Website van Cees Hagenbeek
Heijltje Willems van der Wint
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Heijltje Willems van der Wint, ged. Nieuwkoop op 24 feb 1675 (getuige: Leuntje Sijmons).Bronnen:
1.Doopboek Nieuwkoop (D 429), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Nieuwkoop, 1A.I, Geref., Nieuwkoop, van 1619 tot 1679 (8 feb 1643 blz. 40)


Leentje Leenderts Kol
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Leentje Leenderts Kol.

tr. voor 1677
met

Hendrick Pieterse van Schaijk, tr. (1) met Aaltje Jans de Jonge. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Trouwboek Noorden (Nieuwkoop) (T 372), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Noorden, 24.II, Geref., Noorden, van 1651 tot 1718 (12 dec 1677 blz. 251)


Leendert Pieters Ramp
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Leendert Pieters Ramp, geb. circa 1625,
, Jan Janse van der Neut en Leendert Pieterse Ramp, vervangend Cornelis Dircksz Achteroff, wonend te Bodegraven, en verdere erfgenamen van Jan Huijbersz van Staveren en Gooltje Jansdr, beiden overleden, dragen op aan Gerardt Wijte, schout van Zegwaard en secretaris van Benthuizen, 3 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot .niet vermeld, belend ten oosten de weduwe van Jan Cornelisz Verhoeff en ten westen Diderick Hermansz, heer van Zuidwijk. Koopsom 475 gulden.
Protocollen Zwammerdam 1670-1677
inventarisnummer 23
bladzijde 156b
datum 05-02-1677.

otr. (1) Leiderdorp op 25 aug 16501, tr.
met

Ariaantje Michiels van Borselen (van Borsselen), dr. van Michiel Fransz van Borsselen, geb. circa 1630.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aagje~1653 Bodegraven    
Willem~1652 Bodegraven    

tr. (2) Bodegraven op 10 mei 1676
met

Diewertje Cornelis van Beieren.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:
1.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (28 aug 1650 blz. 126)


Ariaantje Michiels van Borselen
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Ariaantje Michiels van Borselen (van Borsselen), geb. circa 1630.

otr. Leiderdorp op 25 aug 16505, tr.
met

Leendert Pieters Ramp, zn. van Pieter Willem Dierten Ramp en Marrigje Simons Zwartendijck, geb. circa 1625,
, Jan Janse van der Neut en Leendert Pieterse Ramp, vervangend Cornelis Dircksz Achteroff, wonend te Bodegraven, en verdere erfgenamen van Jan Huijbersz van Staveren en Gooltje Jansdr, beiden overleden, dragen op aan Gerardt Wijte, schout van Zegwaard en secretaris van Benthuizen, 3 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot .niet vermeld, belend ten oosten de weduwe van Jan Cornelisz Verhoeff en ten westen Diderick Hermansz, heer van Zuidwijk. Koopsom 475 gulden.
Protocollen Zwammerdam 1670-1677
inventarisnummer 23
bladzijde 156b
datum 05-02-1677, tr. (2) met Diewertje Cornelis van Beieren. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aagje~1653 Bodegraven    
Willem~1652 Bodegraven    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 403), RA Leiden, Not. Ach. 0506, Leiden, Inventarisnr.: 344, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1626 tot 1657 (24 apr 1628 akte 43)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (1 jan 1631 akte 188)
4.Notariele akte Leiden (Notar 398), RA Leiden, Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Testament en inboedel, Dirck Jansz. van Vesanevelt, Leiden, van 1630 tot 1632 (10 mrt 1631 akte 34)
5.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (28 aug 1650 blz. 126)


