Website van Cees Hagenbeek
Theodericus (Derck III) van Keppel van Verwolde
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Theodericus (Derck III) van Keppel van Verwolde (Keppel van Verwolde), geb. tussen 1288 en 1295, knape, richter op de Veluwe, ovl. voor 21 dec 1355,
, knape 1307; richter op de Veluwe 1345-1360, Raad van Gelre, Heer van Verwolde
Derck van KEPPEL, zn. van Diderich van KEPPEL (heer van Keppel, ridder,) en Beatrix van MEURS, geb. voor 1307, ridder op Verwolde, raad van de hertog van Gelre en richter van de Veluwe (1344), ovl. (minstens 47 jaar oud) na 1354.12 Maart 1345 is Dideric van Keppel, knape, raad van hertogin Alianora en als zodanig mede getuige over den brief, waarbij de stad Arnhem in het bezit der accijnzen bevestigd wordt. Daar dit de laatste ons bekende brief is, waarin Dirk van Keppel voorkomt, blijkt daaruit tevens, dat hij in tegenstelling met zijne beide broeders nooit de ridderlijke waardigheid bezeten heeft.Volgens alle ons bekende genealogieën was hij getrouwd met Aleyd van Aeswijn, waaraan ik wel niet twijfel, doch waarvan ik in geene acten of brieven bevestiging gevonden heb, zoodat mij ook van haar niets verder bekend is.Hijzelf stierf vóór 21 December 1355, aangezien toen zijn zoon Dirk, die toen reeds ridder was, genoemd wordt in de volgende post van de Cameraarsrekeningen van Deventer: "In die beati Thome apostoli sevo currenti Varenwolde cum littera ad dominum Theodoricum (de Keppel)".Bron: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, deel XIX (1916), blz. 35 en verder: "De bannerheeren van Keppel" (met een bijlage), door J.R. Baron van Keppel.Van Aeswijn: in zilver 6 roode schuinbalken. Helmteeken: een uitkomende, aanziende roode vos. Het stamhuis van dit riddergeslacht, dat tot 1647 bloeide, was Aeswijn bij 's Heerenberg.

 • Vader:
  Dirk van Keppel, zn. van Wolter II van Keppel, geb. Verwolde in 1245, heer van Keppel en Olbergen, ridder 1272, beleend met Olbergen op 26 jul 1279, strijdt in de slag bij Woeringen op 5 jun 1288, ovl. op 7 jul 1302,
  , Derck II is de eerste heer van Keppel die in het huisarchief van Keppel voorkomt. Hij draagt het vrije goed Keppel op aan de graaf van Kleef, alhoewel zijn relatie met Reinald I van Gelre niet slecht is, want hij treedt meermalen als borg op.
  Derck II is getrouwd met Beatrijs van Meurs. Het gravengeslacht Meurs is niet onbekend in De Graafschap. De heren van Keppel bezitten goederen die grenzen aan die van Meurs, zodat dit huwelijk ook politiek ingegeven zal zijn. Het feit dat de heren van Keppel een grafelijke dochter kunnen trouwen duidt erop dat ook zij van hoge adellijke afkomst zijn. Derck II en Beatrix krijgen in ieder geval twee zonen, die zij (verrassenderwijs) Wolter (III) en Derck (III) noemen.
  In 1288 vecht Derck II aan Gelderse zijde mee in de slag bij Woeringen. Een held is hij echter niet, want als een van de eersten slaat hij op de vlucht.
  In 1290 staat hij borg voor graaf Reinald I van Gelre als deze zijn graafschap moet verpanden. In 1300 treedt hij op als borg voor de graaf van Kleef. Na zijn dood erft Wolter III de Keppelse goederen en Derck III erft Verwolde, tr. circa 1280.
 

tr.
met

Aleijd van Aeswijn van Roosmalen, dr. van Theodorus van Aeswijn van Roosmalen, geb. Laren circa 1290, ovl. aldaar circa 1346.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Derck IV*1315  †1372  57
Arnolda*1320 Laren †1383  63


