Genealogische website van Cees Hagenbeek
Catharina Pietersdr
Catharina Pietersdr, geb. Everdingen circa 1595,
, 21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.
22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9½m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek.
4-9-1626
Willem Peter Hubertsz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters (wettig geboorte), Lenert Willemsz X Catrina Peters en Huijbertgen Peters tr aan Jouffr Cornelia MEERHOUTS 9½m met huis en berg, bov voorn Cornelia MEERHOUTS en ben Steven Hubert Roeloffsz, strekk v/d diepte v/d Lek tot over ofte a/d Lange Meent.
30-11-1626
Willem Petersz won te Culemborg tr aan zijn zwager Lenert Willemsz en aan zijn zuster Katrina Peters hun deel v/d 3e termijn v/d hofstede zoals Jouffr Cornelia MEERHOUTS van hun comparanten en andere zusters en zwager gekocht heeft.
52. 25-8-1661
Lenart Willemsen en Catrina Pieters, echteluyden, won. Everdingen, testeren, hebben kinderen.

tr. Everdingen op 16 apr 1626
met

Leendert Willemsz van Meteren, geb. Meteren voor 1600, snijder, ovl. tussen 25 aug 1661 en 22 mei 1663 ,
, 4-9-1626
Willem Peter Hubertsz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters (wettig geboorte), Lenert Willemsz X Catrina Peters en Huijbertgen Peters tr aan Jouffr Cornelia MEERHOUTS 9½m met huis en berg, bov voorn Cornelia MEERHOUTS en ben Steven Hubert Roeloffsz, strekk v/d diepte v/d Lek tot over ofte a/d Lange Meent.
30-11-1626
Willem Petersz won te Culemborg tr aan zijn zwager Lenert Willemsz en aan zijn zuster Katrina Peters hun deel v/d 3e termijn v/d hofstede zoals Jouffr Cornelia MEERHOUTS van hun comparanten en andere zusters en zwager gekocht heeft.
14-11-1631
Jan Christiaensz substituut richter, Reijer Gerritsz, VAN LEEUWEN en VERWEIJ schepenen.
Jan Petersz en Maria Goijerts wde en boedelhoudster van Gerrit Petersz, Quirijn Gerritsz voor hem zelf en vervangende zijn broer Huijbert Gerritsz en zijn zuster Lijsbeth Gerrits, en tr aan Lenert Willemsz VAN METEREN 1m op Authenae, bov de poldersteeg en ben Reijer Gerritsz en Dirck Stevensz met 3m genaamd ‘kerkhoeff’.
16-7-1634
VERWEIJ en Ocker Dircksz schepenen.
Anthonis Aertsz DE KEIJSER verkl ontvangen te hebben de kooppenningen van een hofstede, die Lenert Willemsz VAN METEREN van hem gekocht heeft op 27-10-1633.
16-7-1647
Arien Egbertsz DE GUIJT en zijn zwager Leenaert Willemsz stellen zich borge en princpael voor de pacht, die Willem Petersz ROUWERT heeft overgenomen van Huijbert Peter Coenen van 2½m op Bolgrij, genaamd ‘Keeckencamp’, en zoals de zelfde Huijbert Peter Coenen het ook overgenomen heeft van Henrick Dircksz MOLL en die het v/d kerk van Zijderveld had gepacht.
6-4-1651
Arien Egbertsz en Leenaert Willemsz stellen zich borg voor hun zwager Willem Petersz ROUWERT.
29-5-1661
Dirck Jansz VAN DER EIJNDE, gerechtsbode alhier, verkl schuldig te zijn aan heer Lambert HOEVENAER, oud-burgemr van Culemborg, 300 cg geleend geld tegen 18 cg jaarlijks, te nemen uit zijn huis en erve in Everdingen aan hem verkocht door Johan DE GOIJER, enerzijds de poldersteeg en anderzijds Lenart Willemsz.
52. 25-8-1661
Lenart Willemsen en Catrina Pieters, echteluyden, won. Everdingen, testeren, hebben kinderen.
22-5-1663
Pel Cornelissen en Oth VERGEER schepenen.
Dirck Jansen VAN DE EIJNDE, gerechtsbode alhier, verkl dat hoewel zijn zwager Dirck Reijersen VERGEER bij lootcedulle tussen comparant X Geertken Reijers VERGEER en de verdere erfgenamen van Reijer Gerritsz VERGEER, ten deel gevallen was de lasten van 200 gl capitaal, die de excecuteurs van za Dirck VAN BADEN sprekende hadden op de hofstede en landen in ‘t Vrijland competerende de voorn Dirck Reijersz, comparant nochtans bekende van zijn voorn zwager Dirck Reijersz VERGEER ontvangen te hebben de som van 200 gl. Comparant belooft derhalve zijn zwager van deze 200 gl bevrijden en stelt daartoe als onderpand zijn huis en hofstad in Everdingen, enerzijds de poldersteeg en anderzijds de wde van Lenart Willemsen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijchje~1630 Everdingen    Bronnen:
1.Bron: Oscar den Uijl (W 056), http://www.den-uijl.nl/genealogy/
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 59)


