Website van Cees Hagenbeek
Dietrich van Horn
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Dietrich van Horn, heer van Altena, 1272, ovl. in 1272.

 • Vader:
  Willem I (Willem, Engelbert) van Horne1, zn. van Wilhelm II van Horne en Margarethe "Widow of Wilhelm" von Montbéliard, geb. Horn circa 1190, heer van Horn, Altena en, ovl. Keyzersbosch op 10 apr 1265,
  , Testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horn; hij bepaalt, dat:
  - de oudste zoon Willem krijgt het kasteel Horn, de goederen van Blaarthem en alles ten zuiden daarvan;
  - Dirk krijgt het kasteel Altena en alle goederen ten noorden van Blaarthem en alle lenen van Utrecht, Brabant, Holland en Kleef;
  - Helwiga, vrouw van de testateur ontvangt 100 mark 's jaars uit  de goederen te Beegden (Bekede), Rudorpe c.a., Roggel, Wouwerde en uit de goederen bij Randenrath; indien die goederen geen 100 mark renderen, zal zoon Willem aanvullen tot dat bedrag. Helwige ontvangt idem 100 mark uit de goederen van Altena en de hof te Uutwich 's jaars. Zoon Dirk zal tot 100 mark aanvullen wat minder zou renderen;
  - Engelbert, jongste zoon, krijgt uit de goederen te Horn 50 £ leuvens en idem uit die van Altena totdat voor Engelbert uit kerkelijke lenen tot een waarde van 100 £ zal zijn gezorgd;
  - Dirk zal aan Albertus van Voorne, schoonzoon van de testateur, echtgenoot van Willem's dochter Margaretha van Horn, betalen ürart de testateur nog schuldig is uit hoofde van het huwelijk en verder 1000 £ om zaken terug te geven, die hij zonder recht of reden heeft afgenomen
  zu Horn und Weert, Wilhelm I., 1244 Ererbung von Altena
  Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
  Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
  Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
  Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
  Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
  Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
  deze Willem is een zoon van Margaretha van Altena, de zus van Dirk III. Met Willem van Horne (1170-voor 1196) heeft zij twee zonen gekregen, geboren tussen 1195 en 1200; Willem en Engelbert. Er zijn genealogen die er van uitgaan dat deze Willem en Engelbert zonen zijn van Engelbertus III. Willem zou dan ca. 1170 geboren zijn en in 1264 ouder dan 90 jaar zijn overleden. Gegeven dat de gemiddelde levensverwachting van twintigjarigen in die tijd ca. 65 jaar was, lijkt het minder waarschijnlijk dat Willem over de 90 is geworden. Een leeftijd tussen de 60 en 65 jaar in 1264 lijkt meer waarschijnlijk. In deze stamboom is dan ook aangenomen dat deze Willem een kleinzoon is van Engelbertus III en de titel heer van Horne erfde van Engelbertus IV. Vader is dan Willem van Horne (1170 - ca. 1196).
  Voor van de Boel begint de aantoonbare geschiedenis van de heren van Horne na 1200 met de twee hiervoor al genoemde broers, Willem en Engelbert van Horn. Zij komen herhaaldelijk voor in de akten van hun oom Dirk III van Altena. Zoals hiervoor al gezegd was de zuster van Dirk III van Altena gehuwd met de vader van de hiervoor genoemde Willem en Engelbert. Dirk III had geen wettige opvolger en zag de twee zonen van zijn zuster als zijn erfgenamen.
  Willem erfde van Engelbertus IV van de Hornense kant voor 1219 Horne met een aantal andere dorpen en andere gebieden. Daarnaast erfde hij in 1242 ook van zijn oom Dirk van Altena. Hoofdzakelijk was dat het land van Altena en de heerlijkheid Cortessen bij Hasselt (Belgie). Hij werd zodoende de eerste heer van Horn en van Altena. In de registers van Roermond zal in 1236 de daar genoemde Wilhelmus de Horne en in 1244 de daar genoemde Wilhelmus, edelheer, ridder, heer van Altena allebei deze Willem zijn.
  Willem I van Horne en Altena was tweemaal gehuwd. Van zijn eerste vrouw is weinig bekend (Klaversma, p.53). Zijn tweede vrouw had als voornaam Helwidis of Helwiga. Volgens een bekende genealoog van de Hornes, Goethals, behoorde zij tot de familie van Wickrath, een zijtak van de aanzienlijke Hochstadens die behoorden tot de oude geboorteadel (Klaversma, p. 51 en 52).
  Er wordt vanuit gegaan dat de eerste vrouw van Willem kinderloos is overleden en dat Helwidis de stammoeder is geweeest van het geslacht Horne-Altena (Klaversma p.53)
  In zijn testament (kort voor 1264) bepaalt Willem dat zijn oudste zoon Willem heer van Horne zal zijn en zijn zoon Dirk heer van Altena (Regesters van Roermond 1242 - 1264). Echter, omdat Dirk in 1272 kinderloos is overleden krijgt zijn broer Willen dan ook Altena. Hij wordt dan Willem I van Horne en Altena.
  Voor deze stamboom zijn de Hornes vanaf Willem I van Horne en Altena verder niet aan de orde. Voor de afstamming van de Stammen gaan we verder met de nakomelingen van de broer van Willem I van Horne en Altena; Engelbertus, stamheer van de heren van Cranendonck.
  Volgens de regesten van het archief Roermond schenkt Dirk III van Altena in 1220 goederen aan het Duitshuis te Schelluinen (ten Westen van Gorinchem). Getuigen zijn dan Willen Engelbert van Horne. Aangenomen dat zijn meerderjarig zijn, dan is een geboortejaar tussen 1195 en 1200 voor Willem van Horne en Altena en zijn broer Engelbert, aannemelijk.
  In de regesten van Roermond wordt het testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horne beschreven. Dit testament zal vermoedelijk kort voor 1164 zijn opgesteld, tr. (1) met Mathilde van Vianden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Helwig van Altena Holten. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1229.
 Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 3)


