Website van Cees Hagenbeek
Jutta von Vey
Jutta von Vey, ovl. na 19 jun 1470.

Jutta von Vey.
Gutgin.

tr.
met

Werner von Merode ridder, Herr zu Buir.

Werner von Merode ridder.
zu Buir und Conradsheim, 1441 Verkauf von Haus Linzenich an Grete, Witwe des Joh Elreborn, 1446 Lehnsrevers bzgl. das oberste Haus und Vorburg zu Cunresheim, Hof zu Ornheim zu Lechenich, 11.4.1458 Übertragung von Schloss und Haus Conradsheim mit Höfen zu Köttingen, Hemberg, Brüggen, Ahrem, Mühle zu Conradsheim und Haus zu Lechenich an Wil v.Linzenich, 1460 Erwerb der Güter Conradsheim und Aernheim von Wil v.Linzenich, 1462 Verkauf eines Hofes zu Unser-Lieben-Frauen-Berg, 1462 Verkauf eines Hofes zu Godelsheim, 1470 Verkauf des Schlossbergerhofs zu Hohenholz an Wirich v.Bue.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerhard  †1509   


Lubbert Rijcksz
Lubbert Rijcksz, vicarus in de Dom te Utrecht.


Clara van Velsen
Clara van Velsen.


Thomas van Nykercken
Thomas van Nykercken, ondermaarschalk te te Wijk bij Duurstede in 1609.

Thomas van Nykercken.
op 23 april 1556 zijn Thomas en Clara van Nieuwkercke door Keize karel V gelegitimeerd als natuurlijke kinden van Dns. Nob. Thomas van Nieuwkercke, priester, kanunnik en deken van St. Jan te Utrecht verwekt bij Elisabeth Richaldi, vrije ogehuwde vrouw, die tevens de moeder was van van Geertruyd van Velsen.


Henrick Everts van Zuijlen
Henrick Everts van Zuijlen.

tr.
met

Alyd Jan van Rotterdamsdr1, dr. van Jan Jacobs van Rotterdam en Gerarda van der Burck.

Alyd Jan van Rotterdamsdr.
enig erfgenaam van Hendrik Everts van Zuylen.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Johann von Neukirchen
Ridder Johann von Neukirchen, Herr zu Neukirchen bij Wevelinghoven.

tr.
met

Clara van Ameldonck (Amelonck), dr. van NN van Amelonck tot Crudenberg en NN von Stade, ovl. in 1556.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas  †1556 Utrecht  
Catharina  †1499   


Clara van Ameldonck
Clara van Ameldonck (Amelonck), ovl. in 1556.

tr.
met

Ridder Johann von Neukirchen, zn. van Alexander of Johann von Neukirchen en Jkvr von Dreisch, Herr zu Neukirchen bij Wevelinghoven.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas  †1556 Utrecht  
Catharina  †1499   


Catharina von Neukirchen gnt Nievenheim
Catharina von Neukirchen gnt Nievenheim, ovl. na 1499.

Catharina von Neukirchen gnt Nievenheim.
Dochter van: Joh/Sibgin zu Hückelhoven und Büderch en M Amelung.

tr. voor 1494
met

Gerhard von Merode, zn. van Werner von Merode ridder (Herr zu Buir) en Jutta von Vey, ovl. na 1509.

Gerhard von Merode.
1495 Vergleich mit Joh Haes wegen Conradsheim.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann     


Gerhard von Merode
Gerhard von Merode, ovl. na 1509.

Gerhard von Merode.
1495 Vergleich mit Joh Haes wegen Conradsheim.

tr. voor 1494
met

Catharina von Neukirchen gnt Nievenheim, dr. van Ridder Johann von Neukirchen (Herr zu Neukirchen bij Wevelinghoven) en Clara van Ameldonck, ovl. na 1499.

Catharina von Neukirchen gnt Nievenheim.
Dochter van: Joh/Sibgin zu Hückelhoven und Büderch en M Amelung.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann     


Werner von Merode
Werner von Merode ridder, Herr zu Buir.

Werner von Merode ridder.
zu Buir und Conradsheim, 1441 Verkauf von Haus Linzenich an Grete, Witwe des Joh Elreborn, 1446 Lehnsrevers bzgl. das oberste Haus und Vorburg zu Cunresheim, Hof zu Ornheim zu Lechenich, 11.4.1458 Übertragung von Schloss und Haus Conradsheim mit Höfen zu Köttingen, Hemberg, Brüggen, Ahrem, Mühle zu Conradsheim und Haus zu Lechenich an Wil v.Linzenich, 1460 Erwerb der Güter Conradsheim und Aernheim von Wil v.Linzenich, 1462 Verkauf eines Hofes zu Unser-Lieben-Frauen-Berg, 1462 Verkauf eines Hofes zu Godelsheim, 1470 Verkauf des Schlossbergerhofs zu Hohenholz an Wirich v.Bue.

tr.
met

Jutta von Vey, ovl. na 19 jun 1470.

Jutta von Vey.
Gutgin.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerhard  †1509   


Johann von Merode
Johann von Merode, heer zu Buir und Neukirchen.

tr.
met

Ida Mohr von Wald, ovl. circa 1589.

Ida Mohr von Wald.
dochter van Dic+Catharina Bock v.Pattern.


