Website van Cees Hagenbeek
Heinrich von Oer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Heinrich Freiherr von Oer1,2 (Ore).

tr.
met

N.N. von Rhemen1,1, tr. (1) met Wessel von Hagenbeck zu Hagenbeck. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903
2.Gräfl. Landsbergisches Archiv (A 176), Archive in Nordrhein-Westfalen, Urkunden Hagenbeck ! (24 aug 1399)
3.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-3), Detlev Schwennicke, Stargardt, Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], 1981
4.Historischen Vereins für den Nederrhein (A 174), Band 52, pag. 79 en 100, 1359
5.Kindlinges (A 175), III
6.Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland (NRW 005), Gesamtarchiv von Landsberg-Velen, Haus Barn, Urkunden, Inventarisnr.: 23, verdeling erfgoed, 1380 (16 mrt 1364)


Bertha van Ampsen
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Bertha van Ampsen, geb. circa 1364, ovl. voor 1424.

tr. in 1385
met

Evert de Rode van Hekeren, zn. van Willem de Rode van Hekeren en Aleijd van Kuinre, geb. in de omgeving van Doetinchem circa 1362, ovl. in 1401,
, Evert de Rode van Hekeren Willemszoon, onder Herman van Engehuysen vijand van Deventer, 1385. Item dea dinxdages na Palmendach (28 Maart) Steven die tot Keppel ghelopen was van Everts weghen des Roden met een ontzegghebrieve van Ingram van Horst in der tijt dat water groot was en dat hi vele ghelts vervaren moste xx S.S.” (Stadsrekening van Deventer) ; 1382, 85, 86, 1400 wegens verschuldigde gelden aangesproken (Tijdr. reg. op het oud Overijs. arch, aanh )
Hij zelf neemt 6 Juni 1388 zijn le wasteeken tegen Evert van der Ese voor 600, 10 Mei 1389 voor 800 oude schilden (id, bl. 169 en 176). - 7 Juli 1396 wordt het 1e wasteeken wegens 50 en tegen de erfgenamen van Johan Rodenkoc van Isselmuden, waarover hij voogd was, ‘t geen op familiebetrekking wijst, voor 100 Fransche schilden genomen (11, 48). 1399 Everd de Rode vati Hekeren en Johan de Rode van Hekeren get. van Sweder, heer van Voerst en Keppel (KREYNCK, Boek der Kentn, fo. 18lv). In 1400 magescheidsvriend van Johan en Wolter de Rode van Hekeren. In 1402 werd zijne weduwe Bertha van Ampsen, dochter van Derk en Aleyd van Steenbergen, bij overdracht van haar vader met den hof te Swijp, alias Hofman, bij Lochem, beleend en is haar zoon Derk de Roede haar hulder (Geld.
leenreg.). -- Misschien was hij zelfs reeds vóór 10 November
1401 dood, want toen wordt genoemd Coenraad te Linthorst
te Deventer, momber van Berta, echtgenoot van Evert den Roeden (Tijdr. reg. op het oud Overijs. arch, 11, 88).
,Laat haar soon Willem de Roode van Heekeren hulde
doen naer doode syns broeders Derks 1410 (Leenreg.). Zij
is dood 1424.
In den inventaris van het Doetinchemsch gasthuis-archief
staat, dat op 1 April 1397 Evert en Johan de Rode van
Hekeren, gebroeders, hun vrij eigen goed de Rozengaard
verkoopen. Borgen : Gijsbert van Nettelhorst, Reinier van
Broeckhusen, W. de Rode van Hekeren, relatie (1) met Mechtelt van Byngerden. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman  †1451   
Willem*1388 Doetinchem †1432  44
Derk  †1410   
Evert  †1477   


Willem de Rode van Hekeren
Willem de Rode van Hekeren, geb. circa 1331.

relatie
met

Aleijd van Kuinre, dr. van Johan heer van Kuinre en Luitgardis van Voorst, geb. in de omgeving van Kampen circa 1331.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert*1362 Doetinchem †1401  39
Berend     


Aleijd van Kuinre
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Aleijd van Kuinre, geb. in de omgeving van Kampen circa 1331.

relatie
met

Willem de Rode van Hekeren, geb. circa 1331.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert*1362 Doetinchem †1401  39
Berend     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johan van Kuinre
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johan heer van Kuinre1, geb. circa 1295, ovl. voor 6 mei 1337.

relatie
met

Luitgardis van Voorst1, dr. van Roderik heer van Voerst en van Keppel en Beatrix van Keppel (erfdochter van Keppel), geb. Voorst circa 1299.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijd*1331 Kampen    
Herman I  †1363   
Johan II  †1376   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Luitgardis van Voorst
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Luitgardis van Voorst1, geb. Voorst circa 1299.

