Cees Hagenbeek
Aethelred II van Engeland
Aethelred II koning van Engeland1 (∆thelred the Unready), geb. in 968, koning van Engeland 978-1016 (koning van Engeland), ovl. Londen [Groot BrittaniŽ] op 23 apr 1016.

Aethelred II koning van Engeland.
s.aft. 18.3.978 king, 14.4.978/4.5.979 crowned at Kingston Ethelred II (Oudengels: ∆Ģelred) (968-1016) was van 978 tot 1013 en van 1014 tot 1016 koning van Engeland.
Volgens de geschiedschrijver Willem van Malmesbury ontlastte Ethelred zich als baby in het doopvont. Naar aanleiding hiervan voorspelde St.-Dunstan dat de Engelse monarchie onder Ethelreds bewind zou worden omvergeworpen.
Ethelred kwam op tienjarige leeftijd op de troon als opvolger van zijn overleden vader Edgar en zijn daarna vermoorde halfbroer Edward de Martelaar. In het Engels is zijn bijnaam the Unready, wat in dit geval zonder raad betekent. Het is tevens een woordgrapje op zijn naam, die goed geadviseerd betekent.
Ethelred had minstens zestien kinderen uit twee huwelijken. Zijn tweede vrouw was Emma van NormandiŽ. Emma's achterneef Willem de Veroveraar voerde deze familieband later aan als basis voor zijn aanspraak op de troon.
Koning Ethelred probeerde de Vikingen af te kopen met betalingen die men kent als Danegeld. Hij had weinig keus want zijn generaals waren niet te vertrouwen.
Op 13 november 1002, de dag van St.-Bricius (St. Brice's Day), beval Ethelred alle in Engeland wonende Denen uit te roeien. In reactie hierop begon koning Sven Vorkbaard van Denemarken met zijn pogingen Engeland te veroveren. Dit lukte hem in 1013 en Ethelred vluchtte naar zijn zwager Robert van NormandiŽ. In 1014 echter verjoegen de Engelsen Svens opvolger Knoet de Grote en herstelden Ethelreds macht.
In april 1016 stierf hij in Londen, alwaar hij ook werd begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Edmund II.

Soms bevat de bijnaam van een vorst een grap die niet goed te vertalen is, zoals bij ∆thelred II the Unready, koning van Engeland van 978 tot 1016. In het Nederlands wordt dat Ethelred II de Onberadene - en dat roept verwarring op. Waarom wordt unready hier vertaald als onberadene, in plaats van nietklaarzijnde?.
Dat zit zo. De naam ∆thelred betekent in het Oudengels 'hij die goede raad krijgt'. Unready betekent 'hij die geen goede raad krijgt', precies het tegenovergestelde van ∆thelreds naam dus. De Nederlandse vertaling klopt, maar mist die knipoog. En met niet klaar staan, heeft unready dus niks van doen.
∆thelred belandde al op zijn twaalfde op de troon, nadat zijn vader Edgar de Vreedzame overleden was. Papa dankte die bijnaam niet aan zijn persoonlijke pacifisme, maar aan de afwezigheid van grootscheepse Viking-aanvallen tijdens zijn heerschappij. ∆thelred had dat geluk niet. Zijn bewind kreunde en kraakte onder de geseling van Deense invasies.
Helaas voor hem zakten meteen in 978 zijn belangrijkste adviseurs door de vloer van de bovenverdieping van een raadszaal, met veel doden en gewonden tot gevolg. Alleen aartsbisschop Dunstan had geen schrammetje, omdat hij op een balk stond. Zo vertelt in ieder geval onze belangrijkste bron, de Angelsaksische kroniek, het verhaal.
Ethelred de Onberadene, 966-1016.Foto The British Library.
Zonder zijn raadgevers moest de jonge koning nu de Noormannen het hoofd bieden. Hun invallen begonnen in 980 en bereikten een eerste hoogtepunt in 991, bij de slag van Maldon. Het Angelsaksische leger kreeg daar klop van de Vikingen, die een schatting van 10.000 pond oplegden - en vervolgens gewoon doorgingen met plunderen. Ook nadat ∆thelred goud en zilver ter waarde van 22.000 pond had betaald om de vrede te kopen, bleven de Denen Engeland op gewelddadige wijze bezoeken.
In 1002 knapte er iets bij ∆thelred. In dat jaar vond de Slachtpartij op Sint-Brixius-dag plaats. De koning gaf het bevel dat op de naamdag van deze heilige (13 november) alle Deense mannen op Engelse bodem vermoord moesten worden. Dat lukte niet, maar onder de slachtoffers bevond zich wel Gunhilde, de zus van de Deens koning Sven Gaffelbaard. Die kwam een jaar later wraak nemen. Voor ∆thelred zat er niets anders op dan weer flink te betalen om de strafexpedities te stoppen.
Nog was het leed niet geleden. In 1013 keerde Sven terug - nu om zelf de troon van Engeland te bestijgen. Hij was succesvol en ∆thelred vluchtte naar Frankrijk. Al een jaar later keerden de kansen, toen Sven overleed en zijn zoon Knoet op de troon kwam. Engelse edelen besloten ∆thelred weer in het zadel te helpen, mits daar een vergoeding tegenover stond.
Aldus geschiedde. Lang kon ∆thelred van de zege niet genieten. Zijn zoon Edward kwam tegen hem in opstand en Knoet keerde terug uit Denemarken.

