Website van Cees Hagenbeek
Willem van Noordwijk
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Willem van Noordwijk (Wilhelmus de Northeke), geb. circa 1195, ovl. circa 1237,
, In 1231 vond er een goederenverdeling plaats tussen Wilhelmus en Gerardus fratres de Northeke. De ene zoon kreeg Nortich, het huidige Noordwijk, en de andere Nortich in den Houte, Noordwijkerhout. Het zogenoemde ambacht Noordwijkerhout bleef tot ca. 1356 (of tot ca. 1370) in bezit van het geslacht van Northeke, waarna het uiteindelijk verkocht werd aan de van Duvenvoirde´s. Deze hebben het tot 1558 in leen gehouden, waarna het weer aan de grafelijkheid verviel. Volgens een verdrag uit 1434 is Noordwijkerhout met Hillegom, Lisse en Voorhout een zelfstandig baljuwschap geworden. In 1722 werd het door de Staten van Holland en West-Friesland voor ƒ 6.600 aan Simon Emtinck verkocht “zonder recht van Hooge Heerlijkheid”. Volgens een kroniek werd Noordwijkerhout, waartoe ook De Zilk behoorde, beschouwd als de hoofdplaats van het baljuwschap, omdat daar de criminele misdadigers werden berecht. Uit archiefstukken blijkt, dat Hillegom, Lisse en Voorhout na 1588 als onderdorpen van Noordwijkerhout werden beschouwd. In 1753 kwam het in bezit van Emtincks broer Guillia, in 1757 aan hun neef Jan de Backer en in 1767 aan zijn zus Edvardina Brigitta de Backer, echtgenote van Francois Hendrik van Hoorn.

tr.
met

Agnes voornaam is waarschijnlijk van Haarlem.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Boudewijn*1218  †1278  60


Agnes van Haarlem
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Agnes voornaam is waarschijnlijk van Haarlem.

tr.
met

Willem van Noordwijk (Wilhelmus de Northeke), zn. van Hugo van Noordwijk en Hillegonde van Velsen, geb. circa 1195, ovl. circa 1237,
, In 1231 vond er een goederenverdeling plaats tussen Wilhelmus en Gerardus fratres de Northeke. De ene zoon kreeg Nortich, het huidige Noordwijk, en de andere Nortich in den Houte, Noordwijkerhout. Het zogenoemde ambacht Noordwijkerhout bleef tot ca. 1356 (of tot ca. 1370) in bezit van het geslacht van Northeke, waarna het uiteindelijk verkocht werd aan de van Duvenvoirde´s. Deze hebben het tot 1558 in leen gehouden, waarna het weer aan de grafelijkheid verviel. Volgens een verdrag uit 1434 is Noordwijkerhout met Hillegom, Lisse en Voorhout een zelfstandig baljuwschap geworden. In 1722 werd het door de Staten van Holland en West-Friesland voor ƒ 6.600 aan Simon Emtinck verkocht “zonder recht van Hooge Heerlijkheid”. Volgens een kroniek werd Noordwijkerhout, waartoe ook De Zilk behoorde, beschouwd als de hoofdplaats van het baljuwschap, omdat daar de criminele misdadigers werden berecht. Uit archiefstukken blijkt, dat Hillegom, Lisse en Voorhout na 1588 als onderdorpen van Noordwijkerhout werden beschouwd. In 1753 kwam het in bezit van Emtincks broer Guillia, in 1757 aan hun neef Jan de Backer en in 1767 aan zijn zus Edvardina Brigitta de Backer, echtgenote van Francois Hendrik van Hoorn.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Boudewijn*1218  †1278  60


Hugo van Noordwijk
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Hugo van Noordwijk, geb. circa 1165, ovl. na 1205,
, vermeld 1198, 1203,1205. Waarschijnlijk ambachtsheer van Norteke, stamvader van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst.

tr.
met

Hillegonde van Velsen, geb. circa 1160.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1195  †1237  42
Gerard*1190  †1237  47


Hillegonde van Velsen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Hillegonde van Velsen, geb. circa 1160.

tr.
met

Hugo van Noordwijk, zn. van Everard van Noordwijk, geb. circa 1165, ovl. na 1205,
, vermeld 1198, 1203,1205. Waarschijnlijk ambachtsheer van Norteke, stamvader van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1195  †1237  42
Gerard*1190  †1237  47


Everard van Noordwijk
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Everard van Noordwijk, geb. circa 1140, ovl. Schoorl op 22 feb 1168,
, hij trok in 1168 met graaf Floris III van Holland tegen de Westfriezen, doch, met enige anderen, tegen de zin van Floris, vooruitgerend zijnde, vielen zij Schagen binnen en brandden het plat. De Friezen sneden echter hun de pas af naar hun leger, waardoor een fel gevecht ontstond waarbij Evenhard van Noordwijk sneuvelde.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugo*1165  †1205  40


Adelheid van Voorhout
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Adelheid van Voorhout.

