Website van Cees Hagenbeek
Thomas Heurnius
Dr Thomas Heurnius1,2, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633.

 • Vader:
  prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
  , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
  Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,
  Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576 met
 

tr. (1) Utrecht op 3 sep 1605
met

Deliana Hessels1,3,2, dr. van Adriaan Hessels en Margaretha van Mierlo, geb. Utrecht op 12 aug 1583, wed. Jacob de Joure, ovl. Utrecht op 29 okt 1621.

 

Uit dit huwelijk 7 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan~1606 Utrecht †1655 Utrecht 48
Jacobus~1608 Utrecht †1633 Utrecht 24
Christina~1610 Utrecht    
Adrianus~1613  †1658  44
Margaretha~1616 Utrecht    
Geertruy~1617  †1655  37
Paulus*1621 Utrecht †1674  52

tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624
met

Hillegonda Hovenaer (Hoevenaar), dr. van Lambert Hovenaer (burgemeester Culemborg), geb. Culemborg.

Bronnen:

1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Deliana Hessels
 
Deliana Hessels1,3,2, geb. Utrecht op 12 aug 1583, wed. Jacob de Joure, ovl. Utrecht op 29 okt 1621.

 • Vader:
  Adriaan (Adriaen) Hessels, zn. van Anthony Hessels (Deecken der kercke van St Jan t' Utrecht) en Lidia van Heurn, geb. Utrecht in 1550, begr. Utrecht (Domkerk) op 14 jul 1624,
  , In een conflict in 1598 tussen Herman Jans de Cruyff en de Staten van Utrecht wordt Adriaen Hessels als pander genoemd.
  Bezit onroerend goed tussen 28 december 1557 en 18 februari 1656 :
  28-12-1557: Adriaan van Meerlo, procureur bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door Frans bastaard van Brederode met lijftocht van Deliane, dochter van Gozewijn van Amerongen, zijn vrouw, op de helft, 21 fol. 14-15.
  3-10-1561: Arnout Ram voor Nikolaas van Mierlo Adriaansz, 21 fol. 92.
  23-1-1585: Jacob Jansz. de Joure bij overdracht door Nikolaas van Mierlo, 25 fol. 54v.
  20-6-1604: Adriaan Hesselsz. voor Deliane, zijn dochter, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar man, met de helft, 26 fol. 154.
  30-6-1604: Jan Reinersz. van Rossel (!) voor Marijke, dochter van Jan Jouree, zijn vrouw, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar broer, 26 fol. 155.
  17-1-1622: Thomas Hurnius voor Johan, zijn zoon, en diens broers en zusters bij dode van Deliane, dochter van Adriaan Hesselsz, hun moeder, 27/2 fol. 27v-28.
  18-2-1656: Adriaan Hurnius voor Thomas, zijn zoon, bij dode van Johan Hurnius, raad en rentmeester
  van Utrecht, diens oom, 29 fol. 169v.
  Onroerend goed
  28-12-1557:
  Adriaan van Meerlo, procureur bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door Frans bastaard van Brederode met lijftocht van Deliane, dochter van Gozewijn van Amerongen, zijn vrouw, op de helft, 21 fol. 14-15.
  3-10-1561: Arnout Ram voor Nikolaas van Mierlo Adriaansz, 21 fol. 92.
  23-1-1585: Jacob Jansz. de Joure bij overdracht door Nikolaas van Mierlo, 25 fol. 54v.
  20-6-1604: Adriaan Hesselsz. voor Deliane, zijn dochter, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar man, met de helft, 26 fol. 154.
  30-6-1604: Jan Reinersz. van Rossel (!) voor Marijke, dochter van Jan Jouree, zijn vrouw, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar broer, 26 fol. 155.
  17-1-1622: Thomas Hurnius voor Johan, zijn zoon, en diens broers en zusters bij dode van Deliane, dochter van Adriaan Hesselsz, hun moeder, 27/2 fol. 27v-28
  18-2-1656: Adriaan Hurnius voor Thomas, zijn zoon, bij dode van Johan Hurnius, raad en rentmeester
  van Utrecht, diens oom, 29 fol. 169v.
  Bronnen: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666
  1595
  In een conflict tussen Herman Jans de Cruyff en de Staten van Utrecht wordt Adriaen Hessels als pander genoemd. Bron: HUA Dom 1436
  Bronnen: C. van Schaik - Overlangbroek op de kaart gezet. Dorp, landschap en bewoners... blz 322, tr. met
 

tr. Utrecht op 3 sep 1605
met

Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) met Hillegonda Hovenaer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan~1606 Utrecht †1655 Utrecht 48
Jacobus~1608 Utrecht †1633 Utrecht 24
Christina~1610 Utrecht    
Adrianus~1613  †1658  44
Margaretha~1616 Utrecht    
Geertruy~1617  †1655  37
Paulus*1621 Utrecht †1674  52Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Johan Heurnius
Johan Heurnius, ged. Utrecht op 29 okt 1606, kanunnik Kapittel St. Jan te Utrecht, raad en vroedschap Utrecht, ovl. Utrecht op 7 jan 1655.

