Genealogische website van Cees Hagenbeek
Hendrik Maria Bontenbal
Hendrik Maria Bontenbal.

relatie
met

Johanna Anna van der Putte.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     


Johanna Anna van der Putte
Johanna Anna van der Putte.

relatie
met

Hendrik Maria Bontenbal.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     


Machiel Gijs Hagenbeek
Machiel Gijs Hagenbeek, geb. Woerden op 9 nov 1990.


Maartje Hagenbeek
Maartje Hagenbeek, geb. Mijdrecht op 8 okt 1992.


Adriana van Veelen
Adriana van Veelen, geb. Oosterbeek op 11 jun 1909, ovl. Driebergen op 7 mei 1969.

tr. Arnhem op 18 jan 1934
met

Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. Arnhem op 23 jan 1903, G, ovl. Arnhem op 25 okt 1975, relatie (2) met Hendrikje van der Heide. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jorden*1936 Arnhem    


Jorden Willem Hagenbeek
Jorden Willem Hagenbeek, geb. Arnhem op 14 jul 1936.

 

tr. (1) circa 1965
met

Tiny Nipius, dr. van Pieter Cornelis Nipius en Corrie Vesta Virginie van Enk, geb. Zutphen op 27 okt 1933, ovl. Dordrecht voor 20 jul 1988.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sander*1967 Dordrecht    

tr. (2) in 1992
met

Adri van Zessen


Arend Nusman Hagenbeek
Arend Nusman Hagenbeek, geb. Wageningen op 4 jul 1808, ovl. Utrecht op 22 feb 1881,
, Arend Nusman Hagenbeek, geb. 4 juli 1808 te Wageningen, woonde in 1839 in Utrecht aan de Voorstraat Wijk H 555 en was van beroep winkelier. In 1848 is hij zonder beroep en woont dan aan de Nieuwegracht. Bron: Tijdschrift voor Geschiedenis, oudheden en statistiek 1839 blz 98 achter in, Inv nr 122 R.A. Utrecht.

tr. Amerongen op 13 mei 1837
met

Everdina Magdalena de Ridder, dr. van Govert Adriaan de Ridder en Magdalina Clazina Vos, geb. in 1819, ovl. Utrecht op 31 aug 1902.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goderina*1823 Utrecht    
Helena*1839 Utrecht    
Everhard*1845 Utrecht †1845 Utrecht 0
Everhard*1847 Utrecht †1887  39
Magdalena*1838 Utrecht    


Everdina Magdalena de Ridder
Everdina Magdalena de Ridder, geb. in 1819, ovl. Utrecht op 31 aug 1902.

tr. Amerongen op 13 mei 1837
met

Arend Nusman Hagenbeek, zn. van Evert Hagenbeek (beurtschipper op de Rijn) en Helena Nüssmann, geb. Wageningen op 4 jul 1808, ovl. Utrecht op 22 feb 1881,
, Arend Nusman Hagenbeek, geb. 4 juli 1808 te Wageningen, woonde in 1839 in Utrecht aan de Voorstraat Wijk H 555 en was van beroep winkelier. In 1848 is hij zonder beroep en woont dan aan de Nieuwegracht. Bron: Tijdschrift voor Geschiedenis, oudheden en statistiek 1839 blz 98 achter in, Inv nr 122 R.A. Utrecht.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goderina*1823 Utrecht    
Helena*1839 Utrecht    
Everhard*1845 Utrecht †1845 Utrecht 0
Everhard*1847 Utrecht †1887  39
Magdalena*1838 Utrecht    


Everhard Hagenbeek
Everhard Hagenbeek, geb. Utrecht op 24 mrt 1845, ovl. Utrecht op 9 apr 1845.


Helena Hagenbeek
Helena Hagenbeek, geb. Utrecht op 19 sep 1839.


Johanna van Hoorne
Johanna van Hoorne1,2, ovl. op 1 feb 1558, begr. Tongelre bij Eindhoven.

relatie (1)
met

Michiel Hendriks Haengrave1, leenman van de Hertog van Brabant en drossaard van Cranendonk.

