beleend met 24 bunder land te Udenhout.

Daarnaast krijgt Wilhelmus van Broechoven nog een aantal goederen via de familie van zijn moeder: Ghijselbrecht, natuurlijke zoon van wijlen Ghijselbrecht Lijsscap, draagt op aan Willem Wouter Bac van Broechoven, man van Beatrix Aerts van Scijnle, al zijn recht en deel in de allodiale en cijnsgoederen van zijn vader in de parochie Oisterwijk en Loon op Zand. Jan, natuurlijke zoon van Ghijsbrecht Lijsscap, heeft opgedragen aan Willem Wouter Bac.
van Broechoven zijn deel in alle erven van zijn vader Ghijsbrecht in Udenhout en Loon op Zand.24Willem belooft wel aan Jan Lijsscap 10 Stramproijse guldens te betalen op Sint-Jan, een verplichting die vervolgens door zijn weduwe wordt overgenomen.

tr.
met

Jvr Beatrix (Bertradis) van Scynle2, dr. van Arnt Heer Loniss van Scyndel en Geertruyt Reyner Willems, geb. circa 1380, ovl. na 1448.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aernt*1410  †1489 Tilburg 79Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 111)
3.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 110)

Bertradis van Scynle
Jvr Beatrix (Bertradis) van Scynle1, geb. circa 1380, ovl. na 1448.

tr.
met

Wilhelmus van Broechoven2,1, zn. van Wouter Bac van Broechoven en Katharina Lysscap, geb. circa 1360, ovl. kort voor 1430.

Wilhelmus van Broechoven.
Op 24 januari 1405 verkocht Willem van Broechoven het huis op de hoek van de Hinthamerstraat en Windmolenstraat te 's-Hertogenbosch, dat van zijn schoonvader was geerfd.

Wilhelmus was schout van Oisterwijk in 1405 en 1406. Hij bezat goederen te Loon op Zand, Schijndel en Tilburg, waar hij in 1407 het goed Broekhoven bewoonde. In 1386, na de dood van zijn moeder Katherine Lysscop, werd hij beleend met 24 bunder land te Udenhout.

Daarnaast krijgt Wilhelmus van Broechoven nog een aantal goederen via de familie van zijn moeder: Ghijselbrecht, natuurlijke zoon van wijlen Ghijselbrecht Lijsscap, draagt op aan Willem Wouter Bac van Broechoven, man van Beatrix Aerts van Scijnle, al zijn recht en deel in de allodiale en cijnsgoederen van zijn vader in de parochie Oisterwijk en Loon op Zand. Jan, natuurlijke zoon van Ghijsbrecht Lijsscap, heeft opgedragen aan Willem Wouter Bac.
van Broechoven zijn deel in alle erven van zijn vader Ghijsbrecht in Udenhout en Loon op Zand.24Willem belooft wel aan Jan Lijsscap 10 Stramproijse guldens te betalen op Sint-Jan, een verplichting die vervolgens door zijn weduwe wordt overgenomen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aernt*1410  †1489 Tilburg 79Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 111)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Arnt Heer Loniss van Scyndel
Arnt Heer Loniss van Scyndel1 (Arnoldus Leuniss van Scijnle), geb. circa 1350.

tr.
met

Geertruyt Reyner Willems1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1380  †1448  68Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 111)

Geertruyt Reyner Willems
Geertruyt Reyner Willems1.

tr.
met

Arnt Heer Loniss van Scyndel1 (Arnoldus Leuniss van Scijnle), zn. van Loenis heer van Scyndel, geb. circa 1350.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1380  †1448  68Bronnen:
1.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 111)

Wouter Bac van Broechoven
Wouter Bac van Broechoven1,2, geb. circa 1320, ovl. circa 1386.

tr.
met

Katharina Lysscap1,2, dr. van Joannes Ghiselberti Lijsscop, ovl. voor 1386.

Katharina Lysscap.
Katharina werd na de dood van haar broer Ghijsbrecht in 1383 of 1384 beleend met 24 bunder land te Udenhout17 Twee jaar later, in 1386, gaat dit leen reeds over op haar zoon Willem.
Katharina draagt 9 augustus 1386 haar vruchtgebruik in de helft van een stuk land op die Hoeven over aan Ghiselbertus Lysscap junior ten behoeve van haar kinderen Willem, Henric, Katharina en Luytgarde.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus*1360  †1430  70Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 110)
3.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 109)