Website van Cees Hagenbeek
Rachel Decan
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Rachel Decan, geb. tussen mei 1615 en jul 1615 , ged. (getuigen: Jean Cau, Michel Jombar, Margueritte du Bois en Phlippotte Olivier).Bronnen:
1.K.O. register I Leiden (T 152), RA Leiden, DTB Leiden, I 9, Leiden, van 1619 tot 1626 (7 mrt 1625 blz. 251)
2.K.O. register G Leiden (T 083), RA Leiden, DTB Leiden, G 7, NH, Leiden, 1612 (11 nov 1611 blz. 172)


Jan Bastiaanszn Backer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan Bastiaanszn Backer.

tr.
met

Metje Jansdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaentje*1590 Peursum 1660 Giessen-Oudekerk 70


Metje Jansdr
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Metje Jansdr.

tr.
met

Jan Bastiaanszn Backer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaentje*1590 Peursum 1660 Giessen-Oudekerk 70


Aert Brantwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Aert Brantwijck, geb. circa 1565.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Metje     


Jacob Dircksz van de Haar
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Jacob Dircksz van de Haar, geb. Woudenberg circa 1660.

tr. voor 1683
met

Maegje Jans Knoppers.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis~1690 Woudenberg  Woudenberg  


Maegje Jans Knoppers
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Maegje Jans Knoppers.

tr. voor 1683
met

Jacob Dircksz van de Haar, geb. Woudenberg circa 1660.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis~1690 Woudenberg  Woudenberg  


Marrigje Simons Zwartendijck
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Marrigje Simons Zwartendijck, geb. circa 1585, ovl. in 1656,
, op 5 mei 1668 verschenen voor Cornelis Willemsz Looij, schout, Teunis Jansz van 't Hol en Jan Jansz Kaescooper, schepenen van waarder, DIERT PIETERSZ RAMP en GERRIT SIJMONSZ SWARTENDIJCK en JAN HEYNDRICKSZ VERBURCH, zijn geweesene bloetvoochden van vaders en moederszijde. Hij verklaart dat zij volledig voldaan
hebben en bedankt ze. Mede namens zijn broer SIJMON PIETERSZ RAMP en zijn zus MEIJNS PIETERS RAMP, tesamen kinderen van PIETER DIERTEN RAMP en MERRICHIE SIJMONS zaliger.