relatie (2)
met

Jonker Daniël Godschalksz van Gerwen, ovl. Tongelre op 23 feb 1559, begr. Tongelre,
, Johanna van Horne en haar man bleven in goede verstandhouding met Walburg van Manderscheid, de nicht van
Jacob II graaf van Horn, hetgeen moge blijken uit een acte van 25 februari 1521 (ARA Brussel, Leenhof van Brabant 351), verleden voor het Leenhof van Brabant, waarbij Michiel Haengreve als haar gemachtigde optreedt ter zake van het door haar overleden man Frederik van Egmond graaf van Buren enz. als heer van Cranendonk aan haar bij testament verleende vruchtgebruik van de heerlijkheid Cranendonk.
Na het overlijden van Michiel Hendriksz. Haengreve hertrouwde Johanna van Horne met Jonker Daniel Godschalksz. van Gerwen, die door dit huwelijk Michiel Haengreve niet alleen opvolgde in diens echtelijke rol, maar ook -dankzij de familierelatie van Johanna van Horne- in diens ambtelijke functie, zodat ook hij drossaard van Cranendonk werd. Deze connectie van Walburg van Manderscheid met haar natuurlijke nicht bleef ook tijdens het tweede huwelijk van Johanna van Horne bestaan, zoals blijkt uit het feit, dat Walburg vam Manderscheid aan Daniel van Gerwen op 24 januari 1530 een volmacht verleende, op grond waarvan hij ten overstaan van schepenen van ‘s-Hertogenbosch 30 oktober 1530 (Schepenprotocol van ‘s-Hertogenbosch 1313) het haar door Frederik graaf van Egrnond gelegateerde vruchtgebruik van het door hem nagelaten Huis Ysselsteijn (Vanuit dit huis, waar hij een vorstelijke staat voerde, placht Frederik graaf van Egmond vijandelijke invallen te doen in het Gelderse gebied. Zie voor de geschiedenis van het huis Ysselstein: Jhr. Mr. A.F 0. van Sasso van Ysselt:,De voorname huizen en gebouwen van ‘s-Hertogenbosch" deel 1, pag. 120 e.v.) in de Orthenstraat te ‘s-Hertogenbosch overdroeg aan haar stiefzoon Floris graaf van Egmond. drost van Craenendonck
voor Floris van Egmond (1530), f 23-9-1559 en begraven
in de kerk van Tongelre, waar hij en zijn echtgenote
onder een zerk lagen, waarop een edelman en een
jonkvrouw waren uitgebeeld45), met vier kwartieren.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Michiel Hendriks Haengrave
Michiel Hendriks Haengrave1, leenman van de Hertog van Brabant en drossaard van Cranendonk.

relatie
met

Johanna van Hoorne1,2, dr. van Jacob II graaf van Horne (graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc.) en Anna jonkvrouwe van Kerckem (gravin van Aremberg), ovl. op 1 feb 1558, begr. Tongelre bij Eindhoven, relatie (2) met Jonker Daniël Godschalksz van Gerwen. Uit deze relatie geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Anton Hagenbeek
prof dr Ton (Anton) Hagenbeek, geb. Den Haag op 24 mrt 1948.

tr. Rotterdam op 6 sep 1993
met

Annemiek (Willemina Areanne Maria) Mellink, dr. van drs. Marinus Mellink (accountant/organisatieadviseur) en Anneke (Anna Maria M.) Noltee, geb. Zwolle op 29 apr 1956, radiotherapeut, ovl. Zeist op 11 nov 2019.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris     
Bart     


Lissken Geibels
Lissken Geibels, geb. Beeck [Duitsland] op 21 sep 1724, (getuigen: Hendrick zu Lahr, Hermann Scholten, Lissen Geijbels en Beel Kogsbergs?).Bronnen:
1.Ruhrort im 18. Jahrhundert, Duisburger Forschungen Beiheft 8 (B 145), Herbert Lehmann, Stadarchiv Duisburg, Duisburg [Duitsland], 1966 (blz. 187)


Charles le Francq
Charles le Francq, ged. Leiden (Leiden (Waalse Kerk)) op 26 okt 1659 (getuigen: Jean du Rieu en Ester Floer), wolhandelaar, greinwerker, begr. Leiden in 1699.

otr. Leiden op 29 sep 1685 (getuigen: zijn broer Evrard le Franc en haar grootmoeder Cathalijne Jans de Breucker)2, tr. Leiden op 14 okt 1685
met

Geertje van Bleykersveldt, dr. van Huybert Willemsz van Bleykersveldt (glazenmaker) en Levina Govertsz Denijs, ged. Leiden op 7 sep 1657 (getuigen: Pieter Leuleu en Maartje Jans Breuckel), getuige bij kerk. huw. van haar neef Jan van Bleykersveldt en Jacoba Muurlingh (Mauringh), doopgetuige van haar neef Huybert van Bleykersveldt Leiden (Loodskerk) op 22 apr 1685.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert~1695 Leiden 1735 Leiden 39
Carel~1690 Leiden    
Anthonij~1692 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (5 sep 1650 blz. 178)
2.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (29 sep 1685 blz. 261)