Otto II de Wickerode
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Otto II Graf de Wickerode, geb. voor 1197, ovl. na 1245.

tr.
met

Alberadis von Molbach, geb. voor 1208, ovl. tussen 1216 en 1221.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hedwig     
Theodericus*1229  †1270  41


Engelbert van Horn
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Engelbert van Horn, geb. circa 1242, vermeld 1292, ovl. in 1310,
, 1300 Canonicus zu St.Lambert in Lüttich, Erzpriester, 1300 Domscholasticus, 1301 Dompropst, 1304 Propst zu Oudmünster in Utrecht. Uit twee oorkonden uit 1247 en 1256 en een testament uit 1264 is de gezinssamenstelling bekend van Willem I van Horne en Altena (vermeld 1212-1264). In 1247 blijkt dat Helwigis zijn tweede vrouw was en in 1256 blijkt dat al zijn kinderen uit zijn huwelijk met deze Helwigis stammen. Uit het testament blijkt dan dat Willem I van Horne en Altena in 1264 slechts vier kinderen had: Willem (erfde Horne); Dirk (erfde Altena); Engelbert (bestemd voor een geestelijke loopbaan); en Margareta (onlangs gehuwd met Albert van Voorne). Binnen het gezin van Willem I van Horne en Altena is dus geen ruimte voor een aansluiting van een jongere tak. De conclusie die dan getrokken mag worden is dat broer Engelbert van Horne, heer van Cranendonk, overblijft als enig geschikt aansluitpunt voor de tak Van Oudshoorn.