Tiny Nipius
Tiny Nipius, geb. Zutphen op 27 okt 1933, ovl. Dordrecht voor 20 jul 1988.

tr. circa 1965
met

Jorden Willem Hagenbeek, zn. van Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek en Adriana van Veelen, geb. Arnhem op 14 jul 1936, tr. (2) met Adri van Zessen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sander*1967 Dordrecht    


Sander Pieter Jorden Hagenbeek
 
Sander Pieter Jorden Hagenbeek, geb. Dordrecht op 9 apr 1967, ondernemer.


Friederieke Machteld Hagenbeek
Friederieke Machteld Hagenbeek, geb. Oosterbeek op 19 mrt 1970.

relatie
met

Hendric Hubers, geb. Huissen op 17 apr 1960.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joselien*1999     
Michiel Heelsum    


Pieter Lettinga
Pieter Lettinga, geb. Hijem op 5 feb 1885, dir. Nat.Coöperatieve Zuivelcentrale, ovl. Amsterdam op 13 okt 1965.

tr. op 15 jan 1910
met

Margje Hernamt, geb. St. Nicolaasga op 22 nov 1884, ovl. Hilversum op 10 okt 1947.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Titia*1911 Arnhem †1975 Hilversum 63


Margje Hernamt
Margje Hernamt, geb. St. Nicolaasga op 22 nov 1884, ovl. Hilversum op 10 okt 1947.

tr. op 15 jan 1910
met

Pieter Lettinga, geb. Hijem op 5 feb 1885, dir. Nat.Coöperatieve Zuivelcentrale, ovl. Amsterdam op 13 okt 1965.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Titia*1911 Arnhem †1975 Hilversum 63


Anna Catharina Hagenbeck
Anna Catharina Hagenbeck, geb. Ruhrort (D) op 22 jun 1767, doopgetuige van haar nicht Catharina Berendina Scholten Amsterdam (Amstelkerk) op 21 feb 1788, ovl. Ruhrort (D) op 4 feb 1855.

tr. Ruhrort (D) op 9 apr 1812 (getuige: Eberhard Hagenbeck, zwager van de bruidegom, 41 jaar, bakker, geboren 1771 Ruhrort)
met

Hermann Nüssmann, zn. van Frans Nüssmann (Koopman, Schiffknecht) en Anna Catharina Sassenhaus, geb. Ruhrort (D) op 25 okt 1766, ged. Ruhrort (D) op 2 nov 1766 (getuigen: Herman Nusman en Jan Peter Sassenhaus), huwelijksgetuige van Johann Diederich Lohmann en Catharina Hagenbeck op 11 aug 1812, geboortegetuige van zijn neef Wilhelm Hagenbeck op 12 sep 1814, was in 1812 reeds weduwnaar in Ruhrort (D),
, Taufe Herman Nusmann (Ruhrort)
Dem Schiffknecht Frans Nusmann wohnhaft an der Ruhr Pfort, ist von seiner Ehefrau Anna Catharina Sassenhaus den 25ten Octobr: 1766 ein Sohn geboren und der am 2ten November getauft und Hermann genannt wurde. Taufzeuge, der Schiffsteuermann Herman Nusman wohnhaft an der Ruhr=Pfort, der Barber zu Mülheim Jan Peter Sassenhaus...Schaft an Vielhaber Ehefrau neè Mechel Scholten.... Sassenhaus zu Meyderich Ehefrau neè Sophia Cremers
Trouwgetuige bij zijn zwager Hermann Hagenbeck op 9-12-1813 in Ruhrort. Zijn zwager Eberhard Hagenbeck geboren ca. 1771 trouwt met zijn zuster, tr. (2) met Cunigunda Janssen, ged. op 30 mrt 1768. Uit dit huwelijk een dochter


