Website van Cees Hagenbeek
Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond
Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond1,1,2, ovl. na mei 1335.

  • Vader:
    Floris Woutersz van Egmond1,2, zn. van Wouter 'Stoutkind' van Egmond gen. van Haarlem (ridder 1250), begr. kastelein van Medemblik 1296,
    , Hij komt in de bewaardgebleven  informatiebronnen niet voor onder zijn familienaam maar wel onder het patroniem "heren Wouterszoon". Hoe hij aan zijn voornaam gekomen is iets waar ik slechts naar kan gissen. Dat laat ik dan ook gaarne over aan anderen. Aangezien het huis Merestein in het bezit van zijn nageslacht aantoonbaar is mogen we wellicht veronderstellen dat het grondbezit waarop dit huis verrees aan hem bij deling is toegevallen. Het Kastelenteam wijst op het feit dat de kastelen Uterwijk en Merestein aan weerszijde van de grens Beverwijk-Heemskerk gesitueerd zijn, waarbij de suggestie van Groesbeek gevolgd wordt dat het grondgebied waarop beide kastelen werden opgericht oorspronkelijk één geheel zal hebben gevormd. Floris van Egmond was in 1296 kastelein (burggraaf) van Medemblik en in 1298 baljuw van het Hoogwouderambacht en Drechterland. Omdat zijn zoon Albrecht in 1306 als een belendend eigenaar in Beverwijk wordt genoemd mogen we er van uitgaan dat deze toen civielrechtelijk reeds meerderjarig (min.14 jaar) zal zijn geweest. Anders had men de belendende eigenaar wel als "het kind Van Egmond" beschreven. Albrecht Floris heren Wouterszoon zal dus minimaal uit 1292 dateren.
    Zijn moeder is onbekend maar gezien de opmerkelijke voornaam Albrecht voor haar zoon zou ik haar gaan zoeken als dochter van de een of andere edelman met naam Albrecht. Groesbeek noemt daarbij als mogelijke verwant een Albert van Velsen. Uit vernoemings oogpunt zou ze tevens voor Albrecht een oudere en wellicht jonggestorven broer met naam Wouter verwachten. Floris van Egmond zal derhalve ergens in de jaren tachtig zijn gehuwd.
 

tr.
met

Elizabeth Jacobsdr van der Woude1,1,2, dr. van Jacob II van der Woude en Elisabeth Zuylen van Anholt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 77)


Elizabeth Jacobsdr van der Woude
Elizabeth Jacobsdr van der Woude1,1,2.

tr.
met

Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond1,1,2, zn. van Floris Woutersz van Egmond, ovl. na mei 1335.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 77)


Baerte Ottensdr IJsselstein
Baerte Ottensdr IJsselstein.

tr. in 1360
met

Jan van Egmond van Meeresteijn1,2, zn. van Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond en Elizabeth Jacobsdr van der Woude,
, vermeld 1345-1375.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albrecht  †1401   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 77)


NN Zuylen van Anholt
NN Zuylen van Anholt.

tr.
met

NN Ripperbant.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


NN Ripperbant
NN Ripperbant.

tr.
met

NN Zuylen van Anholt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Jacob II van der Woude
Jacob II van der Woude, ovl. in 1344, begr. Warmond,
, ridder, heer van Warmond XIIIe heer van der Woude, vermeld 1306-1327.

tr.
met

Elisabeth Zuylen van Anholt, dr. van NN Zuylen van Anholt en NN Ripperbant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 10)


Elisabeth Zuylen van Anholt
Elisabeth Zuylen van Anholt.

tr.
met

Jacob II van der Woude, zn. van Jacob I van der Woude en Sophia van Egmond, ovl. in 1344, begr. Warmond,
, ridder, heer van Warmond XIIIe heer van der Woude, vermeld 1306-1327.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth     


Wouter van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Wouter van Egmond1, ovl. voor 23 jul 1223.Bronnen:
1.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 76)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 9)


Jan van Renesse
Jan van Renesse1.

tr.
met

Beatrix Gerritsdr van der Poel1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     Bronnen:
1.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 84)


Beatrix Gerritsdr van der Poel
Beatrix Gerritsdr van der Poel1.

tr.
met

Jan van Renesse1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     Bronnen:
1.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 84)