 

tr. (1) Utrecht op 21 okt 1630
met

Maria van Helsdingen, dr. van Adriaen van Helsdingen en Hillegonda Hovenaer, ovl. Utrecht (Buurkerk) op 16 apr 1637.

tr. (2) Utrecht (Catharijnekerk) op 24 apr 1638
met

Margaretha Uyttenbogart, dr. van Peter Uyttenbogart en Maria le Petit, geb. in 1608, ovl. Utrecht op 1 jun 1674.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1645 Utrecht †1705 's-Hertogenbosch 59Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Adriaan Hessels
 
Adriaan (Adriaen) Hessels, geb. Utrecht in 1550, begr. Utrecht (Domkerk) op 14 jul 1624,
, In een conflict in 1598 tussen Herman Jans de Cruyff en de Staten van Utrecht wordt Adriaen Hessels als pander genoemd.
Bezit onroerend goed tussen 28 december 1557 en 18 februari 1656 :
28-12-1557: Adriaan van Meerlo, procureur bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door Frans bastaard van Brederode met lijftocht van Deliane, dochter van Gozewijn van Amerongen, zijn vrouw, op de helft, 21 fol. 14-15.
3-10-1561: Arnout Ram voor Nikolaas van Mierlo Adriaansz, 21 fol. 92.
23-1-1585: Jacob Jansz. de Joure bij overdracht door Nikolaas van Mierlo, 25 fol. 54v.
20-6-1604: Adriaan Hesselsz. voor Deliane, zijn dochter, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar man, met de helft, 26 fol. 154.
30-6-1604: Jan Reinersz. van Rossel (!) voor Marijke, dochter van Jan Jouree, zijn vrouw, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar broer, 26 fol. 155.
17-1-1622: Thomas Hurnius voor Johan, zijn zoon, en diens broers en zusters bij dode van Deliane, dochter van Adriaan Hesselsz, hun moeder, 27/2 fol. 27v-28.
18-2-1656: Adriaan Hurnius voor Thomas, zijn zoon, bij dode van Johan Hurnius, raad en rentmeester
van Utrecht, diens oom, 29 fol. 169v.
Onroerend goed
28-12-1557:
Adriaan van Meerlo, procureur bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door Frans bastaard van Brederode met lijftocht van Deliane, dochter van Gozewijn van Amerongen, zijn vrouw, op de helft, 21 fol. 14-15.
3-10-1561: Arnout Ram voor Nikolaas van Mierlo Adriaansz, 21 fol. 92.
23-1-1585: Jacob Jansz. de Joure bij overdracht door Nikolaas van Mierlo, 25 fol. 54v.
20-6-1604: Adriaan Hesselsz. voor Deliane, zijn dochter, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar man, met de helft, 26 fol. 154.
30-6-1604: Jan Reinersz. van Rossel (!) voor Marijke, dochter van Jan Jouree, zijn vrouw, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar broer, 26 fol. 155.
17-1-1622: Thomas Hurnius voor Johan, zijn zoon, en diens broers en zusters bij dode van Deliane, dochter van Adriaan Hesselsz, hun moeder, 27/2 fol. 27v-28
18-2-1656: Adriaan Hurnius voor Thomas, zijn zoon, bij dode van Johan Hurnius, raad en rentmeester
van Utrecht, diens oom, 29 fol. 169v.
Bronnen: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666
1595
In een conflict tussen Herman Jans de Cruyff en de Staten van Utrecht wordt Adriaen Hessels als pander genoemd. Bron: HUA Dom 1436
Bronnen: C. van Schaik - Overlangbroek op de kaart gezet. Dorp, landschap en bewoners... blz 322.

 • Vader:
  Anthony Hessels, Deecken der kercke van St Jan t' Utrecht, ovl. Leiden op 8 jul 1631, tr. met
 

tr.
met

Margaretha van Mierlo, dr. van Adriaan van Meerlo en Deliana Gozewijnsdr van Amerongen, begr. Utrecht (Domkerk) op 13 jul 1638.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana*1583 Utrecht †1621 Utrecht 38


Margaretha van Mierlo
Margaretha van Mierlo, begr. Utrecht (Domkerk) op 13 jul 1638.