Hermann Nüssmann
Hermann Nüssmann, geb. Ruhrort (D) op 25 okt 1766, ged. Ruhrort (D) op 2 nov 1766 (getuigen: Herman Nusman en Jan Peter Sassenhaus), huwelijksgetuige van Johann Diederich Lohmann en Catharina Hagenbeck op 11 aug 1812, geboortegetuige van zijn neef Wilhelm Hagenbeck op 12 sep 1814, was in 1812 reeds weduwnaar in Ruhrort (D),
, Taufe Herman Nusmann (Ruhrort)
Dem Schiffknecht Frans Nusmann wohnhaft an der Ruhr Pfort, ist von seiner Ehefrau Anna Catharina Sassenhaus den 25ten Octobr: 1766 ein Sohn geboren und der am 2ten November getauft und Hermann genannt wurde. Taufzeuge, der Schiffsteuermann Herman Nusman wohnhaft an der Ruhr=Pfort, der Barber zu Mülheim Jan Peter Sassenhaus..Schaft an Vielhaber Ehefrau neè Mechel Scholten.. Sassenhaus zu Meyderich Ehefrau neè Sophia Cremers
Trouwgetuige bij zijn zwager Hermann Hagenbeck op 9-12-1813 in Ruhrort. Zijn zwager Eberhard Hagenbeck geboren ca. 1771 trouwt met zijn zuster.

tr. (1) Ruhrort (D) op 9 apr 1812 (getuige: Eberhard Hagenbeck, zwager van de bruidegom, 41 jaar, bakker, geboren 1771 Ruhrort)
met

Anna Catharina Hagenbeck, dr. van Wilhelm Hagenbeck modo auf dem Berg (Steuermann) en Helena Scholten, geb. Ruhrort (D) op 22 jun 1767, doopgetuige van haar nicht Catharina Berendina Scholten Amsterdam (Amstelkerk) op 21 feb 1788, ovl. Ruhrort (D) op 4 feb 1855.

tr. (2)
met

Cunigunda Janssen, ged. op 30 mrt 1768.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1802     


Floor Gerritsz.
Floor Gerritsz., geb. Waarder circa 1625, boer, ouderling van Geref.Kerk, diaken in 1676, ovl. circa 1671.

tr. circa 1650
met

Marrigje Teunisdr Teckop.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis~1666 Lange Ruige Weide †1736 Waarder 7010 
Gerrigje     
Jan~1655 Waarder    


