Website van Cees Hagenbeek
Trijntje Alberts
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Trijntje Alberts.

tr.
met

Roelef Roelefs, geb. Sellingen, tr. (1) met Jantje Wessels. Uit dit huwelijk 3 kinderen


Aefke Roelefs
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Aefke Roelefs, geb. in aug 1751.


IJpe Roelefs
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

IJpe Roelefs, geb. op 19 mei 1757.


Pieter Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Pieter Bronnes, ged. Oude Pekela in 1657,
, hij hertrouwt met Grietje Berentz. Hij hertrouwt Oude PekelA 22 .1.1688 met Tjadduwe Jans. Tjadduwe is de dochter van een zuster van Trijne Benes. Vermoedelijk gaat het hier om Aaltje Benes, die op 25.03.1660 trouwt met Jan Thomas
Als getuigen bij het huwelijkscontract [[hc. RA VI D 3.1.1688] ]compareren voor hem Jan Bronnes en Hendrik Bronnes als broers; Jan Barentz Baalman als zwager en Wijpko Piters als oom; voor haar Trijne Benes, moeije; Rotger Hermans, als neef en voormond; en Jan Tonnis, vreemde voogd. Getuigen: Eltje Jakobs en Foppe Tammes. Er is dan sprake van twee voorkinderen. Hij trouwt ten vierde male, Ooude PekelA 30.4.1702, met Aeltje Hermans, weduwe van Jan Alberts Mouw, snikkevaarder. [Jan Albertz x Aaltjen Hermans, Oude Pekela 27 .07.1679. zie testament in RA Winschoten; 11.06.1681]. Aaltje Hermans was de dochter van Herman Rotgers en Trine Benes en daarmee een volle nicht van Tjadduwe Jans. Hij pachtte de plaats aan de Noordzijde van het Heerendiep lot nummer 10
[Staatboek, 1701] Lot nr. 10: Peter Bronnes heeft nieuw aangewonnen land te Boeke gehadt een gras Nieulant, een gras 59 vierkante Roeden Tijn Jaer groen geweest, nog 1 3/4 gras 25 vierkante Roeden 4 jaer toegemaekt.

tr. (1) Oude Pekela op 25 jun 1676
met

Grietje Geertz.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntjen~1677 Oude Pekela    

tr. (2) voor 1681
met

Grietje Berentz.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Berent~1681 Oude Pekela    
Teuntjen~1684 Oude Pekela    

tr. (3) Oude Pekela op 22 jan 1688
met

Tjadduwe Jans.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bronne~1688 Oude Pekela    
Jan~1697 Oude Pekela    
Grietje~1701     
Aeltjen     
Stijntje     

tr. (4) Oude Pekela op 30 apr 1702
met

Aeltje Hermans, dr. van Herman Rotgers en Trine Benes, tr. (1) Oude Pekela op 27 jul 1679 met Jan Alberts Mouw, snikkevaarder. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Remmert~1704 Oude Pekela    


Gijsel Bronnes Jans
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Gijsel Bronnes Jans, ged. Oude Pekela op 24 aug 1662.

tr. op 26 dec 1686
met

Berendt Hermans


Jantjen Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jantjen Bronnes, ged. op 31 mei 1665,
, Bronnes, broeders; Wijpko Peters, oom. Getuigen: Mr. Andries Wege en Bruino Schroder.

tr. op 17 mei 1685
met

Jan Berents Baalman, otr. (2) Winschoten op 10 dec 1699, tr. Oude Pekela op 24 dec 1699 met Ettjen Aickens, dr. van Aijke Hemkens en Hille Harms. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marichjen~1686 Oude Pekela    
Stijntjen~1688 Oude Pekela    
Elske~1697 Oude Pekela    


Jan Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jan Bronnes, geb. voor 1657,
, hij trouwt 10.12.1682 met Hendrikje Geertz. Beiden zijn vermoedelijk vr 1700 overleden.
Een Bronne Jansen staat vermeld als pachter van n van de 'Heemsteden aen de Noordkante van 't Diep van de Verlaten na boven toe west op': nummer 11 zijnde 50 roeden groot [Staatboek 1702]. Aangezien Bronne Jans, de stamvader, voor 1692 is overleden, betreft het hier dan ook - vermoedelijk - zijn kleinzoon. In dat geval gaat het hier om de erfenis van Jan Bronnes. In 1704 wordt dit huis alweer geerfd door zijn broer Pieter Bronnes. Na diens overlijden komt het in 1712 toe aan zijn broer Hendrik Bronnes.

tr. op 10 dec 1682
met

Hendrikje Geertsz, ovl. voor 1700.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stientjen~1685 Oude Pekela    
Bronne~1688 Oude Pekela    


Hendrikje Geertsz
Hendrikje Geertsz, ovl. voor 1700.

tr. op 10 dec 1682
met

Jan Bronnes, zn. van Bronne Jans en Stijne Peters, geb. voor 1657,
, hij trouwt 10.12.1682 met Hendrikje Geertz. Beiden zijn vermoedelijk vr 1700 overleden.
Een Bronne Jansen staat vermeld als pachter van n van de 'Heemsteden aen de Noordkante van 't Diep van de Verlaten na boven toe west op': nummer 11 zijnde 50 roeden groot [Staatboek 1702]. Aangezien Bronne Jans, de stamvader, voor 1692 is overleden, betreft het hier dan ook - vermoedelijk - zijn kleinzoon. In dat geval gaat het hier om de erfenis van Jan Bronnes. In 1704 wordt dit huis alweer geerfd door zijn broer Pieter Bronnes. Na diens overlijden komt het in 1712 toe aan zijn broer Hendrik Bronnes.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stientjen~1685 Oude Pekela    
Bronne~1688 Oude Pekela    


Stientjen Bronnes
Stientjen Bronnes, ged. Oude Pekela op 13 dec 1685.


Bronne Jans Bronnes
Bronne Jans Bronnes, ged. Oude Pekela op 14 okt 1688.


Bronne Hendriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Bronne Hendriks Bronnes, ged. Oude Pekela op 27 sep 1685.


Bronne Hendriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Bronne Hendriks Bronnes, ged. Oude Pekela op 23 jan 1687.


Stijntjen Hendriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Stijntjen Hendriks Bronnes, ged. Oude Pekela op 13 okt 1689.


Stijntje Hendriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Stijntje Hendriks Bronnes, ged. op 26 feb 1693.


Jan Br[onnens] Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Jan Br[onnens] Bronnes, ged. op 23 aug 1696.


Bronne Hendriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Bronne Hendriks Bronnes, ged. Oude Pekela op 28 apr 1700.


Stijntje Hemdriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Stijntje Hemdriks Bronnes, ged. op 15 jul 1703.


Stijntje Hendriks Bronnes
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Stijntje Hendriks Bronnes, ged. op 28 feb 1706.


Foske IJpes Hendriks
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Foske IJpes Hendriks, ged. Stadskanaal op 28 mei 1719.


Harmke IJpes Hendriks
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Harmke IJpes Hendriks, ged. Oude Pekela op 6 okt 1720.