tr. (1) in 985
met

Aelflede (Elgiva, Aethelgife, Alfflead, Aelflede, da. of ealdorman Ethelbert (Thored?)) of Northumbria, dr. van Thored .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Edmund II*989  Ü1016  27

tr. (2) in 1002
met

Emma van NormandiŽ, dr. van Richard I hertog van NormandiŽ (hertog van NormandiŽ) en prinses Gunnor van NormandiŽ uit Denemarken, geb. in 985, ovl. Winchester (E) op 6 mrt 1052.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godgifu*1003 Londen [Groot BrittaniŽ] Ü1037 Mantes-La-Jolie [Frankrijk] 33Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, Vlaamse Mediahuis, Bart Funnekotter, Amsterdam

Aelflede of Northumbria
Aelflede (Elgiva, Aethelgife, Alfflead, Aelflede, da. of ealdorman Ethelbert (Thored?)) of Northumbria.

tr. in 985
met

Aethelred II koning van Engeland1 (∆thelred the Unready), zn. van Edgar koning van Engeland (koning van Engeland) en Elfrida van Devonshire, geb. in 968, koning van Engeland 978-1016 (koning van Engeland), ovl. Londen [Groot BrittaniŽ] op 23 apr 1016.

Aethelred II koning van Engeland.
s.aft. 18.3.978 king, 14.4.978/4.5.979 crowned at Kingston Ethelred II (Oudengels: ∆Ģelred) (968-1016) was van 978 tot 1013 en van 1014 tot 1016 koning van Engeland.
Volgens de geschiedschrijver Willem van Malmesbury ontlastte Ethelred zich als baby in het doopvont. Naar aanleiding hiervan voorspelde St.-Dunstan dat de Engelse monarchie onder Ethelreds bewind zou worden omvergeworpen.
Ethelred kwam op tienjarige leeftijd op de troon als opvolger van zijn overleden vader Edgar en zijn daarna vermoorde halfbroer Edward de Martelaar. In het Engels is zijn bijnaam the Unready, wat in dit geval zonder raad betekent. Het is tevens een woordgrapje op zijn naam, die goed geadviseerd betekent.
Ethelred had minstens zestien kinderen uit twee huwelijken. Zijn tweede vrouw was Emma van NormandiŽ. Emma's achterneef Willem de Veroveraar voerde deze familieband later aan als basis voor zijn aanspraak op de troon.
Koning Ethelred probeerde de Vikingen af te kopen met betalingen die men kent als Danegeld. Hij had weinig keus want zijn generaals waren niet te vertrouwen.
Op 13 november 1002, de dag van St.-Bricius (St. Brice's Day), beval Ethelred alle in Engeland wonende Denen uit te roeien. In reactie hierop begon koning Sven Vorkbaard van Denemarken met zijn pogingen Engeland te veroveren. Dit lukte hem in 1013 en Ethelred vluchtte naar zijn zwager Robert van NormandiŽ. In 1014 echter verjoegen de Engelsen Svens opvolger Knoet de Grote en herstelden Ethelreds macht.
In april 1016 stierf hij in Londen, alwaar hij ook werd begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Edmund II.

