Website van Cees Hagenbeek
Arendje van Wachtendonk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Arendje (Arnolda, Agnese) van Wachtendonk.

 • Vader:
  Ridder Arnold (III) V Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: van Wachtendonk1,2, zn. van Arnold IV van Wachtendonk (vrijheer van Wachtendonk) en Milaer , geb. Xanten circa 1350, knape in 1390 en ridder in 1400 (Heer van Wachtendonk, Hofmeier van Gelre, ridder 1354, 1357. 1360, 1378), ovl. Wachtendonk kort voor 3 jan 1409,
  , Arnold 'Arnt', zoon van wijlen Arnold heer van Wachtendonk, overl, vóór 1409
  - 5 maart 1390 door hertog Willem van Gelre beleend met huis, burcht, slot, stad en heerlijkheid Wachtendonk
  20 december 1390 Arnold oorkondt dat zijn burcht, etc. voor de helft aan zijn oom Reinart van Schoonvorst waren verpand...… hij had niet het geld om in te lossen
  . nov. 1392: Op verzoek van Arnt bepaalt de hertog van Gelre de lijftocht voor diens vrouw Willemina van Buren
  zijnde burcht en stad Wachtendonk en alle goederen, die Arnt van de hertog in leen houdt
  De - meestal -puntige - ster, was een in deze streek niet zelden voorkomende breuk, waarmede jongere zonen wier adellijke geslachten het vaderlijk wapen wijzigden. Zo troffen wij b.v. de lelie, met de ster als breuk, aan in een bepaalden tak van de Heeren van Wachtendonk, stammende uit Gadert of Goedert van Wachtendonk, een jongeren zoon van Arnold II, heer van Wachtendonk In stichter van de Grefrathsche linie van dit geslacht (bron: E. v. Oidtman. Genealogie der Herren v. Wachtendonk (in Niederrheinischer. Gerschichtsfreund 1882) Deze zegelde aldus in 1343 en nog in 1364. Zijn vier zonen Johann, Wolter, Sweder en Reynert bezegelden in 1410 de huwelijksvoorwaarden tusschen Johanna, erfvrouwe van Wachtendonk en Willem bastaard van Gulik, de drie eersten met de lelie en de ster (van Reynert is de breuk niet meer herkenbaar). Wanneer men daarbij let op de in dezen tak der Wachtendonk’s voorkomende voornamen als Sweder en Reynert ook bij de tralensch-Wachtendonksche Gevers’en niet onbekend - dan laat zich de veronderstelling suggereeren, dat Derick Gevert misschien tot deze Wachtendonk’s in eenig verband gestaan kan hebben, zij het ook door bastaardij. Want dat hij in dat geval uit echten bedde gesproten zou zijn, lijkt ons en vanwege het standsverschil èn door het wegvallen van den adellijken geslachtsnaam op zijn minst onwaarschijnlijk.
  2.2.1371 Belehnung mit Dyck durch Herzog Eduard v.Geldern Arnold (lil) heer van Wachtendonk huwt in 1371 met Aleid van Schönvorst, overleden 1392, weduwe van Konrad van der Dijcke, bij wie Aleid twee kinderen had: Gerhard van der Dijcke en Katharina van der Dijcke, die (later) huwde met Gerhard van Alpen. Eduard hertog van Gelre beleent Arnold met slot en voorburcht van Dijcke;
  - 1382 hij en Aleid doen ten behoeve van de geestelijke van de kerk in de stad Wachtendonk afstand van een huis aan het kerkhof en van 22 morgen akkerland in Geisseren;
  - 1390 overlijdt hij.
  20 december 1390: hij oorkondt, dat zijn gehele burcht en stad en land Wachtendonk voor de helft aan zijn oom Reinart heer van Schoonvorst waren verpand voor 3000 Gelderse guldens; hij had niet het geld om in te lossen. Aartsbisschop Frederik van Keulen heeft de pandsom gelost. Arnold verklaart nu ledigman te zijn van de aartsbisschop en zal nooit meer tegen bisschop of stad ageren. Wachtendonk wordt open huis voor de aartsbisschop
  wordt als ridder genoemd in 1354, 1357, 1360 en 1378. Hij was eerste hofmeier van Hertog Reinout van Gelderen. Hij  leende   het  kasteel van Wachtendonk aan de hertog van Gelderen. Hij wordt vermeld in 1326, 1327, 1331, 1350, 1381 en overleed in  1381 te Wachtendonk. Arnold leefde in 1350 ridder in 1354, 1357, 1360  1378. Arnold kan de vader of grootvader zijn van de jonge Arnd die in 1384 nog minderjarig is LGZ/O leen 46*, huis te Wachtendonck c.a., 1326 Arnt van Wachtendonc; 1384 Arnt heer van Wachtendonck, die heer van Schönvorst is momber. Was bij zijn overlijden aan de aartsbisschop van Keulen nog 1000 oude gouden schilden schuldig, tr. (2) met Aleid von Schönforst. Uit dit huwelijk 2 kinderen., tr. (1) in 1393.
 Bronnen:
1.Register op de Leenaktenboeken Gelre- Zutphen: (LGZ/O), Register op de Leenaktenboeken van het vors, J.J.S. baron Sloet e.a., Gouda Quint, Arnhem, 1924
2.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), J.J.S. baron Sloet e.a., Gouda Quint, Arnhem, 1924


