Website van Cees Hagenbeek
Aernt Gerritsz Heemskerk van Dijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk

Aernt Gerritsz Heemskerk van Dijck, geb. te Naaldwijk in 1360, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 9 mei 1427.

Aernt Gerritsz Heemskerk van Dijck.
Aernt Gerrits Heemskerk (van Dijck), geboren circa 1365, overleden voor 1427..
beleend met 4 morgen, 1 hond land te Naaldwijk, zoon van Gerrit Jans Heemskerk..
Kinderen:.
1. Tijman Aerntsz van Dijck (Heemskerk), geboren circa 1395, overleden 1427/1429..
2. Aernt Aertsz (van Dijck) , geboren circa 1400.


Margaretha van Voorne
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Margaretha van Voorne1, geb. in 1210.

  • Vader:
    Dirk II (Theodericus), Theodericus ridder van Voorne1,2,3, zn. van Dirk I van Voorne (vermeld 1174-1188) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk, geb. te Oostvoorne circa 1160, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227 (burggraaf van Zeeland in 1198), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Oostvoorne op 31 dec 1228, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 32 jaar oud) circa 1197 met
 
 

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 35 jaar oud) in 1230
met

Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck1,5, zn. van Gerard I van Teylingen van Heemskerck en NN Persijn, geb. circa 1195, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) circa 1290.

 


Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck.
ridder, baljuw van van Kennemerland (1254) en 1254/1256 vermeld als kastelein van de Torenburg. Hij was eigenaar van het huis Heemskerk.
1264 September 21 (in die beati Mathei ewangeliste).
Nicolaus, abt van Hecmunda, prior en convent van Hecmunda, verklaren ten behoeve van het herstel der dijken bij Harghen verkocht te hebben aan heer Arnoldus de Heemskerc, ridder, tegen 175 ponden Hollands het land in Bachem met uitzondering van enige goederen die Arnoldus de Hecmunda daar als leen bezit, van de 12 weiden die het leen van Augustinus heten, van de 8 weiden, door de voormalige schout aldaar Nicolaus genoemd Nanno aan de abdij gelegateerd en van de weiden, die bij het land van de abdij in Casterkem behoren.
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 44 vo).
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 44 vo.).

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit II*1258  1337  79Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 91)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 672)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 726)

Gerrit II van Heemskerk
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk1, geb. circa 1258, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in Lotharingen circa 1337.


Gerrit II van Heemskerk.
Nog zeer jong zijnde zweert hij in 1271 met zijn broeder Berthold en met Albrecht heer van Voorne en Floris Hugo'sz van Voorne, heer van Heenvliet, geen wraak te zullen nemen over de gebroeders Hendrik en Albert van Herpen, van wie de eerste bij den aanslag op Keulen gesneuveld was en de andere gevangen was genomen.
Op 21 Sept. 1292 gaf Gerrit een keur aan zijn lieden van Lutteke, Oosthuizen en Drei, waarbij hij de hoge en lage rechtspraak aldaar regelde.
In 1296, na de moord op Floris V, was Gerrit n der edelen, die bij het volk onder verdenking lagen van medeplichtigheid, en zich daarom moesten verbinden te Haarlem verblijf te houden tot de komst van Graaf Jan uit Engeland. Hij heeft zich kunnen zuiveren, want 4 Juli 1296 bevond Gerrit zich in het gevolg van de graaf, toen deze de douarie regelde van zijn gemalin. In 1299 draagt hij zijn huis te Heemskerk als eigen goed aan de graaf op om het weer in leen te ontvangen.
In 1303 was hij getuige van Jan II toen deze het schot in Kennemerland regelde. In 1311 komt hij het eerst als ridder voor en schenkt 6 Febr. 1315 een rente van 10 schellingen aan de abdij van Egmond, waarbij hij zich verbindt deze rente jaarlijks te betalen tot hij de 5 ponden zou hebben voldaan, die zijn vrouw Ada aan de abdij had gelegateerd.
Vermeld 1325-1331 komt G.v.H. voor.
Waarschijnlijk was hij driemaal gehuwd: met eene Ada, overl. in januari1308, met Elisabeth van Heukelom, die in 1311 testeert, en vr 1317 met Beatrix van Haerlem Willemsdr. (wed. van Heer Jan Mulart), overl. 1326. Zij bezat den lijftocht der tienden en smaltienden van Petten, Groet en Hem en de vlastienden van Velzen en, sedert 1320, 50 ponden uit de opbrengst van het schot te Aalsmeer, welk bedrag haar man van den graaf te leenhield.
Uit het eerste huwelijk sproten waarschijnlijk Gerrit en een dochter, Domicella de Bloemen; uit de derde echt: Hendrik, die in 1350 als baljuw van Amstelland voorkomt en Willem van Haerlem alias van Heemskerk, n 1357 zonder kinderen overleden.
Bron: H.J. Koenen in Wapenheraut VII, 235-240.
ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348).
Gerard van Heemskerk was in derde echt gehuwd met Beatrix Willemsdr van Haarlem. (wed. Jan Mulart ) en zodoende ontstond verwantschap tussen de bewoners v/h oude rondeel en Oud Haerlem te Heemskerck n raakte de van Heemskerk-clan verwikkeld in de verdeling v/h "versterf" van Jan van Haarlem-van Bergen, Jan, de laatste Heer van Haarlem, was nl. een neef van Beatrijs.