 

tr.
met

Adriaan (Adriaen) Hessels, zn. van Anthony Hessels (Deecken der kercke van St Jan t' Utrecht) en Lidia van Heurn, geb. Utrecht in 1550, begr. Utrecht (Domkerk) op 14 jul 1624,
, In een conflict in 1598 tussen Herman Jans de Cruyff en de Staten van Utrecht wordt Adriaen Hessels als pander genoemd.
Bezit onroerend goed tussen 28 december 1557 en 18 februari 1656 :
28-12-1557: Adriaan van Meerlo, procureur bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door Frans bastaard van Brederode met lijftocht van Deliane, dochter van Gozewijn van Amerongen, zijn vrouw, op de helft, 21 fol. 14-15.
3-10-1561: Arnout Ram voor Nikolaas van Mierlo Adriaansz, 21 fol. 92.
23-1-1585: Jacob Jansz. de Joure bij overdracht door Nikolaas van Mierlo, 25 fol. 54v.
20-6-1604: Adriaan Hesselsz. voor Deliane, zijn dochter, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar man, met de helft, 26 fol. 154.
30-6-1604: Jan Reinersz. van Rossel (!) voor Marijke, dochter van Jan Jouree, zijn vrouw, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar broer, 26 fol. 155.
17-1-1622: Thomas Hurnius voor Johan, zijn zoon, en diens broers en zusters bij dode van Deliane, dochter van Adriaan Hesselsz, hun moeder, 27/2 fol. 27v-28.
18-2-1656: Adriaan Hurnius voor Thomas, zijn zoon, bij dode van Johan Hurnius, raad en rentmeester
van Utrecht, diens oom, 29 fol. 169v.
Onroerend goed
28-12-1557:
Adriaan van Meerlo, procureur bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door Frans bastaard van Brederode met lijftocht van Deliane, dochter van Gozewijn van Amerongen, zijn vrouw, op de helft, 21 fol. 14-15.
3-10-1561: Arnout Ram voor Nikolaas van Mierlo Adriaansz, 21 fol. 92.
23-1-1585: Jacob Jansz. de Joure bij overdracht door Nikolaas van Mierlo, 25 fol. 54v.
20-6-1604: Adriaan Hesselsz. voor Deliane, zijn dochter, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar man, met de helft, 26 fol. 154.
30-6-1604: Jan Reinersz. van Rossel (!) voor Marijke, dochter van Jan Jouree, zijn vrouw, bij dode van Jacob Jansz. de Jouree, haar broer, 26 fol. 155.
17-1-1622: Thomas Hurnius voor Johan, zijn zoon, en diens broers en zusters bij dode van Deliane, dochter van Adriaan Hesselsz, hun moeder, 27/2 fol. 27v-28
18-2-1656: Adriaan Hurnius voor Thomas, zijn zoon, bij dode van Johan Hurnius, raad en rentmeester
van Utrecht, diens oom, 29 fol. 169v.
Bronnen: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666
1595
In een conflict tussen Herman Jans de Cruyff en de Staten van Utrecht wordt Adriaen Hessels als pander genoemd. Bron: HUA Dom 1436
Bronnen: C. van Schaik - Overlangbroek op de kaart gezet. Dorp, landschap en bewoners... blz 322.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana*1583 Utrecht †1621 Utrecht 38


Joannes Heurnius
 
prof dr Joannes Heurnius, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
, Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,
Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht.

 • Vader:
  Otto Jansz van Huern3,4,1,2 (van Hoorn, van Hoern, van Heurn), zn. van Johan Baron van Horne (baron van Boxtel) en Agneta Ockers, geb. IJsselstein circa 1515, groothandelaar in wijnen, burger van Utrecht, ovl. aldaar op 28 aug 1583, tr. Utrecht op 15 jul 1541 met

