Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Generatie I

I.  Henrick die Gruter alias Fermentarius (Fermentarius), tr. met Erent
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Herman die Gruter, volgt II
  2.  Everhardus die Gruter, vicaris in Keppel 1357. 
  3.  Ludolphus die Gruter
  4.  Johannis die Gruter
  5.  Aleidis die Gruter

Generatie II

II.  Herman (Hermannus) die Gruter (Fermentarius), zn. van Henrick die Gruter alias Fermentarius (I) en Erent , schepen van Doetichem, 
 Hij krijgt 3 kinderen: 
  1.  Lambrich Gruter, volgt III
  2.  heer Henrick , priester. 
  3.  heer Dirck , geb. circa 1350, gerichtsman van Doetinchem in 1408, ovl. voor 1415, tr. met Hylleken Monselman, dr. van Dirck Monselman en Elsebe van der Haep. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

III.  Lambrich Gruter (Fermentarius), dr. van Herman die Gruter (II) (schepen van Doetichem), tr. voor 1390 met Diederick van Hagenbeke, zn. van Rudolph van Hagenbeke (beleend met het goed Symonynk in het kerspel Ramsdorf), geb. circa 1350. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Heesken van Hagenbeeck die Gruter
  2.  Roelof van Hagenbeke genaamd Gruter, geb. circa 1387, volgt IVa
  3.  Dirk van Hagenbeke genaamd Gruter, geb. circa 1416, ovl. tussen 1442 en 1443, volgt IVb
  4.  Arendina (Erent, Ernte, Arenda, Arnt) van Hagenbeeck geh. die Gruter, geb. Hummelo in 1392, ovl. in 1441, tr. Doetinchem in 1410 met Willem de Rode van Heeckeren, zn. van Evert de Rode van Hekeren en Bertha van Ampsen, geb. Doetinchem circa 1388, ovl. voor 1432. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Aelleide (Alheide, Ailheide) van Hagenbeeck die Gruter, kloosterjoffer. 
  6.  Arnoldus van Hagenbeck anders genaamd Gruter, geb. circa 1390. 

Generatie IV

IVa.  Roelof (Roloff) van Hagenbeke genaamd Gruter, zn. van Diederick van Hagenbeke en Lambrich Gruter (III), geb. circa 1387, 
 Hij krijgt 2 kinderen: 
  1.  dochter , geb. circa 1414. 
  2.  Evert van Hagenbeke genaamd van Oeyen, rechter van Bredevoort, relatie met Styne . Uit deze relatie geen kinderen. 

IVb.  Dirk (Deryc) van Hagenbeke genaamd Gruter, zn. van Diederick van Hagenbeke en Lambrich Gruter (III), geb. circa 1416, schepen van Doetinchem, ovl. tussen 1442 en 1443, tr. met NN. Keppelman
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Steven , geb. circa 1443, ovl. in 1464, tr. met Stijn . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek, geb. circa 1440, ovl. in 1497, volgt V
  3.  Margaretha
  4.  Willem

Generatie V

V.  Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek, zn. van Dirk van Hagenbeke genaamd Gruter (IVb) (schepen van Doetinchem) en NN. Keppelman, geb. circa 1440, vermeld 1437, schepen/gerichtsman 1461 en 1468 te Doetinchem, gildemeester van het Onze Vrouwengilde te Doetinchem van 1485 tot 1486, ovl. in 1497, tr. voor 1462 met Ave van der Voerst (Joffer Ave van Haghenbeke anders ghenant Grutersche), dr. van Gerrit van der Voerst en Drude , ovl. na 1507. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter1, 22 mrt 1502 fol. 74v, geb. circa 1487, ovl. tussen 1515 en 1519, volgt VIa
  2.   Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek2, geb. circa 1465, ovl. tussen 1520 en 1521, volgt VIb
  3.  Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter, geb. circa 1495, volgt VIc
  4.  Ave Gruter genaamd Hagenbeeck, volgt VId