 

tr. (1)
met

Ada van Bloemen.

tr. (resp. minstens 50 en minstens 44 jaar oud) (2) na 1308
met

Elisabeth van Heukelom, geb. in 1264, ovl. (minstens 47 jaar oud) na nov 1311.

Elisabeth van Heukelom.
testeert 28-11-1311.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1308 Naaldwijk    

tr. (ongeveer 12 jaar oud) (3) circa 1270
met

Beatrix Willemsdr van Haarlem, dr. van Willem van Haerlem riudder (baljuw van Kennemerland, ambachtsheer van Castricum) en Katharina van Voorne, vrouwe van Wissekerke, ovl. in 1326, tr. (Jan ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1280 met Jan Mulart bastaard van Borssele, zn. van Hendrik dictus Wisse van Borsselen, geb. circa 1250, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) circa 1303. Uit dit huwelijk een dochter.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik Heemskerk 1353   Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), datum: van 1897 tot 1920
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 726)

Elisabeth van Heukelom
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Elisabeth van Heukelom, geb. in 1264, ovl. (minstens 47 jaar oud) na nov 1311.

Elisabeth van Heukelom.
testeert 28-11-1311.

tr. (resp. minstens 44 en minstens 50 jaar oud) na 1308
met

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk1, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1258, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in Lotharingen circa 1337, tr. (1) met Ada van Bloemen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Beatrix Willemsdr van Haarlem. Uit dit huwelijk een zoon.

 


Gerrit II van Heemskerk.
Nog zeer jong zijnde zweert hij in 1271 met zijn broeder Berthold en met Albrecht heer van Voorne en Floris Hugo'sz van Voorne, heer van Heenvliet, geen wraak te zullen nemen over de gebroeders Hendrik en Albert van Herpen, van wie de eerste bij den aanslag op Keulen gesneuveld was en de andere gevangen was genomen.
Op 21 Sept. 1292 gaf Gerrit een keur aan zijn lieden van Lutteke, Oosthuizen en Drei, waarbij hij de hoge en lage rechtspraak aldaar regelde.
In 1296, na de moord op Floris V, was Gerrit n der edelen, die bij het volk onder verdenking lagen van medeplichtigheid, en zich daarom moesten verbinden te Haarlem verblijf te houden tot de komst van Graaf Jan uit Engeland. Hij heeft zich kunnen zuiveren, want 4 Juli 1296 bevond Gerrit zich in het gevolg van de graaf, toen deze de douarie regelde van zijn gemalin. In 1299 draagt hij zijn huis te Heemskerk als eigen goed aan de graaf op om het weer in leen te ontvangen.
In 1303 was hij getuige van Jan II toen deze het schot in Kennemerland regelde. In 1311 komt hij het eerst als ridder voor en schenkt 6 Febr. 1315 een rente van 10 schellingen aan de abdij van Egmond, waarbij hij zich verbindt deze rente jaarlijks te betalen tot hij de 5 ponden zou hebben voldaan, die zijn vrouw Ada aan de abdij had gelegateerd.
Vermeld 1325-1331 komt G.v.H. voor.
Waarschijnlijk was hij driemaal gehuwd: met eene Ada, overl. in januari1308, met Elisabeth van Heukelom, die in 1311 testeert, en vr 1317 met Beatrix van Haerlem Willemsdr. (wed. van Heer Jan Mulart), overl. 1326. Zij bezat den lijftocht der tienden en smaltienden van Petten, Groet en Hem en de vlastienden van Velzen en, sedert 1320, 50 ponden uit de opbrengst van het schot te Aalsmeer, welk bedrag haar man van den graaf te leenhield.
Uit het eerste huwelijk sproten waarschijnlijk Gerrit en een dochter, Domicella de Bloemen; uit de derde echt: Hendrik, die in 1350 als baljuw van Amstelland voorkomt en Willem van Haerlem alias van Heemskerk, n 1357 zonder kinderen overleden.
Bron: H.J. Koenen in Wapenheraut VII, 235-240.
ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348).
Gerard van Heemskerk was in derde echt gehuwd met Beatrix Willemsdr van Haarlem. (wed. Jan Mulart ) en zodoende ontstond verwantschap tussen de bewoners v/h oude rondeel en Oud Haerlem te Heemskerck n raakte de van Heemskerk-clan verwikkeld in de verdeling v/h "versterf" van Jan van Haarlem-van Bergen, Jan, de laatste Heer van Haarlem, was nl. een neef van Beatrijs.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1308 Naaldwijk    Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), datum: van 1897 tot 1920

Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck1,2, geb. circa 1195, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) circa 1290.


Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck.
ridder, baljuw van van Kennemerland (1254) en 1254/1256 vermeld als kastelein van de Torenburg. Hij was eigenaar van het huis Heemskerk.
1264 September 21 (in die beati Mathei ewangeliste).
Nicolaus, abt van Hecmunda, prior en convent van Hecmunda, verklaren ten behoeve van het herstel der dijken bij Harghen verkocht te hebben aan heer Arnoldus de Heemskerc, ridder, tegen 175 ponden Hollands het land in Bachem met uitzondering van enige goederen die Arnoldus de Hecmunda daar als leen bezit, van de 12 weiden die het leen van Augustinus heten, van de 8 weiden, door de voormalige schout aldaar Nicolaus genoemd Nanno aan de abdij gelegateerd en van de weiden, die bij het land van de abdij in Casterkem behoren.
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 44 vo).
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 44 vo.).

tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar oud) in 1230
met

Margaretha van Voorne1, dr. van Dirk II (Theodericus) ridder van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227) en Alverada van Kuyc, geb. in 1210.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit II*1258  1337  79Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 34)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Type: boek, Titel: Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Schrijver: Dr. J.G. Kruisheer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1986 (blz. 726)

Gerard I van Teylingen van Heemskerck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Gerard I van Teylingen van Heemskerck, geb. in 1175, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in 1222.

Gerard I van Teylingen van Heemskerck.
mogelijk bastaardzoon van Willem I van Teijlingen van Heemskerk.

 

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) in 1195
met

NN Persijn, geb. in 1170.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud*1195  1290  95Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), Type: boek, Schrijver: A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)

NN Persijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

NN Persijn, geb. in 1170.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) in 1195
met

Gerard I van Teylingen van Heemskerck, zn. van Willem I graaf van Theylingen van Brederode (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen), geb. in 1175, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in 1222.

Gerard I van Teylingen van Heemskerck.
mogelijk bastaardzoon van Willem I van Teijlingen van Heemskerk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud*1195  1290  95


Halewijne van Egmond
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Halewijne van Egmond1, geb. te Egmond in 1170, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Egmond in 1244.