Pieter Willem Dierten Ramp
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Pieter Willem Dierten Ramp, geb. circa 1580,
, Vertichtinghe van GEERTJEN PIETERSDR, weduwe van CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF ende haer kindt.
Wij Isbrandt Aelbertsz Rooseboom, schout, Willem Heijndricksz Looijs ende Cornelis Willemsz Ramp, schepenen tot Waerder
orconden dat voor ons gecompareert ende verschenen sijn, GEERTJEN PIETERSDR, weduwe ende boedelhoudster van zaliger CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF,in sijn leven woonachtich in den ambachte tot Waerder voors, geassisteert ende versterkt met PIETER WILLEMSZ RAMP, wonende in weijlandt van Bodegraven, haren gecozen voocht in desen, ten eenre ende ADRIAEN DIRCKSZ VANT HOFF,als gerechte bloedtvoocht van vaders sijde over TRIJNTJEN CORNELISDR, naegelatene
weeskindt van den voornoemde CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF in houwelijk geprocureert mette voors. GEERTJEN PIETERSDR, ter andere zijden, dewelcke verclaarden met ratificatie ende approbatie van den voorn. schoudt, Willem Heijndricksz Looijs ende Jacob Jansz van Heijningen als opper voochden ende weesmeesters van 's Heeren wegen over alle onmondige wesen, in de ambagt van
Waerder voors, naar overweginghe des boedels, zulcks den voorn. CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF ende GEERTJEN PIETERS t'Samen bezaten, ende den selve CORNELIS VANT HOFF metter doot geruijmt ende achtergelaten heeft, in minne ende vriendtschap bij forme van uijtcoop vert ... ijden ende geaccordeert te wes ... de
t'voors. weeskinds vaderlijcke erffenisse end besterffenisse des boedels voorens verhaeldt metter aenkleven van dien, ende dat in manieren als volcht. Eerstens ..
Hierna volgt een heel lang verhaal met rechten en plichten van de moeder m.b.t. de erfenis in relatie met haar dochter.
Opgesteld op 21 november 1642 en ondertekend door JAN CLAESZ KIEVIT, secretaris van Waerder.
In de marge is op 23 juni 1664 opgenomen dat TRIJNTJE CORNELISDR op 14 juni 1664 meerderjarig was en dat de akte als " voldaan" is afgerond.
Op 5 mei 1668 verschenen voor Cornelis Willemsz Looij, schout, Teunis Jansz van 't Hol en Jan Jansz Kaescooper, schepenen van waarder, DIERT PIETERSZ RAMP en GERRIT SIJMONSZ SWARTENDIJCK en JAN HEYNDRICKSZ VERBURCH, zijn geweesene bloetvoochden van vaders en moederszijde. Hij verklaart dat zij volledig voldaan
hebben en bedankt ze. Mede namens zijn broer SIJMON PIETERSZ RAMP en zijn zus MEIJNS PIETERS RAMP, tesamen kinderen van PIETER DIERTEN RAMP en MERRICHIE SIJMONS zaliger.
40. 1 morgen land in Waarder, boven (1423: Hugo Gerard Rampenz.; 1545: Willem Arnoutsz.
1611: Marietje Geerlofsdr, weduwe Gijsbert Jacobsz.; 1639: Pieter Willem
Jan Rudolfsz.), beneden: die van Kortwaarder met een waterkering (1517: wetering;
1626: de Dubbele Wierikke).
.-.-14(17): Pieter Machteldenz. zoals gehouden van Willem van Polanen, 283 p. 135.
20-2-1423: Gerard Hugo Gerard Rampenz, 283 p. 135, 284 p. 115.
14-1-1449: Gerard Ramp Hugo Gerard Rampenz, 285 fol. 48.
16-1-1460: Gerard Ramp Hugenz, 285 fol. 48.
1-6-1470: Gerard Ramp, 286 fol. 80.
22-4-1479: Hugo Ramp Gerardsz, 286 fol. 24.
8-3-1483: Jacob Ramp bij dode van Hugo, zijn vader; 286 fol. 24.
15-7-1494: Jacob Ramp bij overdracht door Jacob Ramp Hugenz, zijn neef, 286 fol. 61.
5-3-1504: Jacob Leeuwe, schout van Gouda, bij overdracht door Jacob Ramp Jacob Hugo Gerard
Rampenz, 286 fol. 61.
14-4-1517: Rudolf Jansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz, 288 fol. 112.
28-9-1522: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
21-10-1529: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
6-11-1540: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
2-11-1545: Jan Rudolfsz. bij dode van Rudolf Jansz, zijn vader, waarna overdracht aan Cornelis
Rudolfsz, zijn broer, 288 fol. 112.
17-5-1584: Willem Diertsz. bij overdracht door Cornelis Rudolfsz, 290 fol. 201.
3-8-1600: Willem Diertsz, 290 fol. 201.
14-3-1611: Willem Diertsz. te Bodegraven mag beschikken, 290 fol. 201.
7-6-1626: Rudolf Willemsz. bij dode van Willem Diertsz, zijn vader, 290 fol. 201v.
18-11-1628: Rudolf Willemsz, 290 fol. 201v.
25-8-1639: Pieter Ramp, zoon van Willem Diertsz, bij dode van Rudolf Willemsz, zijn broer,
na kaveling met wijlen Geertje Pietersdr, zijn moeder, 291 fol. 416.
17-12-1647: Pieter Willemsz, 291 fol. 416.

tr.
met

Marrigje Simons Zwartendijck, dr. van Simon Zwartendijck, geb. circa 1585, ovl. in 1656,
, op 5 mei 1668 verschenen voor Cornelis Willemsz Looij, schout, Teunis Jansz van 't Hol en Jan Jansz Kaescooper, schepenen van waarder, DIERT PIETERSZ RAMP en GERRIT SIJMONSZ SWARTENDIJCK en JAN HEYNDRICKSZ VERBURCH, zijn geweesene bloetvoochden van vaders en moederszijde. Hij verklaart dat zij volledig voldaan
hebben en bedankt ze. Mede namens zijn broer SIJMON PIETERSZ RAMP en zijn zus MEIJNS PIETERS RAMP, tesamen kinderen van PIETER DIERTEN RAMP en MERRICHIE SIJMONS zaliger.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1625     


Diewertje Cornelis van Beieren
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Diewertje Cornelis van Beieren.