Evert Hermansz van Steenre
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Evert Hermansz van Steenre1, heer van Bellinghoven.

tr. in 1383
met

Arnolda (Agnese) van Wachtendonck1,2, dr. van Arnold van Wachtendonck en Agnes van Blitterswijck, geb. in 1370, tr. (1) op 17 mrt 1386 met Goddert (Godfried) von Steinhaus2 (Steenhuys, Steenhuijs, Steenhuis), zn. van Constantin von Steinhaus en Gertrudt von Reydt, geb. voor 1380, ovl. Schloss Bellinhoven [Duitsland] op 9 mrt 1406, begr. Rees (D) in Hochchor der Pfarrkirche. Uit dit huwelijk 2 zonen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1385  †1453  68Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903
2.Annuaire de la Noblesse de Belgique (B 261), Baron Isidore v. Stein, von Altenstein, 1857 (blz. 193)


Henrica van Aeswijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Jkv. Henrica van Aeswijn1, geb. circa 1465, ovl. circa 1553,
, Henrica van Aeswijn, huijsvrou Seinen van Dort, erve haers broeder Reiners 27/3/1523 ) leenboek.
1505 Illustere Lieve Vrouwe Broederschap intredegeld. Joffr. Henrica van Aswijn, jonkvrouw.

tr.
met

Seyno (Zeno) van Dorth1, zn. van Derk van Dorth en Vrouwe Joanna van Vianen-Rijsenburg (vrouwe van Merckenburch), geb. circa 1465, Knape, heer van Dorth, ovl. circa 1529.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1500  †1540 Abbeville 39Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der Heren en Graven van Egmond (B 039), Dr A.W.E. Dek, Den Haag, 1958 (blz. 22)


Seyno van Dorth
Seyno (Zeno) van Dorth1, geb. circa 1465, Knape, heer van Dorth, ovl. circa 1529.

tr.
met

Jkv. Henrica van Aeswijn1, dr. van Willem van Aeswijn (drost then Bergh) en Elisabeth van Haeften en Vlodrop (vrouwe van Varick), geb. circa 1465, ovl. circa 1553,
, Henrica van Aeswijn, huijsvrou Seinen van Dort, erve haers broeder Reiners 27/3/1523 ) leenboek.
1505 Illustere Lieve Vrouwe Broederschap intredegeld. Joffr. Henrica van Aswijn, jonkvrouw.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1500  †1540 Abbeville 39Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Dirk van Dorth tot Dorth
Dirk van Dorth tot Dorth1, geb. circa 1500, ovl. Abbeville op 21 jan 1540,
, 1566, huwde in 1531 Dirck van Dorth tot Dorth, heer
van Varik (1539) en Schoonevelt (1543), was nog
onmondig in 1529.

tr. in 1531
met

Johanna van Rossem, dr. van Johan van Rossum van Meijnerswijck (heer van Rossem) en Odilia van Zuylen van Nyevelt, geb. in 15181, ovl. na 1566.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zeno     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johanna van Rossem
Johanna van Rossem, geb. in 15181, ovl. na 1566.

tr. in 1531
met

Dirk van Dorth tot Dorth1, zn. van Seyno van Dorth (Knape, heer van Dorth) en Jkv. Henrica van Aeswijn, geb. circa 1500, ovl. Abbeville op 21 jan 1540,
, 1566, huwde in 1531 Dirck van Dorth tot Dorth, heer
van Varik (1539) en Schoonevelt (1543), was nog
onmondig in 1529.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zeno     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Allard van Haeften
Allard van Haeften, geb. Kasteel Wayenstein tussen 1514 en 1520, ovl. Kasteel Wayenstein op 16 mrt 1565.