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (1) circa 1194
met

Bartholomeus van Voorne en Maerlant4, van Voorne en Maerlant van Naeldwijck, zn. van Dirk I van Voorne (vermeld 1174-1188) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk, geb. circa 1170, vermeld 1199 en1203, ovl. na 1214 Vermeld 1199 en 1203, ontving goederen in Maasland, Zwartewaal en West-Voorne
1199: Huge van Vorne en zijn broers Dirc en Bartholomeus van Vorne doen afstand voor hun zonden en die van hun ouders ten behoeve van het godshuis Sint Marienweerd van hun rechten in de visserij van Gescenmunde, het door de graaf geschonken. De zoons van Arnold Blankerd, die deze van Huge in leen hielden, doen evenenees afstand. Getuigen : Henric van Vlerdinghe, Henric van Riswich, Ghiselbert van der Lee, Ghiselbert van Lace, Arnold Meire.
122(?) : Aleid, gravin weduwe van Holland, verklaart aan de edele heren Dirc, heer van Vorne, Florens van de Worth en Huge van Naltwyc dat zij de in een vorige acte vermelde vepanding door heer Nicholaus Persin van de tiende, die deze van haar in leen houdt, schriftelijk heeft bevestigd.
Kinderen van Bartholomeus"
1.Hugo I van Naeldwijc
2.Bartholomeus van Maerlant, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Bartholomeus van Voorne en Maerlant.
ontving  goederen in Maeslant, Swartewael en West Voorne. Overleden na 1214, van Voorne van Naeldwijck . Wordt vermeld in akten van 131214 (wellicht 1204) van Floris, Heer van  Voorne met Dirk als broeders van Floris. Floris heeft een zoon Hugo II, derhalve zal Hugo I, Heer van Voorne hun vader zijn.
Bartholemeus van Voorne en Maerlant/ van Naaldwijck, geboren 1170, vermeld 1199-1203,treedt 20-2-1203 op als getuige voor de Heer van Voorne,verkrijgt bij overlijden van zijn broer, Hugo, heer van Voorne, goederen te Naaldwijk, op Voorne en op Goedereede; heeft in 1220 ook als bezit op Voorne,land gelegen in Middelland.
Jongste zoon van Dirk, heer van Voorne, werd door zijn broer Hendrik beleend met goederen te Naaldwijk die waren ingebracht door hun moeder, bewoonde de hofstede bij Zwartewaal. 1199: Huge van Vorne en zijn broers Dirc en Bartholomeus van Vorne doen afstand voor hun zonden en die van hun ouders ten behoeve van het godshuis Sint Marienweerd van hun rechten in de visserij van Gescenmunde, het door de graaf geschonken. De zoons van Arnold Blankerd, die deze van Huge in leen hielden, doen evenenees afstand. Getuigen : Henric van Vlerdinghe, Henric van Riswich, Ghiselbert van der Lee, Ghiselbert van Lace, Arnold Meire OV 46 (1991) 228, vermeld 1203.
Van Bartholemeus zijn drie kinderen bekend:.
1 Hadewig Bartholomeusdr. van Maerlant.
2 Bartholomeus van Maerlant. vermeld in 1230.
3 Hugo I van Naaldwijck geboren 1195.
Aleid, gravin weduwe van Holland, verklaart aan de edele heren Dirc, heer van Vorne, Florens van de Worth en Huge van Naltwyc dat zij de in een vorige acte vermelde verpanding door heer Nicholaus Persin van de tiende, die deze van haar in leen houdt, schriftelijk heeft bevestigd, OV 46 (1991) 230.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugo I*1195  1262  67
Hadewig*1210  1249  39

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 18 jaar oud) (2) in 1194
met

Arnold (Arent) van Rijswijck van Teylingen, zn. van Willem I graaf van Theylingen van Brederode (vermeld 1174, derde graaf van Teylingen) en Agnieze van Bentheim, geb. circa 1176, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1216.

Arnold (Arent) van Rijswijck van Teylingen.
Arnold van Rijswijk 1198-1216 vervulde de grafelijke functie van 'dapifer' drost in de periode 1198/1201. Indien nu heer Arnold van Rijswijk ook de vader was van abt Lubbert I van Egmond en diens broer Dirk van Rijswijk dan valt ook een verdere conclusie te trekken, namelijk dat heer Arnold de schoonvader van Gerard van Egmond zal zijn geweest. Gerard heeft zijn oudste zoon Wouter naar zijn eigen vader vernoemd en de tweede zoon Arnold naar zijn schoonvader. Daarnaast heeft Gerard van Egmond zijn zoon Lubbert vernoemd naar diens oom abt Lubbert I van Egmond, en deze tevens voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Dit laatste, vernoeming en bestemming, is namelijk een Middeleeuwse gewoonte die in veel families aan te treffen valt.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richenza*1195  1238  43
Sofia*1215     Bronnen:
1.Stam- en wapenboeken (B 230), Type: boek, Schrijver: A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970 (blz. 9)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 98)

Jacob Jacobsz van Lichtenberg
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek
Kwartierstaat van Truus Popma

Jacob Jacobsz van Lichtenberg, geb. te Egmond circa 1265, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Egmond op 25 jul 1327.

tr.
met

Machteld Ghiselbert uten Goye, dr. van Ghiselbert uten Goye (ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271) en Mabelia Herbertsdr van den Berghe (vermeld 1288), geb. circa 1260, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Voorne in 1315.