Huijbert Meijnsz Hilhorst
Huijbert Meijnsz Hilhorst, geb. Soest circa 1535, ovl. aldaar op 16 aug 1615,
, Meijns Huibertsz Hilhorst, geboren rond 1550, overleden rond 1620
Noot bij persoonsrecord van Huijbert Meijnsz Hilhorst
Huijbert wordt, als minderjarige, na zijn vaders dood beleend met "de helft van een erf, geheten Scalbrinck". Roetert Schae Jacobs doet hulde voor hem, 2 juni 1548.
Huijbert treedt op voor zijn moeder Oetje Cors Jansdochter en ontvangt het leen van zijn moeder, 4 juni 1548
Hubert Hilhorst Meijns is leenhouder van de helft van de Schalbrinck, waarvan Cors Meijns Hubertsz de wederhelft in leen heeft, 7 maart 1555 (RAU AKK nr. 505 deel F fol. 298).
Hij wordt eveneens genoemd op 9 juli 1558 (deel F fol. 298)
Hubert Meijns is "westwaarts geland", 9 oktober 1561 (RAU RA nr. 1144).
Hubert Meijns is buurmeester van Soest in 1578 en in 1588, schepen van Soest in 1592 en 1593.
Hij transporteert in de jaren 1582, 1584, 1585 en 1600.
Huijbert wordt beleend, gekomen van Herman Rutgers, met:
- een stuk bouwlants, groot ongeveer 2 morgen, strekkende van Zoesterhard tot aan de Barenweg toe, gelegen op de Zoesterenghe
- item nog een huis, hof en hofstede met alle beplantinge ende houtgewasch, groot ongeveer een half honts land, strekkende van het Zoester kerkpad tot aan de overenweg toe, 15 januari 1583.
Hubert Meijns Hilhorst koopt van mr. Elbert Sosius:
- een stuk lands met de schuur daar op staande, strekkende van de Brink af tot aan de Schougragt toe
- item nog 4 akkeren lands met het huijs daar op staande op die Bree, strekkende van de Brenck tot aan de veenweg toe, 29 november 1608.
Datzelfde land wordt als allodiaal gebied voor het gerecht van Soest getransporteerd, 1 november 1620 (St. Paulusabdij fol. 363/367).
Uit een verklaring van de schout van Soest, Cornelis van Montfoort, op 21 januari 1599 afgelegd voor de Magistraat van Amersfoort, blijkt dat de kerkmeesters van Soest uit naam van Huijbert Meijns Hilhorst, buijrmeester van Soest, hem hadden medegedeeld dat de predikant Christiaan niet meer mocht preken. Huibert Meins beweerde hiertoe opdracht te hebben van de Staten van Utrecht. Toen ds. Christiaan weg was trad Bruno Jacobi weer verder als predikant-pastoor op en is dit blijven doen tot 1594 (Joh. Hepp.- De invoering van de Kerkhervorming). (WGE.

tr.
met

Margriet Roeterse Schaij, dr. van Anthonis Rooeters Schae en Gerritjen Dyrick Gerritsdochter, geb. Soest in 1537, ovl. aldaar in 1615, begr. Göppingen [Duitsland] op 11 dec 1616.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1560     


Margriet Roeterse Schaij
Margriet Roeterse Schaij, geb. Soest in 1537, ovl. aldaar in 1615, begr. Göppingen [Duitsland] op 11 dec 1616.

