Website van Cees Hagenbeek
Theodericus (Derck III) van Keppel van Verwolde
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer

Theodericus (Derck III) van Keppel van Verwolde, geb. tussen 1288 en 1295, knape, richter op de Veluwe, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) voor 21 dec 1355.

Theodericus (Derck III) van Keppel van Verwolde.
knape 1307; richter op de Veluwe 1345-1360, Raad van Gelre, Heer van Verwolde.

Derck van KEPPEL, zn. van Diderich van KEPPEL (heer van Keppel, ridder,) en Beatrix van MEURS, geb. voor 1307, ridder op Verwolde, raad van de hertog van Gelre en richter van de Veluwe (1344), ovl. (minstens 47 jaar oud) na 1354.12 Maart 1345 is Dideric van Keppel, knape, raad van hertogin Alianora en als zodanig mede getuige over den brief, waarbij de stad Arnhem in het bezit der accijnzen bevestigd wordt. Daar dit de laatste ons bekende brief is, waarin Dirk van Keppel voorkomt, blijkt daaruit tevens, dat hij in tegenstelling met zijne beide broeders nooit de ridderlijke waardigheid bezeten heeft.Volgens alle ons bekende genealogieën was hij getrouwd met Aleyd van Aeswijn, waaraan ik wel niet twijfel, doch waarvan ik in geene acten of brieven bevestiging gevonden heb, zoodat mij ook van haar niets verder bekend is.Hijzelf stierf vóór 21 December 1355, aangezien toen zijn zoon Dirk, die toen reeds ridder was, genoemd wordt in de volgende post van de Cameraarsrekeningen van Deventer: "In die beati Thome apostoli sevo currenti Varenwolde cum littera ad dominum Theodoricum (de Keppel)".Bron: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, deel XIX (1916), blz. 35 en verder: "De bannerheeren van Keppel" (met een bijlage), door J.R. Baron van Keppel.Van Aeswijn: in zilver 6 roode schuinbalken. Helmteeken: een uitkomende, aanziende roode vos. Het stamhuis van dit riddergeslacht, dat tot 1647 bloeide, was Aeswijn bij 's Heerenberg.

  • Vader:
    Dirk van Keppel, zn. van Wolter II van Keppel, geb. te Verwolde in 1245, heer van Keppel en Olbergen, ridder 1272, beleend met Olbergen op 26 jul 1279, strijdt in de slag bij Woeringen op 5 jun 1288, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 7 jul 1302, tr. (beiden ongeveer 35 jaar oud) circa 1280 met
 

tr.
met

Aleijd van Aeswijn van Roosmalen, dr. van Theodorus van Aeswijn van Roosmalen, geb. te Laren circa 1290, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Laren circa 1346.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Derck IV*1315  †1372  57
Arnolda*1320 Laren †1383  63


Jutte van Wassenaer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Truus Popma

Jutte van Wassenaer, ovl. na 1345.

tr.
met

Peter van der Leck ridder1, zn. van Ridder Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen, raad van de graaf van Holland in 1322 en 1338, ridder in 1305, bouwt te Wertheim in 1311, vermeld in het Kleefse van 1313 tot 1318, raad van de graaf van Gelre in 1316, verkoopt de ambachten Brantwijk en Gijbeland in 1325, verpacht meerdere ambachten op 30 mrt 1326, ovl. op 26 nov 1338.

Peter van der Leck ridder.
Pieter van der Lecke x Jutte [van Wassenaer] noemt Jan van Polanen x Catharina van Brederode zijn zwager.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte*1320  †1352  32
Hendrick III  †1342   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Bertha van Egmond
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Bertha (Baerte) van Egmond, geb. te Egmond in 1342, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) circa 1413.

