Cees Hagenbeek
Steijntje Jans Tijdeman
Steijntje Jans Tijdeman.


Geeske van der Horst
Geeske van der Horst, geb. Emmerich in 1655.

tr.
met

Jan Sprenkel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1679 Doetinchem 1758  78


Gerrit van der Horst
Gerrit van der Horst, geb. Emmerich in 1623.

tr.
met

Anneken Wynolts, dr. van Hermann Wynolts, geb. Emmerich in 1628.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeske*1655 Emmerich    


Anneken Wynolts
Anneken Wynolts, geb. Emmerich in 1628.

tr.
met

Gerrit van der Horst, geb. Emmerich in 1623.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeske*1655 Emmerich    


Hermann Wynolts
Hermann Wynolts, geb. Emmerich in 1600.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anneken*1628 Emmerich    


Nicolaas Pieter Addink
Nicolaas Pieter Addink, geb. in 1809.Bronnen:

1.BS Overlijdens register den Haag (BSO 079), Gemeentearchief den Haag, BS 's-Gravenzande, Inventarisnr.: 1236, Den Haag, 1845 (18 jan 1845 akte 123)

Antonij Pieter Marinus Nicolaas Addink
Antonij Pieter Marinus Nicolaas Addink, geb. in 1802.Bronnen:

1.BS Overlijdens register den Haag (BSO 079), Gemeentearchief den Haag, BS 's-Gravenzande, Inventarisnr.: 1236, Den Haag, 1845 (18 jan 1845 akte 123)

Jacob Jansz de Wael van Rosenburch
 
Jacob Jansz de Wael van Rosenburch3,1,2, geb. Voorschoten circa 1466, koopman te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1479, ovl. in 1536.


Jacob Jansz de Wael van Rosenburch.
Jacob de Waal komt voor als leenman (1460) van een huis te Schellinkhout. Dit huis werd in 1554 'De Klinke' genoemd, in 1483, wordt de belening door zijn oudere broer Jacob aan hem overgedragen (Leen- en Registerkamer 54, fol. 110).

Koopt het landgoed Hofland Wijdenesin ca 1480. In 1598 overlijdt Frans, de laatste erfgenaam van Jacob, waardoor de Staten van Holland Hofland verkrijgen.

Burggraaf Jan van Montfoort beleent in 1490 Jacob de Wael met Kuiperswerf (Capersweert).
Erfgenaam van het landgoed Rosenburch bij Voorschoten en eigenaar van het pand in't-Gulden Paert te Amsterdam.

tr. (1) Amsterdam in 1514
met

Margriet Jacobsdr van Waveren, geb. Amsterdam circa 1484, ovl. Voorschoten circa 1516.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1515 Voorschoten †1598 Haarlem 83

tr. (2) Amsterdam circa 1518
met

Alyd Wigboutsdr de Wael van Rosenburch, geb. Amsterdam in 1490.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1527 Haarlem †1591 Haarlem 64
Vranck*1526 Amsterdam †1576  50Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (B 005), Johan E. Elias, N. Israel, Leiden, 1963 (blz. 128)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 134)

Margriet Jacobsdr van Waveren
Margriet Jacobsdr van Waveren, geb. Amsterdam circa 1484, ovl. Voorschoten circa 1516.

tr. Amsterdam in 1514
met

Jacob Jansz de Wael van Rosenburch3,1,2, zn. van Jan Jacobzn de Wael van Rosenburch (rijke koopman en vooraanstaande patricier van de stad Amsterdam) en Aeff Jonge Jacobsdr die Verwer, geb. Voorschoten circa 1466, koopman te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1479, ovl. in 1536.

 


Jacob Jansz de Wael van Rosenburch.
Jacob de Waal komt voor als leenman (1460) van een huis te Schellinkhout. Dit huis werd in 1554 'De Klinke' genoemd, in 1483, wordt de belening door zijn oudere broer Jacob aan hem overgedragen (Leen- en Registerkamer 54, fol. 110).

Koopt het landgoed Hofland Wijdenesin ca 1480. In 1598 overlijdt Frans, de laatste erfgenaam van Jacob, waardoor de Staten van Holland Hofland verkrijgen.

Burggraaf Jan van Montfoort beleent in 1490 Jacob de Wael met Kuiperswerf (Capersweert).
Erfgenaam van het landgoed Rosenburch bij Voorschoten en eigenaar van het pand in't-Gulden Paert te Amsterdam.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1515 Voorschoten †1598 Haarlem 83Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (B 005), Johan E. Elias, N. Israel, Leiden, 1963 (blz. 128)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 134)

Frans Jacobs de Wael van Rosenburch
 
Mr. Frans Jacobs de Wael van Rosenburch, geb. Voorschoten circa 1515, schepen en burgemeester van Haarlem, ovl. Haarlem in 1598.


