Cees Hagenbeek

Willem I van Holland
 
Willem I van Holland1,2, geb. circa 1168, graaf van Holland vanaf 4-11-1203, ovl. op 12 feb 1222, begr. Rijnsburg.

tr. (1) Stavoren in 1198
met

Aleida van Gelre1,2, dr. van Otto I graaf van Gelre en Zutphen (graaf van Gelre en Zutphen, 1182-1207) en Richardis van Scheyern-Wittelsbach (als weduwe abdis klooster), geb. Zutphen circa 1187, ovl. op 4 feb 1218, begr. Rijnsburg.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ada*1206  †1258 Rijnsburg 51
Floris IV*1210  †1234 Corbie [Frankrijk] 24
Otto*1200  †1249  48
Willem*1214  †1238 Rijnsburg 24
Ricardis  1262 Koningsveld (Abdij)  

tr. (2) in jul 1220
met

Maria van Brabant, dr. van Hendrik I hertog van Brabant (hertog van Brabant) en Mathilde van Boulogne, geb. in 1188, ovl. na 1260, begr. Leuven (St. Pieter) [België], tr. (2) met Keizer Otto IV , zn. van Heinrich XII Herzog bei Rhein en Mathilde Plantagenet, geb. tussen 1177 en 1178, ovl. tussen 9 mei 1218 en 19 mei 1218 . Uit dit huwelijk geen kinderen.
Bronnen:

1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 15)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins für Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 33)
3.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 13)

Aleida van Gelre
Aleida van Gelre1,2, geb. Zutphen circa 1187, ovl. op 4 feb 1218, begr. Rijnsburg.

 

tr. Stavoren in 1198
met

Willem I van Holland1,2, zn. van Floris III graaf van Holland (graaf van Holland vanaf 5-8-1157) en Ada gravin van Schotland Hungtington (countess of Ross), geb. circa 1168, graaf van Holland vanaf 4-11-1203, ovl. op 12 feb 1222, begr. Rijnsburg, tr. (2) met Maria van Brabant. Uit dit huwelijk geen kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ada*1206  †1258 Rijnsburg 51
Floris IV*1210  †1234 Corbie [Frankrijk] 24
Otto*1200  †1249  48
Willem*1214  †1238 Rijnsburg 24
Ricardis  1262 Koningsveld (Abdij)  Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 15)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins für Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 33)

Floris IV van Holland
 
Floris IV graaf van Holland1,3,2, geb. op 24 jun 1210, graaf van Holland 4-2-1222, ovl. Corbie [Frankrijk] op 19 jul 1234, begr. Rijnsburg.

 

tr. (1) Antwerpen [België] voor 6 dec 1224
met

Mathilde (Machteld, gravin-weduwe Maria) ((mog.) Machteld) van Brabant1,6,7,9,10,8, dr. van Hendrik I hertog van Brabant (hertog van Brabant) en Mathilde van Boulogne, geb. circa 1197, voogdes van Zeeland, ovl. op 22 dec 1267, begr. Loosduinen, tr. (1) Aken [Duitsland] in nov 1212 met Hendrik II van de Palts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Mathilde (Machteld) van Brabant.
Floris IV werd van het slagveld van Corbie naar de abdij van Rijnsburg overgebracht en er in de abdijkerk bijgezet. Voogd over zijn jonge kinderen werd niet gravin Machteld, maar zijn jongere broer Willem. Gravin Machteld heeft er zich niet bij neergelegd. Na een hoog opgelopen conflict, waarin gezien de familiebetrekkingen Vrijwel alle omringende landen waren betrokken, werd op 27 mei 1235 te Keulen een overeenkomst gesloten tussen graaf Dirk van Cleef, die de kinderen van Floris IV vertegenwoordigde, in ruil waarvoor zei haar huwelijksgoed in Monster, Maasland, Lier en Zouteveen terug kreeg. Zij overleed op 22 december 1267, op ongeveer 70-jarige leeftijd werd begraven in het door haar gestichte klooster te Loosduinen.
De exacte geboortedatum van Machteld van Brabant is niet bekend, zij werd omstreeks 1198 geboren als vierde dochter van hertog Hendrik I van Brabant ( 1165-1235) en Mathilde van Boulogne. Zij werd door haar vader om politieke redenen in 1212 uitgehuwelijkt aan een 17-jarige neef van de Duitse keizer Otto IV, namelijk Hendrik II, keurvorst van de Palts die echter al in mei 1214 stierf. De 16-jarige Machteld was toen dus weduwe en keerde terug naar het ouderlijk slot in Brabant.
Vervolgens werd zij al in november 1214 door haar vader opnieuw uitgehuwelijkt, nu aan Floris IV van Holland die toen 4 jaar oud was! Zij verhuisde naar het grafelijke hof in Holland en verbleef daar 10 jaar totdat Floris oud genoeg geacht werd om met haar te trouwen. Bij hun huwelijk in 1224 was Floris 14 jaar oud en Machteld 26 jaar. In 1234 werd graaf Floris vermoord na afloop van een riddertoernooi in Noord Frankrijk, toen was Machteld dus op 36-jarige leeftijd na 10 jaar huwelijk voor de tweede keer weduwe. Zij bleef achter met haar kinderen, Willem II, die graaf van Holland zou worden en later tot Rooms Koning (koning van het oude rijk van Karel de Grote) gekozen zou worden, en verder Floris bijgenaamd "De Voogd", Aleida, Margaretha en Machteld die jong gestorven is.

