Website van Cees Hagenbeek

Catharina Petersdr van Lodenstein
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Catharina Petersdr van Lodenstein1, geb. te Delft.


Catharina Petersdr van Lodenstein.
Signatur: 5884 - AA 002.
Aktenzeichen: W 15/32.
Beteiligt als (2) Kläger: Catharina Lodenstein als Witwe von Arnold von Wachtendonk; seit 1716 Sara von Wachtendonk als Witwe von Gotthard Schardinel [zu Kalkofen].
Beteiligt als (3) Beklagter: Abt Goswin Bertram und Kapitulare des Klosters Kornelimünster.
Beteiligt als (4) Prokuratoren (Kl.): Lic. Johann Konrad Albrecht (1695) - Lic. Wilhelm Heeser 1716 - Subst.: Dr. Johann Meyer.
Sachverhalt des Falls:Streitgegenstand: Klage um Begleichung einer Schuldforderung von insgesamt 6952 Tlr. und der aufgelaufenen Zinsen.
Prozessart: (5) Prozeßart: Citationis ad videndum exigi debitum et condemnari.
Instanz: (6) Instanzen: RKG 1695 - 1711 (1647 - 1716).
Folgende Beweismittel wurden vorgelegt:.
(7) Beweismittel: Auszüge aus dem Rechenbuch der freien Reichsabtei Kornelimünster, 1647 - 1650 (Q 15, Q 36, Q 39). Bestätigung der Wahl von Balduin von Dürffenthal als Abt zu Kornelimünster durch Papst Clemens IX, 1669 (Q 41).

 
 

tr.
met

Arnoldus van Wachtendonck1, zn. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, geb. te Aken [Duitsland] Burtscheid na 16 mei 1649, directeur V.O.C. te Bengalen, Herr zu Hasselholz, secretaris der admiraliteit van Rotterdam, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 13 feb 1693.

Arnoldus van Wachtendonck.
hij moet na 1646 geboren zijn volgens Macco.
Deze Arnold von Wachtendonk Herr zu Hasselholz met een dochter van Peter van Lodenstein, secretaris der admiraliteit van Rotterdam, gehuwd, was een broeder van Maria von Wachtendonk gehuwd met den overste Von Friesheim (grootouders van den Nederlandschen generaal baron von Friesheim, onder een marmeren tombe te Heusden begraven) en van Godfried v. W. Deze was vermoedelijk de grootvader van Gottfried gehuwd met Eva Hütten, dochter van den machtigen kupfermeister Johann Hütten von Schönforst.
(zie zijn zuster’ Maria op den kwartierstaat). Genoemde Arnold had 5 zoons: Frans, agent van de St. Gen. te Aken; Arnold, luitenant-drossaert en griffier van het land van ‘s-Hertogenrade, Gotthard, die in 1650 het leengoed Hasselholz verhief ; Johannes, commissaris van de Staten-Generaal te Londen, v erhief  in 1685 Hasselholz; en Abraham, betrekkelijk jong gestorven.

Uit dit huwelijk 5 zonen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans     
Arnold     
Gotthard     
Johannes     
Abraham     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 243)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Sara van Wachtendonck
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Sara van Wachtendonck, ged. te Amsterdam op 27 okt 1652.

tr.
met

Gotthard Schardinell, kupfermeister, tr. (2) met Katharina Peltzer. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Gotthard Schardinell
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Gotthard Schardinell, kupfermeister.

tr. (1)
met

Sara van Wachtendonck, dr. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, ged. te Amsterdam op 27 okt 1652.

tr. (2)
met

Katharina Peltzer.

Katharina Peltzer.
zij wasgehuwd met den zeer vermogenden Kupfermeister Gotthard Schardinel, die zich als agent van de Nederlandsche Staten-Generaal met niet geringen luister placht te omringen,.
aanvankelijk den door sierlijke torens geflankeerden.
Schardinelshof bewoonde en later van Freiherr von Balhausen het, adellijk slot Kalkofen bij Aken kocht, hetwelk in voeger tijd door de Van Haren’s bewoond was. Na den dood van Katharina Peltzer is hij hertrouwd met Sara von Wachtendonk, wiel broeder Arnold eveneens (gelijk tevoren ook haar vader.
Frans) agent van de Staten-Generaal is geweest.


Maria van Wachtendonck
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Maria van Wachtendonck, ged. te Amsterdam op 21 jun 1662.

tr.
met

NN von Friesheim.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

NN von Friesheim
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

NN von Friesheim.

tr.
met

Maria van Wachtendonck, dr. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, ged. te Amsterdam op 21 jun 1662.