Machteld Ghiselbert uten Goye.
Zij is alleen bekend uit twee handschriften, een berustend in de Universiteits bibliotheek te Utrecht en de andere in het Rijksarchief te Utrecht. Zij blijkt daaruit gehuwd te zijn met Jacobus Johannis, een voorvader van het geslacht, dat later te Utrecht "Lichtenberch" genoemd wordt. Volgens het handschrift was zij een dochter van Giselbertus de Goye en van jonkvrouw N.N. Vuytterhorst.
Geboren circa 1225-1230. Wij kennen haar alleen uit twee handschriften, een berustend in de Universiteits bibliotheek te Utrecht en de andere in het Rijksarchief te Utrecht. Zij blijkt daaruit gehuwd te zijn met Jacobus Johannis,een voorvader van het geslacht, dat later te Utrecht "Lichtenberch" genoemd wordt. Volgens het handschrift was zij een dochter van Giselbertus de Goye en van jonkvrouw N.N. Vuytterhorst.
Geboren circa 1225-1230. Wij kennen haar alleen uit twee handschriften, een berustend in de Universiteits bibliotheek te Utrecht en de andere in het Rijksarchief te Utrecht. Zij blijkt daaruit gehuwd te zijn met Jacobus Johannis,een voorvader van het geslacht, dat later te Utrecht "Lichtenberch" genoemd wordt. Volgens het handschrift was zij een dochter van Giselbertus de Goye en van jonkvrouw N.N. Vuytterhorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabelia*1280 Veldhuizen 1308 Veldhuizen 28


Ada van Bloemen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Ada van Bloemen.

tr.
met

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk1, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1258, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in Lotharingen circa 1337, tr. (2) met Elisabeth van Heukelom. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (ongeveer 12 jaar oud) (3) circa 1270 met Beatrix Willemsdr van Haarlem. Uit dit huwelijk een zoon.

 


Gerrit II van Heemskerk.
Nog zeer jong zijnde zweert hij in 1271 met zijn broeder Berthold en met Albrecht heer van Voorne en Floris Hugo'sz van Voorne, heer van Heenvliet, geen wraak te zullen nemen over de gebroeders Hendrik en Albert van Herpen, van wie de eerste bij den aanslag op Keulen gesneuveld was en de andere gevangen was genomen.
Op 21 Sept. 1292 gaf Gerrit een keur aan zijn lieden van Lutteke, Oosthuizen en Drei, waarbij hij de hoge en lage rechtspraak aldaar regelde.
In 1296, na de moord op Floris V, was Gerrit n der edelen, die bij het volk onder verdenking lagen van medeplichtigheid, en zich daarom moesten verbinden te Haarlem verblijf te houden tot de komst van Graaf Jan uit Engeland. Hij heeft zich kunnen zuiveren, want 4 Juli 1296 bevond Gerrit zich in het gevolg van de graaf, toen deze de douarie regelde van zijn gemalin. In 1299 draagt hij zijn huis te Heemskerk als eigen goed aan de graaf op om het weer in leen te ontvangen.
In 1303 was hij getuige van Jan II toen deze het schot in Kennemerland regelde. In 1311 komt hij het eerst als ridder voor en schenkt 6 Febr. 1315 een rente van 10 schellingen aan de abdij van Egmond, waarbij hij zich verbindt deze rente jaarlijks te betalen tot hij de 5 ponden zou hebben voldaan, die zijn vrouw Ada aan de abdij had gelegateerd.
Vermeld 1325-1331 komt G.v.H. voor.
Waarschijnlijk was hij driemaal gehuwd: met eene Ada, overl. in januari1308, met Elisabeth van Heukelom, die in 1311 testeert, en vr 1317 met Beatrix van Haerlem Willemsdr. (wed. van Heer Jan Mulart), overl. 1326. Zij bezat den lijftocht der tienden en smaltienden van Petten, Groet en Hem en de vlastienden van Velzen en, sedert 1320, 50 ponden uit de opbrengst van het schot te Aalsmeer, welk bedrag haar man van den graaf te leenhield.
Uit het eerste huwelijk sproten waarschijnlijk Gerrit en een dochter, Domicella de Bloemen; uit de derde echt: Hendrik, die in 1350 als baljuw van Amstelland voorkomt en Willem van Haerlem alias van Heemskerk, n 1357 zonder kinderen overleden.
Bron: H.J. Koenen in Wapenheraut VII, 235-240.
ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348).
Gerard van Heemskerk was in derde echt gehuwd met Beatrix Willemsdr van Haarlem. (wed. Jan Mulart ) en zodoende ontstond verwantschap tussen de bewoners v/h oude rondeel en Oud Haerlem te Heemskerck n raakte de van Heemskerk-clan verwikkeld in de verdeling v/h "versterf" van Jan van Haarlem-van Bergen, Jan, de laatste Heer van Haarlem, was nl. een neef van Beatrijs.


Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), datum: van 1897 tot 1920

Beatrix Willemsdr van Haarlem
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Rol

Beatrix Willemsdr van Haarlem, vrouwe van Wissekerke, ovl. in 1326.

 
  • Moeder:
    Katharina van Voorne, geb. te Castricum circa 1250, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1290.

tr. (Gerrit II ongeveer 12 jaar oud) (1) circa 1270
met

Gerrit II (Gerard) van Heemskerk1, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1258, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in Lotharingen circa 1337, tr. (1) met Ada van Bloemen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. minstens 50 en minstens 44 jaar oud) (2) na 1308 met Elisabeth van Heukelom. Uit dit huwelijk een zoon.

 


Gerrit II van Heemskerk.
Nog zeer jong zijnde zweert hij in 1271 met zijn broeder Berthold en met Albrecht heer van Voorne en Floris Hugo'sz van Voorne, heer van Heenvliet, geen wraak te zullen nemen over de gebroeders Hendrik en Albert van Herpen, van wie de eerste bij den aanslag op Keulen gesneuveld was en de andere gevangen was genomen.
Op 21 Sept. 1292 gaf Gerrit een keur aan zijn lieden van Lutteke, Oosthuizen en Drei, waarbij hij de hoge en lage rechtspraak aldaar regelde.
In 1296, na de moord op Floris V, was Gerrit n der edelen, die bij het volk onder verdenking lagen van medeplichtigheid, en zich daarom moesten verbinden te Haarlem verblijf te houden tot de komst van Graaf Jan uit Engeland. Hij heeft zich kunnen zuiveren, want 4 Juli 1296 bevond Gerrit zich in het gevolg van de graaf, toen deze de douarie regelde van zijn gemalin. In 1299 draagt hij zijn huis te Heemskerk als eigen goed aan de graaf op om het weer in leen te ontvangen.
In 1303 was hij getuige van Jan II toen deze het schot in Kennemerland regelde. In 1311 komt hij het eerst als ridder voor en schenkt 6 Febr. 1315 een rente van 10 schellingen aan de abdij van Egmond, waarbij hij zich verbindt deze rente jaarlijks te betalen tot hij de 5 ponden zou hebben voldaan, die zijn vrouw Ada aan de abdij had gelegateerd.
Vermeld 1325-1331 komt G.v.H. voor.
Waarschijnlijk was hij driemaal gehuwd: met eene Ada, overl. in januari1308, met Elisabeth van Heukelom, die in 1311 testeert, en vr 1317 met Beatrix van Haerlem Willemsdr. (wed. van Heer Jan Mulart), overl. 1326. Zij bezat den lijftocht der tienden en smaltienden van Petten, Groet en Hem en de vlastienden van Velzen en, sedert 1320, 50 ponden uit de opbrengst van het schot te Aalsmeer, welk bedrag haar man van den graaf te leenhield.
Uit het eerste huwelijk sproten waarschijnlijk Gerrit en een dochter, Domicella de Bloemen; uit de derde echt: Hendrik, die in 1350 als baljuw van Amstelland voorkomt en Willem van Haerlem alias van Heemskerk, n 1357 zonder kinderen overleden.
Bron: H.J. Koenen in Wapenheraut VII, 235-240.
ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348).
Gerard van Heemskerk was in derde echt gehuwd met Beatrix Willemsdr van Haarlem. (wed. Jan Mulart ) en zodoende ontstond verwantschap tussen de bewoners v/h oude rondeel en Oud Haerlem te Heemskerck n raakte de van Heemskerk-clan verwikkeld in de verdeling v/h "versterf" van Jan van Haarlem-van Bergen, Jan, de laatste Heer van Haarlem, was nl. een neef van Beatrijs.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik Heemskerk 1353   

tr. (Jan ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1280
met

Jan Mulart bastaard van Borssele, zn. van Hendrik dictus Wisse van Borsselen, geb. circa 1250, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) circa 1303.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1280  1346  66Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), datum: van 1897 tot 1920

Cornelis Krijger
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol

Cornelis Krijger, ged. te Pernis op 3 mei 1671.