 • Vader:
  Willem I (Willem, Engelbert) van Horne1, zn. van Wilhelm II van Horne en Margarethe "Widow of Wilhelm" von Montbéliard, geb. Horn circa 1190, heer van Horn, Altena en, ovl. Keyzersbosch op 10 apr 1265,
  , Testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horn; hij bepaalt, dat:
  - de oudste zoon Willem krijgt het kasteel Horn, de goederen van Blaarthem en alles ten zuiden daarvan;
  - Dirk krijgt het kasteel Altena en alle goederen ten noorden van Blaarthem en alle lenen van Utrecht, Brabant, Holland en Kleef;
  - Helwiga, vrouw van de testateur ontvangt 100 mark 's jaars uit  de goederen te Beegden (Bekede), Rudorpe c.a., Roggel, Wouwerde en uit de goederen bij Randenrath; indien die goederen geen 100 mark renderen, zal zoon Willem aanvullen tot dat bedrag. Helwige ontvangt idem 100 mark uit de goederen van Altena en de hof te Uutwich 's jaars. Zoon Dirk zal tot 100 mark aanvullen wat minder zou renderen;
  - Engelbert, jongste zoon, krijgt uit de goederen te Horn 50 £ leuvens en idem uit die van Altena totdat voor Engelbert uit kerkelijke lenen tot een waarde van 100 £ zal zijn gezorgd;
  - Dirk zal aan Albertus van Voorne, schoonzoon van de testateur, echtgenoot van Willem's dochter Margaretha van Horn, betalen ürart de testateur nog schuldig is uit hoofde van het huwelijk en verder 1000 £ om zaken terug te geven, die hij zonder recht of reden heeft afgenomen
  zu Horn und Weert, Wilhelm I., 1244 Ererbung von Altena
  Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
  Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
  Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
  Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
  Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
  Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
  deze Willem is een zoon van Margaretha van Altena, de zus van Dirk III. Met Willem van Horne (1170-voor 1196) heeft zij twee zonen gekregen, geboren tussen 1195 en 1200; Willem en Engelbert. Er zijn genealogen die er van uitgaan dat deze Willem en Engelbert zonen zijn van Engelbertus III. Willem zou dan ca. 1170 geboren zijn en in 1264 ouder dan 90 jaar zijn overleden. Gegeven dat de gemiddelde levensverwachting van twintigjarigen in die tijd ca. 65 jaar was, lijkt het minder waarschijnlijk dat Willem over de 90 is geworden. Een leeftijd tussen de 60 en 65 jaar in 1264 lijkt meer waarschijnlijk. In deze stamboom is dan ook aangenomen dat deze Willem een kleinzoon is van Engelbertus III en de titel heer van Horne erfde van Engelbertus IV. Vader is dan Willem van Horne (1170 - ca. 1196).
  Voor van de Boel begint de aantoonbare geschiedenis van de heren van Horne na 1200 met de twee hiervoor al genoemde broers, Willem en Engelbert van Horn. Zij komen herhaaldelijk voor in de akten van hun oom Dirk III van Altena. Zoals hiervoor al gezegd was de zuster van Dirk III van Altena gehuwd met de vader van de hiervoor genoemde Willem en Engelbert. Dirk III had geen wettige opvolger en zag de twee zonen van zijn zuster als zijn erfgenamen.
  Willem erfde van Engelbertus IV van de Hornense kant voor 1219 Horne met een aantal andere dorpen en andere gebieden. Daarnaast erfde hij in 1242 ook van zijn oom Dirk van Altena. Hoofdzakelijk was dat het land van Altena en de heerlijkheid Cortessen bij Hasselt (Belgie). Hij werd zodoende de eerste heer van Horn en van Altena. In de registers van Roermond zal in 1236 de daar genoemde Wilhelmus de Horne en in 1244 de daar genoemde Wilhelmus, edelheer, ridder, heer van Altena allebei deze Willem zijn.
  Willem I van Horne en Altena was tweemaal gehuwd. Van zijn eerste vrouw is weinig bekend (Klaversma, p.53). Zijn tweede vrouw had als voornaam Helwidis of Helwiga. Volgens een bekende genealoog van de Hornes, Goethals, behoorde zij tot de familie van Wickrath, een zijtak van de aanzienlijke Hochstadens die behoorden tot de oude geboorteadel (Klaversma, p. 51 en 52).
  Er wordt vanuit gegaan dat de eerste vrouw van Willem kinderloos is overleden en dat Helwidis de stammoeder is geweeest van het geslacht Horne-Altena (Klaversma p.53)
  In zijn testament (kort voor 1264) bepaalt Willem dat zijn oudste zoon Willem heer van Horne zal zijn en zijn zoon Dirk heer van Altena (Regesters van Roermond 1242 - 1264). Echter, omdat Dirk in 1272 kinderloos is overleden krijgt zijn broer Willen dan ook Altena. Hij wordt dan Willem I van Horne en Altena.
  Voor deze stamboom zijn de Hornes vanaf Willem I van Horne en Altena verder niet aan de orde. Voor de afstamming van de Stammen gaan we verder met de nakomelingen van de broer van Willem I van Horne en Altena; Engelbertus, stamheer van de heren van Cranendonck.
  Volgens de regesten van het archief Roermond schenkt Dirk III van Altena in 1220 goederen aan het Duitshuis te Schelluinen (ten Westen van Gorinchem). Getuigen zijn dan Willen Engelbert van Horne. Aangenomen dat zijn meerderjarig zijn, dan is een geboortejaar tussen 1195 en 1200 voor Willem van Horne en Altena en zijn broer Engelbert, aannemelijk.
  In de regesten van Roermond wordt het testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horne beschreven. Dit testament zal vermoedelijk kort voor 1164 zijn opgesteld, tr. (1) met Mathilde van Vianden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Helwig van Altena Holten. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1229.
 Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 3)

