Cees Hagenbeek
Catharina van de Enden
Catharina van de Enden.

otr. Jutfaas op 2 apr 1676, tr. Jutfaas op 30 apr 1676
met

Anthony de Wilt.


Anthony de Wilt
Anthony de Wilt.

otr. Jutfaas op 2 apr 1676, tr. Jutfaas op 30 apr 1676
met

Catharina van de Enden, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas).


Heyltjen van Oosterhout
Heyltjen van Oosterhout, ovl. voor 15 nov 1679.

Heyltjen van Oosterhout.
samenvatting inhoud akte: van lyftocht uit de boedel van Rebecca van Oosterhout.
Verwijzingen: procuratie d.d. 3-11-1679 voor de griffie van het hof van Utrecht.
Bijzonderheden: leden eerste party zyn voor 1/3e deel erfgenamen van Rebecca van Oosterhout.

tr.
met

Coenraedt van den Ende, zn. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas).


Jan de Kemp
Jan de Kemp.

tr.
met

Willemina Stokmans, ovl. in 1701.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Glaudi  †1707   
Willem     


Willemina Stokmans
Willemina Stokmans, ovl. in 1701.

tr.
met

Jan de Kemp.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Glaudi  †1707   
Willem     


Willem de Kemp
Willem de Kemp.


Jannigien Plauwier
Jannigien Plauwier, meester backer.

tr. voor 1681
met

Glaudi de Kemp, zn. van Jan de Kemp en Willemina Stokmans, meester backer te Utrecht, ovl. in 1707, tr. (1) met Cornelia van de Ende. Uit dit huwelijk geen kinderen.


NN van Velsen
NN van Velsen.

tr.
met

Catharina van Sweserengh, tr. (2) met Peter Kelffkens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Utrecht    
Dirk     


Catharina van Sweserengh
Catharina van Sweserengh.

tr. (1)
met

NN van Velsen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Utrecht    
Dirk     

tr. (2)
met

Peter Kelffkens.


Peter Kelffkens
Peter Kelffkens.

tr.
met

Catharina van Sweserengh.


Dirk van Velsen
Dirk van Velsen.


Dirk van Keppel
 
Dirk van Keppel, geb. Verwolde in 1245, heer van Keppel en Olbergen, ridder 1272, beleend met Olbergen op 26 jul 1279, strijdt in de slag bij Woeringen op 5 jun 1288, ovl. op 7 jul 1302.


Dirk van Keppel.
Derck II is de eerste heer van Keppel die in het huisarchief van Keppel voorkomt. Hij draagt het vrije goed Keppel op aan de graaf van Kleef, alhoewel zijn relatie met Reinald I van Gelre niet slecht is, want hij treedt meermalen als borg op.

Derck II is getrouwd met Beatrijs van Meurs. Het gravengeslacht Meurs is niet onbekend in De Graafschap. De heren van Keppel bezitten goederen die grenzen aan die van Meurs, zodat dit huwelijk ook politiek ingegeven zal zijn. Het feit dat de heren van Keppel een grafelijke dochter kunnen trouwen duidt erop dat ook zij van hoge adellijke afkomst zijn. Derck II en Beatrix krijgen in ieder geval twee zonen, die zij (verrassenderwijs) Wolter (III) en Derck (III) noemen.

In 1288 vecht Derck II aan Gelderse zijde mee in de slag bij Woeringen. Een held is hij echter niet, want als een van de eersten slaat hij op de vlucht.

In 1290 staat hij borg voor graaf Reinald I van Gelre als deze zijn graafschap moet verpanden. In 1300 treedt hij op als borg voor de graaf van Kleef. Na zijn dood erft Wolter III de Keppelse goederen en Derck III erft Verwolde.

 

tr. circa 1280
met

Beatrix gravin van Moers (Beatrix v. Aeswijn), dr. van Dirk II van Moers (graaf van Moers 1226, vermeld 1226-1260) en Elisabeth van Altena-Isenberg (vermeld 1243-1275), geb. circa 1245, ovl. voor 30 mrt 1316.

Beatrix gravin van Moers.
den 30 Maart 1346 maken Frederik, Diederik, Johan en Walraven, graven van Moers. Cunegonde van Lanscroen en Sophia van Gerstorp, broeders en zusters, eene verdeeling van hetgeen hun vader, Dirk III. graaf van Moers, die in dat jaar overleden was, had nagelaten. Deze graaf Dirk (III) was gehuwd met Margaretha van Isenburg, vrouwe van Isenburg, te Keulen, dochter van Gerlach I van Isenburg en Elisabeth van Kleef. Hij had twee broeders. Frederik en Walram, proost te Emmerik, die geen van beiden kinderen nalieten, en waarschijnlijk twee zusters. Walburch. wellicht gehuwd met Dirk van Lynden, en Beatrix, gehuwd met Dirk heer van Keppel. Hieruit is dus te verklaren, dat zij de tucht bezat van de heerlijkheid Moers, die na haar overlijden aan twee der bovengenoemde erfgenamen verviel, zooals uit de volgende passage van bedoelde erfscheiding blijkt: „Wert sake, dat vrouwe Beatrix, vrouwe van Keppel. aflyvich werde, soo sal de rente, die sy heeft van der heerschap van Murse tot oere tucht, twee deelen daervan vallen aen Diederick ende het derde deel daervan aen Johan. Al moge nu hieruit niet het stellige bewijs te vinden zijn, de aanwijzing is toch m. i. sterk genoeg voor de meening, dat zij Beatrix van Moers heette en in 1346 nog leefde. (Lacomblet, Urkundenb. HI. No. 429).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wolter*1283 Keppel †1330  46
Henricus     
Theodericus*1288  †1355  67
Ludgard     
NN  †1326   


