Website van Cees Hagenbeek

Karel de Grote
 
Keizer Karel de Grote, geb. te Ingelheim bij Mainz [Duitsland] op 2 apr 748, ovl. (65 jaar oud) te Aken [Duitsland] op 28 jan 814.


Keizer Karel de Grote.
Had voor zijn eerste huwelijk een kind bij een maîtresse. Dit kind had een bochel. Het is mogelijk geen toeval, dat Einhard, Karels biograaf, van de lijst van echtgenotes en maîtresses, die Karel in zijn latere levensjaren had de naam wegliet van zijn eerste maîtresse en het feit dat deze zoon nooit een functie in het koninkrijk kreeg. Koning der Franken, koning der Longobarden 774, keizer van het Romeinsche Rijk, door paus Leo III te Rome gekroond 25-12 -800.
Karel de Grote, (zoon van Pippijn koning der Franken en Bertrada/Berta (van Laon)), geb. (eventueel volgens de traditie te Ingelheim) 2-4-742; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9-10-768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28-7-754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot "patricius Romanorum", maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25-12-800; laat dan zijn "patricius"-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: "Karolus serenis-simus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobar-dorum"; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse "basileus" Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28-1-814, begr. ald. (Dom), tr. (3) 771 Hildegard; geb. 758; overl. 30-4-783, begr. Saint-Arnoul-de-Metz; dr. van (vermoedelijk) Gerold 1 graaf in de Vinzgouw, en (zeker) Imma/Hemma van Alemannië. Dat Karel de Grote een zoon was van Pippijn en van Bertrada/Berta wordt door meerdere bronnen gestaafd. Wat zijn moeder betreft, deze wordt nogal eens aangeduid als zijnde 'van Laon', en wel aangezien haar vader Her(i)bert graaf van Laon is geweest. Dit blijkt uit de ANN. REGN. FRANC. waarin bij het jaar 748 wordt vermeld "Pippinus coniugem duxit Bertradam cognomine Bertam, Cariberti Laudunensis comitis filiam". De 'Annales Prumienses' stellen echter "744. Coniunctio Pippini regis et Betrada regine". Hoe dan ook, of nu beide ouders gehuwd zijn in 744, 748 of 749, in elk geval zijn zij dus wettig gehuwd in  742 (geboortejaar van Karel) en vòòr 751 (geboortejaar van zijn broer Carloman). Karel de Grote was dus ter wereld gekomen als een voorkind. Ofschoon dat in die jaren geen beletsel vormde voor een troonsopvolging, was zulks ten tijde toen Eginhard schreef, onder de regering van Lodewijk de Vrome, minder gepast en werd dat door zijn biograaf dan ook niet met zoveel woorden vermeld. Zodoende schrijft deze in zijn cap. 4 enerzijds dat hij wegens gebrekkige informatie nalaat omtrent Karels geboorte en jeugd te berichten, maar stelt hij expliciet in zijn cap. 30 dat Karel in zijn 72ste levensjaar is overleden, hetgeen inhoudt dat hij in 742 werd geboren. Dag en maand blijken uit een, uit de eerste helft van de negende eeuw stammende, te Lorsch opgestelde kalender, waarin wij kunnen lezen "IIII. Non. Apr. Nativitas domni et gloriosissimi Karoli imperatoris et semper Augusti". Dat komt dus overeen met 2 april. Zodoende wordt dan ook thans als vaststaand aanvaard dat Karel is geboren op 2 april 742. De plaats is onzeker, aangezien het soms vermelde "Ingelheim" niet aantoonbaar is en berust op latere tradities. Zijn "onwettige" geboorte is wellicht ook (aldus Ganshof) een van de redenen weshalve Carloman zijn broer Karel onwelwillend gezind was. De partijdige Thegan (d.w.z. door dik en dun aanhanger van Lodewijk de Vrome) beweert voorts, om de opstandige kleinzoon Bernhard (zie generatie 3) zwart te maken, dat deze onwettig uit een concubine zou zijn geboren, hetgeen pertinent onjuist is, al is dan ook de naam van zijn moeder niet overgeleverd . Wat het overlijden van Karel de Grote betreft, de