Cees Hagenbeek
Cornelis van Baloch
Cornelis van Baloch.


Willem van Baloch
Willem van Baloch.


Maria van Baloch
Maria van Baloch, ged. Lochem op 23 sep 1588.


Margarita van Baloch
Margarita van Baloch.


Juliana van Berry
Juliana van Berry.

tr.
met

Julius van Baloch, zn. van Franciscus van Baloch en Juliana Beijer.

Julius van Baloch.
Vendrig later luitenant onder Jhr. Johan van der Does van Noordwyk in het beleg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara  †1574 Leiden  


Barbara van Baloch
Barbara van Baloch, ovl. Leiden in aug 1574, begr. Leiden (Pieterskerk).

tr.
met

Pieter Beeck, ambachtsheer van Cromstryen.

Pieter Beeck.
Oorspronkelijke bron: Aanteekeningen uit de Getuigenisboeken en Burgemeestersdagboeken van Leiden.


Pieter Beeck
Pieter Beeck, ambachtsheer van Cromstryen.

Pieter Beeck.
Oorspronkelijke bron: Aanteekeningen uit de Getuigenisboeken en Burgemeestersdagboeken van Leiden.

tr.
met

Barbara van Baloch, dr. van Julius van Baloch en Juliana van Berry, ovl. Leiden in aug 1574, begr. Leiden (Pieterskerk).


Everdina van Heeckeren
Everdina van Heeckeren.

Everdina van Heeckeren.
Tot het landgoed Verwolde behoren sinds 1632 ook de terreinen van het nabijgelegen kasteel Blankenborg. Dit behoort aan de Van Heekerens van Ruurlo en is uiteindelijk bij de bezittingen van Verwolde gekomen door het tweede huwelijk van Dirk van Haeften met Everdina van Heeckeren.

tr. in 1632
met

Dirk van Haeften van Verwolde, zn. van Dirk van Haeften van Verwolde en Elsabé van Dorth, geb. in 1592, ovl. in 1654.

Dirk van Haeften van Verwolde.
Hij was niet in de ridderschap van Overijssel verschreven maar in die van het kwartier Zutphen.


Dirk Statius van Haeften
Dirk Statius baron van Haeften, heer van Gramsbergen.

tr. op 1 mei 1651
met

Anna Maria Ripperda.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Anna Maria Ripperda
Anna Maria Ripperda.

tr. op 1 mei 1651
met

Dirk Statius baron van Haeften, zn. van Dirk van Haeften van Verwolde en Aleida van Aeswijn, heer van Gramsbergen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Dirk van Haeften van Verwolde
Dirk van Haeften van Verwolde, geb. Ophemert in kasteel Verwolde in 1547, ovl. aldaar op 12 jan 1610.

Dirk van Haeften van Verwolde.
Hij wordt ook Alard genoemd (of volgens d'Ablaing, De.
Ridderschap van Veluwe, bl. 258 Dirk) van Haeften, heer van Verwolde, enz.

tr. op 10 okt 1576
met

Elsabé (Elisabeth) van Dorth, dr. van Zeno van Dorth en Maria Droste van Senden, geb. in 1561.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1592  †1654  62


Elsabé van Dorth
Elsabé (Elisabeth) van Dorth, geb. in 1561.

tr. op 10 okt 1576
met

Dirk van Haeften van Verwolde, zn. van Allard van Haeften en Cunegonda van Keppel en Verwolde, geb. Ophemert in kasteel Verwolde in 1547, ovl. aldaar op 12 jan 1610.

Dirk van Haeften van Verwolde.
Hij wordt ook Alard genoemd (of volgens d'Ablaing, De.
Ridderschap van Veluwe, bl. 258 Dirk) van Haeften, heer van Verwolde, enz.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1592  †1654  62


Aleid von Bodelschwingh
Aleid von Bodelschwingh, geb. circa 1570.

tr. in 1595
met

Derk van Dorth, zn. van Zeno van Dorth en Maria Droste van Senden, geb. in 1565, ovl. in 1626.

Derk van Dorth.
Heer van Dorth, daarmede beleend 1607 (Geldersch Leen Reg), heer van Schoneveld, dat hij in 1608 aan Dirk van Haeften verkoopt.
Geb. 1565, st. 1626 , compareert onder de ridderschap van het graafschap 1593—1625, kolonel in dienst der Staten, proost van Zutphen, landdrost van het graafschap, bij pandschap, na zijn vaders overlijden, maar het schoutambt van Lochem wordt daarvan gesplitst en komt aan zijn broeder Johan, 1605.


Derk van Dorth
Derk van Dorth, geb. in 1565, ovl. in 1626.