Margaretha van Teylinghen tot Hagestein
Margaretha van Teylinghen tot Hagestein1, vrouwe van Hagesteyn.

tr. (1) voor 1275
met

Gijsbert II uten Goye4 (Giselbertus uten Goye famulus, Wtten Ghoye), zn. van Wouter II uten Goye en Elisabeth (Alverade) van der Lede van Arkel, geb. circa 1253, vermeld 1277-1299, heer van Hagestein, ovl. op 18 mrt 1299 onthoofd, tr. (2) met NN van Rijningen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Gijsbert II uten Goye.
op 15 juni 1295 kocht Helyas Didericssone van de Velde in aanwezigheid van heer Gijsbert uten Goye, ridder, op het huis Ten Goye, van zijn oom Gelys van de Velde 1/2 morgen land boven Oesterlake in het gerecht van Goye om het meteen weer door te verkopen. Zo zien we de persoon Elyaes/Helyaes van Werconden, schildknaap terug onder de benamingen Van de Velde en Van Werconden.

Gijsbert II uten Goye treedt na het overlijden van Wouter II uten Goye sterk op de voorgrond, waarbij de gedachte heeft postgevat dat hij de facto de heerlijkheid Goye bestuurde.
Vrijwel meteen na het overlijden van zijn oudere broer Wouter raakte hij in conflict met het kapittel van Sint Marie te Utrecht over de tienden van Houten, waarvan zijn vader al in 1252 afstand had gedaan. De bisschop erkende op 1 juli 1278 ‘het goed recht’ van het kapittel tegenover Gijsbert uten Goye.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1280 Utrecht †1320 Utrecht 40
Ghijsbrecht*1277  †1334  57
Margaretha*1290  †1340  50
Johan     

tr. (2)
met

Gerrit I heer van der Wateringe1.


Bronnen:

1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 39)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 41)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 33)

Heinrich Scholthoch zu Stockum
Heinrich Scholthoch zu Stockum.

tr. in 1665
met

Anna Overbruck (Ennecken), dr. van Herman(II) in gen Eicken gnt Overbruck en Katharina Rönsberg, geb. Hamborn [Duitsland] circa 1610, ovl. Beeck [Duitsland] in 1675, Uit dit huwelijk geen kinderen.


Willem de Cocq van Hemert
Willem de Cocq van Hemert (de Cock van Delwijnen).

Willem de Cocq van Hemert.
In 1318 komt het Kasteel te Nederhemert in bezit van Willem de Cock,vanaf dat moment noemt hij zich Willem van Hemert Willem de Cock werd later krankzinnig.

 

tr.
met

Ida Brandsdr Hemert, dr. van IJsbrand van Hemert.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daniel*1300  †1344  44


Margaretha van Batenburg
Margaretha van Batenburg, ovl. in 1299.

tr. circa 1275
met

Rudolf II (Roelof II) de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt Ricoltsdr van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. in 1315, tr. (1) voor 15 sep 1292 met N.N. Gerritsdr van Rossem. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Rudolf II de Cocq van Weerdenburg.
Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman.

Uit dit huwelijk 3 zonen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     
Willem  †1318   
Gerard*1280 Waardenburg †1339 Driel 58


Gerard van Batenburg
Gerard van Batenburg ridder, raad van graaf Reinald van Gelre 1271.

Gerard van Batenburg ridder.
vermeld 1260-1290.

tr.
met

Elisabeth van Meurs, ovl. voor 1291.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1299   


Jan II van Heusden
Jan II van Heusden1, geb. circa 1220, ovl. Keulen [Duitsland] op 15 okt 1268.

 

tr.
met

Margaretha , dr. van Gilles I "met de Baard" van Berthout en Catharina van Bailleul.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan III*1250 Heusden †1308 Keulen [Duitsland] 57Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)

Robert van Heesbeen
Robert van Heesbeen1 h, geb. in 1226, ovl. in 1283.

 

tr. (1)
met

Mechtild .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud  †1296   
Jutta*1290     

tr. (2) circa 1250
met

Aleidis Joannesdr de Merbeke, geb. Cuijck in 1225.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan I*1250  †1305 Heusden 55Bronnen:
1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)

Dietrich van Oudheusden
Dirk (Dietrich) van Oudheusden1, Ridder.

Dirk (Dietrich) van Oudheusden.
vermeld 1242-1288.

 Bronnen:

1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 113)
2.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)