tr. Utrecht op 4 mrt 1576
met

Christine Beijer, dr. van Wilhelmus Beyer (kanunnik ten Dom in 1566) en Margaretha Lijster, geb. Utrecht op 9 dec 1555, ovl. aldaar overleden aan de pest (Leiden) op 11 sep 1604,
, Christine is vernoemd naar haar grootmoeder, de vrouw van Gerardus Lijstrius. Johannes Heurnius was lijfarts van de prins van Oranje.   Mr. Johannes Heurnius, Med. Doct, is na syne Italiaense reyse thuys comende gehijlict aen Cristine Beyerts tot Utrecht, alwair hij in den raet vercosen wert, maer meerder geneicht totte exercitie van de medecinen is tot Leyden beroepen ende daer mettertijt geworden professor in ea facutate primarius et principis archiatriae, wiens ervarentheit soe in theoria als praxi syne boecken getuygen, doch wesende seer calcule gequelt, heeft dselve hem na viel torment het leven benomen tot Leyden in de Peterskerck begraven in Augusto 1601, ende syn huysfr. is hem na 3 iaeren gevolcht met 3 kinderen aende pest gestorven.  "D. Joannes Heurnius sterff tot Leijden anno 1601, aug. 11 stylo novo, op een Saterdach 's morgens een quartier nae vijff uren, op het Bagijnhof achter de kerck in het huisch geteyckent met N xxx in de camer beneden daer de drie scuyfraemkens staen." "Christina Beijers sijn huysvrouw sterff anno 1604, den 26 sept. stylo novo op een Sonnendach t's avonts de klock thien slaende, aen de pest als sij drie daegen sieck geweest was, in het vs. huysch in de beneden camer daer het tuyntien ende keldertien aen respondeert."
Dr. Johannes Heurnius, geb. Utrecht 25 jan. 1543 (oude stijl), raad en schepen aldaar (1579), hoogleraar in de medicijnen te Leiden (1581), hij is ses maal Rector Magnificus in die universitijt geweest, overleden Leiden 11 aug. 1601, naar sijn doot heeft men in sijn lichaam seeven steenen bij openinge gevonden, die van sijn soon Otto bewaart sijn geworden, van gedaente als een grooten eijkel, alle van gelijck gewigt, weegende elck twee dragmas; hij is gelijck oock sijn vrouwe begraaven in Sinte Peeters kerke tot Leijden, voor de noorderdeur, waardoor men int choor gaet, naast een hoeckpilaar, int selve graf, daar Rombertus Dodoneus, sijn collega, voor hem begraaven is en wiens graftschrift in een steen gesneeden nog aen voors. pilaar hangt, zn. van Otto van Heurne, wijnkoper te Utrecht, en Geertruyt van Velsen; tr. Utrecht 1 maart 1576 Christina Beijer, geb. ald. 9 dec. 1555, t Leiden 26 sept. 1604 (door de pest, op haar 49ste jaar), dr. van Willem Beijer, kanunnik ten Dom, en Margareta Lijster.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1577 Utrecht †1652 Leiden 74
Johan*1579 Utrecht †1581 Leiden 2
Johan*1581 Leiden    
Thomas*1583 Leiden †1633 Utrecht 49
Lidia*1585 Leiden    
Isaac*1586 Leiden †1597  10
Abraham*1586 Leiden †1604  17
Justus*1587 Leiden †1674  86
Susanna*1589 Leiden †1604  14
10 Margaretha*1591 Leiden †1604  13
11 Isabella*1594 Leiden †1662 Utrecht 67Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Familiearchief van Heurn (A 014), Bundel A, Nr. 7, 15 jul 1541
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (blz/akte 78)
4.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)

Christine Beijer
Christine Beijer, geb. Utrecht op 9 dec 1555, ovl. aldaar overleden aan de pest (Leiden) op 11 sep 1604,
, Christine is vernoemd naar haar grootmoeder, de vrouw van Gerardus Lijstrius. Johannes Heurnius was lijfarts van de prins van Oranje.   Mr. Johannes Heurnius, Med. Doct, is na syne Italiaense reyse thuys comende gehijlict aen Cristine Beyerts tot Utrecht, alwair hij in den raet vercosen wert, maer meerder geneicht totte exercitie van de medecinen is tot Leyden beroepen ende daer mettertijt geworden professor in ea facutate primarius et principis archiatriae, wiens ervarentheit soe in theoria als praxi syne boecken getuygen, doch wesende seer calcule gequelt, heeft dselve hem na viel torment het leven benomen tot Leyden in de Peterskerck begraven in Augusto 1601, ende syn huysfr. is hem na 3 iaeren gevolcht met 3 kinderen aende pest gestorven.  "D. Joannes Heurnius sterff tot Leijden anno 1601, aug. 11 stylo novo, op een Saterdach 's morgens een quartier nae vijff uren, op het Bagijnhof achter de kerck in het huisch geteyckent met N xxx in de camer beneden daer de drie scuyfraemkens staen." "Christina Beijers sijn huysvrouw sterff anno 1604, den 26 sept. stylo novo op een Sonnendach t's avonts de klock thien slaende, aen de pest als sij drie daegen sieck geweest was, in het vs. huysch in de beneden camer daer het tuyntien ende keldertien aen respondeert."
Dr. Johannes Heurnius, geb. Utrecht 25 jan. 1543 (oude stijl), raad en schepen aldaar (1579), hoogleraar in de medicijnen te Leiden (1581), hij is ses maal Rector Magnificus in die universitijt geweest, overleden Leiden 11 aug. 1601, naar sijn doot heeft men in sijn lichaam seeven steenen bij openinge gevonden, die van sijn soon Otto bewaart sijn geworden, van gedaente als een grooten eijkel, alle van gelijck gewigt, weegende elck twee dragmas; hij is gelijck oock sijn vrouwe begraaven in Sinte Peeters kerke tot Leijden, voor de noorderdeur, waardoor men int choor gaet, naast een hoeckpilaar, int selve graf, daar Rombertus Dodoneus, sijn collega, voor hem begraaven is en wiens graftschrift in een steen gesneeden nog aen voors. pilaar hangt, zn. van Otto van Heurne, wijnkoper te Utrecht, en Geertruyt van Velsen; tr. Utrecht 1 maart 1576 Christina Beijer, geb. ald. 9 dec. 1555, t Leiden 26 sept. 1604 (door de pest, op haar 49ste jaar), dr. van Willem Beijer, kanunnik ten Dom, en Margareta Lijster.

