Website van Cees Hagenbeek
Trijntje Geerts
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Trijntje Geerts, ged. Meeden op 21 feb 1734.

tr. Meeden op 24 apr 1757
met

Geert Pieters Koenen, zn. van Pieter Hilkes en Jeltje/Jaike Hemmes, ged. Meeden op 3 mei 1733.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeltje*1760 Meeden 1807 Meeden 47


Roelf Harms Bos
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Roelf Harms Bos, geb. Nieuwe Pekela op 11 okt 1761, ged. aldaar op 18 okt 1761, landbouwer, ovl. Nieuwe Pekela op 2 nov 1821.

tr. Oude Pekela op 14 mei 1786
met

Niessien Christiaans, dr. van Christiaan Manuels en Pietertien Ottes, geb. Veendam, ged. aldaar op 11 mrt 1759, ovl. Nieuwe Pekela op 7 okt 1827.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaan*1789 Nieuwe Pekela 1824 Nieuwe Pekela 35


Niessien Christiaans
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Niessien Christiaans, geb. Veendam, ged. aldaar op 11 mrt 1759, ovl. Nieuwe Pekela op 7 okt 1827.

tr. Oude Pekela op 14 mei 1786
met

Roelf Harms Bos, zn. van Harm Roelofs Bos en Jeltje Pieters, geb. Nieuwe Pekela op 11 okt 1761, ged. aldaar op 18 okt 1761, landbouwer, ovl. Nieuwe Pekela op 2 nov 1821.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaan*1789 Nieuwe Pekela 1824 Nieuwe Pekela 35


Hindrik Kaspers
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Hindrik Kaspers, geb. circa 1740, ovl. Nieuwe Pekela op 11 mrt 1809.

tr.
met

Aaltje Geerts (Geerds).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1789 Nieuwe Pekela 1860 Nieuwe Pekela 70
Hindericus*1786 Nieuwe Pekela    


Aaltje Geerts
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Aaltje Geerts (Geerds).

tr.
met

Hindrik Kaspers, geb. circa 1740, ovl. Nieuwe Pekela op 11 mrt 1809.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1789 Nieuwe Pekela 1860 Nieuwe Pekela 70
Hindericus*1786 Nieuwe Pekela    


Folkert Swiers
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Folkert Swiers, geb. in 1712.

tr. Nieuwe Pekela op 23 jan 1750
met

Jantje Berends, dr. van Berend Willems en Saartje Roekes.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje~1751 Nieuwe Pekela 1824 Nieuwe Pekela 73


Jantje Berends
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jantje Berends.

tr. Nieuwe Pekela op 23 jan 1750
met

Folkert Swiers, zn. van Swier Folkerts en Hindrikje Freriks, geb. in 1712.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje~1751 Nieuwe Pekela 1824 Nieuwe Pekela 73


Swier Folkerts
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Swier Folkerts.

tr.
met

Hindrikje Freriks.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Folkert*1712     


Hindrikje Freriks
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
ook in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach


Hindrikje Freriks.

tr.
met

Swier Folkerts.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Folkert*1712     


Berend Willems
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Berend Willems.

tr.
met

Saartje Roekes.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje     


Saartje Roekes
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Saartje Roekes.

tr.
met

Berend Willems.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje     


Cornellis Wijchers
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Cornellis Wijchers.

tr.
met

Meggeltje Jans.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijcher*1741 Oude Pekela 1823 Oude Pekela 81
Harm     
Jan     


Meggeltje Jans
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Meggeltje Jans.

tr.
met

Cornellis Wijchers.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijcher*1741 Oude Pekela 1823 Oude Pekela 81
Harm     
Jan     


Pieter Roelefs
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Pieter Roelefs, geb. Sellingen,
, zij bewoonden de veenplaats nr. 5 aan de Zuidkant nieuw aangelegde venen. Bij het huwelijkscontract getuigen voor hem: Roelef Roelefs en Trijntje Alberts, vader en stiefmoeder; Wessel Roelefs en Grietje Hendriks, broer; Harm Roelefs, broer; Antje Roelefs en Hendrik Harms, zuster; Trijntje Roelefs en Jan Luijkens, zuster; Harm Wessels, volle oom van moeders zijde; Eltje Roelefs en Frerik Coerts, volle moeij van vaders zijde; Berent Jacobs, angehijlijkde oom. Voor haar: Mense Jans en Aefke Engels, stiefvader en moeder; Willem Jans en Eppe Engels, angehylkde halve neef en volle oom; Jannes Pieters, halve neef.

tr. Oude Pekela op 17 nov 1748
met

Harmke IJpes, dr. van IJpe Hendriks en Aefje Engels, geb. Oude Pekela op 12 okt 1727.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1750     
Aefke*1751     
Roelef*1753  1807  54
IJpe*1757     


Harmke IJpes
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Harmke IJpes, geb. Oude Pekela op 12 okt 1727.

tr. Oude Pekela op 17 nov 1748
met

Pieter Roelefs, zn. van Roelef Roelefs en Jantje Wessels, geb. Sellingen,
, zij bewoonden de veenplaats nr. 5 aan de Zuidkant nieuw aangelegde venen. Bij het huwelijkscontract getuigen voor hem: Roelef Roelefs en Trijntje Alberts, vader en stiefmoeder; Wessel Roelefs en Grietje Hendriks, broer; Harm Roelefs, broer; Antje Roelefs en Hendrik Harms, zuster; Trijntje Roelefs en Jan Luijkens, zuster; Harm Wessels, volle oom van moeders zijde; Eltje Roelefs en Frerik Coerts, volle moeij van vaders zijde; Berent Jacobs, angehijlijkde oom. Voor haar: Mense Jans en Aefke Engels, stiefvader en moeder; Willem Jans en Eppe Engels, angehylkde halve neef en volle oom; Jannes Pieters, halve neef.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1750     
Aefke*1751     
Roelef*1753  1807  54
IJpe*1757     