We kunnen aannemen dat Machteld na 1234 (de dood van graaf Floris IV) met haar jonge kinderen hoofdzakelijk op haar kasteeltje in 's-Gravenzande woonde, dat naar mag worden aangenomen buiten 's-Gravenzande op een zandrug aan de rand van de latere Poelpolder lag. Nadat haar kinderen hun eigen weg hadden gevonden leefde zij daar rustig en teruggetrokken.

Volgens historische bronnen heeft Willem II samen met zijn moeder, rond 1242 nieuw land bedijkt. Waarschijnlijk heeft Machteld financieel bijgedragen aan de aanleg van een deel van het dijkje langs de Maas, dat later de grote Maasdijk zou worden. Daar had zij met haar kasteeltje aan de rand van de Poelpolder groot belang bij omdat er in die tijd nogal eens wat landerijen verloren gingen door grote overstromingen.

Kennelijk onderhield zij goede betrekkingen met de dorpsoudsten van 's-Gravenzande. Uit een charter (een perkamenten brief) uit 1246 blijkt dat het dorpje 's-Gravenzande op aanraden van Machteld stadsrechten krijgt van haar zoon graaf Willem II.

Verder heeft zij in de periode van ongeveer 30 jaar dat zij voor een groot deel in 's-Gravenzande woonde o.a. de 's-Gravenzandse Bagijnen, zoals in de schenkingsakte staat "wegens haar godsvrucht en vroomheid", begiftigd met het land waarop het Bagijnhof was gebouwd. Hiervan is een charter uit 1263 bewaard gebleven, gedateerd op de dag van de zalige Lucia (13 december). Deze brief wordt in het Historisch Archief Westland bewaard. Deze oorkonde is afgegeven te 's-Gravenzande dat betekent dat zij toen hier op haar hof verbleef.

Na de dood van haar tweede man Floris IV trachtte Machteld de voogdij over haar minderjarige zoon uit te oefenen. Dit leverde een conflict op dat in 1235 te Keulen via een verdrag werd opgelost door bemiddeling van Hendrik van Limburg. De inkomsten uit haar dowarium te Monster, Maasland, Lier en Zouteveen vormden nog geruime tijd naar haar overlijden een administratieve eenheid. Zij werd begraven in het door haar gestichte klooster te Loosduinen.
Op 15 aug 1255 bepaalt zij in overleg met de abt van Mariënweerd, dat in de kerk van's-Gravenzande twee priester zullen dienst doen, en wijst hun tot hun onderhoud het recht toe om 25 schapen te weiden in het Wintgat alsmede in plaats van de tiend van Masthucec, de tiend tussen de twee zijdewinden tot aan de fassarum Mengeri.

Tweede helft nov-dec 1254.
Gravin-weduwe Maria verklaart dat het schip van Dirk le Brewere en dat van Nicolaas Ferling die te Great Yarmouth zijn aangehouden in verband met schade door lieden van rooms-koning Willem uit Zeeland aan lieden uit Great Yarmouth toegebracht, ongehinderd te laten uitvaren aangezien die schepen blijkens een oorkonde van gravin weduwe Maria van Holland afkomstig zijn uit het gebied dat deze bezit bij wijze van huwelijksgoed en niet uit het gebied van de rooms-koning.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleida*1225  †1284 Bouchain [Frankrijk] 58
Willem II*1227 Leiden †1256 Hoogwoud 28
Floris  †1258 Antwerpen [België]  
Margaretha  †1277 Loosduinen  
Hendrik     
Machteld     
Bronnen:

1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 16)
2.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 73)
3.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 82)
4.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 15)
5.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins für Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 33)
6.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 6)
7.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 66)
8.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 736)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 752)
10.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 757)

Margaretha van Brabant
Margaretha van Brabant1, geb. circa 1195, ovl. op 21 sep 1231, begr. Roermond Munsterkerk.

