Website van Cees Hagenbeek
Godart von Wylack
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Godart von Wylack (von Wylich), geb. circa 1410, ovl. circa 7 sep 1486,
, zu Huet und Gribbenforst, auf Halt, Drost zu Gennep, 1450 mit dem Bruder Begleiter des Herzogs Johann v.Cleve auf der Reise nach Palästina.

tr. circa 1444
met

Jutta van Bylandt, dr. van Johann Herr von Bylant (drost van Kleef) en Jutta ? , geb. circa 1420, ovl. op 1 okt 1493.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christoph*1450  †1500  49


Henrich von Wylack
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Henrich von Wylack, ovl. in 1475.


Steffana von Wylack
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Steffana von Wylack.


Otto von Wylack
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Otto Ritter von Wylack, ovl. in 1481.


Elisabeth von Bylant
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Elisabeth von Bylant, van Bylant, ovl. op 9 apr 1491,
, Erbin von Doornenburg.

 

tr.
met

Dietrich (Dirk) von Wylack (Wylich), van Wylich, zn. van Adolf von und zu Wylich (Seigneur von Hueth) en Hildegard von Hessen, heer van Diersfort, ovl. op 6 apr 1476,
, zu Diersfort, 1443 Belehnung mit Diersfort, Kauf des clevischen Erbhofmeisteramtes, 1446 Belehnung mit dem clevischen Erbhofmeisteramt.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrud  †1523 Hagenbusch [Duitsland]  
Adolf  †1521   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johann von Bylant
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Johann Ritter von Bylant1, ovl. in 1454,
, 1427 auf Doornenburg.

tr. (1)
met

Elisabeth de Sombreffe1, dr. van Wilhelm I de Sombreffe Herr von Reckheim (Domheer te Keulen 1374-1380) en Margarethe von Kerpen-Morestorf.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1491   
Johan  †1453   

tr. (2) circa 1427
met

Sophia van Rossum, ovl. in 1499.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia  †1498   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Elisabeth de Sombreffe
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Elisabeth de Sombreffe1.

 

tr.
met

Johann Ritter von Bylant1, zn. van Dirk ridder von Bylant en Margaretha van Langerak, ovl. in 1454,
, 1427 auf Doornenburg, tr. (2) met Sophia van Rossum. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1491   
Johan  †1453   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Otto von Bylant
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Otto Ritter von Bylant, ovl. in 1482,
, klevischer Rat und Kämmerer, 1466 Marschall von Geldern.

