Website van Cees Hagenbeek
Johannetta Schumacher
Johannetta Schumacher, geb. Muiden op 22 jun 1808, ovl. Rotterdam op 7 dec 1891.

tr. 's-Hertogenbosch op 21 mei 1836
met

Gradus van den Boom, zn. van Willem van den Boom en Anneke van Soelen, geb. Driel op 30 dec 1809, ovl. 's-Hertogenbosch op 3 jul 1864.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1837 's-Hertogenbosch    
Marinus*1849 's-Hertogenbosch †1927  78


Jutte Jonasdochter Outshoorn
Jutte Jonasdochter Outshoorn, geb. Leiderdorp circa 1255, ovl. aldaar tussen 1300 en 1302.

tr. Leiderdorp circa 1280
met

Jan van Ammers en van Zijll1, zn. van Ghysekin van Ammers van der Burch (baljuw van Schieland), geb. circa 1260, ovl. na 1309,
, Als de veronderstelling juist is dat het huis ten Zijl door het huwelijk van Jan van Ammers met de erfdochter van Jonas van de Zijl aan het geslacht Van Ammers komt, is het logisch dat Jan van Ammers de oudste, zich Van Ammers blijft noemen en Jan van Ammers de jongste zich Van de Zijl gaat noemen. Het ligt dus voor de hand in Jan van Ammers de oudste en Jan van de Zijl vader en zoon te zien. Dit wordt nog gesteund door de observatie dat in een oorkonde van 4 nov. 1332  sprake is van ver Agnes van Ammers de echtgenote (lees weduwe) van Jan van de Zijl. Een aanvullende tekst van veel latere datum, waaruit ook blijkt dat Agnes van Oudshoorn met Jan van de Zijl gehuwd is geweest, bevindt zich in het archief van de abdij Leeuwenhorst. Het is een oorkonde van 21 sept. 1353, waarin Jan Persijn, heer van Waterland, enige goederen aan zijn dochter Heilwig, abdis van Leeuwenhorst, schenkt. Het betreft goederen die Jan Persijn van Jan van de Zijl, ridder, zijn aangekomen en waarvan de vrouwe van Heulestein het andere gedeelte, zolang zij leeft, in lijftocht heeft. Jan van de Zijl komt voor het eerst voor op 19 dec. 1310. Hij is dan baljuw van Zuid-Holland.
Gedurende zijn leven verkeert hij vaker in soortgelijke posities: zo is hij in 1316 baljuw van Rijnland, van 1327 tot 1329 opnieuw baljuw van Zuid-Holland en in 1326 en 1329 raad van de graaf van Holland.
Hij woonde voor 31 mei 1292 in een omgracht huis in Leiderdorp
Johannes / Jan (geb. van Ammers) maakt zijn (woontoren) omgracht Huys ter Zijl met 50 morgen land, 'legghende tot het oud kerkhof', Leenroerig aan de burggraaf van Leiden: Hendrik van Cuijck. Werd ook Zijlhof genoemd. De rivier Oude Rijn vertakt zich bij Leiderdorp, waarbij het riviertje de Zijl noordwaarts stroomt, naar de Kagerplassen. Een klein stukje noordelijk van die splitsing werd -aan de oostzijde- tegen het einde van de dertiende eeuw een versterkt huis gebouwd, dat waarschijnlijk geheel omgeven was door een gracht. De eerste bewoner, Heer Jan van Ammers, ging zich naar dit Huis noemen: Van Zijl. Overigens bezat hij vier morgen land bij de Nieuwe Haven in Vlaardingen. Vast staat dat hij op 14 juni 1292 (de zaterdag na Pinksteren) door Heynric, burggraaf van Leiden werd beleend met 'alle huysen ten Zijle die Jonaes waren (=zijn vader: Jonas van den Zile, die eveneens land te Vlaardingen bezat). Huys ter Zijl was oorspronkelijk een woontoren. Deze torens hadden geen ringmuur, maar waren omgeven door een dichte haag van struiken. Er lag wel een slotgracht omheen, zodat het kasteel op een eilandje lag. Daardoor was het een 'verdedigbaar huis'.Een woontoren kende slechts één vertrek per verdieping. In de kelder, onder het maaiveld, waren de keuken en de voorraadkamers gesitueerd. Bij opgravingen in 200 zijn muurresten opgegraven, die wijzen op een constructie van 1m20 dikke muren. In de tweede helft van de 14e eeuw zijn er uitbreidingen aangebracht. Het landgoed besloeg 50 morgen, een oppervlakte vergelijkbaar met 60 voetbalvelden, wat uitzonderlijk groot was voor die tijd. In 1420 is het huis verwoest door de kabeljauw Jan van Beieren, omdat de familie Van Zijl de zijde van de Hoeken had gekozen (van Jacoba van Beieren). Over een periode van ruim 200 jaar bleef het kasteel en de omliggende landerijen in het bezit van de familie. Deze gebruikte de vruchtbare grond deels als warmoestuin (groenteteelt), maar ook werd het recht op visserij in de Zijl verkregen. Uit die eerste periode zijn niet veel documenten bewaard gebleven; pas op 11 januari 1618 tekent landmeter Jan Pietersz Dou de ligging van huis en landerijen. Zoals zovele versterkte kastelen en huizen in het Rijnland, ontkomt ook de Zijlhof niet aan de strijd die geregeld de kop op stak en -delen van- de huizen verwoestte. Ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten bijvoorbeeld zijn de bewoners van Zijlhof gevlucht naar het oosten, maar later werd in ieder geval één van hen weer in het stadsbestuur van Leiden opgenomen. Van het huis zelf is een tekening van voor- en achteraanzicht bekend. Aan de vooravond van het beleg van Leiden (1573) op bevel van het Leidse stadsbestuur afgebroken. Toch werd het huis in 1598 voor de derde maal opgebouwd. De naam veranderde op dat moment in Zijlhof. Huis ter Zijl was nog een verdedigbaar huis, het Zijlhof daarentegen was meer een luxueus buitenhof at niet weerbaar meer was.
Het Zijlhof werd in 1806 afgebroken. Later is er bebouwing op dezelfde grond neergezet. Op tegenwoordige kaarten is Zijlhof te traceren op de hoek van de Zijlbaan en de Vlasbaan.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Gerard van Meerwijck
Gerard van Meerwijck, geb. circa 1320.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1340     