Margaretha van Brabant.
Margaretha van Brabant, gest. 21-9-1231, begr. Roermond (Munsterkerk); tr. (huw.voorw. Leuven 1206) Gerard IV van Gelre, geb. ca. 1185, volgde in 1207 zijn vader op als graaf van Gelre en Zutphen, was op 25-7-1215 aanwezig te Aken bij de herkroning van Frederik II, besloot op verlangen van zijn moeder tot stichting van een Cisterciënserklooster vlakbij Roermond ca. 1218, nam deel aan de veldtocht van bisschop Otto II van Lippe tegen kastelein Rudolf van Coevorden, raakte zwaar gewond en werd op 28-7-1227 in de slag bij Ane gevangen genomen, gaf datzelfde jaar een landrecht aan de Veluwe, gest. 22-10-1229, begr. Roermond (Munsterkerk), zoon van Otto I van Gelre en Richardis van Beieren.

 • Vader:
  Hendrik I hertog van Brabant2, zn. van Godfried III (in cunis) hertog van Brabant (graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen (Brabant) op 13-10-1142) en Margaretha gravin van Limburg, geb. in 1165, hertog van Brabant, ovl. Keulen [Duitsland] op 3 sep 1235, begr. Leuven (St. Pieter) [België] op 5 nov 1235, Hij krijgt geen kinderen, tr. (1) voor 30 mrt 1180 met
 

tr. circa 1208 (getuige: Godfried van Wachtendonk)
met

Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen, zn. van Otto I graaf van Gelre en Zutphen (graaf van Gelre en Zutphen, 1182-1207) en Richardis van Scheyern-Wittelsbach (als weduwe abdis klooster), geb. in 1185, graaf van Gelre en Zutphen 1207-1229), ovl. op 22 okt 1229, begr. Roermond (Munsterkerk).

 


Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen.
1207 Graf, 1124 Stifter des Münsterabtei zu Roermund, begraben in der Münsterkirche zu Roermond.
Erkende na de moord op Philips van Zwaben, zij het aarzelend, de Welf Otto IV als keizer, maar verliet hem zodra Frederik II van Staufen in Duitsland arriveerde en gekroond werd (09-12-1212), wat hem op een verwoesting van Roermond door Otto IV kwam te staan (1214). Hij was aanwezig bij de herkroning van Frederik II te Aken, 25-07-1215 en besloot op verlangen van zijn moeder tot.
stichting van een Cisterciënserklooster, en mogelijk van het klooster als zodanig, door haar neef de aartsbisschop van Keulen 01-10-1220 en bevestigde na verdere voltooiing de abdij in de al eerder gedane schenkingen, 16-06-1224. Hij nam deel aan de veldtocht van bisschop Otto II (van Lippe) tegen Rudolf, kastelein van Coevorden, maar raakte zwaar gewond en werd gevangen genomen in de Slag bij Ane 28-07-1227. Hij kreeg de gelegenheid deel te nemen aan de keuze van de volgende bisschop van Utrecht (doch tegen belofte, daarna in gevangenschap terug te keren) die hem van dat erewoord echter ontsloeg. Hij gaf een landrecht aan de Veluwe (1227).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto II*1214  †1271 Grafental klooster 56
Richardis*1229  †1297 Nideggen 68
Margaretha*1210  †1251  41Bronnen:
1.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 88)
2.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 139)

Willem II van Holland
Rooms-koning Willem II graaf van Holland1,3,2, geb. Leiden in 1227, ged. Leiden (Pieterskerk) in 1234, rooms-koning, ovl. Hoogwoud op 28 jan 1256, begr. Middelburg.