relatie
met

Johan heer van Kuinre1, zn. van Herman van Kuinre, geb. circa 1295, ovl. voor 6 mei 1337.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijd*1331 Kampen    
Herman I  †1363   
Johan II  †1376   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Derk van Ampsen
Derk van Ampsen, geb. Lochem circa 1338,
, de familie Ampsen bezat volgens een goederenverdeling uit 1392 een aantal goederen in volle eigendom in de buurtschappen Exel, Ampsen en Oolde. Zij woonden op het goed Oudenampsen een leen van de hertog.
Leenregister Zutphen 114: goet tot Ampsen.

relatie
met

Aleijd van Steenbergen, geb. Lochem circa 1342.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1364  †1424  60


Aleijd van Steenbergen
Aleijd van Steenbergen, geb. Lochem circa 1342.

relatie
met

Derk van Ampsen, geb. Lochem circa 1338,
, de familie Ampsen bezat volgens een goederenverdeling uit 1392 een aantal goederen in volle eigendom in de buurtschappen Exel, Ampsen en Oolde. Zij woonden op het goed Oudenampsen een leen van de hertog.
Leenregister Zutphen 114: goet tot Ampsen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1364  †1424  60


Johan van Rede
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Johan van Rede (van Reede), ovl. voor 1518.

relatie
met

Gotstouwa (Goestowa) van Hagenbeke genaamd Gruter (Hagenbeeck), dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1495, vermeld 18 mei 1518, tr. (2) met Jasper IV Baersdonck gnt Mom. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1598 Embrick  


Anna van Rede
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Anna van Rede (van Reede, Anna van Reyde), ovl. Embrick op 18 apr 1598,
,
RIPPERBANT. STROIJFF. REET al. REEDE, HAGENBEECK.
Heer Hans of Johan Stroijf hiervoer gemelt, troude voer die twede mael juffer Anna van Reet of Reede; haer moeder was van d’ Familie Hagenbeecke;  sij waer weduwe van heer N. Mom gut Baersdonck, huisvrou van heer N. van. Steenbergen.
Johan Stroijf en vrou Ama Reede, of enige kinderen gehat of nagelaten is ons onbekant.
Dese Eheluiden sin begraven tot Embrick in d’ kercke van die
P. P. Cruis Broeders in sine voerElderen of Groet vaders Heil1 van Stroijf begravenisse onder een groten sarcksteen, waer op dij wapenen van Heill van Stroijf en vrou Judith van den Steen midden met 3 quartiren van ieder aen de sijden gehouwen sin; oeck sin midden, naderhant op desen steen gehouwen aen een sijtt het wapen van Reet, een weer-haeck, daer tegen aen dij andere sijtt het wapen van haer moeder Hagenbeecke, hebbende 3 ringen in het wapen.
Daer onder staen op den steen gehouwen dese grafschriften.
Anno 1591. 28 November starf die erentvest, manhafte Joh.an
Stroijf.
Anno 1598. 18 April starf die Eer unt rijcke doegsame juffer
Anna van Reet, gewesene elicke huisvrou des vesten Johan Stroijf.

relatie (1)
met

Jan (Johan) Stroijf (Streuyffs), zn. van Johan Stroijf (schepen) en Ripperbant , generaal in het leger van de Koning Philips van Spanje, ovl. Embrick op 28 nov 1591.

tr. (2)
met

Rodolff van Munster


Johan Stroijf
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Jan (Johan) Stroijf (Streuyffs), generaal in het leger van de Koning Philips van Spanje, ovl. Embrick op 28 nov 1591.

relatie
met

Anna van Rede (van Reede, Anna van Reyde), dr. van Johan van Rede en Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter (vermeld 18 mei 1518), ovl. Embrick op 18 apr 1598,
,
RIPPERBANT. STROIJFF. REET al. REEDE, HAGENBEECK.
Heer Hans of Johan Stroijf hiervoer gemelt, troude voer die twede mael juffer Anna van Reet of Reede; haer moeder was van d’ Familie Hagenbeecke;  sij waer weduwe van heer N. Mom gut Baersdonck, huisvrou van heer N. van. Steenbergen.
Johan Stroijf en vrou Ama Reede, of enige kinderen gehat of nagelaten is ons onbekant.
Dese Eheluiden sin begraven tot Embrick in d’ kercke van die
P. P. Cruis Broeders in sine voerElderen of Groet vaders Heil1 van Stroijf begravenisse onder een groten sarcksteen, waer op dij wapenen van Heill van Stroijf en vrou Judith van den Steen midden met 3 quartiren van ieder aen de sijden gehouwen sin; oeck sin midden, naderhant op desen steen gehouwen aen een sijtt het wapen van Reet, een weer-haeck, daer tegen aen dij andere sijtt het wapen van haer moeder Hagenbeecke, hebbende 3 ringen in het wapen.
Daer onder staen op den steen gehouwen dese grafschriften.
Anno 1591. 28 November starf die erentvest, manhafte Joh.an
Stroijf.
Anno 1598. 18 April starf die Eer unt rijcke doegsame juffer
Anna van Reet, gewesene elicke huisvrou des vesten Johan Stroijf, tr. (2) met Rodolff van Munster. Uit dit huwelijk geen kinderen