Zij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Everard*1140  †1168 Schoorl 27


Willem Woutersz de Cocq van Isendoorn
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Willem Woutersz de Cocq van Isendoorn, geb. in 1365, ovl. in 1437.

 

tr.
met

Elsabe Loenersloot, dr. van Splinter Loenersloot en Elisabeth van Zuijlen van Anholt, geb. in 1385, ovl. in 1450.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marien*1435     


Elsabe Loenersloot
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Elsabe Loenersloot, geb. in 1385, ovl. in 1450.

tr.
met

Willem Woutersz de Cocq van Isendoorn, zn. van Wouter de Cocq van Isendoorn en Haze (Hadewig) van Montfoort (Vrouwe van IJzendoorn en Heulestein), geb. in 1365, ovl. in 1437.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marien*1435     


Splinter Loenersloot
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Splinter Loenersloot.

tr.
met

Elisabeth van Zuijlen van Anholt, dr. van Dirk van Zuijlen en Margaretha van Baer, geb. Baerl [Duitsland] in 1340.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elsabe*1385  †1450  65


Elisabeth van Zuijlen van Anholt
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Elisabeth van Zuijlen van Anholt, geb. Baerl [Duitsland] in 1340.

 

tr.
met

Splinter Loenersloot, zn. van Gijbrecht Loenersloot en Maria van Cronenburg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elsabe*1385  †1450  65


Gijbrecht Loenersloot
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Gijbrecht Loenersloot.

tr.
met

Maria van Cronenburg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Splinter     


Maria van Cronenburg
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Maria van Cronenburg.

tr.
met

Gijbrecht Loenersloot, zn. van Hendrik van Loenersloot (vermeld 1308-1330) en Elisabeth ? van Brederode.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Splinter     


Marien Willemsdr van Isendoorn
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Marien Willemsdr (Maria) van Isendoorn (IJsendoorn), geb. circa 1435.

tr.
met

Jelis (Gelis, Gidius) van Riemsdijck1,1 (van Ryemsdyck, de Ryemdiick), zn. van Jacob van Riemsdijck (kastelein en ambtman te Oyen en Dieden) en NN van Puyfflick, geb. in 1425, ovl. in 1515,
, beleend met het slot en de halve heerlijkheid IJsendoorn en gehuwd met Maria van Isendoorn (dochter van Zeger en Johanna van Weerdenburg) komt voor, behalve in 1453, 1460, 1465, ook in 1473, meestal in verband hiermee. In 1480 behoorde hij tot de edelen, die het verdrag (Nijhoff, Oork. V, 117) bezegelden tusschen koning Lod. XI van Frankrijk eener-, den bisschop van Munster, Catharina van Gelre en haar onderdanen anderzijds tot onderlinge hulp tegen Oostenrijk en Kleef. Verder in 1489 (Luyken v.R. als zijn gevolmachtigde) en 1500 ter nieuwe beleening en leeneed. Komt nog voor 1497, 1502
2 december 1458
Ick Gelis van Riemsdick heere tot IJsendorn als een leenheer doe kondt allen luijden die dessen apenen brieff sullen sien off hoeren lesen, dat ick voir mijne manne hier nae bescreven verlijt ende verleent hebbe verlije ende verlene Wolter van IJsendoren mijnen zwager tot enen Rechten Zutphenschen leen, alle erffenisse ende guede die zijn alden van bruedersceijdinge heerbracht hebben sonder eede, ende die gelegen zijn inden gerichte van IJsendoeren, mit allen hoeren toebehoeren, alsoe als zij liggen inden selven gericht vurs. Daer dit geschieden waeren auer ende aen mijne mannen van leen Coenraet Block Maessoin ende Goessen die Haeze Johanss ende meer goeder luijde In kennisse der waerheijt soe heb ick Gelis van Riemsdick leenheere vurs. mijnen zegel ain dessen apenen brieff gehangen Gegeven inden jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende vijfftich des saterdaechs nae Sunte Andries dach Apli.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechteld*1484 Dreumel    Bronnen:
1.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320


