Genealogische website van Cees Hagenbeek
Catharina Beenhouwer
Catharina Beenhouwer, ged. Leiden RK Utrechtse Veer op 14 jul 1686 (getuigen: Pieter Guesen en Catharina Laurens).


Petrus Beenhouwer
Petrus Beenhouwer, ged. RK Leiden Utrechtse Veer op 28 dec 1688 (getuigen: Adam Litman en Sara Rufelsen).

tr.
met

Catharina du Rie.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1712 Leiden RK Bakkersteeg    


Margarita Beenhouwers
Margarita Beenhouwers, ged. RK Leiden op 20 okt 1694 (getuigen: Jan van Molewyck en Elisabeth Barens), ovl. voor apr 1700.


Johannes Laterveer
Johannes Laterveer (Laderveer, Laeterveer, Laterfeer)1, ged. Leiden gedoopt als Johannes Mommers op 15 nov 1676 (getuigen: Keemet Jansen, Geertruijdt Deckers en Fijcke Jansdr), ziekentrooster bij de VOC,
, Op 12 feb 1704 wordt een schuldbekentenis opgesteld bij notaris Adriaen Wolff t.b.v. Margaretha Lips (Lipkus) weduwe van Claes Mommers, zijn oom, van 632 gulden. Johannes is vertrokken naar Oostindiën. Hij is op 28 juli 1706 in Batavia, Indië aangekomen. Van daaruit is hij vertrokken naar de Kaap, waar hij 4 mei 1706 is aangekomen. Van de Kaap is hij 25 mei 1706 weer vertrokken.
Hij is tot 27 maart 1713 bij de VOC in dienst geweest. In de VOC documenten wordt zijn vrouw, Jannetje le Febvre als begunstigde vermeld. Het is twijfelachtig of hij tegelijk met zijn vrouw begraven is in Leiderdorp. Zeker is dat hij het schip De Hoop is uitgevaren naar Indië. Waarschijnlijk is hij niet teruggekeerd en bij het overlijden van zijn vrouw doodverklaard.

otr. Leiden op 30 okt 1697 (getuigen: zijn moederTrijntje Mommerts op de Nieuwe Rijn en haar moeder Catrijn Hiob op de Haerlemstraet)2, tr. Leiden, Het is onzeker of dit de ouders zijn van Eike Laaterville; er bestaat nog een Eijke Laterveer die op 12-3-1704 geboren wordt
met

Johanna (Jannetje) le Feber (le Febre, Lefebre), dr. van Jacob le Fevere (wolkammer) en Catrijn Jans Hiob, geb. Leiden circa 1670, doopgetuige van haar nicht Joanna Sanders Leiden op 10 sep 1702, ovl. Leiden tussen 27 mrt 1706 en 3 apr 1706 ,
, op 17 juli 1713 wordt Johanna le Febre buiten Leiden begraven.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eike~1704 Leiden (Pieterskerk) †1778 Leiden 7313 
Pieter~1706 Leiden (Pieterskerk)    
Johannes~1702 Leiden (Pieterskerk) 1786 Leiderdorp 84Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)
2.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (30 okt 1697 blz. 262)


Johanna le Feber
Johanna (Jannetje) le Feber (le Febre, Lefebre), geb. Leiden circa 1670, doopgetuige van haar nicht Joanna Sanders Leiden op 10 sep 1702, ovl. Leiden tussen 27 mrt 1706 en 3 apr 1706 ,
, op 17 juli 1713 wordt Johanna le Febre buiten Leiden begraven.

otr. Leiden op 30 okt 1697 (getuigen: zijn moederTrijntje Mommerts op de Nieuwe Rijn en haar moeder Catrijn Hiob op de Haerlemstraet)2, tr. Leiden, Het is onzeker of dit de ouders zijn van Eike Laaterville; er bestaat nog een Eijke Laterveer die op 12-3-1704 geboren wordt
met