datum 28-1-814 en de plaats Aken zijn op meer dan een wijze gestaafd. Hij overleed vermoedelijk aan een pleuritis (Cabans, pag. 19). De ANN REG.FRANC. stellen "anno aetatis circiter septuagesimo primo, regni autem quadrage-simo septimo ex quo vero imperator et augustus appelatus est ann. XIIII, V. Kal. Febr. rebus humanis excessit". In zijn cap. 30 schrijft Kinhard ". . septimo postquam decubuit die, sacra communione percepta, decessit, anno aetatis suae septuagesimo secundo, et ex quo regnare cooperat quadragesimo septimo, V. Kal. Febr. "hora diei tertia" (d.i. op 28 januari 814 des morgens om negen uur). Hij citeert ook het grafschrift (cap. 31), dat volgens hem als volgt heeft geluid: "Sub hoc conditorio situm est corpus Karoli magni atque orthodoxi imperatoris, qui regnum Francorum nobiliter ampliavit et per annos XLVII feliciter rexit. Decessit septuagenarius anno Domini DCCC XIIII, Indictione VII, V. Kal. Febr ." Dat hij toen reeds als "de Grote" bekend stond, blijkt o.a. ook uit de wijze waarop Nithard in zijn "Historiae" zijn "liber 1" begint: "Karolus bene memoriaes et merito magnus imperator ab universis nationibus vocatus . . " (d .w.z. dat alle volkeren hem de grote keizer noemen). De wijze waarop hij werd begraven, is omstreden, zij het dan ook dat de versie in zittende houding op een troon gezeten, niet alleen onwaarschijnlijk, maar zeer zeker ook onjuist is. Zie daaromtrent de uitvoerige verhandeling van Helmut Beuman in Band IV (pag. 9-38) in het ook elders aangehaalde verzamelwerk "Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben". In deze band zijn ook opgenomen enkele bijdragen met betrekking tot zijn "heiligverklaring" en "verering" (Erich Meuthen, "Karl der Grosse - Barbarossa - Aachen"; Robert Folz, "Aspects du culte liturgique de Saint Charlemagne en France"; Matthias Zender, "Die Verehrung des Hl. Karl im Gebiet des mittelalterlichen Reiches"). Karel werd namelijk op initiatief van keizer Frederik Barbarossa op 29 december 1165 te Aken met volmacht van de tegenpaus Paschalis 111 door de Keulse aartsbisschop Reinoud van Dassel heilig verklaard. Zijn graf en schrijn zijn meerdere keren geopend, laatstelijk werd zijn gebeente blootgelegd in aanwezigheid van diverse Europese autoriteiten, ten behoeve van dringende restauratie -werkzaamheden aan zijn schrijn, op zondag 30 januari 1983 na een plechtige dienst (het verslag daarvan kan men o.a. uitgebreid lezen in het "Informatiebulletin van het Bisdom Roermond", ll de Jg, no. 3, februari 1983 (pag. 14-15 met foto's verlucht). Wat Hildegard betreft: gezien zij (PAUI US UIACONUS) in het dertiende jaar van haar huwelijk overleed, moet haar huwelijk met Karel de Grote dateren uit 771 en wel v¢or 30 april. Haar herkomst van moederszijde uit het huis der hertogen van Alemannië staat vast, zie b.v. THECAN (cap. 6) ". . quae erat de cognatione Gotefridi ducis Alamannorum; Gotofridus dux genuit Huochingum, Huochingus genuit Nebi, Nebe genuit Immam; Imma vero genuit Hiltigardam beatissimam reginam". Hij vond kennelijk haar vader van geringe afkomst, zodat hij deze onvermeld liet. Tegenwoordig (o.a. Werner, Buhler, Hlawitscha) neemt men algemeen aan (mede aangezien b.v. een broer van Hildegard een graaf Gerold was), dat graaf Gerold 1 in de Vinzgouw haar vader is geweest. Expliciet is zulks echter niet documentair bewijsbaar. In de 19de eeuw stelde men als een mogelijk alternatief voor een "Adelhard, graaf in de Berchtolds-baar" (b.v. Karl Friedrich Vierordt, "Badische Geschichte bis zum Ende des Mittelalters". Tübingen 1865, S. 494, Tab. 2). Haar overlijdensdatum blijkt uit de ANN.REGN .FRANC. Voorts heeft Paulis Diaconus een door hem vermeld grafschrift voor haar gedicht. Haar geboortejaar is berekend op basis van diverse gegevens uit haar leven.