tr. Bodegraven op 10 mei 1676
met

Leendert Pieters Ramp, zn. van Pieter Willem Dierten Ramp en Marrigje Simons Zwartendijck, geb. circa 1625,
, Jan Janse van der Neut en Leendert Pieterse Ramp, vervangend Cornelis Dircksz Achteroff, wonend te Bodegraven, en verdere erfgenamen van Jan Huijbersz van Staveren en Gooltje Jansdr, beiden overleden, dragen op aan Gerardt Wijte, schout van Zegwaard en secretaris van Benthuizen, 3 morgen land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot .niet vermeld, belend ten oosten de weduwe van Jan Cornelisz Verhoeff en ten westen Diderick Hermansz, heer van Zuidwijk. Koopsom 475 gulden.
Protocollen Zwammerdam 1670-1677
inventarisnummer 23
bladzijde 156b
datum 05-02-1677, tr. (1) met Ariaantje Michiels van Borselen, dr. van Michiel Fransz van Borsselen. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:
1.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (28 aug 1650 blz. 126)


Cornelis Houtdijk
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Cornelis Houtdijk, geb. circa 1725.

tr.
met

Maria Crijns Mastwijk, geb. circa 1725.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Crijntje*1752 Haastrecht    


Maria Crijns Mastwijk
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Maria Crijns Mastwijk, geb. circa 1725.

tr.
met

Cornelis Houtdijk, geb. circa 1725.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Crijntje*1752 Haastrecht    


Floris van Vliet
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Floris van Vliet, geb. Hekendorp op 11 feb 1695, ged. Oudewater.

tr.
met

Marrigje Houdijk, dr. van Cornelis Houdijk en Lijntje Cornelissen, geb. circa 1708.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1732 Oudewater    


Marrigje Houdijk
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Marrigje Houdijk, geb. circa 1708.

tr.
met

Floris van Vliet, zn. van Jacob Cornelis van Vliet en Grietje Verweij, geb. Hekendorp op 11 feb 1695, ged. Oudewater.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1732 Oudewater    


Jacob Cornelis van Vliet
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Jacob Cornelis van Vliet, geb. Hekendorp circa 1655.

tr. Oudewater circa 1684
met

Grietje Verweij, dr. van Cornelis Gerrits Verweij (schepen en boer) en Trijntje Commers, geb. Hekendorp op 14 mei 1654, ged. Oudewater.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris*1695 Hekendorp    


Grietje Verweij
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Grietje Verweij, geb. Hekendorp op 14 mei 1654, ged. Oudewater.

tr. Oudewater circa 1684
met

Jacob Cornelis van Vliet, geb. Hekendorp circa 1655.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris*1695 Hekendorp    


Cornelis Gerrits Verweij
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Cornelis Gerrits Verweij, geb. Lange Ruige Weide circa 1612, schepen en boer, ovl. Oudewater op 13 feb 1673.

tr. Stolwijk op 25 apr 1642
met

Trijntje Commers, dr. van Commer Jansz en Meijnsje Aalberts, geb. Stolwijk circa 1620, ovl. Oudewater op 15 feb 1673.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1654 Hekendorp    


Trijntje Commers
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Trijntje Commers, geb. Stolwijk circa 1620, ovl. Oudewater op 15 feb 1673.

tr. Stolwijk op 25 apr 1642
met

Cornelis Gerrits Verweij, zn. van Gerrit Floren Oudenes (schepen, weesmeester) en Gerritje Corssen, geb. Lange Ruige Weide circa 1612, schepen en boer, ovl. Oudewater op 13 feb 1673.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1654 Hekendorp    


Commer Jansz
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Commer Jansz, geb. circa 1596.

tr.
met

Meijnsje Aalberts.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1620 Stolwijk 1673 Oudewater 52


Meijnsje Aalberts
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Meijnsje Aalberts.

tr.
met

Commer Jansz, geb. circa 1596.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1620 Stolwijk 1673 Oudewater 52


Cornelis Houdijk
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Cornelis Houdijk, geb. Benschop circa 1675.

tr. Cabauw op 25 nov 1702
met

Lijntje Cornelissen, geb. Bergambacht circa 1680.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1708     


Gerritje Corssen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Gerritje Corssen, geb. circa 1595, ovl. na 12 apr 1653.

tr.
met

Gerrit Floren (Gerrit) Oudenes (), zn. van Floris Jansz (schepen van Langeruigeweide) en Aaltje Pieters, geb. circa 1576, schepen, weesmeester, ovl. voor 29 mrt 1652, Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1612 Lange Ruige Weide 1673 Oudewater 60
Floor*1625 Waarder 1671  46


Lijntje Cornelissen
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Lijntje Cornelissen, geb. Bergambacht circa 1680.

tr. Cabauw op 25 nov 1702
met

Cornelis Houdijk, zn. van Gerrit Houdijk en Pietertje IJevens, geb. Benschop circa 1675.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1708     


Gerrit Houdijk
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Gerrit Houdijk, ged. Benschop op 16 nov 1644, ovl. aldaar op 14 okt 1695.

tr. op 12 jul 1670
met

Pietertje IJevens, dr. van Cornelis Cornelisz de Oude IJevens, geb. Zevender circa 1645.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1675 Benschop