Evert le Francq
Evert le Francq, ged. Leiden op 6 mrt 1695, wolscheier, begr. Leiden in feb 1735.

tr. Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 okt 1725
met

Maria Berkhey, ged. op 3 okt 1700, ovl. tussen 11 sep 1751 en 18 sep 1751 .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1729 Leiden †1812 Leiden 8310 Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (29 sep 1685 blz. 261)


Anthony Simmermans
Anthony Simmermans, geb. Roemelring (D) Lotharingen/Duitsland, soldaat uit Roemelring.

tr. Den Haag op 24 aug 1713
met

Wilhelmina Doef, geb. Deventer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1714 Den Haag    


Wilhelmina Doef
Wilhelmina Doef, geb. Deventer.

tr. Den Haag op 24 aug 1713
met

Anthony Simmermans, geb. Roemelring (D) Lotharingen/Duitsland, soldaat uit Roemelring.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1714 Den Haag    


Cornelia Rolaard
Cornelia Rolaard, j.d. van Delft.

tr. Loosduinen (Grote Kerk) op 8 mei 1768
met

Gerrit Beekenkamp, zn. van Jan Gerritsen en Berentjen Henriks, ged. Diepenheim Gerrit Beekenkamp, j.m. afkomstig van Overijssel wonend te Rijswijk, tuinman te Loosduinen, overleden tussen 2 november 1774 en 1779 (dan hertrouwt namenlijk zijn tweede vrouw Cornelia Rolaard met Klaas ten Hoven).
Gerrit Bekkenkamp is bij zijn huwelijk j.m. afkomstig uit Overijssel maar wonend te Rijswijk. Zonder verdere plaatsaanduiding of patroniem is het erg lastig om zijn herkomst in Overijssel te traceren, daarbij komt dat onderzoek in Overijssel wordt bemoeilijkt door het feit dat men zich daar vaak gewoon was te noemen naar de boerderij of het erf waarop men boerde. Omdat een "Bekke" in de streektaal een beek is en een "kamp" een hoog gelegen stuk bouwland zou mogelijk de naam Beekenkamp afgeleid kunnen zijn van een boerderij of erve gelegen bij een beek.
In de DTB-registers van Diepenheim wordt vermeld "het Beckenkamp in 't kerspel van Diepenheim" en soms ook "Beckenkamp opt Coenderink". In het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen 1379-1805 door E.D. Eijken (1995) staat bij het Richterambt Diepenheim o.a. vermeld "Den Bekedam in den Dorpe Diepenheim". Daarnaast blijkt in Hengevelde (ca. 6 kilometer van Diepenheim) een boerderij Bekencamp geweest te zijn. In het verpondingsregister van 1601 wordt "Den Beckincamp" voor het eerst genoemd. In 1905 werd deze boerderij bij publieke verkoop verkocht. De grond ging naar diverse eigenaren en de boerderij zelf werd afgebroken 2).
Volgens een kwartierstaat in het bezit van Dhr. G.H. Beekenkamp uit Nieuw Weerdinge, samengesteld door diens oom, zou Gerrit Beekenkamp in 1705 geboren zijn te Diepenheim. Onderzoek in de DTB registers van Diepenheim levert het volgende op: Trouwboek 115, blz. 15 : Op 23 november 1704 wordt te Diepenheim het huwelijk bevestigt van Jan Gerritsen, zoon van wijlen Gerrit op de Willigen, met Berentjen Henriks, dochter van Henrik Keusenkamp, beiden in het kerspel Diepenheim.
Doopboek 114, blz. 21 : Op 11 oktober 1705 is gedoopt het kind Gerrit, zoon van Jan Jonnink op 't Beckenkamp en Berentjen Beckenkamp.
Doopboek 114, blz. 22 : Op 24 oktober 1706 is gedoopt het kind Henrik, zoon van Jan Bekkenkamp en Berentjen Henrikz.
Als Jan Beckenkamp (Jonnink) en Berentjen Henrikz (Beckenkamp) de ouders zouden zijn van "onze" Gerrit Beekenkamp, dan zou dit de vernoeming van Gerrit's jongste dochter Barendina kunnen verklaren. Maar het bewijs is nog niet gevonden. Bij de doop van twee van Gerrit's kinderen (namenlijk Johanna in 1737 en Johannes in 1746) treedt als doopgetuige een Jan Bekenkamp op, van dit mogelijke familielid (mogelijk dus zijn vader Jan Beckenkamp/Jonnink) is echter in het Westland en omgeving geen spoor te vinden.