Jelis van Riemsdijck
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Jelis (Gelis, Gidius) van Riemsdijck1,1 (van Ryemsdyck, de Ryemdiick), geb. in 1425, ovl. in 1515,
, beleend met het slot en de halve heerlijkheid IJsendoorn en gehuwd met Maria van Isendoorn (dochter van Zeger en Johanna van Weerdenburg) komt voor, behalve in 1453, 1460, 1465, ook in 1473, meestal in verband hiermee. In 1480 behoorde hij tot de edelen, die het verdrag (Nijhoff, Oork. V, 117) bezegelden tusschen koning Lod. XI van Frankrijk eener-, den bisschop van Munster, Catharina van Gelre en haar onderdanen anderzijds tot onderlinge hulp tegen Oostenrijk en Kleef. Verder in 1489 (Luyken v.R. als zijn gevolmachtigde) en 1500 ter nieuwe beleening en leeneed. Komt nog voor 1497, 1502
2 december 1458
Ick Gelis van Riemsdick heere tot IJsendorn als een leenheer doe kondt allen luijden die dessen apenen brieff sullen sien off hoeren lesen, dat ick voir mijne manne hier nae bescreven verlijt ende verleent hebbe verlije ende verlene Wolter van IJsendoren mijnen zwager tot enen Rechten Zutphenschen leen, alle erffenisse ende guede die zijn alden van bruedersceijdinge heerbracht hebben sonder eede, ende die gelegen zijn inden gerichte van IJsendoeren, mit allen hoeren toebehoeren, alsoe als zij liggen inden selven gericht vurs. Daer dit geschieden waeren auer ende aen mijne mannen van leen Coenraet Block Maessoin ende Goessen die Haeze Johanss ende meer goeder luijde In kennisse der waerheijt soe heb ick Gelis van Riemsdick leenheere vurs. mijnen zegel ain dessen apenen brieff gehangen Gegeven inden jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende vijfftich des saterdaechs nae Sunte Andries dach Apli.

tr.
met

Marien Willemsdr (Maria) van Isendoorn (IJsendoorn), dr. van Willem Woutersz de Cocq van Isendoorn en Elsabe Loenersloot, geb. circa 1435.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechteld*1484 Dreumel    Bronnen:
1.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320


Jacob van Riemsdijck
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Jacob van Riemsdijck, geb. circa 1380, kastelein en ambtman te Oyen en Dieden,
, ridder, ambtman, richter en dijkgraaf van tussen Maas en Waal.

tr.
met

NN van Puyfflick (Puijfflijck, Puyffelick, Puffelick), dr. van Alert van Puyfflick,
, leeft rond 1408.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelis*1425  †1515  90
Henrick*1440 Leeuwen †1518  78


NN van Puyfflick
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

NN van Puyfflick (Puijfflijck, Puyffelick, Puffelick),
, leeft rond 1408.

tr.
met

Jacob van Riemsdijck, zn. van Jacob van Riemsdijck, geb. circa 1380, kastelein en ambtman te Oyen en Dieden,
, ridder, ambtman, richter en dijkgraaf van tussen Maas en Waal.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelis*1425  †1515  90
Henrick*1440 Leeuwen †1518  78


Alert van Puyfflick
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Alert van Puyfflick (Puijfflijck, Puyffelick, Puffelick, Puyfflick).

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Werner van Puyfflick
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Werner van Puyfflick (Puijfflijck, Puyffelick, Puffelick, Puyfflick).

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alert     


Alard van Puyfflick
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Alard van Puyfflick,
, in 1315 staat Alard van Puffelick belastingopbrengsten af aan het Kapittel van Xanten. Misschien waren de landerijen kerkelijke goederen.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Werner     


Wilhelmus van Puyfflick
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Wilhelmus van Puyfflick, ovl. Woeringen in de slag bij Woeringen in 1288,
, “Edele Heren” (Nobiles Viri) en zijn “Leenmannen van de Graaf van Cleve (Kleef)”, Heer van de “Herlickheyt Pufflick”. Ridder
opgevolgd door zijn zoon Willem van Puffelick. Doch niet direct want tijdens de slag van Woeringen wordt deze Willem gevangen genomen en opgesloten door de Heer van Cuyk in zijn kasteel.
De Heerlijkheid verwaarloost in die tussentijd en Willem biedt de Heerlijkheid in 1300 te koop aan aan Graaf Reinald van Gelre. Willem krijgt de Heerlijkheid dan in leen terug. Hij mag dan in Hoeve “Darup”  blijven wonen.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alard