Website van Cees Hagenbeek
Derk de Rode van Hekeren
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Derk de Rode van Hekeren, ovl. voor 1410.


Machteld van Lynden
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Machteld van Lynden.

  • Vader:
    Dirk III heer van Lynden1, zn. van Steven van Lynden (knape, gegoed te Lienden), heer van Lienden, ovl. na 7 feb 1359,
    , Vermeld als knape 1320 -, als ridder 1327-1359, erfschenker van de hertog van Gelre van 1339 tot aan zijn dood, raad van de hertog (1344, 1345, 1358), woonde op het huis Ter Lede (1355,1359), verkocht goederen te Deest e.o. 1327, tr. circa 1312.
 
 

tr.
met

Johan van Benthem.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johan van Benthem
Johan van Benthem.

tr.
met

Machteld van Lynden, dr. van Dirk III heer van Lynden (heer van Lienden) en Ermgard van Keppel


Evert de Rode van Hekeren
Evert de Rode van Hekeren, ovl. voor 1477,
, Jacob van Hackfort Zweder Hadekinc met Meerwegen beleent (Arch. van Hackfort). -,Derick van Keppele,’ Evert de Rode van Bekeren is oerbodig in ‘t verbont te gaen” 1449 (KREYNCK, Boek der Rentn., fol. 9v,)., 1452. ½ vierde Evert den Roede end de ander Evert van der Voerst (uit het erve Staerinck in Warnsveld) en den kinderen een thins ” (id, 13v.). Dit wijst op eenige familiebetrekking met de van der Voersten.,1467. Evert de Roede van Hiekeren schuldich Gerit van Braemele 1c enckel golden Rijnlandsche gulden te leysten binnen Zutphen met een knecht en twee reysige paarden” (id., 39). Evert was in 1477 dood en Wemmerynck bij Lochem, waar hij door Gerrit van Hackfort mede beleend was, ging voor de eene helft over op Sweder die Roede en voor “de andere op Johan de Roede Johans zoon (Arch. van Hackfort).


Wijnand von Arnhem
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Wijnand von Arnhem, ovl. na 1351.

tr.
met

Mechteld Gerritsdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1326 Arnhem †1367  41


Mechteld Gerritsdr
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Mechteld Gerritsdr.

tr.
met

Wijnand von Arnhem, zn. van Theodorus dictus Tyke van Arnhem, ovl. na 1351.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1326 Arnhem †1367  41


Johan van Rode van Heeckeren
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johan van Rode van Heeckeren,
, wordt om zijn trouwe diensten door den hertog van Cleve beleend met land in Wichmond, dat hij straks daarna weder opdraagt aan Johan van der Marsche Evertsz 1419. (Clev. arch.), Johan de Rode van Hekeren, Johan’s zoon. Hoe vreemd het ook schijnt, er schijnen terzelfder tijd twee Johans Johan’s sone geleefd te hebben, als ten minste de jaartallen goed zijn. Johan de R. v. H, Johan’s zoon, trouwt 1385 Elisabeth van Wytenhorst, Henrik’s dochter. Haar voormond (voogd) Roelof van Wytenhorst. Hylixvrienden Henrik te Wisch, knape, Johan van Wijlaken, Roelof van Wytenhorst, Gert Momme van Helle en Diederick van Hekeren. Hij tucht haar voor den leenheer van Gelre aan Scopperden en Elscamp te Weel, 1401, 1405, 1425 (Geld. leenreg.) Maakt een magescheid met zijn broeder Wolter 1402, met wien hij 2 Februari 1375 den landvrede van Zutphen onderteekent, waarbij tevens waren Evert en Wolter de Rode van Hekeren en Henrick die Roden.

tr. in 1385
met

Elisabeth van Wittenhorst (Wytenhorst), dr. van Henrik van Wittenhorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1452   


Elisabeth van Wittenhorst
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Elisabeth van Wittenhorst (Wytenhorst).

tr. in 1385
met

Johan van Rode van Heeckeren, zn. van Johan van Rode van Heeckeren,
, wordt om zijn trouwe diensten door den hertog van Cleve beleend met land in Wichmond, dat hij straks daarna weder opdraagt aan Johan van der Marsche Evertsz 1419. (Clev. arch.), Johan de Rode van Hekeren, Johan’s zoon. Hoe vreemd het ook schijnt, er schijnen terzelfder tijd twee Johans Johan’s sone geleefd te hebben, als ten minste de jaartallen goed zijn. Johan de R. v. H, Johan’s zoon, trouwt 1385 Elisabeth van Wytenhorst, Henrik’s dochter. Haar voormond (voogd) Roelof van Wytenhorst. Hylixvrienden Henrik te Wisch, knape, Johan van Wijlaken, Roelof van Wytenhorst, Gert Momme van Helle en Diederick van Hekeren. Hij tucht haar voor den leenheer van Gelre aan Scopperden en Elscamp te Weel, 1401, 1405, 1425 (Geld. leenreg.) Maakt een magescheid met zijn broeder Wolter 1402, met wien hij 2 Februari 1375 den landvrede van Zutphen onderteekent, waarbij tevens waren Evert en Wolter de Rode van Hekeren en Henrick die Roden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1452   


Hendrik von Bylandt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hendrik von Bylandt, burggraaf van Nijmegen, ovl. circa 1494,
, heer van Bilant, Loenen, Weil, Spaldorp en Halt, vermeld 1452-1470, raad en kamerling van hertog Adolf van Gelre 1466, burggraaf van Nijmegen 1467, richter aldaar 1471, hofmeester van hertog Johan van Cleve. Ritter, auf Bilant, Well, Loenen, Spaldorf und Halt, geldernscher Rat, 1467 Burggraf, 1469 Erbkämmerer des Herzogtums Geldern, 1481 clevischer Hofmeister.