Udelhilde van Arnstein
Udelhilde van Arnstein1.

 • Moeder:
  Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen2, dr. van Arnold van Odenkirchen (domvoogd van Keulen 1085-1109),
  , Erfdochter van Odenkirchen, het geslacht van de voogden van de dom van Keulen. Na het overlijden van Lodewijk II trekt zij zich terug op haar eigen kasteel. Schenkt in 1158 een molen in Odenkirchen aan het Georg stift in Keulen. Schenkt haar Odenkirchse bezittingen aan de bisschop.

tr.
met

Dirk (Theodericus) (Dirck II) van Herlaer Herenthout1 (van Looz) (Herlaer, van), zn. van Emmo III van Loon (graaf van Loon 1046) en Swanhilde gravin van Holland, geb. Loon [België] voor 1065, ovl. Herlaar circa 1110,
, Vermeld 1087/1125, heer van Herlaer, stamvader van het geslacht van Herlaer, in 1087 tot voogd aangesteld van de St. Servaaskerk te Maasstricht. Is 27-04-1076 en 14-04-1099 getuige bij een schenking aan de St. Maartenskerk en bisschop Koenraad in Utrecht. Op 26-06-1108 is Theodricus de Herlaer aanwezig bij de teruggave door bisschop Burchard van de kerk te Aalburg aan de abdij van St. Truiden. Komt in akten voor als "Theodericus frater comitis Arnulphi", hij was een broer van graaf Arnold van Loon (die door huwelijk burggraaf van Mainz was). Dirk noemt zich afwisselend naar zijn verschillende bezittingen van Herlaer of van Loon.
Oud-Herlaar (ook: Oud-Herlaer) was een kasteel aan de Dommel, gelegen in het westen van de Nederlandse plaats Sint-Michielsgestel, vrijwel tegenover het zich in Vught bevindende Kasteel Maurick.
Het kasteel verkreeg de naam Oud-Herlaar pas toen een kilometer stroomopwaarts opnieuw een kasteel verrees, dat Nieuw-Herlaar werd genoemd.
Eens was dit kasteel de zetel van de belangrijke heerlijkheid Herlaar (Herlaer), die zelf ook weer leengoederen uitgaf. De Lijst van heren en vrouwen van Herlaar omvat een aantal aanzienlijke adellijke geslachten. Uiteindelijk werd de heerlijkheid bezit van de markiezen van Bergen op Zoom, die nog tal van andere bezittingen hadden. Door dit alles werd het kasteel verwaarloosd en uiteindelijk gesloopt.
in een oorkonde tussen 1076-1099 zijn Theodoricus en Poppo getuigen en worden genoemd in een oorkonde van gravin Adelheid, een dochter van graaf Everhard waarin zij voor haar zieleheil en dat van haar echtgenoot graaf Hendrik goederen schenkt.