Jutte van Wassenaer
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jutte van Wassenaer, ovl. na 1345.

tr.
met

Peter van der Leck ridder1, zn. van Ridder Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen, raad van de graaf van Holland in 1322 en 1338, ridder in 1305, bouwt Wertheim in 1311, vermeld in het Kleefse van 1313 tot 1318, raad van de graaf van Gelre in 1316, verkoopt de ambachten Brantwijk en Gijbeland in 1325, verpacht meerdere ambachten op 30 mrt 1326, ovl. op 26 nov 1338,
, Pieter van der Lecke x Jutte [van Wassenaer] noemt Jan van Polanen x Catharina van Brederode zijn zwager.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte*1320  †1352  32
Hendrick III  †1342   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Bertha van Egmond
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Bertha (Baerte) van Egmond, geb. Egmond in 1342, ovl. circa 1413.

tr. (1)
met

Walraven van Brederode, zn. van Dirk III van Brederode (5e heer van Brederode) en Beatrix van Valkenburg, geb. Santpoort slot Brederode in 1339, ovl. in jul 1369, begr. Haarlem.

tr. (2) Egmond Binnen op 6 jul 1371
met

ridder Gerrit van Culemborg, zn. van Hubert II/IV heer van Culemborch en Jutte (Jutta) van der Leck (erfgename van de heerlijkheden Werth en Wertherbruch), geb. Culemborg in 1336, heer van Culemborg en van der Lecke, Knape in 1340, ovl. op 28 mei 1394,
, Hij werd in 1340 genoemd als 'knape' en in 1371 kwam hij voor als 'ridder', had zitting in de raad van de hertog van Gelre. Hij erfde de goederen van zijn moeder, de landerijen van de Lek, te weten de ambachten Krimpen aan de Merwede (= aan de Lek), Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk en Zuidbroek. Gerard werd in 1379 beleend met Schalkwijk, Everdingen en Hagestein, in 1390 kwam daar de 'Steenwaard' van Hondsdijk nog bij[. Gerard nam waarschijnlijk deel aan het Beleg van Heusden (1358-1359), mogelijk vanwege tienden of grondbelangen in het gebied.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert III  †1439   
Jan  †1452   
Gerrit*1381  †1466  84
Jutta  †1428   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)

Willem van Brederode
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem heer van Brederode1,2,3,4,5:br>, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
, leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt.

 • Vader:
  Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen1,3,6:br> (Theodericus de Teylinge, Drossaet, van Brederode), zn. van Willem I graaf van Theylingen van Brederode (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen) en Agnieze van Bentheim, geb. circa 1180, heer van Brederode, ovl. Santpoort-Noord op 19 nov 1236,
  , stamvader van het geslacht was Dirk Drossaard eersfe (bekende)heer van Brederode, vermeld in Hollandse oorkonden van 1205 tot 1231 als miles en nobilis homo, in 1226 vermeld als dapifer (= drossate = spijsdrager, hem was de lichamelijke zorg van de grafelijke hofhouding toevertrouwd, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen, welke tot dit doel moesten dienen, wordt in 1205 voor het eerst vermeld, broer van Willem van Theylingen (5), vervolgens regelmatig tot 1230, ridder, nobilis, 'dapifer Hollandie' van 1215 tot 1226, derhalve in de kronieken vermeld als 'Dirk Drossaard', overl. 1236. Hij hulde met Alverade van Heusden, (7), dochter van Jan, heer van Heusden en Aleyd (van Cuyk?).
  Dapifer: betekent drossate, spijsdrager; deze is belast met de lichamelijk zorg van de grafelijke hofhouding, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen welke tot dit doel moesten dienen, tr. circa 1215.
 

