Website van Cees Hagenbeek

Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond
 
Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond1,2, ovl. na mei 1335.

 

tr.
met

Elizabeth Jacobsdr van der Woude1,2, dr. van Jacob II van der Woude en Elisabeth Zuylen van Anholt.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 77)

Elizabeth Jacobsdr van der Woude
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Elizabeth Jacobsdr van der Woude1,2.

tr.
met

Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond1,2, zn. van Floris Woutersz van Egmond, ovl. na mei 1335.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 77)

Baerte Ottensdr van Amstel van IJsselstein
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Baerte Ottensdr van Amstel van IJsselstein, geb. circa 1335.

tr. (ongeveer 25 jaar oud) in 1360
met

Jan van Egmond van Meeresteijn1,2, zn. van Aelbrecht Heren Wouterszoon van Egmond en Elizabeth Jacobsdr van der Woude.

 


Jan van Egmond van Meeresteijn.
vermeld 1345-1375.

Heer Jan trouwde — denkelijk in 2e huwelijk — met Bertha Baerte, dochter van heer Otto van IJsselstein.
29-11-1360: lijftocht levenslang vruchtgebruik van Bertha, dochter van Otto, vrouw van Jan van Egmont, op diverse stukken.
Bron: NL-HaNA, Heren van Haarlem, 3.19.15.

Jan Aelbrechtsz van Egmont werd ook wel aangeduid als Jan uter Wike naar zijn kasteel in (Bever-)wijk.
  …een acte d.d. 09-12-1366 vermeld: Heer Jan van Egmont sine hofstede ter Wiic, daer siin huus up stont.
  …de 'uter Wijk'-clan is dus een zijtak (v/e bastaardtak) der van Egmonts.
Later hanteerde hij Jan van Meerestein, naar het huis in Heemskerk (0.5 km ten noorden v/h huis ter Wiic).
  …zijn nakomelingen bleven zich conform hun voorkeur van Egmont noemen.
  …en hanteerden zelden de toevoeging 'van Meerestein'.

De gebroeders Jan & Wouter waren Kabeljauwse voormannen bij de opstand van Delft.
  …een voorval tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
In juni 1359, na de inneming van Delft, werd hij met zijn broeder door Hertog Albrecht verbannen.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albrecht  †1401   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 77)

NN Zuylen van Anholt
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

NN Zuylen van Anholt.

tr.
met

NN Ripperbant.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


NN Ripperbant
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

NN Ripperbant.

tr.
met

NN Zuylen van Anholt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Jacob II van der Woude
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob II van der Woude, ovl. in 1344, begr. te Warmond.

Jacob II van der Woude.
ridder, heer van Warmond XIIIe heer van der Woude, vermeld 1306-1327.

 

tr.
met

Elisabeth Zuylen van Anholt, dr. van NN Zuylen van Anholt en NN Ripperbant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 10)

Elisabeth Zuylen van Anholt
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Elisabeth Zuylen van Anholt.

tr.
met

Jacob II van der Woude, zn. van Jacob I Jacobsz van der Woude ridder en Sophia van Egmond, ovl. in 1344, begr. te Warmond.

Jacob II van der Woude.
ridder, heer van Warmond XIIIe heer van der Woude, vermeld 1306-1327.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth     


Wouter van Egmond
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Wouter van Egmond1, ovl. voor 23 jul 1223.

  • Vader:
    Wouter "de Kwade" Heer van Egmond2,3, zn. van Allart van Egmond ridder (Ridder en Heer van Egmond 1158-1168) en Antonia van Henegouwen, geb. te Egmond-Binnen circa 1150, Twaalfde Heer van Egmond, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Egmond op de Hoef op 13 sep 1208, relatie. Hij krijgt een dochter. tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) in 1170 metBronnen:

1.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 76)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 9)

Jan van Renesse
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Jan van Renesse1.

tr.
met

Beatrix Gerritsdr van der Poel1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     Bronnen:
1.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 84)

Beatrix Gerritsdr van der Poel
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Beatrix Gerritsdr van der Poel1.

tr.
met

Jan van Renesse1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     Bronnen:
1.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 84)

Huijbert Meijnsz Hilhorst
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Huijbert Meijnsz Hilhorst, geb. te Soest circa 1535, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Soest op 16 aug 1615.