Generatie VI

VIa.   Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter (Gherhardus de Hagenbeke van Dodinge (Doetinchem).)1, 22 mrt 1502 fol. 74v, zn. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1487, student aan de universiteit van Rostock (1479), ovl. tussen 1515 en 1519, relatie met Hilde (Hille) van Herwen, dr. van Wolter van Herwen
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Gerrit
  Hilde van Herwen, dr. van Wolter van Herwen, relatie (2) met Otte van Boeningen
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIb.   Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek2, zn. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1465, rechter te Kedichem 1521, ovl. tussen 1520 en 1521, relatie (1) met Belye Velinx (Velink, Velinc, Velyncks), vermeld 1519-1520. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Hendrik , volgt VIIa
  2.  Joffer Hermanna (Joffer Harmen)
   Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek2, tr. (2) met Elseba van Winsheim
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Gotstouwa (Goestowa) van Hagenbeke genaamd Gruter (Hagenbeeck), dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1495, vermeld 18 mei 1518, relatie (1) met Johan van Rede (van Reede), ovl. voor 1518. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Anna , ovl. Embrick op 18 apr 1598, relatie (1) met Jan (Johan) Stroijf (Streuyffs), zn. van Johan Stroijf (schepen) en Ripperbant , generaal in het leger van de Koning Philips van Spanje, ovl. Embrick op 28 nov 1591. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (2) met Rodolff van Munster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter, tr. (2) met Jasper IV Baersdonck gnt Mom, zn. van Jasper III Baersdonck gnt Mom (Richter, schepen en burgemeester te Bocholt 1556-1586) en Agnes van Gent
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jasper IV Baersdonck gnt Mom, zn. van Jasper III Baersdonck gnt Mom (Richter, schepen en burgemeester te Bocholt 1556-1586) en Agnes van Gent, tr. (1) met Elisabeth van Olft (Ulft), dr. van Jasper van Ulft geheten Matelang, ovl. voor 1617. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Josina Mom, geb. Bocholt [Duitsland] tussen 1583 en 1584, ovl. Zutphen op 14 mrt 1626, tr. Bommel (Kasteel Brakel) in sep 1617 met ds Willem Baudart (Baudartius), geb. Deinze [BelgiŽ] op 13 feb 1565, ovl. Zutphen (St. Walburgskerk) in 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Mom, tr. met Derick van der Wall, burgemeester van Zutphen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Mom
  4.  Margaretha MomVId.  Ave Gruter genaamd Hagenbeeck, dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, relatie met Sweder van Swieten (van Sweten)
 Uit deze relatie 3 zonen: 
  1.  Gerrit , volgt VIIb
  2.  Herman
  3.  Franco van Sweeten, volgt VIIc

Generatie VII

VIIa.  Jonker Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek, zn. van Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek (VIb) (rechter te Kedichem 1521) en Belye Velinx (vermeld 1519-1520), tr. met Geertruidt Collaerts, geb. in 1521, ovl. in 1564. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven, geb. circa 1535, volgt VIIIa
  2.  Hermanne van Hagenbeeck, geb. circa 1542, ovl. na mrt 1597. 
  3.  Gerlich Hagenbeck, volgt VIIIb

VIIb.  Gerrit van Swieten, zn. van Sweder van Swieten en Ave Gruter genaamd Hagenbeeck (VId), tr. met Geertruyt van de Stegen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Answeer , geb. in 1582, ovl. op 22 dec 1650, tr. met Angela van der Heyden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna , tr. met Wilhelm ten Holte. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIc.  Franco van Sweeten, zn. van Sweder van Swieten en Ave Gruter genaamd Hagenbeeck (VId), tr. (1) met Judith Schaap
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Franco van Sweeten, tr. (2) met Wendela van Voorst
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Segers
  2.  Catharina
  3.  Gerrit
  4.  Margaretha

Generatie VIII

VIIIa.  Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven, dr. van Jonker Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek (VIIa) en Geertruidt Collaerts, geb. circa 1535, tr. (1) Bokhoven in 1560 met Jhr Theodorus (Dirk II) van Doern, zn. van Jonker Philips van Doerne en Joffer Anna (Johanna Willems) van Kessel tot Someren, geb. circa 1535. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruijde , geb. circa 1571, volgt IX
  2.  Jhr Johannes (Jan) van Doerne, geb. Bokhoven in 1560, ovl. Bokhoven op 13 mei 1623, begr. Bokhoven, relatie met Anna van Berckel, geb. in 1571. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Dirck III van Doerne, geb. en ovl. in 1563, begr. Bokhoven. 


  Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven, tr. (2) met Gregorius Joannis van Asperen
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  NN
  2.  Dirk , tr. (1) met Maria van Hees. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Barbara Jans Cortenbach. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIb.  Gerlich Hagenbeck, zn. van Jonker Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek (VIIa) en Geertruidt Collaerts, relatie met Stine Baix
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Lisken
  2.  Bertien

Generatie IX

IX.  Geertruijde van Doern, dr. van Jhr Theodorus (Dirk II) van Doern en Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven (VIIIa), geb. circa 1571, tr. (1) 's-Hertogenbosch op 1 jul 1601 met Lambert Millinck van Gerwen, zn. van Lambert Millinck van Gerwen en Anna Hermensdr van Brempt, geb. circa 1575, heer van Avestein, ovl. Esch in 1611. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Helwich , geb. na 1601. 
  2.  Anna , ged. op 28 apr 1603, volgt Xa
  3.  Maria , tr. met Jonker Peter de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Dirk , geb. in 1606, ovl. St. Michielsgestel circa 1659, volgt Xb
  5.  Lambert , ged. op 25 sep 1607, tr. met Adriana van Honselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geertruijde van Doern, tr. (2) met Johan Tack
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jhr Peter , tr. met Josina Becx, ged. in jul 1631. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna C.

Generatie X

Xa.  Anna Millinck van Gerwen, dr. van Lambert Millinck van Gerwen (heer van Avestein) en Geertruijde van Doern (IX), ged. op 28 apr 1603, tr. (1) met Evert van Vlierden
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Millinck van Gerwen, tr. (2) met Jhr Cornelis Proeninck genaempt van Deventher, zn. van Gerard Prouningh van Deventher (luitenant-commandant) en Cornelia Cornelisdr Bacx van Wijtfliet, geb. 's-Hertogenbosch circa 1610, hoofdschout kwartier de Peel, ovl. Hooidonk op 1 mei 1667. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Freule Christina Barbara , tr. op 2 jul 1663 met Johannes Hanewinkel, predikant te Mierlo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerard Prouningh, ged. 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, stadhouder van Son en Breugel, tr. met Catharina van der Loo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacob Prouningh, ged. 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, kwartierschout van Peelland, ovl. St. Oedenrode op 25 dec 1662, tr. met Catharina van Battum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrik Prouningh, tr. met Geertrui van Meurs. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Lambert Prouningh, ged. 's-Hertogenbosch op 2 aug 1643. 
  6.  Dirk Prouningh, volgt XI


  Anna Millinck van Gerwen, tr. (3) met Jonker Peter van Gerwen, zn. van Eustachius van Gerwen en Mechteld van der Wiel, ovl. in 1628. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xb.  Dirk Millinck van Gerwen, zn. van Lambert Millinck van Gerwen (heer van Avestein) en Geertruijde van Doern (IX), geb. in 1606, schepen te St. Michielsgestel, ovl. St. Michielsgestel circa 1659, tr. met Maria van Honselaer
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Catharina
  2.  Geertruid
  3.  Albert

Generatie XI

XI.  Dirk Prouningh, zn. van Jhr Cornelis Proeninck genaempt van Deventher (hoofdschout kwartier de Peel) en Anna Millinck van Gerwen (Xa), tr. Arlon in 1675 met Eijken Wargaren
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Marga , geb. Arlon. 
  2.  Cornelis , geb. Nijmegen. 
  3.  Philips , geb. Woensel. 
  4.  Lambert Dirk , geb. Hooidonk. 


Bronnen:

1. Archief Huis Keppel (A 141), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1122, 1502 (22 mrt 1502) 

2. Archief Huis Keppel (A 140), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1141, 1507 (27 apr 1507)