Wilhelm I van Horn
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.

Wilhelm I van Horn, ovl. na 1237.Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)


Conrad van Horn
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Conrad (Conon, Conrard) van Horn1,
, Vermeld 1088.

tr.
met

Mathilde de Juliers1.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm I  †1237   
Ermengarde     Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)


Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk, geb. Flodorp [Duitsland] voor 1170,
, Arnout van Flodorp wordt, bij besluit, als zoon aangenomen om door het huwelijk met Maria van Wachtendonk het geslacht van Wachtendonk veilig te stellen. Hij volgt zijn (schoon)vader op als Arnold IV van Wachtendonk. Zijn nakomelingen laten de naam "d' Este" vallen. Arnout van Flodorp huwt Maria d' Este van Wachtendonk erfdochter van Wachtendonk. Arnold III heer van Wachtendonk erkend bij besluit dat Arnout van Flodorp als zoon wordt aan genomen en deze volgt zijn stiefvader (=schoonvader) op als Arnold IV als heer van Wachtendonk met als doel het geslacht van Wachtendonck veilig te stellen.
En zoo noemt Eduard Rosenkrantz in zijn: "Bijdrage tot de geschiedenis van Gelderland" op blz. 331, ten bewijze, dat de heeren van Wachtendonk (aan de Niers bij Venlo en Gelder) reeds op het einde der 12de eeuw voorkomen, o. a. Arnold v. Wachtendonck, die in 1203 eene oorkonde van Christina, gade van Willem van Lynden, bezegelde; en gewaagt vervolgens (blz. 34) van Arnold van Wachtendonck als bezegelend in 1248 een oorkonde in ‘t belang der minderjarige kinderen van Florentinus (szd) v. Lynden, wier,maag” hij was. Bedoeld met dezen laatsten zal wezen Floris (Florentius) van Lynden, volgens Butkens gevangen genomen in 1227 bij Ane, 7 1247, gehuwd, nota bene, met Agnes Wesselsdr van Boetselaer, hoewel het zeker gaat, dat het eerste lid der Kleefsche familie v. Boetselaer, dat in de Nederlanden kwam, was Rutger v. d. Boetzelaer, t 1460. En Christina, in 1203 gemalin van Willem van Lynden ! ! Gewis, Christina van Brederode, - alsof er toen reeds Brederode? bestonden. In 1196 steunt Arnold de graaf van Holland in diens strijd tegen de bisschop van Utrecht.