Elisabeth van Wachtendonk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bruno van Este van Wachtendonck

Elisabeth van Wachtendonk, geb. circa 1200, Abdis van Kornelimunster.

Elisabeth van Wachtendonk.
Elisabeth Abdis (moederoverste) koopt van Bisschop Gooswijn van Utrecht,voor 130 mark de ontvangsten en leengoederen in de omgeving van de stad Wachtendonk tot vrij eigendom gedaan anno 1249 kopie van het verkoopcontract is ter handgesteld aan de Nuntius van het St.Jan van Mechelen. Zij ondertekent in 1249 een kopie van de koopakte met de naam Abdis Mater Eliabesda Wachendonia. Zij komt niet voor in het fragment van de stamtafel van het geslacht van Wachtendonk.


Sibylle Sophia von Nesselrode
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Sibylle Sophia von Nesselrode, geb. circa 1490, erfdochter van Nesselraet, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1571.

tr.
met

Gotthard II von Ketteler, zn. van Gotthard der Reiche Hovestadt, von Kettler zu Melrich (heer van Assen, Melrich en Hovestadt) en Margaretha van Bronckhorst-Batenburg, geb. in 1480, ridder van het Gulden Vlies, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 9 feb 1556.


Gotthard II von Ketteler
Gotthard II von Ketteler, geb. in 1480, ridder van het Gulden Vlies, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 9 feb 1556.

tr.
met

Sibylle Sophia von Nesselrode, dr. van Wilhelm Graf von Nesselrode von Stein en Elisabeth von Birgell, geb. circa 1490, erfdochter van Nesselraet, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1571.


Constantia de Haze
Constantia de Haze.

tr. (Jacques ongeveer 32 jaar oud) in 1603
met

Jacques Niquet, geb. te Antwerpen [België] circa 1571, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Amsterdam in 1642, relatie. Hij krijgt een dochter.

Jacques Niquet.
Nicquet was een telg uit een Antwerpse koopmansfamilie. Hij was de zoon van Jan Nicquet, die na de val van Antwerpen naar het Noorden was geemigreerd. Mogelijk woonde de familie eerst in Haarlem, waar zijn zuster Margaretha in 1588 trouwde met Gerard Reynst. Rond 1593 verhuisde de familie naar de Warmoesstraat in Amsterdam; Nicquet vertrok in hetzelfde jaar naar Venetië, waar hij zijn oudste broer afloste, die in 1599 overleed. Jacques woonde een aantal jaren in een stadspaleis in Cannaregio. In 1602 keerde hij terug en trouwde in 1603 met Constantia de Haze, een schoonzuster van zijn broer.
Nicquet dreef samen met zijn zwager Reynst een handel op Italië en de Cyprus, Candia, de Levant, of Egypte. Ze handelden in graan en bonen, maar schijnen ook in de handel in zijde en zijden stoffen geïnteresseerd te zijn geweest. Nicquet kreeg in 1603 als voogd een rol in de opvoeding van de kinderen van zijn zuster Margaretha, die in het kraambed stierf. In 1607 namen de beide compagnons deel in de expeditie van Wybrand van Warwijck. In 1613 werd Reynst benoemd tot gouverneur in Oost-Indië en heeft zijn zwager gemachtigd zijn belangen te behartigen in Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland en de Baltische staten.
Nicquet nam ook deel aan de handel op Guinee. Talrijke bekende Hollandse en Zeeuwse kooplieden waren bij dit bedrijf betrokken: Balthasar de Moucheron, Daniel van der Meulen, Jacques de Velaer, Hans van der Veken, Laurens Bicker, Claes van Adrichem, Jacob Boreel, Jonas Witsen, en Gerrit Reynst.[4].
Het oude raadhuis van Amsterdam, waarin in 1609 de Wisselbank gevestigd werd. Pieter Janszoon Saenredam, 1657.Blijkens zijn bewindhebberschap van de Noordsche Compagnie had hij tevens belangen in de walvisvaart.


Arnold van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Arnold van Wachtendonk.


Godfried van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Fred Spaans
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Godfried van Wachtendonk, ged. te Aken [Duitsland] op 11 jan 1630, Abt des Klosters Kornelimünster, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 5 mrt 1681.

Godfried van Wachtendonk.
Heer van Hasselholz, koopman te Aken ontving samen met zijn broer François octrooi voor de koperhandel, ontving 8 jan 1671 commissie als agent te Aken in de plaats van zijn, die kort voordaarvoor overleden was.

tr.
met

Eva Hütten von Schönforst, ovl. op 20 sep 1668.


Johan van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Johan van Wachtendonk.


Sara van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Fred Spaans
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Sara van Wachtendonk.