tr. (1) Voorne in 1254
met

Hillegonda (Hildegonda) van Voorne2,10:br>, dr. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. in 1230, ovl. op 6 apr 1302, tr. (2) met Costijn II van Renesse. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1265 Santpoort †1318 Reims (F) 53
Dirk  †1297   
Alverade*1258 Santpoort †1323 Koudekerk a/d Rijn 64
Aleid*1260 Santpoort †1333  73
Rikairde*1262 Santpoort †1303  41

tr. (2) circa 1245
met

Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein, dr. van Ridder Daniel IV Daniels van der Merwede (ridder, heer van Clootwijck, vermeld 1258) en NN van Voorne en Putten, geb. in 1225.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1258 Santpoort †1327 Santpoort 68Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
6.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
8.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
9.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
10.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Dirk van Scoten
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Dirk van Scoten, ovl. na 1297,
, Kreeg in 1297 kleding van de graaf, vermoedelijk een bastaard.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode1,2,3,4,5:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
  Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (2) met Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk een zoon., tr. (1) Voorne in 1254.
 
 Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)

Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein, geb. in 1225.

tr. circa 1245
met

Willem heer van Brederode4,6,7,8,9:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
, leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (1) met Hillegonda van Voorne. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1258 Santpoort †1327 Santpoort 68Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
8.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
10.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Costijn II van Renesse
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Costijn II van Renesse1, ovl. in 1270,
, Omstreeks 1230, bouwde Costijn van Zierikzee (Costijn II van Renesse) de eerste versie van kasteel Moermond op grond die hij had verkregen van Floris IV in ruil voor bezittingen in Zierikzee. (Dirksland is bekend sinds 1229, waarbij het genoemd wordt in een ruil van goederen tussen Graaf Floris IV van Holland met een zekere Costijn uit Zierikzee.) Costijn realiseerde in opdracht van de Hollandse graaf de haven van Brouwershaven. De kleinzoon van Costijn, Jan III van Renesse, leider van de Vlaams gezinde anti-Hollandse partij in Zeeland (Guldensporenslag), kreeg een diepgaand meningsverschil met de machtige edelman Wolfert van Borsselen (geb. in Veere circa 1430 - 29-04-1487), die ook Heer van Veere was. In 1296 was Floris V vermoord en vele edelen trachtten in de gunst te komen bij diens zoon Jan I, die zijn vader opvolgde. Jan III van Renesse werd beschuldigd van een samenzwering tegen de nieuwe graaf en als gevolg daarvan werd zijn kasteel belegerd en later vernield. De bezittingen van Jan van Renesse kwamen ten slotte in handen van Witte van Haamstede, die een bastaardzoon van Floris V was.

tr. circa 1248
met

Hillegonda (Hildegonda) van Voorne1,2, dr. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. in 1230, ovl. op 6 apr 1302, tr. (1) Voorne in 1254 met Willem heer van Brederode. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1249  †1293  44
Elisabeth     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)


Floris I van Scoten later van Adrichem
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Floris I van Scoten later van Adrichem, geb. Santpoort slot Brederode op 17 jun 1258, heer van de Doortoge, Zegwaard en Zevenhuizen, ovl. Santpoort slot Brederode op 1 jan 1327,
, (bastaard) zoon van Willem Heer van Brederode en Margaretha Danielsdr. van Merwede. Vermeld 1291 als broeder van de Heer Dirck van Brederode(Hollandse oorkonde nr. 759) en vermeld (genoemd) in 1300 en1305 als broeder en mombaer door Alverade van Brederode (ridder)
vermeld 1291, later van Adrichem geheten ( 1300, 1305).

 • Vader:
  Willem heer van Brederode1,2,3,4,5:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
  Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (1) Voorne in 1254 met Hillegonda van Voorne. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (2) circa 1245.
 
 

tr. in 1290
met

Brechta van Rolland, geb. Santpoort in 1256, ovl. op 11 okt 1335.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas*1300  †1340  40
Florentius*1290  †1363  72Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Alverade van Brederode
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Alverade van Brederode1, geb. Santpoort slot Brederode op 17 jul 1258, vrouwe van Koudekerk, ovl. Koudekerk a/d Rijn na 1323,
, vermeld 1281.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode2,3,4,5,6:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
  Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (2) met Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (1) Voorne in 1254.
 
