Cees Hagenbeek
Maartje Aarts van Driel
Maartje Aarts (Aartje Aerts) van Driel, geb. Rhoon in 1561 (1569), ovl. waarschijnlijk Poortugaal (Portugaal) op 2 okt 1640 (1630).

tr. Poortugaal op 14 mei 1586
met

Huijch Jacobsz (Huig Jacobs) van der Laan, Ouderkerck, zn. van Jacob van der Laan en Hilletje Willemsdr, geb. Haastrecht circa 1560 (1550), ovl. Poortugaal (Portugaal) op 27 aug 1643.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hilletje~1593 Poortugaal 1643 Poortugaal 50


Jacob van der Laan
Jacob van der Laan, Ouderkerck, geb. Haastrecht in 1528, ovl. voor 1586.

tr. Haastrecht in 1559
met

Hilletje (Hillegont) Willemsdr, dr. van Willem Adriaen Willemsz. Jonckijnt (bouwman onder Ridderkerk) en Geertje Huigen Besemer, geb. Ouderkerk a/d IJssel circa 1530, ovl. aldaar in 1561 (voor 1598).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijch*1560 Haastrecht 1643 Poortugaal 83


Hilletje Willemsdr
Hilletje (Hillegont) Willemsdr, geb. Ouderkerk a/d IJssel circa 1530, ovl. aldaar in 1561 (voor 1598).

tr. Haastrecht in 1559
met

Jacob van der Laan, Ouderkerck, geb. Haastrecht in 1528, ovl. voor 1586.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijch*1560 Haastrecht 1643 Poortugaal 83


Pieter Woutersz Teunisz Oostdorp
Pieter Woutersz Teunisz Oostdorp, geb. IJsselmonde tussen 1550 en 1565, bouwman te Oost-IJsselmonde, ovl. IJsselmonde op 12 aug 1626.

Pieter Woutersz Teunisz Oostdorp.
boer in de 10e hoeve van Oost-IJsselmonde, kerkmeester, heilige geestmeester van IJsselmonde, heemraad, schepen van het ambacht Oost-IJsselmonde, hoogheemraad van Oud- en nieuw-Reijerwaard, penningmeester, waarsman van Varkensoord, Karnemelksland en van het hoge en lage bestuur van Oost-IJsselmonde, heemraad van Varkensoord, hoogheemraad van het gemene land van Oost-IJsselmonde.

tr. IJsselmonde in 1585 (circa 1583)
met

Aefje (Aefgen) Cornelisse (Cornelisdr), geb. IJsselmonde circa 1554, ovl. aldaar tussen 1643 en 10 dec 1644 .

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1590 IJsselmonde 1674 Poortugaal 83
Marijtje*1600 IJsselmonde 1667  66


Aefje Cornelisse
Aefje (Aefgen) Cornelisse (Cornelisdr), geb. IJsselmonde circa 1554, ovl. aldaar tussen 1643 en 10 dec 1644 .

tr. IJsselmonde in 1585 (circa 1583)
met

Pieter Woutersz Teunisz Oostdorp, zn. van Wouter Anthonisz Oostdorp (landbouwer), geb. IJsselmonde tussen 1550 en 1565, bouwman te Oost-IJsselmonde, ovl. IJsselmonde op 12 aug 1626.

Pieter Woutersz Teunisz Oostdorp.
boer in de 10e hoeve van Oost-IJsselmonde, kerkmeester, heilige geestmeester van IJsselmonde, heemraad, schepen van het ambacht Oost-IJsselmonde, hoogheemraad van Oud- en nieuw-Reijerwaard, penningmeester, waarsman van Varkensoord, Karnemelksland en van het hoge en lage bestuur van Oost-IJsselmonde, heemraad van Varkensoord, hoogheemraad van het gemene land van Oost-IJsselmonde.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1590 IJsselmonde 1674 Poortugaal 83
Marijtje*1600 IJsselmonde 1667  66


Wouter Anthonisz Oostdorp
Wouter Anthonisz Oostdorp, geb. IJsselmonde circa 1518, landbouwer, ovl. IJsselmonde op 13 jul 1571.

