Website van Cees Hagenbeek
Willemke van Buren
Willemke (Wilhelmina) van Buren1,2 (van Buuren), geb. circa 1370, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 11 nov 1392.

Willemke van Buren.
als tuchterse.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 43 jaar oud) in 1393
met

Ridder Arnold (III) V Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: van Wachtendonk1,2, zn. van Arnold IV van Wachtendonk (vrijheer van Wachtendonk) en Milaer , geb. te Xanten circa 1350, knape in 1390 en ridder in 1400 (Heer van Wachtendonk, Hofmeier van Gelre, ridder 1354, 1357. 1360, 1378), ovl. (58 jaar oud) te Wachtendonk kort voor 3 jan 1409, tr. (2) met Aleid von Schönforst. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 


Ridder Arnold (III) V van Wachtendonk.
Arnold 'Arnt', zoon van wijlen Arnold heer van Wachtendonk, overl, vóór 1409.
- 5 maart 1390 door hertog Willem van Gelre beleend met huis, burcht, slot, stad en heerlijkheid Wachtendonk.

20 december 1390 Arnold oorkondt dat zijn burcht, etc. voor de helft aan zijn oom Reinart van Schoonvorst waren verpand...… hij had niet het geld om in te lossen.

. nov. 1392: Op verzoek van Arnt bepaalt de hertog van Gelre de lijftocht voor diens vrouw Willemina van Buren.
zijnde burcht en stad Wachtendonk en alle goederen, die Arnt van de hertog in leen houdt.

De - meestal -puntige - ster, was een in deze streek niet zelden voorkomende breuk, waarmede jongere zonen wier adellijke geslachten het vaderlijk wapen wijzigden. Zo troffen wij b.v. de lelie, met de ster als breuk, aan in een bepaalden tak van de Heeren van Wachtendonk, stammende uit Gadert of Goedert van Wachtendonk, een jongeren zoon van Arnold II, heer van Wachtendonk In stichter van de Grefrathsche linie van dit geslacht (bron: E. v. Oidtman. Genealogie der Herren v. Wachtendonk (in Niederrheinischer. Gerschichtsfreund 1882) Deze zegelde aldus in 1343 en nog in 1364. Zijn vier zonen Johann, Wolter, Sweder en Reynert bezegelden in 1410 de huwelijksvoorwaarden tusschen Johanna, erfvrouwe van Wachtendonk en Willem bastaard van Gulik, de drie eersten met de lelie en de ster (van Reynert is de breuk niet meer herkenbaar). Wanneer men daarbij let op de in dezen tak der Wachtendonk’s voorkomende voornamen als Sweder en Reynert ook bij de tralensch-Wachtendonksche Gevers’en niet onbekend - dan laat zich de veronderstelling suggereeren, dat Derick Gevert misschien tot deze Wachtendonk’s in eenig verband gestaan kan hebben, zij het ook door bastaardij. Want dat hij in dat geval uit echten bedde gesproten zou zijn, lijkt ons en vanwege het standsverschil èn door het wegvallen van den adellijken geslachtsnaam op zijn minst onwaarschijnlijk.
2.2.1371 Belehnung mit Dyck durch Herzog Eduard v.Geldern Arnold (lil) heer van Wachtendonk huwt in 1371 met Aleid van Schönvorst, overleden 1392, weduwe van Konrad van der Dijcke, bij wie Aleid twee kinderen had: Gerhard van der Dijcke en Katharina van der Dijcke, die (later) huwde met Gerhard van Alpen. Eduard hertog van Gelre beleent Arnold met slot en voorburcht van Dijcke;.
- 1382 hij en Aleid doen ten behoeve van de geestelijke van de kerk in de stad Wachtendonk afstand van een huis aan het kerkhof en van 22 morgen akkerland in Geisseren;.
- 1390 overlijdt hij.
20 december 1390: hij oorkondt, dat zijn gehele burcht en stad en land Wachtendonk voor de helft aan zijn oom Reinart heer van Schoonvorst waren verpand voor 3000 Gelderse guldens; hij had niet het geld om in te lossen. Aartsbisschop Frederik van Keulen heeft de pandsom gelost. Arnold verklaart nu ledigman te zijn van de aartsbisschop en zal nooit meer tegen bisschop of stad ageren. Wachtendonk wordt open huis voor de aartsbisschop.
wordt als ridder genoemd in 1354, 1357, 1360 en 1378. Hij was eerste hofmeier van Hertog Reinout van Gelderen. Hij  leende   het  kasteel van Wachtendonk aan de hertog van Gelderen. Hij wordt vermeld in 1326, 1327, 1331, 1350, 1381 en overleed in  1381 te Wachtendonk. Arnold leefde in 1350 ridder in 1354, 1357, 1360  1378. Arnold kan de vader of grootvader zijn van de jonge Arnd die in 1384 nog minderjarig is LGZ/O leen 46*, huis te Wachtendonck c.a, 1326 Arnt van Wachtendonc; 1384 Arnt heer van Wachtendonck, die heer van Schönvorst is momber. Was bij zijn overlijden aan de aartsbisschop van Keulen nog 1000 oude gouden schilden schuldig.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1393  †1417  24
Arendje*1370     Bronnen:
1.Register op de Leenaktenboeken Gelre- Zutphen: (LGZ/O), Type: boek, Titel: Register op de Leenaktenboeken van het vors, Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a. Uitgever: Gouda Quint, Plaats: Arnhem, Uitgegeven: 1924
2.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), Type: boek, Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a. Uitgever: Gouda Quint, Plaats: Arnhem, Uitgegeven: 1924

