Cees Hagenbeek
Wolter van Wachtendonck
Wolter van Wachtendonck.


Reinhard van Wachtendonck
Reinhard van Wachtendonck.


Balthasara van Wachtendonck
Balthasara van Wachtendonck, non te Harderwijk en later in 1484 te Elten.Bronnen:

1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF 12), Detlev Schwennicke, Stargardt, Marburg [Duitsland], 1986

Geertruidt van Wachtendonck
Geertruidt van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 27 jun 1655.Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Elisabeth van Wachtendonck
Elisabeth van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 10 sep 1656.Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Clara van Wachtendonck
Clara van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 26 nov 1659.

 • Vader:
  Frans (François) van Wachtendonck1 (Frantz von Wachtendunck), zn. van Arnold van Wachtendonk (kanunnik) en Anna Boon, geb. Aken [Duitsland] in 1618, gezant van de Koning van England, koopman, resident van de staat de Nederlanden te Aken, woont Keizersgracht te Amsterdam,
  Verdreven uit Aken en daar weggetrokken in dec 1654,
  Frantz von Wachtendonck und Anna Beßels gen Amsterdam

  Ovl. voor jan 1671, otr. Amsterdam op 24 aug 1646, tr. metBronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Constancia van Wachtendonck
Constancia van Wachtendonck, ged. op 2 dec 1657.

 • Vader:
  Frans (François) van Wachtendonck1 (Frantz von Wachtendunck), zn. van Arnold van Wachtendonk (kanunnik) en Anna Boon, geb. Aken [Duitsland] in 1618, gezant van de Koning van England, koopman, resident van de staat de Nederlanden te Aken, woont Keizersgracht te Amsterdam,
  Verdreven uit Aken en daar weggetrokken in dec 1654,
  Frantz von Wachtendonck und Anna Beßels gen Amsterdam

  Ovl. voor jan 1671, otr. Amsterdam op 24 aug 1646, tr. metBronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Anna Margrita von Beeck
Anna Margrita von Beeck, ged. Amsterdam op 25 jan 1675, ovl. Tiel op 22 mei 1738.

otr. Amsterdam op 23 apr 1700, tr. Abcoude op 11 mei 1700
met

Johannes Farret, geb. Woerden op 9 sep 1670, predikant te Tiel 1694, ovl. Tiel op 24 feb 1714.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dick*1704  †1772  68


Clara Catharina von Beeck
Clara Catharina von Beeck, ged. op 2 dec 1676.


Johan Walraven van Gendt
Johan Walraven baron van Gendt, geb. Wesel (D) in 1632, heer van Diden en Biesterveld, ovl. op 20 apr 1682, begr. Gennep.


Johannes Farret
Johannes Farret, geb. Woerden op 9 sep 1670, predikant te Tiel 1694, ovl. Tiel op 24 feb 1714.

otr. Amsterdam op 23 apr 1700, tr. Abcoude op 11 mei 1700
met

Anna Margrita von Beeck, dr. van Matthias Joostzn von Beeck (koopman en assuradeur te Amsterdam) en Anna Margaretha van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 25 jan 1675, ovl. Tiel op 22 mei 1738.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dick*1704  †1772  68


Anna Isabella (Elisabeth) van Borsselen
 
Jvr Anna Isabella (Elisabeth) van Borsselen1, geb. vermoedelijk Den Haag, ovl. op 26 jul 1669.


Jvr Anna Isabella (Elisabeth) van Borsselen.
volgens haar wapenbord in de kerk te Tholen wordt zij Anna Isabella genoemd.

 

otr. Axel op 8 apr 1628, tr. Axel op 30 apr 1628
met

Jhr Louis (Lodewijk, Loweijs) van Wachtendonck1, zn. van Jhr Rombout van Wachtendonck (baljuw van Middelburg) en Catherine de Smidt dit de Bourgogne, geb. Middelburg op 5 jan 1600, Lieutenant van de Heer Commandeur.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sebina     Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2063)

Rogier van Borsselen
 
Rogier van Borsselen1, kapitein en commandeur van Axel.

tr.
met

Sabina van Langnauwer1.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Den Haag †1669   Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2063)

Sabina van Langnauwer
Sabina van Langnauwer1.

tr.
met

Rogier van Borsselen1, zn. van Wolfert van Borssele en Anna Aernts van Liere, kapitein en commandeur van Axel.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Den Haag †1669   Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2063)

Sophia van Wachtendonck
Sophia van Wachtendonck.

tr. op 22 dec 1468
met

Daem von Rurich, ovl. in 1499.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia     


Daem von Rurich
Daem von Rurich, ovl. in 1499.

tr. op 22 dec 1468
met

Sophia van Wachtendonck, dr. van Arnold van Wachtendonck (Heer van Wachtendonk) en Sophia van Barlo.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia     


Sophia von Rurich
Sophia von Rurich.

tr.
met

Heinrich von Reuschenberg.


Heinrich von Reuschenberg
Heinrich von Reuschenberg.

tr.
met

Sophia von Rurich, dr. van Daem von Rurich en Sophia van Wachtendonck.


Aleydis van Roistelle
Aleydis van Roistelle (van Boxtel).

tr. circa 1275
met

Arnoud van der Sluys1 (van der Sluse, de Slusa), zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296.

 


Arnoud van der Sluys.
hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam.
Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:.
"Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich.  Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november).  In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen.


Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Reinoud van Wachtendonck
Reinoud van Wachtendonck, kanunnik van de O.L. Vrouw te Xanten of Aken, ovl. in 1635.

Reinoud van Wachtendonck.
leefde van 1573 tot 1635.