Johannes Laterveer (Laderveer, Laeterveer, Laterfeer)3, zn. van Eycke Jansz Laterveer (lakenbereider) en Trijntje Mommers, ged. Leiden gedoopt als Johannes Mommers op 15 nov 1676 (getuigen: Keemet Jansen, Geertruijdt Deckers en Fijcke Jansdr), ziekentrooster bij de VOC,
, Op 12 feb 1704 wordt een schuldbekentenis opgesteld bij notaris Adriaen Wolff t.b.v. Margaretha Lips (Lipkus) weduwe van Claes Mommers, zijn oom, van 632 gulden. Johannes is vertrokken naar Oostindiën. Hij is op 28 juli 1706 in Batavia, Indië aangekomen. Van daaruit is hij vertrokken naar de Kaap, waar hij 4 mei 1706 is aangekomen. Van de Kaap is hij 25 mei 1706 weer vertrokken.
Hij is tot 27 maart 1713 bij de VOC in dienst geweest. In de VOC documenten wordt zijn vrouw, Jannetje le Febvre als begunstigde vermeld. Het is twijfelachtig of hij tegelijk met zijn vrouw begraven is in Leiderdorp. Zeker is dat hij het schip De Hoop is uitgevaren naar Indië. Waarschijnlijk is hij niet teruggekeerd en bij het overlijden van zijn vrouw doodverklaard.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eike~1704 Leiden (Pieterskerk) †1778 Leiden 7313 
Pieter~1706 Leiden (Pieterskerk)    
Johannes~1702 Leiden (Pieterskerk) 1786 Leiderdorp 84Bronnen:
1.K.O. register S Leiden (T 052-2), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, Leiden, van 1575 tot 1795 (4 mrt 1667 blz. 232)
2.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (30 okt 1697 blz. 262)
3.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)


Pieter Laterveer
Pieter Laterveer, ged. Leiden (Pieterskerk) op 20 jan 1706 (getuigen: zijn oom Andries Laterveer, zijn oom Andries Laterveer, zijn grootmoeder Trijntje Mommers, Philp Baartman).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)
2.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (30 okt 1697 blz. 262)


Eycke Jansz Laterveer
Eycke Jansz (Aycke) Laterveer, geb. Emden [Duitsland], ged. Emden [Duitsland] op 8 dec 1644, lakenbereider, doopgetuige van zijn kleinzoon Johannes Laterveer Leiden (Pieterskerk) op 8 jan 1702, doopgetuige van zijn kleinzoon Andries Laterveer Leiden (Hooglandse Kerk) op 22 jun 1702, in de Boomgaertsteech Leiden in 1673, woont in de Boomgaertsteech te Leiden tot 25 nov 1673, woont in de Boomgaertsteech op 25 nov 1673.

otr. Leiden op 25 nov 1673 (getuigen: Margarita Gerrits Lipkus, Claas Mombers en haar schoonzuster Grietje Gerrits op het Sant)
met