Willem Scheiffart von Merode
Willem ridder Scheiffart von Merode, geb. circa 1435, Burgheer, heer van Hemmersbach, Limbricht en Röttgen in 1444, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] op 28 jul 1510, begr. te Klooster Bottenbroich [Duitsland].

Willem ridder Scheiffart von Merode.
1444 Canonicus zu St.Marien in Aachen, Besitzer einer Hälfte von Röttchen, Limbricht, 1480 zu Hemmersbach und Sindorf, vermeld 1444.

tr.
met

Hermanna van Wachtendonck (von Jülich), dr. van Gijsbert (Gisbert) van Wachtendonck en Maria von Sombreffe, ovl. waarschijnlijk te Limbricht in 1490.

Hermanna van Wachtendonck.
dichter van: Gisbert, Bastard v.Jülich  + Maria vanSombreffe / Willem Bastard van Jülich + Hermanna v.Bronckhorst.
Het is niet geheel duidelijk van wie Hermanna een dochter is.
Dezelfde bronnen melden verschillende ouders. Willem bastaard van Jülich wordt ook soms van Wachtendonck genoemd en Gisbert bastaard van Jülich is niet te traceren, maar komt voor als Gisbert van Wachtendonck.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1538 Limbricht  
Adriana  †1537   


Johann Heinrich Scheiffart von Merode
Ritter Johann Heinrich Scheiffart von Merode, geb. te Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] circa 1380, Heer van Hemmersbach, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] op 30 apr 1450, begr. te Kloster Bottenbroich [Duitsland].

Ritter Johann Heinrich Scheiffart von Merode.
Herr zu Hemmersbach-Sindorf und Röttchen, Besitzer von Häusern in Köln: Herzogenhaus, Weyerhaus, Hemmersbach und Erkelenz, 1407 Führer von 300 Mann in Diensten des Bischofs v.Lüttich bei der Belagerung von Maastricht, 1422 in Brüssel gefangen, 1427 in fehde mit der Stadt Erkelenz, 1429 in Fehde mit der Stadt Metz, Amtmann zu Liedberg und des Deutschen Ordens, verkauft er Overbach an die Grein? Pfandherr zu Liedberg, Herr zu Limbricht, Clermont-sur-Berwinne, 1425 kurkölner Rat, 1436 Aussenbürger von Köln. Schwennicke: Kind des Werner und der ? v.Dersdorf.

