Website van Cees Hagenbeek
Aplonia Vijfftien
Aplonia Vijfftien, ged. Leiden (Loodskerk) op 2 sep 1792 (getuigen: Mattijs van der Linden en Aplonia Mahia).


Gerrit Beekenkamp
Gerrit Beekenkamp, ged. Diepenheim Gerrit Beekenkamp, j.m. afkomstig van Overijssel wonend te Rijswijk, tuinman te Loosduinen, overleden tussen 2 november 1774 en 1779 (dan hertrouwt namenlijk zijn tweede vrouw Cornelia Rolaard met Klaas ten Hoven).
Gerrit Bekkenkamp is bij zijn huwelijk j.m. afkomstig uit Overijssel maar wonend te Rijswijk. Zonder verdere plaatsaanduiding of patroniem is het erg lastig om zijn herkomst in Overijssel te traceren, daarbij komt dat onderzoek in Overijssel wordt bemoeilijkt door het feit dat men zich daar vaak gewoon was te noemen naar de boerderij of het erf waarop men boerde. Omdat een "Bekke" in de streektaal een beek is en een "kamp" een hoog gelegen stuk bouwland zou mogelijk de naam Beekenkamp afgeleid kunnen zijn van een boerderij of erve gelegen bij een beek.
In de DTB-registers van Diepenheim wordt vermeld "het Beckenkamp in 't kerspel van Diepenheim" en soms ook "Beckenkamp opt Coenderink". In het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen 1379-1805 door E.D. Eijken (1995) staat bij het Richterambt Diepenheim o.a. vermeld "Den Bekedam in den Dorpe Diepenheim". Daarnaast blijkt in Hengevelde (ca. 6 kilometer van Diepenheim) een boerderij Bekencamp geweest te zijn. In het verpondingsregister van 1601 wordt "Den Beckincamp" voor het eerst genoemd. In 1905 werd deze boerderij bij publieke verkoop verkocht. De grond ging naar diverse eigenaren en de boerderij zelf werd afgebroken 2).
Volgens een kwartierstaat in het bezit van Dhr. G.H. Beekenkamp uit Nieuw Weerdinge, samengesteld door diens oom, zou Gerrit Beekenkamp in 1705 geboren zijn te Diepenheim. Onderzoek in de DTB registers van Diepenheim levert het volgende op: Trouwboek 115, blz. 15 : Op 23 november 1704 wordt te Diepenheim het huwelijk bevestigt van Jan Gerritsen, zoon van wijlen Gerrit op de Willigen, met Berentjen Henriks, dochter van Henrik Keusenkamp, beiden in het kerspel Diepenheim.
Doopboek 114, blz. 21 : Op 11 oktober 1705 is gedoopt het kind Gerrit, zoon van Jan Jonnink op 't Beckenkamp en Berentjen Beckenkamp.
Doopboek 114, blz. 22 : Op 24 oktober 1706 is gedoopt het kind Henrik, zoon van Jan Bekkenkamp en Berentjen Henrikz.
Als Jan Beckenkamp (Jonnink) en Berentjen Henrikz (Beckenkamp) de ouders zouden zijn van "onze" Gerrit Beekenkamp, dan zou dit de vernoeming van Gerrit's jongste dochter Barendina kunnen verklaren. Maar het bewijs is nog niet gevonden. Bij de doop van twee van Gerrit's kinderen (namenlijk Johanna in 1737 en Johannes in 1746) treedt als doopgetuige een Jan Bekenkamp op, van dit mogelijke familielid (mogelijk dus zijn vader Jan Beckenkamp/Jonnink) is echter in het Westland en omgeving geen spoor te vinden.