Trijntje (Catharina) Mommers (Mombers, Mommerse, Moomers, Momberts, Moune), dr. van Andries Jansz Mommers en Annetje Eversdr, geb. Leiden Aken [,deu] circa 1650, doopgetuige van haar kleinzoon Pieter Laterveer Leiden (Pieterskerk) op 20 jan 1706, doopgetuige van haar kleinzoon Johannes Laterveer Leiden (Pieterskerk) op 8 jan 1702, doopgetuige van haar kleinzoon Johannes Sijrach Laterveer Leiden (Hooglandse Kerk) op 19 mei 1705, doopgetuige van haar nicht Lijsbeth Mommersen Leiden (Marekerk) op 5 apr 1671, doopgetuige van haar neef Johannes Mommerse Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 dec 1669, doopgetuige van haar nicht Maria van der Velde Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 mei 1683, woont in de Toornstraet Leiden tot okt 1673, ovl. Leiden, begr. Leiden in het Elisabet Gasthuis op 20 feb 1726,
, Omtrent het voorgeslacht van Trijntje Mommers bestaat onzekerheid. Haar ondertrouwinschrijving vermeldt, dat zij ‘van Leyden’ was, maar als getuige bij de dopen van haar kinderen Andries en Anna treedt (o.a.) een Claes Mom(b,m)ers op, vermoedelijk een broer van Trijntje, die bij zijn ondertrouw met Margriet Lipkens op 13-02-1665 ‘van Aken’ was. Daarnaast treedt er een Maria Momers op, die getrouwd is met Jan Pieters van der Velde. Als moeder van de bruid wordt Annetgen Evertsdr genoemd, die ook enkele keren als doopgetuige optreedt. Op grond van deze dopen en getuigenissen zou men kunnen veronderstellen, dat de ouders van Trijntje (en Claes en hun vermoedelijke zusters Annetie en Maria) Andries en Anna heetten. Op dit stramien voortbordurende veronderstelt de opsteller van de genealogie-Laterveer op de site ‘Stambomen van Jouke’, dat het hier het paar Andries Jansz de Mommer en Annetge Leenderts Drien betreft, en dat een Catrina, gedoopt in de Marekerk op 17-09-1653 de gezochte Trijntje Mommers is. Hiertegen zijn serieuze bezwaren aan te voeren. Ten eerste is dit paar niet gevonden. Wel ondertrouwen op 20-04-1650 een Andries Jansz, ‘van Calis’, en Annetgien Leendertsdr, ‘van Leeuwarden’. Hierbij ontbreken dus geslachtsnamen. Wel vinden we op 05-07-1648 (!) de doop van Anneken, dr van Andries Momar en Annetgen Drien, waarbij dus patronymen ontbreken. Bovendien is er een tijdprobleem: 1650 vs 1648. Tenslotte is de op 17-09-1653 in de Marekerk gedoopte Catrina de dochter van Andries Jansz (sec) en wordt geen moeder genoemd. Daartegen pleit ook dat er een Anneke Evertdr figureert als moeder en doopgetuige. Tot het tegendeel bewezen kan worden, dus aan, dat de vader van Trijntje Mommers onbekend is en dat zij waarschijnlijk in Aken is geboren.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1676 Leiden    
Anna~1678 Leiden †1707 Leiden 29
Andries~1680 Leiden (Hooglandse Kerk) †1721 Leiden 40


Martinus Beenhouwer
Martinus Beenhouwer, ged. Leiden op 13 feb 1718 (getuigen: Adam Fris en Marijtje Witmans).


Andries Laterveer
Andries Laterveer, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 20 okt 1680 (getuigen: zijn oom Claes Mommers, zijn aangetrouwd tante Margarita Gerrits Lipkus, Klaas Mommers en Margriet Lipkens), zijdeverver, doopgetuige van zijn neef Pieter Laterveer Leiden (Pieterskerk) op 20 jan 1706, ovl. op 2 feb 1721, begr. Leiden.

tr.
met

Johanna Maria van der Slot, dr. van Zijragh van der Slot en Adriana van der Meijden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1705 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Andries~1702 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Isaak~1710 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Adriana~1708 Leiden (Hooglandse Kerk) †1711  2
Adriana~1711  1777  65


Anna Eijken Laterveer
Anna Eijken Laterveer, ged. Leiden op 5 mei 1678 (getuigen: haar oom Claes Mommers, Annetie Mommers en Maria Mommers), ovl. Leiden tussen 4 jun 1707 en 11 jun 1707 , begr. Leiden.

otr. Leiden op 8 apr 1702, tr. (getuigen: Claes Baertman vader Oude Vest en haar moeder Trijntje Mommerts op de Nieuwe Rijn)
met

Philippus Baartman, zn. van Claes Baartman en Jannetje Philipsdr


Hendrik Verver
Hendrik Verver, ged. Leiden op 10 jan 1760 (getuigen: Hendrik Lauterpagt en Aaltje Luterpagt)1, molenaarsknegt.