tr. (ongeveer 34 jaar oud) op 5 jan 1415
met

Catharina van Welckenhausen, dr. van Heinrich van Welckenhausen en Clemont en Agniese van Berghe, ovl. op 28 dec 1469.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1435  †1510 Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] 75
Werner*1430 Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] †1508 Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] 77


Catharina van Welckenhausen
Catharina van Welckenhausen, ovl. op 28 dec 1469.

tr. (Johann ongeveer 34 jaar oud) op 5 jan 1415
met

Ritter Johann Heinrich Scheiffart von Merode, zn. van Ritter Johann Scheiffart van Merode, geb. te Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] circa 1380, Heer van Hemmersbach, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] op 30 apr 1450, begr. te Kloster Bottenbroich [Duitsland].

Ritter Johann Heinrich Scheiffart von Merode.
Herr zu Hemmersbach-Sindorf und Röttchen, Besitzer von Häusern in Köln: Herzogenhaus, Weyerhaus, Hemmersbach und Erkelenz, 1407 Führer von 300 Mann in Diensten des Bischofs v.Lüttich bei der Belagerung von Maastricht, 1422 in Brüssel gefangen, 1427 in fehde mit der Stadt Erkelenz, 1429 in Fehde mit der Stadt Metz, Amtmann zu Liedberg und des Deutschen Ordens, verkauft er Overbach an die Grein? Pfandherr zu Liedberg, Herr zu Limbricht, Clermont-sur-Berwinne, 1425 kurkölner Rat, 1436 Aussenbürger von Köln. Schwennicke: Kind des Werner und der ? v.Dersdorf.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1435  †1510 Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] 75
Werner*1430 Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] †1508 Burg Hemmersbach zu Horrem [Duitsland] 77


Arnold IV van Wachtendonk
 
Arnold IV van Wachtendonk, geb. te Wachtendonk circa 1323, vrijheer van Wachtendonk, ovl. (minstens 19 jaar oud) tussen 1342 en 1384.

 

tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1348
met

Milaer van der Schnijs.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1350 Xanten †1409 Wachtendonk 58Bronnen:
1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Type: boek, Schrijver: Hans J. Domsta, Uitgever: Dürener Geschichtsverein, Plaats: Düren [Duitsland], Uitgegeven: 1981
2.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), Type: boek, Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a. Uitgever: Gouda Quint, Plaats: Arnhem, Uitgegeven: 1924 (blz. 34)
3.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Type: boek, Schrijver: Dr. J. Langohr, Plaats: Maastricht, Uitgegeven: 1935 (blz. 239)
4.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-6), Type: boek, Schrijver: Detlev Schwennicke (ed), Uitgever: Stargard, Plaats: Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], Uitgegeven: 1998 (blz. 68)

Milaer
Milaer van der Schnijs.

tr. (Arnold IV ongeveer 25 jaar oud) circa 1348
met

Arnold IV van Wachtendonk, zn. van Arnold II van Wachtendonck (ridder) en Luitgardis Scheiffart van Merode, geb. te Wachtendonk circa 1323, vrijheer van Wachtendonk, ovl. (minstens 19 jaar oud) tussen 1342 en 1384.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1350 Xanten †1409 Wachtendonk 58


Gilles van Merode Schlossberg
Gilles van Merode Schlossberg, geb. te Konradsheim [Duitsland] in 1430, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) in 1476.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) in 1454
met

Eva van Pallant, dr. van Johan van Pallant van Wildenburg (heer van Wildenburg) en Fulsina van Swalmen van St. Laurensberg, geb. te Wildenburg [Duitsland] in 1435, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Linnich [Duitsland] in 1465.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam  †1505   


Werner IV van Merode
Werner IV van Merode1, geb. circa 1168, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) circa 1227.

tr.
met

Gertrude van Arensberg.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Werner V*1195 Keulen [Duitsland] †1278 Aken [Duitsland] 82Bronnen:
1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Type: boek, Schrijver: Hans J. Domsta, Uitgever: Dürener Geschichtsverein, Plaats: Düren [Duitsland], Uitgegeven: 1981

Godfried van Wachtendonk
Godfried (Godard, Godert) (Godard) van Wachtendonk, geb. te Wachtendonk (Xanten).