 

tr. in 1275
met

Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest ridder8,1,9:br>, zn. van Gerrit I Hermansz van Poelgeest, ovl. voor 13 nov 1305,
, Rooms-koning Willem beleend Dirk van Poelgeest met het recht dat de Friezen en de leden van buiten het graafschap die zich op Dirks goederen in Hoogmade komen vestigen, zullen zijn vrijgesteld van alle grafelijke lasten maar behoudt zich het recht de boeten voor, tr. (2) met NN . Uit dit huwelijk een zoon.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (60)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
8.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 27)
9.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 616)


Aleid uter Wike
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Aleid uter Wike1, geb. Santpoort slot Brederode in 1260, ovl. op 25 jul 1333,
, Aangezien zij de visserij van IJselmonde had kwijtgescholden, verkondigde graaf Willem III op 29 aug. 1320, dat zij levenslang 30 pond Hollands jaarlijks zou krijgen uit de bede van Waterland. Voor haar kan men het opstel van Jhr. Beelaerts raadplegen (zie bij haar zuster). Zij wordt, in 1300 en 1305 in de testamentaire bepalingen harer zuster Alverade vermeld en is wel bedoeld in het Necrologium van Egmond op 25 Juli 1333, als Aleydis domina de Wijck (van Wijn, blz. 20). Haar neef Henric was haar erfgenaam, doch verkocht zijn rechten aan heer Jan van Polanen (Reg. Hann. blz. 222). Jhr. Belaerts houdt voor haar echtgenoot Gerard heeren Woutersz, vermeld in 1297, als wiens weduwe zij in 1330 een jaarrente van den graaf ontvangt.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode2,3,4,5,6:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
  Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (2) circa 1245 met Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (1) Voorne in 1254.
 
 

tr. in 1290
met

Gerrit Woutersz van Kraaienhorst1,8:br> (van Egmond), zn. van Wouter 'Stoutkind' van Egmond gen. van Haarlem (ridder 1250), vermeld 1274-1319, ovl. voor 29 aug 1320,
, bewoonde het huis Uterwijk.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
8.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 77)


Rikairde van Brederode
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Rikairde van Brederode, geb. Santpoort slot Brederode in 1262, non te Rijnsburg, ovl. na 1303.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode1,2,3,4,5:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
  Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (2) circa 1245 met Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk een zoon., tr. (1) Voorne in 1254.
 
 Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Arsenda de Carcassona i de Rasès
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arsenda Comtessa de Carcassona i de Rasès, geb. in 902, ovl. op 2 jun 970.

tr.
met

Arnaud I (Arnau) de Comminges Comte de Carcassona de Rasès i de Conserans, zn. van Asnarius Conde de Foix et de Comminges, ovl. voor 27 nov 957.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roger I*935  †1012  77


Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.

Dirk I bis Dirck Gerrits van Poelgeest ridder1,2,3, ovl. voor 13 nov 1305,
, Rooms-koning Willem beleend Dirk van Poelgeest met het recht dat de Friezen en de leden van buiten het graafschap die zich op Dirks goederen in Hoogmade komen vestigen, zullen zijn vrijgesteld van alle grafelijke lasten maar behoudt zich het recht de boeten voor.

 

tr. (1) in 1275
met

Alverade van Brederode2, dr. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. Santpoort slot Brederode op 17 jul 1258, vrouwe van Koudekerk, ovl. Koudekerk a/d Rijn na 1323,
, vermeld 1281.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II     

tr. (2)
met

NN .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit I     Bronnen:
1.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 27)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (60)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 616)


Etienne de Chatillon
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Etienne de Chatillon, ovl. in mei 1219.

tr.
met

Eleonora van Vermandois, dr. van Raoul I graaf van Vermandois (1120 graaf van Vermandois) en Petronella (Alix) van Poitou, geb. in 1152, ovl. na 1221,
, Durch Vermächtnis königlich, tr. (1) met Mattheus van de Elzas. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Guillaume IV Comte de Nevers et d'Auxerre. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 139)


