Website van Cees Hagenbeek
Maria de Haan
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Maria de Haan, geb. te Den Haag op 17 dec 1775.

tr. (resp. 44 en ongeveer 44 jaar oud) te Leiden op 31 aug 1820
met

Jacobus van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, ged. te Leiden op 25 aug 1776 (getuige: zijn grootvader Jacobus Bavier), vaandoekwever, doopgetuige van zijn neef Johannes Cornelis van Weeren te Leiden op 26 jun 1808, woont Binnenvestgragt in 1796, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Leiden op 6 mei 1849, tr. (1) met Hester Pardon. Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Bronnen:

1.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (20 feb 1796 blz. 53)
2.Doopboek Leiden (D 553), Type: doopboek, Archiefnaam: RAL Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: 553, Gezindte: NH, doopplaats: Leiden, periode: vanaf 1750 (25 feb 1776)

Willem de Haan
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Willem de Haan.

relatie
met

Lena Straatman.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1775 Den Haag    


Lena Straatman
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Lena Straatman.

relatie
met

Willem de Haan.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1775 Den Haag    


Jutte van der Sluijs
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Truus Popma
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Jutte van der Sluijs, geb. circa 1281, stiftsjuffer te Bedbur, gelijftocht aan de hof Olbergen op 25 sep 1323, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 11 okt 1338.

 

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 17 jaar oud) circa 1300
met

Wolter (Wolther III) van Keppel (Wolter van Overrijn), zn. van Dirk van Keppel (heer van Keppel en Olbergen, ridder 1272) en Beatrix gravin van Moers, geb. te Keppel circa 1283, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 30 mei 1330, begr. op 30 mei 1330.

 


Wolter van Keppel.
1330 ipso die Inventionis sanctae Crucis. Wouter, heer van Keppel, met zijne moeder Beatrix sticht in de kerk van Keppel verscheidene altaren, als aan St. Marie, aan het H. Kruis, aan St. Andreas, aan St. Nicolaas en aan St. Catharina. Aan elk van deze verzekert hij eenige inkomsten. Als uitvoerder van dezen last, die als zijn uiterste wil is te beschouwen, stelt hij aan zijne vrouw Jutta en zijn broeder Dirk, omdat hij zelf zwak en ziekelijk is. Deze hebben daarop nog bij heer Wouter's leven met zijn goedvinden en ook in overleg met Roderik heer van Voorst (zijn schoonzoon) en Beatrix, diens vrouw, Frederik (III) van der Ehze en Everard van Ulft, ridders, nader bepaald :...etc. (Med. Gelre 1916) (Nijhoff, Bijdr. IX, blz. 76.).
1307. Wolter van Keppel, zich noemende „consanguineus et fidelis" van den graaf van Cleve, verzoekt approbatie van de ruiling, die hij gedaan heeft van Nolcardïnc bij Grol aan Cleve leenroerig, tegen Rosepe en Hoeve te Geisteren met Wolter de Koere, knape. (Arch. Keppel.).
(Consanguineus, bloedverwant, meer dan vijf graden afstand.) Dus als moeder Beatrix werkelijk een dochter is van Dirk II van Moers en Elisabeth v.Isenberg zou daar Kleefs bloed in moeten zitten. Als Wolter doelde op de verwantschap via zijn vrouw Jutta van der Sluse met Kleef, dan zou eerder de term affinas of affinitas gebruikt worden.

Wolter III is getrouwd met Jutta van der Sluse. Zij krijgen geen zonen, maar vruchtbaar is het huwelijk wel. Zij worden gezegend met maar liefst acht dochters, waarvan de oudste Beatrijs wordt gedoopt.

In 1312 raakt Wolter betrokken in een gewapend conflict met Otto van Bylant en Borre van Doornik, waarin hij wordt bijgestaan door graaf Reinald I van Gelre. Wolter III lijkt aanvankelijk op goede voet te staan met Reinald I. Hij valt Reinald I af als diens zoon Reinald II zich tegen zijn vader gaat verzetten.