Godfried van Wachtendonk.
door het huwelijk met Maria Johanna Lijverne van Peys kwam de stad Doorneburg in het bezit van Godfried. Hij ondertekent een akte in 1362 waarin "die Kückhoven allen Ansprüchen auf Erkelenz entsagen " hij ziet dus af van alle aanspraken. In 1353 wordt hem de molen van Grefrath beleend. In 1365 bevestigt hij het leen van het hof te Rheinsberg voor 50 mark per jaar  Godart van Wachtendonck ontfinck den hoff ter Beeck, gelegen in den kerspel van Greverade bij Oede an den lande van.
Kempen, met 20 mergen lants, voor en halff Gelders leen met.
7½ rijns gulden te verhergewaden, a°. 1421. Wordt in het jaar 1434 vermoord door een gast die aangekondigd werdt als een Overste van Gelre, zijn broeder Arnold werdt er van beticht dat hij een aandeel zou hebben gehad, om alleen te genieten van het bruikleen.

 

tr.
met

Maria Johanna (Maria Johanna Lijverne) Lijverne van Pleys (Pleijs, van), geb. te Doornenburg voor 1380.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sweder*1405 Wachtendonk  Tienen [België]  
Wolter     
Johann*1375     
Wolter     
Reinhard     Bronnen:
1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Type: boek, Schrijver: Hans J. Domsta, Uitgever: Dürener Geschichtsverein, Plaats: Düren [Duitsland], Uitgegeven: 1981
2.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), Type: boek, Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a. Uitgever: Gouda Quint, Plaats: Arnhem, Uitgegeven: 1924 (blz. 34)
3.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Type: boek, Schrijver: Dr. J. Langohr, Plaats: Maastricht, Uitgegeven: 1935 (blz. 239)
4.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-6), Type: boek, Schrijver: Detlev Schwennicke (ed), Uitgever: Stargard, Plaats: Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], Uitgegeven: 1998 (blz. 68)

Maria van Wachtendonck
Maria van Wachtendonck, geb. te Wachtendonk circa 1325, non te Glabeek.

 Bronnen:

1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Type: boek, Schrijver: Hans J. Domsta, Uitgever: Dürener Geschichtsverein, Plaats: Düren [Duitsland], Uitgegeven: 1981
2.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), Type: boek, Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a. Uitgever: Gouda Quint, Plaats: Arnhem, Uitgegeven: 1924 (blz. 34)
3.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Type: boek, Schrijver: Dr. J. Langohr, Plaats: Maastricht, Uitgegeven: 1935 (blz. 239)
4.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-6), Type: boek, Schrijver: Detlev Schwennicke (ed), Uitgever: Stargard, Plaats: Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], Uitgegeven: 1998 (blz. 68)

Heinrich Spede von Wankum
Heinrich Spede von Wankum2,1, geb. te Wankum [Duitsland] circa 1275, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) te Wankum [Duitsland] voor 1312.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 17 jaar oud) te Hemmersbach [Duitsland] op 2 nov 1295
met

Luitgardis (Lutgarde, Ludgard, Luitgarde) Scheiffart van Merode2,3,1 (van Gennep of van Merode), dr. van Johan Scheiffart van Merode-Kerpen en Greta von Hemmersbach von Konradsheim, geb. te Hemmersbach [Duitsland] circa 1278, ovl. (minstens 72 jaar oud) te Wachtendonk na 7 mrt 1351, tr. (1) met Arnold II van Wachtendonck. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Luitgardis Scheiffart van Merode.
filiatie vermoedelijk.
vermeld 1327.

Gemeentearchief Roermond 1326.
Arnold (II), heer van Wachtendonk, gehuwd met Ludgard, dochter van Johan Scheiffard van Merode te Hemmersbach, weduwe van Hendrik Spede te Wankum.