Roelef Roelefs
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Roelef Roelefs, geb. Sellingen.

tr. (1)
met

Jantje Wessels.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Sellingen    
Trijntje     
Antje     

tr. (2)
met

Trijntje Alberts


Jantje Wessels
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jantje Wessels.

tr.
met

Roelef Roelefs, geb. Sellingen, tr. (2) met Trijntje Alberts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Sellingen    
Trijntje     
Antje     


IJpe Hendriks
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

IJpe Hendriks, geb. in 1691, ovl. in 1729,
, IJpe Hendriks, geboren circa 1691, overleden kort voor 1729, schipper. Hij is getrouwd met Aefje Engels te Oude Pekela op 24.04.1718. Zij is geboren te Oude Pekel A op 22.04.1698 als de dochter van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes.
[Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740., 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.
[Nieuwe Pekel A 28.04.1754] Mense Jans en Aafien Engels, Ehel, verkopen een zeker stuk veenland en dallen gelegen in de PekelA, zijnde nr. 11 ongedeelde stadsgrond uitstrekkende van de dwarswijke noordwaarts, voor de somma van f 500 aan Boele Reinders en Aaltje IJtsens, Ehel, zwettende ten Noorden het Westerlister veen, ten Zuiden verkoperen zelf, ten Westen Harm Jacobs, ten Oosten E. Smaal.
[Nieuwe Pekel A 26.04.1759] Mense Jans, medecaverende voor Aafke Engels, zijn huisvrouw, medeerfgenamen van de weduwe van Jan Menses verkoperen een clooster veenplaats, gelegen etc, voor de somma van f 1410.

tr. Oude Pekela op 24 apr 1718
met

Aefje Engels, dr. van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes, geb. Oude Pekela op 22 apr 1698,
, [Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740., 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13, tr. (2) met Mense Jans. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foske~1719 Stadskanaal    
Harmke~1720 Oude Pekela    
Hindrick~1723     
Harmke*1727 Oude Pekela    


Aefje Engels
in
Genealogie van Rincius ter Veen per generatie.
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Aefje Engels, geb. Oude Pekela op 22 apr 1698,
, [Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740, 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.

tr. (1) Oude Pekela op 24 apr 1718
met

IJpe Hendriks, zn. van Hendrick Bronnes en Foske IJpes, geb. in 1691, ovl. in 1729,
, IJpe Hendriks, geboren circa 1691, overleden kort voor 1729, schipper. Hij is getrouwd met Aefje Engels te Oude Pekela op 24.04.1718. Zij is geboren te Oude Pekel A op 22.04.1698 als de dochter van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes.
[Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740, 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.
[Nieuwe Pekel A 28.04.1754] Mense Jans en Aafien Engels, Ehel, verkopen een zeker stuk veenland en dallen gelegen in de PekelA, zijnde nr. 11 ongedeelde stadsgrond uitstrekkende van de dwarswijke noordwaarts, voor de somma van f 500 aan Boele Reinders en Aaltje IJtsens, Ehel, zwettende ten Noorden het Westerlister veen, ten Zuiden verkoperen zelf, ten Westen Harm Jacobs, ten Oosten E. Smaal.
[Nieuwe Pekel A 26.04.1759] Mense Jans, medecaverende voor Aafke Engels, zijn huisvrouw, medeerfgenamen van de weduwe van Jan Menses verkoperen een clooster veenplaats, gelegen etc, voor de somma van f 1410.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foske~1719 Stadskanaal    
Harmke~1720 Oude Pekela    
Hindrick~1723     
Harmke*1727 Oude Pekela    

tr. (2)
met

Mense Jans, zn. van Jan Menses en Lijsabeth Jans, ged. op 15 jan 1702.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lisebet~1731     
Lijsabeth~1733 Oude Pekela    
Jan~1738     
Jan~1740 Oude Pekela    
Engel~1745     


Hindrik Israls
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Hindrik Israls (Oostra), ged. Oude Pekela op 17 mrt 1717,
, 25.01.1744:
Hindrik Israels (z.v. wijlen Israel Hindriks en Martjen Wigers) & Jantjen Jans (d.v. Jan Harms en Jantjen Hildebrants).
Voor de bruidegom : Martjen Wigers, moeder; Egbert Gerrits en Anna Israels, zwager en volle zuster;
Reine Israels en Wijna Israels, volle zusters;
Voor de bruid : Jan Harms en Jantjen Hildebrants, vader en moeder; Lisabet Jans, volle zuster.
getuigen : Roelef Pieters en Jan Pieters.

tr. (1) Oude Pekela op 15 jan 1747
met

Aaltje (Aeltijn) Sybrands, dr. van Sijbrant Klazes en Reijne Eijes, ged. Oude Pekela op 21 mrt 1728.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1755 Oude Pekela 1842 Oude Pekela 87

tr. (2) Oude Pekela op 25 jan 1744
met

Jantje Jans.

Uit dit huwelijk een kind.