Huijbert Meijnsz Hilhorst.
Meijns Huibertsz Hilhorst, geboren rond 1550, overleden rond 1620.
Noot bij persoonsrecord van Huijbert Meijnsz Hilhorst.
Huijbert wordt, als minderjarige, na zijn vaders dood beleend met "de helft van een erf, geheten Scalbrinck". Roetert Schae Jacobs doet hulde voor hem, 2 juni 1548.
Huijbert treedt op voor zijn moeder Oetje Cors Jansdochter en ontvangt het leen van zijn moeder, 4 juni 1548.
Hubert Hilhorst Meijns is leenhouder van de helft van de Schalbrinck, waarvan Cors Meijns Hubertsz de wederhelft in leen heeft, 7 maart 1555 (RAU AKK nr. 505 deel F fol. 298).
Hij wordt eveneens genoemd op 9 juli 1558 (deel F fol. 298).
Hubert Meijns is "westwaarts geland", 9 oktober 1561 (RAU RA nr. 1144).
Hubert Meijns is buurmeester van Soest in 1578 en in 1588, schepen van Soest in 1592 en 1593.
Hij transporteert in de jaren 1582, 1584, 1585 en 1600.
Huijbert wordt beleend, gekomen van Herman Rutgers, met:.
- een stuk bouwlants, groot ongeveer 2 morgen, strekkende van Zoesterhard tot aan de Barenweg toe, gelegen op de Zoesterenghe.
- item nog een huis, hof en hofstede met alle beplantinge ende houtgewasch, groot ongeveer een half honts land, strekkende van het Zoester kerkpad tot aan de overenweg toe, 15 januari 1583.
Hubert Meijns Hilhorst koopt van mr. Elbert Sosius:.
- een stuk lands met de schuur daar op staande, strekkende van de Brink af tot aan de Schougragt toe.
- item nog 4 akkeren lands met het huijs daar op staande op die Bree, strekkende van de Brenck tot aan de veenweg toe, 29 november 1608.
Datzelfde land wordt als allodiaal gebied voor het gerecht van Soest getransporteerd, 1 november 1620 (St. Paulusabdij fol. 363/367).
Uit een verklaring van de schout van Soest, Cornelis van Montfoort, op 21 januari 1599 afgelegd voor de Magistraat van Amersfoort, blijkt dat de kerkmeesters van Soest uit naam van Huijbert Meijns Hilhorst, buijrmeester van Soest, hem hadden medegedeeld dat de predikant Christiaan niet meer mocht preken. Huibert Meins beweerde hiertoe opdracht te hebben van de Staten van Utrecht. Toen ds. Christiaan weg was trad Bruno Jacobi weer verder als predikant-pastoor op en is dit blijven doen tot 1594 (Joh. Hepp.- De invoering van de Kerkhervorming). (WGE.

tr.
met

Margriet Roeterse Schaij, dr. van Anthonis Rooeters Schae en Gerritjen Dyrick Gerritsdochter, geb. te Soest in 1537, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Soest in 1615, begr. te Göppingen [Duitsland] op 11 dec 1616.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1560     


Margriet Roeterse Schaij
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Margriet Roeterse Schaij, geb. te Soest in 1537, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Soest in 1615, begr. te Göppingen [Duitsland] op 11 dec 1616.

tr.
met

Huijbert Meijnsz Hilhorst, zn. van Meijns Huijbertse Hilhorst en Oetgen Corsse de Bruyn, geb. te Soest circa 1535, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Soest op 16 aug 1615.

Huijbert Meijnsz Hilhorst.
Meijns Huibertsz Hilhorst, geboren rond 1550, overleden rond 1620.
Noot bij persoonsrecord van Huijbert Meijnsz Hilhorst.
Huijbert wordt, als minderjarige, na zijn vaders dood beleend met "de helft van een erf, geheten Scalbrinck". Roetert Schae Jacobs doet hulde voor hem, 2 juni 1548.
Huijbert treedt op voor zijn moeder Oetje Cors Jansdochter en ontvangt het leen van zijn moeder, 4 juni 1548.
Hubert Hilhorst Meijns is leenhouder van de helft van de Schalbrinck, waarvan Cors Meijns Hubertsz de wederhelft in leen heeft, 7 maart 1555 (RAU AKK nr. 505 deel F fol. 298).
Hij wordt eveneens genoemd op 9 juli 1558 (deel F fol. 298).
Hubert Meijns is "westwaarts geland", 9 oktober 1561 (RAU RA nr. 1144).
Hubert Meijns is buurmeester van Soest in 1578 en in 1588, schepen van Soest in 1592 en 1593.
Hij transporteert in de jaren 1582, 1584, 1585 en 1600.
Huijbert wordt beleend, gekomen van Herman Rutgers, met:.
- een stuk bouwlants, groot ongeveer 2 morgen, strekkende van Zoesterhard tot aan de Barenweg toe, gelegen op de Zoesterenghe.
- item nog een huis, hof en hofstede met alle beplantinge ende houtgewasch, groot ongeveer een half honts land, strekkende van het Zoester kerkpad tot aan de overenweg toe, 15 januari 1583.
Hubert Meijns Hilhorst koopt van mr. Elbert Sosius:.
- een stuk lands met de schuur daar op staande, strekkende van de Brink af tot aan de Schougragt toe.
- item nog 4 akkeren lands met het huijs daar op staande op die Bree, strekkende van de Brenck tot aan de veenweg toe, 29 november 1608.
Datzelfde land wordt als allodiaal gebied voor het gerecht van Soest getransporteerd, 1 november 1620 (St. Paulusabdij fol. 363/367).
Uit een verklaring van de schout van Soest, Cornelis van Montfoort, op 21 januari 1599 afgelegd voor de Magistraat van Amersfoort, blijkt dat de kerkmeesters van Soest uit naam van Huijbert Meijns Hilhorst, buijrmeester van Soest, hem hadden medegedeeld dat de predikant Christiaan niet meer mocht preken. Huibert Meins beweerde hiertoe opdracht te hebben van de Staten van Utrecht. Toen ds. Christiaan weg was trad Bruno Jacobi weer verder als predikant-pastoor op en is dit blijven doen tot 1594 (Joh. Hepp.- De invoering van de Kerkhervorming). (WGE.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1560     