Arnold 3e (Arnold III) van Wachtendonk3,1, (zn. van XIV[p. ]), geb. te Wachtendonk3,1 (Xanten) voor 1350, RK, 3,1, Vrijheer van Wachtendonk, heer van Wachtendonk, ovl. (minstens 31 jaar oud) in 1381 1384 volgens J.Jennen, tr. (beiden minstens 21 jaar oud) te Wachtendonk (Xanten) in 1371 met Lutgardis Scheifast van Merode Zu Vlatten, geb. voor 1350, (Lutgardis tr. (ongeveer 21 jaar oud) (2) voor 1371 met Heinrich Spede.).
Hij wordt als ridder genoemd in 1354, 1357, 1360 en 1378. Hij was eerst hofmeier van Hertog Reinout van Gelderen volgens het bestand van Jan van Wagtendonk leende deze Arnold van Wachtendonk het kasteel van Wachtendonk aan de hertog van Gelderen. Hij wordt vermeld in 1326, 1327, 1331, 1350, 1381 en overleed in 1381 te Wachtendonk. Arnold leefde in 1350 ridder in 1354, 1357, 1360 1378, huwt in 1371 met Lutgardis Scheiffast van Merode.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:

1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Type: boek, Schrijver: Hans J. Domsta, Uitgever: Dürener Geschichtsverein, Plaats: Düren [Duitsland], Uitgegeven: 1981
2.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-6), Type: boek, Schrijver: Detlev Schwennicke (ed), Uitgever: Stargard, Plaats: Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], Uitgegeven: 1998 (blz. 68)
3.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Type: boek, Schrijver: Dr. J. Langohr, Plaats: Maastricht, Uitgegeven: 1935 (blz. 239)
4.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), Type: boek, Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a. Uitgever: Gouda Quint, Plaats: Arnhem, Uitgegeven: 1924 (blz. 34)

Johan van Wagtendonk
Jan (Johan) van Wagtendonk (Jan Jorisse), geb. te Aken [Duitsland] voor 1620.

Jan (Johan) van Wagtendonk.
in Ons Voorgeslacht deel IV, pag. 37, komt voor: Willem Jans van Wachtendonk, mr schoenmaker, geb den Haag ca 1645, tr. den Haag 12-5-1669 Maria Gabriëls. Zou een zoon kunnen zijn.

tr.
met

Judith Bierman.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goris*1640 Tuil †1695  55


Judith Bierman
Judith Bierman.

tr.
met

Jan (Johan) van Wagtendonk (Jan Jorisse), zn. van Goris (Gregorius) van Wagtendonk, geb. te Aken [Duitsland] voor 1620.

Jan (Johan) van Wagtendonk.
in Ons Voorgeslacht deel IV, pag. 37, komt voor: Willem Jans van Wachtendonk, mr schoenmaker, geb den Haag ca 1645, tr. den Haag 12-5-1669 Maria Gabriëls. Zou een zoon kunnen zijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goris*1640 Tuil †1695  55


Gregorius van Wagtendonk
Goris (Gregorius) van Wagtendonk, geb. te Kranenburg voor 1590.

Goris (Gregorius) van Wagtendonk.
, voor 1610,.
Geboorte: Craneburg ?,]]


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1620 Aken [Duitsland]    


François van Wachtendonck
Frans (François) van Wachtendonck, geb. te Kranenburg na 1574.

Frans (François) van Wachtendonck.
Naam: Jan Fransen van Wachtendonck.
Kocht in 1618 de titel van gezant van de koning van Engeland hij was resident van de staat der Nederlanden te Aken koopman is door zijn geloofsovertuiging verbannen uit Aken in 1654 woonde later op de Keizersgracht te Amsterdam.
Resident v/d staat der Nederlanden.
Peter Kuiper koppelt in zijn stamboom Flodorp aan van Wagtendonk.
(Source: Lammert van Wagtendonk 1936 - Notariele akte - 10).
Geboorte: Aken.

tr. (hoogstens 44 jaar oud) (1) te Zaltbommel op 19 jan 1619
met

Meerken Freeren, tr. (2) met Gijbert Jansen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans     

tr. (2)
met

NN .