 • Vader:
  Wilhelmus Beyer, zn. van Wilhelmus Beijer (schepen binnen Rhenen 1521) en Juliana van Rijsere, kanunnik ten Dom in 1566, ovl. op 13 apr 1594,
  , 30 dec. 1566:
  Compareerde heer Johan van Drolshagen, canonick en scholaster van St. Marie te Utrecht, als executeur van het testament van zaliger heer Johan Beyer, in zijn leven canonick ten Dom te Utrecht, voor zich en als gemachtigde voor zijn mede-executoren heer Johan van Dael, canonick ten Dom, heer Johan van Harn, maarschalck tot Wijck en Wouter Brock en ook als gemachtigde van Wouter van Wee en Splinter van Oestrum als mombers over de onmondige kinderen van Willem Beyer Willemszn. den Jonge en van dezelve Willem Beyer zich sterkmakende voor heer Gerrit Beyer zijn zoon, canonick ten Dom en van Juliana Willem Beyersdr. oudste dochter, enig. proc. d.d. 27.12.1566 ter ene zijde.
  En Willem Beyer, burger van Rhenen, als vader en hem se...... erfgenaam van de nagelaten goederen van zaliger heer Johan Beyer voorschr. en ook van heer Frans Beyer canonick in zijn leven van St. Marie, zijne zonen ter andere zijde.
  Zijn vruntelick(?) geaccordeert voor alle geschillen t.a.v. de testamenten van heer Johan en heer Frans, daarin Willem Beyer sustinerende gepreferieert te zijn en die op de volgende wijze, nl. dat executoren van Willem Beyer zouden overdragen de volgende percelen in de gerechte van Rhenen, ten weten een stuk landt genaamd 't Duyfhuys buten de Berchpoert, item een huizinge en hofstede in Rhenen genaamd Den Bock, item een losrente van 400 Carolus Gulden t.l.v. Henrick Lijster en Aeltgen (diens echtgenote), den scone goude signetring, een portegaloser, 3 silvere .... 2 silvere scalen, nog een portegaloser hem bij testament van heer Johan gelegateert, item 20 halve goude .eulen en 15 Philips guldens in specie die hij over zijn zoon ten achteren was, nog 100 Philips guldens in specie welke hij zei zijn zoon Frans geleend te hebben, item een grote ijseren kist met sijn sloten en sleutels, waartegenover Willem afstand zou doen van de rest. En dit alleen t.b.v. zijn kindskinderen. Het onroerend goed wordt bij deze overgedragen. De roerende goederen verklaart Willem Beyer ontvangen te hebben.
  Ter selver stond heeft Willem Beyer den Ouden overgedragen aan heer Johan van Harn, maarschalck tot Wijck, het stuk land genaamd het Duyfhuys gelegen onder de Lusenberch (?), voor alsulcke dienste ende getrouwicheyt als heer Johan hem comparant gedaan heeft en noch belooft heeft te doen tot sijn comparants begeerte, tr. met
 • Moeder:
  Margaretha Lijster, dr. van Gerardus Lijstrius en Justina (Stijtje) , ovl. op 12 aug 1558,
  , de Rhenense familie Beyer echter voerde eveneens als wapen een adelaar.De wapens zouden dan toebehoord kunnen hebben aan Wlhelmus Beyer, in 1566 kanunnik ten Dom, overl.13-4-1594 oude stijl; hij tr. Margaretha Lijster, overl. 12-8-1558, enige dochter van Gerardus Lijstrius. Echter in beide gevallen is dan het wapen van de vrouw links (heraldisch rechts)afgebeeld hetgeen zeer ongebruikelijk is. Waarschijnlijker is dat we hier te maken hebben met de wapens van Evert Lister, overl. 6-11-1529 en die tr. Petronella Beyer, overl. 24-11-1529. Zij kregen onder andere een zoon Berend Lijster, priester, overl.in of vóór 1569.
  Bloys van Treslong Prins meldt in zijn beschrijving van de grafzerken in de Cunerakerk,dat bij deze wapens de volgende tekst voorkwam:
  "Anno D ui .MV ° ende VI ipsa die omnium sanctorum obiit discretus vir Bernardus...".
  Dit zou inderdaad in deze richting kunnen wijzen,ware het niet dat tussen de wapens Lijster en Beyer een wapen geplaatst is dat veel lijkt op dat van de familie Proeys (gekanteeld schildhoofd).
  De naam Berend kwam ook veel voor bij deze familie Proeys.

tr. Utrecht op 4 mrt 1576
met

prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
, Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,
Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht.