Wouter Anthonisz Oostdorp.
Landbouwer te IJsselmonde, gegoed aldaar. Laagheemraad van de polder Oost-IJsselmonde, heemraad/schepen van Oost-IJsselmonde 1552-1559 en 1561-1563.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1550 IJsselmonde 1626 IJsselmonde 76


Anthonis Oostdorp
Anthonis Oostdorp, geb. circa 1485.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1518 IJsselmonde 1571 IJsselmonde 53


Dirk Dirksz van Driel
Dirk Dirksz van Driel, geb. Poortugaal circa 1565, ged. aldaar op 23 nov 1597, ovl. aldaar op 15 mei 1653.

tr. Poortugaal op 20 mei 1592
met

Adriaantje Bastiaansdr Verweel, dr. van Bastiaan Arie van der Waal en Beatrix Ingens den Ouden, geb. Strijen circa 1570, ovl. Poortugaal op 4 mei 1658.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje~1597 Poortugaal 1668  7010 
Heyndrick~1608 Poortugaal 1648 Poortugaal 39
Doen~1613 Poortugaal 1692  78


Adriaantje Bastiaansdr Verweel
Adriaantje Bastiaansdr Verweel, geb. Strijen circa 1570, ovl. Poortugaal op 4 mei 1658.

tr. Poortugaal op 20 mei 1592
met

Dirk Dirksz van Driel, zn. van Dirk Hendricksz van Driel en Emmetge Doensdr van Vliet, geb. Poortugaal circa 1565, ged. aldaar op 23 nov 1597, ovl. aldaar op 15 mei 1653.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje~1597 Poortugaal 1668  7010 
Heyndrick~1608 Poortugaal 1648 Poortugaal 39
Doen~1613 Poortugaal 1692  78


Dirk Hendricksz van Driel
Dirk Hendricksz van Driel, geb. Poortugaal circa 1514, ovl. aldaar op 15 feb 1585.

tr. Poortugaal in 1545
met

Emmetge Doensdr van Vliet, dr. van Doen Cornelisz den Houwer en Dirckgen Huijgensdr den Hollander, geb. Hoogvliet circa 1525, ovl. circa 1570.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1565 Poortugaal 1653 Poortugaal 87Bronnen:
1.Drie verwante geslachten van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca. 1350-1650) (B 262), C.Sigmond en H.J. Slijkerman, Van der Boom & Slijkerman, 9789073240155, Rotterdam, 1998

Emmetge Doensdr van Vliet
Emmetge Doensdr van Vliet, geb. Hoogvliet circa 1525, ovl. circa 1570.

tr. Poortugaal in 1545
met

Dirk Hendricksz van Driel, zn. van Hendrick Aerts van Driel (hoogheemraad 1526-1532, dijkgraaf 1533-1551 van West IJsselmonde.) en Lijsbeth Pietersdr van Driel, geb. Poortugaal circa 1514, ovl. aldaar op 15 feb 1585.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1565 Poortugaal 1653 Poortugaal 87


Doen Cornelisz den Houwer
Doen Cornelisz filiatie niet waterdicht bewezen den Houwer, geb. Poortugaal of Hoogvliet circa 1490, ovl. in 1564.

Doen Cornelisz den Houwer.
boer, pachtte land van de grafelijkheid van Holland te Oudevliet (Hoogvliet) verm. overl. voor 1544, maar zeker voor 1551.

tr.
met

Dirckgen Huijgensdr den Hollander, dr. van Huich Dircksz den Hollander en Lijsbeth , geb. circa 1494, ovl. circa 1560.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Emmetge*1525 Hoogvliet 1570  45Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 222)

Dirckgen Huijgensdr den Hollander
Dirckgen Huijgensdr den Hollander, geb. circa 1494, ovl. circa 1560.

tr.
met

Doen Cornelisz filiatie niet waterdicht bewezen den Houwer, zn. van Cornelis Doensz van Driel (leenman van Putten, schout van Albrandswaard 1532, dijkgraaf van Albrandswaard.) en Baertje Jansdr van Ghiesen, geb. Poortugaal of Hoogvliet circa 1490, ovl. in 1564.