tr.
met

Huijbert Meijnsz Hilhorst, zn. van Meijns Huijbertse Hilhorst en Oetgen Corsse de Bruyn, geb. Soest circa 1535, ovl. aldaar op 16 aug 1615,
, Meijns Huibertsz Hilhorst, geboren rond 1550, overleden rond 1620
Noot bij persoonsrecord van Huijbert Meijnsz Hilhorst
Huijbert wordt, als minderjarige, na zijn vaders dood beleend met "de helft van een erf, geheten Scalbrinck". Roetert Schae Jacobs doet hulde voor hem, 2 juni 1548.
Huijbert treedt op voor zijn moeder Oetje Cors Jansdochter en ontvangt het leen van zijn moeder, 4 juni 1548
Hubert Hilhorst Meijns is leenhouder van de helft van de Schalbrinck, waarvan Cors Meijns Hubertsz de wederhelft in leen heeft, 7 maart 1555 (RAU AKK nr. 505 deel F fol. 298).
Hij wordt eveneens genoemd op 9 juli 1558 (deel F fol. 298)
Hubert Meijns is "westwaarts geland", 9 oktober 1561 (RAU RA nr. 1144).
Hubert Meijns is buurmeester van Soest in 1578 en in 1588, schepen van Soest in 1592 en 1593.
Hij transporteert in de jaren 1582, 1584, 1585 en 1600.
Huijbert wordt beleend, gekomen van Herman Rutgers, met:
- een stuk bouwlants, groot ongeveer 2 morgen, strekkende van Zoesterhard tot aan de Barenweg toe, gelegen op de Zoesterenghe
- item nog een huis, hof en hofstede met alle beplantinge ende houtgewasch, groot ongeveer een half honts land, strekkende van het Zoester kerkpad tot aan de overenweg toe, 15 januari 1583.
Hubert Meijns Hilhorst koopt van mr. Elbert Sosius:
- een stuk lands met de schuur daar op staande, strekkende van de Brink af tot aan de Schougragt toe
- item nog 4 akkeren lands met het huijs daar op staande op die Bree, strekkende van de Brenck tot aan de veenweg toe, 29 november 1608.
Datzelfde land wordt als allodiaal gebied voor het gerecht van Soest getransporteerd, 1 november 1620 (St. Paulusabdij fol. 363/367).
Uit een verklaring van de schout van Soest, Cornelis van Montfoort, op 21 januari 1599 afgelegd voor de Magistraat van Amersfoort, blijkt dat de kerkmeesters van Soest uit naam van Huijbert Meijns Hilhorst, buijrmeester van Soest, hem hadden medegedeeld dat de predikant Christiaan niet meer mocht preken. Huibert Meins beweerde hiertoe opdracht te hebben van de Staten van Utrecht. Toen ds. Christiaan weg was trad Bruno Jacobi weer verder als predikant-pastoor op en is dit blijven doen tot 1594 (Joh. Hepp.- De invoering van de Kerkhervorming). (WGE.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1560     


Otto van Polanen
Otto van Polanen.

tr.
met

Johanna van Voorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elburg  †1426   


Johanna van Voorst
Johanna van Voorst.

tr.
met

Otto van Polanen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elburg  †1426   


Gerritjen Dyrick Gerritsdochter
Gerritjen Dyrick Gerritsdochter, geb. circa 1510.

tr.
met

Anthonis Rooeters (Thoenisz) Schae, zn. van Anthonis Berentssoen en Alijdt Herman Lodewijksdochter, geb. Soest circa 1505, ovl. Soest circa 1580.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1537 Soest †1615 Soest 78


Beernt Jacobs Schade
Beernt Jacobs Schade, geb. Soest circa 1430, ovl. aldaar in 1520.

tr.
met

Feijnsgen Roetart Martijnszoendr, geb. circa 1445, ovl. Soest circa 1513.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1475  †1547 Soest 72


Anthonis Berentssoen
Anthonis Berentssoen, geb. circa 1475, ovl. Soest circa 1547.

tr.
met

Alijdt Herman Lodewijksdochter, geb. Soest in 1480 waarschijnlijk, ovl. aldaar.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1505 Soest †1580 Soest 75


Feijnsgen Roetart Martijnszoendr
Feijnsgen Roetart Martijnszoendr, geb. circa 1445, ovl. Soest circa 1513.

tr.
met

Beernt Jacobs Schade, geb. Soest circa 1430, ovl. aldaar in 1520.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1475  †1547 Soest 72


Alijdt Herman Lodewijksdochter
Alijdt Herman Lodewijksdochter, geb. Soest in 1480 waarschijnlijk, ovl. aldaar.

tr.
met

Anthonis Berentssoen, zn. van Beernt Jacobs Schade en Feijnsgen Roetart Martijnszoendr, geb. circa 1475, ovl. Soest circa 1547.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1505 Soest †1580 Soest 75


Joanna van Vianen-Rijsenburg
Vrouwe Joanna (Janna) van Vianen-Rijsenburg1, geb. circa 1420, vrouwe van Merckenburch, ovl. op 12 jun 1487,
, beleend met de hofstad Merckenburch, later werd dit bezit — vier hofsteden en 24 morgen land — geconfiskeerd.

tr. circa 1458
met

Derk van Dorth1, zn. van Seyno van Dorth (Knape, heer van Dorth) en Bertha von Wylich, geb. circa 1430, ovl. tussen 26 jul 1497 en 10 mrt 1501 ,
, beleend als erfgenaam van zijn vader met huis Dorth, heeft zijn hof Dorth verheven bij bisschop David van Bourgondië, neemt deel aan het verbond der edelen van Zutphen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Seyna*1458  †1506  48
Seyno*1465  †1529  64Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883