 

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1577 Utrecht †1652 Leiden 74
Johan*1579 Utrecht †1581 Leiden 2
Johan*1581 Leiden    
Thomas*1583 Leiden †1633 Utrecht 49
Lidia*1585 Leiden    
Isaac*1586 Leiden †1597  10
Abraham*1586 Leiden †1604  17
Justus*1587 Leiden †1674  86
Susanna*1589 Leiden †1604  14
10 Margaretha*1591 Leiden †1604  13
11 Isabella*1594 Leiden †1662 Utrecht 67


Otto Jansz van Huern
Otto Jansz van Huern3,4,1,2 (van Hoorn, van Hoern, van Heurn), geb. IJsselstein circa 1515, groothandelaar in wijnen, burger van Utrecht, ovl. aldaar op 28 aug 1583.

 • Vader:
  Johan Baron van Horne1,5, zn. van Jacob II graaf van Horne (graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc.) en Anna jonkvrouwe van Kerckem (gravin van Aremberg), geb. circa 1479, Baron van Boxtel, Graaf van Baucignies, offiicier onder Frederik van Egmond, graaf van Buren, officier onder Lodewijk II van Hongarije, ovl. Mohácsz op 29 aug 1526, tr. IJsselstein in 1515 met
 • Moeder:
  Agneta Ockers1 (van Alendorp), ovl. IJsselstein circa 1520.

tr. Utrecht op 15 jul 1541
met

Geertruy van Velsen3,4,2, dr. van Lambert van Velsen en Elisabeth Rijck Lubbertszoonsdr, geb. Utrecht circa 1516, ovl. overluid te Utrecht in de Dom op 12 jan 1604.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1543 Utrecht †1601 Leiden (Pieterskerk) 5811 
Agneta  †1626   
Lubbertus  †1631   
Thomas  †1612   
Johanna     
Elisabeth     
Emerentia     
Geertruy  †1605   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Familiearchief van Heurn (A 014), Bundel A, Nr. 7, 15 jul 1541
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (blz/akte 78)
4.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)
5.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Geertruy van Velsen
Geertruy van Velsen2,3,1, geb. Utrecht circa 1516, ovl. overluid te Utrecht in de Dom op 12 jan 1604.

 • Vader:
  Lambert van Velsen1, geb. waarschijnlijk Utrecht circa 1490, ovl. voor 1567, relatie met
 • Moeder:
  Elisabeth Rijck (Lysbeth) Lubbertszoonsdr (Rijck Lubbertszdr), dr. van Rijck Lubbertszoonsdr,
  , enig erfgenaam van Henrick Evertsz van Suylen, en de geďnstitueerde erfgenamen van diens weduwe Alit Jan Jacobsdr van Rotterdam, transporteren een huis omtrent de Plompetoren te Rotterdam, Zij krijgt geen kinderen.

tr. Utrecht op 15 jul 1541
met

Otto Jansz van Huern2,3,4,1 (van Hoorn, van Hoern, van Heurn), zn. van Johan Baron van Horne (baron van Boxtel) en Agneta Ockers, geb. IJsselstein circa 1515, groothandelaar in wijnen, burger van Utrecht, ovl. aldaar op 28 aug 1583.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1543 Utrecht †1601 Leiden (Pieterskerk) 5811 
Agneta  †1626   
Lubbertus  †1631   
Thomas  †1612   
Johanna     
Elisabeth     
Emerentia     
Geertruy  †1605   Bronnen:
1.Familiearchief van Heurn (A 014), Bundel A, Nr. 7, 15 jul 1541
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (blz/akte 78)
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Thomas van Nieuwkercke
Jonker Thomas van Nieuwkercke (von Neukirchen), priester, kanunnik, deken, deken van de St. Pieter te Utrecht van 1515 tot 1528, deken van de St. Jan te Utrecht na 1528, ovl. Utrecht op 19 aug 1556,
, Dns. Nob.

tr.
met

Elisabeth Rijck (Lysbeth) Lubbertszoonsdr (Rijck Lubbertszdr), dr. van Rijck Lubbertszoonsdr,
, enig erfgenaam van Henrick Evertsz van Suylen, en de geďnstitueerde erfgenamen van diens weduwe Alit Jan Jacobsdr van Rotterdam, transporteren een huis omtrent de Plompetoren te Rotterdam, Zij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara     
Thomas     


Elisabeth Rijck Lubbertszoonsdr
Elisabeth Rijck (Lysbeth) Lubbertszoonsdr (Rijck Lubbertszdr),
, enig erfgenaam van Henrick Evertsz van Suylen, en de geďnstitueerde erfgenamen van diens weduwe Alit Jan Jacobsdr van Rotterdam, transporteren een huis omtrent de Plompetoren te Rotterdam.