tr. in 1457
met

Cunera van Lijnden1, dr. van Goossen van Lijnden en Derrica van Randwijck, juffer van Amerongen, ovl. in 1491,
, Cunera van Lijnden, huwde in 1457 Otto van Bylandt, Ridder, Raad en Kamerling van Hertog Arnold van Gelre in 1450, kreeg in 1452 goed van zijn moeder in Aspel en Rees, was Raad van Hertog Adolf van Gelre, op wiens aanraden deze zijn vader, Hertog Arenold, gevangen nam in 1464. Door den Hertog naar Kleef gezonden om een schikking te maken, Maarschalk van Hertog Arnold van Gelre en ging in 1467 naar de Conferentie te Kleef, Maarschalk en Drost van Buren, teekende het Verbond tusschen Hertog Arnold van Gelre en Ruprecht Aartsbisschop van Keulen in 1467. Beleend met Tricht in 1470. Zijne erfgenamen hadden na zijn dood geschil met Willem van  Culemborg wegens eene pretentie op Gysbert en Rutger van Randwyck in 1496. Hij stierf in 1482 en was zoon van Otto van Bilant, Heer van Halderen, Beyningen en Halt, en Elisabeth de Rode van Heeckeren. Cunera van Lijnden was geheeten de Juffer van Amerongen en maakte een Magescheid met hare zusters, waarin haar stiefvader (Johan van Bemmel) en Dirk van Lijnden van Hemmen, HendrikK Heer van  Doornick, Goossen van Lijnden, Goossenz van Bemmel en Berthold Hackfort als maghevrienden en scheidslieden van beide zijden, tusschen Heer Adolph van Wylich, Ridder en Hofmeester van het land van Kleef, namens zijn vrouw Elisabeth van Bylant, Juffer Cunera van Bylant geheeten van Ammersoyen, Willem van  Culemborg en Juffr. Margriet zijne dochter magescheid maken wegens versterf en erfenis van zaliger Vrouwe Cunera van Lijnden, geheeten van Bilant. Cunera van Lijnden overleed voor 1491 en hertrouwde met Willem van  Culemborg, Heer van Renswoude, Drost van Weerd, zoon van Gerhard van Culemborg en Belia Taets van Amerongen. Hij hertrouwde Jenne van Brienen, dochter van Johan van Brienen tot Biessel, Burgemeester van Harderwijk, en Elisabeth van Kerskorf tot Biesenburg, tr. (2) voor 6 jun 1481 met Willem van Culemburgh. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1460  †1494  34
Cunera  †1492   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Cunera van Lijnden
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Cunera van Lijnden1, juffer van Amerongen, ovl. in 1491,
, Cunera van Lijnden, huwde in 1457 Otto van Bylandt, Ridder, Raad en Kamerling van Hertog Arnold van Gelre in 1450, kreeg in 1452 goed van zijn moeder in Aspel en Rees, was Raad van Hertog Adolf van Gelre, op wiens aanraden deze zijn vader, Hertog Arenold, gevangen nam in 1464. Door den Hertog naar Kleef gezonden om een schikking te maken, Maarschalk van Hertog Arnold van Gelre en ging in 1467 naar de Conferentie te Kleef, Maarschalk en Drost van Buren, teekende het Verbond tusschen Hertog Arnold van Gelre en Ruprecht Aartsbisschop van Keulen in 1467. Beleend met Tricht in 1470. Zijne erfgenamen hadden na zijn dood geschil met Willem van  Culemborg wegens eene pretentie op Gysbert en Rutger van Randwyck in 1496. Hij stierf in 1482 en was zoon van Otto van Bilant, Heer van Halderen, Beyningen en Halt, en Elisabeth de Rode van Heeckeren. Cunera van Lijnden was geheeten de Juffer van Amerongen en maakte een Magescheid met hare zusters, waarin haar stiefvader (Johan van Bemmel) en Dirk van Lijnden van Hemmen, HendrikK Heer van  Doornick, Goossen van Lijnden, Goossenz van Bemmel en Berthold Hackfort als maghevrienden en scheidslieden van beide zijden, tusschen Heer Adolph van Wylich, Ridder en Hofmeester van het land van Kleef, namens zijn vrouw Elisabeth van Bylant, Juffer Cunera van Bylant geheeten van Ammersoyen, Willem van  Culemborg en Juffr. Margriet zijne dochter magescheid maken wegens versterf en erfenis van zaliger Vrouwe Cunera van Lijnden, geheeten van Bilant. Cunera van Lijnden overleed voor 1491 en hertrouwde met Willem van  Culemborg, Heer van Renswoude, Drost van Weerd, zoon van Gerhard van Culemborg en Belia Taets van Amerongen. Hij hertrouwde Jenne van Brienen, dochter van Johan van Brienen tot Biessel, Burgemeester van Harderwijk, en Elisabeth van Kerskorf tot Biesenburg.