 • Vader:
  Floris IV graaf van Holland1,5,4, zn. van Willem I van Holland (graaf van Holland vanaf 4-11-1203) en Aleida van Gelre, geb. op 24 jun 1210, graaf van Holland 4-2-1222, ovl. Corbie [Frankrijk] op 19 jul 1234, begr. Rijnsburg, Hij krijgt geen kinderen, tr. Antwerpen [België] voor 6 dec 1224 met
 

tr. (1) Brunswijk op 25 jan 1252
met

Elisabeth van Brunswijk1,3,11 (von Braunschweig-Lüneburg), dr. van Otto I von Braunschweig-Lüneburg (hertog Brunswijk-Lüneburg) en Mathilde van Brandenburg, geb. circa 1230, ovl. op 27 mei 1266, begr. Middelburg.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
FLORIS V*1254 Leiden †1296 Muiderslot 42
Machteld  †1256   


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1250 Leiden †1312  62Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 16)
2.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 67)
3.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 89)
4.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 73)
5.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 82)
6.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 6)
7.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 66)
8.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 736)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 752)
10.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 757)
11.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 97)

Hendrik van Holland
Hendrik van Holland.

 • Vader:
  Floris IV graaf van Holland1,3,2, zn. van Willem I van Holland (graaf van Holland vanaf 4-11-1203) en Aleida van Gelre, geb. op 24 jun 1210, graaf van Holland 4-2-1222, ovl. Corbie [Frankrijk] op 19 jul 1234, begr. Rijnsburg, Hij krijgt geen kinderen, tr. Antwerpen [België] voor 6 dec 1224 met
 Bronnen:

1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 16)
2.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 73)
3.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 82)
4.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 6)
5.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 66)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 736)
7.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 752)
8.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 757)

Floris van Holland
Floris van Holland2,1, voogd, 1248-1258 regent van Holland, ovl. Antwerpen [België] op 26 mrt 1258, begr. Middelburg.

 • Vader:
  Floris IV graaf van Holland3,5,4, zn. van Willem I van Holland (graaf van Holland vanaf 4-11-1203) en Aleida van Gelre, geb. op 24 jun 1210, graaf van Holland 4-2-1222, ovl. Corbie [Frankrijk] op 19 jul 1234, begr. Rijnsburg, Hij krijgt geen kinderen, tr. Antwerpen [België] voor 6 dec 1224 met
 Bronnen:

1.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 627)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 628)
3.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 16)
4.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 73)
5.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 82)
6.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 6)
7.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 66)
8.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 736)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 752)
10.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 757)

Machteld van Brabant
Mathilde (Machteld, gravin-weduwe Maria) ((mog.) Machteld) van Brabant2,1,3,5,6,4, geb. circa 1197, voogdes van Zeeland, ovl. op 22 dec 1267, begr. Loosduinen.

Mathilde (Machteld) van Brabant.
Floris IV werd van het slagveld van Corbie naar de abdij van Rijnsburg overgebracht en er in de abdijkerk bijgezet. Voogd over zijn jonge kinderen werd niet gravin Machteld, maar zijn jongere broer Willem. Gravin Machteld heeft er zich niet bij neergelegd. Na een hoog opgelopen conflict, waarin gezien de familiebetrekkingen Vrijwel alle omringende landen waren betrokken, werd op 27 mei 1235 te Keulen een overeenkomst gesloten tussen graaf Dirk van Cleef, die de kinderen van Floris IV vertegenwoordigde, in ruil waarvoor zei haar huwelijksgoed in Monster, Maasland, Lier en Zouteveen terug kreeg. Zij overleed op 22 december 1267, op ongeveer 70-jarige leeftijd werd begraven in het door haar gestichte klooster te Loosduinen.
De exacte geboortedatum van Machteld van Brabant is niet bekend, zij werd omstreeks 1198 geboren als vierde dochter van hertog Hendrik I van Brabant ( 1165-1235) en Mathilde van Boulogne. Zij werd door haar vader om politieke redenen in 1212 uitgehuwelijkt aan een 17-jarige neef van de Duitse keizer Otto IV, namelijk Hendrik II, keurvorst van de Palts die echter al in mei 1214 stierf. De 16-jarige Machteld was toen dus weduwe en keerde terug naar het ouderlijk slot in Brabant.
Vervolgens werd zij al in november 1214 door haar vader opnieuw uitgehuwelijkt, nu aan Floris IV van Holland die toen 4 jaar oud was! Zij verhuisde naar het grafelijke hof in Holland en verbleef daar 10 jaar totdat Floris oud genoeg geacht werd om met haar te trouwen. Bij hun huwelijk in 1224 was Floris 14 jaar oud en Machteld 26 jaar. In 1234 werd graaf Floris vermoord na afloop van een riddertoernooi in Noord Frankrijk, toen was Machteld dus op 36-jarige leeftijd na 10 jaar huwelijk voor de tweede keer weduwe. Zij bleef achter met haar kinderen, Willem II, die graaf van Holland zou worden en later tot Rooms Koning (koning van het oude rijk van Karel de Grote) gekozen zou worden, en verder Floris bijgenaamd "De Voogd", Aleida, Margaretha en Machteld die jong gestorven is.