tr.
met

Pieter Willem Dierten Ramp, zn. van Willem Dierten Ramp en Geertje Pietersdr, geb. circa 1580,
, Vertichtinghe van GEERTJEN PIETERSDR, weduwe van CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF ende haer kindt.
Wij Isbrandt Aelbertsz Rooseboom, schout, Willem Heijndricksz Looijs ende Cornelis Willemsz Ramp, schepenen tot Waerder
orconden dat voor ons gecompareert ende verschenen sijn, GEERTJEN PIETERSDR, weduwe ende boedelhoudster van zaliger CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF,in sijn leven woonachtich in den ambachte tot Waerder voors, geassisteert ende versterkt met PIETER WILLEMSZ RAMP, wonende in weijlandt van Bodegraven, haren gecozen voocht in desen, ten eenre ende ADRIAEN DIRCKSZ VANT HOFF,als gerechte bloedtvoocht van vaders sijde over TRIJNTJEN CORNELISDR, naegelatene
weeskindt van den voornoemde CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF in houwelijk geprocureert mette voors. GEERTJEN PIETERSDR, ter andere zijden, dewelcke verclaarden met ratificatie ende approbatie van den voorn. schoudt, Willem Heijndricksz Looijs ende Jacob Jansz van Heijningen als opper voochden ende weesmeesters van 's Heeren wegen over alle onmondige wesen, in de ambagt van
Waerder voors, naar overweginghe des boedels, zulcks den voorn. CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF ende GEERTJEN PIETERS t'Samen bezaten, ende den selve CORNELIS VANT HOFF metter doot geruijmt ende achtergelaten heeft, in minne ende vriendtschap bij forme van uijtcoop vert ... ijden ende geaccordeert te wes ... de
t'voors. weeskinds vaderlijcke erffenisse end besterffenisse des boedels voorens verhaeldt metter aenkleven van dien, ende dat in manieren als volcht. Eerstens ..
Hierna volgt een heel lang verhaal met rechten en plichten van de moeder m.b.t. de erfenis in relatie met haar dochter.
Opgesteld op 21 november 1642 en ondertekend door JAN CLAESZ KIEVIT, secretaris van Waerder.
In de marge is op 23 juni 1664 opgenomen dat TRIJNTJE CORNELISDR op 14 juni 1664 meerderjarig was en dat de akte als " voldaan" is afgerond.
Op 5 mei 1668 verschenen voor Cornelis Willemsz Looij, schout, Teunis Jansz van 't Hol en Jan Jansz Kaescooper, schepenen van waarder, DIERT PIETERSZ RAMP en GERRIT SIJMONSZ SWARTENDIJCK en JAN HEYNDRICKSZ VERBURCH, zijn geweesene bloetvoochden van vaders en moederszijde. Hij verklaart dat zij volledig voldaan
hebben en bedankt ze. Mede namens zijn broer SIJMON PIETERSZ RAMP en zijn zus MEIJNS PIETERS RAMP, tesamen kinderen van PIETER DIERTEN RAMP en MERRICHIE SIJMONS zaliger.
40. 1 morgen land in Waarder, boven (1423: Hugo Gerard Rampenz.; 1545: Willem Arnoutsz.
1611: Marietje Geerlofsdr, weduwe Gijsbert Jacobsz.; 1639: Pieter Willem
Jan Rudolfsz.), beneden: die van Kortwaarder met een waterkering (1517: wetering;
1626: de Dubbele Wierikke).
.-.-14(17): Pieter Machteldenz. zoals gehouden van Willem van Polanen, 283 p. 135.
20-2-1423: Gerard Hugo Gerard Rampenz, 283 p. 135, 284 p. 115.
14-1-1449: Gerard Ramp Hugo Gerard Rampenz, 285 fol. 48.
16-1-1460: Gerard Ramp Hugenz, 285 fol. 48.
1-6-1470: Gerard Ramp, 286 fol. 80.
22-4-1479: Hugo Ramp Gerardsz, 286 fol. 24.
8-3-1483: Jacob Ramp bij dode van Hugo, zijn vader; 286 fol. 24.
15-7-1494: Jacob Ramp bij overdracht door Jacob Ramp Hugenz, zijn neef, 286 fol. 61.
5-3-1504: Jacob Leeuwe, schout van Gouda, bij overdracht door Jacob Ramp Jacob Hugo Gerard
Rampenz, 286 fol. 61.
14-4-1517: Rudolf Jansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz, 288 fol. 112.
28-9-1522: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
21-10-1529: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
6-11-1540: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
2-11-1545: Jan Rudolfsz. bij dode van Rudolf Jansz, zijn vader, waarna overdracht aan Cornelis
Rudolfsz, zijn broer, 288 fol. 112.
17-5-1584: Willem Diertsz. bij overdracht door Cornelis Rudolfsz, 290 fol. 201.
3-8-1600: Willem Diertsz, 290 fol. 201.
14-3-1611: Willem Diertsz. te Bodegraven mag beschikken, 290 fol. 201.
7-6-1626: Rudolf Willemsz. bij dode van Willem Diertsz, zijn vader, 290 fol. 201v.
18-11-1628: Rudolf Willemsz, 290 fol. 201v.
25-8-1639: Pieter Ramp, zoon van Willem Diertsz, bij dode van Rudolf Willemsz, zijn broer,
na kaveling met wijlen Geertje Pietersdr, zijn moeder, 291 fol. 416.
17-12-1647: Pieter Willemsz, 291 fol. 416.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1625     