Doen Cornelisz den Houwer.
boer, pachtte land van de grafelijkheid van Holland te Oudevliet (Hoogvliet) verm. overl. voor 1544, maar zeker voor 1551.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Emmetge*1525 Hoogvliet 1570  45


Aert Heinensz Driel (in 't Velt)
Aert Heinensz Driel (in 't Velt), geb. aan de Hordijk circa 1454, ovl. Barendrecht circa 1525.

Aert Heinensz Driel (in 't Velt).
Aert Heinenz, geboren naar schatting rond 1455, overleden in 1525 vermoedelijk bij de Hordijk onder Barendrecht of IJsselmonde. Aert Heijnenz. wordt vanaf 1486 vermeld als pachter van een "werf" aan de Hordijk, waarvoor hij huur verschuldigd was aan de polder Nieuw-Reijerwaard. Uit de rekening waarin deze post een eerste keer voorkomt (1486) is af te leiden dat hij achterstallige pacht schuldig was, blijkbaar voor vier voorgaande jaren. Hij moet de werf aan de Hordijk dus reeds gehuurd hebben vanaf het jaar 1482. In de rekeningen van voor 1482 komt de post niet voor, behalve in de rekening van 1473, waarin de polder 6 gulden ontving van jonghe Hein "van (het) erf dat hij bruict van dat ghemeen lant, (gelegen) anden hordiick". Aert Heinez. betaalde jaarlijks 3 gulden voor de werf terwijl (zijn broer) Ariaen Heinez. voor een soortgelijke werf aan de Hordijk jaarlijks 2 gulden verschuldigd was. Het lijkt daarom voor de hand te liggen dat zij in deze werven aan de Hordijk hun vader "jonghe Heijn" in de pacht hadden opgevolgd. De broers komen van af 1486 jaarlijks met deze post voor in de polderrekeningen tot in 1524. Uit de rekeningen over 1525 en 1526 blijkt, dat de ene werf in die jaren gepacht werd door de weduwe van Aert Heynenz. Vanaf 1528 werd zij op deze plaats in de rekeningen opgevolgd door Hendrick Aertsz. met "enen worf IIJ gld.", waaruit geconcludeerd mag worden dat Hendrick Aertsz. een zoon was van Aert Heinenz. Net als zijn vader was Aert Heijnenz gevestigd aan de Hordijk. Behalve uit de jarenlange pacht van de genoemde "werf" aan de Hordijk, blijkt dit bijvoorbeeld uit een post in de polderrekening over 1503. Hierin is sprake van een betaling door Pieter Dircxz, vanwege de pacht van "den dick van Aert Heynen off tot onze vrouwen pad toe". Uit vele akten blijkt dat deze Pieter Dircksz, stamvader van een ander geslacht Van Driel, eveneens gevestigd was aan de Hordijk. Dat zij buren waren heeft er wellicht toe geleid dat zij in 1499/1502 tezamen vermeld werden in de rekening van de rentmeester van het ambacht Ridderkerk. Onder de ontvangsten van het Nieuweland van Ridderkerk komen Pieter Dijrckz. en Aert Heijnricz. gezamenlijk voor als pachters van "dat eerste block van den Zwijndrechtse dijck af", houdende 27 morgen. In 1522,1523 en 1524 ontving de waarsman van Nieuw-Reijerwaard een betaling van Aert Heynenss.vanwege gebruik of pacht "vanden dijck van Cleys Dirckss. off tot Ewout Aryaenss. toe".
In genoemde Cleijs Dircksz. is opnieuw een Van Driel te herkennen, behorend tot het geslacht Van Driel in de Zwijndrechtse Waard, Ridderkerk en Dordrecht. Deze Claes Dircksz. van Driel was eveneens gevestigd aan de Hordijk, in de omgeving van het poldertje Cornelisland. Samen met zijn zoon Heynrick Aertsz. wordt Aert Hendricksz. genoemd onder de personen die een dag in de oude sluis gewerkt hadden (1510). Aert Heijnen ontving bovendien regelmatig vergoedingen voor de leverantie van reuzel (1521,1522), een smeermiddel voor de assen van de watermolens, sluisdeuren, e.d. Een soortgelijke betaling vond in 1523 plaats aan "Nyes Aert Heyness.", waarin de vrouw van Aert Heijnenz. te herkennen is.