Gerrit Bekenkamp is in 1737 lidmaat te Loosduinen: "Gerrit Bekenkamp, tuijnman bij mijn Heer van Alphen" met attestatie van Rijswijk, naar Rijswijk 3). Als Gerrit in 1738 trouwt met Johanna Timmermans woont hij zoals gezegd in Rijswijk.
Gerrit moet tussen 1774 en 1779 overleden zijn want op 2 november 1774 komen we hem nog tegen als doopgetuige bij de doop van zijn kleindochter Johanna Cornelia IJdo en op 21 maart 1779 hertrouwt zijn vrouw Cornelia Rolaard als zijn weduwe met Klaas ten Hoven.
Hij is in ondertrouw gegaan te Rijswijk op 11 oktober 1738 en een dag later ondertrouwd te 's-Gravenhage en getrouwd te 's-Gravenhage op 26 oktober 1738 (Nieuwe Kerk) (1) met Johanna Timmermans, overleden voor 1768 (dan hertrouwt namenlijk haar echtgenoot Gerrit Beekenkamp met Cornelia Rolaart)
Bij haar huwelijk met Gerrit Beekenkamp in 1738 is Johanna Timmermans j.d. geboren en wonend te 's-Gravenhage.
Volgens de kwartierstaat van der Tas in Ons Voorgeslacht (1980/blz 418) zou Johanna Timmermans gedoopt moeten zijn te 's-Gravenhage op 12 augustus 1714 als dochter van Anthony Simmerman en Wilhelmina Doeff, maar dan kloppen de vernoemingen van kinderen niet. Gezien deze vernoemingen en de verbinding met de naam van der Lus (zie onder) komt in 's-Gravenhage een Dirk Timmermans, met zowel een Johanna van der Lus als een Maria van der Lus als echtgenote, als vader in aanmerking. Maar een dochter Johanna van hem is in 's-Gravenhage niet te vinden.
Na hun huwelijk vestigen Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans zich waarschijnlijk eerst in 's-Gravenhage want in 1739 vertrekken "Gerrit Beekenkamp met syn huysvrouw Johanna Timmermans" vervolgens met een akte van indemniteit van 's-Gravenhage naar Loosduinen. In deze akte van 15 april 1739 worden expliciet de dochters van Johanna Timmermans genoemd: "mitsgaders hare twee kinderen met name Pieternella Beekenkamp, out seven Jaaren, en Johanna Beekenkamp out twee Jaaren". Alhoewel haar beide dochters in deze akte dus genoemd worden met de achternaam Beekenkamp is de zevenjarige Pieternella waarschijnlijk identiek met Johanna Petronella die op 3 juni 1731 in de Nieuwe Kerk te 's- Gravenhage wordt gedoopt als (buitenechtelijke?) dochter van Johanna Timmermans en Johannes Bronkhorst, De hierbij aanwezige doopgetuige Jakoba van der Lus is de verbindende schakel want zij is ook doopgetuige op 20 januari 1737 bij de doop van Johanna, de voorechtelijke dochter van Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans, die als tweejarige wordt genoemd in dezelfde akte van indemniteit.
Een Johanna Timmermans is op 27 september 1750 doopgetuige bij de doop van Anna Catharina, dochter van Johannes Ferber en Johanna Petronella Beekenkamp. Als dit "onze" Johanna Timmermans is, dan kan deze Johanna Petronella Beekenkamp identiek zijn met bovengenoemde Johanna Petronella Bronkhorst.
Ten slotte wordt op 22 maart 1751 wordt te 's-Gravenhage het overlijden aangegeven van een Johanna Timmerman (zonder s dus) in de leeftijd van 50 jaar op 11 okt 1705, j.m. van Overijssel, ovl. Den Haag op 5 apr 1777, begr. Loosduinen, tr. (1) met Johanna Timmermans. Uit dit huwelijk 6 kinderen


Trijntje Arents
Trijntje Arents, ged. Leiden op 27 jan 1669.

tr. Leiden op 26 apr 1695
met

Hendrick van Weeren, zn. van Willem Heyndricksz van Weeren (lakenwerker) en Adrientje Teunis Vernooy, ged. Leiden op 27 jan 1665, lakenwerker, tr. (1) met Cornelia Abrahams Baljouw. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1703 Leiden