Hilde van Herwen
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Hilde (Hille) van Herwen.

relatie (1)
met

Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter1,1 (Gherhardus de Hagenbeke van Dodinge (Doetinchem).), zn. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1487, student aan de universiteit van Rostock (1479), ovl. tussen 1515 en 1519.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     

relatie (2)
met

Otte van Boeningen.

Bronnen:
1.Archief Huis Keppel (A 141), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1122, 1502 (22 mrt 1502)


Ave Gruter genaamd Hagenbeeck
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Ave Gruter genaamd Hagenbeeck.

relatie
met

Sweder van Swieten (van Sweten),
, 1 april 1536
Na opdracht door Henrick Grueter, Henrick Grueter's zoon, wordt zijn zwager Sweder van Sweten beleend met de Koeshorst in Hummelo, totdat Henrick aan hem een vierde van de 100 gulden zal betalen die zijn vader zaliger hem had beloofd.

Uit deze relatie 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     
Herman     
Franco     


Sweder van Swieten
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Sweder van Swieten (van Sweten),
, 1 april 1536
Na opdracht door Henrick Grueter, Henrick Grueter's zoon, wordt zijn zwager Sweder van Sweten beleend met de Koeshorst in Hummelo, totdat Henrick aan hem een vierde van de 100 gulden zal betalen die zijn vader zaliger hem had beloofd.

relatie
met

Ave Gruter genaamd Hagenbeeck, dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (vermeld 1437) en Ave van der Voerst.

Uit deze relatie 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     
Herman     
Franco     


Hermann von Bevern
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hermann von Bevern.

tr.
met

Sophia (Catharina Sophia (Frygge)) von Honnepel1,2, dr. van Gottfried von Honnepel en Lautbergis N.N. , vermeld tot in 1377, tr. (1) met Wennemar von Heiden. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903

Menso II von Heyden
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Menso II ridder von Heyden, komt voor vanaf in 1316, door graaf Otto van Ravensberg beleend met het vrij-graafschap Heiden circa 2 dec 1317, terugkoop van de burg Bredevoort op 24 sep 1321, ovl. tussen 1353 en 1367.

tr.
met

Sophia von Gemen, dr. van Goswin von Gemen gnt. von Engelrodinc,
, vermeld van 1321-1330.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alhard     
Menso     
Goswin     
Wennemar  †1398   


Sophia von Gemen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Sophia von Gemen,
, vermeld van 1321-1330.

tr.
met

Menso II ridder von Heyden, zn. van Hermann von Heyden, komt voor vanaf in 1316, door graaf Otto van Ravensberg beleend met het vrij-graafschap Heiden circa 2 dec 1317, terugkoop van de burg Bredevoort op 24 sep 1321, ovl. tussen 1353 en 1367.

 

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alhard     
Menso     
Goswin     
Wennemar  †1398   


Alhard von Heyden
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Alhard von Heyden,
, Hij verkoopt met toestemming van zijn vrouw Alheijde aan zijn broer Wennemar uit de vaderlijke erfenis: Hinrich to Langenhove, Gert Wenehorst, Eline, Luckine, Wessel van Haghenbeke en Herman tho Bernenvelde.

  • Vader:
    Menso II ridder von Heyden, zn. van Hermann von Heyden, komt voor vanaf in 1316, door graaf Otto van Ravensberg beleend met het vrij-graafschap Heiden circa 2 dec 1317, terugkoop van de burg Bredevoort op 24 sep 1321, ovl. tussen 1353 en 1367, tr.
 

tr.
met

Alheyde


Johann von Ossenbruch
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johann Ritter von Ossenbruch.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid     


Gerrit van Swieten
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

Gerrit van Swieten.

tr.
met

Geertruyt van de Stegen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Answeer*1582  †1650  68
Anna