Willem Dierten Ramp
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Willem Dierten (Diertsz) Ramp, geb. circa 1540, ovl. voor 7 jun 1626,
, 40. 1 morgen land in Waarder, boven (1423: Hugo Gerard Rampenz.; 1545: Willem Arnoutsz.
1611: Marietje Geerlofsdr, weduwe Gijsbert Jacobsz.; 1639: Pieter Willem
Jan Rudolfsz.), beneden: die van Kortwaarder met een waterkering (1517: wetering;
1626: de Dubbele Wierikke).
.-.-14(17): Pieter Machteldenz. zoals gehouden van Willem van Polanen, 283 p. 135.
20-2-1423: Gerard Hugo Gerard Rampenz, 283 p. 135, 284 p. 115.
14-1-1449: Gerard Ramp Hugo Gerard Rampenz, 285 fol. 48.
16-1-1460: Gerard Ramp Hugenz, 285 fol. 48.
1-6-1470: Gerard Ramp, 286 fol. 80.
22-4-1479: Hugo Ramp Gerardsz, 286 fol. 24.
8-3-1483: Jacob Ramp bij dode van Hugo, zijn vader; 286 fol. 24.
15-7-1494: Jacob Ramp bij overdracht door Jacob Ramp Hugenz, zijn neef, 286 fol. 61.
5-3-1504: Jacob Leeuwe, schout van Gouda, bij overdracht door Jacob Ramp Jacob Hugo Gerard
Rampenz, 286 fol. 61.
14-4-1517: Rudolf Jansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz, 288 fol. 112.
28-9-1522: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
21-10-1529: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
6-11-1540: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
2-11-1545: Jan Rudolfsz. bij dode van Rudolf Jansz, zijn vader, waarna overdracht aan Cornelis
Rudolfsz, zijn broer, 288 fol. 112.
17-5-1584: Willem Diertsz. bij overdracht door Cornelis Rudolfsz, 290 fol. 201.
3-8-1600: Willem Diertsz, 290 fol. 201.
14-3-1611: Willem Diertsz. te Bodegraven mag beschikken, 290 fol. 201.
7-6-1626: Rudolf Willemsz. bij dode van Willem Diertsz, zijn vader, 290 fol. 201v.
18-11-1628: Rudolf Willemsz, 290 fol. 201v.
25-8-1639: Pieter Ramp, zoon van Willem Diertsz, bij dode van Rudolf Willemsz, zijn broer, na kaveling met wijlen Geertje Pietersdr, zijn moeder, 291 fol. 416.
17-12-1647: Pieter Willemsz, 291 fol. 416.

tr.
met

Geertje Pietersdr.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1580     
Roelof*1570  1639  69


Geertje Pietersdr
in
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind

Geertje Pietersdr.

tr.
met

Willem Dierten (Diertsz) Ramp, geb. circa 1540, ovl. voor 7 jun 1626,
, 40. 1 morgen land in Waarder, boven (1423: Hugo Gerard Rampenz.; 1545: Willem Arnoutsz.
1611: Marietje Geerlofsdr, weduwe Gijsbert Jacobsz.; 1639: Pieter Willem
Jan Rudolfsz.), beneden: die van Kortwaarder met een waterkering (1517: wetering;
1626: de Dubbele Wierikke).
.-.-14(17): Pieter Machteldenz. zoals gehouden van Willem van Polanen, 283 p. 135.
20-2-1423: Gerard Hugo Gerard Rampenz, 283 p. 135, 284 p. 115.
14-1-1449: Gerard Ramp Hugo Gerard Rampenz, 285 fol. 48.
16-1-1460: Gerard Ramp Hugenz, 285 fol. 48.
1-6-1470: Gerard Ramp, 286 fol. 80.
22-4-1479: Hugo Ramp Gerardsz, 286 fol. 24.
8-3-1483: Jacob Ramp bij dode van Hugo, zijn vader; 286 fol. 24.
15-7-1494: Jacob Ramp bij overdracht door Jacob Ramp Hugenz, zijn neef, 286 fol. 61.
5-3-1504: Jacob Leeuwe, schout van Gouda, bij overdracht door Jacob Ramp Jacob Hugo Gerard
Rampenz, 286 fol. 61.
14-4-1517: Rudolf Jansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz, 288 fol. 112.
28-9-1522: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
21-10-1529: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
6-11-1540: Rudolf Jansz, 288 fol. 112.
2-11-1545: Jan Rudolfsz. bij dode van Rudolf Jansz, zijn vader, waarna overdracht aan Cornelis
Rudolfsz, zijn broer, 288 fol. 112.
17-5-1584: Willem Diertsz. bij overdracht door Cornelis Rudolfsz, 290 fol. 201.
3-8-1600: Willem Diertsz, 290 fol. 201.
14-3-1611: Willem Diertsz. te Bodegraven mag beschikken, 290 fol. 201.
7-6-1626: Rudolf Willemsz. bij dode van Willem Diertsz, zijn vader, 290 fol. 201v.
18-11-1628: Rudolf Willemsz, 290 fol. 201v.
25-8-1639: Pieter Ramp, zoon van Willem Diertsz, bij dode van Rudolf Willemsz, zijn broer, na kaveling met wijlen Geertje Pietersdr, zijn moeder, 291 fol. 416.
17-12-1647: Pieter Willemsz, 291 fol. 416.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1580     
Roelof*1570  1639  69