Soms bevat de bijnaam van een vorst een grap die niet goed te vertalen is, zoals bij ∆thelred II the Unready, koning van Engeland van 978 tot 1016. In het Nederlands wordt dat Ethelred II de Onberadene - en dat roept verwarring op. Waarom wordt unready hier vertaald als onberadene, in plaats van nietklaarzijnde?.
Dat zit zo. De naam ∆thelred betekent in het Oudengels 'hij die goede raad krijgt'. Unready betekent 'hij die geen goede raad krijgt', precies het tegenovergestelde van ∆thelreds naam dus. De Nederlandse vertaling klopt, maar mist die knipoog. En met niet klaar staan, heeft unready dus niks van doen.
∆thelred belandde al op zijn twaalfde op de troon, nadat zijn vader Edgar de Vreedzame overleden was. Papa dankte die bijnaam niet aan zijn persoonlijke pacifisme, maar aan de afwezigheid van grootscheepse Viking-aanvallen tijdens zijn heerschappij. ∆thelred had dat geluk niet. Zijn bewind kreunde en kraakte onder de geseling van Deense invasies.
Helaas voor hem zakten meteen in 978 zijn belangrijkste adviseurs door de vloer van de bovenverdieping van een raadszaal, met veel doden en gewonden tot gevolg. Alleen aartsbisschop Dunstan had geen schrammetje, omdat hij op een balk stond. Zo vertelt in ieder geval onze belangrijkste bron, de Angelsaksische kroniek, het verhaal.
Ethelred de Onberadene, 966-1016.Foto The British Library.
Zonder zijn raadgevers moest de jonge koning nu de Noormannen het hoofd bieden. Hun invallen begonnen in 980 en bereikten een eerste hoogtepunt in 991, bij de slag van Maldon. Het Angelsaksische leger kreeg daar klop van de Vikingen, die een schatting van 10.000 pond oplegden - en vervolgens gewoon doorgingen met plunderen. Ook nadat ∆thelred goud en zilver ter waarde van 22.000 pond had betaald om de vrede te kopen, bleven de Denen Engeland op gewelddadige wijze bezoeken.
In 1002 knapte er iets bij ∆thelred. In dat jaar vond de Slachtpartij op Sint-Brixius-dag plaats. De koning gaf het bevel dat op de naamdag van deze heilige (13 november) alle Deense mannen op Engelse bodem vermoord moesten worden. Dat lukte niet, maar onder de slachtoffers bevond zich wel Gunhilde, de zus van de Deens koning Sven Gaffelbaard. Die kwam een jaar later wraak nemen. Voor ∆thelred zat er niets anders op dan weer flink te betalen om de strafexpedities te stoppen.
Nog was het leed niet geleden. In 1013 keerde Sven terug - nu om zelf de troon van Engeland te bestijgen. Hij was succesvol en ∆thelred vluchtte naar Frankrijk. Al een jaar later keerden de kansen, toen Sven overleed en zijn zoon Knoet op de troon kwam. Engelse edelen besloten ∆thelred weer in het zadel te helpen, mits daar een vergoeding tegenover stond.
Aldus geschiedde. Lang kon ∆thelred van de zege niet genieten. Zijn zoon Edward kwam tegen hem in opstand en Knoet keerde terug uit Denemarken.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Edmund II*989  Ü1016  27Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, Vlaamse Mediahuis, Bart Funnekotter, Amsterdam

Nocher I de Bar
Nocher I de Bar, ovl. na 1003.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Notcher II  Ü1019   


Emma van NormandiŽ
Emma van NormandiŽ, geb. in 985, ovl. Winchester (E) op 6 mrt 1052.

tr. in 1002
met

Aethelred II koning van Engeland1 (∆thelred the Unready), zn. van Edgar koning van Engeland (koning van Engeland) en Elfrida van Devonshire, geb. in 968, koning van Engeland 978-1016 (koning van Engeland), ovl. Londen [Groot BrittaniŽ] op 23 apr 1016.