 • Moeder:
  Derrica (Dirkje, Diederica) van Randwijck1 (Friedericke van Handwyck), dr. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Lijsbeth Pieck, geb. circa 1420, ovl. in 1480,
  , Een akte uit 1483. waarin Johan van Randwijck en zijn vrouw Johanna vanWees aan Johanna van Randwijck, weduwe van Gijsbert van Randwijk een rente in het kerspel van Heusden verkopen. Hun borgen zijn Bartholomeus van Eck Bartholomeusz en Allert van BemmelWillemsz en zal deze rente na Johanna's dood komen aan Gijsberta van Randwijck ehevrouwe van Allard van Bemmel, haar
  dochter en aan de kinderen van Bartholomeus van Eck die hij gehad heeft bij wijlen Bata van Randwijck, tr. (2) circa 1437 met Johan van Bemmel, zn. van Alard van Bemmel en Wobbe van Wees, geb. circa 1405, ovl. na 1467,
  , Knaap in de Ridderschap van Nijmegen (1436)
  Dans les relief deHernen il est question de Aleyd Hacke:
  " Idem ontfinck dat goet tot Hernen in den kerspel van Berinchem met allen sijnen tobehoren tot eenen Zutphenschen leensrechte, a°. 1402.
  Idem, amptman t' Arnhem, crigt van der horicheyt gevrijt dat goet ende erve, geheiten Butenhuys ofte Evert Forsters erve in den kerspel van Berinchem met allen sijnen tobehoren, hoge ende lege, om 't selve tot verbeteringe deses goets tot Herne voortan voor een Zutphensch leen te holden, a°. 1406.
  Aleyt Hacke ontfengt een goet ende erve, hoge ende lege, geheiten
  ' Butenhuys, wo dat tsamen ongescheiden met sijnen tobehoren gelegen is in den kerspel van Berinchem, tot Zutphenschen rechten, a°. 1424. Haer vader Gijsbert Hack is huider.
  Eadem, huysfrou .Tohans van Bemmel, ontfinck dat goet tot Hern ende dat goet te Butenhuys, in Veluwen, in den kerspel van Berinchem gelegen, tot Zutphenschen rechte, a0. 1432.
  Albert van Be m m e 1 na vertich sijnes vaders Johans op sijne tucht ontfengt dat goet geheiten ter Herne ende dat goet to Butenhuys, in den lande van Veluwen. in den kerspel van Berinchem gelegen, met allen haren tobehoren ende die halff thiende in Huesdenreweert ') oick met beuren tobehoren, a#. 1465.
  Aleyt van Bemmel. erve liares vaders Alberts, beleent, 4 Septembris 1481.
  ' Joost van Wese huider; harer moder Stijnen tucht beholden.
  Eadem, huysfrou Johans v an Ar n h e m, ontfengt een leen, geheiten Hern ende Butenhuis met beuren rechten ende tobehoren, so die van alts gelegen sijn in den kerspel van Berinchem, met der halvei thienden in Huesderweert, tot Zutphenschen rechten a), a°. «1495.
  Seger van Arnhem, erve sijnes vaders Johans, 20 Jan. 1533.
  Idem vernijt eedt, 9 Oct. 1538.
  Albert van Arnhem, Segers broeder, beleent, 24 Julii 1543.
  Idem vernijt eedt, 11 Junii 1544. Ende Seger voors. tuchtigt sijn vrou Catrin van Hoenepel.
  Eiusdem onmundige kinder crigen uutstel op 't versueck Josephs van Arnhem, 20 Dec. 1559.
  Clara van Arnhem, onmundig, erve hares vaders Alberts, beleent, 15 Martii 1560. Joseph van Arnhem bulder.
  Joseph van Arnhem, erve sijner nichte Clarae, beleent, 28 Nov. 1562.
  Idem vertijende op een leengoet ter Willigen, in Elanderen onder Aelst gelegen, tot behoeft' Clarae van der D i 1 s t, sijnes broeders Alberts weduwe, crigt van de selve weder approbatie der voors. sijner beleninge, 1 Julii 1581.
  Idem vernijt eedt, 3 Oct. 1581.
  Johan van Arnhem, erve sijnes vaders Josephs, 9 Oct. 1588.
  Idem maeckt bij confirmatie sijner hilixvorworden, dat t leen van 'teen kind op 't ander erven' ende ten lesten weder vallen sal an die syde, daer 't hergecomen is, ende tuchtigt sijn vrou Johanna van Ittersum, 20 Aug. 1600. Uit dit huwelijk 3 zonen.
 