Gerrit Bekenkamp is in 1737 lidmaat te Loosduinen: "Gerrit Bekenkamp, tuijnman bij mijn Heer van Alphen" met attestatie van Rijswijk, naar Rijswijk 3). Als Gerrit in 1738 trouwt met Johanna Timmermans woont hij zoals gezegd in Rijswijk.
Gerrit moet tussen 1774 en 1779 overleden zijn want op 2 november 1774 komen we hem nog tegen als doopgetuige bij de doop van zijn kleindochter Johanna Cornelia IJdo en op 21 maart 1779 hertrouwt zijn vrouw Cornelia Rolaard als zijn weduwe met Klaas ten Hoven.
Hij is in ondertrouw gegaan te Rijswijk op 11 oktober 1738 en een dag later ondertrouwd te 's-Gravenhage en getrouwd te 's-Gravenhage op 26 oktober 1738 (Nieuwe Kerk) (1) met Johanna Timmermans, overleden voor 1768 (dan hertrouwt namenlijk haar echtgenoot Gerrit Beekenkamp met Cornelia Rolaart)
Bij haar huwelijk met Gerrit Beekenkamp in 1738 is Johanna Timmermans j.d. geboren en wonend te 's-Gravenhage.
Volgens de kwartierstaat van der Tas in Ons Voorgeslacht (1980/blz 418) zou Johanna Timmermans gedoopt moeten zijn te 's-Gravenhage op 12 augustus 1714 als dochter van Anthony Simmerman en Wilhelmina Doeff, maar dan kloppen de vernoemingen van kinderen niet. Gezien deze vernoemingen en de verbinding met de naam van der Lus (zie onder) komt in 's-Gravenhage een Dirk Timmermans, met zowel een Johanna van der Lus als een Maria van der Lus als echtgenote, als vader in aanmerking. Maar een dochter Johanna van hem is in 's-Gravenhage niet te vinden.
Na hun huwelijk vestigen Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans zich waarschijnlijk eerst in 's-Gravenhage want in 1739 vertrekken "Gerrit Beekenkamp met syn huysvrouw Johanna Timmermans" vervolgens met een akte van indemniteit van 's-Gravenhage naar Loosduinen. In deze akte van 15 april 1739 worden expliciet de dochters van Johanna Timmermans genoemd: "mitsgaders hare twee kinderen met name Pieternella Beekenkamp, out seven Jaaren, en Johanna Beekenkamp out twee Jaaren". Alhoewel haar beide dochters in deze akte dus genoemd worden met de achternaam Beekenkamp is de zevenjarige Pieternella waarschijnlijk identiek met Johanna Petronella die op 3 juni 1731 in de Nieuwe Kerk te 's- Gravenhage wordt gedoopt als (buitenechtelijke?) dochter van Johanna Timmermans en Johannes Bronkhorst, De hierbij aanwezige doopgetuige Jakoba van der Lus is de verbindende schakel want zij is ook doopgetuige op 20 januari 1737 bij de doop van Johanna, de voorechtelijke dochter van Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans, die als tweejarige wordt genoemd in dezelfde akte van indemniteit.
Een Johanna Timmermans is op 27 september 1750 doopgetuige bij de doop van Anna Catharina, dochter van Johannes Ferber en Johanna Petronella Beekenkamp. Als dit "onze" Johanna Timmermans is, dan kan deze Johanna Petronella Beekenkamp identiek zijn met bovengenoemde Johanna Petronella Bronkhorst.
Ten slotte wordt op 22 maart 1751 wordt te 's-Gravenhage het overlijden aangegeven van een Johanna Timmerman (zonder s dus) in de leeftijd van 50 jaar op 11 okt 1705, j.m. van Overijssel, ovl. Den Haag op 5 apr 1777, begr. Loosduinen.