Maerten
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Maerten , geb. circa 1565.

tr.
met

Aafje Daams, geb. circa 1665.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1605 Goudriaan    


Aafje Daams
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Aafje Daams, geb. circa 1665.

tr.
met

Maerten , geb. circa 1565.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1605 Goudriaan    


Huijbert Pieters
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Huijbert Pieters, geb. circa 1525,
, 28-2-1614
Cornelis Jacobsz en Dirck Thoenisz VAN WAMEL schepenen.
Jerefaes Goessenz voor hem zelf en medevoogd over de kinderen van Anna Goessens za X Jan Hendricksz tr aan Oth Cornelisz en zijn broer Hermen Cornelisz 8 gl jaarlijks, die zij sprekende hebben op Peter Hubertsz als erfgenaam van zijn vader Hubert Petersz za en gepand op de halfscheiding van 8m met huis en hofstad, waarvan Anna Roeloffsd STRAETMANS de eigendom verkregen heeft volgens de brief aano 13-8-[15]49 'ende Anna Hermensd haar bestemoeder in erfenisse verkregen heeft'.
30-7-1621
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Peter Gheerloffsz schepenen.
Jan Jacobsz VAN VEEN, secretaris etc, als gemachtigde van Jkr Frederick VAN HERTEVELT als enige testamentaire erfgenaam van zijn moeije Elisabeth WELLANTS tr tbv Anthoenis WELLANTS een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op huis en hofstad met ca 8m, gelegen op Everdingen, eertijds behoord hebbende Anna Hubert Petersz wde en nutertijt de wde van Peter Hubertsz.

tr.
met

Anna ,
, Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Peter Gheerloffsz schepenen.
Jan Jacobsz VAN VEEN, secretaris etc, als gemachtigde van Jkr Frederick VAN HERTEVELT als enige testamentaire erfgenaam van zijn moeije Elisabeth WELLANTS tr tbv Anthoenis WELLANTS een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op huis en hofstad met ca 8m, gelegen op Everdingen, eertijds behoord hebbende Anna Hubert Petersz wde en nutertijt de wde van Peter Hubertsz.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1555  1618  63


Anna
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Anna ,
, Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Peter Gheerloffsz schepenen.
Jan Jacobsz VAN VEEN, secretaris etc, als gemachtigde van Jkr Frederick VAN HERTEVELT als enige testamentaire erfgenaam van zijn moeije Elisabeth WELLANTS tr tbv Anthoenis WELLANTS een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op huis en hofstad met ca 8m, gelegen op Everdingen, eertijds behoord hebbende Anna Hubert Petersz wde en nutertijt de wde van Peter Hubertsz.

tr.
met

Huijbert Pieters, geb. circa 1525,
, 28-2-1614
Cornelis Jacobsz en Dirck Thoenisz VAN WAMEL schepenen.
Jerefaes Goessenz voor hem zelf en medevoogd over de kinderen van Anna Goessens za X Jan Hendricksz tr aan Oth Cornelisz en zijn broer Hermen Cornelisz 8 gl jaarlijks, die zij sprekende hebben op Peter Hubertsz als erfgenaam van zijn vader Hubert Petersz za en gepand op de halfscheiding van 8m met huis en hofstad, waarvan Anna Roeloffsd STRAETMANS de eigendom verkregen heeft volgens de brief aano 13-8-[15]49 'ende Anna Hermensd haar bestemoeder in erfenisse verkregen heeft'.
30-7-1621
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Peter Gheerloffsz schepenen.
Jan Jacobsz VAN VEEN, secretaris etc, als gemachtigde van Jkr Frederick VAN HERTEVELT als enige testamentaire erfgenaam van zijn moeije Elisabeth WELLANTS tr tbv Anthoenis WELLANTS een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op huis en hofstad met ca 8m, gelegen op Everdingen, eertijds behoord hebbende Anna Hubert Petersz wde en nutertijt de wde van Peter Hubertsz.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1555  1618  63