Mr. Frans Jacobs de Wael van Rosenburch.
laatste erfgenaam van het landgoed Rosenburch bij Voorschoten. Hij verkoopt het in 1534/1535 aan Adriaen Stapaert van de Wile voor ƒ 4.660. Hij overlijdt kinderloos in 1598, daardoor krijgen de Staten van Holland het landgoed Hofland Wijdenis in bezit.

 

tr.
met

Marij Coggeman, geb. Amsterdam, ovl. Haarlem op 21 jan 1552.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (B 005), Johan E. Elias, N. Israel, Leiden, 1963 (blz. 128)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 134)

Marij Coggeman
Marij Coggeman, geb. Amsterdam, ovl. Haarlem op 21 jan 1552.

tr.
met

Mr. Frans Jacobs de Wael van Rosenburch, zn. van Jacob Jansz de Wael van Rosenburch (koopman te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1479) en Margriet Jacobsdr van Waveren, geb. Voorschoten circa 1515, schepen en burgemeester van Haarlem, ovl. Haarlem in 1598.

 


Mr. Frans Jacobs de Wael van Rosenburch.
laatste erfgenaam van het landgoed Rosenburch bij Voorschoten. Hij verkoopt het in 1534/1535 aan Adriaen Stapaert van de Wile voor ƒ 4.660. Hij overlijdt kinderloos in 1598, daardoor krijgen de Staten van Holland het landgoed Hofland Wijdenis in bezit.

Alyd Wigboutsdr de Wael van Rosenburch
Alyd Wigboutsdr de Wael van Rosenburch, geb. Amsterdam in 1490.

tr. Amsterdam circa 1518
met

Jacob Jansz de Wael van Rosenburch3,1,2, zn. van Jan Jacobzn de Wael van Rosenburch (rijke koopman en vooraanstaande patricier van de stad Amsterdam) en Aeff Jonge Jacobsdr die Verwer, geb. Voorschoten circa 1466, koopman te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1479, ovl. in 1536.

 


Jacob Jansz de Wael van Rosenburch.
Jacob de Waal komt voor als leenman (1460) van een huis te Schellinkhout. Dit huis werd in 1554 'De Klinke' genoemd, in 1483, wordt de belening door zijn oudere broer Jacob aan hem overgedragen (Leen- en Registerkamer 54, fol. 110).

Koopt het landgoed Hofland Wijdenesin ca 1480. In 1598 overlijdt Frans, de laatste erfgenaam van Jacob, waardoor de Staten van Holland Hofland verkrijgen.

Burggraaf Jan van Montfoort beleent in 1490 Jacob de Wael met Kuiperswerf (Capersweert).
Erfgenaam van het landgoed Rosenburch bij Voorschoten en eigenaar van het pand in't-Gulden Paert te Amsterdam.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1527 Haarlem †1591 Haarlem 64
Vranck*1526 Amsterdam †1576  50Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (B 005), Johan E. Elias, N. Israel, Leiden, 1963 (blz. 128)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 134)

Michiel Jacobsz de Wael
 
Michiel Jacobsz de Wael1, geb. Haarlem circa 1527, laken en graanhandelaar, ovl. Haarlem in 1591.


Michiel Jacobsz de Wael.
dat de tweede eega van Michiel de Wael inderdaad Geertruyt Engbrechtsdr. is geweest valt te lezen in het boek „Harlemias", hetwelk Schrevelius, de.
Haarlemse geschiedschrijver, ongeveer 75 jaar na het Beleg het licht deed zien. Hij schrijft dan dat de Haarlemse brouwer Michiel de Wael in het jaar 1569,.
tijdens de ambtsperiode van de gehate schout Jacob Foppesz, een berucht ketterjager, met deze in moeilijkheden geraakte wegens ketterse activiteiten van hemzelf en mogelijk ook van zijn eega Geertruyt Enbrechtsdr.
Beiden werden gevangen gezet (hetgeen speciaal voor een vrouw in die tijden iets verschrikkelijks moet zijn geweest) en het duurde meerdere maanden aleer het de „naeste vrunden en magen" van Geertruyt gelukte, haar tegen borgstelling vrij te krijgen.
Deze borgstelling werd door twee heren betaald, in de eerste plaats door de reeds eerder genoemde oudtresorier Adriaen Claesz. die verklaarde dat. Geertruyt een „zusterling" (nicht) van hem was, en tevens door Nicolaes Jansz. Guldenhoofd, genoemde aangehuwde neef van Geertruyt en dezelfde als de Haarlemse schepen Claes Jansz. die wij als aangetrouwd familielid ontmoeten bij de reeds meerdere malen vermelde huizenverkoop van januari 1579.