tr. (1) den Haag (Nieuwe Kerk) op 26 okt 1738
met

Johanna Timmermans, dr. van Anthony Simmermans (soldaat uit Roemelring) en Wilhelmina Doef, ged. Den Haag op 12 aug 1714.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1737 Den Haag 1791 Leiden 5410 
Maria~1737 Den Haag    
Dirk~1739 Den Haag    
Dirkje~1742 Den Haag    
Dirkje~1744 Den Haag    
Johannes~1746  1812 's-Gravenzande 65

tr. (2) Loosduinen (Grote Kerk) op 8 mei 1768
met

Cornelia Rolaard, j.d. van Delft


Johanna Timmermans
Johanna Timmermans, ged. Den Haag op 12 aug 1714.

tr. den Haag (Nieuwe Kerk) op 26 okt 1738
met

Gerrit Beekenkamp, zn. van Jan Gerritsen en Berentjen Henriks, ged. Diepenheim Gerrit Beekenkamp, j.m. afkomstig van Overijssel wonend te Rijswijk, tuinman te Loosduinen, overleden tussen 2 november 1774 en 1779 (dan hertrouwt namenlijk zijn tweede vrouw Cornelia Rolaard met Klaas ten Hoven).
Gerrit Bekkenkamp is bij zijn huwelijk j.m. afkomstig uit Overijssel maar wonend te Rijswijk. Zonder verdere plaatsaanduiding of patroniem is het erg lastig om zijn herkomst in Overijssel te traceren, daarbij komt dat onderzoek in Overijssel wordt bemoeilijkt door het feit dat men zich daar vaak gewoon was te noemen naar de boerderij of het erf waarop men boerde. Omdat een "Bekke" in de streektaal een beek is en een "kamp" een hoog gelegen stuk bouwland zou mogelijk de naam Beekenkamp afgeleid kunnen zijn van een boerderij of erve gelegen bij een beek.
In de DTB-registers van Diepenheim wordt vermeld "het Beckenkamp in 't kerspel van Diepenheim" en soms ook "Beckenkamp opt Coenderink". In het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen 1379-1805 door E.D. Eijken (1995) staat bij het Richterambt Diepenheim o.a. vermeld "Den Bekedam in den Dorpe Diepenheim". Daarnaast blijkt in Hengevelde (ca. 6 kilometer van Diepenheim) een boerderij Bekencamp geweest te zijn. In het verpondingsregister van 1601 wordt "Den Beckincamp" voor het eerst genoemd. In 1905 werd deze boerderij bij publieke verkoop verkocht. De grond ging naar diverse eigenaren en de boerderij zelf werd afgebroken 2).
Volgens een kwartierstaat in het bezit van Dhr. G.H. Beekenkamp uit Nieuw Weerdinge, samengesteld door diens oom, zou Gerrit Beekenkamp in 1705 geboren zijn te Diepenheim. Onderzoek in de DTB registers van Diepenheim levert het volgende op: Trouwboek 115, blz. 15 : Op 23 november 1704 wordt te Diepenheim het huwelijk bevestigt van Jan Gerritsen, zoon van wijlen Gerrit op de Willigen, met Berentjen Henriks, dochter van Henrik Keusenkamp, beiden in het kerspel Diepenheim.
Doopboek 114, blz. 21 : Op 11 oktober 1705 is gedoopt het kind Gerrit, zoon van Jan Jonnink op 't Beckenkamp en Berentjen Beckenkamp.
Doopboek 114, blz. 22 : Op 24 oktober 1706 is gedoopt het kind Henrik, zoon van Jan Bekkenkamp en Berentjen Henrikz.
Als Jan Beckenkamp (Jonnink) en Berentjen Henrikz (Beckenkamp) de ouders zouden zijn van "onze" Gerrit Beekenkamp, dan zou dit de vernoeming van Gerrit's jongste dochter Barendina kunnen verklaren. Maar het bewijs is nog niet gevonden. Bij de doop van twee van Gerrit's kinderen (namenlijk Johanna in 1737 en Johannes in 1746) treedt als doopgetuige een Jan Bekenkamp op, van dit mogelijke familielid (mogelijk dus zijn vader Jan Beckenkamp/Jonnink) is echter in het Westland en omgeving geen spoor te vinden.