Frans van Wachtendonck
Frans (François) van Wachtendonck1 (Frantz von Wachtendunck), geb. te Aken [Duitsland] in 1618, gezant van de Koning van England, koopman, resident van de staat de Nederlanden te Aken, woont Keizersgracht te te Amsterdam, verdreven uit Aken en daar weggetrokken in dec 1654, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor jan 1671.

Frans van Wachtendonck.
ontving 28 maart 1664 met Arnoldus van Wachtendonck en Nicolaas van Beeck c.s, kooplieden van de Gereformeerde religie, octrooi om voor twaalf jaren koperhandel op Vaals, Leende en 's-Hertogenrade te mogen plegen427; hij werd bij.
res. 24 april 1664 benoemd tot agent te Aken, 1652 den 16.February ist schwere Verfolgung wegen der Kindertauffen und Ehe Ein(segnung) entstanden , alß das innerhalb 4 a.s. Wochen Zeit , und der Stadt Aachen außgeschaffet worden, durch des Magistrats gebott fünff und Zwanzig Haußräthe. Und waren noch andre acht und zwantzig patres-familias in den Sendt gebotten, Reformirte und Lutherische, welche derogleich außschaffung gewertig gewesen sind. Außgebotten sind: Frantz von Wachtendunck.

otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1646, tr.
met

Anna Bessels1, dr. van Adam Bessels en Margaretha Reynst, ged. te Ouderkerk aan de Amstel op 26 jun 1622, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op 4 aug 1664 aan de pest.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoldus*1649 Aken [Duitsland] †1693  43
Anna~1648 Ouderkerk aan de Amstel †1674  25
Sara~1652 Amsterdam    
Maria~1662 Amsterdam    
Geertruidt~1655 Amsterdam    
Elisabeth~1656 Amsterdam    
Clara~1659 Amsterdam    
Constancia~1657     
Godfried*1647     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Anna Bessels
Anna Bessels1, ged. te Ouderkerk aan de Amstel op 26 jun 1622, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op 4 aug 1664 aan de pest.

  • Vader:
    Adam Bessels1, ged. te Ouderkerk aan de Amstel op 12 sep 1585, begr. te Amsterdam (Westerkerk) op 9 dec 1619, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 14 mei 1619 met

otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1646, tr.
met

Frans (François) van Wachtendonck1 (Frantz von Wachtendunck), zn. van Arnold van Wachtendonk (kanunnik) en Anna Boon, geb. te Aken [Duitsland] in 1618, gezant van de Koning van England, koopman, resident van de staat de Nederlanden te Aken, woont Keizersgracht te te Amsterdam, verdreven uit Aken en daar weggetrokken in dec 1654, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor jan 1671.

Frans van Wachtendonck.
ontving 28 maart 1664 met Arnoldus van Wachtendonck en Nicolaas van Beeck c.s, kooplieden van de Gereformeerde religie, octrooi om voor twaalf jaren koperhandel op Vaals, Leende en 's-Hertogenrade te mogen plegen427; hij werd bij.
res. 24 april 1664 benoemd tot agent te Aken, 1652 den 16.February ist schwere Verfolgung wegen der Kindertauffen und Ehe Ein(segnung) entstanden , alß das innerhalb 4 a.s. Wochen Zeit , und der Stadt Aachen außgeschaffet worden, durch des Magistrats gebott fünff und Zwanzig Haußräthe. Und waren noch andre acht und zwantzig patres-familias in den Sendt gebotten, Reformirte und Lutherische, welche derogleich außschaffung gewertig gewesen sind. Außgebotten sind: Frantz von Wachtendunck.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoldus*1649 Aken [Duitsland] †1693  43
Anna~1648 Ouderkerk aan de Amstel †1674  25
Sara~1652 Amsterdam    
Maria~1662 Amsterdam    
Geertruidt~1655 Amsterdam    
Elisabeth~1656 Amsterdam    
Clara~1659 Amsterdam    
Constancia~1657     
Godfried*1647     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Arnoldus van Wachtendonck
Arnoldus van Wachtendonck1, geb. te Aken [Duitsland] Burtscheid na 16 mei 1649, directeur V.O.C. te Bengalen, Herr zu Hasselholz, secretaris der admiraliteit van Rotterdam, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 13 feb 1693.