tr. in 1546
met

Cunegonda van Keppel en Verwolde, dr. van Fredrik van Keppel en Catharina Grubbe, geb. circa 1515,
, Bij haar huwelijk kreeg Cunegonda de naam Cunegonda van Keppel en Verwolde, Verwolde was een huwelijksgeschenk van haar vader.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1547 Ophemert †1610 Ophemert 62


Cunegonda van Keppel en Verwolde
Cunegonda van Keppel en Verwolde, geb. circa 1515,
, Bij haar huwelijk kreeg Cunegonda de naam Cunegonda van Keppel en Verwolde, Verwolde was een huwelijksgeschenk van haar vader.

tr. in 1546
met

Allard van Haeften, zn. van Diederik van Haeften en Agnes van Broeckhuysen en Calsbeek, geb. Kasteel Wayenstein tussen 1514 en 1520, ovl. Kasteel Wayenstein op 16 mrt 1565.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1547 Ophemert †1610 Ophemert 62


Walraven van Haeften
Walraven van Haeften.

tr.
met

Johanna van Broeckhuyzen


Johanna van Broeckhuyzen
Johanna van Broeckhuyzen.

tr.
met

Walraven van Haeften, zn. van Johan van Haeften en Diederika/Theodora van Immerseel


Fredrik van Keppel
Fredrik van Keppel.

tr.
met

Catharina Grubbe.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunegonda*1515     


Catharina Grubbe
Catharina Grubbe.

tr.
met

Fredrik van Keppel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunegonda*1515     


Beatrix van Haeften
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Beatrix van Haeften, ovl. in 1478.

tr. op 21 okt 1468
met

Johan Johansz van Rossem, ovl. in 1512,
, heer van Rossem 1484-1511, raad van hertog
Adolf van Gelre.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johan Johansz van Rossem
Johan Johansz van Rossem, ovl. in 1512,
, heer van Rossem 1484-1511, raad van hertog
Adolf van Gelre.

tr. op 21 okt 1468
met

Beatrix van Haeften, dr. van Walraven van Haeften (heer van Haeften, Herwijnen, Hellu en (causa uxoris) Varick) en Henrica van Varick (vrouwe van Varick), ovl. in 1478


Diederik van Haeften
Diederik van Haeften, geb. Ophemert Kasteel Wayenberg circa 1480, ovl. circa 1538.

tr. circa 1504
met

Agnes van Broeckhuysen en Calsbeek, dr. van Reinier van Broeckhuysen en Ermgard van Groesbeek.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Allard*1514  †1565  50


Agnes van Broeckhuysen en Calsbeek
Agnes van Broeckhuysen en Calsbeek.

tr. circa 1504
met

Diederik van Haeften, zn. van Allard van Haeften van Renoy (heer van Gameren, ambtman van Zaltbommel (Schepen van Tuil 1468?).) en Aleyt Weerdenborch (vrouwe van Ophemert en Zennewijnen), geb. Ophemert Kasteel Wayenberg circa 1480, ovl. circa 1538.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Allard*1514  †1565  50


Reinier van Broeckhuysen
Reinier van Broeckhuysen.

tr.
met

Ermgard van Groesbeek.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes     


Ermgard van Groesbeek
Ermgard van Groesbeek.

tr.
met

Reinier van Broeckhuysen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes     


Hugues (Heus) van Chatillon
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hugues (Heus) van Chatillon,
, Filiatie niet bewezen.

tr. (1)
met

NN gravin St. Paul (Pol).

tr. (2)
met

Jolenta van Henegouwen, dr. van Boudewijn IV graaf van Henegouwen (graaf van Henegouwen) en Alice (Adelheid) van Namen, geb. in 1131, tr. (1) met Ives II de Nesle Comte de Soissons. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Hugues IV Comte de Saint Pol. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
René*1185     
Philippina     


NN St. Paul (Pol)
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

NN gravin St. Paul (Pol).

tr.
met

Hugues (Heus) van Chatillon, zn. van Reinoud II van Chatillon en Constance Fürstin von Antiochien,
, Filiatie niet bewezen, tr. (2) met Jolenta van Henegouwen. Uit dit huwelijk 2 kinderen