tr. (1) in 1457
met

Otto Ritter von Bylant, zn. van Otto von Bylant en Elisabeth van Rode van Heeckeren, ovl. in 1482,
, klevischer Rat und Kämmerer, 1466 Marschall von Geldern.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1460  †1494  34
Cunera  †1492   

tr. (2) voor 6 jun 1481
met

Willem van Culemburgh, zn. van Gerrit van Culemburgh (heer van Maurik) en Margaretha Taets van Amerongen, ovl. circa 1516.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Otto von Bylant
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Otto von Bylant, geb. circa 1389, ovl. op 22 apr 1445, begr. Duffelswaard,
, beleend met Halderen en Beyningen te Bemmel, het huis te Halt 1412, gerichtsman in Duffelt 1422, bezegelt het Verbond te Nijmegen 1436.

tr. voor 28 dec 1436
met

Elisabeth van Rode van Heeckeren, dr. van Johan van Rode van Heeckeren en Elisabeth van Wittenhorst, ovl. in 1452,
, Johan, met Elisabeth van Wittenhorst gehuwd, had een dochter Elisabeth, vrouw van Otto van den Biland tot Halt. Zij wordt van den hertog van Cleve met twee goederen in het ambacht Aspel beleend, het eene tot mansleen en stelt haar man tot hulder, 1436. Na diens dood haar zoon Johan, 1446. In 1452 transporteert zij al haar goed in het ambt Aspel aan hare zonen Otto en Henrik van den Bijlandt (Man gen.), even als het goed Schopperden, waaraan hare moeder getucht was geweest (Geld. leenreg).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1482   
Hendrik  †1494   
Johan  †1490   
Jutte     


Elisabeth van Rode van Heeckeren
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Elisabeth van Rode van Heeckeren, ovl. in 1452,
, Johan, met Elisabeth van Wittenhorst gehuwd, had een dochter Elisabeth, vrouw van Otto van den Biland tot Halt. Zij wordt van den hertog van Cleve met twee goederen in het ambacht Aspel beleend, het eene tot mansleen en stelt haar man tot hulder, 1436. Na diens dood haar zoon Johan, 1446. In 1452 transporteert zij al haar goed in het ambt Aspel aan hare zonen Otto en Henrik van den Bijlandt (Man gen.), even als het goed Schopperden, waaraan hare moeder getucht was geweest (Geld. leenreg).

tr. voor 28 dec 1436
met

Otto von Bylant, zn. van Johann Herr von Bylant (drost van Kleef) en Jutta ? , geb. circa 1389, ovl. op 22 apr 1445, begr. Duffelswaard,
, beleend met Halderen en Beyningen te Bemmel, het huis te Halt 1412, gerichtsman in Duffelt 1422, bezegelt het Verbond te Nijmegen 1436.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1482   
Hendrik  †1494   
Johan  †1490   
Jutte     


Cunera von Bylant geheten van Ammersoyen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Cunera von Bylant geheten van Ammersoyen, ovl. na 1492.

tr.
met

Walraven van Broekhuizen (Walram/Walraven van Broeckhuizen, von Broichhausen), zn. van Gerrit van Broekhuizen (heer van Waardenburg, Broekhuizen en Ammersoyen, erfhofmeester van Gelre) en Walravina "Posthuma" van Brederode, is momber van zijn minderjarige neefje Gerrit van Broeckhusen in 1470, ovl. tussen 1480 en 1482,
, de tweede zoon van Gerhard en Walravina, Walraven ontving  evenwel, naar het schijnt, deze laatste heerlijkheid in gebruik
en werd daarin, bevestigd bij het magescheid van 1457,
waarbij o. a. bepaald werd, dat hij het van zijn broeder Johan in leen zoude ontvangen.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Margriet van Colverschoten
Margriet van Colverschoten, geb. Utrecht in 1398, vrouwe van Reynesteyn, ovl. op 5 apr 1426.