We kunnen aannemen dat Machteld na 1234 (de dood van graaf Floris IV) met haar jonge kinderen hoofdzakelijk op haar kasteeltje in 's-Gravenzande woonde, dat naar mag worden aangenomen buiten 's-Gravenzande op een zandrug aan de rand van de latere Poelpolder lag. Nadat haar kinderen hun eigen weg hadden gevonden leefde zij daar rustig en teruggetrokken.

Volgens historische bronnen heeft Willem II samen met zijn moeder, rond 1242 nieuw land bedijkt. Waarschijnlijk heeft Machteld financieel bijgedragen aan de aanleg van een deel van het dijkje langs de Maas, dat later de grote Maasdijk zou worden. Daar had zij met haar kasteeltje aan de rand van de Poelpolder groot belang bij omdat er in die tijd nogal eens wat landerijen verloren gingen door grote overstromingen.

Kennelijk onderhield zij goede betrekkingen met de dorpsoudsten van 's-Gravenzande. Uit een charter (een perkamenten brief) uit 1246 blijkt dat het dorpje 's-Gravenzande op aanraden van Machteld stadsrechten krijgt van haar zoon graaf Willem II.

Verder heeft zij in de periode van ongeveer 30 jaar dat zij voor een groot deel in 's-Gravenzande woonde o.a. de 's-Gravenzandse Bagijnen, zoals in de schenkingsakte staat "wegens haar godsvrucht en vroomheid", begiftigd met het land waarop het Bagijnhof was gebouwd. Hiervan is een charter uit 1263 bewaard gebleven, gedateerd op de dag van de zalige Lucia (13 december). Deze brief wordt in het Historisch Archief Westland bewaard. Deze oorkonde is afgegeven te 's-Gravenzande dat betekent dat zij toen hier op haar hof verbleef.

Na de dood van haar tweede man Floris IV trachtte Machteld de voogdij over haar minderjarige zoon uit te oefenen. Dit leverde een conflict op dat in 1235 te Keulen via een verdrag werd opgelost door bemiddeling van Hendrik van Limburg. De inkomsten uit haar dowarium te Monster, Maasland, Lier en Zouteveen vormden nog geruime tijd naar haar overlijden een administratieve eenheid. Zij werd begraven in het door haar gestichte klooster te Loosduinen.
Op 15 aug 1255 bepaalt zij in overleg met de abt van Mariënweerd, dat in de kerk van's-Gravenzande twee priester zullen dienst doen, en wijst hun tot hun onderhoud het recht toe om 25 schapen te weiden in het Wintgat alsmede in plaats van de tiend van Masthucec, de tiend tussen de twee zijdewinden tot aan de fassarum Mengeri.

Tweede helft nov-dec 1254.
Gravin-weduwe Maria verklaart dat het schip van Dirk le Brewere en dat van Nicolaas Ferling die te Great Yarmouth zijn aangehouden in verband met schade door lieden van rooms-koning Willem uit Zeeland aan lieden uit Great Yarmouth toegebracht, ongehinderd te laten uitvaren aangezien die schepen blijkens een oorkonde van gravin weduwe Maria van Holland afkomstig zijn uit het gebied dat deze bezit bij wijze van huwelijksgoed en niet uit het gebied van de rooms-koning.

 • Vader:
  Hendrik I hertog van Brabant7, zn. van Godfried III (in cunis) hertog van Brabant (graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen (Brabant) op 13-10-1142) en Margaretha gravin van Limburg, geb. in 1165, hertog van Brabant, ovl. Keulen [Duitsland] op 3 sep 1235, begr. Leuven (St. Pieter) [België] op 5 nov 1235, Hij krijgt geen kinderen, tr. (1) voor 30 mrt 1180 met
 

tr. (1) Aken [Duitsland] in nov 1212
met

Hendrik II van de Palts, geb. circa 1195, ovl. op 26 apr 1214.