Lamoral I van Egmond Vorst van Gavre en Steenhuysen
 
Lamoral I van Egmond Vorst van Gavre en Steenhuysen, geb. Chateau de La Hamaide [Frankrijk] op 18 nov 1522, ovl. Brussel [België] op 5 jun 1568,
, Herr v.Purmerend, Hoogwoude, Aartswoude, Fiennes, Sotteghem, Armentieres und Auxy, 1541 in Algerien, 1549 Ritter vom Orden des Goldenen Vliesses, 1552 Gouverneur von Luxemburg, 1553 Reichsfürst v.Gavre, 1559 Statthalter von Flandern und Artois, 1562 Verkauf v.Baer, 1565 Sprecher der Opposition in Madrid, 1565 Herr v.Gaesbeck, 9.9.1567 von Alba gefangengenommen, enthauptet auf dem Marktplatz zu Brüssel. Lamoraal I, vierde graaf van Egmont, heer van Purmerend, Hoog- en Aartswoud(e), Fiennes, Sotteghem, Armentières en Auxy en (sinds 1553) prins van Gavere, stamde uit een van de rijkste en invloedrijkste families in de Nederlanden, voortgekomen uit de 'advocati' (= voogden) van de abdij van Egmond, die nabij het kasteel stond. Al tijdens zijn jeugd kreeg hij een militaire opleiding in Spanje. Hij huwde op 8 mei 1544 met Sabina van Beieren (1528-1578), dochter van Johan II van Palts-Simmern en Beatrix van Baden, waarmee hij zijn rijkdom nog verder vergrootte. Met Sabina kreeg hij 11 kinderen. Van het laatste kind wist hij niet. Toen het bekend werd was hij al opgesloten en gestuurde brieven werden ongeopend teruggestuurd. Egmont was sinds 1544 ridder van het Gulden Vlies. Hij nam dienst in het Spaanse leger en versloeg de Fransen achtereenvolgens in Saint-Quentin (1557) en Grevelingen (1558). Na deze veldslagen stond hij in zo’n hoog aanzien bij de Spaanse koning, dat hij namens de koning naar Engeland vertrok om de hand van de Engelse koningin Elizabeth I te vragen voor Filips II. Als beloning voor zijn trouw werd Egmont in 1559 benoemd tot stadhouder van Vlaanderen en Artesië. Als edelman maakte Egmont deel uit van de Raad van State. Samen met Willem van Oranje en de graaf van Horne (Driemanschap of Ligue der Groten, 1562) verzette hij zich tegen kardinaal Antoine Perrenot Granvelle, bisschop van Atrecht, die de inquisitie (vervolging van de protestanten) invoerde in Vlaanderen. In een brief aan Filips II (11 maart 1563) bood het Driemanschap hun ontslag aan als Granvelle niet zou vertrekken. Na het vertrek van Granvelle in 1564 verzoende Egmont zich opnieuw met de koning. Op aandringen van de Raad van State vertrok Egmont in 1565 naar Spanje om Filips II de verlangens van de hoge adel over te brengen (Brieven uit het bos van Segovia). Tevens lichtte hij, samen met de Graaf van Megen, de landvoogdes Margaretha in over het Compromis. Kort daarna brak de Beeldenstorm (10 augustus 1566) uit en werd het verzet tegen de Spaanse overheersing in de Nederlanden groter. Als overtuigd katholiek keurde Egmont de Beeldenstorm ten zeerste af en hij zwoer andermaal trouw aan de Spaanse koning. Na de Beeldenstorm stuurde Filips II de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Willem van Oranje ontvluchtte hierop Brussel; Egmont en Horne besloten niet te vluchten. Vrijwel direct na zijn aankomst liet Alva de graaf van Egmont, zijn secretaris Jan van Casembroot en de graaf van Horne onder een vals voorwendsel - Alva had een overleg aangekondigd om bij een maaltijd over de situatie te praten - arresteren (9 september 1567). Direct na arrestatie werden ze naar Gent overgebracht en in het kasteel opgesloten. Egmont beriep zich vruchteloos op zijn voorrechten als ridder van de Orde van het Gulden Vlies. Ondanks de vele pogingen om zijn onschuld te bewijzen werd hij wegens hoogverraad in december voor de Raad van Beroerten gebracht. Hoewel Egmont tot het einde toe katholiek bleef en trouw bleef aan de Spaanse koning, werd hij samen met Van Horne op last van Alva ter dood veroordeeld. Willem van Oranje trok zijn lessen uit de situatie en werd als Willem de Zwijger de spil van het verzet tegen de koning. Toenadering kwam er met de Unie van Brussel, maar als de Franstalige gewesten zich min of meer achter de koning scharen met de Unie van Atrecht ten koste van de eenheid van de Nederlanden (waarbij de Nederlandstalige Nederlanden zich verzamelen in de Unie van Utrecht), was het hek helemaal van de dam, en koos het verzet rond Willem van Oranje voor een oplossing buiten de Spaanse context: de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Egmont en Horne werden in 1567 en 1568 opgesloten in het Spanjaardenkasteel te Gent. Op 5 juni 1568 werden de edelmannen op de Grote Markt van Brussel onthoofd. Hun dood leidde tot grote protesten in de Nederlanden en heeft bijgedragen aan het openlijke verzet tegen de Spanjaarden. Het gebalsemde lichaam van de Graaf van Egmont ligt, samen met zijn vrouw Sabina (overl. 1578), begraven in de crypte van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming te Zottegem. De harten van hun oudste zoon Filips (overl. 1590) en zijn jongere broer Karel (overl. 1620) liggen met dat van hun vader in een bronzen koffer.
Enkele eeuwen later zou Egmont de centrale rol spelen in een tragedie van Goethe (genaamd Egmont, 1788). Ludwig van Beethoven componeerde hiervoor toneelmuziek waarvan de 'Egmont-ouverture' nog vaak gespeeld wordt. (1810). Het standbeeld van beide graven staat op de Zavel in Brussel. Op de markt van Zottegem staat een bronzen standbeeld van Lamoraal van Egmont. Dit beeld verving in 1968 het identieke gietijzeren beeld dat naar het Egmontpark verhuisde. Egmont was tevens een tijdlang eigenaar van het kasteel van Gaasbeek (1565 - 1568). In Zottegem is het sterk verbouwd, eertijds omgracht Egmontkasteel sinds 1964 een beschermd monument. Het gebouw doet nu dienst als openbare bibliotheek en in de ridderzaal wordt het burgerlijk huwelijk voltrokken.