tr. (1)
met

Himiltrudis (Chimiltrudis, Amautru) , ovl. na 768.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pippijn*769  †811  42
Alpais*765  †852  87

tr. (ongeveer 21 jaar oud) (2) in 769, (gesch. ongeveer 23 jaar oud in 771)
met

Desiderata van Longobardië, dr. van Desideriu der Lombarden en Ansa .

tr. (resp. 23 en ongeveer 12 jaar oud) (3) te Aken [Duitsland] op 30 apr 771
met

Hildegard (Houdiard) in de Vinzgouw (Hildegard von Alemannien), dr. van Gerold I graaf in de Vinzgouw en Imma der Alamannen (Hertogin der Alamannen), geb. in 758, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Thionville (F) op 30 apr 783, begr. te Saint-Arnoul bij Metz [Frankrijk].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Karloman\Pippijn*773 Rome (I) †811 Aken [Duitsland] 38
Adelais*773 Italië †774 Italië 0
Rotrude*775  †810  34
Lothar*778 Poitiers (F) †779  1
Lodewijk I*778 Chasseneuil †840 Ingelheim bij Mainz [Duitsland] 62
Bertha*779  †823  43
Gisela*781  †814  33
Pippijn*777  †810  33
Hildegardis*782 Thionville (F) †783 Saint-Arnoul bij Metz [Frankrijk] 1

tr. (35 jaar oud) (4) te Worms [Duitsland] op 4 okt 783
met

Fastrade van Francië (von Rottweil ?), dr. van Radolf graaf van Franconië, ovl. te Frankfurt am Main [Duitsland] op 10 aug 794, begr. te Saint-Albain basiliek te Mayence.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theoderada*785  †844  58
Hiltrude*787  †814  27

relatie (5)
met

Onbekend .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chrothais*784  †814  30

tr. (hoogstens 48 jaar oud) (6) voor 796
met

Luitgarde van de Alamanen, ovl. te Tours [Frankrijk] op 4 jun 800, begr. te Tours (Indres et Loire) [Frankrijk].

relatie (7)
met

Regina , ovl. na 800.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Drogo*801  †855 Bourgogne 54
Hugo*806  †844 Angoumois 37

relatie (8)
met

Adallinda , ovl. na 806.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodoric*807  †818  11

relatie (9)
met

Gersvinda van Saksen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adaltrude     

relatie (10)
met

Madelgard (Madelgardis of Mathalgarde) .

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ruothilde  †852   


Leendert Marie van Rossen
Leendert Marie van Rossen, geb. te Maassluis op 13 dec 1894, tandarts te Rotterdam, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 1 feb 1969.

tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Maassluis op 19 mrt 1925 (getuige: zijn schoonzuster en haar zus Truuk (Geertruida) Hagenbeek)
met

Dinek (Jandina) Hagenbeek, dr. van Jan Jacob Hagenbeek (graanhandelaar) en Geerdina Jantina Schuring, geb. te Rotterdam op 12 okt 1901, onderwijzeres, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam op 6 sep 1959.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1927 Rotterdam †2015 Whakatane [New Zealand] 87
Hein*1928 Rotterdam †1969  41
Kyra*1926 Utrecht †2007 Rotterdam 81
Leonard*1934 Rotterdam    


Johanna Aleida Hulscher
Johanna Aleida Hulscher, geb. te Diepenveen op 15 feb 1869, ovl. (83 jaar oud) te Utrecht op 28 sep 1952.

tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Diepenveen op 19 sep 1894
met

Ruth Hendrik Hagenbeek, zn. van Jan Jacob Hagenbeek (papiermaker/molenaar) en Geertrui Straalman, geb. te Zutphen op 22 aug 1868, graan/koopman molenaar, ovl. (36 jaar oud) te Rotterdam op 4 jan 1905.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken*1896 Deventer †1980 Utrecht 84
Geertruida*1897 Utrecht †1993 Utrecht 96
Jan*1898 Deventer †1987 Amsterdam 88
Elisabeth*1900 Deventer †1973 Utrecht 73