Gerrit Bekenkamp is in 1737 lidmaat te Loosduinen: "Gerrit Bekenkamp, tuijnman bij mijn Heer van Alphen" met attestatie van Rijswijk, naar Rijswijk 3). Als Gerrit in 1738 trouwt met Johanna Timmermans woont hij zoals gezegd in Rijswijk.
Gerrit moet tussen 1774 en 1779 overleden zijn want op 2 november 1774 komen we hem nog tegen als doopgetuige bij de doop van zijn kleindochter Johanna Cornelia IJdo en op 21 maart 1779 hertrouwt zijn vrouw Cornelia Rolaard als zijn weduwe met Klaas ten Hoven.
Hij is in ondertrouw gegaan te Rijswijk op 11 oktober 1738 en een dag later ondertrouwd te 's-Gravenhage en getrouwd te 's-Gravenhage op 26 oktober 1738 (Nieuwe Kerk) (1) met Johanna Timmermans, overleden voor 1768 (dan hertrouwt namenlijk haar echtgenoot Gerrit Beekenkamp met Cornelia Rolaart)
Bij haar huwelijk met Gerrit Beekenkamp in 1738 is Johanna Timmermans j.d. geboren en wonend te 's-Gravenhage.
Volgens de kwartierstaat van der Tas in Ons Voorgeslacht (1980/blz 418) zou Johanna Timmermans gedoopt moeten zijn te 's-Gravenhage op 12 augustus 1714 als dochter van Anthony Simmerman en Wilhelmina Doeff, maar dan kloppen de vernoemingen van kinderen niet. Gezien deze vernoemingen en de verbinding met de naam van der Lus (zie onder) komt in 's-Gravenhage een Dirk Timmermans, met zowel een Johanna van der Lus als een Maria van der Lus als echtgenote, als vader in aanmerking. Maar een dochter Johanna van hem is in 's-Gravenhage niet te vinden.
Na hun huwelijk vestigen Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans zich waarschijnlijk eerst in 's-Gravenhage want in 1739 vertrekken "Gerrit Beekenkamp met syn huysvrouw Johanna Timmermans" vervolgens met een akte van indemniteit van 's-Gravenhage naar Loosduinen. In deze akte van 15 april 1739 worden expliciet de dochters van Johanna Timmermans genoemd: "mitsgaders hare twee kinderen met name Pieternella Beekenkamp, out seven Jaaren, en Johanna Beekenkamp out twee Jaaren". Alhoewel haar beide dochters in deze akte dus genoemd worden met de achternaam Beekenkamp is de zevenjarige Pieternella waarschijnlijk identiek met Johanna Petronella die op 3 juni 1731 in de Nieuwe Kerk te 's- Gravenhage wordt gedoopt als (buitenechtelijke?) dochter van Johanna Timmermans en Johannes Bronkhorst, De hierbij aanwezige doopgetuige Jakoba van der Lus is de verbindende schakel want zij is ook doopgetuige op 20 januari 1737 bij de doop van Johanna, de voorechtelijke dochter van Gerrit Beekenkamp en Johanna Timmermans, die als tweejarige wordt genoemd in dezelfde akte van indemniteit.
Een Johanna Timmermans is op 27 september 1750 doopgetuige bij de doop van Anna Catharina, dochter van Johannes Ferber en Johanna Petronella Beekenkamp. Als dit "onze" Johanna Timmermans is, dan kan deze Johanna Petronella Beekenkamp identiek zijn met bovengenoemde Johanna Petronella Bronkhorst.
Ten slotte wordt op 22 maart 1751 wordt te 's-Gravenhage het overlijden aangegeven van een Johanna Timmerman (zonder s dus) in de leeftijd van 50 jaar op 11 okt 1705, j.m. van Overijssel, ovl. Den Haag op 5 apr 1777, begr. Loosduinen, tr. (2) met Cornelia Rolaard. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1737 Den Haag 1791 Leiden 5410 
Maria~1737 Den Haag    
Dirk~1739 Den Haag    
Dirkje~1742 Den Haag    
Dirkje~1744 Den Haag    
Johannes~1746  1812 's-Gravenzande 65