Jan Pancken van Dijck
Jan Pancken van Dijck1, geb. circa 1630, heemraad te Waarder 1655.

tr. (1) Waarder op 25 feb 1663
met

Geertje Jansdr Vermij (Vermeij)1, geb. circa 1635.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1667 Oudewater    10 

tr. (2) Waarder op 7 apr 1662
met

Crijntje Cornelis in 't Hol, geb. in 1635, ovl. voor 4 jan 1663.

tr. (3) Oudewater in 1652
met

Niesje Joosts1, geb. Willeskop circa 1630, ovl. in mrt 1661.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost*1660 Waarder    Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Geertje Jansdr Vermij
Geertje Jansdr Vermij (Vermeij)1, geb. circa 1635.

tr. Waarder op 25 feb 1663
met

Jan Pancken van Dijck1, zn. van Pancras Everts en Marrigje Aarts Dobbe, geb. circa 1630, heemraad te Waarder 1655, tr. (2) met Crijntje Cornelis in 't Hol. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Niesje Joosts1. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1667 Oudewater    10 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Crijntje Cornelis in 't Hol
Crijntje Cornelis in 't Hol, geb. in 1635, ovl. voor 4 jan 1663.

tr. Waarder op 7 apr 1662
met

Jan Pancken van Dijck1, zn. van Pancras Everts en Marrigje Aarts Dobbe, geb. circa 1630, heemraad te Waarder 1655, tr. (1) met Geertje Jansdr Vermij1. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder, tr. (3) met Niesje Joosts1. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Hendrik de Wijk
Hendrik de Wijk, geb. Kalkar [Duitsland], schoenmaker.

tr. Voorschoten op 20 nov 1650
met

Barbara Willemsdr van der Hidde1,2, dr. van Willem Pietersz van der Hidde (schoenmaker) en Lijntje Aertsdr, geb. Leiden circa 1618, tr. (1) met Michiel Bartholomeusz2. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:
1.Voogdenboeken Leiden (WL 007), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv. nr. 106 E, Leiden, van 1642 tot 1655
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Ludolf (Loef) Lotte
Ludolf (Loef) Lotte, woonde in Brielle.

2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirkje*1643 Brielle    
Lijsbeth     


Georg III van Werdenburg-Sargans-Trochtelfingen
Georg III graaf van Werdenburg-Sargans-Trochtelfingen, geb. voor 1451, ovl. op 12 mrt 1500.

tr.
met

Katharina Markgräfin von Baden, dr. van Karl I Markgraf von Baden en Katharina van Oostenrijk, geb. op 15 jan 1449, ovl. voor 8 mei 1484.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magdalena*1464  †1538  74


Maarten Hijkoop
Maarten Hijkoop, geb. Hoogblokland op 12 dec 1877, ovl. Woerden op 5 jun 1956.

tr. Barwoutswaarder op 1 okt 1908
met

Aafje den Hollander, dr. van Lourens den Hollander en Aafje Eijkelenboom, geb. Barwoutswaarder op 26 mei 1876, ovl. op 19 apr 1949.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafje*1909 Rietveld ("Slootje") †1989 Woerden 80


Aafje den Hollander
Aafje den Hollander, geb. Barwoutswaarder op 26 mei 1876, ovl. op 19 apr 1949.

tr. Barwoutswaarder op 1 okt 1908
met

Maarten Hijkoop, zn. van Bastiaan Cornelis Hijkoop en Jacobje van Kekerix, geb. Hoogblokland op 12 dec 1877, ovl. Woerden op 5 jun 1956.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafje*1909 Rietveld ("Slootje") †1989 Woerden 80


Johannes Jacobus van der Wind
Johannes Jacobus van der Wind, geb. Hekelveld op 18 jul 1873, veehouder, ovl. Rietveld op 10 okt 1941.

tr. Zeist op 31 okt 1901
met

Cornelia van Dijk, dr. van Teunis van Dijk en Cornelia van Ooijen, geb. Zeist op 8 dec 1876, ovl. Rietveld op 13 feb 1957.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis*1904 Rietveld    
Jacobus*1907 Rietveld    
Willem*1909 Rietveld †1966 Woerden 57


Cornelia van Dijk
Cornelia van Dijk, geb. Zeist op 8 dec 1876, ovl. Rietveld op 13 feb 1957.

tr. Zeist op 31 okt 1901
met

Johannes Jacobus van der Wind, zn. van Jacobus van der Wind en Hendriena van der Stok, geb. Hekelveld op 18 jul 1873, veehouder, ovl. Rietveld op 10 okt 1941.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis*1904 Rietveld    
Jacobus*1907 Rietveld    
Willem*1909 Rietveld †1966 Woerden 57