Gijsbert van Langerak
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer

Gijsbert van Langerak1, geb. circa 1283, ovl. (45 jaar oud) kort voor 29 mrt 1329.

Gijsbert van Langerak.
geboren omstreeks 1280/'85 en overleden kort voor 29 Maart 1329. Hiervr hebben wij gezien, dat na den dood van Walterus ex Goye (II) zijn zoon Giselbertus.
waarschijnlijk heeft afgegoed met de heerlijkheid Langherak.
en half-Nypoort, het erfgoed van hun overleden moeder.
Zooals wij hieronder zullen zien, werd Wouter van Langherakein half-Nieupoort opgevolgd door zijn zoon.
Gijsbert (IV A A ) en vermoedelijk evenzeer in Langherake,.
omdat de zoon van dezen Gijsbert later als johan van.
Langheraeck, heer van Langherake en van half-Nieuwpoort,.
vrkomt. Daarom houden wij Gijsbert voor een zoon van.
Wouter van Langherake  en van jonkvrouw.
van der Merwede.

tr.
met

Bertha (NN) van Zuylen van Beverweerd1, dr. van Sweder van Zuylen van Beverweerd en Wiltenburg en Hillegonda van Vianen Beverweerd.

Bertha van Zuylen van Beverweerd.
Tot nu toe geen meer aanwijzingen gevonden, dat zij een dochter uit den huize Teylingen was, dan reeds is vermeld. Is die opvatting echter juist, dan moet zij wel een zuster geweest zijn f van.
Dieric heeren Symonsz van Teylingen, f van Simon Willemsz. van Teylingen. Wat vr haar afkomst van Dieric kan spreken, werd reeds gezegd; er tgen zou kunnen pleiten, dat wij van Dieric maar n zuster kennen, nl. Beatrix, die in haar prille jeugd te Rijnsburg onder de hoede van de abdis vrou Mabilia van Wassenaer werd opgevoed.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1320  1378  57
Jan*1320  1378  57Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (DNL), Type: Periodiek, Uitgegeven: vanaf 1883
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 57)
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 58)

Bertha van Zuylen van Beverweerd
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer

Bertha (NN) van Zuylen van Beverweerd1.

Bertha van Zuylen van Beverweerd.
Tot nu toe geen meer aanwijzingen gevonden, dat zij een dochter uit den huize Teylingen was, dan reeds is vermeld. Is die opvatting echter juist, dan moet zij wel een zuster geweest zijn f van.
Dieric heeren Symonsz van Teylingen, f van Simon Willemsz. van Teylingen. Wat vr haar afkomst van Dieric kan spreken, werd reeds gezegd; er tgen zou kunnen pleiten, dat wij van Dieric maar n zuster kennen, nl. Beatrix, die in haar prille jeugd te Rijnsburg onder de hoede van de abdis vrou Mabilia van Wassenaer werd opgevoed.

tr.
met

Gijsbert van Langerak1, zn. van Wouter II van Langerak (knape, vermeld 1283-1298) en NN van der Merwede van Teijlingen, geb. circa 1283, ovl. (45 jaar oud) kort voor 29 mrt 1329.

Gijsbert van Langerak.
geboren omstreeks 1280/'85 en overleden kort voor 29 Maart 1329. Hiervr hebben wij gezien, dat na den dood van Walterus ex Goye (II) zijn zoon Giselbertus.
waarschijnlijk heeft afgegoed met de heerlijkheid Langherak.
en half-Nypoort, het erfgoed van hun overleden moeder.
Zooals wij hieronder zullen zien, werd Wouter van Langherakein half-Nieupoort opgevolgd door zijn zoon.
Gijsbert (IV A A ) en vermoedelijk evenzeer in Langherake,.
omdat de zoon van dezen Gijsbert later als johan van.
Langheraeck, heer van Langherake en van half-Nieuwpoort,.
vrkomt. Daarom houden wij Gijsbert voor een zoon van.
Wouter van Langherake  en van jonkvrouw.
van der Merwede.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1320  1378  57
Jan*1320  1378  57Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Henrica van Abcoude
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Henrica van Abcoude, geb. in 1165, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1230.