Bronnen:

1.De oudste generaties van Herlaer (B 036), N.L. van Dinther, 2020 (blz. 13)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins für Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 32)

Jacob Vrancken
Jacob Vrancken, geb. circa 1550.

tr. circa 1575
met

Dieuwer Claesdr, ovl. voor 12 aug 1607.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1580 Zevenhuizen  Zevenhuizen  


Raden Ayu Retnaningsih Diponegoro
Raden Ayu Retnaningsih Diponegoro.

relatie
met

Raden Mas (Pangeran) Ontowiryo (Diponegoro, Dipo Negoro, Dipånegårå, Bandara Radin Mas Mustahar, Bandara Radin Mas Antavirya, na 1812 Bandara Pangera), zn. van Sultan Rodje Hamengku Buwono III (3e sultan Raja van Jogyakarta) en pangeran Bendoro Raden Ayu Mangkorowati, geb. Jogjakarta [Indonesië] op 11 nov 1785, ovl. Makasser [Indonesië] op 8 jan 1855.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1812 Djokja [Indonesië] †1856 Djokja [Indonesië] 43


Dieuwer Claesdr
Dieuwer Claesdr, ovl. voor 12 aug 1607.

tr. circa 1575
met

Jacob Vrancken, zn. van Frank Cornelisz, geb. circa 1550.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1580 Zevenhuizen  Zevenhuizen  


Dirck van Herlaer
Dirck van Herlaer1, ovl. op 18 jan 1324 De edelvrouw had als haar man nog leefde slechts een potentieel recht op de bezittingen. Als zij weduwe
werd en dit bleef door een tweede huwelijk af te wijzen, kwam zij in het bezit van het domein en kon zij
dit vrij, als een man, beheren.69 Een voorbeeld is de eerste vermelding waarbij zij het klooster Postel vrij
van tol binnen haar jurisdictie verleende, haar beide zonen werden niet vermeld en zullen dan dus nog
niet handelingsbekwaam geweest zijn, jonger dan 14 jaar, acht jaar later worden ze wel vermeld.
De zonen moeten geboren zijn vóór 1218 om in 1236 min. 14 jaar oud te zijn. Het huwelijk tussen Dirk en
Petronella zal dus ca, 1216/1217 zijn gesloten.
Wie deze Petronella is blijkt moeilijk te verklaren onderstaand twee mogelijkheden en de mening van Van
waarschijnlijk.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid     Bronnen:
1.De oudste generaties van Herlaer (B 036), N.L. van Dinther, 2020 (blz. 29)

Govert Elshout
Govert Elshout.

tr.
met

Pietertje Valster.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dana*1870 Ridderkerk    


Pietertje Valster
Pietertje Valster.

tr.
met

Govert Elshout.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dana*1870 Ridderkerk    


Maarten Wilschut
Maarten Wilschut, geb. Ridderkerk op 17 dec 1831, ovl. aldaar op 26 dec 1910.

 • Vader:
  Maarten Wilschut, zn. van Marrigje Wilschut, ged. Alblasserdam op 13 jun 17911, ovl. Ridderkerk op 3 mrt 1849,
  , het onegte kind van Marijgje Wilschut zijnde van haar ... aangege...  ...  den doop gehouden, tr. Ridderkerk op 7 mei 1819 met
 • Moeder:
  Grietje van Gelderen, ged. Hendrik-Ido Ambacht op 16 jan 1792, ovl. Ridderkerk op 12 nov 1867.

tr. Ridderkerk op 17 apr 1868
met

Maria van der Linden, geb. Ridderkerk op 9 mei 1847.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten*1868 Ridderkerk †1926 Ridderkerk 58Bronnen:
1.Doopboek Alblasserdam (D 0058), N.A. DTB Alblasserdam, Inventarisnr.: 1, NH, Alblasserdam, van 1688 tot 1793 (13 jun 1791 blz. 526)

Jacquemyntgen Cornelisdr
Jacquemyntgen Cornelisdr (Jacomijn Smiters), geb. Eecke [België].

otr. Leiden op 30 apr 1592 (getuigen: bruidegom: Jan Willebaerty cozijn en Pieter Garaff en getuige bruid: Tonyntge Botteluys nicht en Franchyne van Eeck), tr.
met

Pouwel (Pouwels) Coolen (Colen), geb. Hontschoten [Frankrijk], kleermaker, woonde op de Breestraat Leiden kort voor jul 1602 en kort voor jul 1602, begr. Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 jul 1602, Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lysbeth*1593  †1634  40