Johan van Herlaer
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johan heer van Herlaer1, heer van Ameide en Bokhoven, ovl. na 1375.

tr.
met

Marie van Asperen, dr. van Otto van Heukelom van Asperen en Aleida bastaarddr van Avesnes (heer van Asperen, Heukelom en Hagestein), ovl. na 1367.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwich*1358  †1400  42
Fije     Bronnen:
1.De oudste generaties van Herlaer (B 036), N.L. van Dinther, 2020 (blz. 33)
2.De oudste generaties van Herlaer (B 036), N.L. van Dinther, 2020 (blz. 31)


Johann Schenck von Nydeggen
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.

Johann Schenck von Nydeggen.

tr.
met

Irmgard von Leyenburg (Irmgard v. Schönau ?).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lyffart*1450  †1484  34


Dirk van Brederode
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Dirk van Brederode1, geb. Santpoort slot Brederode in 1235, ovl. na 1306.

 • Vader:
  Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen1,2,3 (Theodericus de Teylinge, Drossaet, van Brederode), zn. van Willem I graaf van Theylingen van Brederode (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen) en Agnieze van Bentheim, geb. circa 1180, heer van Brederode, ovl. Santpoort-Noord op 19 nov 1236,
  , stamvader van het geslacht was Dirk Drossaard eersfe (bekende)heer van Brederode, vermeld in Hollandse oorkonden van 1205 tot 1231 als miles en nobilis homo, in 1226 vermeld als dapifer (= drossate = spijsdrager, hem was de lichamelijke zorg van de grafelijke hofhouding toevertrouwd, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen, welke tot dit doel moesten dienen, wordt in 1205 voor het eerst vermeld, broer van Willem van Theylingen (5), vervolgens regelmatig tot 1230, ridder, nobilis, 'dapifer Hollandie' van 1215 tot 1226, derhalve in de kronieken vermeld als 'Dirk Drossaard', overl. 1236. Hij hulde met Alverade van Heusden, (7), dochter van Jan, heer van Heusden en Aleyd (van Cuyk?).
  Dapifer: betekent drossate, spijsdrager; deze is belast met de lichamelijk zorg van de grafelijke hofhouding, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen welke tot dit doel moesten dienen, tr. circa 1215.
 

tr. in 1255
met

NN Hugosdr van Naaldwijk, dr. van Hugo I van Naaldwijk (heer van Naaldwijk) en NN van Velsen (erfdochter van De Heer van Velsen).

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
5.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
6.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)

Ada van Brederode
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ada van Brederode1 (Percijn ?), geb. Santpoort slot Brederode in 1232, baronne van Cuyck, barones Persijn van Crabbenburch, ovl. op 20 jan 1297.

 • Vader:
  Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen1,2,3 (Theodericus de Teylinge, Drossaet, van Brederode), zn. van Willem I graaf van Theylingen van Brederode (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen) en Agnieze van Bentheim, geb. circa 1180, heer van Brederode, ovl. Santpoort-Noord op 19 nov 1236,
  , stamvader van het geslacht was Dirk Drossaard eersfe (bekende)heer van Brederode, vermeld in Hollandse oorkonden van 1205 tot 1231 als miles en nobilis homo, in 1226 vermeld als dapifer (= drossate = spijsdrager, hem was de lichamelijke zorg van de grafelijke hofhouding toevertrouwd, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen, welke tot dit doel moesten dienen, wordt in 1205 voor het eerst vermeld, broer van Willem van Theylingen (5), vervolgens regelmatig tot 1230, ridder, nobilis, 'dapifer Hollandie' van 1215 tot 1226, derhalve in de kronieken vermeld als 'Dirk Drossaard', overl. 1236. Hij hulde met Alverade van Heusden, (7), dochter van Jan, heer van Heusden en Aleyd (van Cuyk?).
  Dapifer: betekent drossate, spijsdrager; deze is belast met de lichamelijk zorg van de grafelijke hofhouding, benevens het bestuur over alle voortbrengselen der grafelijke goederen welke tot dit doel moesten dienen, tr. circa 1215.
 