tr.
met

Maria van Este van Wachtendonk, dr. van Arnold III van Este van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en NN de Lusignan.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold V*1200 Wachtendonk    
Godfried*1200 Wachtendonk    
Elisabeth*1200     


Maria van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Maria van Este van Wachtendonk.

tr.
met

Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk, geb. Flodorp [Duitsland] voor 1170,
, Arnout van Flodorp wordt, bij besluit, als zoon aangenomen om door het huwelijk met Maria van Wachtendonk het geslacht van Wachtendonk veilig te stellen. Hij volgt zijn (schoon)vader op als Arnold IV van Wachtendonk. Zijn nakomelingen laten de naam "d' Este" vallen. Arnout van Flodorp huwt Maria d' Este van Wachtendonk erfdochter van Wachtendonk. Arnold III heer van Wachtendonk erkend bij besluit dat Arnout van Flodorp als zoon wordt aan genomen en deze volgt zijn stiefvader (=schoonvader) op als Arnold IV als heer van Wachtendonk met als doel het geslacht van Wachtendonck veilig te stellen.
En zoo noemt Eduard Rosenkrantz in zijn: "Bijdrage tot de geschiedenis van Gelderland" op blz. 331, ten bewijze, dat de heeren van Wachtendonk (aan de Niers bij Venlo en Gelder) reeds op het einde der 12de eeuw voorkomen, o. a. Arnold v. Wachtendonck, die in 1203 eene oorkonde van Christina, gade van Willem van Lynden, bezegelde; en gewaagt vervolgens (blz. 34) van Arnold van Wachtendonck als bezegelend in 1248 een oorkonde in ‘t belang der minderjarige kinderen van Florentinus (szd) v. Lynden, wier,maag” hij was. Bedoeld met dezen laatsten zal wezen Floris (Florentius) van Lynden, volgens Butkens gevangen genomen in 1227 bij Ane, 7 1247, gehuwd, nota bene, met Agnes Wesselsdr van Boetselaer, hoewel het zeker gaat, dat het eerste lid der Kleefsche familie v. Boetselaer, dat in de Nederlanden kwam, was Rutger v. d. Boetzelaer, t 1460. En Christina, in 1203 gemalin van Willem van Lynden ! ! Gewis, Christina van Brederode, - alsof er toen reeds Brederode? bestonden. In 1196 steunt Arnold de graaf van Holland in diens strijd tegen de bisschop van Utrecht.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold V*1200 Wachtendonk    
Godfried*1200 Wachtendonk    
Elisabeth*1200     


Godfried van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Godfried van Wachtendonk, geb. Wachtendonk voor 1200, huwelijksgetuige van Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen en Margaretha van Brabant in 1208,
, Was getuige bij het bruiloftsverdrag van Hertog Gerhard van Gelderen en Margriet van Brabant, dat bezegeld werd met het grootzegel van Gelre. In 1206 koopt hij voor een tiende van de prijs, van het patronaatschap Giesen het leengoed "t 'Ovengevord", van Bisschop Gooswijn van Utrecht via de Mondiale Proost van het Capitel van het St Jan van Mechelen. In 1206 koopt Godfried van een tiende van de prijs van het Patronaatschap van Giesen het leengoed " t' Ovengörd" van Bisscop Gooswijn van Utrecht via de Mondiale Proost van het Capitel van het St' Jan van Mechelen.


Arnold III van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arnold III van Este van Wachtendonk, geb. circa 1119, Heer van Wachtendonk.

