Cees Hagenbeek
Diderik de Ridder
Diderik de Ridder.

relatie
met

Adriaena van Dompselaer1, dr. van Joost/Gerrit van Dompselaer (schepen van Utrecht) en Aleida Bor van Amerongen.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltge     
Margaretha     
Willem     
NN     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Aeltge de Ridder
Aeltge de Ridder.

relatie
met

Didolph van der Poel.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Margaretha de Ridder
Margaretha de Ridder.Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Willem de Ridder
Willem de Ridder.Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

NN de Ridder
NN de Ridder.

relatie
met

Ludolph de With.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Ludolph de With
Ludolph de With.

relatie
met

NN de Ridder, dr. van Diderik de Ridder en Adriaena van Dompselaer.


Didolph van der Poel
Didolph van der Poel.

relatie
met

Aeltge de Ridder, dr. van Diderik de Ridder en Adriaena van Dompselaer.


Hillegonda Hovenaer
Hillegonda Hovenaer (Hoevenaar), geb. Culemborg.

tr. (1) Culemborg op 29 dec 1615
met

Adriaen van Helsdingen, geb. Culemborg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1637 Utrecht (Buurkerk)  

tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624
met

Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633.


Bronnen:

1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920

Adriaen van Helsdingen
Adriaen van Helsdingen, geb. Culemborg.

tr. Culemborg op 29 dec 1615
met

Hillegonda Hovenaer (Hoevenaar), dr. van Lambert Hovenaer (burgemeester Culemborg), geb. Culemborg, tr. (2) met Dr Thomas Heurnius. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1637 Utrecht (Buurkerk)  Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920

Boukia van Doyma
Boukia van Doyma.

tr. Franeker in apr 1631
met

Jacobus van Heurn, zn. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. Utrecht op 16 sep 1608, kanunnik, ovl. Utrecht op 11 jan 1633.


Johannes Planje(r)
Johannes Planje(r), ged. Leiden op 9 sep 1717, baggerman, doopgetuige van zijn nicht Geertruy Eradus Leiden (Loodskerk) op 16 sep 1742, doopgetuige van zijn neef Lammert Eradus Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 aug 1739, doopgetuige van zijn nicht Rachel Eradus Leiden (Loodskerk) op 15 okt 1747, doopgetuige van zijn neef Jacobus Eradus Leiden (Marekerk) op 3 feb 1745, ovl. Leiden tussen 28 nov 1795 en 5 dec 1795 , begr. aldaar.

tr. op 29 aug 1739
met

Geertruy Eradus, dr. van Bartholomeus Eradus (lakenwever) en Geertruijt van Schoordijck, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jan 1718 (getuigen: Johannes Vergrijn en Sara Melkstop), doopgetuige van haar nicht Geertruy Eradus Leiden (Loodskerk) op 16 sep 1742, doopgetuige van haar neef Lammert Eradus Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 aug 1739, doopgetuige van haar neef Jacobus Eradus Leiden (Marekerk) op 3 feb 1745, doopgetuige van haar nicht Rachel Eradus Leiden (Loodskerk) op 15 okt 1747, ovl. Leiden tussen 5 okt 1793 en 12 okt 1793 , begr. aldaar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruij~1742 Leiden †1814 Leiden 71


Maria van Helsdingen
Maria van Helsdingen, ovl. Utrecht (Buurkerk) op 16 apr 1637.

tr. Utrecht op 21 okt 1630
met

Johan Heurnius, zn. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. Utrecht op 29 okt 1606, kanunnik Kapittel St. Jan te Utrecht, raad en vroedschap Utrecht, ovl. Utrecht op 7 jan 1655.


Bronnen:

1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920

Gerrit van Rheeden
Jhr Gerrit van Rheeden, luitenant in de compagnie van Kapitein Vijch, in het garnizoen te Burick, het gezin 11 Dec 1636 in Rhenen, ovl. op 4 jan 1682.

  • Vader:
    Gijsbert van Rheeden, kapitein van de waardgelder, ovl. op 10 dec 1663, begr. Rhenen, tr. op 13 nov 1607 met

otr. Rhenen op 11 dec 1636, tr. Utrecht op 15 mrt 1637
met

Christina van Heurn, dr. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. Utrecht op 15 jul 1610.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas*1638  †1683  45


Hendrik ten Hage
Hendrik ten Hage.

tr. Utrecht op 31 dec 1637
met

Margaretha van Heurn, dr. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. Utrecht op 2 mrt 1616.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana     


Deliana ten Hage
Deliana ten Hage, huwelijksgetuige van Lambert Eradus en haar nicht Margriet Bergeijck Amsterdam op 5 dec 1671.

tr. Amsterdam op 5 mrt 1661
met

Joachim (Jochem) Struys.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Benjamin*1661 Amsterdam †1668  6
Cornelia*1663 Amsterdam †1665  2
Cornelia*1665 Amsterdam †1667  1
Cornelia*1667 Amsterdam    
Benjamin~1668 Amsterdam    
Margriet*1669 Amsterdam    


Joachim Struys
Joachim (Jochem) Struys.

tr. Amsterdam op 5 mrt 1661
met

Deliana ten Hage, dr. van Hendrik ten Hage en Margaretha van Heurn, huwelijksgetuige van Lambert Eradus en haar nicht Margriet Bergeijck Amsterdam op 5 dec 1671.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Benjamin*1661 Amsterdam †1668  6
Cornelia*1663 Amsterdam †1665  2
Cornelia*1665 Amsterdam †1667  1
Cornelia*1667 Amsterdam    
Benjamin~1668 Amsterdam    
Margriet*1669 Amsterdam    


Benjamin Struys
Benjamin Struys, geb. Amsterdam op 1 dec 1661, ovl. voor 1668.


Cornelia Struys
Cornelia Struys, geb. Amsterdam op 4 feb 1663, ovl. voor 20 feb 1665.


Cornelia Struys
Cornelia Struys, geb. Amsterdam op 20 feb 1665, ovl. voor 7 feb 1667.


Cornelia Struys
Cornelia Struys, geb. Amsterdam op 7 feb 1667.