tr. Leiden op 30 jan 1790
met

Catharina Vijfftien, dr. van Abraham Vijfftien de Jonge en Catharina van der Blom, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 mrt 1766.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieternella~1790 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Geertruy~1792 Leiden (Pieterskerk)    
Catrina~1794 Leiden (Pieterskerk)    
Hendrik~1797 Leiden (Pieterskerk) †1859 Leiden 61
Gerritje~1799 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Abraham~1801 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Pleuna~1804 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Gerrit~1806 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register QQ Leiden (T 075), RA Leiden, DTB Leiden, QQ 40, NH, Leiden, vanaf 1750 (16 nov 1753 blz. 163)
3.Doopboek den Haag (D 030), Gemeentearchief den Haag, DTB den Haag, Inventarisnr.: 14, NH, Den Haag, vanaf 1730 (20 jan 1737 blz. 50)
4.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Catharina Vijfftien
Catharina Vijfftien, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 mrt 1766.

tr. Leiden op 30 jan 1790
met

Hendrik Verver, zn. van Hendrik Ferber (tamboer in 't Regiment Guarder Dragonder, J.M. van Overvoorschutz in 't Hessische in Garnisoen) en Johanna Pieternella Beekenkamp, ged. Leiden op 10 jan 1760 (getuigen: Hendrik Lauterpagt en Aaltje Luterpagt)2, molenaarsknegt.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieternella~1790 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Geertruy~1792 Leiden (Pieterskerk)    
Catrina~1794 Leiden (Pieterskerk)    
Hendrik~1797 Leiden (Pieterskerk) †1859 Leiden 61
Gerritje~1799 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Abraham~1801 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Pleuna~1804 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Gerrit~1806 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)
2.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)


Pieternella Verver
Pieternella Verver, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 mei 1790.Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Geertruy Verver
Geertruy Verver, ged. Leiden (Pieterskerk) op 27 jun 1792.Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Catrina Verver
Catrina Verver, ged. Leiden (Pieterskerk) op 1 okt 1794.Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Gerritje Verver
Gerritje Verver, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 dec 1799.Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Abraham Verver
Abraham Verver, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 8 nov 1801.Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Pleuna Verver
Pleuna Verver, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 19 jan 1804.Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Gerrit Verver
Gerrit Verver, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 mei 1806 (getuige: zijn tante Johanna Maria Vijfftien).Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 644), RAL Leiden, DTB Leiden, 644 later 229, 252, 253 en 268, NH, Hooglandse Kerk, Leiden, tussen 1750 en 1810 (10 jan 1760)
2.K.O. register XX Leiden (T 113), RA Leiden, DTB Leiden, XX 46, NH, Leiden, 1787 (30 jan 1790 blz. 253)


Hendrik Ferber
Genealogie van Hendrik Ferber.

Hendrik (Heijndrik) Ferber (Verver, Verfer, Verwer), geb. Overvoorschutz In 't Hessische [Duitsland], tamboer in 't Regiment Guarder Dragonder, J.M. van Overvoorschutz in 't Hessische in Garnisoen, woonde In Guarnisoen Te Leijden Leiden vanaf 1753.

tr. Leiden op 16 nov 1753 (getuigen: bruidegom: Catharina Verwer zuster Binnevestgragt by de Kraayerstraat en getuige bruid: Geertruy Rijken moeder Jan Vossensteeg)
met

Johanna Pieternella Beekenkamp (Peckenkamp, Beekenkam, Pronkhorsten), dr. van Gerrit Beekenkamp (j.m. van Overijssel) en Johanna Timmermans, geb. Den Haag, ged. Den Haag op 20 jan 17372, ovl. Leiden in aug 1791.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1755 Leiden    
Gerritje~1757 Leiden    
Hendrik~1760 Leiden    
Elizabeth~1762 Leiden    
Regina~1764 Leiden    
Marijtje~1764 Leiden    
Hendrina~1765 Leiden    
Maria~1768 Leiden    
Johannes~1769 Leiden    
10 Petronella~1772 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register QQ Leiden (T 075), RA Leiden, DTB Leiden, QQ 40, NH, Leiden, vanaf 1750 (16 nov 1753 blz. 163)
2.Doopboek den Haag (D 030), Gemeentearchief den Haag, DTB den Haag, Inventarisnr.: 14, NH, Den Haag, vanaf 1730 (20 jan 1737 blz. 50)