tr. (2) Antwerpen [België] voor 6 dec 1224
met

Floris IV graaf van Holland2,9,8, zn. van Willem I van Holland (graaf van Holland vanaf 4-11-1203) en Aleida van Gelre, geb. op 24 jun 1210, graaf van Holland 4-2-1222, ovl. Corbie [Frankrijk] op 19 jul 1234, begr. Rijnsburg, Hij krijgt geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleida*1225  †1284 Bouchain [Frankrijk] 58
Willem II*1227 Leiden †1256 Hoogwoud 28
Floris  †1258 Antwerpen [België]  
Margaretha  †1277 Loosduinen  
Hendrik     
Machteld     Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 6)
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 16)
3.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 66)
4.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 736)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 752)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 757)
7.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 139)
8.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 73)
9.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 82)

Dietrich VI van Kleef
Dietrich VI van Kleef (Dirk VII van Kleef), geb. circa 1226, graaf van Kleef 1260-1275, graaf von Dinslaken sedert 1245, vermeld vanaf 1251, ovl. op 18 mrt 1275.

tr. op 22 nov 1255
met

Aleidis van Heinsberg, dr. van Henrick (Heinrich) von Sponheim en Agnes van Heinsberg-Valkenburg (erfgename van Heinsberg), erfdochter van Hülchrath en Saffenberg, ovl. na 1293 (na 1303).

Aleidis van Heinsberg.
Erbin von Hülchrath und der Hälfte von Saffenberg.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk VII*1256  †1305 Bedburg 49
Dietrich*1260  †1308  47
Dietrich  †1283   
Agnes*1269  †1312  43
Irmgard  †1319   
Mechthild  †1309   Bronnen:
1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 170)

Aleidis van Heinsberg
Aleidis van Heinsberg, erfdochter van Hülchrath en Saffenberg, ovl. na 1293 (na 1303).

Aleidis van Heinsberg.
Erbin von Hülchrath und der Hälfte von Saffenberg.

tr. op 22 nov 1255
met

Dietrich VI van Kleef (Dirk VII van Kleef), zn. van Dietrich V Nust van Kleef (graaf van Kleef 1209) en Hedwig von Wettin van Meissen, geb. circa 1226, graaf van Kleef 1260-1275, graaf von Dinslaken sedert 1245, vermeld vanaf 1251, ovl. op 18 mrt 1275.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk VII*1256  †1305 Bedburg 49
Dietrich*1260  †1308  47
Dietrich  †1283   
Agnes*1269  †1312  43
Irmgard  †1319   
Mechthild  †1309   


Dietrich V Nust van Kleef
Dietrich V Nust van Kleef1 (Dirk VI van Kleef), geb. voor 1185 1208 meerderjarig, graaf van Kleef 1209, ovl. tussen 13 mei 1260 en 26 jun 1260 .

Dietrich V Nust van Kleef.
Dietrich V. Nust folgte 1193 minderjährig seinem Vater und wurde der eigentliche Gründer des Territorialstaates Kleve. Er förderte sehr die Besiedlung des Landes und gründete Burgen und Städte, unter anderem Kleve, Kalkar und Wesel. Er ging im deutschen Thronkrieg erst 1214 endgültig zu FRIEDRICH II. über und bekam von ihm alle Lehen bestätigt. Er griff 1203 in den Holland-Erbkrieg zugunsten seiner Nichte Adelheid (Ada) ein, ohne ihr eigentlich helfen zu können. Er gehörte mit zur Opposition gegen Engelbert I. von Berg, Erzbischof von Köln, ohne an dessen Ermordung 1225 beteiligt gewesen zu sein. Er unterstützte den Erzbischof von Bremen bei dessen "Kreuzzug"  gegen die Stedinger Bauern, machte 1234 die Schlacht bei Altenesch mit und blieb wie die anderen Großen von Westfalen im Gegensatz zu den Erzbischöfen von Köln. Er unterstützte 1247 König WILHELM von Holland, der ihm alle Reichslehen bestätigte. Er griff 1248 in den Flandern-Erbkrieg gegen das Haus DAMPIERRE-NAMUR ein, gewann unter anderem Gehlen, Castrop, Mengede, Hülchrath bei Neuß, die Waldgrafschaft Wesel und die Vogtei von Willibrord in Wesel und Dinslaken und festigte die Position des Hauses am Niederrhein.

tr. (1) circa 1214
met

Mathilde von Dinslaken1, geb. voor 1200, Erbin von Dinslaken, ovl. circa 1224.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich*1214  †1245 Wissel (D) 30
Margaretha  †1251 Grafental klooster  

tr. (2) in 1226
met

Hedwig von Wettin van Meissen, dr. van Dietrich III 'der Bedrängte' von Weissenfels Markgraf von Meissen en Jutta van Thüringen, geb. circa 1210, ovl. voor 2 feb 1229, begr. Bedburg.