Annichien Pleunendr
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Annichien Pleunendr, ovl. Papendrecht na 1647.

tr.
met

Cornelis Aertsz Knock, geb. circa 1569.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pleun*1600 Papendrecht    


Trintje Elberts Spruijt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Trintje Elberts Spruijt, geb. Oudewater circa 1644.

tr. Oudewater in okt 1663
met

Wouter Jansz van der Veer, geb. circa 1635,
, "anders door de wandelingh Woutter in de Canis".

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elbert~1666 Waarder    
Trijntie~1664 Waarder    
Jan~1669 Waarder    


Elbert Jansz Spruijt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Elbert Jansz Spruijt, geb. circa 1610 in "de Haer", schout, ovl. Oudewater op 17 feb 1664.

otr. Linschoten, tr. Montfoort op 11 feb 1634, kerk.huw. (RK)
met

Trijntje Cornelisdr Keijsers (Crijntgen Cornelis Keijser), geb. Lange Linschoten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trintje*1644 Oudewater    


Trijntje Cornelisdr Keijsers
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Trijntje Cornelisdr Keijsers (Crijntgen Cornelis Keijser), geb. Lange Linschoten.

otr. Linschoten, tr. Montfoort op 11 feb 1634, kerk.huw. (RK)
met

Elbert Jansz Spruijt, zn. van Jan Claes Spruijt en Lijsgen Jacobs, geb. circa 1610 in "de Haer", schout, ovl. Oudewater op 17 feb 1664.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trintje*1644 Oudewater    


Jannetje Aerts Blaser
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jannetje Aerts Blaser, ged. Amsterdam (Westerkerk) op 10 mei 16571.

tr. Alphen a/d Rijn op 16 jan 16895
met

Cornelis Jans Swanenburgh.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert~1695 Alphen a/d Rijn    Bronnen:
1.Doopboek Amsterdam (D 440), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 105, NH, Amsterdam (Westerkerk), 1657 (10 mei 1657 blz. 104)
2.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (4 apr 1632 blz. 88)
3.Ondertrouwboek Amsterdam (T 277), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 473, Geref., Alphen a/d Rijn, 1654 (21 mrt 1654 blz. 79)
4.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 377), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen a/d Rijn, van 1644 tot 1701 (12 apr 1654 blz. 97)
5.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 377), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen a/d Rijn, van 1644 tot 1701 (16 jan 1689 blz. 335)


Cornelis Jans Swanenburgh
Cornelis Jans Swanenburgh.

tr. Alphen a/d Rijn op 16 jan 16891
met

Jannetje Aerts Blaser, dr. van Aert Evertsz Blaser (kistemakersgesel) en Lijntje Jorisdr, ged. Amsterdam (Westerkerk) op 10 mei 16572.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert~1695 Alphen a/d Rijn    Bronnen:
1.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 377), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen a/d Rijn, van 1644 tot 1701 (16 jan 1689 blz. 335)
2.Doopboek Amsterdam (D 440), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 105, NH, Amsterdam (Westerkerk), 1657 (10 mei 1657 blz. 104)


Aert Cornelisz Swanenburgh
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Aert Cornelisz Swanenburgh, ged. Alphen a/d Rijn op 8 mei 16951 (getuige: zijn aangetrouwd tante Annitje Harmens van Heijningen).Bronnen:
1.Doopboek Alphen aan den Rijn/Oudshoorn (D 078), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn 3.04.16.006, Inventarisnr.: 47, Oudshoorn, 1699 (8 mei 1695 blz. 205)
2.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 377), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen a/d Rijn, van 1644 tot 1701 (16 jan 1689 blz. 335)
3.Doopboek Amsterdam (D 440), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 105, NH, Amsterdam (Westerkerk), 1657 (10 mei 1657 blz. 104)