Ida Mohr von Wald
Ida Mohr von Wald, ovl. circa 1589.

Ida Mohr von Wald.
dochter van Dic+Catharina Bock v.Pattern.

tr.
met

Johann von Merode, zn. van Gerhard von Merode en Catharina von Neukirchen gnt Nievenheim, heer zu Buir und Neukirchen.


Cyse van Ansen (van Coeverden)
Cyse (Cesarius) van Ansen (van Coeverden)1.

  • Vader:
    Rudolf II van Ansen (van Coeverden)1, zn. van Heer Volker van Coeverden van Ansen, geb. te Coevorden circa 1192, Burggraaf van Coevorden, Schout van Drenthe, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) Heer van Coevorden; heer van Drente. Rudolf II krijgt echter te maken met een bisschop, die uit ander hout gesneden is (zie noot bij zijn vader). Otto II van Lippe, in 1215 gewijd, besluit zijn gezag over Drenthe te verstevigen. Hij wenst een betere bestuursorganisatie, waardoor niet alleen zijn direkte invloed groter wordt, maar ook zijn inkomsten uit het gebied zullen stijgen. Rudolf van Coevorden, die al eerder met de bisschoppelijke funktionaris in Groningen overhoop gelegen heeft, verzet zich. De Drentse boeren, al jaren gewend aan eigen bestuur in eigen dingspelen en aan eigen rechtspraak in eigen etstoel en?..niet in de laatste plaats bezorgd over hun zuur verdiende penningen, verzetten zich ook. Zo vinden zij elkaar, Heer Rudolf en zijn Drenten. Het resultaat is de Slag bij Ane (28 juli 1227), waar bisschop Otto niet alleen de slag, maar ook zijn leven verliest (hij werd gevangen genomen en later, na mishandeling, onthoofd). De smadelijke dood van de bisschop laat een geweldige indruk achter. Bij zijn dienaren, die spreken van ?de meest rampzalige van al onze dagen?, maar ook bij de Drenten. Zij hebben hun vrijheid en hun zelfstandigheid verdedigd en ze hebben overwonnen! Het machtige ridderleger is vernietigd en de architect van de overwinning is Rudolf van Coevorden, hun leider, hun volksheld. En al zal die leider drie jaar later, in 1230, zijn optreden met de dood op het rad moeten bekopen en al zullen zij zelf weer onder het bisschoppelijke juk door moeten gaan, de vrije Drenten zullen nooit meer willoze slaven zijn. Mede dank zij Rudolf van Coevorden! In 1228 werd Rudolf van Coeverden echter zelf gedwongen zich aan de nieuwe bisschop van Utrecht over te geven en eerst op zeer harde voorwaarden vrijgelaten. Na de vijandelijkheden tegen de bisschop hervat te hebben, werd hij in 1230 of 1231 te Hardenberg vermoord door radbraken in 1273, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 25 jaar oud) te Ruinen circa 1230 met
 
  • Moeder:
    Sophia van Echten1, geb. te Ruinen in 1205, ovl. (minstens 68 jaar oud) na 1273.Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Lambert Hermansz van Till
 
Lambert Hermansz van Till1, burgemeester van Kleef.


Lambert Hermansz van Till.
Koopt een huis te Cleve 1528, burgemeester aldaar 1537, leeft nog 1576.

tr.
met

Wendelina Jansdr van Arnhem1, dr. van Jan (Johan Wijnandsz) van Arnhem tot Kernhem (burgemeester van Gennep) en joffer Aleyda Albertsdr van Bemmel.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wendela  †1577   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Wendelina Jansdr van Arnhem
 
Wendelina Jansdr van Arnhem1.

 
 

tr.
met

Lambert Hermansz van Till1, zn. van Herman van Till en Geertruid van Berck, burgemeester van Kleef.

 


Lambert Hermansz van Till.
Koopt een huis te Cleve 1528, burgemeester aldaar 1537, leeft nog 1576.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wendela  †1577   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Nicolaas Bruyns
Nicolaas Bruyns, gegoed te Vrasselt 1598. ovl. na 8 jun 1614.

 


Ludolph Bruyns
Ludolph Bruyns, geb. circa 1555, heer van de,Avervoert", burgemeester van Emmerik, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1617.

 

tr.
met

Christina ten Herenhaven.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1600     


Ludolph Bruyns
Ludolph Bruyns, wijnkoper, ovl. circa 1540.

Ludolph Bruyns.
bezat leengoed van de proosdij van Emmerik in Vrasselt, en een huis en hofstede aan de Steinstraat te Emmerik.

tr.
met

Catharina van Boetbergen, ovl. na 1574.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas     


Catharina van Boetbergen
Catharina van Boetbergen, ovl. na 1574.

tr.
met

Ludolph Bruyns, zn. van Johannes Bruyns en Griete Piese, wijnkoper, ovl. circa 1540.

Ludolph Bruyns.
bezat leengoed van de proosdij van Emmerik in Vrasselt, en een huis en hofstede aan de Steinstraat te Emmerik.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas     


Johannes Bruyns
Johannes Bruyns, ovl. na 1515.

Johannes Bruyns.
bezat anno 1470 en 1488 leengoed van de proosdij van Emmerik in Vrasselt.

tr.
met

Griete Piese.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ludolph  †1540