Hedwig von Wettin van Meissen.
Hedwig von Wettin, dochter van graaf Diederik III von Wettin.
De familie woonde in de veste Coburg.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich VI*1226  †1275  48
Dietrich*1228  †1277  49
Jutta*1249  †1275  26
Agnes*1249  †1279  30Bronnen:
1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 170)

Hedwig von Wettin van Meissen
Hedwig von Wettin van Meissen, geb. circa 1210, ovl. voor 2 feb 1229, begr. Bedburg.

Hedwig von Wettin van Meissen.
Hedwig von Wettin, dochter van graaf Diederik III von Wettin.
De familie woonde in de veste Coburg.

tr. in 1226
met

Dietrich V Nust van Kleef2 (Dirk VI van Kleef), zn. van Dietrich IV (III) van Kleef (graaf van Kleef 1172) en Margaretha van Holland, geb. voor 1185 1208 meerderjarig, graaf van Kleef 1209, ovl. tussen 13 mei 1260 en 26 jun 1260 .

Dietrich V Nust van Kleef.
Dietrich V. Nust folgte 1193 minderjährig seinem Vater und wurde der eigentliche Gründer des Territorialstaates Kleve. Er förderte sehr die Besiedlung des Landes und gründete Burgen und Städte, unter anderem Kleve, Kalkar und Wesel. Er ging im deutschen Thronkrieg erst 1214 endgültig zu FRIEDRICH II. über und bekam von ihm alle Lehen bestätigt. Er griff 1203 in den Holland-Erbkrieg zugunsten seiner Nichte Adelheid (Ada) ein, ohne ihr eigentlich helfen zu können. Er gehörte mit zur Opposition gegen Engelbert I. von Berg, Erzbischof von Köln, ohne an dessen Ermordung 1225 beteiligt gewesen zu sein. Er unterstützte den Erzbischof von Bremen bei dessen "Kreuzzug"  gegen die Stedinger Bauern, machte 1234 die Schlacht bei Altenesch mit und blieb wie die anderen Großen von Westfalen im Gegensatz zu den Erzbischöfen von Köln. Er unterstützte 1247 König WILHELM von Holland, der ihm alle Reichslehen bestätigte. Er griff 1248 in den Flandern-Erbkrieg gegen das Haus DAMPIERRE-NAMUR ein, gewann unter anderem Gehlen, Castrop, Mengede, Hülchrath bei Neuß, die Waldgrafschaft Wesel und die Vogtei von Willibrord in Wesel und Dinslaken und festigte die Position des Hauses am Niederrhein.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich VI*1226  †1275  48
Dietrich*1228  †1277  49
Jutta*1249  †1275  26
Agnes*1249  †1279  30Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 16)
2.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 170)

Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken
Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken, geb. in 1228, de grote Loef, ovl. circa 1277.

Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken.
Door zijn huwelijk werk hij graaf van Saarbrücken, echter in 1260 werd hij weer verjaagd, nach 1244 in Dinslaken und Wesel, auf Schloss Cranenburg, Vogt zu Weeze, Mehr u.a, 1258 Graf von Seraepont (1252-1259).

tr. (1) voor 13 dec 1252
met

Laurette Gravin van Saarbrücken, von Saarbrücken, dr. van Simon III van Saarbrücken (graaf) en Laurette van Lotharingen, ovl. op 24 sep 1271.

Laurette Gravin van Saarbrücken.
Erst-Erbin von Saarbrücken. Zij was eerst getrouwd met Gottfried d'Aspremont.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich*1257  †1275  18

tr. (2) na sep 1271
met

Elisabeth , ovl. voor 2 feb 1275.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richardis  †1326   Bronnen:
1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 170)

Simon III van Saarbrücken
 
Simon III van Saarbrücken, graaf, ovl. tussen 1233 en 1246.

 

relatie
met

Laurette van Lotharingen, dr. van Frederik II van Lotharingen (hertog van Lotharingen 1202, jure uxoris graaf van Amance) en Agnes van Bar Dame d'Amance de Longwy et de Stenay (erfdochter van Amance).

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurette  †1271   
Mathilde  †1276   


Laurette van Lotharingen
Laurette van Lotharingen.

 

relatie
met

Simon III van Saarbrücken, zn. van Simon II Graf van Saarbrücken en Liutgarde von Leinigen, graaf, ovl. tussen 1233 en 1246.

 

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurette  †1271   
Mathilde  †1276   


Laurette van Saarbrücken
Laurette Gravin van Saarbrücken, von Saarbrücken, ovl. op 24 sep 1271.