tr. (1)
met

Walraven van Brederode, zn. van Dirk III van Brederode (5e heer van Brederode) en Beatrix van Valkenburg, geb. te Santpoort slot Brederode in 1339, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in jul 1369, begr. te Haarlem.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Egmond Binnen op 6 jul 1371
met

ridder Gerrit van Culemborg, zn. van Hubert II/IV heer van Culemborch en Jutte (Jutta) van der Leck (erfgename van de heerlijkheden Werth en Wertherbruch), geb. te Culemborg in 1336, heer van Culemborg en van der Lecke, Knape in 1340, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 28 mei 1394.

ridder Gerrit van Culemborg.
Hij werd in 1340 genoemd als 'knape' en in 1371 kwam hij voor als 'ridder', had zitting in de raad van de hertog van Gelre. Hij erfde de goederen van zijn moeder, de landerijen van de Lek, te weten de ambachten Krimpen aan de Merwede (= aan de Lek), Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk en Zuidbroek. Gerard werd in 1379 beleend met Schalkwijk, Everdingen en Hagestein, in 1390 kwam daar de 'Steenwaard' van Hondsdijk nog bij[. Gerard nam waarschijnlijk deel aan het Beleg van Heusden (1358-1359), mogelijk vanwege tienden of grondbelangen in het gebied.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert III  †1439   
Jan  †1452   
Gerrit*1381  †1466  84
Jutta  †1428   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 239)

Willem van Brederode
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Willem heer van Brederode4,1,2,3,5, geb. te Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 3 jun 1285, begr. te Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285.


Willem heer van Brederode.
leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen.

Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt.

 

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Voorne in 1254
met

Hillegonda (Hildegonda) van Voorne2,10, dr. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. in 1230, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 6 apr 1302, tr. (2) met Costijn II van Renesse. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1265 Santpoort †1318 Reims (F) 53
Dirk  †1297   
Alverade*1258 Santpoort †1323 Koudekerk a/d Rijn 64
Aleid*1260 Santpoort †1333  73
Rikairde*1262 Santpoort †1303  41

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) (2) circa 1245
met

Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein, dr. van Ridder Daniel IV Daniels van der Merwede (ridder, heer van Clootwijck, vermeld 1258) en NN van Voorne en Putten, geb. in 1225.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1258 Santpoort †1327 Santpoort 68Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
6.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 76)
8.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
9.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 22)
10.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)

Dirk van Scoten
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Dirk van Scoten, ovl. na 1297.

Dirk van Scoten.
Kreeg in 1297 kleding van de graaf, vermoedelijk een bastaard.

 
 Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)

Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein, geb. in 1225.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) circa 1245
met

Willem heer van Brederode8,4,6,7,9, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. te Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 3 jun 1285, begr. te Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285, tr. (1) met Hillegonda van Voorne. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 


Willem heer van Brederode.
leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen.

Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1258 Santpoort †1327 Santpoort 68Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 22)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 61)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 62)
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 26)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
8.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
10.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)

Costijn II van Renesse
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Costijn II van Renesse1, ovl. in 1270.

Costijn II van Renesse.
Omstreeks 1230, bouwde Costijn van Zierikzee (Costijn II van Renesse) de eerste versie van kasteel Moermond op grond die hij had verkregen van Floris IV in ruil voor bezittingen in Zierikzee. (Dirksland is bekend sinds 1229, waarbij het genoemd wordt in een ruil van goederen tussen Graaf Floris IV van Holland met een zekere Costijn uit Zierikzee.) Costijn realiseerde in opdracht van de Hollandse graaf de haven van Brouwershaven. De kleinzoon van Costijn, Jan III van Renesse, leider van de Vlaams gezinde anti-Hollandse partij in Zeeland (Guldensporenslag), kreeg een diepgaand meningsverschil met de machtige edelman Wolfert van Borsselen (geb. in Veere circa 1430 - 29-04-1487), die ook Heer van Veere was. In 1296 was Floris V vermoord en vele edelen trachtten in de gunst te komen bij diens zoon Jan I, die zijn vader opvolgde. Jan III van Renesse werd beschuldigd van een samenzwering tegen de nieuwe graaf en als gevolg daarvan werd zijn kasteel belegerd en later vernield. De bezittingen van Jan van Renesse kwamen ten slotte in handen van Witte van Haamstede, die een bastaardzoon van Floris V was.