tr.
met

Johan Taets van Amerongen, zn. van Dirk Ernst van Amerongen en Aleid Loenersloot van Oudaen, geb. Wijk bij Duurstede in 1396, schepen van Utrecht, ovl. op 6 jun 1450.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1410 Utrecht †1481  70


Johann von Bylant
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johann Herr von Bylant, geb. in 1362, drost van Kleef, ovl. na 1412,
, Beleend 1390, raad van hertog Willem van Gelre 1391, raad van den graaf van Cleve 1395, ambtman in de Lymers 1397, beleend met het huis te Hait 1402. Ook vijffenviertich mergen landts, gelegen tot Halderen, tot eenen Valckenborchs leensrecht geweest.

tr.
met

Jutta ? , ovl. na 1432.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1389  †1445 Duffelswaard 55
Jutta*1420  †1493  73


Jutta ?
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jutta ? , ovl. na 1432.

tr.
met

Johann Herr von Bylant, zn. van Otto Dirk ridder van Bylant en Christina van Arnhem, geb. in 1362, drost van Kleef, ovl. na 1412,
, Beleend 1390, raad van hertog Willem van Gelre 1391, raad van den graaf van Cleve 1395, ambtman in de Lymers 1397, beleend met het huis te Hait 1402. Ook vijffenviertich mergen landts, gelegen tot Halderen, tot eenen Valckenborchs leensrecht geweest.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1389  †1445 Duffelswaard 55
Jutta*1420  †1493  73


Otto Dirk van Bylant
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Otto Dirk ridder van Bylant, geb. Martin [Slovakia] in 1300, Cleefsch drost en ambtman van Huissen en Malburg in 1362, ovl. Gendringen in 1362,
, der jüngere, Drost zu Heussen und Malburg.

tr. (1)
met

Christina van Arnhem, dr. van Wijnand von Arnhem en Mechteld Gerritsdr, geb. Arnhem circa 1326, ovl. in 1367.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1362  †1412  50
Otto*1350  †1390  40

tr. (2)
met

Ermgard van Lynden, geb. circa 1290.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margareta*1335 Heumen †1361 Heumen 25


Christina van Arnhem
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Christina van Arnhem, geb. Arnhem circa 1326, ovl. in 1367.

tr.
met

Otto Dirk ridder van Bylant, zn. van Theodoricus Ritter Doys gen. von Bylant en Sophie van der Lecke, geb. Martin [Slovakia] in 1300, Cleefsch drost en ambtman van Huissen en Malburg in 1362, ovl. Gendringen in 1362,
, der jüngere, Drost zu Heussen und Malburg, tr. (2) met Ermgard van Lynden. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1362  †1412  50
Otto*1350  †1390  40


Theodoricus Doys gen. von Bylant
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Theodoricus (Dirk) Ritter Doys gen. von Bylant, ovl. tussen 1312 en 1313,
, 1303 Herr v.Bylandt.

tr.
met

Sophie van der Lecke, dr. van Ridder Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen, ovl. circa 1307.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1300 Martin [Slovakia] †1362 Gendringen 62
Dietrich  †1368   
Dirksdr     


Sophie van der Lecke
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Sophie van der Lecke, ovl. circa 1307.

tr.
met

Theodoricus (Dirk) Ritter Doys gen. von Bylant, zn. van Wilhelmus Ritter Doys en Mechtild ? , ovl. tussen 1312 en 1313,
, 1303 Herr v.Bylandt.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1300 Martin [Slovakia] †1362 Gendringen 62
Dietrich  †1368   
Dirksdr     


Wilhelmus Doys
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Wilhelmus Ritter Doys, ovl. Worringen op 5 jun 1288,
, 1280 Drost v.Geldern, gesneuveld bij Worringen.

tr.
met

Mechtild ? , ovl. voor 1307.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodoricus  †1312