In 1313 treedt Wolter III als getuige op. In 1316 wordt hij als raadsvriend genoemd en in 1318 wordt hij leenman van Gelre in Overrijn. Na opnieuw een getuigenis in 1324 wordt hij in dat jaar samen met zijn broer Derck als raadslid genoemd. Wolter III staat ook op goede voet met de Utrechtse bisschop, want hij wordt in 1327 als schout van Salland belast met het bestuur van een gedeelte van het Oversticht.

De goede relatie met Utrecht is in 1330 voorbij, want Wolter III verklaart samen met andere Sallandse edelen de oorlog aan de bisschop. Als Wolter III in datzelfde jaar komt te overlijden sterft het geslacht Keppel met hem. Zijn erfdochter Beatrijs trouwt in 1330 net voor het overlijden van haar vader met Roderic I van Voorst, zodat de heerlijkheid in het geslacht Voorst terecht komt. Deze heren gaan zich voortaan Van Voorst en Keppel noemen.
Knape in 1302 en 1308,Ridder 1316,Leenman van Overrijn en Gelre in 1318.Raadslid 1324,1327 Schout van Salland.

Uit dit huwelijk 8 dochters:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  †1355   
Arnolda*1310  †1396  86
Ermgard     
Agnes  †1340   
Elisabeth     
Lutgardis     
Johanna     
Aleidis*1329  †1392  63Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Coen van Oosterwijk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Coen van Oosterwijk.

relatie
met

Mabelia van Wendelnesse.

Uit deze relatie een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida     


Mabelia van Wendelnesse
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Mabelia van Wendelnesse.

relatie
met

Coen van Oosterwijk.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida     


Meyne Cuser
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Meyne Cuser2,1.

tr. voor 1336
met

Claes van Swieten2,1, zn. van Heer Dirck van Swieten, ovl. op 23 aug 1350.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck  †1413   
Yde     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196
3.De Navorscher (NAV 002), veld 1: De Navorscher 1866, veld 2: pag. 318, CD-rom pag. 320
4.De Wapenheraut (WH), datum: van 1897 tot 1920
5.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (80)
6.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (100)
7.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Type: boek, (blz. 107)

Claes van Swieten
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Claes van Swieten2,1, ovl. op 23 aug 1350.

tr. voor 1336
met

Meyne Cuser2,1, dr. van Willem de Cuser (baljuw, hofmeester van Margaretha van Kleef) en Ida van Oosterwijk.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck  †1413   
Yde     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196

Heer Dirck van Swieten
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Heer Dirck van Swieten, ovl. op 29 jun 1345.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1350   


Dirck van Swieten
in
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Dirck van Swieten2,1, ovl. voor 1413.

relatie
met

Isabella van Borssele van Brigdamme1, ovl. tussen 1419 en 1425.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meijne*1375  †1424  49Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196

Clementia Gerrit Boelendr
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Clementia Gerrit Boelendr1,2, geb. in 1315, ovl. (minstens 87 jaar oud) na 1402.

relatie
met

Coenraad Cuser van Oosterwijk3,2, zn. van Willem de Cuser (baljuw, hofmeester van Margaretha van Kleef) en Ida van Oosterwijk, geb. in 1315, baljuw en rentmeester van Schoonhoven, Gouda en Texel, baljuw van Amstelland 1367, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 1407, tr. (2) met Ada . Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit deze relatie 3 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1392   
Ida*1348 Beverwijk †1395 Haarlem 47
Agnes*1345  †1394  49Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (100)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (80)

Willem Cuser van Oosterwijk
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Willem Cuser van Oosterwijk1, ovl. in sep 1392.

 • Vader:
  Coenraad Cuser van Oosterwijk2,1, zn. van Willem de Cuser (baljuw, hofmeester van Margaretha van Kleef) en Ida van Oosterwijk, geb. in 1315, baljuw en rentmeester van Schoonhoven, Gouda en Texel, baljuw van Amstelland 1367, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 1407, tr. (2) met Ada . Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (1) met
 Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (100)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (80)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Ida de Cuser van Oosterwijk
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Ida (Yde, IJde) de Cuser van Oosterwijk1,2, geb. te Beverwijk circa 1348, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Haarlem in 1395.