tr. (Hillegonda ongeveer 18 jaar oud) circa 1248
met

Hillegonda (Hildegonda) van Voorne1,2, dr. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. in 1230, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 6 apr 1302, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Voorne in 1254 met Willem heer van Brederode. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1249  †1293  44
Elisabeth     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)

Floris I van Scoten later van Adrichem
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Floris I van Scoten later van Adrichem, geb. te Santpoort slot Brederode op 17 jun 1258, heer van de Doortoge, Zegwaard en Zevenhuizen, ovl. (68 jaar oud) te Santpoort slot Brederode op 1 jan 1327.

Floris I van Scoten later van Adrichem.
(bastaard) zoon van Willem Heer van Brederode en Margaretha Danielsdr. van Merwede. Vermeld 1291 als broeder van de Heer Dirck van Brederode(Hollandse oorkonde nr. 759) en vermeld (genoemd) in 1300 en1305 als broeder en mombaer door Alverade van Brederode (ridder).

vermeld 1291, later van Adrichem geheten ( 1300, 1305).

 
 

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 34 jaar oud) in 1290
met

Brechta van Rolland, geb. te Santpoort in 1256, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 11 okt 1335.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas*1300  †1340  40
Florentius*1290  †1363  72Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)

Alverade van Brederode
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Alverade van Brederode1, geb. te Santpoort slot Brederode op 17 jul 1258, vrouwe van Koudekerk, ovl. (minstens 64 jaar oud) te Koudekerk a/d Rijn na 1323.

Alverade van Brederode.
vermeld 1281.

 
 

tr. (ongeveer 16 jaar oud) in 1275
met

Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest ridder1,8,9, zn. van Gerrit I Hermansz van Poelgeest, ovl. voor 13 nov 1305, tr. (2) met NN . Uit dit huwelijk een zoon.

 


Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest ridder.
Rooms-koning Willem beleend Dirk van Poelgeest met het recht dat de Friezen en de leden van buiten het graafschap die zich op Dirks goederen in Hoogmade komen vestigen, zullen zijn vrijgesteld van alle grafelijke lasten maar behoudt zich het recht de boeten voor.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (60)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)
8.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Type: boek, Schrijver: Fred van Poelgeest, Uitgever: Stichting Poelgeest archief, Plaats: Hoorn (blz. 27)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 616)

Aleid uter Wike
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Aleid uter Wike1, geb. te Santpoort slot Brederode in 1260, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 25 jul 1333.

Aleid uter Wike.
Aangezien zij de visserij van IJselmonde had kwijtgescholden, verkondigde graaf Willem III op 29 aug. 1320, dat zij levenslang 30 pond Hollands jaarlijks zou krijgen uit de bede van Waterland. Voor haar kan men het opstel van Jhr. Beelaerts raadplegen (zie bij haar zuster). Zij wordt, in 1300 en 1305 in de testamentaire bepalingen harer zuster Alverade vermeld en is wel bedoeld in het Necrologium van Egmond op 25 Juli 1333, als Aleydis domina de Wijck (van Wijn, blz. 20). Haar neef Henric was haar erfgenaam, doch verkocht zijn rechten aan heer Jan van Polanen (Reg. Hann. blz. 222). Jhr. Belaerts houdt voor haar echtgenoot Gerard heeren Woutersz, vermeld in 1297, als wiens weduwe zij in 1330 een jaarrente van den graaf ontvangt.

 
 

tr. (ongeveer 30 jaar oud) in 1290
met

Gerrit Woutersz van Kraaienhorst1,8 (van Egmond), zn. van Wouter 'Stoutkind' van Egmond gen. van Haarlem (ridder 1250), vermeld 1274-1319, ovl. voor 29 aug 1320.

Gerrit Woutersz van Kraaienhorst.
bewoonde het huis Uterwijk.