Neeltje de Grebber
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Ans Karstens

Neeltje de Grebber.

tr.
met

Cornelis van den Bergh, zn. van Hendrik graaf van den Bergh en Margaretha barones van Witthem van Beersel, geb. te 's-Gravenambacht in 1609, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Betekom [België] op 27 apr 1663.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Niclaes~1650 Breskens  Breskens  


Niclaes van den Bergh
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Ans Karstens

Niclaes van den Bergh, ged. te Breskens op 1 jul 1650, ovl. te Breskens.

Niclaes van den Bergh.
Vermoord door Jan Peugel in het huis van de zuster (Catherina Cornelisz) van zijn concubine (Aale Connelisz) toen hij probeerde de verkrachting van Catharina's 14-jarige dochtertje te Maerrije voorkomen. Zijn concubine Aale sloeg hem om hem te laten stoppen.

tr.
met

Lijsebeth Lowijs, geb. te Breskens Oostburg in 1650, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Breskens circa 1690.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1671 Breskens †1714 Kaapstad, Zuid-Afrika 42


Gerritjen Dyrick Gerritsdochter
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Gerritjen Dyrick Gerritsdochter, geb. circa 1510.

tr.
met

Anthonis Rooeters (Thoenisz) Schae, zn. van Anthonis Berentssoen en Alijdt Herman Lodewijksdochter, geb. te Soest circa 1505, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Soest circa 1580.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1537 Soest †1615 Soest 78


Beernt Jacobs Schade
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Beernt Jacobs Schade, geb. te Soest circa 1430, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Soest in 1520.

tr.
met

Feijnsgen Roetart Martijnszoendr, geb. circa 1445, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Soest circa 1513.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1475  †1547 Soest 72


Anthonis Berentssoen
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Anthonis Berentssoen, geb. circa 1475, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Soest circa 1547.

  • Vader:
    Beernt Jacobs Schade, geb. te Soest circa 1430, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Soest in 1520, tr. met

tr.
met

Alijdt Herman Lodewijksdochter, geb. te Soest in 1480 waarschijnlijk, ovl. te Soest.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1505 Soest †1580 Soest 75


Feijnsgen Roetart Martijnszoendr
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Feijnsgen Roetart Martijnszoendr, geb. circa 1445, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Soest circa 1513.

tr.
met

Beernt Jacobs Schade, geb. te Soest circa 1430, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Soest in 1520.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1475  †1547 Soest 72


Alijdt Herman Lodewijksdochter
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind

Alijdt Herman Lodewijksdochter, geb. te Soest in 1480 waarschijnlijk, ovl. te Soest.

tr.
met

Anthonis Berentssoen, zn. van Beernt Jacobs Schade en Feijnsgen Roetart Martijnszoendr, geb. circa 1475, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Soest circa 1547.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1505 Soest †1580 Soest 75


Joanna van Vianen-Rijsenburg
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Vrouwe Joanna (Janna) van Vianen-Rijsenburg1, geb. circa 1420, vrouwe van Merckenburch, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 12 jun 1487.

Vrouwe Joanna van Vianen-Rijsenburg.
beleend met de hofstad Merckenburch, later werd dit bezit — vier hofsteden en 24 morgen land — geconfiskeerd.

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1458
met

Derk van Dorth1, zn. van Seyno van Dorth (Knape, heer van Dorth) en Bertha von Wylich, geb. circa 1430, ovl. (minstens 67 jaar oud) tussen 26 jul 1497 en 10 mrt 1501 .

Derk van Dorth.
beleend als erfgenaam van zijn vader met huis Dorth, heeft zijn hof Dorth verheven bij bisschop David van Bourgondië, neemt deel aan het verbond der edelen van Zutphen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Seyna*1458  †1506  48
Seyno*1465  †1529  64Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883