Jenneken Hagenbeek
Jenneken Hagenbeek, geb. te Deventer op 3 mrt 1896, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht op 27 jul 1980.

tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Zeist op 28 jul 1921
met

Jan Hendrik van Manen, zn. van Jan van Manen en Annetje Bakker, geb. te Utrecht op 5 nov 1894, leraar kunstvakken, ovl. (94 jaar oud) te Utrecht op 16 apr 1989.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1924 Utrecht    


Geertruida Hagenbeek
Geertruida Hagenbeek, geb. te Utrecht op 3 mei 1897, ovl. (96 jaar oud) te Utrecht op 21 sep 1993.


Jan Jacob Hagenbeek
Jan Jacob Hagenbeek, geb. te Deventer op 28 apr 1898, wijnkoper, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 1 feb 1987.

relatie
met

Mies (Gesina Wilhelmina) Sauerbrey, geb. te Amsterdam op 2 jun 1913, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 30 aug 2000, begr. te Diemen op 5 sep 2000.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1949 Amsterdam    


Elisabeth Johanna Hagenbeek
Elisabeth Johanna Hagenbeek, geb. te Deventer op 7 feb 1900, ovl. (73 jaar oud) te Utrecht op 3 jul 1973.

relatie
met

Henry Birkhoff.


Jan Hendrik van Manen
Jan Hendrik van Manen, geb. te Utrecht op 5 nov 1894, leraar kunstvakken, ovl. (94 jaar oud) te Utrecht op 16 apr 1989.

tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Zeist op 28 jul 1921
met

Jenneken Hagenbeek, dr. van Ruth Hendrik Hagenbeek (graan/koopman molenaar) en Johanna Aleida Hulscher, geb. te Deventer op 3 mrt 1896, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht op 27 jul 1980.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1924 Utrecht    


Gesina Wilhelmina Sauerbrey
Mies (Gesina Wilhelmina) Sauerbrey, geb. te Amsterdam op 2 jun 1913, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 30 aug 2000, begr. te Diemen op 5 sep 2000.

relatie
met

Jan Jacob Hagenbeek, zn. van Ruth Hendrik Hagenbeek (graan/koopman molenaar) en Johanna Aleida Hulscher, geb. te Deventer op 28 apr 1898, wijnkoper, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 1 feb 1987.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1949 Amsterdam    


Petrus Alexander Hulscher
Petrus Alexander Hulscher, koopman.

relatie
met

Jenneken Hissink.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1869 Diepenveen †1952 Utrecht 83


Jenneken Hissink
Jenneken Hissink.

relatie
met

Petrus Alexander Hulscher, koopman.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1869 Diepenveen †1952 Utrecht 83


Aleida Lambertha Smitt
Leijda (Aleida Lambertha) Smitt, geb. te Zwolle op 8 sep 1866, ovl. (62 jaar oud) te Zwolle op 9 jan 1929.

  • Vader:
    Jacobus Everhardus Smitt, zn. van ds Wolter Wagter Smitt (koopman te Zwolle) en Lamberta Lindeboom (winkelierster te Zwolle), geb. te Zwolle op 17 jun 1837, manufacturier, ovl. (35 jaar oud) te Zwolle op 12 apr 1873, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) te Zwolle op 17 nov 1870 met Reyntien van der Vegte, geb. te Zwolle op 5 sep 1843, ovl. (58 jaar oud) te Deventer op 2 dec 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) (1) te Zwolle op 12 okt 1865 met
  • Moeder:
    Machteld Woelderink, geb. te Zwolle op 29 mrt 1846, ovl. (22 jaar oud) te Zwolle op 3 feb 1869.

tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Zwolle op 19 nov 1896
met

Jan (Johannes) Hagenbeek, zn. van Jan Jacob Hagenbeek (papiermaker/molenaar) en Geertrui Straalman, geb. te Zutphen op 11 aug 1870, wijnhandelaar, huwelijksgetuige van zijn neef Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden te Ermelo op 26 mrt 1902, ovl. (90 jaar oud) te Zwolle op 1 jun 1961, begr. te Zwolle begraafplaats Bergklooster graf nr. 424.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1897 Zwolle †1974  76
Machteld*1900 Zwolle †1986 Zwolle 86
Geertrui*1904 Zwolle †2001 Heemstede 96
Jacoba*1911 Zwolle †1992 Heemstede 81


Jan Jacob Hagenbeek
Jan Jacob Hagenbeek, geb. te Zwolle op 6 sep 1897, wijnhandelaar Rotterdam, ovl. (76 jaar oud) op 27 feb 1974.

tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Zetten op 20 mei 1926
met

Em (Emmerentia Gerharda) Hellemans, dr. van Willem Hellemans (predikant) en Catharina Lammerts van Bueren, geb. te Voorst op 25 jan 1903, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 16 nov 1979.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1927 Rotterdam    
Hans*1928 Rotterdam    
Wim*1929 Rotterdam    
Aleida*1933 Rotterdam †2012 Rotterdam 79
Jan*1938     


Machteld Henriëtte Hagenbeek
 
Machteld Henriëtte Hagenbeek, geb. te Zwolle op 19 mrt 1900, zangeres, woont in de Hondecoeterstraat 8 te Amsterdam in sep 1930, ovl. (86 jaar oud) te Zwolle op 19 mrt 1986.


Geertrui Hagenbeek
 
Geertrui Hagenbeek, geb. te Zwolle op 30 sep 1904, directrice huishoudschool, ovl. (96 jaar oud) te Heemstede op 11 aug 2001.


Jacoba Everharda Hagenbeek
Jacoba Everharda Hagenbeek, geb. te Zwolle op 13 mrt 1911, ovl. (81 jaar oud) te Heemstede op 23 nov 1992.

tr. (resp. 23 en 37 jaar oud) te Zwolle op 2 aug 1934
met

Sjoerd Wiersma, zn. van Ds Gerrit Sjoerds Wiersma (predikant te Bierum) en Tjaaktje Mensema, geb. te Leeuwarderadeel op 14 nov 1896, psychiater Stichting Vogelenzang te Bennebroek, ovl. (60 jaar oud) te Heemstede op 28 jul 1957.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gert*1935     
Johannes*1937     
Sjoerd*1938     
Tjacholiene*1942     


Emmerentia Gerharda Hellemans
Em (Emmerentia Gerharda) Hellemans, geb. te Voorst op 25 jan 1903, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 16 nov 1979.

tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Zetten op 20 mei 1926
met

Jan Jacob Hagenbeek, zn. van Jan (Johannes) Hagenbeek (wijnhandelaar) en Leijda (Aleida Lambertha) Smitt, geb. te Zwolle op 6 sep 1897, wijnhandelaar Rotterdam, ovl. (76 jaar oud) op 27 feb 1974.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1927 Rotterdam    
Hans*1928 Rotterdam    
Wim*1929 Rotterdam    
Aleida*1933 Rotterdam †2012 Rotterdam 79
Jan*1938     


Catharina Hagenbeek
Catharina Hagenbeek, geb. te Rotterdam op 26 mei 1927.

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 24 apr 1952
met

Hendrik (Bart) van Dijk, geb. te Rotterdam op 15 apr 1926, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 27 mrt 2003.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kees-Jan*1953 Rotterdam    
Boudewijn*1954 Rotterdam    
Emerens*1957 Rotterdam    


Johannes Hagenbeek
Hans (Johannes) Hagenbeek, geb. te Rotterdam op 10 okt 1928, wijnkoper.

tr. (28 jaar oud) te Zutphen op 5 sep 1957
met

Eddy de Kiefte.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1958 Rotterdam    
Elisabeth*1960 Rotterdam    
Harriët*1965 Rotterdam    


Willem Hagenbeek
 
Wim (Willem) Hagenbeek, geb. te Rotterdam op 27 dec 1929.

relatie
met

To Labrujere.

Uit deze relatie 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alexandra*1961 Ridderkerk    
Pauline*1963 Ridderkerk    
Antoinette*1965 Ridderkerk