tr.
met

Johann van Arenthal, vrouwe van Well en Loenen, ovl. na 1494.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1513   
Otto*1465  †1521  55
Roeleman     


Johann van Arenthal
Johann van Arenthal, vrouwe van Well en Loenen, ovl. na 1494.

tr.
met

Hendrik von Bylandt, zn. van Otto von Bylant en Elisabeth van Rode van Heeckeren, burggraaf van Nijmegen, ovl. circa 1494,
, heer van Bilant, Loenen, Weil, Spaldorp en Halt, vermeld 1452-1470, raad en kamerling van hertog Adolf van Gelre 1466, burggraaf van Nijmegen 1467, richter aldaar 1471, hofmeester van hertog Johan van Cleve. Ritter, auf Bilant, Well, Loenen, Spaldorf und Halt, geldernscher Rat, 1467 Burggraf, 1469 Erbkämmerer des Herzogtums Geldern, 1481 clevischer Hofmeister.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1513   
Otto*1465  †1521  55
Roeleman     


Henrik van Wittenhorst
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Henrik van Wittenhorst.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Johan van Rode van Heeckeren
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johan van Rode van Heeckeren.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     


Berend de Rode van Hekeren
Berend de Rode van Hekeren.


Herman I van Kuinre
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Herman I van Kuinre1, ovl. in 1363,
, 1353 vinden we deze heer van Kuinre genoemd. Zo wordt in
nov. 1349 bodeloon betaald aan de dienaar van de heer van
Kuinre, die een brief brengt met diens klachten tegen de bisschop (dl. I, p. 303). Op 14 aug. 1351 gaan enkele schelpenen naar een gerechtsdag tussen de heer van Kuinre en de Kampenaren (dl. II, p. 107). Voor een verzoeningsdag tussen de burgers, van Kampen en Henric (lees Herman) van Kuitire doen op 3 mei 1353 schepenen van Deventer zekere uitgaven (dl. II, p. 181). In aug.-sept. van dit jaar loopt er een geschil tussen de heer van Kuinre en de burgers van Brugge en Sluis over Vlaamse goederen, die eerstgenoemde heeft genomen (dl. II, p. 177, 183, 208-9). Op 17 november 1360 zendt de stad een bode met een brief naar Hardenberg, waar de bisschop vertoeft, die handelt over de kooplieden,die op zee bij Kuinre zijn aangerand (spoliatis) (Cam. rek. 1 p. 303, II p. 90, 107, 177, 183, 208, 209, 735).
Op 6,juli 1355 vragen twee jongere neven hem een overeenkomst te bezegelen. Deze akte eindigt met de woorden:
,dit stuk is mede bezegeld door heer Johan heer van Kuinre
onze neef, Johan Sloet e.a.” (O.B.G.D. no. 439).
Eén munt is van hem bekend; het is een nabootsing van een
zilveren groot van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers
Crecy (1322-‘46). De munt vertoont aan vz MONETA
CUNRENSIS, aan kz JOHANNLS DOMICELLUS DE
KUNRE.

tr.
met

Mechteld Boldewijns (Machteld) van der Esse1 (van der Eze), dr. van Boldewijn van der Eeze.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutgard     
Herman II     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johan II van Kuinre
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johan II van Kuinre, ovl. in 1376,
, Johan (Jan) komt reeds voor in de belening van 1331. Vreemd genoeg wordt daaruit de indruk verkregen, dat Johan de jongste van de twee broers was. Evenwel wordt uit een akte van 1355 en uit een munt, die de titel,domicellus” draagt en van later datum dan 1325 i’s (het jaar dat Johan I ridder werd), aangetoond, dat deze Johan vóór zijn broer Herman aan het bewind is geweest.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Herman van Kuinre
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Herman van Kuinre1.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1295  †1337  41Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Willem van Houten
in
Parenteel van Heyndrick van Waere.

Willem van Houten, spinner, ovl. tussen 30 mei 1761 en 6 jun 1761 .

otr. Leiden op 8 mei 1723, tr.
met

Maria Hoorensvelt, ged. Leiden op 24 dec 1702, ovl. tussen 31 dec 1757 en 8 jan 1758 , begr. aldaar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia     


Maria Hoorensvelt
in
Parenteel van Heyndrick van Waere.

Maria Hoorensvelt, ged. Leiden op 24 dec 1702, ovl. tussen 31 dec 1757 en 8 jan 1758 , begr. aldaar.

otr. Leiden op 8 mei 1723, tr.
met

Willem van Houten, spinner, ovl. tussen 30 mei 1761 en 6 jun 1761 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia     


Johann van Haes tot Conradsheim
 
Johann van Haes tot Conradsheim, geb. Konradsheim [Duitsland] circa 1465, Herr von Turnich.

tr.
met

Anna Schall van Bell tot Morreshoven, tr. (2) met Daem von dem Bongart zum Busch. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia*1490  †1550  60


Anna Schall van Bell tot Morreshoven
 
Anna Schall van Bell tot Morreshoven.

tr. (1)
met

Johann van Haes tot Conradsheim, geb. Konradsheim [Duitsland] circa 1465, Herr von Turnich.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia*1490  †1550  60

tr. (2)
met

Daem von dem Bongart zum Busch