 

tr. (1) in 1559
met

Geertruijt Engelbrechtsdr1, tr. (2) met Engbert Proosgen1. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Anna Coensdr Hasselaer1, dr. van Coen Gerritsz Hasselaer en Guertje Dircksdr van Texel, geb. circa 1537, ovl. Haarlem circa 1558.

Anna Coensdr Hasselaer.
zij was een nich van de beroemde Kenau Simonsdr Hasselaer (1526-1589), die een belangrijke rol speelde bij het beleg van Haarlem 1572/1573 (zie Elias I pag. 127 e.v.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1557 Haarlem †1618  61Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (B 005), Johan E. Elias, N. Israel, Leiden, 1963 (blz. 128)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 134)

Anna Coensdr Hasselaer
Anna Coensdr Hasselaer1, geb. circa 1537, ovl. Haarlem circa 1558.

Anna Coensdr Hasselaer.
zij was een nich van de beroemde Kenau Simonsdr Hasselaer (1526-1589), die een belangrijke rol speelde bij het beleg van Haarlem 1572/1573 (zie Elias I pag. 127 e.v.

tr.
met

Michiel Jacobsz de Wael1, zn. van Jacob Jansz de Wael van Rosenburch (koopman te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1479) en Alyd Wigboutsdr de Wael van Rosenburch, geb. Haarlem circa 1527, laken en graanhandelaar, ovl. Haarlem in 1591, tr. (1) met Geertruijt Engelbrechtsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Michiel Jacobsz de Wael.
dat de tweede eega van Michiel de Wael inderdaad Geertruyt Engbrechtsdr. is geweest valt te lezen in het boek „Harlemias", hetwelk Schrevelius, de.
Haarlemse geschiedschrijver, ongeveer 75 jaar na het Beleg het licht deed zien. Hij schrijft dan dat de Haarlemse brouwer Michiel de Wael in het jaar 1569,.
tijdens de ambtsperiode van de gehate schout Jacob Foppesz, een berucht ketterjager, met deze in moeilijkheden geraakte wegens ketterse activiteiten van hemzelf en mogelijk ook van zijn eega Geertruyt Enbrechtsdr.
Beiden werden gevangen gezet (hetgeen speciaal voor een vrouw in die tijden iets verschrikkelijks moet zijn geweest) en het duurde meerdere maanden aleer het de „naeste vrunden en magen" van Geertruyt gelukte, haar tegen borgstelling vrij te krijgen.
Deze borgstelling werd door twee heren betaald, in de eerste plaats door de reeds eerder genoemde oudtresorier Adriaen Claesz. die verklaarde dat. Geertruyt een „zusterling" (nicht) van hem was, en tevens door Nicolaes Jansz. Guldenhoofd, genoemde aangehuwde neef van Geertruyt en dezelfde als de Haarlemse schepen Claes Jansz. die wij als aangetrouwd familielid ontmoeten bij de reeds meerdere malen vermelde huizenverkoop van januari 1579.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1557 Haarlem †1618  61Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Jan Michielsz de Wael
 
Jan Michielsz de Wael1, geb. Haarlem in 1557, bierbrouwer en burgemeester, ovl. op 2 sep 1618.


Jan Michielsz de Wael.
vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1588-1610.
Gedeputeerde ter Genearaliteitskamer.
Hij was een van de investeerders in de ontwikkeling van de uitbreiding van Amsterdam, bekend als de Lastage (nu Nieuwmarkt).
Van het geslacht de Wael berust te Haarlem in het Gemeente-Archief een kwartierstaat.

 

otr. (1) Delft in 1582, tr. Schiedam op 1 dec 1582
met

[[ (Cornelia Anthonisdr) Juist1 (Juyst, Just) https://gw.geneanet.org/ecouvret?lang=en&pz=ellen&nz=couvret&p=cornelia+anthonisdr&n=juyst]], geb. Brouwershaven circa 1560, ovl. Haarlem in 1602.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1594 Haarlem †1663 Haarlem 69
Michiel*1595 Haarlem †1659 Haarlem 63

tr. (2) Haarlem op 17 jul 1605
met

Aechte Adriaens van Hoorn, geb. in 1557, ovl. Haarlem op 31 dec 1618.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Cornelia Anthonisdr Juist
[[ (Cornelia Anthonisdr) Juist1 (Juyst, Just) https://gw.geneanet.org/ecouvret?lang=en&pz=ellen&nz=couvret&p=cornelia+anthonisdr&n=juyst]], geb. Brouwershaven circa 1560, ovl. Haarlem in 1602.