 

tr.
met

Steven II van Zuijlen van Anholt, zn. van Steven van Zuijlen von Anholt (Herr von Anholt, ministeriaal, Procurator de Cleve) en Hadewich van Wiltenburg, geb. te Zuilen circa 1160, heer van Zuylen en Anholt, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Zuilen in 1249.

Steven II van Zuijlen van Anholt.
Steven II van Sulen van Anholt, heer van Anholt, Swesereng en Westbrouck (1181-1249), was scheidsrechter in het geschil tussen de graaf van Kleef, de aartsbisschop van Keulen en de hertog van Luxemburg in 1217, wat resulteerde in het verdrag van Keulen (juni 1231).
Hij trouwde met Henrica van Abcoude.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven III*1181 Kleef [Duitsland] 1249  68Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 238)

Sweder van Zuylen van Beverweerd en Wiltenburg
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Eunice Roos

Sweder van Zuylen van Beverweerd en Wiltenburg, geb. circa 1250, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1304.

 

tr.
met

Hillegonda van Vianen Beverweerd (van de Velde), ovl. op 6 aug 1296.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha     
Margriet*1320     


Hillegonda van Vianen Beverweerd
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Eunice Roos

Hillegonda van Vianen Beverweerd (van de Velde), ovl. op 6 aug 1296.

tr.
met

Sweder van Zuylen van Beverweerd en Wiltenburg, zn. van Steven IV van Zuijlen van Anholt ridder (heer van Zuylen 1278-1299, Heer van Anholt-1299) en Hadewich van Wiltenborg (vrouwe van Wiltenbug, vermeld 1286, 288, 1297), geb. circa 1250, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1304.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha     
Margriet*1320     


Michiel Brulo
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Michiel Brulo, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 sep 1656 (getuige: Maria Brulo).

  • Vader:
    Michiel Brulo, zn. van Vincent Brul, geb. te Tourcoingne [Belgi] circa 1620, (getuigen: zijn schoonzuster Geertje Arnold en zijn broer Abraham de Brander, onder de naam Brulo), passementwerker, doopgetuige van zijn nicht Maria Brulo te Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jan 1659, otr. (1) te Leiden op 18 jul 1643, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Warmond op 2 aug 1643 met Haesgen Aris. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Leiden op 16 jul 1650, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Rijnsburg op 7 aug 1650 met


Arendt de Brander
Arendt de Brander, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 feb 1699 (getuige: Geertruijdt Arnouts).Bronnen:

1.K.O. register Z Leiden (T 053), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: Z 24, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: van 1686 tot 1690 (9 okt 1688 blz. 211)

Leuntje Pieters
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos

Leuntje Pieters (van der Hooren), geb. te Korteraar [Belgi] circa 1624, woont aan de Does te te Leiderdorp tot 19 apr 1653.

otr. (1) te Ter Aar op 19 apr 1653, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 40 jaar oud) te Ter Aar op 7 mei 1653
met

Jan Sijmonsz Westerende (Westerembden, Westersijnde, Westereijnde, Laeckenkoper), geb. te Wirdum bij Emden circa 16121, lakenkoper, te Korteraar [Belgi] in nov 1635, tr. (2) met Neeltje Willemsdr. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Jan Sijmonsz Westerende.
in de protocollen Nieuwveen 1670-1677, inv.nr. 7 op pag. 67v staat dat op 26 okt 1674 Jan Sijmonsz Westerembde als grootvader en voogd, mede handelend namens Jan Louwerisz, oom en medevoogd over Neeltge Abrahamsdr Sterrevelt, verkoopt aan Cornelis Leendertsz van der Veer de helft van een huis en erf, belend ten oosten de weduwe van Willem Heijndericksz van Sijll, ten westen de erfgenamen van Leuntge Dircxsdr, ten zuiden Jan Dircxsz van Ruijten en ten noorden de Nieuwveense dijk, waarvan de andere helft toekomt aan Aeltje Thonisdr van Swieten. Koopsom 350 gulden.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1654 Ter Aar    
Isaack~1655 Langeraar    
Jacobus~1657 Langeraar    
Johannes~1659 Ter Aar    10 
Anna~1661 Ter Aar    
Petrus~1663 Ter Aar    
Pieter~1667 Ter Aar    

tr. (ongeveer 24 jaar oud) (2) te Ter Aar in dec 1648
met

Cornelis Cornelissen Swanenburgh.


Bronnen:

1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, Bron onderwerp: verkoop, Plaats van akte: Nieuwveen, Aktedatum: van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)