 • Vader:
  Rijck Lubbertszoonsdr,
  , hij werd de neef genoemd van Henrick Everts van Zuijlen, terwijl zijn zuster enig erfgenaam was van Henrick Everts van Zuijlen.

tr. (1)
met

Jonker Thomas van Nieuwkercke (von Neukirchen), zn. van Ridder Johann von Neukirchen (Herr zu Neukirchen bij Wevelinghoven) en Clara van Ameldonck, priester, kanunnik, deken, deken van de St. Pieter te Utrecht van 1515 tot 1528, deken van de St. Jan te Utrecht na 1528, ovl. Utrecht op 19 aug 1556,
, Dns. Nob.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara     
Thomas     

relatie (3)
met

Lambert van Velsen1, geb. waarschijnlijk Utrecht circa 1490, ovl. voor 1567.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruy*1516 Utrecht †1604 overluid te Utrecht 87Bronnen:
1.Familiearchief van Heurn (A 014), Bundel A, Nr. 7, 15 jul 1541

Johan van Horne
Johan Baron van Horne1,2, geb. circa 1479, Baron van Boxtel, Graaf van Baucignies, offiicier onder Frederik van Egmond, graaf van Buren, officier onder Lodewijk II van Hongarije, ovl. Mohácsz op 29 aug 1526.

tr. IJsselstein in 1515
met

Agneta Ockers1 (van Alendorp), ovl. IJsselstein circa 1520.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1515 IJsselstein †1583 Utrecht 68Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Agneta Ockers
Agneta Ockers1 (van Alendorp), ovl. IJsselstein circa 1520.

tr. IJsselstein in 1515
met

Johan Baron van Horne1,2, zn. van Jacob II graaf van Horne (graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc.) en Anna jonkvrouwe van Kerckem (gravin van Aremberg), geb. circa 1479, Baron van Boxtel, Graaf van Baucignies, offiicier onder Frederik van Egmond, graaf van Buren, officier onder Lodewijk II van Hongarije, ovl. Mohácsz op 29 aug 1526.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1515 IJsselstein †1583 Utrecht 68Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Ocker Ockersz
Ocker Ockersz, burgemeester van IJsselstein.


Jacob II van Horne
Jacob II graaf van Horne1,2 (van Hoorne, van Huerne), geb. circa 1450, graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc, ovl. op 8 okt 1502, begr. Weert Franciskanerklooster.

 • Vader:
  Jacob I heer van Horne (van Hoorne, van Horn, van Huerne), zn. van Willem VII van Horne (heer van Horn, Altena en Weert) en Jeanne (Johanna) de Montigny (vrouwe van Montigny en Oostervant), geb. Weert na 1417, na 1450 graaf van Horn Rijksgraaf van Horn (benoemd door keizer Frederik III, heer van Horn, Altena, Weert,) Nederweert, Kortessem, Wessem en (een deel van) Montigny, verheven tot graaf van Horn 1450, stichter van het Franciscanerklooster te Aldenborg bij Weert en treed daar in 1486, Rijksgraaf van Horn, vertegenwoordiger bij de kloosterbouw: Gerard van Vlodorp Weert in 1461, ovl. aldaar tussen 3 mei 1488 en 13 mei 1488 , begr. (Franciscanerklooster), tr. in 1448 met

relatie (1)
met

Anna jonkvrouwe van Kerckem1,2 (gravin van Aremberg), gravin van Aremberg.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1479  †1526 Mohácsz 47
Johanna  †1558 Tongelre bij Eindhoven  

tr. (2) tussen 22 apr 1470 en 4 jun 1470 
met

Johanna van Gruuthuuse (van Brugge, van Brügge, Gruthuysen).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1480  †1540  60

tr. (3)
met

Philippine von Württemberg, geb. na 1453, ovl. Weert op 4 jun 1475.

Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Anna jonkvrouwe van Kerckem
Anna jonkvrouwe van Kerckem1,2 (gravin van Aremberg), gravin van Aremberg.

relatie
met

Jacob II graaf van Horne1,2 (van Hoorne, van Huerne), zn. van Jacob I heer van Horne (na 1450 graaf van Horn) en Johanna van Moers-Saarwerden, geb. circa 1450, graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc, ovl. op 8 okt 1502, begr. Weert Franciskanerklooster, tr. (3) met Philippine von Württemberg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1479  †1526 Mohácsz 47
Johanna  †1558 Tongelre bij Eindhoven  Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Johanna van Gruuthuuse
Johanna van Gruuthuuse (van Brugge, van Brügge, Gruthuysen).

tr. tussen 22 apr 1470 en 4 jun 1470 
met

Jacob II graaf van Horne1,2 (van Hoorne, van Huerne), zn. van Jacob I heer van Horne (na 1450 graaf van Horn) en Johanna van Moers-Saarwerden, geb. circa 1450, graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc, ovl. op 8 okt 1502, begr. Weert Franciskanerklooster, tr. (3) met Philippine von Württemberg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1480  †1540  60Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Jacob I van Horne
Jacob I heer van Horne (van Hoorne, van Horn, van Huerne), geb. Weert na 1417, na 1450 graaf van Horn Rijksgraaf van Horn (benoemd door keizer Frederik III, heer van Horn, Altena, Weert,) Nederweert, Kortessem, Wessem en (een deel van) Montigny, verheven tot graaf van Horn 1450, stichter van het Franciscanerklooster te Aldenborg bij Weert en treed daar in 1486, Rijksgraaf van Horn, vertegenwoordiger bij de kloosterbouw: Gerard van Vlodorp Weert in 1461, ovl. aldaar tussen 3 mei 1488 en 13 mei 1488 , begr. (Franciscanerklooster).

 • Vader:
  Willem VII van Horne, zn. van Willem VII van Horne (heer van Horn en Altena 1369) en Johanna van Loon gezegd van Heinsberg, geb. na 1374, heer van Horn, Altena en Weert, voogd van Thorn in 1417, ovl. Aix-la-Chapelle in het huis "Horn" in de Jacobsstrasse in Aken op 23 jul 1433, begr. Aken [Duitsland] (Aachen [D], Dominicanerklooster), tr. op 23 jan 1417 met
 

tr. in 1448
met

Johanna van Moers-Saarwerden (von Moers zu Mörs), dr. van Frederik IV (Walraven) van Moers (graaf van Saarwerden, graaf van Moers, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden) en Engelberta van Kleef-Mark, geb. circa 1420, ovl. op 2 apr 1461.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob II*1450  †1502 Weert 52
Walpurgis  †1476   
Frederik  †1486   


Johanna van Moers-Saarwerden
Johanna van Moers-Saarwerden (von Moers zu Mörs), geb. circa 1420, ovl. op 2 apr 1461.

 • Vader:
  Frederik IV (Walraven) van Moers1 (von Moers zu Mörs), zn. van Frederik III graaf van Moers (graaf van Moers, heer van Baer en Lathum en van half Saarwerden 1399) en Walburga van Saarwerden, geb. na 1376, graaf van Saarwerden, graaf van Moers, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden, ovl. op 11 jul 1448, begr. Keulen [Duitsland] St. Panthaleon,
  , Graaf van Meurs en Saarwerden, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden Vlies, tr. in 1392 met

tr. in 1448
met

Jacob I heer van Horne (van Hoorne, van Horn, van Huerne), zn. van Willem VII van Horne (heer van Horn, Altena en Weert) en Jeanne (Johanna) de Montigny (vrouwe van Montigny en Oostervant), geb. Weert na 1417, na 1450 graaf van Horn Rijksgraaf van Horn (benoemd door keizer Frederik III, heer van Horn, Altena, Weert,) Nederweert, Kortessem, Wessem en (een deel van) Montigny, verheven tot graaf van Horn 1450, stichter van het Franciscanerklooster te Aldenborg bij Weert en treed daar in 1486, Rijksgraaf van Horn, vertegenwoordiger bij de kloosterbouw: Gerard van Vlodorp Weert in 1461, ovl. aldaar tussen 3 mei 1488 en 13 mei 1488 , begr. (Franciscanerklooster).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob II*1450  †1502 Weert 52
Walpurgis  †1476   
Frederik  †1486   Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Willem VII van Horne
Willem VII van Horne, geb. na 1374, heer van Horn, Altena en Weert, voogd van Thorn in 1417, ovl. Aix-la-Chapelle in het huis "Horn" in de Jacobsstrasse in Aken op 23 jul 1433, begr. Aken [Duitsland] (Aachen [D], Dominicanerklooster).

tr. op 23 jan 1417
met

Jeanne (Johanna) de Montigny, dr. van Jean III de Montigny (heer van Montigny -en-Ostrevant) en Eléonore I de Quesnes (burggravin van Poix), geb. circa 1392, vrouwe van Montigny en Oostervant,
, vrouwe van Montigny en Oostervant.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob I*1417 Weert †1488 Weert 70
Mahaud