Arnoldus van Wachtendonck.
hij moet na 1646 geboren zijn volgens Macco.
Deze Arnold von Wachtendonk Herr zu Hasselholz met een dochter van Peter van Lodenstein, secretaris der admiraliteit van Rotterdam, gehuwd, was een broeder van Maria von Wachtendonk gehuwd met den overste Von Friesheim (grootouders van den Nederlandschen generaal baron von Friesheim, onder een marmeren tombe te Heusden begraven) en van Godfried v. W. Deze was vermoedelijk de grootvader van Gottfried gehuwd met Eva Hütten, dochter van den machtigen kupfermeister Johann Hütten von Schönforst.
(zie zijn zuster’ Maria op den kwartierstaat). Genoemde Arnold had 5 zoons: Frans, agent van de St. Gen. te Aken; Arnold, luitenant-drossaert en griffier van het land van ‘s-Hertogenrade, Gotthard, die in 1650 het leengoed Hasselholz verhief ; Johannes, commissaris van de Staten-Generaal te Londen, v erhief  in 1685 Hasselholz; en Abraham, betrekkelijk jong gestorven.

  • Vader:
    Frans (François) van Wachtendonck2 (Frantz von Wachtendunck), zn. van Arnold van Wachtendonk (kanunnik) en Anna Boon, geb. te Aken [Duitsland] in 1618, gezant van de Koning van England, koopman, resident van de staat de Nederlanden te Aken, woont Keizersgracht te te Amsterdam, verdreven uit Aken en daar weggetrokken in dec 1654, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor jan 1671, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1646, tr. met

tr.
met

Catharina Petersdr van Lodenstein1, dr. van Pieter Joosten van Lodenstein en Machteld van Lodesteyn, geb. te Delft.

 


Catharina Petersdr van Lodenstein.
Signatur: 5884 - AA 002.
Aktenzeichen: W 15/32.
Beteiligt als (2) Kläger: Catharina Lodenstein als Witwe von Arnold von Wachtendonk; seit 1716 Sara von Wachtendonk als Witwe von Gotthard Schardinel [zu Kalkofen].
Beteiligt als (3) Beklagter: Abt Goswin Bertram und Kapitulare des Klosters Kornelimünster.
Beteiligt als (4) Prokuratoren (Kl.): Lic. Johann Konrad Albrecht (1695) - Lic. Wilhelm Heeser 1716 - Subst.: Dr. Johann Meyer.
Sachverhalt des Falls:Streitgegenstand: Klage um Begleichung einer Schuldforderung von insgesamt 6952 Tlr. und der aufgelaufenen Zinsen.
Prozessart: (5) Prozeßart: Citationis ad videndum exigi debitum et condemnari.
Instanz: (6) Instanzen: RKG 1695 - 1711 (1647 - 1716).
Folgende Beweismittel wurden vorgelegt:.
(7) Beweismittel: Auszüge aus dem Rechenbuch der freien Reichsabtei Kornelimünster, 1647 - 1650 (Q 15, Q 36, Q 39). Bestätigung der Wahl von Balduin von Dürffenthal als Abt zu Kornelimünster durch Papst Clemens IX, 1669 (Q 41).

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans     
Arnold     
Gotthard     
Johannes     
Abraham     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 243)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Dirk van Wachtendonck
Dirk (Derick, Diederick) van Wachtendonck (van Flodrop), geb. te Germenseel [Duitsland], richter in Cranenburg.