 

tr.
met

NN de Lusignan, geb. voor 1140.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


NN de Lusignan
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

NN de Lusignan, geb. voor 1140.

tr.
met

Arnold III van Este van Wachtendonk, zn. van Arnold II van Este van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en Agnes van Meurs van Loon, geb. circa 1119, Heer van Wachtendonk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Arnold II van Este van Wachtendonk
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arnold II van Este van Wachtendonk, geb. Wachtendonk circa 1090, Heer van Wachtendonk.

tr.
met

Agnes van Meurs van Loon, geb. circa 1095.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leopold*1115 Wachtendonk    
Willem*1117 Wachtendonk    
Arnold III*1119     
Diederik*1120 Wachtendonk    
Johann*1122     


Agnes van Meurs van Loon
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Agnes van Meurs van Loon, geb. circa 1095.

tr.
met

Arnold II van Este van Wachtendonk, zn. van Arnold I van Este van Wachtendonk en Gertrudis van Oostenrijk, geb. Wachtendonk circa 1090, Heer van Wachtendonk.

 

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leopold*1115 Wachtendonk    
Willem*1117 Wachtendonk    
Arnold III*1119     
Diederik*1120 Wachtendonk    
Johann*1122     


Leopold van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Leopold van Este van Wachtendonk, geb. Wachtendonk circa 1115.

 

tr.
met

NN van der Lippe


Diederik van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Diederik van Este van Wachtendonk, geb. Wachtendonk circa 1120.

 

tr.
met

Agnes van Loon, dr. van Arnold van Looz (graaf van Loon 1079-1088) en Agnes van Rieneck van Mainz, geb. voor 1110, ovl. circa 1191.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1150  †1203  53


Willem van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem van Este van Wachtendonk, geb. Wachtendonk circa 1117.

 

tr.
met

NN van Bohemen.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold     
Willem     
Pieter     
Maurits     


Johann van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Johann van Este van Wachtendonk, geb. circa 1122.

 


NN van der Lippe
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.

NN van der Lippe.

tr.
met

Leopold van Este van Wachtendonk, zn. van Arnold II van Este van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en Agnes van Meurs van Loon, geb. Wachtendonk circa 1115


Agnes van Loon
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Agnes van Loon, geb. voor 1110, ovl. circa 1191.

 • Vader:
  Arnold (Arnold II, Arnulf), Arnold I van Looz1 (von Looz, van Rode), zn. van Emmo III van Loon (graaf van Loon 1046) en Swanhilde gravin van Holland, geb. Sint-Oedenrode op 2 sep 1062, graaf van Loon 1079-1088 (vermeld 1095..1119) (comte d'Hesbaye, seigneur de Horn, Stevoort et Corswarem) (Heer van Gruelsveld, Graaf van de Neder-Maasgau), Sire de Hornes et de Steinvort, graaf van Looz in 1084, ovl. Sint-Oedenrode op 19 mrt 1121, tr. (2) in 1096 met Heilwig (Heijlwich) van Cuijk van Malsen. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) met Aleyde van Diest. Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (4) Sint-Oedenrode op 11 jun 1090 met zijn achternicht Helwiva (Heilwiva) van Walbeck. Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (1).
 
 

tr.
met

Diederik van Este van Wachtendonk, zn. van Arnold II van Este van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en Agnes van Meurs van Loon, geb. Wachtendonk circa 1120.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1150  †1203  53Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)


Arnold I van Este van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arnold I van Este van Wachtendonk, geb. Wachtendonk voor 1080.

tr.
met

Gertrudis van Oostenrijk, geb. voor 1080, ovl. circa 1142.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1090 Wachtendonk    


Gertrudis van Oostenrijk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Gertrudis van Oostenrijk, geb. voor 1080, ovl. circa 1142.

tr.
met

Arnold I van Este van Wachtendonk, zn. van Willem van Este van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en NN Cuynstein, geb. Wachtendonk voor 1080.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1090 Wachtendonk