Bronnen:

1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 76)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)
8.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 77)

Rikairde van Brederode
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Rikairde van Brederode, geb. te Santpoort slot Brederode in 1262, non te Rijnsburg, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 1303.

 
 Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 452)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 71)

Arsenda de Carcassona i de Rasès
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Mechelien Mezach
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Arsenda Comtessa de Carcassona i de Rasès, geb. in 920, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 2 jun 970.

tr.
met

Arnaud I de Comminges Comte de Carcassona de Rasès i de Conserans, zn. van Asnarius III Conde de Foix et de Comminges, ovl. voor 27 nov 957.

Arnaud I de Comminges Comte de Carcassona de Rasès i de Conserans.
de Comenge Comte de Carcassona de Rasès i de Conserans?

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roger I*950  †1012  61


Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest ridder2,1,3, ovl. voor 13 nov 1305.


Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest ridder.
Rooms-koning Willem beleend Dirk van Poelgeest met het recht dat de Friezen en de leden van buiten het graafschap die zich op Dirks goederen in Hoogmade komen vestigen, zullen zijn vrijgesteld van alle grafelijke lasten maar behoudt zich het recht de boeten voor.

 

tr. (Alverade ongeveer 16 jaar oud) (1) in 1275
met

Alverade van Brederode2, dr. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. te Santpoort slot Brederode op 17 jul 1258, vrouwe van Koudekerk, ovl. (minstens 64 jaar oud) te Koudekerk a/d Rijn na 1323.

Alverade van Brederode.
vermeld 1281.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II     

tr. (2)
met

NN .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit I     Bronnen:
1.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Type: boek, Schrijver: Fred van Poelgeest, Uitgever: Stichting Poelgeest archief, Plaats: Hoorn (blz. 27)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (60)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 616)

Etienne de Chatillon
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Etienne de Chatillon, ovl. in mei 1219.

tr.
met

Eleonora van Vermandois, dr. van Raoul I graaf van Vermandois (1120 graaf van Vermandois) en Petronella (Alix) van Poitou, geb. in 1152, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1221, tr. (1) met Mattheus van de Elzas. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Guillaume IV Comte de Nevers et d'Auxerre. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Eleonora van Vermandois.
Durch Vermächtnis königlich.


Bronnen:

1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Type: boek, Schrijver: Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, Uitgever: NGV, ISBN nummer: 978-90-72771-08-7, Plaats: Woerden, Uitgegeven: 2006 (blz. 139)

Johan van Herlaer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Johan heer van Herlaer1, heer van Ameide en Bokhoven, ovl. na 1375.

tr.
met

Marie van Asperen, dr. van Otto van Heukelom van Asperen en Aleida bastaarddr van Avesnes (heer van Asperen, Heukelom en Hagestein), ovl. na 1367.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwich*1358  †1400  42
Fije     Bronnen:
1.De oudste generaties van Herlaer (B 036), Type: boek, Schrijver: N.L. van Dinther, Uitgegeven: 2020 (blz. 33)
2.De oudste generaties van Herlaer (B 036), Type: boek, Schrijver: N.L. van Dinther, Uitgegeven: 2020 (blz. 31)

Johann Schenck von Nydeggen
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.

Johann Schenck von Nydeggen.

tr.
met

Irmgard von Leyenburg (Irmgard v. Schönau ?).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lyffart*1450  †1484  34


Dirk van Brederode
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Dirk van Brederode1, geb. te Santpoort slot Brederode in 1235, ovl. (minstens 71 jaar oud) na 1306.

 

tr. (ongeveer 20 jaar oud) in 1255
met

NN Hugosdr van Naaldwijk, dr. van Hugo I van Naaldwijk (heer van Naaldwijk) en NN van Velsen (erfdochter van De Heer van Velsen).


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
3.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 76)
5.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
6.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 22)

Ada van Brederode
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Ada van Brederode1 (Percijn ?), geb. te Santpoort slot Brederode in 1232, baronne van Cuyck, barones Persijn van Crabbenburch, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 20 jan 1297.