Catharina van Wachtendonk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Fred Spaans
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Catharina van Wachtendonk.


Pieter Joosten van Lodenstein
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Pieter Joosten van Lodenstein2,1, ged. te Delft op 31 jan 1621.


Pieter Joosten van Lodenstein.
veertigraad 1654 en schepen 1656 tot 1660 te Delft, gecommitteerde ter Admirali-.
teit op de Maze 1660 tot 1661, secretaris van die Admiraliteit 1661, vader van het.
meisjeshuis te Delft.

 

otr. te Delft op 18 mei 1641, tr. (resp. ongeveer 20 en 23 jaar oud) te Delft op 2 jun 1641
met

Machteld van Lodesteyn2,1, dr. van Jacob van Lodensteyn en Baertgen Jacobsdr Duyst van Voorhout, geb. te Delft op 17 jul 1617.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina Delft    
Maria~1654 Delft    Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 243)

Willem van Wachtendonk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Willem van Wachtendonk, geb. te Xanten.

Willem van Wachtendonk.
bewijst grote diensten aan Hertog Reinhout 1e van Gelderen.

 

tr.
met

NN van Millendonck.


Bronnen:

1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), Type: Persoonslijst, Ontvangen: vanaf 1978
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), datum: van 1937 tot 1997
3.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Type: boek, Schrijver: Etienne Patou, Uitgegeven: 2014 (blz. 5)
4.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), Type: boek, (blz. 61)
5.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Type: boek, Schrijver: Dr. J. Langohr, Plaats: Maastricht, Uitgegeven: 1935 (blz. 239)
6.Archief huis Doornenburg (Notar 025), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gelders Archief, Inventarisnr.: 194, Onderwerp: Tienden gift, periode: 1322 (23 jul 1322 akte 7)
7.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), Type: boek, (blz. 62)

NN van Culemborgh
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Fred Spaans

NN van Culemborgh.

tr.
met

Johann van Wachtendonk, zn. van Arnold VI van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en NN van Milaer, geb. te Wachtendonk voor 1260.

Johann van Wachtendonk.
heeft 2 kinderen die door hem onterfd zijn, maar wel de naam van Wachtendonck mochten blijven dragen.


NN van Millendonck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

NN van Millendonck.

tr.
met

Willem van Wachtendonk, zn. van Arnold I van Wachtendonck (kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270) en Odilia van Horn, geb. te Xanten.

Willem van Wachtendonk.
bewijst grote diensten aan Hertog Reinhout 1e van Gelderen.


Willem I de Slinkse van Lynden en Ingen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Bruno van Este van Wachtendonck
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Willem I de Slinkse ridder van Lynden en Ingen, geb. te Buren in 1124, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 8 jan 1186.

Willem I de Slinkse ridder van Lynden en Ingen.
Guilielmus de Lindina, ridder, bijgenaamd de Slinkse, die ook een kruistocht volbracht, en overl.  1186.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) in 1149
met

Agnes Sophie van Montbeliard-Altena, dr. van Dietrich II von Bar und Mömpelgard en Gertrude van Habsburg, geb. te Montbéliard [Frankrijk] in 1128, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Utrecht op 28 apr 1180.

Agnes Sophie van Montbeliard-Altena.
zij komt voor in de Navorscher 1899, pag. 47, CD-rom pag. 60 als Agnes Wesseldr van Boetzelaer, hetgeen zeer te betwijfelen is.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1150 Lienden †1203 Lienden 53
Lutgard*1162  †1201 Lotharingen [België] 39


Agnes Sophie van Montbeliard-Altena
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Bruno van Este van Wachtendonck
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Agnes Sophie van Montbeliard-Altena, geb. te Montbéliard [Frankrijk] in 1128, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Utrecht op 28 apr 1180.

Agnes Sophie van Montbeliard-Altena.
zij komt voor in de Navorscher 1899, pag. 47, CD-rom pag. 60 als Agnes Wesseldr van Boetzelaer, hetgeen zeer te betwijfelen is.

  • Moeder:
    Gertrude van Habsburg, geb. te Habsburg [Zwitserland] in 1092, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Montbéliard [Frankrijk] op 15 feb 1134.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) in 1149
met

Willem I de Slinkse ridder van Lynden en Ingen, zn. van Arnold heer van Lynden van Aspremont (Ridder) en Helena van Boesichem, geb. te Buren in 1124, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 8 jan 1186.

Willem I de Slinkse ridder van Lynden en Ingen.
Guilielmus de Lindina, ridder, bijgenaamd de Slinkse, die ook een kruistocht volbracht, en overl.  1186.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1150 Lienden †1203 Lienden 53
Lutgard*1162  †1201 Lotharingen [België] 39