Aethelred II koning van Engeland.
s.aft. 18.3.978 king, 14.4.978/4.5.979 crowned at Kingston Ethelred II (Oudengels: ∆Ģelred) (968-1016) was van 978 tot 1013 en van 1014 tot 1016 koning van Engeland.
Volgens de geschiedschrijver Willem van Malmesbury ontlastte Ethelred zich als baby in het doopvont. Naar aanleiding hiervan voorspelde St.-Dunstan dat de Engelse monarchie onder Ethelreds bewind zou worden omvergeworpen.
Ethelred kwam op tienjarige leeftijd op de troon als opvolger van zijn overleden vader Edgar en zijn daarna vermoorde halfbroer Edward de Martelaar. In het Engels is zijn bijnaam the Unready, wat in dit geval zonder raad betekent. Het is tevens een woordgrapje op zijn naam, die goed geadviseerd betekent.
Ethelred had minstens zestien kinderen uit twee huwelijken. Zijn tweede vrouw was Emma van NormandiŽ. Emma's achterneef Willem de Veroveraar voerde deze familieband later aan als basis voor zijn aanspraak op de troon.
Koning Ethelred probeerde de Vikingen af te kopen met betalingen die men kent als Danegeld. Hij had weinig keus want zijn generaals waren niet te vertrouwen.
Op 13 november 1002, de dag van St.-Bricius (St. Brice's Day), beval Ethelred alle in Engeland wonende Denen uit te roeien. In reactie hierop begon koning Sven Vorkbaard van Denemarken met zijn pogingen Engeland te veroveren. Dit lukte hem in 1013 en Ethelred vluchtte naar zijn zwager Robert van NormandiŽ. In 1014 echter verjoegen de Engelsen Svens opvolger Knoet de Grote en herstelden Ethelreds macht.
In april 1016 stierf hij in Londen, alwaar hij ook werd begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Edmund II.

Soms bevat de bijnaam van een vorst een grap die niet goed te vertalen is, zoals bij ∆thelred II the Unready, koning van Engeland van 978 tot 1016. In het Nederlands wordt dat Ethelred II de Onberadene - en dat roept verwarring op. Waarom wordt unready hier vertaald als onberadene, in plaats van nietklaarzijnde?.
Dat zit zo. De naam ∆thelred betekent in het Oudengels 'hij die goede raad krijgt'. Unready betekent 'hij die geen goede raad krijgt', precies het tegenovergestelde van ∆thelreds naam dus. De Nederlandse vertaling klopt, maar mist die knipoog. En met niet klaar staan, heeft unready dus niks van doen.
∆thelred belandde al op zijn twaalfde op de troon, nadat zijn vader Edgar de Vreedzame overleden was. Papa dankte die bijnaam niet aan zijn persoonlijke pacifisme, maar aan de afwezigheid van grootscheepse Viking-aanvallen tijdens zijn heerschappij. ∆thelred had dat geluk niet. Zijn bewind kreunde en kraakte onder de geseling van Deense invasies.
Helaas voor hem zakten meteen in 978 zijn belangrijkste adviseurs door de vloer van de bovenverdieping van een raadszaal, met veel doden en gewonden tot gevolg. Alleen aartsbisschop Dunstan had geen schrammetje, omdat hij op een balk stond. Zo vertelt in ieder geval onze belangrijkste bron, de Angelsaksische kroniek, het verhaal.
Ethelred de Onberadene, 966-1016.Foto The British Library.
Zonder zijn raadgevers moest de jonge koning nu de Noormannen het hoofd bieden. Hun invallen begonnen in 980 en bereikten een eerste hoogtepunt in 991, bij de slag van Maldon. Het Angelsaksische leger kreeg daar klop van de Vikingen, die een schatting van 10.000 pond oplegden - en vervolgens gewoon doorgingen met plunderen. Ook nadat ∆thelred goud en zilver ter waarde van 22.000 pond had betaald om de vrede te kopen, bleven de Denen Engeland op gewelddadige wijze bezoeken.
In 1002 knapte er iets bij ∆thelred. In dat jaar vond de Slachtpartij op Sint-Brixius-dag plaats. De koning gaf het bevel dat op de naamdag van deze heilige (13 november) alle Deense mannen op Engelse bodem vermoord moesten worden. Dat lukte niet, maar onder de slachtoffers bevond zich wel Gunhilde, de zus van de Deens koning Sven Gaffelbaard. Die kwam een jaar later wraak nemen. Voor ∆thelred zat er niets anders op dan weer flink te betalen om de strafexpedities te stoppen.
Nog was het leed niet geleden. In 1013 keerde Sven terug - nu om zelf de troon van Engeland te bestijgen. Hij was succesvol en ∆thelred vluchtte naar Frankrijk. Al een jaar later keerden de kansen, toen Sven overleed en zijn zoon Knoet op de troon kwam. Engelse edelen besloten ∆thelred weer in het zadel te helpen, mits daar een vergoeding tegenover stond.
Aldus geschiedde. Lang kon ∆thelred van de zege niet genieten. Zijn zoon Edward kwam tegen hem in opstand en Knoet keerde terug uit Denemarken.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godgifu*1003 Londen [Groot BrittaniŽ] Ü1037 Mantes-La-Jolie [Frankrijk] 33Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, Vlaamse Mediahuis, Bart Funnekotter, Amsterdam