Laurette Gravin van Saarbrücken.
Erst-Erbin von Saarbrücken. Zij was eerst getrouwd met Gottfried d'Aspremont.

 

tr. (1) voor 13 dec 1252
met

Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken, zn. van Dietrich V Nust van Kleef (graaf van Kleef 1209) en Hedwig von Wettin van Meissen, geb. in 1228, de grote Loef, ovl. circa 1277.

Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken.
Door zijn huwelijk werk hij graaf van Saarbrücken, echter in 1260 werd hij weer verjaagd, nach 1244 in Dinslaken und Wesel, auf Schloss Cranenburg, Vogt zu Weeze, Mehr u.a, 1258 Graf von Seraepont (1252-1259).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich*1257  †1275  18

tr. (2)
met

Joffroi II d'Aspremont Sire d'Aspremont et de Dun, zn. van Gobert VI d'Aspremont Sire d'Aspremont de Dun et de Bouvres en Julienne de Rozoy Dame de Chaumont-Porcien (Vrouwe van Chaumont), ovl. Mansurah [Frankrijk] in jan 1250.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1255   


Elisabeth
Elisabeth , ovl. voor 2 feb 1275.

tr. na sep 1271
met

Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken, zn. van Dietrich V Nust van Kleef (graaf van Kleef 1209) en Hedwig von Wettin van Meissen, geb. in 1228, de grote Loef, ovl. circa 1277.

Dietrich Luf I van Kleef-van Saarbrücken.
Door zijn huwelijk werk hij graaf van Saarbrücken, echter in 1260 werd hij weer verjaagd, nach 1244 in Dinslaken und Wesel, auf Schloss Cranenburg, Vogt zu Weeze, Mehr u.a, 1258 Graf von Seraepont (1252-1259).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richardis  †1326   


Dirk I van Kleef-Heijnsberg
 
Dirk I (Dietrich I) Graf van Kleef-Heijnsberg (Kleef van Heinsberg, van), von Heinsberg, geb. circa 1185 (circa 1190), heer van Valkenburg in 1212, ovl. op 4 nov 1227 (8 nov 1228).

tr. (1) circa 1210
met

Isalda (Isolda) gravin van Limburg, dr. van Hendrik III 'de Oude' hertog van Limburg (hertog van Limburg 1167-1221, graaf van Arlon,) en Sophia van Saarbrücken, ovl. tussen 1220 en 1224.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1267   
Mechteld*1205  †1254  49

tr. (2) circa 1223
met

Beatrix van Dhaun (van Kyrburg), dr. van Gerhard II van Kyrburg-Dhaun (wildgraaf in 1172 (comes Silvester)) en Agnes von Wittelsbach (Pfalzgräfin von Bayern), wildgravin, vermeld 1225-40, ovl. na 1236.

Beatrix van Dhaun.
Vermeld vanaf 1215; bestuurt zolang haar oudste zoon.
(Dirk II) nog minderjarig is Valkenburg als ‘vrouwe van Valkenburg’ 1230-1236.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1222  †1268 Keulen [Duitsland] 46Beatrix van Dhaun
Beatrix van Dhaun (van Kyrburg), wildgravin, vermeld 1225-40, ovl. na 1236.

Beatrix van Dhaun.
Vermeld vanaf 1215; bestuurt zolang haar oudste zoon.
(Dirk II) nog minderjarig is Valkenburg als ‘vrouwe van Valkenburg’ 1230-1236.

tr. circa 1223
met

Dirk I (Dietrich I) Graf van Kleef-Heijnsberg (Kleef van Heinsberg, van), von Heinsberg, zn. van Arnold III graaf van Kleef-Heinsberg (jure uxoris heer van Heinsberg vermeld 1180-98) en Adelheid van Heinsberg (erfgename van Heinsberg), geb. circa 1185 (circa 1190), heer van Valkenburg in 1212, ovl. op 4 nov 1227 (8 nov 1228), Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1222  †1268 Keulen [Duitsland] 46


Godfried III von Sponheim
Godfried III graaf von Sponheim, geb. voor 1197, graaf, ovl. in 1233.

tr.
met

Adelheid Gräfin von Sayn, dr. van Heinrich II Graf von Sayn und Saffenberg en Agnes von Saffenberg, geb. voor 1202, ovl. na 1263, begr. Himmenrode [Duitsland].

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick  †1259   
Johan I  †1266   
Simon I