otr. Delft in 1582, tr. Schiedam op 1 dec 1582
met

Jan Michielsz de Wael1, zn. van Michiel Jacobsz de Wael (laken en graanhandelaar) en Anna Coensdr Hasselaer, geb. Haarlem in 1557, bierbrouwer en burgemeester, ovl. op 2 sep 1618, tr. (2) met Aechte Adriaens van Hoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Jan Michielsz de Wael.
vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem 1588-1610.
Gedeputeerde ter Genearaliteitskamer.
Hij was een van de investeerders in de ontwikkeling van de uitbreiding van Amsterdam, bekend als de Lastage (nu Nieuwmarkt).
Van het geslacht de Wael berust te Haarlem in het Gemeente-Archief een kwartierstaat.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1594 Haarlem †1663 Haarlem 69
Michiel*1595 Haarlem †1659 Haarlem 63Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Michiel Jansz de Wael
 
Michiel Jansz de Wael1, geb. Haarlem op 9 mei 1595, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, ovl. Haarlem op 7 apr 1659.


Michiel Jansz de Wael.
samen met zijn oudere broer Jan was hij eigenaar van de brouwerijen De Son en 't Roode Hart.
Frans Hals schilderde hem tijdens zijn carrière driemaal.

 
  • Moeder:
    [[ (Cornelia Anthonisdr) Juist1 (Juyst, Just) https://gw.geneanet.org/ecouvret?lang=en&pz=ellen&nz=couvret&p=cornelia+anthonisdr&n=juyst]], geb. Brouwershaven circa 1560, ovl. Haarlem in 1602.

tr. Haarlem op 22 apr 1625
met

Cunilia van Baersdorp1, dr. van Jan Jansz van Baersdorp (schepen en burgemeester van leiden) en Dirckgen Claesdr Heemskerck, geb. Leiden in 1595.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina*1638  †1677  39Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Jan Jacobsz de Wael van Anckeveen
Jan Jacobsz de Wael van Anckeveen, geb. Haarlem in 1594, Heer van Anckeveen, ovl. Haarlem op 23 nov 1663.

Jan Jacobsz de Wael van Anckeveen.
samen met zijn jongere broer Michiel was hij eigenaar van de brouwerijen De Son en 't Roode Hart..
hij was Heer van Anckeveen.
Jan de Wael nam in 1622 deel, als hopman van 1 der Vaandels, die naar Hasselt trokken ter afleiding van de Spanjaarden die Bergen op Zoom belegerden..
Jan de Wael was Magistraat en 19 maal burgemeester van Haarlem vanaf 1627..
Hij was namens Haarlem lid van de Staten van Holland en was samen met 5 andere leden (Amsterdam, Dordrecht, Delft, Hoorn en Medenblik) tegen de toenemende macht van de Stadhouder (Willem II)..
Willem II liet hem daarop in 1650 gevangen zetten op slot Loevestein samen met admiraal Witte de With, de burgemeester van Dordrecht Jacob de Witt (vader van de latere raadspensionaris van Holland Johan de Witt) en de burgemeesters van Delft, Hoorn en Medemblik en op 13 augustus 1650 werden ze ontheven van al hun functies..
Na de dood van Willem II op 6 november 1650 werden ze in ere hersteld..
Jan de Wael liet in 1661 het hofje van zijn achternicht Guertje (Guurtje) de Wael vergroten..
Jan sterft kinderloos.

 
  • Moeder:
    [[ (Cornelia Anthonisdr) Juist1 (Juyst, Just) https://gw.geneanet.org/ecouvret?lang=en&pz=ellen&nz=couvret&p=cornelia+anthonisdr&n=juyst]], geb. Brouwershaven circa 1560, ovl. Haarlem in 1602.Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Coen Gerritsz Hasselaer
Coen Gerritsz Hasselaer, ovl. Haarlem circa 1553.

tr.
met

Guertje Dircksdr van Texel, geb. Texel, ovl. Schoten in 1540.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1537  †1558 Haarlem 21


Guertje Dircksdr van Texel
Guertje Dircksdr van Texel, geb. Texel, ovl. Schoten in 1540.

tr.
met

Coen Gerritsz Hasselaer, zn. van Pauwels Gerritszn van Outschooten en Ermgaert Martijn Claesdr van Ruijven, ovl. Haarlem circa 1553.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1537  †1558 Haarlem 21