 

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) circa 1252
met

Willem II van Egmond1, zn. van Gerard II van Egmond en Beatrix Woutersdr van Haarlem, geb. circa 1221, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Egmond op 30 mrt 1304, tr. (2) met Mabilia de Wael. Uit dit huwelijk een zoon.

 


Willem II van Egmond.
toen in 1242 zijn vader Gerard I van Egmond op nog jonge leeftijd kwam te overlijden was zijn zoon Willem II nog te jong om hem als leenman op te volgen. In de periode 1242-1248 zien we dan ook een Wouter van Egmond als voogd optreden. De leenrechterlijke leeftijd is 18 jaar. Deze Wouter van Egmond die we ook kennen onder de bijnaam Stoutkind wordt door Beelaerts van Blokland en Dek genoemd als derde en jongere broer van abt Lubbert van Egmond. Samen met Arnold, Nicolaas en Menzo zijn deze broers de zonen van Wouter van Egmond en kleinzonen van Gerard, een jongere broer van Willem I van Egmond.
In de Regestenlijst van de abdij van Egmond wordt vermeld:.
37, 1248 October 8 (in crastino dedicationis ecclesie nostre).
Lubbertus, abt van Egmonda, verklaart met toestemming van zijn kapittel de tiende in Wijnnem, welke Wilhelmus van Egmonde, heer Gerardusz, in pand had, in leen gegeven te hebben op dezelfde voorwaarde, als deze andere goederen van de abdij in leen had .
Willem was een zoon (broer) van Gerard van Egmont.
Over zijn moeder bestaat onzekerheid: bronnen spreken over Beatrix van Haarlem én over Mabilia.
Hij volgde in 1242 zijn vader (broer) op als heer van Egmond.
Omdat hij op dat moment nog niet meerderjarig was, stond hij tot 1248 onder gezag van een regent, zijn achterneef Wouter "Stoutkind" van Egmont.
Willem was gehuwd met Ada van Brederode (1222-1297).
Het echtpaar had twee kinderen:.
Gerard (II) (1260?-1300), gehuwd met Elisabeth van Strijen.
Halewina, gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden.
In 1258 stond hij de ambachten Oterleek, Ouddorp, Oudkarspel, Spanbroek en Wadeweij af aan graaf Floris V van Holland, in ruil waarvoor hij het ambacht Warmenhuizen in leen kreeg.
Hij breidde zijn gebied ook uit door aankopen, onder meer van Huisduinen.
Hij nam in 1282 deel aan een veldtocht van Floris V naar Friesland.
Na de moord op Floris V in 1296 begeleidde hij de nieuwe graaf Jan I van Holland op een tocht naar Engeland, waar Jan ging trouwen met een dochter van de Engelse koning.
Zijn vrouw Ada overleed in 1297 en zijn zoon Gerard in 1300.
Bijgevolg werd hij na zijn overlijden in 1304 als heer van Egmont opgevolgd door zijn kleinzoon, Willem III.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewine*1252     
Gerard III  †1300 Egmond  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 78)
3.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 76)
5.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
6.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 22)

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, ovl. op 21 aug 1391.


Gijsbrecht van Vianen en van den Goye.
burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vóór 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V).

 

tr. voor 24 apr 1353
met

Beatrix van Egmond1, dr. van Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein (heer van Egmond) en Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein (erfdochter van IJsselstein), ovl. na 14 mrt 1389.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1357  †1417  59
Jan  †1442   
Heilwich     
Geertruid*1360 Utrecht †1400 Veere 40
Maria     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 51)

Beatrix van Egmond
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Beatrix van Egmond1, ovl. na 14 mrt 1389.

tr. voor 24 apr 1353
met

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. op 21 aug 1391.

 


Gijsbrecht van Vianen en van den Goye.
burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vóór 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1357  †1417  59
Jan  †1442   
Heilwich     
Geertruid*1360 Utrecht †1400 Veere 40
Maria     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 239)