Dirk van Wachtendonck.
Morgengave op 24-2-1579, van 300 daler van Derick van Wachtendonk richter tot Cranenborg, aan Elisabeth Bruins zijn huisvrouw (schepenprotocol Emmerik) .
8-6-1614, accoord tussen Eberhard ter Stegen wnr. zaliger Elisabeth Bruins en haar broers en erfgenamen Ludolf en Nicolaas Bruins (Schepenprotocol Emmerik).

tr. (Elisabeth hoogstens 44 jaar oud) circa 1574
met

Elisabeth Bruyns, dr. van Nicolaas Bruyns en joffer Wendela Jansdr van Till, geb. na 1530, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 8 jun 1614, tr. (2) met Eberhard ter Stegen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Elisabeth Bruyns.
De stamboom Van Wagtendonk  geeft Goris Jansz van Wachtendonk een vrouw Geertruy van Arkel (geb. te Ammersoden) en de resp. voorouders Johan, Goris, François en Dirk. De laatste zou de richter in Cranenburg zijn, die ca. 1574 trouwt met Elisabeth Bruins. [Elisabeths broer Ludolph Bruyns, burgemeester van Emmerik, had een dochter Margaretha. Uit haar verbintenis met Frederik Hendrik, prins van Oranje, werd in 1624 geboren jr. Frederik (Hendrik) van Nassau, heer van Zuylenstein en Leersum, de stamvader van de Nassau-Zuylenstein's]. De voorouders van Dirk van Wachtendonk zouden uit het adellijk geslacht Van Wachtendonck stammen, de genoemde genealogie geeft een m.i. grotendeels gefantaseerde stamlijn tot het geslacht van Este omstreeks het jaar 900. Daar ook voor de eerste 4 geslachten een bronvermelding ontbreekt (ook op aanvraag) is er niet van uit te gaan dat de link naar Dirk van Wachtendonk betrouwbaar is.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1574 Kranenburg    
Johan*1560 Kranenburg    
Wendel     
Goris*1590 Kranenburg    


Elisabeth Bruyns
Elisabeth Bruyns, geb. na 1530, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 8 jun 1614.

Elisabeth Bruyns.
De stamboom Van Wagtendonk  geeft Goris Jansz van Wachtendonk een vrouw Geertruy van Arkel (geb. te Ammersoden) en de resp. voorouders Johan, Goris, François en Dirk. De laatste zou de richter in Cranenburg zijn, die ca. 1574 trouwt met Elisabeth Bruins. [Elisabeths broer Ludolph Bruyns, burgemeester van Emmerik, had een dochter Margaretha. Uit haar verbintenis met Frederik Hendrik, prins van Oranje, werd in 1624 geboren jr. Frederik (Hendrik) van Nassau, heer van Zuylenstein en Leersum, de stamvader van de Nassau-Zuylenstein's]. De voorouders van Dirk van Wachtendonk zouden uit het adellijk geslacht Van Wachtendonck stammen, de genoemde genealogie geeft een m.i. grotendeels gefantaseerde stamlijn tot het geslacht van Este omstreeks het jaar 900. Daar ook voor de eerste 4 geslachten een bronvermelding ontbreekt (ook op aanvraag) is er niet van uit te gaan dat de link naar Dirk van Wachtendonk betrouwbaar is.

 

tr. (hoogstens 44 jaar oud) (1) circa 1574
met

Dirk (Derick, Diederick) van Wachtendonck (van Flodrop), zn. van Arnold van Wachtendonck (drost van Kranenburg) en Elisabeth von Loe zu Wissen, geb. te Germenseel [Duitsland], richter in Cranenburg.

Dirk van Wachtendonck.
Morgengave op 24-2-1579, van 300 daler van Derick van Wachtendonk richter tot Cranenborg, aan Elisabeth Bruins zijn huisvrouw (schepenprotocol Emmerik) .
8-6-1614, accoord tussen Eberhard ter Stegen wnr. zaliger Elisabeth Bruins en haar broers en erfgenamen Ludolf en Nicolaas Bruins (Schepenprotocol Emmerik).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1574 Kranenburg    
Johan*1560 Kranenburg    
Wendel     
Goris*1590 Kranenburg    

tr. (2)
met

Eberhard ter Stegen.