Maria Beekenkamp
Maria Beekenkamp, ged. Den Haag op 20 nov 1737.


Dirk Beekenkamp
Dirk Beekenkamp, ged. Den Haag op 9 aug 1739.


Dirkje Beekenkamp
Dirkje Beekenkamp, ged. Den Haag op 22 dec 1742.


Dirkje Beekenkamp
Dirkje Beekenkamp, ged. Den Haag op 1 apr 1744.


Paulus van der Heijden
Paulus van der Heijden, ged. Leiden op 13 mrt 1757, ovl. aldaar op 28 nov 1831.

tr. (1) Leiden op 15 aug 1779
met

Jacoba Elisabeth van der Waals, dr. van Michiel van der Waals (metselaar) en Jannetje Blijckersveldt, ged. Leiden op 14 mei 1760, ovl. aldaar op 23 jul 1797.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit~1779 Leiden    
Jannetie~1781 Leiden    
Paulus~1783 Leiden    
Geertruy~1786 Leiden    
Anna~1789 Leiden    
Neeltje~1791 Leiden 1875 Leiden 83
Geertruy~1796 Leiden    

tr. (2) Leiden op 24 feb 1820
met

Ester Leemans.

Bronnen:

1.K.O. register PP Leiden (T 117), R.A. Leiden, DTB Leiden, PP 39, NH, Leiden, 1750 (8 mei 1750 blz. 234)
2.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Jacoba Elisabeth van der Waals
Jacoba Elisabeth van der Waals, ged. Leiden op 14 mei 1760, ovl. aldaar op 23 jul 1797.

tr. Leiden op 15 aug 1779
met

Paulus van der Heijden, zn. van Gerrit van der Heijden (grijnwerker) en Geertruy van den Burck, ged. Leiden op 13 mrt 1757, ovl. aldaar op 28 nov 1831, tr. (2) met Ester Leemans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit~1779 Leiden    
Jannetie~1781 Leiden    
Paulus~1783 Leiden    
Geertruy~1786 Leiden    
Anna~1789 Leiden    
Neeltje~1791 Leiden 1875 Leiden 83
Geertruy~1796 Leiden    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 14)
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
3.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Gerrit van der Heijden
Gerrit van der Heijden, ged. Leiden op 10 okt 1779.Bronnen:

1.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Jannetie van der Heijden
Jannetie van der Heijden, ged. Leiden op 22 apr 1781.Bronnen:

1.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Paulus Gerardus van der Heijden
Paulus Gerardus van der Heijden, ged. Leiden op 10 jun 1783.Bronnen:

1.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Geertruy van der Heijden
Geertruy van der Heijden, ged. Leiden op 14 apr 1786.Bronnen:

1.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Anna van der Heijden
Anna van der Heijden, ged. Leiden op 15 jan 1789.Bronnen:

1.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Geertruy van der Heijden
Geertruy van der Heijden, ged. Leiden op 18 sep 1796.Bronnen:

1.K.O. register WW Leiden (T 114), RA Leiden, DTB Leiden, WW 45, NH, Leiden, 1779 (15 aug 1779 blz. 30)

Jacobus van Heurn
Jacobus van Heurn, ged. Utrecht op 16 sep 1608, kanunnik, ovl. Utrecht op 11 jan 1633.

 • Vader:
  Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624 met Hillegonda Hovenaer. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Utrecht op 3 sep 1605 met
 

tr. Franeker in apr 1631
met

Boukia van Doyma.

Bronnen:

1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Paulus van Heurn
Paulus van Heurn, geb. Utrecht op 8 mrt 1621, ged. aldaar op 8 mrt 1621, Raad vroedschap Utrecht, ovl. op 5 mrt 1674.

 • Vader:
  Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624 met Hillegonda Hovenaer. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Utrecht op 3 sep 1605 met
 

tr. op 16 feb 1660 (16 feb 1640)
met

Maria van Pallaes, dr. van Cornelis van Pallaes en Maria van Dompselaer.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus*1659 Utrecht 1702 Oost Indi 42
Deliana     
Thomas*1649 Utrecht    Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Adrianus van Heurn
Adrianus van Heurn, ged. op 26 sep 1613, in leven secretaris capittel St. Jans te Utrecht, ovl. op 25 mrt 1658.

 • Vader:
  Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624 met Hillegonda Hovenaer. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Utrecht op 3 sep 1605 met
 

tr. Rhenen op 15 mrt 1635
met

Margaretha van Bercheyck1, dr. van Johan van Bercheijck (procureur te Rhenen) en Elisabeth van Dompselaer, canonick capitulaer St Jans te Wyck, ovl. Utrecht op 24 nov 1673.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Justus~1648 Utrecht    Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Christina van Heurn
Christina van Heurn, ged. Utrecht op 15 jul 1610.

 • Vader:
  Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624 met Hillegonda Hovenaer. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Utrecht op 3 sep 1605 met
 

otr. Rhenen op 11 dec 1636, tr. Utrecht op 15 mrt 1637
met

Jhr Gerrit van Rheeden, zn. van Gijsbert van Rheeden (kapitein van de waardgelder) en Johanna van Wageningen, luitenant in de compagnie van Kapitein Vijch, in het garnizoen te Burick, het gezin 11 Dec 1636 in Rhenen, ovl. op 4 jan 1682.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas*1638  1683  45Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)

Margaretha van Heurn
Margaretha van Heurn, ged. Utrecht op 2 mrt 1616.

 • Vader:
  Dr Thomas Heurnius1,2, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. Utrecht op 1 mei 1633, begr. Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) Utrecht op 25 jul 1624 met Hillegonda Hovenaer. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Utrecht op 3 sep 1605 met
 

tr. Utrecht op 31 dec 1637
met

Hendrik ten Hage.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana     Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 137)