tr. circa 1252
met

Willem II van Egmond1, zn. van Gerard II van Egmond en Beatrix Woutersdr van Haarlem, geb. circa 1221, ovl. Egmond op 30 mrt 1304,
, toen in 1242 zijn vader Gerard I van Egmond op nog jonge leeftijd kwam te overlijden was zijn zoon Willem II nog te jong om hem als leenman op te volgen. In de periode 1242-1248 zien we dan ook een Wouter van Egmond als voogd optreden. De leenrechterlijke leeftijd is 18 jaar. Deze Wouter van Egmond die we ook kennen onder de bijnaam Stoutkind wordt door Beelaerts van Blokland en Dek genoemd als derde en jongere broer van abt Lubbert van Egmond. Samen met Arnold, Nicolaas en Menzo zijn deze broers de zonen van Wouter van Egmond en kleinzonen van Gerard, een jongere broer van Willem I van Egmond.
In de Regestenlijst van de abdij van Egmond wordt vermeld:
37, 1248 October 8 (in crastino dedicationis ecclesie nostre)
Lubbertus, abt van Egmonda, verklaart met toestemming van zijn kapittel de tiende in Wijnnem, welke Wilhelmus van Egmonde, heer Gerardusz, in pand had, in leen gegeven te hebben op dezelfde voorwaarde, als deze andere goederen van de abdij in leen had
Willem was een zoon (broer) van Gerard van Egmont.
Over zijn moeder bestaat onzekerheid: bronnen spreken over Beatrix van Haarlem én over Mabilia.
Hij volgde in 1242 zijn vader (broer) op als heer van Egmond.
Omdat hij op dat moment nog niet meerderjarig was, stond hij tot 1248 onder gezag van een regent, zijn achterneef Wouter "Stoutkind" van Egmont.
Willem was gehuwd met Ada van Brederode (1222-1297).
Het echtpaar had twee kinderen:
Gerard (II) (1260?-1300), gehuwd met Elisabeth van Strijen
Halewina, gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden
In 1258 stond hij de ambachten Oterleek, Ouddorp, Oudkarspel, Spanbroek en Wadeweij af aan graaf Floris V van Holland, in ruil waarvoor hij het ambacht Warmenhuizen in leen kreeg.
Hij breidde zijn gebied ook uit door aankopen, onder meer van Huisduinen.
Hij nam in 1282 deel aan een veldtocht van Floris V naar Friesland.
Na de moord op Floris V in 1296 begeleidde hij de nieuwe graaf Jan I van Holland op een tocht naar Engeland, waar Jan ging trouwen met een dochter van de Engelse koning.
Zijn vrouw Ada overleed in 1297 en zijn zoon Gerard in 1300.
Bijgevolg werd hij na zijn overlijden in 1304 als heer van Egmont opgevolgd door zijn kleinzoon, Willem III, tr. (2) met Mabilia de Wael. Uit dit huwelijk een zoon.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewine*1252     
Gerard III  †1300 Egmond  Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
5.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
6.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, ovl. op 21 aug 1391,
, burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vóór 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V).

 • Vader:
  Ridder Hendrik I van Vianen2,2,3, zn. van Hubrecht ridder van Vianen en Agniese van Langerak (vermeld 1306-1317/1318), geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
  , Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
  Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
  In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
  Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend, tr.
 

tr. voor 24 apr 1353
met

Beatrix van Egmond1, dr. van Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein (heer van Egmond) en Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein (erfdochter van IJsselstein), ovl. na 14 mrt 1389.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1357  †1417  59
Jan  †1442   
Heilwich     
Geertruid*1360 Utrecht †1400 Veere 40
Maria     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)


Beatrix van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Beatrix van Egmond1, ovl. na 14 mrt 1389.

tr. voor 24 apr 1353
met

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. op 21 aug 1391,
, burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vóór 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V).

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1357  †1417  59
Jan  †1442   
Heilwich     
Geertruid*1360 Utrecht †1400 Veere 40
Maria     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)