Derk van Dorth.
Heer van Dorth, daarmede beleend 1607 (Geldersch Leen Reg), heer van Schoneveld, dat hij in 1608 aan Dirk van Haeften verkoopt.
Geb. 1565, st. 1626 , compareert onder de ridderschap van het graafschap 1593—1625, kolonel in dienst der Staten, proost van Zutphen, landdrost van het graafschap, bij pandschap, na zijn vaders overlijden, maar het schoutambt van Lochem wordt daarvan gesplitst en komt aan zijn broeder Johan, 1605.

tr. in 1595
met

Aleid von Bodelschwingh, dr. van Wennemar von Bodelschwingh en Elisabetha van Wachtendonck, geb. circa 1570.


Zeno van Dorth
Zeno van Dorth.

tr. in 1560
met

Maria Droste van Senden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elsabé*1561     
Derk*1565  †1626  61Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Maria Droste van Senden
Maria Droste van Senden.

tr. in 1560
met

Zeno van Dorth, zn. van Dirk van Dorth tot Dorth en Johanna van Rossem.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elsabé*1561     
Derk*1565  †1626  61


Gerrit van Heemskerck
Gerrit van Heemskerck.

tr.
met

Johanna Gerbrandsdr van Beesd.


Henrick van Heemskerck
Henrick van Heemskerck.


Johanna Gerbrandsdr van Beesd
Johanna Gerbrandsdr van Beesd.

tr.
met

Gerrit van Heemskerck, zn. van Wouter van Heemskerck (kastelein van Gorkum, drost van Arkel (1420)) en Catharina van Heukelom van Asperen.


Jutta van der Sluijs
Jutta van der Sluijs (Jutta van Heusden), geb. voor 1290.

Jutta van der Sluijs.
Een vidimus is een akte, waarbij degene, die haar uitvaardigt, verklaart een zekere akte te hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt: Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7).
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena).
De acte is in latijn en zegt letterlijk '.... cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa...'.
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.

Zij wordt een zuster van Arnold de Slusa genoemd in een vidimus uit 1322,in een charter van 7 september 1294.

tr.
met

Arnold I van Wachtendonck3,2,5,7,4, zn. van Arnold VII van Wachtendonck (Heer van Wachtendonk) en Anna van Zutphen, geb. Xanten 12506, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, ovl. Wachtendonk.

 


Arnold I van Wachtendonck.
Arnold 9e heer van Wachtendonk geboren voor 1320 te Xanten komt voor als Dinast van Millendonck huwde met van Gennep en gaf in 1322 het kasteel Wachtendonk als leen aan de Hertog van Gelre hij leefde 1326,1327,1331,1350. Arnold I heeft volgens Oidtmans nog een zoon Heinrich,deze zou samen met zijn vader mede verkopers zijn van het hof Oidmans noemt een vader en broers als medeverkoper (blz 640 van Oidtmans verzamelingen).
1303 april 20. Arnoldus, heer van Wachtendonk, ridder, verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes, de goederen te Asperden, die van Henricus genaamd Elle waren, tegen een erfcijns van 30 deniers brabants.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt:.
Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7).
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena).
De acte is in latijn en zegt letterlijk '.... cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa...'.
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.
Arnold I van Wachtendonck en Jutta van der Sluijs
er bestaat een oorkonde in vidimus bestaat uit 1322 van de edelheer Arnoldus van Wachtendonck uit 1294, waarin hij genoemd staat met zijn vrouw Jutte, zuster van heer Arnoldus de Slusa, en hun zoon Godefridus.In het regest staat slechts dat hun zoon Godefridus intreedt in het huis te Walshem van de orde van St. Jan. Godefridus is waarschijnlijk de oudste zoon, want hij is vernoemd naar zijn grootvader Godefridus van Wachtendonck.

In de oorkonde staat aan het eind de andere kinderen van het echtpaar Arnoldus X Jutte genoemd:

Henricus, Swederus, Arnoldus, Johan, Liesbeth, Aleid en Gertrude.

De voornaam Henricus was bij de Wachtendonc's niet erg gebruikelijk, zodat verondersteld mag worden, dat dit een vernoeming is geweest naar de vader van Jutte en dus ook van ridder Arnold van der Sluis.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus     
Arnold     Bronnen:
1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)
2.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978
3.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997
4.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 5)
5.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 61)
6.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Dr. J. Langohr, Maastricht, 1935 (blz. 239)
7.Archief huis Doornenburg (Notar 025), Gelders Archief, Inventarisnr.: 194, Tienden gift, 1322 (23 jul 1322 akte 7)