 • Vader:
  Coenraad Cuser van Oosterwijk3,2, zn. van Willem de Cuser (baljuw, hofmeester van Margaretha van Kleef) en Ida van Oosterwijk, geb. in 1315, baljuw en rentmeester van Schoonhoven, Gouda en Texel, baljuw van Amstelland 1367, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) in 1407, tr. (2) met Ada . Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (1) met
 

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) circa 1370
met

Jan Herperts van Foreest1,2, zn. van Herpert van Foreest, geb. te Haarlem in 1344, heer van Middelburg, Foreest, schepen van Haarlem, schout van Oudewater, heer van Middelburg, Foreest enz, schout van Oudewater, schepen, schepen en vroedschap van Haarlem, heemraad van Rijnland9, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Haarlem op 23 mei 1413.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1382 Haarlem †1428 Delft 46
Adriaan  †1433 Haarlem  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (100)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (80)

Jan Herperts van Foreest
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Jan Herperts van Foreest1,2, geb. te Haarlem in 1344, heer van Middelburg, Foreest, schepen van Haarlem, schout van Oudewater, heer van Middelburg, Foreest enz, schout van Oudewater, schepen, schepen en vroedschap van Haarlem, heemraad van Rijnland9, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Haarlem op 23 mei 1413.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) circa 1370
met

Ida (Yde, IJde) de Cuser van Oosterwijk1,2, dr. van Coenraad Cuser van Oosterwijk (baljuw en rentmeester van Schoonhoven, Gouda en Texel, baljuw van Amstelland 1367) en Clementia Gerrit Boelendr, geb. te Beverwijk circa 1348, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Haarlem in 1395.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1382 Haarlem †1428 Delft 46
Adriaan  †1433 Haarlem  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (100)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Type: boek, (blz. 80)

Margaretha Altena
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Margaretha Altena, geb. in 1790.

tr. (resp. ongeveer 24 en 35 jaar oud) te Leiden op 30 sep 1814
met

Willem van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, geb. te Leiden op 22 apr 1779, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) (getuigen: Jacobus Bevier en Trijntje Regter), ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 23 nov 1835.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1815 Leiden    
Johannes*1816 Leiden †1817 Leiden 0
Johannes*1819 Leiden    
Abraham*1823 Leiden †1866 Leiden 43
Margaretha*1826 Leiden †1827 Leiden 0
Grietje*1829 Leiden    
Jacobus*1833 Leiden †1833 Leiden 0


Jan Altena
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Jan Altena.

relatie
met

Catharina van der Kloo.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1790     


Catharina van der Kloo
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Catharina van der Kloo.

relatie
met

Jan Altena.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1790     


Johanna Catharina van Weeren
in
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Johanna Catharina van Weeren, geb. te Leiden op 15 feb 1815.

 • Vader:
  Willem van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, geb. te Leiden op 22 apr 1779, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) (getuigen: Jacobus Bevier en Trijntje Regter), ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 23 nov 1835, tr. (resp. 35 en ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 30 sep 1814 met


Johannes Jacobus van Weeren
in
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Johannes Jacobus van Weeren, geb. te Leiden op 30 sep 1816, ovl. (5 maanden oud) te Leiden op 8 mrt 1817.

 • Vader:
  Willem van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, geb. te Leiden op 22 apr 1779, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) (getuigen: Jacobus Bevier en Trijntje Regter), ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 23 nov 1835, tr. (resp. 35 en ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 30 sep 1814 met


Johannes van Weeren
in
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Heyndrick van Weeren

Johannes van Weeren, geb. te Leiden op 30 dec 1819, schuitenjager.

 • Vader:
  Willem van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, geb. te Leiden op 22 apr 1779, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) (getuigen: Jacobus Bevier en Trijntje Regter), ovl. (56 jaar oud) te Leiden op 23 nov 1835, tr. (resp. 35 en ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 30 sep 1814 met

tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Leiden op 31 dec 1840
met

Susanna Regeer, dr. van Matthijs Regeer en Lena de Kler, geb. te Leiden op 6 jun 1815.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1841 Leiden    11 
Margaretha*1844 Leiden †1846  2
NN3*1846 Leiden    
Abraham*1848 Leiden †1848 Leiden 0
Willem*1849 Leiden    
Cornelis*1852 Leiden    
Abraham*1856 Leiden †1859 Leiden 3