Een Aert Heijnen komt meerdere keren voor wegens leveranties van hout: hij ontving betalingen "voer(...) houten daer die wintpalu of ghemaect is in die grote molen" (1503), voor twee stukken "wesels houts daerme(n) die sloeff of ghemaect heeft an die wat(er) mole(n)" (1513), "voir twee stucken wesels hout daer tsceprat off gemaect is" (1521), en "voir een molen roe mit twee lassen" (1522).
Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier echter zijn Dordtse naamgenoot Aert Hendricksz, stamvader van het geslacht Wenssen, die immers aldaar als houthandelaar actief was. Aert Heijnricxz. in Dordrecht leefte nog in 1529, terwijl Aert Heijnen aan de Hordijk reeds was overleden in 1525. Aert Heinez. aan de Hordijk moet bovendien niet verward worden met Aert Henricxz. "vanden Drogendijck", vermeld ca. 1460/1470 (voor 1486) als eigenaar van land in Nieuw Reijerwaard.
Daarnaast is in losse lijstjes uit 1459 en 1460, ingevoegd in een kavelboek van Nieuw-Reijerwaard, nog sprake van een Aert Heinricxz. op Heerjansdam, eigenaar van 4 morgen in de zevende kavel en 5 morgen in de tiende kavel. Aert Heinenz. huwde Niesje N.N, overleden na 1526 vermoedelijk bij de Hordijk onder Barendrecht. Haar voornaam is ontleend aan een post in de polderrekening van Nieuw-Reijerwaard in 1523/1524 ontving Nyes Aert Heyness. een vergoeding "voir VJ potten en 1 vyerendeel roesels".
Zie: Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca. 1350-1650) door C.Sigmond en K.J. Slijkerman.

tr.
met

Niesje Cornelisdr (Neeltje) (Niesje Cornelisdr) (Niesje/Neel) van Driel, dr. van Cornelis Dircksz van Driel en Niesje van de Hordijk, geb. IJsselmonde circa 1460, ovl. circa 1526, Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1486 Barendregt 1551 Barendregt 64


Maria van der Stoel
Maria van der Stoel, geb. Leiderdorp op 5 feb 1880, ovl. Voorschoten op 23 jul 1958.

tr. Leiderdorp op 17 nov 1909
met

Bastiaan Mechelse, zn. van Cornelis Meggelse en Trijntje van der Stoel, geb. Oegstgeest op 29 dec 1882, ovl. Leiden op 17 aug 1967.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Hendrick Willemsz Dijkgraeff
Hendrick Willemsz Dijkgraeff, geb. Barendregt circa 1540, dijkgraaf van West Barendrecht, dijkgraaf West Barendrecht en Carnisse (dijkgraaf West-Barendrecht en Carnisse 1585-1611), ovl. Barendregt op 19 apr 1614.

tr. (1) Poortugaal in 1579
met

Trijntje Jorisse, geb. Barendregt circa 1550, ovl. in 1625.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1579 Berkel 1658 Poortugaal 79
Adriaen*1580 Barendregt 1665 Barendrecht 85Trijntje Jorisse
Trijntje Jorisse, geb. Barendregt circa 1550, ovl. in 1625.

tr. Poortugaal in 1579
met

Hendrick Willemsz Dijkgraeff, zn. van Willem Adriaensz (Jansz) Dijckgraeff en Marichen , geb. Barendregt circa 1540, dijkgraaf van West Barendrecht, dijkgraaf West Barendrecht en Carnisse (dijkgraaf West-Barendrecht en Carnisse 1585-1611), ovl. Barendregt op 19 apr 1614, Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1579 Berkel 1658 Poortugaal 79
Adriaen*1580 Barendregt 1665 Barendrecht 85


Willem Adriaansz Dijkgraeff
Willem Adriaansz Dijkgraeff, geb. circa 1524, ovl. circa 1610.Adriaen Jansz Dijkgraeff
Adriaen Jansz Dijkgraeff, geb. Barendregt circa 1475.

tr.
met

NN Droogendijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1524  1610  86


NN Droogendijk
NN Droogendijk.

tr.
met

Adriaen Jansz Dijkgraeff, geb. Barendregt circa 1475.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1524  1610  86