Geisa van Hongarije
Geisa van Hongarije, geb. circa 943, koning van Hongarije, ovl. in 997.

Geisa van Hongarije.
regeerde in 972.

tr. (1) voor 972
met

Sarolta van Zevenburgen (von SiebenbŁrgen), dr. van Gyula van Zevenburgen (vorst van Zevenburgen), geb. in 954, ovl. tussen 972 en 988.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus I*968  Ü1038  70

tr. (2) in 973
met

Adelheid van Polen, dr. van Ziemonslaw van Polen (hertog van Polen) en Gorka , ovl. na 997.

Adelheid van Polen.
zweifelhafte Person, auch als Schwester Mieszkos I.


Sarolta van Zevenburgen
Sarolta van Zevenburgen (von SiebenbŁrgen), geb. in 954, ovl. tussen 972 en 988.

tr. voor 972
met

Geisa van Hongarije, zn. van Taksony van Hongarije (koning van Hongarije) en NN van KumaniŽ, geb. circa 943, koning van Hongarije, ovl. in 997, tr. (2) met Adelheid van Polen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Geisa van Hongarije.
regeerde in 972.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus I*968  Ü1038  70


Adelheid van Polen
Adelheid van Polen, ovl. na 997.

Adelheid van Polen.
zweifelhafte Person, auch als Schwester Mieszkos I.

tr. (1) in 973
met

Geisa van Hongarije, zn. van Taksony van Hongarije (koning van Hongarije) en NN van KumaniŽ, geb. circa 943, koning van Hongarije, ovl. in 997.

Geisa van Hongarije.
regeerde in 972.

relatie (2)
met

Michael van Hongarije, zn. van Taksony van Hongarije (koning van Hongarije) en NN van KumaniŽ, ovl. circa 977.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vazul  Ü1038   


Michael van Hongarije
Michael van Hongarije, ovl. circa 977.

relatie
met

Adelheid van Polen, dr. van Ziemonslaw van Polen (hertog van Polen) en Gorka , ovl. na 997, tr. (1) met Geisa van Hongarije. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Adelheid van Polen.
zweifelhafte Person, auch als Schwester Mieszkos I.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vazul  Ü1038   


Vazul van Hongarije
Vazul van Hongarije, ovl. voor 1038.

Vazul van Hongarije.
medekoning in Polen?

relatie
met

Anastasia Katun van Bulgarije, dr. van Samuel Vladislav van Bulgarije (tsaar van Bulgarije) en Maria van Byzantium, geb. circa 990.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bela I*1014  Ü1063  49
AndrŠs I*1014  Ü1060 Winsselberg [Duitsland] 46


Anastasia Katun van Bulgarije
Anastasia Katun van Bulgarije, geb. circa 990.

relatie
met

Vazul van Hongarije, zn. van Michael van Hongarije en Adelheid van Polen, ovl. voor 1038.

Vazul van Hongarije.
medekoning in Polen?

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bela I*1014  Ü1063  49
AndrŠs I*1014  Ü1060 Winsselberg [Duitsland] 46


Hendrik II van Beieren
Hendrik II van Beieren, geb. in 951, hertog van Beieren, ovl. op 28 aug 995.

relatie
met

Gisela van BourgondiŽ, dr. van Conrad I koning van BourgondiŽ (koning; 'le Pacifique') en Adelania von Vienne?, ovl. op 21 jul 1006.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gisela  Ü1033   


Gisela van BourgondiŽ
Gisela van BourgondiŽ, ovl. op 21 jul 1006.

relatie
met

Hendrik II van Beieren, zn. van Hendrik I van Beieren (hertog van Beieren) en Judith van Beieren, geb. in 951, hertog van Beieren, ovl. op 28 aug 995.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gisela  Ü1033   


Heribert III van Vermandois
Heribert III van Vermandois, geb. Aisne [Frankrijk] circa 954, graaf van Vermandois in 987, ovl. op 29 aug 1002.

tr. in sep 1000
met

Irmgard (Ermengard) van Bar, dr. van Reinald graaf van Bar, ovl. na 1018.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Odo*1000  Ü1045  44


Irmgard van Bar
Irmgard (Ermengard) van Bar, ovl. na 1018.

tr. (1) in sep 1000
met

Heribert III van Vermandois, zn. van Albert Ier le Pieux de Vermandois (graaf van Vermandois 946) en Gerberga van Lotharingen, geb. Aisne [Frankrijk] circa 954, graaf van Vermandois in 987, ovl. op 29 aug 1002.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Odo*1000  Ü1045  44

relatie (2)
met

Milon II graaf van Tonnere, zn. van Guido van Tonnere, ovl. circa 1002.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Renaud I  Ü1038   


Milon II van Tonnere
Milon II graaf van Tonnere, ovl. circa 1002.

relatie
met

Irmgard (Ermengard) van Bar, dr. van Reinald graaf van Bar, ovl. na 1018.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Renaud I  Ü1038   


Rudolf II van Crepy en Valois
 
Rudolf II (Raoul II) van Crepy en Valois (Comte d'Amiens et de Valois), heervan Crepy en Valois, ovl. in 1040.

 

relatie
met

Adelheid van Breteuil.

 

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rudolf III  Ü1074 Peronne [Frankrijk]  
Gautier Amiens [Frankrijk] Ü1076   


Adelheid van Breteuil
 
Adelheid van Breteuil.

relatie
met

Rudolf II (Raoul II) van Crepy en Valois (Comte d'Amiens et de Valois), zn. van Walter II van Vexin (ecuyer - schildknaap) en Alis (AdŤle) van Vermandois, heervan Crepy en Valois, ovl. in 1040.

 

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rudolf III  Ü1074 Peronne [Frankrijk]  
Gautier Amiens [Frankrijk] Ü1076   


Notker III van Bar
Notker III (Nocher III) graaf van Bar, ovl. circa 1040.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adela  Ü1053   


Katharina von Katzenelnbogen
Katharina von Katzenelnbogen, ovl. voor 1265.

tr.
met

Johann I van Sponheim, zn. van Simon I von Sponheim-Kreuznach en Margareta von Heimbach, graaf in Kreuznach, ovl. op 27 jan 1291, relatie (1) met Adelheid gravin van Leiningen. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon II*1291  Ü1337  46


Herman von Emmerich
Herman von Emmerich (van Ename), geb. circa 990, ovl. Verdun [Frankrijk] op 28 mei 1029.

Herman von Emmerich.
Graaf van Cappenberg, Graaf in Eifelgouw, Markgraaf van Ename, Graaf van Borken en omgeving, Graaf in Stevergouw? (Haltern), Graaf in Dreingouw, Graaf in Westfalengouw, Lekenbroeder in St. Vanne.

tr. circa 1010
met

Imma (Irmintrud) van Hasegouw (von Brauweiler).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godschalk*1020  Ü1063  43